Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

KIRKEBØ

Oppdatert 2.4.2014
Gårdsnr. 56

Bø sokn 1454, Kirchebøe - 1665, Kierkebø - 1701, Kalles vanligvis bare Bø. Kirken ligger her.


 


 


 
1. SVEN TORESEN d.f. 1469

P. Valand har spekulert i om han kanskje var sønn til Tore Gardsen, Talgje

g.m. N.N. BELLESTSDTR.

Årstad nr. 1a

Barn :

a. Steinar, nevnt med flere søsken (uten navn) i 1469

b. Halvor Øen, Helleland, se I. Mydland nr. 1

c. datter g.m. Sven Asgautsen Egeland, Bjerkreim


2. HOSKULD BØ n. 1519 – 1521

Kaltes også Askild. Skattet 2 mark i penger i 1519 og ½ lodd sølv i skatt i 1521.


3. TORKEL BØ n. 1519 – 1521

Skattet 2 mark i 1519, alt i kontanter. Måtte ut med ½ pund kobber i 1521-skatten.


4. OLA BØ n. 1519 – 1521

Skattet 4 mark i 1519 som han betalte med 3 mark 4 skilling i penger og 1½ alen deventer (Hollansk stoff). Han skattet videre 1 pund 6 mark kobber i 1521.


5. KOLBEIN BØ n. 1519 – 1521

Kanskje den Kolbein Svensen som er nevt uten stedsnavn 1481. Kan i såfall være sønn til nr. 1. Skattet 4 mark i 1519 som ble betalt med 1 lodd sølv og 3 mark penger. I 1521 betalte han 1 lodd sølv.


6. ELLEF BØ n. 1519 – 1521

Skattet 8 mark i 1519, alt i kontanter. Han betalte 1½ lodd sølv i 1521. Ellefs dreng skattet 1 skilling og ½ pund 6 mark bronse i restskatten i 1521.


7. TØRRES BØ n. 1519 – 1521

Skattet 6 mark penger i 1519. Han skattet ½ mark 1 skilling i penger og 2 sauer i 1521.


8. KARL BØ n. 1519 – 1521

Skattet 4 mark i kontanter i 1519. Han betalte 1 lodd sølv og 3 skilling i kontanter i 1521.

Barn :

a. Børild nr. 14 ?


9. TOMAS BØ n. 1519 – 1521

Skattet 4 mark i 1519, han betalte med 3½ mark i penger og ½ pund kobber. I 1521 måtte han ut med 2¾ alen deventer (Hollansk stoff) og 2 sauer.


10. GUNNAR BØ n. 1521

Skattet i 1521 ½ lodd sølv.


11. TORBERG BØ n. 1563

Skattet 1 daler i 1563.


12. LARS BØ n. 1563 – 1610

Skattet 1 daler i 1563


13. JAKOB BØ n. 1563 - 1567

Skattet 1 daler i 1563, solgte en ku til Bergen kongsgård i 1567 for 4 daler.


14. BØRILD KARLSEN n. 1563 - 1593

nr. 8a ?, skattet 1 daler i 1563. Bøtet 3 daler 1567 "for hannd hugh Jonn Torßenn", lagrettemann i 1593

Børild Karlsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted


 

15. REIDAR BØ n. 1563

Skattet 1 daler i 1563.


16. ANDERS BØ n. 1563

Skattet 1 daler i 1563.


17. TARALD (JENSEN ?) BØ n. 1602 – 1603

Hadde T I i bumerket i 1602, ant. samme som N. Regeland nr. 9. Betalte 10 daler i leilendingskatt i 1603.


18. Enken på BØ n. 1602 – 1603

Betalte 10 daler i leilendingskatt i 1603.


19. TORGER BØE n. 1567 - 1623

Kanskje sønn til nr. 15, hadde T A i seglet sitt i 1609, da han var lagrettemann

Bøtet 5 daler i 1567 "for hand støtte syn fader offuer ende och war wlydigh", var vel da en ung mann.

Torger Bøes segl fra 1609. Foto : Stein N. Wisted

 


20. TORBJØRN BØ n. 1603 – 1628

Hadde T H i seglet sitt i 1609, da han var lagretttemann

Betalte 10 daler i leilendingskatt i 1603.

Barn :

a. Gunnar n. 1615 - 1616 "haffuer begaaed leimall med Threjj ledige fremede quindis personer, somb dogh alle Thilforne haffde verrit beliget, och løsagtigt ehre, formedelste hans armod schulld Sognit for pennge - xv daller." - 1615

Torbjørn Bøes segl fra 1609. Foto : Stein N. Wisted21. LARS OMUNDSEN f.ca. 1565 n. 1632

Betalte 10 daler i leilendingskatt i 1603. Var lagrettemann i 1609

g.m. N.N. JONSDTR.

Årstad nr. 9a

Barn :

a. Lars f.ca. 1590 nr. 22

Lars O. Bøes segl fra 1609. Foto : Stein N. Wisted22. LARS LARSEN f.ca. 1590 d. 1657 - 1664

nr. 21a

Lensmann 1639 - 1647. I 1655 betalte han 4 riksdaler i ekstraskatt.

g.m. STEINVOR OLSDTR. f. 1590 n. 1675

S. Rosseland nr. 3b

Barn :

a. Jon f. 1616 S. Rosseland nr. 5

b. Marit f. 1618 g.m. Tothammer nr. 10

c. Ola f. 1620 Nesvåg nr. 10

d. Karen f. 1626 g.m. nr. 34

e. Jofred f. 1630 L. Rosseland nr. 8

f. Omund n. 1664

Lars Bøes segl fra 1634. Foto : Stein N. Wisted23. ERIK OMUNDSEN n. 1617 - 1619

"Erick Amondsen paa bøe hand haffuer beligget Agaatt Willumsdtr." – 1617

"Erich Annonnsenn var steffnnit aff lensmanden for hannd haffde hogenn Knud Hermandsenn ett hug med en thasach vdj hoffuedett." - 1619


24. OMUND BØ n. 1618


25. OLA BØ n. 1618


26. JØRGEN BØ n. 1618


27. ELLEF JAKOBSEN n. 1613 – 1634

S. Rosseland nr. 2b, lagrettemann i 1629 - 1634, hadde E I i seglet sitt.

Ellef Bøes segl fra 1632. Foto : Stein N. Wisted28. KAREN BØ

vitnet for Dorte Ribland 1629


29. DAVID BØ n. 1617 - 1620


30. ASGAUT BØ n. 1641

"Asgoed Bøe bleff tilkiend At giffue lauertz løguig j Rixdaler for id føll hans Søn en Vmage huget hassen med en Øx j Sønder paa, saa At Lauertz der for motte lade skyde det Ihiel huilchen schade bleff skatteret for ij daler." – 1641

Barn :

a. sønn n. 1641


31. JON BØ n. 1636 - 1658 d. 1672 - 1673


32. SANDER JAKOBSEN f. 1635 d. 1695

Hadde SIS i bumerket, sonet i 1665 "for trætte paa Kierkegaarden der imod Goude ibid. ½ rdl." Lagrettemann 1663 – 1674, brukte 1 løb smør i 1693, som Bjørn Kjetilsen Haneberg eide. I 1687 stevnet han på egne og sine søskens vegne, Helge (ant. Helga) i Stranden for arv etter deres avdøde bror Jens, som denne skulle ha fått i Holland. Siden begge parter hadde lagt fram "Nogle hollandske Breffue, som vj iche haffuer forstand paa", så ikke retten seg i stand til å dømme i denne saken.

g.m. TURID OMUNDSDTR.

Hauge nr. 11f

Barn :

a. Karen f. 1664 gift på Frøyland nr. 19

b. Kristine, ugift i 1695

Sander Bøes segl fra 1671. Foto : Stein N. Wisted33. PEDER KIRKEBØ n. 1693


34. HANS ÅNENSEN f. 1641 n. 1701

Solgte den 15.6.1684 1½ hud i Kvelland, Lund til Hans Olsen Kvelland

g.m. KAREN LARSDTR. d. 1695

nr. 22d

Barn :

a. Lars

b. Ånen f. 1676 n. 1706 "30 aar", nevnt i marinlegdsrulle 1700 - 25 aar, tiener sin gamle fader som bruger j løb.

c. Karen

d. Berte


35. GABRIEL JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1673 d. 1744

Eik nr. 16i, "Borger til Kristiansand (1695 - 1718) og sejler med en liten Fahrkost". Eide 3 fårskind (hele) Skogenes i 1726

g.1695.m. GURI BJØRNSDTR. f. 1678 d. 1743

Haneberg nr. 16a

Barn :

a. Margrete f. 1696 d. 1712 forlovet med Løvik nr. 13, men døde før bryllupet

b. Jakob f. 1697 d. 1714

c. Frøchen f. 1699 gift på Haneberg nr. 18

d. Bjørn f. 1701 svakelig, død som barn

e. Bernt f. 1704 Stranden nr. 31

f. Kjell f. 1706 Egersund

g. Karen d. 1732

h. Ellen Gurie d. 1716

i. Margrete f. 1713

     g.1.1733.m. Hans Einarsen, Egersund

     g.2.m. Jørgen Hiort, Egersund

     g.3.m. Jonas Karstensen Kirsebom Frøyland nr. 20b

j. barn f. 1717 d. 1719

k. Jakob f. 1719 nr. 36


36. JAKOB GABRIELSEN KIRSEBOM f. 1719 d. 1763

nr. 35k, brukte 2 løp i 1755

"Confirmerit den første i Soggendals kirke efter kongl : forordning : Jacob Gabrielsen Kirsebom, til denne offentlige forretning indkaldt hans forrige fadder." - 1736. "Copuleret i Matias Willumsens hus på Stranden, de var søskenbarn og havde hafet kongl: Bevilling" - 1745

g.1745.m. ANNE KATRINE BOWITZ f. 1718 d. 1795

Stranden nr. 17f, "enke i fattige omstendigheder" - 1770

Barn : a. Gabriel f. 1745 d. 1748 2 år og 6 uker

b. Karen Guria f. 1747 gift på Stranden nr. 65

c. Gabriel f. 1749 nr. 37

d. Teophilius Bowitz f. 1751, ikke n. 1798

e. Hans Bowitz f. 1753 Stranden nr. 51

f. Margrete Kristine f. 1756 d. 1842

     g.1.1776.m. Georg Daniel Jürgens fra Mechlenburg, kjøpmann i Bergen

     g.2.1798.m. Jon Arentsen Norum, Bergen

          Barn 1.: a. Jakob f. 1792 nr. 48

g. Anne f. 1759 g.1784.m. Jon Jansen Eeg, fra Lista


37. GABRIEL JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1749 d. 1826

nr. 36c, skipseier senere kjøpmann, kaltes Frøyland i 1770, eide i 1810 sjaluppen "Haabet" på 16 ½ kommerslester sammen med Bernt Tomas Smith

g.1779.m. KAREN PEDERSEN f. 1759 d. 1843

Kleven [Eik], Mandal

Barn :

a. Jakob f. 1784 d. 1784


38. TØNNES PEDERSEN MØLLER f. 1766 d. 1835

Midtbø nr. 16b

g.1.1787.m. MARTE WILLUMSDTR. f. 1746 d. 1806

     g.1.m. Frøyland nr. 34

g.2.1807.m. ANNE MALENE TOLLAKSDTR. f. 1785 d. 1838

Rekevik, husmenn nr. 5k

Barn 1.:

a. Birgitte f. 1787 g.m. nr. 39

b. Marte Margrete f. 1790 d. 1799

Barn 2.:

c. Ingeborg Malene f. 1807

d. Tobias f. 1809 Hegdal, husmenn nr. 34

e. Oline Sofie f. 1810 d. 1826

f. Andreas Henrik Møller f. 1811 d. 1813

g. Andreas Henrik Møller f. 1813

h. Andreas Henrik f. 1815 nr. 40

i. Ole Kjelland f. 1817 Immerstein, husmenn nr. 70

j. Tønnes Møller f. 1820 nr. 50

k. Anne Dortea f. 1826 flyttet i 1847 til Hamburg, Tyskland


39. ELLING TVEDT f.ca. 1777 d. 1866

Bergen, kjøpmann, kaltes Bøe i 1833 - 1835, bodde i 1865 som enkemann hos datteren Elisabet i Rekefjord, og var da blind.

g.1816.m. BIRGITTE TØNNESDTR. MØLLER f. 1787 d. 1862

nr. 38a

Barn :

a. Martine f. 1818 d. 1827

b. Elling Tobias f. 1820 d. 1820

c. Elisabet Marie f. 1821 Rekevik nr. 24

d. Jakobine Helicha f. 1823 g.m. nr. 49

e. Martine Margrete f. 1833 d. 1851


40. ANDREAS HENRIK MØLLER f. 1815 d. 1866

nr. 38h, de flyttet til Langaker, Vanse i 1845, og til Skretting, Hå i 1855, reiste til Amerika i 1856. De har mange etterkommere i USA. De er gravlagt i Winneconne, Wisconsin.

g.1839.m. SOFIE FREDRIKKE SMITH f. 1815 d. 1893

Hauge nr. 29g

Barn :

a. Tønnes Møller f. 1840

b. Kristoffer Beer f. 1842

c. Fredrik Andreas f. 1845

d. Andreas Henrik f. 1848

e. Fredrikke Sofie f. 1850

f. Bernt f. 1853


41. TOBIAS TØNNESSEN f. 1814 d.e. 1900

Østbø nr. 18a, kaltes Østbø i 1837 – 1855

g.1837.m. ANNE GURIE KRISTOFFERSDTR. f. 1814 d. 1882

Eie nr. 32c

Barn :

a. Grete Sofie f. 1838 d. 1842

b. Tønnes f. 1841 d. 1842

c. Tønnes f. 1843 d. 1848

d. Kristoffer f. 1846 nr. 59

e. Martine f. 1848 ugift 1900 håndarbeide

f. Tønnes f. 1852

g. Elias f. 1855 ugift 1900 murer

h. dødfødt sønn 1860


42. ELLEF TOLLAKSEN f. 1817 d.e. 1900

Gauteland nr. 20e, kaltes Østbø i 1856

g.1843.m. GJERTINE LORENTZSDTR. f. 1818 d. 1885

Østbø nr. 16c, kaltes Anne Gjertine i 1883

Barn :

a. Lorentz Andreas f. 1844

b. Tollak Kristian f. 1846 nr. 54

c. Bernt Gabriel f. 1853 d. 1856

d. Kristine Elisabet f. 1856 ugift i 1900

e. Bine Gurine f. 1859 ugift i 1900

f. Gjertine Ansine f. 1863 d. 1875


43. HANS GABRIEL HANSEN f. 1811 d. 1888

Ø. Løvås nr. 15f, tømmermann, kaltes Midtbø i 1855

g.1852.m. HELENE LARSDTR. f. 1815 d. 1894

     g.1.m. Kirkebø, husmenn nr. 21

Barn :

a. dødfødt datter 1853

b. Johan Kristian f. 1855 nr. 57

c. Hans Severin f. 1858 d. 1886


44. JONAS ANDREASSEN f. 1809 d. 1896

Lindland nr. 35c, kaltes Midtbø i 1832 - 1849

g.1831.m. ANNE MALENE TORGERSDTR. f. 1807 d. 1890

Lindland nr. 31c

Barn :

a. Tobias f. 1832 d. 1899 ugift. Var "sindssvag" i 1865

b. Anders f. 1833 Egersund

c. Gjert f. 1835 d. 1845

d. Anne Severine f. 1837 d. 1892 ugift

e. Anne Malene f. 1840 d. 1841

f. Anne Malene f. 1842

g. Gjert f. 1847 Egersund

h. Johanne f. 1849 ugift i 1900


45. JOHANNES TORGERSEN f. 1809 d. 1890

Lindland nr. 31d, kaltes Midtbø i 1839 - 1846

g.1.1830.m. GURIA MALENE TØNNESDTR. f. 1808 d. 1832

Midtbøe nr. 17a

g.2.1834.m. ANNE BERTE OLSDTR. f. 1798 d. 1879

N. Mysse nr. 44i

Barn 1.:

a. Tobias f. 1830

Barn 2.:

b. Guria Malene f. 1835

c. Ola Johannes f. 1836 d. 1889

d. Gjert Tobias f. 1837 Rekevik nr. 31

e. Anne Elisabet f. 1839 d. 1841

f. Helene Anne Elisabet f. 1842 d. 1843

g. Anne Bertine f. 1844

h. dødfødt sønn 1846


46. ANDREAS OLSEN f. 1815 d. 1876

Rekevik nr. 18c, kaltes Volden i 1846 - 1863

g.1846.m. KAREN MARIE ROLFSDTR. f. 1824 d. 1884

Årrestad nr. 31g

Barn :

a. Olaus Kristian f. 1847 tv. nr. 55

b. Karoline f. 1847 tv. gift på Stranden nr. 102

c. Kristine Marie f. 1849 g.1873.m. Severin Reinertsen, Stavanger

d. Regine f. 1851 d. 1925 g.m. Herman Richard Dahl i Seattle, USA. Har etterkommere

e. Anne Elisabet f. 1854 gift på Løvik nr. 32

f. Johan Bernhard f. 1856 d. 1934 reiste til Bow, Washington, USA i 1878, g.m. Pauline Marie Larsen. Har etterkommere

g. Anton Kristian f. 1859 d. 1939 reiste til Skagit, Washington, USA i 1884, g.m. Ellen Michaelson. Har etterkommere

h. Karen f. 1861 d. 1916 Okanogan, Washington, USA

i. Bine Sofie f. 1863 gift på Løvik nr. 34

j. dødfødt datter 1868


47. JAKOB LARSEN f. 1793 d. 1871

Drageland nr. 11b, kaltes Drageland 1820 – 1835

g.1820.m. KAREN KRISTOFFERSDTR. KIRSEBOM f. 1799 d. 1866

Hauge nr. 29b

Barn :

a. Juliana f. 1821 d. 1821

b. Lars f. 1823 d. 1833

c. Fredrikke Karoline f. 1827 gift på Åmodt, husmenn nr. 14

d. Kristian Bær f. 1832

e. Andreas f. 1833 snekker

f. Lars f. 1835 nr. 51

g. Gjertine f. 1843 g.m. nr. 52


48. JAKOB JÜRGENS KIRSEBOM f. 1792 d. 1872

nr. 36fa, født i Bergen, skipper og kjøpmann

g.1822.m. ABIGAIL KAROLINE ROLFSEN f. 1799 d. 1833

Kleven, Halse, datter til Michael Rolfsen og Trinkie Pedersdtr.

Barn :

a. Gabriel Kirsebom f. 1823 nr. 49

b. Karen f. 1825 d. 1828 av kikhoste

c. Georg Marselius f. 1827 d. 1828 av kikhoste

d. Michael Rolfsen f. 1829

e. Michael Teodor f. 1831 d. 1832


49. GABRIEL JOCHUMSEN KIRSEBOM f. 1823 d. 1896

nr. 48a, propitair i 1855 - 1863

g.m. JAKOBINE HELICHA TVEDT f. 1823

nr. 39d

Barn :

a. Abigal Karoline f. 1846 d. 1848

b. Jakob Jürgens Kirsebom f. 1846 d. 1871 ugift

c. Abigal Karoline f. 1850 d. 1867

d. Birgitte Martine f. 1852 d. 1862

e. Elisabet f. 1853 d. 1895 ugift

f. Georg Marselius Teodor f. 1855, bosatt i Stavanger, gift der med Juliane Christine Enochsen

g. Gabriel Joakim f. 1858, dro til Franklin county, Iowa, USA

h. Emanuel f. 1860 handelsbetjent, var i USA i 1883 da han fikk barn med Hauge nr. 36g

i. Birger Martin f. 1863 nr. 60

j. Birgitte Katrine f. 1865

Fosterbarn :

k. Elisabet Mydland f. 1852


50. TØNNES TØNNESSEN MØLLER f. 1820

nr. 38j, kaltes Skårdal i 1848, Ø. Løvås i 1849

g.1848.m. JOHANNE LARSDTR. f. 1814

     g.1.m. Rekevik, husmenn nr. 6

Barn :

a. Tobias f. 1849


51. LARS JAKOBSEN f. 1835

nr. 47f, fisker

g.1859.m. ANNE MARTINE KRISTIANSDTR. f. 1833

Haue, Vanse, kaltes Ludvigsdtr i 1865

Barn :

a. Jakob Kristian Bernhard f. 1863


52. ANDREAS JAKOBSEN f. 1831 d. 1867

Frøyland nr. 45d

g.1865.m. GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1843

nr. 47g, g.2.m. nr. 54

Barn :

a. Jakob Kornelius f. 1866


53. LORENTZ TOBIAS JAKOBSEN f. 1856

Lindland nr. 43e

g.1881.m. RAKEL RASMUSDTR. f. 1857

Refsland nr. 21f

Barn :

a. Jakob f. 1882 var i N. Dakota, USA i 1900

b. Anne Josefine Kristina f. 1884

c. Rasmus Georg f. 1886

d. Inga Marie f. 1889

e. Jenny Elisabet f. 1892 d. 1892

f. Ragna Lovise f. 1893

g. Gyda Bergljot f. 1895

h. Arne Leonor f. 1898


54. TOLLAK KRISTIAN ELLEFSEN f. 1846

nr. 42b

g.1870.m. GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1843

     g.1.m. nr. 52

Barn :

a. Amalius Kristian f. 1871 d. 1872

b. Amalius Kristian f. 1873

c. Karoline f. 1876 gift på Reg nr. 20

d. Elise Josefine f. 1879

e. Tilde Gjertine f. 1881

f. Fredrik Joakim f. 1884

g. Laura Benia f. 1887


55. OLAUS KRISTIAN ANDREASSEN f. 1847

nr. 46a, bodde på Lindland i 1899

g.m. INGER TØNNESDTR. f. 1858

Årrestad

Barn :

a. Klara Teresia f. 1881

b. Kristine Marie f. 1883

c. Agnes Karoline f. 1886

d. Tønnes f. 1888

e. Andreas Kornelius f. 1890

f. Inga Olava f. 1893

g. Alfred Leonor f. 1895

h. Anne f. 1897 d. 1985 g.m. Årstad nr. 69a

i. Oluf Ingvald f. 1899


56. JAKOB OMUNDSEN f. 1844

Hatleskog nr. 12d, Kommandørsersjant i 1891

g.1887.m. JANIKKE TØNNESDTR. f. 1848

Krone nr. 21b

Barn :

a. Adolf f. 1887

b. Tønnes f. 1889

c. Anne Marie f. 1891


57. JOHAN KRISTIAN HANSEN f. 1855 d. 1932

nr. 43b, bygningssnekker, reiste i 1902 til Springdale, Sweet Grass County, Montana, USA

g.1887.m. SIGRID KRISTINE KRISTOFFERSDTR. f. 1869 d. 1949

Brandsberg nr. 15f, hun emigrerte til USA i 1927, men flyttet tilbake i 1933

Barn :

a. Helene f. 1888

b. Kristoffer f. 1889 fro til USA i 1906 d. 1952 Fort Harrison (Veterans Hospital), Lewis and Clark County, Montana, USA

c. Hans Gabriel f. 1891 dro til USA i 1907 d. 1968 i Big Timber, Sweet Grass, Montana, USA

d. Harald Severin f. 1893 dro til USA i 1911 d. 1978 i Big Timber, Sweet Grass, Montana, USA

e. Sigurd f. 1895

f. Anne Marie f. 1897

g. Kristian Beer f. 1900

h. Johanna Sigfrida f. 1902 d. 1985 g.m. Kristen Nilssen Bue, Marnadal


58. TEODOR TOBIASSEN ÅRSTAD f. 1857

Årstad nr. 59j, landhandler

g.1881.m. HANSINE TEODORA LARSDTR. DAHL f. 1852

Frøyland nr. 50b

Barn :

a. Torvald Laurits f. 1882

b. Grete Lovise f. 1885 d. 1891

c. Teodor Sigvald f. 1888 d. 1888


59. KRISTOFFER TOBIASSEN f. 1846 d. 1892

nr. 41d

g.1883.m. ANNE OLINE OLAUSDTR. f. 1853

Haneberg nr. 31a


60. BIRGER MARTIN KIRSEBOM f. 1863

nr. 49i

g.1895.m. HANNA LIE HEIDENREICH f. 1869

Stord, Hordaland

Barn :

a. Gabriel Heidenreich f. 1896

b. Øyvind Heidenreich f. 1897

c. Ida Helmine Heidenreich f. 1899

d. Jan Georg Heidenreich f. 1900HUSMENN1. JAKOB KRISTENSEN n. 1630 - 1666


2. ANDERS MATIASSEN f. 1614 d.e. 1664                   

"som og er et fattig vanfør menneske og en betler som nesten alle disse husmenn er." - 1664


3. NILS PEDERSEN f. 1709 d. 1735

Bragernes (Drammen), skredder, "forulykket paa tur tillige med degn Hans Hansen i Sogendalselven oppe ved Aamots"

Hans søskenbarn kaltes Fredrik Jonsen, garver i Bragernes

g.1731.m. ANNE JONSDTR. OSP

Frølyand, husmenn nr. 4c ?, kaltes Bøe i 1741

Barn :   

a. Johanne f. 1732

b. Jon f. 1734 d. 1741


4. JON JONSEN f. 1743 d. 1808

Ørsland nr. 17j, soldat 1763 – 1783, var korporal i oberst von Lutzows regiment, kaptein Pristorphs kompani i 1780 - 1783

avskj. underoffiser (korporal) og husmann 1801

g.1.1775.m. GURI MALENE LARSDTR. f. 1748 d. 1780

Midtbø, husmenn nr. 7a

g.2.1781.m. MALENE STEFFENSDTR. f. 1752 d. 1817

Midtbø nr. 14g

Barn 1.: 

a. Anne f. 1775 g.m. Andreas Johannessen Lindland

b. Jonas f. 1776, farer fra Bergen (1803), ikke n. 1809

Barn 2.:           

c. Steffen Tobias f. 1781 d. 1781

d. Ingeborg Marie f. 1783 gift på Ø. Åmodt nr. 27

e. Tønnes Andreas f. 1783 d. 1785

f. Steffen Tobias f. 1785

g. Grete f. 1787 g.m. nr. 15

h. Anne Malene f. 1791 d. 1807

i. Gjertrud Guria f. 1797 gift på Bakke nr. 15


5. JOHANNES GUNLEIFSEN f. 1769 d. 1848

Løyning i heien nr. 15p, Regeland i 1797, Skarås i 1828 - 1848

g.1793.m. ANNE GURIA TORESDTR. f. 1763 d. 1828

Barn :   

a. Ingeborg Guria f. 1794

b. Gabriel Tobias f. 1796 d. 1879 ugift

c. Guria f. 1797, ikke n. 1801

d. Jakob f. 1799

e. Jonas f. 1802 d. 1804

f. Andreas f. 1804 d. 1804

g. dødfødt barn 1805

h. Anne f. 1807 d. 1807

i. Anne Gjertine f. 1811 d. 1841


INGEBORG TORESDTR. f. 1729 konens mor, enke


6. ERIK GUNDERSEN f. 1725 d. 1808

Omdal, husmann

g.1764.m. BARBRO TRONDSDTR. f. 1735 d. 1829

Midtbø nr. 12b

Barn :   

a. Gunnar f. 1765 Hauge, husmenn nr. 15

b. Tønnes f. 1765 ”farer fra Bergen” - 1803

c. Rakel f. 1769 g.m. nr. 12

d. Tønnes f. 1771 d. 1772

e. Ingeborg Guria f. 1773 d. 1779

f. Tønnes f. 1775 d. 1844 ugift

g. Omund Elias f. 1779 d. 1789


Innerst ANNE JAKOBSDTR. f. 1735 enke, lever av eget håndarb.


7. ANNE OLSDTR. f. 1741 d. 1817

ugift, jordløs


8. KRISTOFFER PEDERSEN f. 1760 d. 1802

Stranden nr. 39c, matros, kaltes Toks i 1792, Stranden i 1801-1802, "denne mand døde efter nogle timer af en heftig mave krampe"

g.1784.m. KRISTINE LARSDTR. SOLAND f. 1759 d. 1842

Østbø nr. 14g

Barn :   

a. Petter Lorentz f. 1785 Stranden nr. 84

b. Sivert Løyning f. 1788 Åros, husmenn nr. 25

c. Lars Solan f. 1791 d. 1792

d. Inger Soland f. 1793 gift på Åros, husmenn nr. 9

e. Lars Soland f. 1797 d. 1876 ugift

f. Emanuel f. 1801 Åros, husmenn nr. 19


9. KRISTEN NILSEN f. 1752 d. 1833

Klokker 1793 – 1812, gift i Skien, skoleholder i Kristiansand 1787 – 1790, gift med ”kongl. tilad.”

g.1786.m. VALBORG KRISTENSDTR. DAHL f. 1766 d. 1823

”Druknit i Elven”, kaltes Frøyland i 1823

Barn :   

a. Nils Kristian f. 1788

b. Mette Kristine f. 1791

c. Ebbe Stausholm f. 1793

d. Ingeborg Marie f. 1796

e. Marie f. 1799 d. 1799

f. Peder Andreas f. 1801 Frøyland nr. 44

g. Kristian Wilhelm f. 1805 nr. 18


10. DANIEL JAKOBSEN f. 1751 d. 1792

Selebø nr. 11e, Kaltes Kleven, Hauge i 1777 - 1792, S. Regedal i 1784

g.1776.m. ÅSE VALDEMARSDTR. f. 1752 d. 1818

N. Støle nr. 24h

Barn :   

a. Ellen Guria f. 1777 d. 1779

b. Ellen Guria f. 1779 d. 1865 på Skarås

c. Jakob f. 1781 "opbragt i Engeland" - 1808

d. Willum f. 1785 "opbragt i Engeland" i 1808

e. Gjertrud  f. 1788 g.m. nr. 14

f. Daniela f. 1792 d. 1813 "hun laa til Sængs i 7 aar"


11. OLA JOHANNESSEN f. 1778 d. 1850

Håland nr. 23g

g.1814.m. ELLEN GURIA KRISTENSDTR. f. 1788 d. 1839

Stranden nr. 75e

Barn :   

a. Johan Kristen f. 1814 nr. 21

b. Ola Johannes f. 1816 N. Løvås nr. 25

c. Elias f. 1819 Skarås, husmenn nr. 21

d. Martine f. 1822 g.m. nr. 22


12. WILLUM SØRENSEN f. 1780 d. 1836

N. Støle nr. 26d

g.1805.m. RAKEL ERIKSDTR. f. 1769 d. 1842

nr. 6c


13. OLA TOLLAKSEN f. 1791 d. 1866

Ø. Sandsmark, Bakke, kaltes Østbø i 1833

g.1823.m. ANNE KRISTINE KNUDSDTR. f. 1787 d. 1875

      g.1.m. Årrestad nr. 34

Barn :   

a. Tollak f. 1823

b. Karl Tobias f. 1826 d. 1847 på Steinberg

c. Johan Henrik f. 1827

d. dødfødt sønn 1833


14. EIVIND TOMASSEN f. 1784 d. 1868

Mandal, kaltes Klevene u/ Østbø i 1832

g.1819.m. GJERTRUD DANIELSDTR. f. 1788 d. 1869

nr. 10e

Barn :   

a. Daniel f. 1820 Årstad nr. 62

b. Åsine f. 1825 d. 1915 ugift, bodde på Kleven u/Kirkebø

c. Jakob Tobias f. 1832 sjømann i Stavanger


15. PEDER JAKOBSEN f. 1789 d. 1846

Hatleskog nr. 9b, kaltes Hatleskog i 1816 – 1818, 1835 - 1846

g.1816.m. GRETE JONSDTR. f. 1787 d. 1858

nr. 4g

Barn :   

a. dødfødt sønn 1817

b. dødfødt datter 1818

c. dødfødt sønn 1819

d. Ingeborg Marie f. 1821 gift på Hatleskog nr. 14

e. Jakob f. 1824 Ø. Regeland nr. 29

f. Serine f. 1826 gift på Drageland nr. 14

g. Petter Gabriel f. 1829 d. 1830 av meslinger


16. SVEN LARSEN f. 1805 d. 1878

Brandsberg, husmenn nr. 2i, graver, kaltes Frøyland i 1827 - 1835

g.1827.m. ANNE HELENE HENRIKSDTR. f. 1809 d. 1902

Datter til Anne Sæiersdtr Åve og matros Henrik Jansen fra Lübeck. Ved bryluppet oppgitt født i Stølevik, datter til Henrik Andersen "fra Holsteen". Ved begravelsen er fødested oppgitt til Åve.

Barn :   

a. Georg Fredrik f. 1828 los, bosatt i Bergen i 1865

b. Elisabet Marie f. 1832 g.m. nr. 23

c. Henrik Andreas f. 1835

d. Lars f. 1838

e. Severine f. 1842 ugift i 1900 "spinder og strikker"

f. Anton f. 1844 d. 1848

g. Anne f. 1848 d. 1856

h. Anton f. 1851 sjømann i Stavanger ”rømt i New Orleans”


17. JONAS JOHANNESSEN f. 1801 d. 1865

Ø. Åmodt nr. 25b, kaltes Midtbø i 1832 - 1835, Lindland i 1837 - 1865

g.1830.m. ELLEN PEDERSDTR. f. 1808 d.e. 1865

Ø. Surdal nr. 14d

Barn :   

a. Johanne Fredrikke f. 1831 d. 1874 "sindssvag" i 1865

b. Anne Oline f. 1834 g.1862.m. Søren Kjetilsen Bilstad, Heskestad

c. Peder Samuel f. 1837 Lindland nr. 46

d. Sine Elisabet f. 1840 d. 1855

e. Jonas f. 1845 d. 1856


18. KRISTIAN WILHELM NILSEN f. 1805 d. 1882

nr. 9h, Matros under Haneberg, kaltes Stranden i 1829, kaltes Østbø i 1839

g.1826.m. KAREN BIGITTE ANDERSDTR. f. 1803 d. 1891

Ø. Barstad nr. 48c

Barn :   

a. Ellen Kristine f. 1826 gift på Rekevik nr. 34

b. Vilhelm f. 1829 stamfar til handelshuset Bøe i Egersund

c. Søren Andreas f. 1839 sjømann i Stavanger


19. BERNT ANDREAS SØRENSEN f. 1809 d. 1878

Rosvåg, Hidra, kaltes Østbø i 1839, Stølevik 1848, og Bøe i 1845, fikk i 1855 barn med Frøyland, husmenn nr. 20b, bodde på Kleven under Bø i 1878

g.1834.m. KAREN DORTEA ANDREASDTR. f. 1807 d. 1849

Immerstein, husmenn nr. 31a

Barn :   

a. dødfødt datter 1834

b. Serine Jørgine f. 1836 d. 1893 ugift

c. Anne Bertine f. 1839 kaltes Stølevik 1859 - 1865

     Barn : a. Bertine f. 1859 UE – far Lindland nr. 47

               b. Anne Alette f. 1865 UE d. 1865 - far Ånen Omundsen Åsland, Åseral

d. Birgitte Katrine f. 1845 d. 1845

e. Birgitte Katrine f. 1848 d. 1848


20. SALVE SALVESEN f. 1795 d. 1826

Lindland nr. 26h, kaltes Bøe i 1817 – 1826, druknet i elven.

g.1817.m. HELENE REBEKKA PEDERSDTR. f. 1792

Lyngdal

     g.1.m. Jakob Andreas Nilsen

     g.3.m. Krone, husmenn nr. 1


21. JOHAN KRISTEN OLSEN f. 1814 d. 1849

nr. 11a, styrmann

g.1841.m. HELENE LARSDTR. f. 1815

Sandbekk nr. 13h

     g.2.m. Kirkebø nr. 43

Barn :

a. Elisabet f. 1843 gift på Hauge, husmenn nr. 22

b. Lars Henrik f. 1845 nr. 30

c. dødfødt sønn 1849


22. KONRAD HÅGENSEN f. 1824

Birkeland nr. 30m, matros

g.1848.m. MARTINE OLSDTR. f. 1822

nr. 10d

Barn :   

a. Anne Margrete f. 1850


23. SVEN HERMANN LARSEN f. 1831 d.e. 1900

Avaldsnes, matros, kaltes Kolstø i 1854, var dagarbeider og belgetrøer ved orgelet i kirken i 1900

g.m. ELISABET MARIE SVENSDTR. f. 1832 d.e. 1900

nr. 16b

Barn :   

a. Hans Lasinius f. 1854 UE d. 1856

b. Hans Lasinius f. 1857

c. Bernt Kristian f. 1860 d. 1860

d. dødfødt sønn 1860

e. Severin Antonius f. 1862 Hauge, husmenn nr. 36

f. Andrine f. 1867 g.1889.m. Peder Solheim, Kristiania

g. Henrik Olai f. 1871 d. 1875


24. KARL AUGUST BRYNJELSEN f. 1834

Sverige, Veiarbeider i 1864, bodde i Skaråshagen i 1864, Gruvearbeider i 1865 - 1866

g.m. PETRINE ELISABET PEDERSDTR. f. 1839

Lyngdal

Barn :   

a. Amalie f. 1862 Lyngdal

b. Alfred Bertinius f. 1864

c. Peder Turin f. 1866


25. BERNT NILSEN f. 1834

Urmaker

BERTINE NILSDTR. f. 1798 enke, hans mor

BIRGITTE BRUN f. 1802 ugift, hennes søster


26. BIRGITTE SIVERTSDTR. f. 1804 ugift


27. JOHANNES DANIELSEN SIREVÅG f. 1824

Egersund, matros, flyttet til Stavanger før 1864

g.1858.m. PERNILLE PEDERSDTR. MØLLER f. 1831

Hauge, husmenn nr. 14ca

Barn : 

a. Dortea f. 1860

b. Daniel Marselius Johan Paul Bernhard f. 1864


28. OLAUS TARALDSEN NÆSVOLD f. 1839 d. 1884

Nestvold, Verdalens prestegjeld, Smed, bodde i Rekefjord i 1870 - 1871

g.1870m. ANNE SIBYLLE TOLLAKSDTR. f. 1846

Haneberg nr. 30b

Barn : 

a. Martine Fredrik f. 1871

b. Olaus Alfred Teresius f. 1882


29. KARL JONSEN HANNELAND f. 1840 d. 1875

Arbeidsformann, bodde på Åmodt i 1871 - 1872, Blåfjell ved Aursland i 1874

g.1870.m. RAKEL PEDERSDTR. f. 1848

Flikka, Nes

Barn :   

a. Ida Hermine f. 1870 g.m. Tobias Tønnessen Eide, Nes

b. Antonette f. 1871 d. 1872

c. Antonette f. 1873 d. 1873

d. Peder Kornelius f. 1874 d. 1875


30. LARS HENRIK JOHANNESSEN f. 1845

nr. 21b

g.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1858

Barn :   

a. Jakob f. 1880

b. Johan Kristian f. 1882 d. 1883