Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

KJELLAND

Oppdatert 21.12.2015Gårdsnr. 52

Kollandt 1563, Kiedland - 1665


 


 


1. TARALD KJELLAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


2. OLA KJELLAND n. 1613


3. GUNNAR KJELLAND n. 1626


4. ENDRE KJELLAND n. 1613 - 1629

Ble i 1613 dømt å gi Mikkel smed på Årstad 10 daler for "saaer och schade hannd haffde giord hannomb bag udj hanns halss med enn øxe."

g.m. ELLEN JØRGENSDTR.

Åros nr. 4b

     g.2.m. nr. 5

Barn :   a. Kristoffer f. 1608 Urdal nr. 12


5. MIKKEL ISAKSEN n. 1633 – 1645

L. Rosseland nr. 4d, faren sonet i 1623 for hans leirmål, sonet selv i 1633 også for leiermål for sin sønn.

g.m. ELLEN JØRGENSDTR. n. 1635 - 1645

     g.1.m. nr. 4, hadde 3 døtre i 1645

Sonet 3 ½ lodd sølv for ulovlig stevning i 1634. Mikkel sonet for hennes “Ubeschedne Ord mod Peder Christensen” - 1635


6. JAKOB KJELLAND n. 1653 - 1657


7. NILS LARSEN f. 1618 d. 1673

Ø. Åmodt nr. 7d, lensmann 1666 – 1673, eide 6 mrk i N. Surdal i 1668 - 1671

g.m. INGEBORG OLSDTR. f.ca. 1630 d. 1693

I. Mydland nr. 20f, hun eide 1676 1 pund smør i Eie u/ Heskestad

Barn :   

a. Lars f. 1652 nr. 9

b. Ola Nesvåg nr. 9

c. Ellef Stranden nr. 15

d. Jakob f. 1665 nr. 8

e. Kjetil ca. 1671 d.f. 1695

f. Lars d.y. f. 1672 Kongshavn, Hidra

g. Guri f.ca. 1677 d.f. 1695

h. ?


8. JAKOB NILSEN KJELLAND f. 1665 d. 1726

nr. 7d, skipper og kjøpmann, kaltes N. Løvås i 1701 - 1713. "Borger i Kristiansand (1690-1717), og seiler med en liten Farkost Øster på" – 1701, forarmet i 1713

g.m. ELKEN JANSDTR. f. 1672 d. 1701

Stranden nr. 13c

Barn :   

a. Jan f. 1693 Haneberg nr. 18

b. Eilert f. 1698 nr. 10

c. Elisabeth f. 1699 gift på Frøyland nr. 21

d. Elias f. 1701 d. 1701


9. LARS NILSEN f. 1652 d. 1723

nr. 7a, borger til Stavanger, lensmann 1673 - 1674

g.1.1683.m. ANNE JAKOBSDTR. KIRSEBOM f. 1660 d. 1692

Eik nr. 16e

g.2.m. GURI LARSDTR. f. 1677 d. 1762

Løvik nr. 9d

Barn 1.:   

a. Nils f. 1688 ekteskapsbevilling av 3.10.1718 for å gifte seg med Ingerborg Pedersdtr Krag, Eik nr. 28d, han døde vistnok før bryluppet.

Barn 2.:     

b. Anne f. 1697 gift på N. Løvås nr. 14

c. Ingeborg f. 1698 gift på Hauge nr. 23

d. Jakob f. 1701 nr. 12

e. Barbro f. 1704 gift på Hauge, husmenn nr. 7

f. Elken f. 1706 gift på Frøyland, husmenn nr. 7

g. Guri f. 1709 g.m. nr. 10

h. Lars f. 1712 d. 1753 Kjøpmann i Bergen

i. Ola f. 1714 nr. 13

j. Karen f. 1717 d.f. 1746

k. Anne Marie f. 1719 d.f. 1746


10. EILERT JAKOBSEN f. 1698 d. 1789

nr. 8b, kaltes Stranden i 1758, "Public absolverit Eilert Jacobsen Kielland, som hafer besvangret Helchie Andersdatter, og af hende udsagt til barnefader." – 1731, bodde etter 1771 i Egersund, ble liknet som odelsbonde for Frøyland i 1763

g.1744.m. GURI LARSDTR. f. 1709 d. 1771

nr. 9g, ”publice Absolverit Guri Lars Datter Kielland for leyermaals forseelse, som udlagde Mag Bloch Sogne Præsten for sin Barnefader” - 1739. Men han ble frikjent av prosteretten senere på året. Det er usikkert om hun fikk barnet, det er ihvertfall ikke døpt i Sokndal. Kaltes Lussine i  1763. "de var søskenbarn og hafet Lougl. Bevilling at Mariageus"

Barn :   

a. Jakob f. 1745 Egersund


11. MAGNUS MAGNUSEN f. 1671

"Stående soldat. Gift. Holder alene til huuse på gården."


12. JAKOB LARSEN f. 1701 d. 1754

nr. 9d, skipper

g.1736.m. MARGRETE JENSDTR. SMITH f. 1704 d. 1795

Frøyland nr. 23b, brukte 1 løp 18 mk i 1755


13. OLA LARSEN f. 1714 d. 1776

nr. 9i, skipper

g.1772.m. BERTE STEFFENSDTR. f. 1736 d. 1799

     g.1.m. Midtbø nr. 16, g.3.m. nr. 14

Barn :   

a. Lars f. 1772 nr. 15

b. Peter f. 1775 d. 1775

c. Peder f. 1776 nr. 16


14. ANDREAS HENRIK LEMBACH f. 1744 d. 1782

Løytnant, fikk avskjed i 1776 med årlig pensjon på 72 rdl.

g.1779.m. BERTE STEFFENSDTR. f. 1736 d. 1799

     g.2.m. nr. 13

Barn :   

a. dødfødt sønn 1779


15. LARS OLSEN f. 1772 d. 1848

nr. 13a, Kjøpmann, eide i 1810 sjaluppen “Helene Severine” på 9 kommerslester

g.1798.m. OLINE GURIA WATLAND f. 1778 d. 1852

Lauland nr. 15a

Barn : 

a. Berte Guria f. 1800 g.m. nr. 18

b. Serine Fredrikke f. 1803 g.m. nr. 19

c. Tolene Gjertine f. 1807 gift på Stranden nr. 115


16. PEDER OLSEN f. 1776 d. 1846

nr. 13c, bodde på Løvik i 1803

g.1802.m. ANNE SOFIE JAKOBSDTR. f. 1769 d. 1852

     g.1.m. Løvik nr. 19

Barn :   

a. Birgitte f. 1803 d. 1883 ugift

b. Jens f. 1806 d. 1826 Bøe, ugift

c. Ola Kjelland f. 1809 d. 1810


17. LARS LARSEN f. 1750 d. 1829

Ø. Regeland nr. 16g

g.1779.m. KAREN GURIA JENSDTR. f. 1744 d. 1823

Frøyland, husmenn nr. 7c, ”døde hastig”

Barn :   

a. Lars f. 1780 d. 1843 ugift

b. Nils Smith f. 1782 d. 1798

c. Elken f. 1785 d. 1787

d. Anne Kristine f. 1789 ugift d.e. 1865 skredderske


18. GABRIEL JONSEN BIE f. 1787 d. 1842

Stranden nr. 55a, skipper

g.1.1819.m. BERTE GURIA LARSDTR. f. 1800 d. 1835

nr. 15a

g.2.1836.m. GEORGINE JOHANNESDTR. f. 1796 d. 1873

     g.1.m. Mål, husmenn nr. 9, kaltes Jørgine Bie i 1865, bodde hos datteren på Hauge

Barn 1.:           

a. Gunhild f. 1820

b. Ola Kjelland f. 1822 d. 1822

c. Elisabet f. 1823 gift på Ø. Regeland nr. 32

d. Jørgen Olaus f. 1826 d. 1853 ugift, snekker

e. Gabriel Bennich Bie f. 1829 Stranden nr. 103

f. Jens Henrik f. 1831 Stranden nr. 162

g. Bertine Gjertine f. 1834 d. 1835

Barn 2.:         

h. Tomine Birgitte f. 1837 gift på Frøyland nr. 55


19. WILLUM SIVERT KRISTIANSEN f. 1792 d.f. 1874

Stranden nr. 75f, båtfører

g.m. SERINE FREDRIKKE LARSDTR. f. 1803 d. 1874

Kjelland nr. 15b

Barn : 

a. Kristine Elisabet f. 1828


20. ØSTEN ØSTENSEN f. 1798

Konstali, Bakke, bodde her i 1839 - 1848. Hele familen dro den 14. april 1851 med båten Emigrant fra Stavanger til New York, USA. Ankomst 30, juni.

g.1838.m. ANNE KRISTINE LARSDTR. f. 1816

Netland nr. 19b

Barn :   

a. Berte f. 1839

b. Marie Elisabet f. 1842

c. Olai Ørn f. 1844

d. Ellen Bertine f. 1848


21. LARS TORKELSEN f. 1815 d. 1869

Kristiansand, skipper

g.1845.m. BIRGITTE MIKKELSDTR. f. 1813 d. 1895

Tothammer nr. 24a

Barn :   

a. Vibekke Birgitte f. 1846 g.m. nr. 25

b. Tonette Elisabet f. 1850 ugift 1900

c. Mikkel f. 1854 nr. 26


22. OMUND STÅLESEN f. 1803 d. 1881

Årrestad nr. 32e

g.1838.m. MARIE ELISABET OMUNDSDTR. f. 1813 d. 1880

Hauge nr. 33a

Barn :   

a. Berte Sofie f. 1839 d. 1840

b. Berte Sofie f. 1841 d. 1842

c. Anne Bertine f. 1843 g.m. nr. 23

d. Tomine f. 1846 gift på Lie nr. 21

e. Marianne f. 1849 ugift 1900

f. Sivert Andreas f. 1852 nr. 27


23. TØNNES BEER TOBIASSEN f. 1837 d. 1917

Ø. Åmodt, husmenn nr. 8a, snekker, bodde på Ø. Åmodt i 1870 - 1883, på Frøyland i 1910

g.1865.m. ANNE BERTINE OMUNDSDTR. f. 1843 d. 1887

nr. 22c

Barn :   

a. Tonette Bertine f. 1865 d. 1867

b. Tobias Richard f. 1867

c. Tonette Bertine f. 1870

d. Anton Martin f. 1872 reiste til USA, og har etterslekt der

e. Bergine Severine f. 1875

f. Martine Elisabet f. 1877 d. 1883

g. Remine Gjertine f. 1880

h. Teodor Marselius f. 1883 bosatte seg i Canada

i. Anne Bertine f. 1887


24. LARS OLSEN f. 1820

Eik nr. 43b, bodde på Steinberg i 1843 - 1848, reiste til N.Dakota, USA i 1880 sammen med kona og to av barna, og har etterslekt der.

g.1842.m. ANNE OLSDTR. f. 1820

Dydland nr. 14b, kaltes Konradsdtr. i 1851

Barn :   

a. Ola Andreas f. 1843 nr. 25

b. Olaus f. 1845 Stranden nr. 245

c. Karl Tobias f. 1848 Stranden nr. 243

d. Ingeborg Gurine f. 1851

     Barn : a. Anders f. 1878 UE – far Anders Andersen Årstad nr. 61c

e. Elias f. 1854 d. 1854

f. Elias f. 1856

g. Anne Elisabet f. 1860 reiste til USA i 1880

h. Konrad f. 1865 reiste til USA i 1880


25. OLA ANDREAS LARSEN f. 1843

nr. 24a, skomaker, skal ha reist til N. Dakota, USA med familen.

g.1864.m. VIBEKKE BIRGITTE LARSDTR. f. 1846

nr. 21a

Barn : 

a. Lars f. 1864

b. Birgitte f. 1865 gift på Frøytlog nr. 37

c. Ludvig f. 1868

d. Anton f. 1870

e. Olaf f. 1873

f. Villiam f. 1875

g. Alfred f. 1878

h. Benjamin f. 1881

i. Martin f. 1883

j. Anne f. 1886

k. Lovise f. 1889 d. 1890


26. MIKKEL LARSEN f. 1854

nr. 21c

g.1885.m. SINE ELISABET OLSDTR. f. 1860

     g.1.m. Lauland, husmenn nr. 19

Barn :   

a. Lars f. 1886

b. Birgitte f. 1888

c. Severine Elisabet f. 1893


27. SIVERT ANDREAS OMUNDSEN f. 1852

Nr. 22f

g.1880.m. SEVERINE JOHANNE SØRENSDTR. f. 1862

Haneberg nr. 27g

Barn :   

a. Adolf Marselius f. 1881

b. Søren Mandius Brun f. 1883


28. JOHAN GABRIEL STEINBERG f. 1870

Sel nr. 22d

g.1899.m. SERINE REINERTSDTR. f. 1873

Årstad nr. 70a

Barn :   

a. Grete f. 1900

b. Kristian f. 1904 g.m. Sarah Mellberg