Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

INDRE MYDLAND

Oppdatert 26.2.2024
Gårdsnr. 20

Myland - 1519, J: Mydland - 1665

 

1. BELLEST HALVORSEN n. 1519 n. 1563

Sønn til Halvor Svensen Øen, Helleland, se Kirkebø nr. 1. Skattet 8 mark i 1519 som han betalte med 2½ mark 6 skilling mynt, ½ lodd sølv og 1 pund bronse. I 1521 betalte han 8 lodd sølv og ½ mark kontant i skatt. Lagrettemann i 1562, men ikke i 1568, Skattet som jordeier i Mysse i 1563 for 5 vetter korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 2½ daler.

Barn :

a. Rolf N. Mysse nr. 4

b. Bergulf Lindland nr. 3

c. Navar nr. 7

d. Bjørn ?


2. ANLA MYDLAND n. 1519

Skattet 1 mark i 1519, som ble betalt med 1 løp smør.

Er vel samme som som


3. ASLAK MYDLAND n. 1521

Skattet 2 pund smør i 1521


4. ARTUR MYDLAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


5. MORTEN MYDLAND n. 1563 - 1567

Skattet 1 daler i 1563, "Staffenn po Orsteid bøtet 7 daler for hand stach Mortenn po Møllannd ij kniff sting"


6. TORKEL MYDLAND n. 1563 - 1567

Skattet 1 daler i 1563, solgte en ku til Bergen kongsgård i 1567 for 3 daler


7. NAVAR BELLESTSEN n. 1563 - 1599

nr. 1c, kalles Mysse i 1591 – 1599. Skattet som jordeier i 1563 for 3 vetter korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1 ort.

Barn :

a. ? Fredrik N. Mysse nr. 5


8. TORGER MYDLAND n. 1602

Er ikke nevnt i korntienden for 1602, så han var vel husmann. " Thorgius Mylland for hand om Natter tiid, tog fra hans grander Tord og Jacob Mylland aff deris lager saa meget Korn som Kunde gielde j lodd for Hans Armodz och got folkis bøn skyld med hannem for - vj daler" - 1602.


9. JAKOB MYDLAND n. 1602 – 1622

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603


10. BELLEST BERGULFSEN n. 1602 - 1603

Lindland nr. 3a

g.m. N.N. KARLSDTR. ? kanskje den enken som er n. 1604


11. ENDRE MYDLAND n. 1613 - 1618

Kaltes Erik i 1618


12. KNUD NILSEN n. 1618 – 1620

Løste første byksel på 1 spann smør i 1612, som enken på Mydland "venligennfor hannomb Oplodt"


13. STEFFEN MYDLAND n. 1626

Kanskje samme som Steffen Årstad


14. STÅLE MYDLAND n. 1613 og 1620

"Amon Myland [løste første byksel] aff en hud tandsche [?] i for:ne gaard om Staale for hannom goeduilligen oploed" - 1620


15. BJØRN BERGULFSEN n. 1593 - 1606

Lindland nr. 3b, det er nevnt en Bjørn Mydland i 1618, men det er vel en annen. Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. "Biøren oc Steinn paa Mylland giorde huer andre schade. Biøren slogh Steinn medt itt Spiudt iij slagh oc Steinn stack Biørenn ij Kniffsting. Affβonnett oc gaff der fore viij daller" - 1604

g.m. (ÅGOT ?) STEFFENSDTR. n. 1623 - 1632

Årrestad nr. 2c

Barn :

a. Ola f.ca. 1580 nr. 20

b. Ågot gift på Log nr. 4

c. ? Ellef Bjørnsen (ref. Fitje nr. 6) n. 1593

d. ? Søren Fitje nr. 4


P. Valand har spekulert i om de to drengene på Mydland i 1606 Gunbjørn og Arnbjørn kanskje også er sønner til Bjørn Bergulfsen. Dette er ikke typiske Sokndalnavn, men snarere Bjerkreimsnavn. Det har han ment at så fall kunne tyde på (ekteskaps)kopling mot Bjerkreim og Egersund. Nå kan navnet Bergulf også tyde på slektskap tilbake til Bergulf Ormsen Årstad i Egersund n. 1438 - 1442


16. SKULE MYDLAND n. 1603

Kan være samme mann som Skule Støle n. 1602. Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603


17. STEIN BERGULFSEN n. 1602 - 1629

Lindland nr. 3c

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. "Biøren oc Steinn paa Mylland giorde huer andre schade. Biøren slogh Steinn medt itt Spiudt iij slagh oc Steinn stack Biørenn ij Kniffsting. Affβonnett oc gaff der fore viij daller" - 1604. Eide ½ løp smør i Ø. Løvås 1617

Barn :

a. Torger Guland nr. 1


18. OMUND ASBJØRNSEN n. 1610 – 1620

Omund Mylland eide 18 mk i Hove, Lund, og er vel derfor sønn til Asbjørn K. Hove. Amund paa Myland var legdsmann i knektemanntall 1611. "Amon Myland [løste første byksel] aff en hud tandsche [?] i for:ne gaard som Staale for hannom goeduilligen oploed, Gaff pendinge vij daller" - 1620


19. TORE OLSEN n. 1593 d. 1626

Bror til Karen Olsdatter g.m. Steffen Toreson Myrstøl som slo ham over øret med en økshammer så han "falt straxt Nedder oc talde Aldrig meere." – 1627. Hadde samme bumerke som Rasmus Olsen Ø. Barstad

g.m. GURI OLSDTR. n. 1627

Tore Olsens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted20. OLA BJØRNSEN f.ca. 1580 d. 1657

nr. 15a, Tok 1. bygsel på Mydland i 1604. P. Valand mente at han kanskje var gift med en datter til Gunnar Hetland, Bjerkreim (ÆH1966), men har senere ment at Gunnar Hetland heller var morfar til Ola Bjørnsen, men det er vel egentlig bare konstruert for å vise hvordan Ola Bjørnsen i 1624 hadde 7 spd korns landskyld i Hetland, noe han ikke hadde i 1617. Var han gift med en datter til Gunnar Hetland, ville han vel hatt dette allerede i 1617. Han har vel snarere kjøpt dette godset.

"På grunn av at svigerfar lensmannen Alf Frøyland ikke er oppkallt før 3. sønn, samt at Gro måtte ha vært minst født 1589 for å ha vært 20 år når hun fikk første datter (denne må ha vært født ca. 1609 for hun ble forlovet i 1629), og ville da ha vært over 50 når siste sønn Steffen ble født", har det vært  ment at han mest sansynlig har vært gift 2 ganger.

Det trenger egentlig ikke være riktig, da det ikke var uvanlig at personer fra øvre lag av samfunnet giftet seg unge, så hvis datteren som ble forlovet i 1629 var 15 år, og ikke 20, ville hun være født ca. 1614, og dermed ville Bjørn være eldste sønn. Gro Alfsdtr ville da kunne være født ca. 1595, og være rundt 43 år da siste sønnen ble født. En annen ting som taler imot to ekteskap, er at i tingboka i 1666 er Gro stevnet "med hindis børn og landeigere" Bjørn, Lars, Steffen, Alf, Jakob, Jon, Nils Kjelland på konas vegne og deres søster Berte på Kolestrand. Det er altså ikke nevnt noen "stiffbørn", selv om det ikke trenger å være avgjørende. Men likevel, på bakgrunn av alt dette tror jeg  Ola Bjørnsen har hatt bare en kone.

g.m. GRO ALFSDTR. f.ca. 1595 d.e. 1670

Frøyland nr. 13a

      g.2.m. Steinberg nr. 15

Barn 1:

a. Bjørn f. 1611 nr. 22

b. Lars f. 1612 nr. 23

c. datter (Ågot ?) f.ca. 1614 se Fitje nr. 6

d. Berte f.ca. 1625 gift på Kolestrand, Heskestad

e. Alf f. 1628 Gjersdal, Lund

f. Ingeborg f.ca. 1630 gift på Kjelland nr. 7

g. Jakob f. 1632 V. Barstad nr. 22

h. Jon f. 1634 Ø. Barstad nr. 8

i. Steffen f. 1638 Midtbø nr. 9


21. ORM MYDLAND n. 1629


22. BJØRN OLSEN f. 1611 d. 1691

nr. 20a

På tinget i 1653, i forbindelse med farens stevnemål, sa han til Lars Guddal at det ikke fantes verre skjelm (kjeltring) enn ham i hele Sokndal, noe både Fogden og Lars insisterte på å få skrevet inn i tingboken. I 1654 ba han om unskyldning, og skyldte på at han hadde vært "overflødig fuld och druchen och iche viste sielff huad hand sagde".

g.m. SIRI BJØRNSDTR.

Barn :

a. Guri gift på Dybing, Heskestad

b. Marte sk. 1680+ gift på Langhus, Heskestad

c. Ingeborg g.m. nr. 31

d. Ola f. 1653 nr. 25

e. Bjørn n. 1691


23. LARS OLSEN f. 1612 d. 1670

nr. 20b, sonet i 1655 for "nogen ubequembs Ord mod Lautitz Guedall", hadde odel 1665 - 1670

g.m. BERTE TORKELSDTR. (Birgitte)

Hadde odel istedet for Lars i 1671 - 1677. Solgte 18 mk smør i Mysse til Lars Mysse i 1671, 9 mk smør i Mydland til sønnen Jakob i 1685 og 5 mk smør i Myyse til sønnen Tore i 1686. Det er vel hun som kalles Berte Støle i tingboka i 1697, og hun bodde vel da hos datteren. Kaltes Berte Torkelsdtr i tingboka 1674.

Barn :

a. ? Bjørn nr. 24

b. Jakob f. 1643 nr. 26

c. Tore f. 1651 nr. 29

d. Ola nr. 28

e. Helga gift på N. Mysse nr. 20

f. Gro gift på Ø. Støle nr. 4

g. Torkel f. 1659 Hatleskog nr. 5

h. Ellef f. 1659 Skjevrås nr. 21


24. BJØRN LARSEN n. 1657 – 1673

nr. 23a ?

Han hadde 2 ½ løb 1 pnd smørs odel i I. Mydland i 1659 – 1675. Han hadde også odel i N. Åmodt 1668 – 1673


25. OLA BJØRNSEN f. 1653 n. 1728

nr. 22d. Han bodde på Ualand, Heskestad i 1701. Bodde på Grude, Klepp fra 1705 - 1714, senere på Orstad, Klepp fra 1715. Hadde oppsett på Orstad fra 1728

g.1.m. RANDI HOSKULDSDTR. sk. 1688 +

Hamre, Lund

g.2.m. GRO ELLEFSDTR. n. 1728

Y. Mydland nr. 8d

Barn 1.:

a. Bjørn

b. Siri g.m. nr. 34

c. Marte

d. Marte

Barn 2.:

e. Randi gift på Orstad, Klepp

f. Ellef f. 1698 Ø. Sørbø, Klepp


26. JAKOB LARSEN f. 1643 n. 1713

nr. 23b, kaltes Vinge i 1713, men er ført her fram til 1725

Barn :

a. Gunlaug gift på Fitje nr. 8

b. Lars f. 1671 nr. 27


27. LARS JAKOBSEN f. 1671 n. 1721

nr. 26b, sto oppført under Fitje i 1713 - 1717, men kaltes Y. Mydland. Han makeskiftet i 1723 2 bismerpund smør i I. Mydland med Salve Hansen Omdal mot ½ løb smør 1 bukkeskinn i Fitje

g.m. ASTRID LARSDTR. sk. 1721 +

Fitje nr. 12a

Barn :

a. Jakob f. 1694 Fitje nr. 13

b. Gunvor f. 1696 gift på Krone nr. 9


28. OLA LARSEN n. 1675 sk. 1692 +

nr. 23d

g.m. GURI TORSTEINSDTR. d. 1693 - 1697

Ø. Støle nr. 3d

Barn :

a. Lars f.ca. 1690 Lie nr. 5

b. Astrid g.m. Lauland nr. 8

c. Berte n. 1692, ellers ukjent

Barnas formyndere i 1697, Torstein Støle og Jakob Larsen Mydland


29. TORE LARSEN f. 1651 d. 1738

nr. 23c, kaltes N. MYsse i 1868. Han og kona ga svigersønnen Åvald Åvaldsen (S. Omdal) 5 ½ mk smør i I. Mydland i 1718

Barn :

a. Lars f. 1675 nr. 30

b. Berte g.m. S. Omdal nr. 13

Tore Larsens segl 1720. Foto : Stein N. Wisted30. LARS TORESEN f. 1675 d. 1759

nr. 29a, kaltes Mysse 1701 - 1721, Urdal 1759

g.1.1694.m. ? (GURI ?)

g.2.m. GURI TORGERSDTR. f. 1695 d. 1751

Ø. Støle nr. 4d, hun må ha vært hans andre kone

Barn 1.:

a. Guri f. 1700 gift på Åros nr. 13

b. Abel g.m. nr. 37

c. Guri f. 1711 gift på S. Ålgård nr. 12

d. Berte f. 1716 gift på Urdal nr. 24

e. Tore f. 1722 Kvievåg nr. 12


31. OMUND HOSKULDSEN f. 1637 n. 1721 d.f. 1743

Hamre, Lund, bodde her fra 1670, lagrettemann i 1691, ga skjøte til sin sønn Lars på 2 bismerpund smør i 1717 mot oppsetning for seg og sin kone til deres dødsdag.

g.m. INGEBORG BJØRNSDTR. n. 1717

nr. 22c

Barn :

a. Lars f. 1669 nr. 33

b. Hoskuld f. 1673 Løvik nr. 13

c. Salve f. 1691 farer fra Amsterdam - 1723

d. Ola f. 1694 nr. 32

e. Siri g.m. Lindland nr. 20


32. OLA OMUNDSEN f. 1694 n. 1733

nr. 31d, kaltes Midtbø i 1724 - 1733

"med kongl: bevilling"

g.1722.m. MALENE OLSDTR.

Midtbø nr. 11b, kaltes Magdalena Marie Hindsholm i boken Bergens biskoper og prester

Barn :

a. Steffen f. 1730 d. 1811 Stephan Middelboe, biskop i Ribe, Danmark

b. Ingeborg f. 1732


33. LARS OMUNDSEN f. 1669 n. 1725

nr. 31a, stående soldat 1696, skattet av Håland i 1711

g.m. ELLEN ELLEFSDTR. f. 1675 d. 1721

Y. Mydland nr. 8a

Barn :

a. Ingeborg f. 1698 gift på Brandsberg nr. 9

b. Ellef f. 1700 død som liten

c. Ellef f. 1705 nr. 35

d. Omund f. 1709 Sel nr. 11

e. Karen f. 1711

e. Siri f. 1715 gift på V. Barstad nr. 36


Kaltes svoger til Ola Bjørnsen i 1710, hvis det er Ola Bjørnsen I. Mydland betyr vel det at Ellen Ellefsdtr og Gro Ellefsdtr er søstre. Nå er Lars Omundsens mor søster til Ola Bjørnsen, og det vil vel også gjøre dem til svogre etter tidens syn. Men nå hadde Ellef Larsen Y. Mydland en mor som het Gro, så jeg heller mot første forklaringen.


34. TORGER KNUDSEN n. 1664 d. 1701

Konstali, Bakke

g.m. SIRI OLSDTR. d.e. 1701

nr. 25b

Ingen barn


35. ELLEF LARSEN f. 1705 n. 1755 sk. 1759

nr. 33c, brukte 1 løp 1 pnd 12 mk i 1755

g.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1698 d. 1793

Steinberg, Lund, søster til kona på N. Regeland nr. 18

Barn :

a. sønn f. 1728 d. 1741

b. Inger f. 1729 gift på Y. Mydland nr. 21

c. Lars f. 1732 nr. 40

d. Ellen f. 1734 g.m. nr. 39

e. Berte f. 1735

f. Hans f. 1737 Tothammer nr. 17

g. Salve f. 1739 Bergen

h. Pernille f. 1740 gift på Svindland nr. 10

i. Anne f. 1743 gift på Skarås nr. 23

j. Elken f. 1747


36. SALVE HANSEN f. 1698 d. 1774

S. Omdal nr. 10b, brukte 2 pnd i 1755

g.m. GJERTRUD JAKOBSDTR. f. 1695 d. 1761

N. Mysse nr. 24b

Barn :

a. Astrid f. 1725 d. 1761

b. Jakob f. 1727 d. 1753

c. Hans f. 1731 nr. 38

d. Trond f. 1734 Brandsberg nr. 10

e. Marte f. 1737 gift på Frøytlog nr. 25 ?

f. Gjertrud f. 1739

g. Gjertrud f. 1744 d. 1745

h. Anne Guria f. 1746, ikke n. 1758

i. Malene gift på N. Mysse nr. 39


37. HANS SALVESEN f. 1708 d. 1784

S. Ålgård nr. 9b, bykslet gård i 1725, gift med 1 barn i 1731, 2 barn i 1734, 3 barn i 1735 - 1737, 4 barn 1739, soldat 1729 – 1739, bodde på S. Ålgård 1728 - 1742

g.m. ABEL LARSDTR. d. 1749

nr. 30b

Barn :

a. Guri f. 1728 g.m. nr. 40

b. Salve f. 1731 nr. 39

c. Lars f. 1733 N. Mysse nr. 37

d. Guri f. 1736 d. 1736

e. Hans f. 1738, ikke n. 1755

f. Inger Guria f. 1742 gift på Krone nr. 13

g. Tore f. 1747 d. 1747 "Nedsatt uden sang og klang"


38. HANS SALVESEN f. 1731 d. 1783

nr. 36c, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1.1759.m. GJØA OLSDTR. f. 1739d. 1761

Ramsli, Bakke

g.2.1762.m. GURI TORMODSDTR. f. 1737 d. 1795

"taget konge bref"

     g.1.m. Netland nr. 12

Barn 1.:

a. Salve f. 1760 d. 1777

Barn 2.:

b. Guri Malene f. 1763 gift på N. Støle nr. 28

c. Anders f. 1766, ikke n. 1783

d. Gjertrud f. 1768 gift på Sel nr. 14

e. Berte f. 1771 gift på N. Mysse nr. 42

f. Guri f. 1774 g.m. nr. 46

g. Salve Andreas f. 1777 nr. 45


39. SALVE HANSEN f. 1731 d. 1800

nr. 37b, soldat 1754 - 1758, kaltes Barstad i 1757

g.1755.m. ELLEN ELLEFSDTR. f. 1734

nr. 35d, g.2.m. Lindland nr. 24

Barn :

a. Hans f. 1757 nr. 44

b. Ellef f. 1759 Elvestrøm nr. 22

c. Abel f. 1761 gift på Årrestad nr. 27

d. Anne f. 1766

e. Ellen f. 1767 gift på Eik nr. 38

f. Guri f. 1768 gift på Elvestrøm, husmenn nr. 1

g. Lars f. 1770 Stene, Heskestad

h. Inger f. 1774 d. 1774

i. Serine f. 1775

j. Pernille f. 1780


40. LARS ELLEFSEN f. 1732 d. 1769

nr. 35c, soldat 1754 - 1757

g.1755.m. GURI HANSDTR. f. 1728 d. 1818

nr. 37a

Barn :

a. Abel f. 1756 gift på Y. Mydland nr. 22

b. Anne f. 1759 n. 1769

c. Ellef f. 1760 nr. 43

d. Peder f. 1761, ikke n. 1769

e. Ellef f. 1762

f. Hans f. 1766 nr. 41

g. Lars f. 1768 d. 1769

h. Lars f. 1769, ikke n. 1791


41. HANS LARSEN f. 1766 d. 1801

nr. 40f, "druknede i Brambo vandet."

g.1791.m. MARGRETE TORKELSDTR. f. 1766

     g.2.m. Y. Mydland nr. 27

Barn :

a. Guria f. 1792, ikke n. 1801

b. Lars f. 1793 nr. 59

c. Anne f. 1795 gift på Aursland nr. 15

d. Torkel f. 1797 d. 1808

e. dødfødt sønn 1800


42. ELLEF LARSEN f. 1760 d. 1833

Y. Mydland nr. 21g ?, kaltes Toks i 1798-1809, N. Løvås i 1827 - 1835

g.1.1785.m. MARIE TORESDTR. f. 1746 d. 1797

Svånes

g.2.1797.m. ANNE HOSKULDSDTR. f. 1770 d. 1857

S. Ålgård nr. 14b, døde på N. Løvås

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1788

b. Inger f. 1789 gift på S. Rosseland nr. 24

c. Lars f. 1791 nr. 53

Barn 2.:

d. Hans Gabriel f. 1798 d. 1807

e. Ola Johannes f. 1802

f. Marie f. 1804 gift på S. Ålgård nr. 23

g. Anne Gjertine f. 1807 d. 1807

h. Hans Gabriel f. 1809 Åros, husmenn nr. 30


43. ELLEF LARSEN d.y. f. 1760 d. 1821

nr. 40c

g.1791m. ELISABET TORKELSDTR. f. 1768 d. 1863

Barn :

a. Lars f. 1797 nr. 52

b. Torkel f. 1800 nr. 54

c. Ola Johannes f. 1802 d. 1803

d. Hans f. 1804 d. 1805

e. Anne Helene f. 1807 gift på V. Barstad nr. 48

f. Edvard Tobias f. 1811 nr. 63


44. HANS SALVESEN f. 1757 d. 1821

nr. 39a, kaltes Todneskog i 1785 - 1792

g.1777.m. SIRI DANIELSDTR. f. 1751 d. 1821

Elvestrøm nr. 17e, kaltes Guri Torkelsdtr. i 1796

Barn :

a. Guri f. 1777 tv. gift på Håland nr. 26

b. Ellen f. 1777 tv. d. 1777

c. Salve f. 1780 Brambo nr. 15

d. Ellef f. 1782 nr. 47

e. Ellen f. 1785, ikke n. 1821

f. Helene Serine f. 1792 gift på Stranden nr. 59

g. Hans Daniel f. 1796 gift på Løyning i heien nr. 15


45. SALVE ANDREAS HANSEN f. 1777 d. 1849

nr. 38g

g.1795.m. INGER ELISABET ELLEFSDTR. f. 1776 d. 1836

Y. Mydland nr. 22b

Barn :

a. Hans f. 1796 nr. 48

b. Bernt Gabriel f. 1798

c. Bernt Gabriel f. 1800 nr. 57

d. Anne Sofie f. 1803 gift på Krone nr. 19

e. Eilert Gabriel f. 1806 nr. 62

f. Salve Andreas f. 1808 nr. 50

g. Ola Engel f. 1811 d. 1852 bosatt i Stavanger g.1847.m. Johanne Jensdtr. f. 1811 d. 1865 Stavanger

    Barn : Andreas f. 1848 i Stavanger

h. Guri f. 1816 d. 1821


46. ANDREAS TORKELSEN f. 1772 d. 1850

N. Mysse nr. 41e, nasjonal soldat i 1801

g.m. GURI HANSDTR. f. 1774 d. 1841

nr. 38e

Barn :

a. Hans f. 1799 nr. 60

b. Berte Helene f. 1802 gift på Guland nr. 12

c. Anne Katrine f. 1805 d. 1806

d. Tønnes Andreas f. 1813 d. 1814


47. ELLEF HANSEN f. 1782 sk. 1813 +

nr. 44d

g.1807.m. KAREN MARIE OLSDTR. f. 1783

Guland nr. 9f , g.2.m. nr. 49

Barn :

a. Hans f. 1808 nr. 61

b. Anne Sesilie f. 1810 gift på Liland, Lund


48. HANS SALVESEN f. 1796 d. 1867

nr. 45a

g.m. GJERTRUD LARSDTR. f. 1795 d. 1867

Ingen barn


49. TØNNES JAKOBSEN f. 1792 d. 1884

Håland nr. 24d

g.1813.m. KAREN MARIE OLSDTR. f. 1783 d. 1873

     g.1.m. nr. 47

Barn :

a. Inger Marie f. 1814 gift på Ø. Støle nr. 16

b. Eilert Gabriel f. 1816 Guland nr. 14

c. Jakob f. 1819 Ø. Åmodt, husmenn nr. 15

d. Karen Oline f. 1821 d. 1821

e. Ola f. 1822 nr. 65

f. Tønnes f. 1824 d. 1826


50. SALVE ANDREAS SALVESEN f. 1808 d. 1889

nr. 45f

g.1834.m. BERTE SOFIE TORGERSDTR. f. 1812 d. 1888

Gursli, Lund

Barn :

a. Salve Andreas f. 1836 d. 1836

b. Tobias f. 1837 d. 1837

c. Inger Elisabet f. 1838 gift på Y. Mydland nr. 43

d. dødfødt sønn 1840 tv.

e. Tobias f. 1840 d. 1840 tv.

f. Sara Tonette f. 1841 gift på Åros, husmenn nr. 22

g. Hans f. 1845

h. Gjertine f. 1848 gift på S. Omdal nr. 33

i. Jakob Tobias f. 1852 d. 1852

j. Salve Andreas f. 1854 nr. 79

k. Jakob Tobias f. 1856


51. HANS JAKOB JOHANNESSEN f. 1805 d. 1892

Y. Mydland nr. 27c

g.1830.m. BERTE KRISTINE ROLFSDTR. f. 1810 d.f. 1892

Årrestad nr. 31b


52. LARS ELLEFSEN f. 1796 d. 1875

nr. 43a, kaltes Junior i 1835 - 1838

g.1.1819.m. DORTE PEDERSDTR. f. 1799 f. 1826

Hallesmark, Lund "Døde av epidemisk Syge"

g.2.1829.m. ANNE KATRINE SVENSDTR. f. 1804 d. 1873

Flekkefjord

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1819

b. Elias f. 1820 d. 1820

c. Eilert Gabriel f. 1821 nr. 58

d. Sara f. 1825 gift på Årsvold nr. 21

Barn 2.:

e. Dorte f. 1830 ugift 1900

f. Elisabet f. 1833 d. 1834

g. Sven f. 1835 nr. 72

h. Elisabet f. 1838 gift på Stranden nr. 104

i. Jakob f. 1841 nr. 73

j. Anne f. 1844 gift på Steinberg nr. 51


Følgende hjemmedøpte barn fra Mydland døde i februar 1863, og hører kanskje hjemme her:

Karen Guria f. 1823 tv. d. 1823

Tønnes f. 1823 tv. d. 1823


53. LARS ELLEFSEN f. 1791 d. 1869

nr. 42c, gift i Lund

g.1813.m. KAREN LARSDTR. f. 1786 d. 1861

Skåland, Lund

Barn :

a. Edvard f. 1814 Stranden nr. 144

b. Lars f. 1817 d. 1818

c. Lars f. 1820 Stranden nr. 127

d. Marie f. 1823 gift på Ø. Barstad nr. 63

e. Sakarias f. 1827 til USA i 1852

f. Anne Elisabet f. 1831 gift i Kopervik


54. TORKEL ELLEFSEN f. 1800

nr. 43b

g.1846.m. GURI KRISTIANSDTR. f. 1817

     g.1.m. Bu nr. 6

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1846

b. Kristine f. 1848

c. Elias f. 1850

d. Reinert f. 1851

e. Tobias f. 1854

f. Kristian f. 1856

g. Hans Gabriel f. 1858

h. Jakob f. 1861


55. SIGBJØRN LARSEN f. 1800 d. 1888

Brambo nr. 13b

g.1.1821.m. ANNE MARGRETE ELLEFSDTR. f. 1796 d. 1837

Frøyland nr. 37b, død i barselseng

g.2.1837.m. ANNE HANSDTR. f. 1795 d. 1875

     g.1.m. Aursland nr. 15

Barn 1.:

a. Anne Birgitte f. 1822 d. 1823

b. Larsenius f. 1824 d. 1824

c. Bertine f. 1825 gift på Stranden nr. 129

d. Anne Margrete f. 1826 d. 1826

e. Anne Elisabet f. 1828 gift på Stranden nr. 147

f. Lars f. 1831 nr. 67

g. Berte Sofie f. 1833 d. 1833

h. Engel (dtr) f. 1834 gift på Åros, husmenn nr. 22

i. Salve Andreas f. 1837 d. 1837

Barn 2.:

j. Ola Andreas f. 1839 nr. 68

k. Berte Sofie f. 1841 d. 1841


56. HALVOR MATIASEN f. 1792 d. 1839

V. Eikeland, Heskestad, død i Stavanger, og begravet der

g.1815.m. BERTE ASKILDSDTR. f. 1796 d. 1848

Strømstad, Helleland

Barn :

a. Ingeborg f. 1815 gift på Skogenes nr. 10

b. Matias f. 1822 nr. 64

c. Helene f. 1827 gift på N. Løvås nr. 25

d. Tollef f. 1831 d. 1832

e. Tolene f. 1834 d. 1834

f. Tollef f. 1835 d. 1840

g. Inger f. 1838

     Barn : a. Elias f. 1869 UE – far Even Johannessen Sandvold fra Totens prestegjeld


57. BERNT GABRIEL SALVE-ANDREASSEN f. 1800 d. 1830

nr. 45c

g.1.1826.m. INGER ELISABET ROLFSDTR. f. 1806 d. 1827

Årrestad nr. 31a

g.2.1829.m. ELISABET MARIE KRISTIANSDTR. f. 1807

Ø. Mysse nr. 18a

     g.2.m. nr. 63

Barn 1.:

a. Inger Sofie f. 1827 g.m. nr. 70

Barn 2.:

b. Inger Elisabet f. 1830 d. 1830

c. Berte Elisabet f. 1831


58. EILERT GABRIEL LARSEN f. 1821

nr. 52a

g.1852.m. TOLENE ELISABET LARSDTR. f. 1832

Y. Mydland nr. 33b

Barn :

a. Ludvig Anron f. 1853 d. 1854

b. Dortea f. 1855 d. 1855

c. Johanne f. 1856

d. Larine Dortea f. 1858

e. Lars Johan f. 1862

f. Enok f. 1866

g. Bertel Martinius f. 1868

h. Tobias f. 1872

i. Karl Antoni f. 1874

j. Martinus f. 1878


59. LARS HANSEN f. 1793 d. 1871

nr. 41b

g.1823.m. BERTINE LARSDTR. f. 1801 d. 1891

Y. Mydland nr. 26b

Barn :

a. Margrete f. 1824 d. 1824

b. Margrete f. 1825 gift på Stranden nr. 117

c. Kristine f. 1828 gift på Ø. Barstad nr. 63

d. Helene f. 1830 d. 1831

e. Bertine f. 1832 g.m. nr. 67

f. Hans Jakob f. 1834 ugift 1900

g. Tonette f. 1837 tv. g.m. nr. 71

h. Lars f. 1837 tv. d. 1879

i. Lars f. 1840 tv. d. 1840

j. Ola f. 1840 tv. d. 1840

k. Ola f. 1841 d. 1900 ugift

l. Tønnes f. 1845


60. HANS ANDREASSEN f. 1799 d. 1841

nr. 46a

g.1829.m. BERTE KRISTENSDTR. f. 1809

Ø. Mysse nr. 18b, g.2.m. nr. 69

Barn :

a. Gurie f. 1830 gift på Stranden nr. 156

b. Grete f. 1832 d. 1851

c. Andreas f. 1835 d. 1879

d. Kristian f. 1837 d. 1848

e. Tønnes f. 1840 d. 1842


61. HANS ELLEFSEN f. 1808 d. 1887

nr. 47a

g.1831.m. INGER SVENSDTR. f. 1806 d. 1861

Myrstøl nr. 22d

Barn :

a. Karen Marie f. 1832 gift på Haneberg nr. 28

b. Inger Marie f. 1834 gift på Frøyland, husmenn nr. 24

c. Edvard Tobias f. 1837 nr. 80

d. dødfødt datter 1839

e. Berte Sofie f. 1840 gift på Skarås, husmenn nr. 26

f. Anne Serine f. 1843 g.1865.m. Tønnes Tønnessen Helleren, Egersund

g. Ingeborg Helene f. 1848 d. 1848


62. EILERT GABRIEL SALVESEN f. 1806 d. 1862

nr. 45e

g.1834.m. ANNE GJERTINE ANDREASDTR. f. 1805

Ø. Barstad nr. 48d

     g.2.m. Hatleskog nr. 12


63. EDVARD TOBIAS ELLEFSEN f. 1811 d. 1882

nr. 43f, kaltes Elvestrøm i 1853

g.1836.m. ELISABET MARIE KRISTIANSDTR. f. 1807

     g.1.m. nr. 57

Barn :

a. Elling f. 1837 d. 1842 "druknede i en liden Pøl, nogle skridt fra Gaardens huse"

b. Kristian f. 1840 reiste til USA

c. Elisabet f. 1842 d. 1842

d. Elling f. 1843

e. Anne Elisabet f. 1845 til USA i 1866

f. Guri Elisabet f. 1849 til USA i 1866

g. Edvard Tobias f. 1853


64. MATIAS HALVORSEN f. 1822

nr. 56b, kaltes Løyning i heien i 1856 – 1862, bodde senere på Grøsfjell, Heskestad, hvor alle barna var konfirmert

g.1856.m. KAREN MARIE TØNNESDTR. f. 1829

Løyning i heien nr. 16b

Barn :

a. Hanne f. 1856 g.1877.m. Salve Ommundson Gya, Heskestad

b. Bertine f. 1858 tv.

c. Halvor f. 1858 tv.

d. Tobias f. 1860

e. Kristine f. 1862

f. Abraham f. 1864 g.1893.m. Hegdal nr. 21a

g. Matias f. 1867


65. OLA TØNNESSEN f. 1822 d.e. 1900

nr. 49e, bodde på Ø. Åmodt i 1900

g.1856.m. HELENE BERTINE HANSDTR. f. 1835 d.e. 1900

Løyning i heien nr. 15d

Barn :

a. Tønnes f. 1857 d. 1873 ugift

b. Hans f. 1860 nr. 87

c. Johan Fredrik f. 1862

d. Kristoffer Beer f. 1866

e. Olaus f. 1868 d. 1868

f. Bertine f. 1869 g.m. nr. 78

g. Kristine f. 1872

h. Tomine Otilie f. 1876 g.m. nr. 77


66. PEDER HANSEN f. 1827 d. 1878

Løyning i heien nr. 15c

g.1855.m. GURI HALVORSDTR. f. 1823 d. 1885

Vigdel, Sola

Barn :

a. Hanne f. 1856 d. 1879

b. Hans f. 1858 nr. 82

c. Halvor f. 1862

d. Bertine f. 1864


67. LARS SIGBJØRNSEN f. 1831 d. 1890

nr. 55f

g.1854.m. BERTINE LARSDTR. f. 1832

nr. 59e

Barn :

a. Sakarias f. 1854

b. Anne Margrete f. 1857 g.m. nr. 76

c. Bine f. 1859 g.m. nr. 81

d. Lars Kristian f. 1862 d. 1862

e. Anne Elisabet f. 1863 g.m. nr. 79


68. OLA ANDREAS SIGBJØRNSEN f. 1839 d. 1894

nr. 55j, bodde på Frøytlog i 1887

g.1865.m. ANNE OLINE OMUNDSDTR. f. 1843 d.e. 1900

Håland nr. 31g, bodde på Frøytlog i 1900

Barn :

a. Anne Margrete f. 1866 gift på Haneberg nr. 32

b. Sivert f. 1870

c. Olaus f. 1873 d. 1873

d. Olaus f. 1874 "Reiste til Amerika for et Par Aar siden med Forsæt at komme tilbage, saasnart han havde tjent endel Penge. Agter at komme tilbage næste Aar" – 1900

e. Gustav f. 1876 d. 1876

f. Grete f. 1878


69. ELIAS TORKELSEN f. 1822 d.e. 1900

Sollie nr. 13e, bodde på leiet jord på Hauge i 1900

g.1846.m. BERTE KRISTIANSDTR. f. 1809 d.e. 1900

     g.1.m. nr. 60

Barn :

a. Sofie f. 1847 gift på Li nr. 29

b. Hans Kristian f. 1849 nr. 75

c. Tobias f. 1851 d. 1852

d. Tobias f. 1853 ugift, skredder


70. JONAS TØNNESSEN f. 1823 d. 1850

Skjevrås nr. nr. 33e

g.1843.m. INGER SOFIE BERNTSDTR. f. 1827 d. 1887

nr. 57a, g.2.m. Eik nr. 47

Barn :

a. dødfødt datter 1844

b. Bernt Gabriel f. 1845 nr. 74

c. Tønnes Andreas f. 1847 nr. 76

d. Hans Jakob f. 1850 d. 1850


71. EIVIND HALVORSEN f. 1822 d.f. 1863

Vigdel, Sola

g.1859.m. TONETTE LARSDTR. f. 1837 d. 1863

nr. 59g

Barn :

a. Eline f. 1860 var i 1865 fosterbarn hos nr. 59


72. SVEN LARSEN f. 1835 d.e. 1900

nr. 52g, bodde på Næsset u/ Haneberg i 1900

g.1861.m. SARA NILSDTR. f. 1837 d.e. 1900

Ø. Mysse nr. 19i

Barn :

a. Ludvig f. 1862 nr. 86

b. Nikolai f. 1864

c. Karen Sofie f. 1866

d. Sivert f. 1867 d. 1868

e. Adolf Severin f. 1869

f. Sine Kristine f. 1871

g. Elisabet Dortea f. 1873 gift på Haneberg, hm nr. 39

h. Sivert f. 1876

i. Johan Severin f. 1879


73. JAKOB LARSEN f. 1841 d.e. 1900

nr. 52i

g.1866.m. SOFIE TØNNESDTR. f. 1845 d.e. 1900

Y. Mydland nr. 38c

Barn :

a. Lars f. 1867

b. Tønnes f. 1869

c. Anne Katrine f. 1872 gift på Y. Mydland nr. 45

d. Johan Severin f. 1875

e. Sivert f. 1877

f. Bine Elisabet f. 1881

g. Sofie f. 1883

h. Henrik Benjamin f. 1886

i. Amund f. 1891 d. 1892


74. BERNT GABRIEL JONASSEN f. 1845

nr. 70b, fikk i 1877 barn med Y. Mydland, husmenn nr. 1b

g.1.1874.m. INGEBORG KRISTINE OLSDTR. f. 1839 d. 1875

Stranden nr. 133a

g.2.1877.m. ANNE ELISABET JENSDTR. f. 1848

Frøyland nr. 47a

Barn 1.:

a. Ingeborg Bergine f. 1875 d. 1875

Barn 2.:

b. Ingebret Kristian f. 1878 reiste til Everest, Brown, Kansas, USA

c. Ida Sofie f. 1881

d. Jensine Johanna f. 1883

e. Bergine Alise f. 1885

f. Josefine Kristine f. 1887

g. Jonas f. 1891


75. HANS KRISTIAN ELIASSEN f. 1849

nr. 69b

g.1875.m. INGEBORG MALENE HANSDTR. f. 1851

Løtoft nr. 25b

Barn :

a. Anne f. 1876

b. Elias f. 1877

c. Bine f. 1878


76. TØNNES ANDREAS JONASSEN f. 1847 d. 1923

nr. 70c, flyttet i 1878 til Washington, Brown, Kansas, USA, første barn født i Sokndal, resten i USA, og alle kallte seg Johnson.

g.1876.m. ANNE MARGRETE LARSDTR. f. 1857 d. 1912

nr. 67b

Barn :

a. Johan Kristian (John Christian Johnson) f. 1877 d. 1939 har etterkommere

b. Ida Sophie f. 1880 d. 1910 har etterkommere

c. Bertina f. 1882 d. 1975 har etterkommere

d. Leonard f. 1885 d. 1888

e. Leonard f. 1888 tv. d. 1966 har etterkommere

f. Thomas f. 1888 tv. d. 1889

g. Tilda Hermena f. 1892 d. 1932 har etterkommere

h. Clara Alfreda f. 1896 d. 1900

i. Selma Constance f. 1898 d. 1976 gift

j. Clarence Marcellus f. 1902 d. 1940 gift


77. BERNT TØNNESSEN f. 1859

Y. Mydland nr. 38i

g.1.1889.m. KAROLINE KRISTIANSDTR. f. 1869 d. 1893

L. Omdal nr. 26g

g.2.1897.m. TOMINE OTILIE OLSDTR. f. 1876

nr. 65h

Barn 1.:

a. Tønnes f. 1890 d. 1890

b. Tønnes f. 1891

Barn 2.:

c. Karoline f. 1898

d. Helene Bertine f. 1899

e. Sofie Benedikte f. 1901

f. Oscar Charles f. 1904

g. Birger Trygve f. 1906

h. Toralf Olaus f. 1908

i. Didrik Joakim f. 1911 reiste til USA, var prest i US army og far til Brent Mydland, keyboardist i Greatful Dead.

j. Kristoffer Bernhard f. 1914

k. Tordis Bergljot f. 1917


78. TEODOR TØNNESSEN f. 1870

Immerstein, husmenn nr. 61i

g.1889.m. BERTINE OLSDTR. f. 1869

nr. 65f

Barn :

a. Teodra Emilie f. 1889

b. Helene Bertine f. 1894

c. Ole Emil f. 1896 d. 1897

d. Oline f. 1898

e. Emma Terese f. 1900


79. SALVE ANDREAS SALVESEN f. 1854

nr. 50j

g.1884.m. ANNE ELISABET LARSDTR. f. 1863

nr. 67e

Barn :

a. Sigvald Benjamin f. 1885

b. Leonor Bernhard f. 1893

c. Sivert Lassinius f. 1895 d. 1895

d. Ida Sofie Lovise f. 1899


80. EDVARD TOBIAS HANSEN f. 1837

nr. 61c

g.1880.m. TOBINE PAULINE LARSDTR. f. 1860

Y. Mydland nr. 41a

Barn :

a. Inga f. 1880

b. Anne Margrete f. 1882

c. Ida Teodora f. 1884

d. Hans f. 1886

e. Eline f. 1888

f. Leonora f. 1891

g. Anne Margrete f. 1893 d. 1892

h. Toni (sønn) f. 1895

i. Terese Johanne f. 1897

j. Arne Tobias f. 1900 tv.

k. Olaf Parselius f. 1900 tv.


81. TØNNES TØNNESSEN f. 1852

Y. Mydland nr. 38f

g.1880.m. BINE LARSDTR. f. 1859 d. 1900

nr. 67c, kaltes Regine i 1880 - 1883

Barn :

a. Sofie Benedikte f. 1880

b. Bertine f. 1882

c. Tønnes f. 1883


82. HANS JAKOB PEDERSEN f. 1859 d. 1936

nr. 66b, var kun døpt Hans, reiste til Everest, Brown, Kansas, USA. Hadde flere barn født i USA

g.1882.m. INGEBORG KRISTINE KNUDSDTR. f. 1864

Eik nr. 47f

Barn :

a. Gurine Helene f. 1883 d. 1884

b. Gurine Helene f. 1885 d. 1885

c. Inger Sofie f. 1886 reiste til Willis Brown, Kansas, USA. Gift der Ø. Løvås nr. 27c, har etterkommere

d. Peder f. 1889


83. SAKARIAS TORGERSEN f. 1853

Y. Mydland nr. 37f

g.1880.m. INGEBORG MARIE ANDREASDTR. f. 1845 d. 1899

Y. Mydland nr. 35i

Barn :

a. Sine Birgitte f. 1883

b. Anne Teodroa f. 1886


84. OLA OLSEN d.e. f. 1846

Randaberg, fikk i 1882 barn med N. Mysse nr. 2f

g.m. INGEBORG GURIA HELGESDTR. f. 1857

Heskestad

Barn :

a. Anne Gotfreda f. 1889 d. 1890

b. Oskar f. 1891 d. 1891

c. Olaus f. 1892 d. 1893

d. Olaus f. 1893 d. 1893

e. Olai f. 1894

f. Henrik f. 1895

g. August Leonor f. 1897


85. TOLLAK AUGUST TEODOR EDVARDSEN f. 1856 d. 1889

Ø. Støle nr. 16j, skolelærer

g.1881.m. KAREN TOLENE HANSDTR. f. 1854

L. Ålgård nr. 14e

Barn :

a. Elisabet f. 1882

b. Einar f. 1888 d. 1888


86. LUDVIG SVENSEN LAMMENES f. 1862

nr. 72a, bodde på Immerstein i 1900

g.1884.m. ANNE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1859

Nesvåg nr. 40b

Barn :

a. Berte Sofie f. 1885

b. Johan Severing f. 1887

c. Sivert f. 1890

d. Lovise Annette Elisabet f. 1894


87. HANS OLSEN f. 1860

nr. 65b

g.1886.m. SOFIE ANDREASDTR. f. 1867

Myrstøl nr. 32c, oppgitt til ugift, boende hjemme hos foreldrene i 1900


88. ANTON LARSEN f. 1866

g.m. MARIE NILSEN f. 1877

Barn :

a. Toni Nikolai f. 1899HUSMENN1. KNUD n. 1664


2. SALVE BRYNJELSEN f. 1675 n. 1718

Var soldat i 1701-1709, husmannssønn fra Barstad, tjenete på Rekevik i 1701, husmann 1718


3. OLA OLSEN BEKKESLÅTTEN f. 1819 d. 1872

Aursland nr. 15a

g.m. ANNE GURIA LARSDTR. f. 1820

Stavanger

Barn :

a. Anne f. 1847 gift på Stranden nr. 171

b. Ola f. 1846 fikk i 1889 barn med Y. Mydland, husmen nr. 1b

c. Anne Sofie f. 1850 g.1873.m. Jakob Gundersen Skailand, Heskestad

d. Tønnes Larsinius f. 1852

e. Hans Kristian f. 1857 d. 1874