Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

KVIEVÅG

Oppdatert 13.08.2012
Gårdsnr. 105

Quievaag 1567, Quindeuoigh 1616


 


 


1. SIVERT KVIEVÅG n. 1602 d. 1628

g.m. ? Enken n. 1629

Barn :   

a. Gunnar f. 1604 nr. 4

b. Anbjørn f. 1622 nr. 5


Det har vært spekulert i om dette er samme mann som Sivert Roaldsen som bodde på Gjeitreim i Bjerkreim 1610 - 1624 og senere på Grøssfjell i Heskestad, men han kan ikke ha bodd både på Gjeitreim og Kvievåg samtidig. Men med navn som Sivert, Anbjørn og Roald i slekten, bør det være en slektsforbindelse, men jeg vet ikke hvordan.


2. HELGE KVIEVÅG n. 1606

Nevnt blant husmenn og ødegårdsmenn i Grønlandsskatten 1606, og kun funnet der


3. ASSER KVIEVÅG n. 1613 – 1629

Katles Grov i 1634 - 1640

Barn :   

a. Gunnar f. 1611 Grov nr. 2

b. ? Tollak Grov, husmenn nr. 1


4. GUNNAR SIVERTSEN f. 1604 n. 1645

nr. 1a, de bodde på Kvievåg fra 1629 til 1645, på Eie 1655 - 1664, senere Bjuland, Heskestad

g.m. MARTE MIKKELSDTR. sk. 1676 +

Bjelland nr. 4b

Barn :   

a. Sivert f. 1639 Bjuland

b. Roald f. 1635 nr. 6

c. Anders f. 1632 Heskestad, Heskestad

d. Tarald, soldat i 1658, ikke n. 1676

e. Mikkel f. 1649 Bjuland

f. Sven f. 1652 Bjuland

g. Ingelef gift på Bjuland

h. Guri gift på Bjuland eller Ollestad


5. ANBJØRN SIVERTSEN f. 1622 d.e. 1696

nr. 1b, Kvievåg skal ha vært ”affbrent” i 1675. Det er i tingboken nevnt et kjøpebrev fra Anbjørn Kvievåg, Roald Grov og Tollak Pedersen Grøsfjell, på 1 mk smør i Grøsfjell til Åvald Løtoft.

g.m. INGEBORG LARSDTR.

Ø. Barstad nr. 11e

Barn :   

a. datter (Marte ?) gift med nr. 7


6. ROALD GUNDERSEN f. 1632 d.e. 1686

nr. 4b, Kvievåg skal ha vært ”affbrent” i 1675. Lagrettemann i 1685

g.m. GJERTRUD OLSDTR. d. 1699

Barn :   

a. Asser f. 1651 nr. 8

b. Sivert f. 1659 Gyland nr. 15

c. Marta gift på Birkemo, Heskestad

d. Gyrid gift på Bjelland

e. Siri gift Bjelland nr. 11

f. Jon Tjørn f.ca. 1672, nevnt som formynder for barna i broren Assers skifte i 1709, kaltes Tjørn i 1708 - 1722, men bodde på Grov i 1711 – 1713, hadde kone og en sønn i 1711

g. Anne gift på Sandstø, Hidra

h. Marit, ugift 1699, var vel hun som ble dømt for leiermål med sitt søskenbarn, Ola Andersen Heskestad i 1704, da kaltes hun Mette, dømt til 2 år til det nordenfjellske fiskeri

i. Guri, ugift 1699


7. TROND MIKKELSEN f. 1662 d. 1742

N. Surdal nr. 5a, kaltes Dybing i 1687, Ø. Barstad i 1713 - 1716, men var ført som bruker her i fogdens kassabok 1714

kaltes svoger til Peder Ellingsen Barstad i 1716

g.m. MARTE ANBJØRNSDTR. f. 1659 d. 1734

nr. 5a

Barn :   

a. Ingeborg gift på Bjelland nr. 14

b. Elisabet f. 1708 g.m. nr. 9


8. ASSER ROALDSEN f. 1651 d. 1709

nr. 6a, soldat 1682 – 1690, kaltes Grov i 1699 - 1701

g.m. TURID SIVERTSDTR. n. 1711

Rapstad, Helleland, nevnt i skoskatten 1711 uten hjemmeboende barn.

Barn :   

a. Halvor f. 1699 n. 1701

b. Gjertrud f. 1702

c. Roald f. 1705

d. Marit f. 1708


9. ERIK GUNDERSEN f. 1685 d. 1741

Y. Evje nr. 6b, skattet her fra 1720

g.m. ELISABET TRONDSDTR. f. 1708 d. 1778

nr. 7b, g.2.m. nr. 12

Barn : 

a. Margrete f. 1721 gift på Omdal, Egersund

b. Marte f. 1723 gift på Rapstad, Helleland

c. Kristine f. 1726 gift på Vashus, Heskestad

d. Gunhild f. 1730 gift på Tjørn, Heskestad, dette må være den ”ukjente” 2. konen til Mikkel Larsen Tjørn. De giftet seg i 1750 i Sokndal (se Heskestad bygdebok, Tjørn nr. 19)

e. Gunnar f. 1733

f. Trond f. 1735 Dybing, Heskestad

g. Gunnar f. 1739 d. 1815 Førnes, Heskestad


10. SIGBJØRN TJERANDSEN f. 1725 d. 1757

Haukland, Lund

g1.1745.m. INGEBORG NILSDTR. f. 1705 d. 1756

Haukland, Lund, g.1.m. Lars Mikkelsen Tjørn, Heskestad

g.2.1757.m. BERTE JAKOBSDTR. f. 1692 d. 1763

Høyland, Helleland

Barn 1.:

a. Sissel f. 1750 gift på Haukland, Lund

b. Asbjørn, ugift, død (for endel aar siden) i Amsterdam sk. 1770+

Barn 2.:

c. Sigbjørn f. 1757 Haukland, Lund


11. PEDER SIGBJØRNSEN f. 1718 d. 1763

Eikeland, Lund

g.1742.m. GUNHILD OLSDTR. f. 1711 d. 1789

Dybing, Heskestad, g.2.m. nr. 13

Barn :   

a. Villats f. 1745 I. Evje nr. 22

b. Sigbjørn f. 1751 Sandsmark, Heskestad

c. Ola f. 1755 død i England

d. Guri f. 1758 kaltes Gunhild i 1763

e. Peder f. 1761 "deserteret til Bergen" - 1798


12. TORE LARSEN f. 1722 n. 1749

Kaltes Olsen ved datterens dåp i 1745

I. Mydland nr. 30e ?, "påminte om at forbedre sig i læsningen" – 1737, Soldat 1739 – 1742, ikke n. i foreldrenes skifte og sikkert d.f. 1751, uten barn.

g.1742.m. ELISABET TRONDSDTR. f. 1708 d. 1778

     g.1.m. nr. 9

Barn :   

a. Fredericia Carolina Anne Ernestina Gabrina Wilhelmine f. 1745


13. BERNT TORKELSEN f. 1743 d. 1815

Eie nr. 22d

g.1.1766.m. GUNHILD OLSDTR. f. 1711 d. 1789

     g.1.m. nr. 11

g.2.1789.m. ANNE LARSDTR. f. 1764 d. 1806

Y. Mydland nr. 21i

g.3.1806.m. TORBORG ASBJØRNSDTR. f. 1769 d. 1833

Y. Jendal, Bakke

Barn 2.: 

a. Gunhild f. 1790 gift på Immerstein, husmenn nr. 64

b. Inger f. 1792 d. 1793

c. Tønnes f. 1794 nr. 17

d. Lars f. 1796 Immerstein, husmenn nr. 39

e. Inger f. 1798 d. 1871 ugift, bodde hos søsteren Marte

f. Marte f. 1800 gift på Immerstein, husmenn nr. 24

g. dødfødt datter 1802

h. Anne f. 1802 gift på Grov nr. 16

Barn 3.:       

i. Andreas f. 1807 d. 1807

j. dødfødt datter 1809

k. Andreas f. 1811 kontorist, Stavanger


14. OMUND JONSEN f. 1751 d. 1798

Eie nr. 19d, bodde senere på Slettebø, Egersund, hvor de to siste barna er født

g.1772.m. MARTE TORSTEINSDTR. f. 1750 d. 1813

Eie nr. 17d, var døpt Maren

Barn :   

a. Jon f. 1774 Bergen

b. Torstein f. 1776 Slettebø, Egersund, g.2.m. Eie nr. 28f

c. Berte f. 1779 d. 1779

d. Berte Guira f. 1780 g.m. Eie nr. 30

e. Maren f. 1783 d. 1783

f. Marte f. 1787 d. 1788

g. Omund f. 1789

h. Marte f. 1793


15. TARALD ERIKSEN f. 1771

Nevnt i militærrulle fra 1798 at han var 30 år

g.m. INGER LARSDTR. f. 1756

     g.1.m. Eie nr. 28

Barn :   

a. Eilert f. 1796 Egersund

b. Lars f. 1799


16. JAKOB TOLLAKSEN f. 1786 d.e. 1865

Født i Lund, han flyttet i 1853 til datteren Anne, som bodde på Myssing, Helleland

g.m. GJERTRUD JAKOBSDTR. f. 1777 d. 1841

Barn :   

a. Tønnes Andreas f. 1809 d. 1836 ugift

b. Anne Guria f. 1812 d. 1813

c. Jakob f. 1814 d. 1821

d. Johannes f. 1817 d. 1817

e. Anne f. 1819 gift på Vasshus, Heskestad

f. Gunhild f. 1822 g.m. nr. 18


17. TØNNES BERNTSEN f. 1794 d. 1877

nr. 13c, skysskaffer i 1826, kaltes L. Refsland i 1835

g.1825.m. MARTA SERINE SALVESDTR. f. 1803 d. 1879

Ø. Barstad nr. 51f

Barn :   

a. Anne f. 1826 d. 1834

b. Helene f. 1828 gift på Nordnes, husmenn nr. 12

c. Bernt f. 1830

d. Martine f. 1833 d. 1907 ugift, Egersund

e. Anne f. 1835

f. Salve f. 1838 d. 1897 ugift

g. Anne Tolene f. 1842 d. 1895 ugift

     Barn : a. Marta Teresia f. 1884 UE – far Asbjørn Larsen, Bjelland f. 1853, gift 1884


18. ASBJØRN GUNDERSEN f. 1815

Åtland, Gyland

g.1847.m. GUNHILD JAKOBSDTR. f. 1822

nr. 16f


19. TOBIAS RASMUSSEN REFSLAND f. 1848

Bodde i USA i 1883 – 1888 hvor også barna er født

g.m. INGEBORG BERTEA REIERSDTR. f. 1845

Barn :   

a. Reinert Teodor f. 1877

b. Gjertine Elisabet f. 1878

c. Rasmus f. 1881

d. Ingeborg Regine f. 1883

e. Rasmus Teodor f. 1885

f. Johan Kristian f. 1888