Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

KRONE

Oppdatert 28.12.2016Gårdsnr. 43

Cronen 1665, Lå tidligere under Skiverås


 


 


 
1. JAKOB KRONE n. 1633

Kanskje samme som Jakob Davidsen Skjevrås

Barn :   

a. ? Gjertrud g.m. nr. 5


2. LARS ELLEFSEN n. 1635 d.e. 1652

Lagrettemann i 1641. Bygslet Krone 10.12.1635, som til da hadde ligget øde under Skjevrås. Han ble stevnet av Ole, Didrik, Jakob og Simon Skjevrås for dette bruket som han sådde 4 tønner korn på. Men det ble dømt at Lars skulle få bruke og beholde Krone som leilending, etter at Trond Tothammer hadde kastet ½ daler på bordet, reist seg opp, og sagt at i denne sak ville han ikke dømme (som lagrettemann).

I en åseterettsak om Krone den 19. mai 1734, får vi mange interessante slektsopplysninger. Einar Stensen Sel vitnet at hans mor som døde i 1733 i sitt 90. år, var datter til Lars Ellefsen Krone. Ellef Andersen Åmodt vitnet at Rolf Sigbjørnsens første kones farfar var samme Lars Ellefsen, og at han (Lars Ellefsen) også var Ellef Andersens farfar. Jon Pedersen Barstad vitnet at hans svigermor Guri Larsdtr som døde i 1734, 83 år gammel, også var datter til Lars Ellefsen Krone. Videre får vi her vite at Lars Ellefsen bodde på Åmodt før han flyttet til Krone, og at han var den første som ryddet gården og oppførte hus her. Han er nevnt på N. Åmodt 1631 - 1634. Han er vel den Laurs Cronen som i 1645 bodde på "Portell, særs Øde". Ble i 1652 stevnet av Jakob N. Åmodt for et lån på 6 daler fra dennes bror, nå avdøde Kjetil Aursland. Det er en Ellef Åmodt som er nevnt i sakefall i 1610, kanskje er han Lars Ellefsens far.

Barn : 

a. Anders f. 1630 nr. 3

b. Jakob n. 1693 som bruker av 1 pund 6 mk

c. Åse gift på Årsvold nr. 5

d. Siri gift på Årsvold nr. 6

e. Ellen f. 1644 gift på Sel nr. 3

f. Guri f. 1650 gift på Elvestrøm nr. 9


3. ANDERS LARSEN f. 1630 d. 1693 - 1701

nr. 2a, kaltes bror (far ?) til konen på nr. 4, og Midtbø nr. 10, ga 1 ort i 3. års tage i 1659. n. 1693 som bruker av 1 pund 6 mk

g.m. ELISABET HANSDTR. n. 1701

Årsvold nr. 4e ?, det var antakelig hun som i 1711 bodde på N. Støle nr. 21 som konens mormor

Barn :   

a. ? Astrid f. 1661

b. Hans f. 1667 ugift, stående soldat 1690 - 1703

c. Sissel f. 1675 g.m. nr. 6

d. Ellef f. 1687 N. Åmodt nr. 14


4. NAVAR BRYNJELSEN f. 1654 d. 1738

Årrestad nr. 9a, kaltes Årrestad i 1693, Frøytlog i 1711 – 1725, Ørsland i 1738

g.m. ASTRID ANDERSDTR. f. 1661 d. 1735

nr. 3a ?, døde på Frøytlog

Barn :

a. Gunlaug f. 1690 gift på N. Støle nr. 21

b. Karen f. 1695 gift på Ørsland nr. 16

c. Anders f. 1702 Toks nr. 23

d. Brynjel f. 1704 Ribland nr. 12

e. Siri f. 1708 gift på Ørsland nr. 17

 

5. LARS HANSEN f. 1628 sk. 1680 +

Årsvold nr. 4b, ga 10 daler for første års byksel på 1 spann smør i 1659

g.m. GJERTRUD (JAKOBSDTR. ?)

nr. 1a ?

Barn :   

a. Jakob

b. Hans f. 1681 ? Egeland nr. 7

c. Astrid

d. Sissel

e. Siri

f. Elisabet


6. ROLF SIGBJØRNSEN f. 1682 d. 1738

Stensland nr. 4b, kaltes Frøytlog 1700 - 1704

Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege"

g.1.1699.m. SISSEL ANDERSDTR. f. 1675 d. 1734

nr. 3c

g.2.1734.m. BODIL TARALDSDTR. d.f. 1747 ?

Stensland nr. 5a, g.2.m. Ø. Regeland nr. 13

Barn 1.:           

a. Lars f. 1707 N. Mysse nr. 29

b. Guri f. 1709 gift på Myrstøl nr. 19

c. Gjertrud f. 1712 gift på Sel nr. 9

d. Elisabet f. 1714 gift på N. Mysse nr. 28

e. Anders f. 1715 til sjøs 1738

Barn 2.:       

f. Rolf f. 1735 Lie, husmenn nr. 6

g. Tønnes (Torrild) f. 1737 Bu, husmenn nr. 1

h. Bernt f. 1738 d. 1738


7. JAKOB ASLAKSEN f. 1706 d. 1741

L. Omdal nr. 15a, ført som bruker fra 1738 til han døde i 1741

g.1737.m. BERTE TOLLAKSDTR. f. 1702

Y. Mydland nr. 10c, g.2.m. nr. 12

Barn :   

a. Jakob f. 1737 er vel den Jakob Jakobsen Crone, 36 år, født Egersund, Stavanger amt, som satt to Måneder i 1770 på slaveriet i Bergen for løsgjengeri.

b. Kristine f. 1738

c. Malene f. 1740 g.m. Tobias Svendsen Nodland (i heia), Egersund

d. Tollak f. 1742 d. 1744


8. NILS LARSEN f. 1716 d. 1752

Ø. Barstad nr. 14c, soldat 1739 – 1748, kaltes Egeli i 1743 – 1744, var her 1749 - 1752

g.1740.m. INGER GJERMUNDSDTR. f. 1711 d. 1789

Ø. Løvås nr. 10b, bodde på Bø i 1789

Barn :   

a. Bernt f. 1743 ikke n. 1745

b. Lars f. 1744 Østbø, husmenn nr. 2

 

9. ELLEF TOLLAKSEN f. 1696 d. 1769

Y. Mydland nr. 10b, bodde på Y. Mydland 1721 - 1733, Frøytlog 1737 – 1743 og 1749, Y. Mydland i 1744, Frøytlog i 1737 og 1755, hvor han brukte 1 pnd 19 ½ mk. Kaltes Toks i 1769

g.m. GUNVOR LARSDTR. f. 1696 d. 1789

I. Mydland nr. 27b

Barn :

a. Mikkel f. 1722 k. 1737

b. Guri f. 1726 gift på S. Egeli nr. 16

c. Tollak f. 1730 d. 1741

d. Astrid f. 1733 g.m. V. Barstad nr. 41

e. Ellef f. 1734 nr. 14

f. Bernt f. 1737

g. Tore f. 1740

h. Hedvig Elisabet f. 1743 g.m. Toks nr. 24

i. Anne f. 1744


10. NILS GJERMUNDSEN f. 1710 d. 1780

Ø. Løvås nr. 10a, soldat 1734 – 1745, kaltes Løvås i 1731 - 1741, Rekefjord i 1787

Rekefjord i 1769, brukte 20 mk i 1755

g.1739.m. KAREN LARSDTR. f. 1718 d. 1767

Barn :   

a. datter f.ca. 1740 d. 1741

b. Gjermund f. 1755 Eik nr. 32


11. OLA HANSEN f. 1750 n. 1770 – 1771

N. Åmodt nr. 15b, kaltes Steinberg i 1765 - 1769

g.1768.m. ANNE MALENE NILSDTR. f. 1743 d. 1813

Legslem i 1812

Barn :

a. Nils f. 1771 nr. 17

b. dødfødt sønn 1774


12. MIKKEL NILSEN f. 1722

Frøytlog nr. 19b, kaltes Egeland i 1742, Sel i 1758 - 1759, brukte 20 mk i 1755, bodde fra ca. 1760 på Puntervoll, Egersund

g.1742.m. BERTE TOLLAKSDTR. f. 1702 d. 1762

     g.1.m. nr. 7, i følge skiftet hadde hun også sønnen Nils Mikkelsen f. 1741 med enkemannen Mikkel Nilsen Puntervold.

Barn :

a. Nils f. 1741

b. Nils f. 1743 Puntervoll, Egersund

c. b. Tønnes f. 1746 d. 1747

 

13. LARS LARSEN f. 1742 d. 1813

S. Ålgård nr. 12b, kaltes S. Ålgård i 1770 - 1775

“Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem”- 1784

g.1775.m. INGER GURIA HANSDTR. f. 1742 d. 1824

I. Mydland nr. 37f, kaltes Kristensdtr. i 1776, hadde opset. på Evje i 1824

Barn :   

a. Abel Guria f. 1776 d. 1779

b. dødfødt datter 1778

c. Guri f. 1779 d. 1791

d. Lars f. 1781 nr. 18

e. Hans f. 1783 d. 1784

f. Anne Helene f. 1785 d. 1785


14. ELLEF ELLEFSEN f. 1734 d. 1810

nr. 9e, soldat 1754 – 1757, kaltes Knubbedal 1767 - 1776, skattet som odelsbonde i 1764

g.1761.m. TORBORG OMUNDSDTR. f. 1735 d. 1817

Knubbedal nr. 10a, kaltes Guri i 1776

Barn :   

a. Ellef f. 1763 i Kristiansand 1796

b. Anne Marie f. 1764 gift på Skarås nr. 26

c. Omund f. 1765 skipstømmermann i Kristiansand

d. dødfødt sønn 1767

e. Lars f. 1768 d. 1772

g. Tollak f. 1771 nr. 16

h. Berte Guria f. 1774 d. 1853 som fattiglem på Årstad

i. Elisabet f. 1776 d. 1799


15. KRISTIAN FREDRIK VIBOLDSEN f. 1735

Hetland, Heskestad

g.m. VALBORG SVENSDTR. f. 1733

Bakke nr. 8c

Barn :   

a. Willum Smith f. 1773

b. Abraham f. 1775 d. 1784


16. TOLLAK ELLEFSEN f. 1771 d. 1845

nr. 14g, kaltes Tollak Mikkel i 1801

g.1791.m. KAREN LARSDTR. f. 1765 d. 1856

N. Åmodt nr. 16b

Barn :   

a. Gjertine f. 1792 gift på Skjevrås nr. 34

b. Lars f. 1795 Stranden nr. 149

c. Karen f. 1797 gift på N. Støle nr. 34

d. Eilert f. 1800 nr. 19

e. Ola Andreas f. 1804 Krone, husmenn nr. 1

f. Elisabet f. 1808 d. 1808


17. NILS OLSEN f. 1771

nr. 11a

g.1805.m. GURI HANSDTR.

Mydland


18. LARS LARSEN f. 1781 d. 1862

nr. 13d

g.1804.m. BARBRO ANDREASDTR. f. 1765 d. 1839

Heskestad

Barn :   

a. dødfødt barn 1804

b. dødfødt barn 1805

c. Lorentz Andreas f. 1806 nr. 20

d. dødfødt sønn 1809

e. dødfødt datter 1811

f. dødfødt datter 1814


19. EILERT TOLLAKSEN f. 1800

nr. 16d, var dagarbeider i 1865, bodde da som husmann under Lindland

g.1832.m. ANNE SOFIE SALVESDTR. f. 1803

I. Mydland nr. 45d

Barn :   

a. Tobias f. 1833 flyttet til Stavanger i 1856

b. Salve f. 1835 USA

c. Inger Elisabet f. 1837 gift på Åros nr. 29

d. Elias f. 1840 i Stavanger i 1865, senere USA

e. Andreas f. 1842 i Stavanger i 1865, senere USA

f. Grete Elisabet f. 1845 d. 1846


20. LORENTZ ANDREAS LARSEN f. 1806 d. 1888

nr. 18c

g.1833.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1802 d. 1870

Bakke nr. 12f

Barn : 

a. Ingeborg Elisabet f. 1833 g.m. nr. 22

b. Lorentz Andreas f. 1835 d. 1835

c. Lorentz Andreas f. 1836 nr. 23

d. Bertine f. 1839 gift på Aursland nr. 19

e. Gjert f. 1851 d. 1852


21. TØNNES LARSEN f. 1804 d. 1887

Egeland nr. 11h, kaltes Egeland i 1847 - 1855

g.1847.m. MARIE SIGBJØRNSDTR. f. 1823 d.e. 1900

Tellenes nr. nr. 12e

Barn :   

a. Lars f. 1847 d. 1847

b. Janikke f. 1848 gift på Kirkebø nr. 56

c. Lars f. 1852 nr. 24

d. Steffen f. 1855

e. Elisabet f. 1859 gift på Årstad nr. 72

f. Martine f. 1863 d. 1864


22. JOHAN AUGUST ANDERSON f. 1845

Rångdal sogn i Sverige

g.1870.m. INGEBORG ELISABET LORENTZDTR. f. 1833 d. 1871

nr. 20a, "døde i Barselseng 1 ½ time efter Nedkomsten med et dødfødt Barn"

Barn :   

a. dødfødt barn 1871


23. LORENTZ ANDREAS LORENTZSEN f. 1836 d.e. 1910

nr. 20c

g.1871.m. ELLEN SOFIE OLSDTR. f. 1845 d.e. 1900

Fitje nr. 25c

Barn : 

a. Lars f. 1872 ugift, drev gården i 1900

b. Ola Andreas f. 1875

c. Johan f. 1877 d. 1881

d. Tomine Elisabet f. 1879

f. Torvald Johan f. 1888


24. LARS TØNNESSEN f. 1852 d. 1901

nr. 21c

g.1880.m. INGEBORG GURINE JANSDTR. f. 1855

Log nr. 29f

Barn :   

a. Tønnes f. 1881

b. Johan Kristian f. 1883 reiste til Sweet Grass, Montana, USA. Gift der med Berta Salvesdtr Spødervoll fra Bjerkreim. Har etterkommere.

c. Martin f. 1886

d. Leonor (sønn) f. 1885

e. Gjertine f. 1889

f. Leonor Ingvald f. 1892

g. Anton Lassinius f. 1895 reiste til Sweet Grass, Montana, USA. Gift der med Åsne Kristoffersdtr Tveiten fra Seljord. Har etterkommere.HUSMENN1. OLA ANDREAS TOLLAKSEN f. 1804 d. 1884

Krone nr. 16e, urmaker

g.1.1828.m. HELENE REBEKKA PEDERSDTR. f. 1792 d. 1877

     g.1.m. Jakob Andreas Nilsen

     g.2.m. Kirkebø, husmenn nr. 20