Plassering av enkelte gårder vil nok være litt "omtrentlig", på grunn av plassmangel.