Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

IMMERSTEIN

Oppdatert 11.12.2014
Gårdsnr. 82

Emrestenn 1563, Jmmersteen - 1665


 


 


 
1. GUNNAR IMMERSTEIN n. 1563

Skattet 1 daler i 1563

Barn : 

a. Ola nr. 7


2. HALVOR IMMERSTEIN n. 1563

Skattet som jordeier i 1563 for 3 vetter korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med ½ daler.


3. OMUND IMMERSTEIN n. 1602 - 1629

ant. samme som L. Rosseland nr. 2. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Vitnet mot Dorte Ribland i 1623

Barn :   

a. Anders nr. 11


4. HANS IMMERSTEIN n. 1606


5. LARS IMMERSTEIN n. 1613 – 1622


6. OLA GUNDERSEN n. 1610 – 1645

nr. 1a, bøtet i 1615 ½ daler i stevnefall , vitnet mot Dorte Ribland i 1623

Barn : 

a. ? Anders nr. 9


7. OLA OMUNDSEN 

L. Rosseland nr. 2a ?, bodde på Rosseland 1602 – 1604, flyttet til Immerstein ca. 1610. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603


8. ANDERS IMMERSTEIN n. 1617 – 1623

Eide ½ løp i 1617, vitnet mot Dorte Ribland i 1623


9. ANDERS OLSEN f. 1608 n. 1668

nr. 6a ?

Barn :   

a. Nils nr. 10


10. NILS ANDERSEN n. 1641 – 1645

nr. 9a

Bøtet i 1641 "for hans Quinde kom nogit for thillig, gaff aff sin yderste formue 1 dlr."


11. ANDERS OMUNDSEN n. 1639 - 1690

nr. 3a ?, eide 1 pnd i 1639

Barn :   

a. Berte g.m. nr. 14

b. Birgitte f.ca. 1653, hun fikk oppløst sin folovelse med ”den bortrømte” Laurits Olsen Øvrebø fra Torvastad i 1673, og var således fri til å giftet seg med hvem hun ville.

c. Ola n. 1678


12. KARSTEN GAUTESEN f.ca. 1597 d. 1689

kaltes Gautesen ved en sak i Sokndal bygdeting 18.11.1650, men Guttormsen i en sak på Egersund fjerdingsting 21.9.1650. Flyttet senere til Svånes, Egersund

g.1.m. ? (ant. ANDERSDTR.) d.ca. 1650

g.2.m. MARGRETE JANSDTR. f. 1620 d. 1684

Barn 1:

a. Anders f. 1636 nr. 14

Barn 2:

b. Jan Myklebust f. 1651 d. 1722

c. Valborg f. 1652 d. 1679

d. Kirsten gift på Stapnes, Egersund

e. Maren gift på Svånes, Egersund

f. Eli gift på Årstad, Egersund


13. TORA IMMERSTEIN

vitnet for Dorte Ribland  1629


14. ANDERS KARSTENSEN f. 1636 d. 1671

nr. 12a

g.m. BERTE ANDERSDTR. d.e. 1671

nr. 11a

Barn :   

a. Govert n. 1671 - 1685

b. Valborg n. 1671 - 1685

Govert møtte på egne og søsterens vegne ved farens skifte i 1671, og ved stemorens i 1685


15. JAN JANSEN (Immersteen ?) n. 1650

Antakelig hjemmehørende i Egersund


16. KNUD JAKOBSEN SMITH f. 1653 n. 1724

S. Regedal nr. 7b, lagrettemann i 1693. Fikk skjøte på 1/2 løp smør i 1683

g.1.m. ANNE ANDERSDTR. d. 1695

     gift 2.gang

g.2.m. KRISTINE LARSDTR.

     g.1.m. V. Barstad nr. 29

Barn 1.: 

a. Guri f. 1678 g.m. nr. 19

b. Sven f. 1686 København 1728

c. Jakob f. 1690 d. 1718 - 1728

Barn 2.:   

d. Anne gift på Immerstein, husmenn nr. 7

e. Kristine f. 1705 g.1734.m. Jakob Omundsen

     Barn : Nils f. 1734


17. TARALD OLSEN f. 1650 n. 1728

Eie, Heskestad, sønn til Ola Taraldsen Eie

g.m. ? d.f. 1728

Barn :   

a. Ola f. 1691, ikke n. 1718

b. Jon f. 1693 nr. 20

c. Nils f. 1698 Nesvåg, husmenn nr. 2

d. Gunnar f. 1703


18. JON NILSEN f. 1615 sk. 1684 +

L. Rosseland nr. 5a, bodde på Våge, Hidra 1664 - 1672

g.1.m. ?

g.2.m. RAGNHILD HALVORSDTR.

Urdal nr. 7c

Barn 1.:           

a. Gjertrud gift på L. Rosseland nr. 11

Barn 2.:           

b. Nils

c. Liva

d. Kristine

e. Ellen

f. Anne d.f. 1684 gift på Fidsel, Hidra, hadde da gjenlevende barn.


19. JAKOB TORSTEINSEN f. 1691 d. 1771

V. Barstad nr. 29b

g.m. GURI KNUDSDTR. f. 1678 d. 1760

nr. 16a

Barn : 

a. Marte f. 1718 gift på Nordnes, husmenn nr. 2

b. Anne f. 1727  n. 1758 ikke n. i skiftet

c. Knud f. 1730 nr. 22


20. JON TARALDSEN f. 1693 d. 1745

nr. 17b

g.1.m.  ?

g.2.m. INGER OLSDTR. sk. 1748 +

I. Evje nr. 12a

Barn 1.:

a. Tønnes f. 1720 d. 1745

b. Elisabet f. 1725 d. 1765 i Drammen

c. Ola f. 1726 nr. 21

d. Liva f. 1728 g.m. Torger Larsen Gyland, Bergen

e. Nils f. 1730 d. 1730

f. Nils f. 1732 d. 1758 i kongens tjeneste

g. Sigbjørn f. 1733 d.f. 1744

h. Ågot f. 1735

i. Jon f. 1737 Rekevik nr. 15

j. Sivert f. 1740 Berglyd nr. 24

k. Inger f. 1742 gift på Ribland nr. 13

l. Barbro f. 1744


21. OLA JONSEN f. 1726 d. 1765

nr. 20c

g.1755.m. SIRI BERNTSDTR. f. 1727 d. 1822

Hegdal nr. 9a, g.2.m. nr. 26

Barn :   

a. Jon f. 1756 n. 1770

b. dødfødt sønn 1759

c. Inger f. 1760 d. 1760

d. Oline f. 1765 d. 1772


22. KNUD JAKOBSEN f. 1730 d. 1774

nr. 19c

g.1761.m. BERTE TOLLAKSDTR. f. 1738 d. 1803

Ribland nr. 11a, g.2.m. nr. 24

Barn :   

a. Anne Guria f. 1757, ikke n. 1758

b. Jakob f. 1763 d. 1785 skipper, forliste

c. Tollak f. 1766 d. 1780

d. Gunhild f. 1768, ikke n. 1785

e. Guri Smith f. 1769 gift på Gyland, husmenn nr. 6

f. Tønnes Smith f. 1772 d. 1785 forliste sammen med broren

g. Jakob Smith f. 1773 d. 1802


23. OMUND OLSEN STUHOUG f. 1767 d. 1835

Stuhaug, Bakke (nå Sirdal), Lensmann 1796 – 1823, bodde fra 1803 på Hauge

g.1.1796.m. RAKEL TORGERSDTR. f. 1776 d. 1813

Hauge nr. 28d

g.2.1814.m. GUNHILD GURIA NATHANSDTR. f. 1774 d. 1849

     g.1.m. nr. 27, bodde i 1849 på Krone

Barn 1.:     

a. Ola Engel f. 1797 Hauge nr. 35

b. Bernt Tobias f. 1798 d. 1805

c. Birgitte Sofie f. 1802 gift på Stuhaug, Bakke

d. Pauline f. 1805 gift på Skadberg, Egersund

e. Bernt Tobias f. 1808 d. 1810

f. Teresie f. 1811 d. 1812

g. Ove Rødder f. 1812 d. 1813

Barn 2.:     

h. Reinert f. 1815 Frøyland, husmenn nr. 17

i. dødfødt datter 1817

j. Bernt Gabriel f. 1820 d. 1820


24. GUNNAR OLSEN f. 1731 sk. 1791+

Rekevik nr. 13a

g.1776.m. BERTE TOLLAKSDTR. f. 1738 sk. 1795

     g.1.m. nr. 22

Barn : 

a. Knud  f. 1777 nr. 25

b. Ola f. 1782 Hegdal, husmenn nr. 17


25. KNUD GUNDERSEN f. 1777 sk. 1822 +

nr. 24a

g.1795.m. SIRI NATHANSDTR. f. 1770 d. 1834

Immerstein, husmenn nr. 15b

Barn :   

a. Gunnar f. 1796, ikke n. 1822

b. Nils f. 1798 d. 1798

c. Gunhild Serine f. 1799 g.m. Nordnes nr. 11

d. Jakob Tobias Smith f. 1802 "har fallende syge" [epilepsi] 1822

e. Bernt Tobias Smith f. 1803 tv. d. 1826

f. dødfødt sønn 1803 tv.

g. Konrad f. 1806 nr. 28

h. Nils Martinius f. 1813 d. 1870 ugift


26. BRYNJEL PEDERSEN f. 1743 d. 1815

Årrestad nr. 12b

g.1773.m. SIRI BERNTSDTR. f. 1728

     g.1.m. nr. 21

Barn :   

a. Tobias f. 1802 UE d. 1802 - mor Torborg Ingvardsdtr. Hegdal husmenn, nr. 12e


27. BERNT JAKOBSEN TRIPPEHAGEN f. 1772 d. 1804

Immerstein, husmenn nr. 16a, matros, død på havet

g.1803.m. GUNHILD GURIA NATHANSDTR. f. 1774

Immerstein, husmenn nr. 15d, g.2.m. nr. 23


28. KONRAD KNUDSEN f. 1805 d. 1878

nr. 25g, kaltes Konrad Fredrik Elle ved bryluppet og senere

g.1825m. BERTE ENOKSDTR. f. 1806 d. 1859

Ø. Regeland nr. 24d

Barn :   

a. Gunhild f. 1826 gift på Nesvåg nr. 36

b. Kristian Gabriel f. 1829 d. 1878

c. Serine f. 1833 gift på Nordnes nr. 13

d. Enok f. 1835 nr. 31

e. Konrad Fredrik Elle f. 1838 matros i 1865

f. Bertel f. 1841 nr. 34

g. Jakob Gabriel f. 1850, reiste den 3. mai 1869 med båten Heros fra Stavanger til Quebec, Canada. Ankomst 1. juni. Reiste sammen med Søren Hølen, Løtoft, husmenn  nr. 1a


29. BJØRN KONRADSEN ELLE f. 1811 d. 1888

Lauland nr. 14b, seilmaker

g.1840.m. KAREN ANDREA IRGENS f. 1818 d. 1850

Kragerø

Barn:   

a. Konradine Fredrikke f. 1841 gift på Y. Evje nr. 24

b. Johannes Irgens f. 1842 nr. 33

c. Tengel Albrekt Rinaldi f. 1845 d. 1845

d. Teodor Albert Randin f. 1846 d. 1865

e. Bjørn Karin (sic.) f. 1848 nr. 35


30. OLE ENGEL OLSEN TVERDAL f. 1804 d. 1872

Hegdal, husmenn nr. 17a, båtfører

g.1829.m. RAKEL SALVESDTR. f. 1808 d. 1870

Nesvåg nr. 27d

Barn :   

a. Olaus f. 1831 Immerstein, husmenn nr. 62

b. Salve Mikkel f. 1833 Egersund

c. Julius f. 1836 S. Regedal nr. 19

d. Elisabet f. 1840

e. Bertil Gustav f. 1843 Immerstein, husmenn nr. 74

f. Johan Kristian f. 1846 Rekevik, husmenn nr. 9

g. Oline Regine f. 1850 Egersund, i tjeneste hos broren

h. Marianne Gjerdine f. 1856


31. ENOK KONRADSEN ELLE f. 1835 d. 1887

nr. 28d

g.1865.m. SEVERINE GJERTINE BERNTSDTR. f. 1839 d.e. 1900

Nordnes, husmenn nr. 9f


32. KARL NIKOLAI ELLINGSEN SULTENES f. 1835 d.e. 1900

Lie, husmenn nr. 9b

g.1865.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1834 d.e. 1900

     g.1.m. Immerstein, husmenn nr. 66

Barn :   

a. Kristian f. 1866

b. Telaus f. 1868 d. 1888

c. Johanne Kristine f. 1872

d. Berte Marie f. 1875 d. 1876

e. Berte Marie f. 1879 d. 1879


33. JOHANNES IRGENS ELLE f. 1842 d.e. 1900

nr. 29b

g.1866.m. REGINE HANSDTR. f. 1842 d. 1896

Åvendal nr. 23a

Barn :   

a. Bjørn f. 1867

b. Anne Sofie f. 1868 ugift i 1900

c. Hans Kristian f. 1870

d. Teodor Albret Randin f. 1872

e. Karen Andrea f. 1873

f. Johan Reginius f. 1875

g. Konrad Fredrik f. 1877

h. Gurine Amalie f. 1879

i. Berdine Marie f. 1881 d. 1882

j. Berdine Marie f. 1883

k. Gustav Elinius f. 1885

l. Gjertine Kristine f. 1887


34. BERTEL KONRADSEN f. 1841 d. 1895

nr. 28f, kaltes Bertel Konradsen Elle i 1874

g.1874.m. JOHANNE KRISTINE RASMUSDTR. f. 1845 d. 1884

Refsland nr. 21b

Barn :   

a. Olaus f. 1875 tv.

b. Berte f. 1875 tv. d. 1877

c. Konrad f. 1876 d. 1877

d. Konrad Bertin f. 1878 ugift i 1900

e. Rasmus f. 1880 ugift i 1900

f. Gjert Elias f. 1882


35. BJØRN KARIN ELLE f. 1848

nr. 29e

g.1875.m. INGER ELISABET OLSDTR. f. 1851

Hegdal nr. 17b

Barn :   

a. Bjørn f. 1876

b. Ola f. 1878

c. Karen Andrea f. 1880

d. Teodor Albrigt f. 1882

e. Bernt Martin f. 1884

f. Gunnar Ambrosius f. 1887

g. Ludvig Benjamin f. 1892

h. Konradine Teresia f. 1894HUSMENN1. OLA ASSERSEN STØLEVIK f. 1639 d.e. 1706

Heskestad, fattig husmann bodde på Nordnes i 1681

Barn :   

a. Bellest f. 1681, soldat i 1700, tjente på gården i 1701


2. NILS ERIKSEN f. 1706 d.e. 1770

Lauland, husmenn nr. 9a, kaltes Odden i 1729 - 1735, 1746 – 1756, Nils Aav af Nesvågen i 1740, vitnet i prosterettsaken mot Mag. Bloch i 1740

g.1.m. BERTE KRISTOFFERSDTR. sk. 1743 +

g.2.1744.m. SELI OLSDTR. d. 1752

Hegdal, husmenn nr. 2c

g.3.1757.m. ASTRID SVENNINGSDTR. f. 1712 d. 1777

     g.1.m. Skarås nr. 16, g.2.m. Skarås, husmenn nr. 4

Barn 1.:

a. Erik f. 1721

b. Marte f. 1726

c. Kristoffer f. 1729

d. Willum f. 1732

e. Nils f. 1735

f. Helga f. 1740

Barn 2.:       

g. Erik f. 1745 d. 1752

h. Ola f. 1748 nr. 22

i. Guri f. 1753 UE


LARS STØLEVIK n. 1738 d. 1751

g.m. ? (Lars Støleviks kone) d. 1750

kanskje Gauteland 10c


3. HANS f. 1681 n. 1758

g.m. MARTE f. 1720 n. 1758

Barn :   

a. Karen f. 1756 n. 1758

b. Trond f. 1757 n. 1758


4. HELGA f. 1720 n. 1758


5. JAKOB STØLEVIK f. 1690 d. 1768

Finnes ikke i sjølegdlistene fra 1744 eller 1746, så de har vel kommet hit etter det. Datteren Todny giftet seg her i 1753, og sønnen Jakob er ant. han som ble konfirmert i Sokndal i 1755

g.m. INGER f. 1698 d. 1775

Barn :

a. Gunhilde f. 1721 g.m. nr. 17

b. Todny f. 1723 gift på Nordnes nr. 9

c. Bernt f. 1728 Bråsund, Hegdal, husmenn nr. 16

d. Jakob f. 1739 Hegdal, husmenn nr. 4


6. SIGBJØRN MIKKELSEN f. 1708 d. 1784

Født på Eie (evnt. Evje), soldat 1727 - 1737, kaltes Bakke i 1735, ant. Vinje i 1733, Stølevik 1770 – 1784, var gift med 1 barn i 1734, gift i 1735, gift 2 barn i 1739

g.1.1732.m. GURI TORKELSDTR. f. 1701 d. 1769

Bakke nr. 5d

g.2.1770.m. SISSEL STÅLESDTR. f. 1743

Myrstøl nr. 19c, bodde i 1801 som huskone under Urdal ?

Barn 1.:     

a. Torkel f. 1733 tv.

b. Gunhild f. 1733 tv.

c. Mikkel f. 1735

d. Bernt f. 1740

e. Bernt f. 1743 nr. 23

f. Inger f. 1754


7. PEDER LARSEN STØLEVIK f. 1690 d. 1763

Østbø nr. 8c, soldat 1718 – 1729, hadde kone og 3 barn i 1727 og 1729

g.m. ANNE KNUDSDTR. f. 1696 d. 1763

Immerstein nr. 16e

Barn :   

a. Marte f. 1730 d. 1809 “Aabenbar skrifte for 1 ¾ aars Afhold fra nadverdens Sacramente” - 1784

     Barn :  a. et uekte barn d. 1762

b. Kristine f. 1732

c. Tønnes f. 1735, ikke n. 1764

d. Peder f. 1741, ikke n. 1764

e. Knud f. 1744 d. 1760


8. OMUND OLSEN STØLEVIK f. 1675 d. 1757

Nesvåg nr. 10b, "har en stiff arm" - 1706. "er lam i dend ene haand, og neppe kand føde sig med at fiske en kaage fisk" - 1712. "Vanfør i en haand" - 1718

g.m. N.N. ASLAKSDTR.

Bjelland nr. 10a

Barn :   

a. Ola f. 1703 bosatt i København etter 1718, skal ha hatt 1 sønn og 1 datter der.

b. Tore f. 1707 d. 1772 ugift på Stølevik


9. JAKOB SIVERTSEN f. 1708 d. 1789

Fattiglem

g.m. MARTE f. 1690 d. 1767

Barn :

a. Stine f. 1731 gift på Berglyd nr. 23

    kaltes deres datter i 1758, men ant. hans stedatter


10. OMUND PEDERSEN STØLEVIK n. 1739 - 1755

Rekevik nr. 10b

g.1.m. INGEBORG OLSDTR. sk. 1755 +

Narvestad, Lund

g.2.1755.m. ASTRID PEDERSDTR. d. 1760

Kaltes Astrid Regefjord i 1760

Barn 1.:   

a. Alhet f. 1730 gift på Stranden nr. 70

b. Peder f. 1734 d. 1748


11. NILS JAKOBSEN SMITH f. 1715 d. 1763

Lauland nr. 8b, bodde på Håheller

g.1759.m. TURID PEDERSDTR. f. 1730

Hauge nr. 26a

     g.2.1765.m. nr. 12

Barn :   

a. Tornille f. 1759 g.m. Gyland, husmenn nr. 12

b. Ester Guria Smith f. 1762 d. 1783


12. NILS ERLANDSEN

Langesund

g.1765.m. TURID PEDERSDTR. f. 1732

     g.1.m. nr. 11

Barn :   

a. Jens f. 1766


13. OMUND ÅNENSEN STØLEVIK f. 1743 d. 1812

g.1776.m. KATRINE OLSDTR. f. 1740 d. 1810

Lie nr. 8c, kaltes også Anne Katrine

Barn : 

a. Andreas f. 1778 nr. 31

b. Dorte Guria f. 1781 d. 1782

c. Anne Guria f. 1785

d. Serverine f. 1811


14. LARS LARSEN d.y. STØLEVIK f. 1773 d. 1843

Hegdal, husmenn nr. 10c, kaltes også “under Hegdal”

g.1797.m. GUNHILD GURIA BERNTSDTR. f. 1772 d. 1856

nr. 23b

Barn :

a. Serine f. 1798 gift på Hegdal, husmenn nr. 35

b. Gunhild f. 1801 d. 1880 g.1844.m. Ola Andreas Olsen, Eitlandskloven, Gyland

c. Lorentz f. 1803 Hegdal, husmenn nr. 32

d. Søren f. 1804

e. Berte Gjertine f. 1807 gift på Y. Jendal, Bakke

f. Bertine f. 1814 g.m. nr. 49


15. NATHAN JONSEN f. 1738

Ørsland nr. 17f, soldat 1757 - 1758, kaltes Løvås i 1772 – 1773, Bakke 1774, Grovene i 1778, Skogenes i 1781, Bunes i 1786 – 1804, Løvik i 1803

g.1.1768.m. GUNHILD MAGNUSDTR. f. 1737 d. 1771

g.2.1773.m. METTE JAKOBSDTR. f. 1741 d. 1807

Barn 1.:       

a. Marie f. 1768 gift på Ø. Barstad nr. 49

b. Siri f. 1770 gift på Immerstein nr. 25

Barn 2.:         

c. Jakob f. 1772 d. 1773

d. Gunhild Guria f. 1774 gift på Immerstein nr. 27

e. Karen Kristine f. 1778 gift på Hegdal, husmenn nr. 22

f. dødfødt sønn 1781

g. Jonas f. 1782 nr. 34

h. Jakob f. 1786 d. 1787


16. JAKOB MIKKELSEN TRIPPEHAGEN f. 1744 d. 1802

L. Regedal nr. 10i

g.1.1772.m. GURI BERNTSDTR. f. 1736 d. 1791

Hegdal nr. 9c

g.2.1792.m. GURI TORKELSDTR. f. 1741

      gift 2. gang

Barn 1.:           

a. Bernt f. 1772 Immerstein nr. 27

b. Rakel f. 1776

c. sønn f. 1790 d. 1791


17. LARS KRISTOFFERSEN DAHL f. 1723 d. 1812

Kaltes Stølevik i 1765, Rekefjord i 1767 - 1771

g.1.1764.m. GUNHILD JAKOBSDTR. f. 1721 d. 1806

nr. 5a

g.2.1808.m. MARTE MARIE LARSDTR. f. 1758 d. 1826

Fitje nr. 19h

Barn 1.:

a. Marte f. 1765 d. 1771

b. Kristoffer Dahl f. 1767 Nordnes, husmenn nr. 5

c. Jakob f. 1771  nr. 19


18. TØNNES HALVORSEN f. 1731 d. 1778

Kaltes (Skarås)Hagen i 1760 - 1767, Sivertsen i 1764, Håheller i 1778

g.1760.m. ELSE TORSTEINSDTR. f. 1721 d. 1806

"Fattigkone", kaltes Håheller i 1806

Barn : 

a. Tønnes f. 1760, ikke n. 1779

b. Inger f. 1762 d. 1772

c. Ingeborg Katrine f. 1764

d. Tønnes f. 1767 nr. 21


19. JAKOB LARSEN DAHL f. 1771 d. 1834

nr. 17c, reservelos, kaltes Rødheller i 1796 - 1834

g.1796.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1764 d. 1853

Steinberg nr. 31c, kaltes Tverdal i 1853

Barn : 

a. Lars f. 1796

b. Jakob f. 1798 nr. 63

c. Tønnes Dahl f. 1801 nr. 43

d. Gunhild Elisabet f. 1803 gift på Myrstøl nr. 29

e. Kristine f. 1806

f. Anne Gjertine f. 1810

     Barn : a. Anne Gjertine f. 1838 UE d. 1842 - far  skomaker Jon Petersen fra Fredrikshald, ”som er gift der, og har 2 smaa børn”.


20. EIVIND LARSEN f. 1768

Dydland, husmenn nr. 2h

g.1791.m. MARIE OLSDTR. f. 1749 d. 1817

     g.1.m. Nordnes, husmenn nr. 2


21. TØNNES TØNNESSEN HÅHELLER f. 1767 d. 1834

nr. 18d

g.1.1791.m. INGEBORG HALVORSDTR. f. 1757 d. 1802

Ø. Surdal nr. 8i

g.2.1802.m. MARIE INGVALDSDTR. f. 1767

Hegdal, husmenn nr. 12c

Barn :   

a. Ingeborg Katrine f. 1803 d. 1880 ugift

b. Tønnes Engel f. 1807 nr. 50


22. OLA NILSEN TVERDAL f. 1748 d. 1829

nr. 2h, los

g.1776.m. BERTE PEDERSDTR. f. 1749 d. 1828

Gauteland nr. 16b, ”En Steen rullede ned af et Fjeld og var hende omkuld, saa hun fald baglængs ned af en Bakke hvoraf hun blev død”

Barn :   

a. dødfødt datter 1776

b. dødfødt sønn 1777


23. BERNT SIGBJØRNSEN HEIEN f. 1743 d. 1808

nr. 6e, los, kaltes Stølevik i 1769 - 1779

g.1.1769.m. GUNHILD BRYNJELSDTR. f. 1737 d. 1799

Årrestad nr. 11d

g.2.1800.m. BERTE HALVORSDTR. f. 1751 d. 1805

Ø. Surdal nr. 8f

g.3.m. GURI ANSTEINSDTR. f. 1742 d. 1807

Viråk, Bakke

Barn 1.: 

a. Karen Sofie f. 1769 d. 1772

b. Gunhild Guria f. 1772 g.m. nr. 14

c. Brynjel f. 1774 nr. 24

d. Torborg f. 1776 gift på Hegdal, husmenn nr. 19

e. Sigbjørn f. 1779 sjømann i Kragerø 1808, gift med Severine Verek f. 1780. De flyttet til Immerstein i 1837 og til Kragerø igjen i 1838


24. BRYNJEL BERNTSEN MIDHAGEN f. 1774 d. 1847

nr. 23c, los

g.1800.m. HELGA LARSDTR. f. 1747 d. 1828

Lauland, husmenn nr. 12d

g.2.1828.m. JOHANNE PEDERSDTR. f. 1803 d. 1829

Gyland, husmenn nr. 6g, ”døde i barselseng, uden at kunne blive forløst”

g.3.1829.m. MARTE BERNTSDTR. f. 1800 d. 1875

Kvievåg nr. 13f

Barn 3.:       

a. Bernt f. 1830 nr. 57

b. Hans Andreas f. 1832 nr. 71

c. Bendix f. 1835

d. Anne f. 1838

e. Gabriel f. 1843 Ø. Løvås nr. 29


25. JENS JENSEN f. 1734 d. 1806

Urdal nr. 27f, soldat 1757 - 1758, kaltes Gjeitestien i 1806

g.1772.m. ELISABET EIVINDSDTR. f. 1722 d. 1806

     g.1.m. Dydland, husmenn nr. 2

innerst ELLEN MIKKELSDTR. f. 1774 d. 1848

Barn :   

a. Gunnar f. 1800 UE - far Gunnar Svensen Mong


26. ASSER MIKKELSEN SULTENES f. 1733 d. 1813

L. Regedal nr. 10f, kaltes Hauge i 1760, Tambur i 1758, bodde på L. Regedal 1758 – 1762, kaltes Nordfjord i 1764

“Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem” – 1771

g.1758.m. GJERTRUD SMITH f. 1730 d. 1763

S. Regedal nr. 11c

g.1764.m. INGER PEDERSDTR. f. 1739 d. 1807

Årrestad nr. 12a

Barn 1.:           

a. Hans f. 1758 n. 1770

b. Kristoffer f. 1760 (Kristian) n. 1770

c. datter f. 1762 d. 1762

Barn 2.:     

d. Peder f. 1764 nr. 32

e. Gjertrud f. 1769 d. 1769

f. Gjertrud f. 1771 d. 1771

g. Mikkel f. 1773 d. 1820 i Bergen, “hadde vært Slave”. Var ifølge manntall 1815 slave nr. 1 på Bergenhus Festning.

h. Torborg f. 1777 d. 1779

i. Berte f. 1780 d. 1781

j. Asser f. 1782 nr. 33


27. SVEN BRYNJELSEN SULTENES f. 1734 d. 1805

Årrestad nr. 11c, kaltes Nordfjord i 1762

g.1.m. ?

g.2.1761.m. KRISTINE EINARSDTR. f. 1732 sk. 1768 +

Nesvåg 15c

g.3.1769.m. SIRI JONSDTR. f. 1729 d. 1798

Barn 2.:           

a. Karen f. 1762 gift på Humlesund

b. Brynjel f. 1766 d. 1772

Barn 3.:   

c. Kristine f. 1770 g.m. Li, husmenn nr. 9

d. Berte Guria f. 1772 d. 1836 ugift


28. GUNNAR SVENSEN SULTENES f. 1698 d. 1763

Y. Evje nr. 7b, ant. han som bodde på Tjørn, Heskestad i 1738

Kaltes Hatleskog i 1748 - 1758, Nordfjord i 1763

g.1747.m. GURI MIKKELSDTR. f. 1728 d. 1809

L. Regedal nr. 10d, g.2.m. Hegdal nr. 11

Barn :   

a. Sven f. 1748 Hegdal, husmenn nr. 8

b. Mikkel f. 1756 nr. 30

c. Ola f. 1758 d. 1758


29. ANNE OLSDTR. TVERDAL

«Aabenbar skrifte fordi hun over 3de aar havde holdt sig fra Alterens Sacramente» - 1778

Barn :   

a. Marie f. 1778 tv. UE d. 1779

b. Kristine f. 1778 tv. UE d. 1779 - "Faderen blev udsagt at være en matros fra Føer"

c. Tønnes Andreas f. 1783 UE d. 1785 - far Lauland, husmenn nr. 14


30. MIKKEL GUNDERSEN f. 1756

nr. 28b

g.1778.m. KAREN BRYNJELSDTR. f. 1742 d. 1821

Ø. Åmodt, husmenn nr. 2b

Barn :   

a. Gunnar f. 1779 d. 1779 (Brynjel)

b. Bernt Mikkel f. 1780


31. ANDREAS OMUNDSEN STØLEVIK f. 1778 d. 1817

nr. 13a, bodde på Haneberg i 1803

g.1805.m. BERTE OLSDTR. f. 1767 d. 1836

Haneberg, husmenn nr. 25c

Barn :   

a. Karen Dortea f. 1807 gift på Kirkebø, husmenn nr. 19


32.  PEDER ASSERSEN SULTENES f. 1764 sk. 1798 +

nr. 26d, kaltes Tverdal i 1789 - 1798, Håheller i 1792, de hadde kongebrev, så de var i slekt.

g.1788.m. ANNE KATRINE TØNNESDTR. f. 1758 d. 1835

Tverdal, hennes farfar var kanskje Peder Larsen Stølevik, bror til Peder Assersens farfar.

Barn :   

a. Inger f. 1789 d. 1789

b. Jakob Tønnes f. 1791 d. 1791

c. Jakob Tønnes f. 1792 Nesvåg nr. 37

d. Hans Andreas f. 1794 nr. 64

e. Ingeborg f. 1797 d. 1798


TORA JAKOBSDTR. f. 1721 konens mor, enke


33. ASSER ASSERSEN SULTENES f. 1782  d. 1830

nr. 26j

g.1812.m. MALENE REIERSDTR.

Hennes barn :   

a. Hans Jakob f. 1807 UE nr. 46 far - Hans Jakob Oldenburg

Barn : 

b. Andreas f. 1812 nr. 48

c. Peder f. 1815 nr. 55

d. Inger f. 1818 gift på Storesund, Skåre sogn


34. JONAS NATHANSEN f. 1782 d. 1839

nr. 15g, kaltes Bunes under Immerstein 1816 – 1839, var ifølge mannskapslisten fra 1808 opbrakt i England

g.1816.m. MARGRETE GURIA KRISTOFFERSDTR. f. 1795

Nordnes, husmenn nr. 5b

Barn :   

a. Nils Kristian f. 1817 d. 1817

b. Marie f. 1818 d. 1898 ugift

c. Kristoffer f. 1822

d. Nils Kristian f. 1825 nr. 67

e. Elias f. 1828 Nordnes, husmenn nr. 13

f. Karen Kristine f. 1831 gift på Nordnes nr. 12

g. Jonas Martinius f. 1833 nr. 35

h. Jakob f. 1837 ugift i 1900 Bunes


35. JONAS MARTINIUS JONASSEN BUNES f. 1833 d.e. 1900

nr. 34g

g.1865.m. GURIA KARINE HANSDTR. f. 1838 d.e. 1900

Årstad nr. 58b

Barn :   

a. Johanne Kristine f. 1866

     Barn : a. Selma f. 1887 UE – far Ola Hansen Rise, Hå, de giftet seg i 1888

b. Hans Emil f. 1871

c. Jonas Martin f. 1875


36. KRISTIAN IRGENS f. 1831

Høyland, blokkedreier, bodde tidligere i Fjelberg

g.m. INGEBORG MARIE HANSDTR. f. 1830

Kragerø

Barn :   

a. Josefine f. 1854

b. Hans f. 1857

c. Johannes f. 1862

d. dødfødt barn 1866


37. SVEN (SIVERT?) PEDERSEN f. 1786

V. Barstad nr. 40e ?

g.1816.m. TURID STEFFENSDTR. f. 1768 d. 1837

Birkeland nr. 26b, kaltes enke, Geitestien u/ Immerstein i 1837


38. TORGRIM TØNNESSEN f. 1792 d. 1869

Ramsland, Mandal, arbeidsmann, kaltes Årrestad i 1819, Håland i 1821, Nordnes i 1827, kaltes Tomassen i 1869

g.1819.m. TOLENE SIGBJØRNSDTR. f. 1796 d. 1881

Håland, husmenn nr. 6g

Barn :   

a. Sivert Tobias f. 1819 nr. 65

b. Tønnes Andreas f. 1821 nr. 61

c. Sven Kristian f. 1823 d. 1824

d. Konrad f. 1825 d. 1842

e. Reinert Mikkel f. 1827 nr. 66

f. Tollak f. 1830 d. 1831

g. Sofie f. 1832 gift på Vatland nr. 22

h. Rebekka f. 1834 d. 1835


39. LARS BERNTSEN f. 1797

Kvievåg nr. 13d, kaltes Holmehagen i 1823 – 1826, Immerstein i 1828, Kalvehagen u/ Immerstein i 1830 - 1838

g.1823.m. BERTE KARTINE JENSDTR. f 1792

Eik nr. 38a

Barn : 

a. Elisabet f. 1818 UE – foreldrene giftet seg i 1823 g.m. nr. 50

b. Ellen Gjertine f. 1823

c. Bernt Andreas f. 1826 Helvik, Egersund

d. Johanne Birgitte f. 1828 gift på Mykje, Avaldsnes

e. Anne Tolene f. 1830

f. Kristine f. 1833

g. Lars f. 1835 Helvik, Egersund

h. Jens Elias f. 1838 Frøyland, husmenn nr. 26


40. KJETIL KJERVALDSEN TRIPPEHAGEN f. 1770 d. 1812

Løyning i heien nr. 13d

g.m. INGER HÅVARDSDTR. f. 1786 d. 1856

Nesvåg nr. 25a

     g.2.1833.m. Johannes Jonsen Trippehagen f. 1811 fra Bukkenær, Båhus, Sverige d.f. 1856

Barn :   

a. Karen Guria f. 1807 d. 1884 ugift

b. Hans Tobias f. 1810 nr. 54


41. GUNNAR GUNDERSEN KALHAGEN f. 1800 d. 1878

Nesvåg, kaltes Stien i 1824, Nordfjord i 1827 - 1878

g.1823.m. INGER OLSDTR. f. 1796 d. 1867

Nesvåg

Barn : 

a. Reinert f. 1824 nr. 42

b. Inger Elisabet f. 1827 gift på Hestad, Helleland


42.  REINERT GUNDERSEN f. 1824 d. 1863

nr. 41a, kaltes Nordnes i 1858 - 1862

g.1856.m. KRISTINE GJERTINE BERNTSDTR. f. 1830 d. 1892

Nordnes nr. 11b

Barn :

a. Bertine f. 1858 d. 1883 ugift

b. Grete Elisabet f. 1860 d. 1880

c. Reinert Kristian f. 1862 Nordnes, husmenn nr. 14


43. TØNNES DAHL JAKOBSEN RØDHELLER f. 1801 d. 1885

nr. 19c

g.1825.m. INGER KARLSDTR. f. 1799 d. 1889

Y. Jendal, Bakke

Barn :   

a. Johanne Matilde f. 1826 gift på Helvik, Egersund

b. Lars Dahl f. 1827 d. 1830

c. Karl f. 1829 d. 1829

d. Anne Berte f. 1830 gift på N. Eikje, Avaldsnes

e. Lars Dahl f. 1834 nr. 44

f. Jakob Mikkel f. 1835 Hegdal, husmenn nr. 37

g. Andreas Kristian f. 1837 nr. 72

h. Tønnes Engel f. 1839 d. 1839

i. Tønnes Engel f. 1841

j. Ola f. 1844 d. 1844


44. LARS DAHL TØNNESSEN RØDHELLER f. 1834 d. 1892

nr. 43e

g.1.1860.m. GURINE ASLAKSDTR. f. 1838 d. 1865

Haneberg, husmenn nr. 32b

g.2.1868.m. ELISABET JAKOBSDTR. f. 1845

Toks nr. 28c

Barn 1.:     

a. Tønnes f. 1862 bodde hos besteforeldrene i 1865

b. Karl f. 1863 d. 1863

c. Jakob Mikkel f. 1865 Nesvåg nr. 52

Barn 2.:   

d. Tønnes Engel f. 1872

e. Johan Teodor f. 1874

f. Kristine Amalie f. 1878

g. Lava Dina Elisabet f. 1880

h. Anne Matilde f. 1881


46. HANS JAKOB ASSERSEN HÅLHELLER f. 1807

nr. 33a, kaltes Helvik, Egersund i 1861

g.1833.m. KRISTINE PEDERSDTR. f. 1787

Mong

g.2.1861.m. JOREN SVENSDTR. f. 1826

Tengs, Egersund


47. SVEN GUNDERSEN TVERDAL f. 1808 d. 1875

Ribland nr. 16d, skomaker

g.1838.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1815 d. 1878

Egeli i Svaheien, husmenn nr. 2b

Barn : 

a. Grete Severine f. 1840 g.m. nr. 71

b. Oline f. 1844 d. 1861

c. dødfødt barn 1848

d. Anne f. 1849

e. Gabriel f. 1853 nr. 88

f. dødfødt datter 1857

g. Sivert Martin f. 1859


48. ANDREAS ASSERSEN SULTENES f. 1812 d. 1888

nr. 33b, kaltes Stølevik i 1845

g.1.1835.m. ANNE SERINE TORGERSDTR. f. 1812 d. 1858

Hegdal, husmenn nr. 20c

g.2.1859.m. GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1827 d. 1873

L. Regedal nr. 14e

Barn 1.:       

a. Malene f. 1836 døvstum

b. Anne Serine f. 1840 gift på Rekevik nr. 39

     Barn : a. dødfødt datter 1871 UE – far Haneberg, husmenn nr. 39

               b. Anne Sofie f. 1875 UE – far Konrad Reiersen. Anne Sofie g.m. Hans Martin Matiassen, New York

c. Anne Tomine f. 1845 g.1879.m. Ole Johan Jensen, Stavanger

d. Albert Tobias f. 1850 nr. 82

e. dødfødt sønn 1858

Barn 2.:       

f. Anne Gjertine f. 1860

g. Johanne Marie f. 1863

h. Asser f. 1865 d. 1876

i. Gjert f. 1867


49. PEDER KRISTIAN KARLSEN HÅHELLER f. 1803 d. 1868

Y. Jendal, Bakke, fisker, kaltes Tverdal i 1832, Nordfjord i 1844

g.1832.m. BERTINE LARSDTR. f. 1814

nr. 14f

Barn :

a. Karl f. 1833 nr. 68

b. Lars f. 1835 nr. 70

c. Bernt Gabriel f. 1838

d. Anne Oline f. 1841

e. Karen f. 1844 g.m. nr. 88

f. Peder f. 1848

g. Birgitte f. 1852

h. Gurine f. 1858 d. 1859


50. TØNNES ENGEL TØNNESSEN HÅHELLER f. 1807 d. 1881

nr. 21b, kaltes Håheller i Nordfjord i 1848

g.1839.m. ELISABET LARSDTR. f. 1818

nr. 39a

Barn : 

a. Martine f. 1840 d. 1840

b. Martine f. 1841

c. Birgitte f. 1844 gift på Rekevik nr. 52

d. Kristian Ilinius f. 1848 d. 1856

e. Anne f. 1851 g.1878.m. Jørgen Jonsen, Stavanger

f. Marie Elisabet f. 1855 d. 1865

g. Kristian Elinius f. 1859 d. 1866


51. BERNT DAHL ELLEFSEN STØLEVIK f. 1804 d.f. 1879

Hegdal, Husmenn nr. 19b

g.1828.m. SERINE LARSDTR. f. 1798 d. 1879

datter til Lars Larsen Stølevik (ikke nr. 14a)

Barn :   

a. Torborg f. 1829

b. Elias f. 1832 d. 1832

c. Gabriel f. 1833

d. Engel (dtr) f. 1835

e. Bernt Sakarias f. 1839 d. 1867 ugift skomaker

f. Lars f. 1842 d. 1868 på Grov, ugift skomaker


52. JOHANNES PEDERSEN SULTENES f. 1803

Hegdal nr. 13a, kaltes Hegdal i 1835 - 1868

g.1830.m. ANNE ABEL TORKELSDTR. f. 1807 d. 1888

Haugeland, Feda

Barn :

a. Peder f. 1832

b. Tobias f. 1833 nr. 75

c. Tønnes Mikkel f. 1836 nr. 85

d. Johan f. 1838 nr. 76

e. Marie f. 1840 gift på Hegdal, husmenn nr. 36

f. Bernt Tønnes f. 1842

h. Ingeborg f. 1845 d. 1847

i. Ingeborg f. 1848 gift på Ø. Løvås nr. 27


53. JONAS OMUNDSEN STØLEVIK f. 1810 d. 1892

Ø. Barstad nr. 56c, husmann, fisker

g.m. ANNE GURIE GUNDERSDTR. f. 1819

Hegdal, husmenn nr. 21d


54. HANS TOBIAS KJELLSEN TRIPPEHAGEN f. 1810 d. 1891

nr. 40b

g.1860.m. ANNE EDVARDSDTR. f. 1835 d. 1894

nr. 59c

Barn :   

a. Karin Elisabet f. 1862

b. dødfødt barn 1864

c. Edvard f. 1867 Immerstein, husmenn nr. 75

d. Hansine Antonie f. 1871


55. PEDER ASSERSEN HÅHELLER f. 1815

nr. 32c, kaltes Sultenes i 1847, Hellvik i 1857

g.1842.m. ANNE HELENE SIVERTSDTR. f. 1811 d. 1851

Hauge, husmenn nr. 14f

g.2.1857..m. ELLEN MALENE OLSDTR. f. 1824 d. 1891

Helvik, Egersund

Barn 1.:       

a. Anne f. 1843

b. Sivert f. 1845

c. Malene f. 1847

     Barn : a. Valentin f. 1877 UE d. 1877 – far Valentin Skjæveland, Stavanger

d. Martin f. 1850 matros i 1875, oppholdt seg på Ognedal, Bjerkreim "på rejse til Hull"

Barn 2.:         

e. Anne M. f. 1857


56. SVEN TOLLEFSEN TVERDAL f. 1817

Årsvold nr. 17b, skomaker, kaltes Skaråshagen i 1850 – 1853, Åve i 1856 - 1859

g.1.1841.m. INGEBORG ELISABET SØRENSDTR. f. 1816

Kristiansand

g.2.1855.m. LENE MARIE LARSDTR. f. 1829

Eik nr. 45a

Barn 1.:           

a. Anne Martine f. 1841

b. Severine f. 1844 d. 1852

c. Tomine Bertine f. 1846

d. Jakobine f. 1850 d. 1850

e. Jakobine f. 1851 d. 1851

f. Søren Elias f. 1853 Nordnes, husmenn nr. 16

Barn 2.:     

g. Bernhard Julius f. 1856 d. 1867

h. Ludvig f. 1859

i. Ingeborg Elisabet f. 1862

j. Severine f. 1864

k. Bernhard Julius f. 1867 nr. 89


57. BERNT BRYNJELSEN MIDTHAGEN f. 1830 d. 1888

nr. 24a

g.1.1862.m. OLINE MARIE MADSDTR. f. 1836 d. 1885

”Sæløen”, Lyngdal

g.2.1886.m. KAREN PEDERSDTR. f. 1844

     g.1.m. nr. 88

Barn 1.:       

a. Bendix Martin f. 1863 nr. 81

b. Andreas f. 1866 nr. 84

c. Marie f. 1873

d. Bertine Olava f. 1880 d. 1884

Barn 2.:         

e. Oline Marie f. 1887


58. KONRAD KRISTIAN OMUNDSEN f. 1821 d. 1890

Hegdal, husmenn nr. 22a, kaltes Slottet i 1859, bodde på Stølevik

g.1854.m. GJERTINE MALENE BJØRNSDTR. f. 1828 d. 1899

Hegdal, husmenn nr. 25b

Barn : 

a. Ola Engel f. 1855 Hegdal, husmenn nr. 40

b. Bertine Amalie f. 1859 gift på Rekevik nr. 81

c. Kristine Genette f. 1864


59. EDVARD DAHL ELLEFSEN STØLEVIK f. 1802 d. 1889

Hegdal, husmenn nr. 19a, los

g.1826.m. ANNE GURIE JAKOBSDTR. f. 1802 d. 1883

Hegdal, husmenn nr. 15c, kaltes Angorie i 1865

Barn :   

a. Ellen Tolene f. 1828 g.m. nr. 61

b. Jakob f. 1831 nr. 60

c. Anne f. 1835 g.m. nr. 54

d. Ester f. 1839 d. 1846

e. Malene f. 1842 d. 1842


60. JAKOB EDVARDSEN STØLEVIK f. 1831 d. 1894

nr. 59b, fisker, døde på sjøen, og ble ikke funnet

g.1861.m. GRETE SOFIE PEDERSDTR. f. 1835 d. 1880

Ribland nr. 17d

Barn :

a. Pauline f. 1862 d. 1877

b. Elias f. 1863 d. 1865

c. Anne Genette f. 1866

d. Elias f. 1869

e. Rakel Katrine f. 1871

f. Jakob Gabriel f. 1873 d. 1877

g. dødfødt barn 1876

h. Hanne Kristine Sofie f. 1877


61. TØNNES ANDREAS TORGRIMSEN f. 1821 d.e. 1900

nr. 38b, kaltes Stølevik 1845 - 1866

g.1845.m. ELLEN TOLENE EDVARDSDTR. f. 1828 d. 1900

nr. 59a

Barn :

a. Tobias f. 1846 d. 1846

b. Edvard f. 1848 d. 1849

c. Edvard Gabriel f. 1850

d. Tobias f. 1853 Stranden nr. 210

e. Tonette Elisabet f. 1856 ugift i 1900

f. Ester f. 1860 d. 1893 ugift

     Barn : a. Magnus Eneval f. 1883 UE – "opgav som Barnefader Matros Martin Andersen (c 24 Aar gl.) af Grimstad"

g. Anne Gurine f. 1863 gift på Egeli i Svaheien nr. 15

h. Johan August f. 1866 ugift i 1900

i. Teodor f. 1870 tv. I. Mydland nr. 78

j. Elias f. 1870 tv.


62. OLAUS OLSEN TVERDAL f. 1830 d. 1896

Immerstein nr. 30a f. 1831, skipper, senere fyrvokter, kaltes Hauge i 1858 – 1860, Lauland i 1861, Stranden i 1867, døde i Smørhavn, Bremanger

g.1857.m. BERTE MALENE SKULESDTR. f. 1828 d. 1896

N. Mysse nr. 50b

Barn :

a. Olai Emil Bernhard f. 1858 Stranden nr. 267

b. Reinert Anton f. 1860 tv.

c. Sakarias Gerhard f. 1860 tv.

d. Josefine Marie f. 1861 d. 1861

e. Johan Mandius f. 1862 d. 1864

f. Nikolai Benjamin f. 1863

g. Otto Brun Mandius f. 1867


63. JAKOB JAKOBSEN TVERDAL f. 1798 d. 1861

nr. 19b

g.1828.m. ANNE KARLSDTR. f. 1806 d. 1892

Y. Jendal, Bakke

Barn : 

a. Jakob Dahl f. 1829 Nesvåg nr. 40

b. Karl f. 1831 d. 1864 ugift los

c. Lars Dahl f. 1832 d. 1876 ugift

d. Abraham f. 1834 d. 1850

e. Johan f. 1836 d. 1837

f. Johan f. 1838 d. 1842

g. Johan f. 1842 nr. 80

h. Anne Bertine f. 1844 d. 1845

i. Anne Bertine f. 1847 g.m. nr. 73

j. Birgitte f. 1850 g.m. nr. 82


64. HANS ANDREAS PEDERSEN TVERDAL f. 1794 d.ca. 1823

nr. 32d

g.1822.m. GUNHILD BERNTSDTR. f. 1790

Kvievåg nr. 13a, kaltes husenke i 1823

Barn :   

a. Hans Andreas f. 1823 Nordnes, husmenn nr. 12


65. SIVERT TOBIAS TORGRIMSEN STØLEVIK f. 1819 d. 1864

nr. 38a, kaltes Tønnessen i 1852

g.1844.m. ANNE MARTINE BJØRNSDTR. f. 1826 d. 1884

Hegdal, husmenn nr. 25a

Barn :   

a. Karen Tomine f. 1845 d. 1869

b. Bertine Marie f. 1849 g.1875.m. Tomas Larsen, Farsund, skomakersvend f. 1844

c. Severine f. 1852 tv. d. 1869

d. Amalie f. 1852 tv. gift på Årstad nr. 71

     Barn : a. Anders Amanidus f. 1883 UE – "opgav som sin Barnefader ungkarl Veiarbeider Anders Peerson fra Sverige (ca. 36 aar gl.) med hvem hun blev kjendt i Grimstad."

e. Sivert Tobias f. 1864 d. 1865


66. REINERT MIKKEL TORGRIMSEN SULTENES f. 1827 d. 1863

nr. 38e

g.1855.m. INGEBORG BERNTSDTR. f. 1834

Knubbedal nr. 19a, g.2.m. Immerstein nr. 32

Barn :

a. Bernt f. 1855

b. Reinert Martin f. 1856

c. Konrad f. 1858

d. Omund Andreas Kristian f. 1859

e. Teodor Elinius f. 1861 nr. 83

f. Teodor Thulin f. 1863 Rekevik nr. 66


67. NILS KRISTIAN JONASSEN f. 1825 d.e. 1900

nr. 34d, bodde på Todneskog i 1900

g.1865.m. KAROLINE OMUNDSDTR. f. 1818 d.e. 1900

     g.1.m. Hegdal nr. 20

Barn :   

a. Omund f. 1865 d. 1865


68. KARL PEDERSEN HÅHELLER f. 1833

nr. 49a, fisker

g.1865.m. MARIANNE NATHANSDTR. f. 1841

Fjellså, Flekkefjord

Barn :   

a. Nikolai f. 1865 nr. 90

b. Berdine f. 1866 d. 1899 ugift

     Barn : a. Bendikke f. 1892 UE – far handelsreisende Hans Lars Hansen, Kristiania

c. Pauline Kristine f. 1869

     Barn : a. Peder Kristian f. 1892 UE – far gift mann Johannes Jakobsen, Nesvåg

d. Hansine f. 1871

e. Karl Martin f. 1873 d. 1873

f. Kristian Martin f. 1874

g. Tonette f. 1876

     Barn : a. Klara Matilde f. 1896 UE – far "skibskaptein Brinch, gift mand fra Sandaa paa Tromø"

h. Severin f. 1878 d. 1878

i. Severin f. 1879 d. 1880

j. Gurine f. 1881

k. Mandius f. 1883


69. LARS PEDERSEN HÅHELLER f. 1835 d. 1882

nr. 49b, fisker, kaltes Stølevik under Hegdal i 1867 - 1882

g.1863.m. ANNE GURIE MAURITSDTR. f. 1839 d. 1888

N. Surdal nr. 22d, kaltes også Angorie

Barn :   

a. Peder Bertinus f. 1865 d. 1866

b. Martin Gabriel f. 1867

c. Peder Bertinius f. 1869 Elvestrøm nr. 35

d. Lassinius f. 1872 d. 1872

e. Ludvig August f. 1873 N. Surdal nr. 25

f. Berte Gurie f. 1876

g. Andreas f. 1881


70. OLA KJELLAND MØLLER f. 1817

Kirkebø nr. 38i, bodde på Skaardal u/ Immerstein i 1844 – 1845, Lammenes u/ Immerstein i 1747

g.1844.m. ELISABET BIRGITTE JAKOBSDTR. f. 1820

N. Støle nr. 29e

Barn :   

a. Tønnes Møller f. 1845


71. HANS ANDREAS BRNYJELSEN DALEN f. 1832 d.e. 1900

nr. 24b

g.1868.m. GRETE SEVERINE SVENSDTR. f. 1840 d.e. 1900

nr. 47a

Barn : 

a. Bernt Martin f. 1872

b. Ida Severine f. 1876 nr. 86


72. ANDREAS KRISTIAN RØDHELLER f. 1837 d. 1884

nr. 43g, fikk i 1867 barn med N. Surdal nr. 22a

g.1869.m. ANNE BERTINE JAKOBSDTR. f. 1847 d.e. 1900

nr. 63i

Barn :

a. Johanne Kristine f. 1870

b. Ida Tonette f. 1872

c. Anne Albine f. 1874 d. 1874

d. Anne Albine f. 1876 d. 1876

e. Lars f. 1877 skredder, bodde på Stranden 1900

f. Jakob Mikkel f. 1879

g. Anne Kristine f. 1880 d. 1880

h. Anne Andrea f. 1882

i. Andreas Kristian f. 1884


ELISABET RØDHELLER f. 1845 losenke

Barn :   

a. Johan f. 1876 var på hospitalet i Sør-Afrika i 1900


73. BERNT BENDIXSEN STØLEVIK f. 1862

Nordnes nr. 13b

g.1886.m. ANNE ELISABET LARSDTR. f. 1858

Rodvelt, Egersund

Barn :   

a. Benedikte Sofie f. 1887

b. Bendix f. 1890

c. Lovise Kristine f. 1891

d. Emilie f. 1894

e. Enok Severin f. 1896

f. Bertine Amalie f. 1899


74. BERTEL GUSTAV OLSEN TVERDAL f. 1843

Immerstein nr. 30e, skipper

g.1870.m. BIRGITTE TOBIASDTR. f. 1843

Dirdal, Fjære (Grimstad) sogn, Aust-Agder

Barn :   

a. Oluf Emil Reinhard f. 1871

b. dødfødt datter 1782

c. Gunhilde Teresia f. 1873

d. Berdine Amalie f. 1876


75. EDVARD HANSEN SKANSEN f. 1867

Immerstein, husmenn nr. 54c

g.m. JOHANNE MARIE JONSDTR. f. 1866

g.1.m. Hegdal, husmenn nr. 43


76. TOBIAS JOHANNESSEN GAUTLAND f. 1833

nr. 52b

g.1876.m. GRETE ELISABET LARSDTR. f. 1846 d. 1880

S. Eikås, Bakke prestegjeld

Barn :   

a. Johannes f. 1878

b. Anne Amalie  f. 1879


77. JOHAN JOHANSEN STIEN f. 1836

nr. 52d

g.1875.m. ELLEN JOHANNESDTR. f. 1850

Bakke sogn

Barn :   

a. Peder Martinius f. 1876

b. Ingeborg Albine f. 1879 d. 1879

c. Anne Abel f. 1881

d. Johannes f. 1884

e. Josefine Amalie f. 1886 d. 1887

f. Josefine Emilie f. 1888 d. 1890

g. Johanne Eline f. 1890 d. 1892

h. Johan Emil f. 1894


78. GUSTAV GERHARD GJERTSEN f. 1848

Larvik, Vestfold, fyrvokter på Lille Prestskjær, alle barna født i Tjølling, Vestfold

g.m. BEATE MARIE HANSEN f. 1857

Tjølling, Vestfold

Barn :   

a. Godtfred f. 1879

b. Hans f. 1881

c. Magnus Kollert f. 1890

d. Oskar Villiam f. 1892

e. Bergljot Magdalene f. 1894


79. TORGER GUTTORMSEN RØED f. 1855 d. 1899

Sænderled, fyrvokter

g.m. MARIE MAGDALENE JAKOBSEN f. 1856

Edøy, Møre og Romsdal

Barn : 

a. Gudrun f. 1890 i Lindås, Hordaland

b. Sigdis f. 1894 i Hisøy

c. Olaf Trygve Markvard f. 1897


80. JOHAN JAKOBSEN TVERDAL f. 1842

nr. 63g, los, bodde i Stavanger i 1900

g.1878.m. INGER GURINE KARLSDTR. f. 1841

Abelsnes, Hidra

Barn :

a. Jakob f. 1879

b. Johanne Andrea f. 1880 d. 1880

c. Karl August f. 1882 d. 1882


81. BENDIX MARTIN BERNTSEN f. 1863

nr. 57a

g.1900.m. ANNE ELISABET GABRIELSDTR. f. 1872

Lauland nr. 22b


82. ALBERT TOBIAS ANDREASSEN f. 1850

nr. 48d

g.1877.m. BIRGITTE JAKOBSDTR. f. 1850

63j

Barn :   

a. dødfødt datter 1878

b. Anne Sesilie Alette f. 1882 d. 1884

c. Anne Sesilie Alette f. 1884

d. Jakobine f. 1887 tv.

e. Johanne f. 1887 tv. d. 1887


83. REINERT ELINIUS REINERTSEN f. 1861

nr. 66e, døpt Teodor Elinius

g.1900.m. ANNE PETREA JOHANSDTR. f. 1877

Rekevik nr. 39dd

Barn :   

a. Alfhild f. 1898


84. ANDREAS  BERNTSEN TVERDAL f. 1866

nr. 57b, kaltes Andreas Midthagen i 1900

g.1899.m. ANNE BERTINE BERNTSDTR. f. 1879

Egeland, Heskestad

Barn :   

a. Oline Marie f. 1900


85. TØNNES MIKKEL JOHANNESSEN f. 1836 d.e. 1900

nr. 52c

g.1873.m. KRISTINE BIRGITTE OLSDTR. f. 1844 d. 1893

Gauteland nr. 25d

Barn :   

a. Anne Elisabet f. 1874

b. Johannes f. 1876

c. Ola f. 1878 sjømann fra England i 1900

d. Telaus Kristian f. 1881 sjømann på S/S Jæderen i 1900

e. Ingeborg f. 1883


86. ADOLF ANDREASSEN f. 1870

Sjømann

g.m. IDA SEVERINE HANSDTR. f. 1876

nr. 71b


87. GØRAN JOHNSON f. 1838

Jernbanearbeider, bodde på Hålheller i 1878, eldste sønn var født i Stavanger

g.m. ANNE TØNNESDTR. f. 1857

Barn :   

a. Tønnes Emil Marselius f. 1878


88. GABRIEL SVENSEN HÅHELLER f. 1854 d. 1880

nr. 47e

g.1878.m. KAREN PEDERSDTR. f. 1844

nr. 49e, g.2.m. nr. 57

Barn :   

a. Ingeborg Sofie f. 1879


89. BERNHARD JULIUS IMMERSTEIN f. 1867

nr. 56k, kaltes Svensen Dahl mens han bodde i Sokndal, bodde i Stavanger i 1896 - 1904 og var maler, senere brannkonstabel.

g.1889.m. BIRGITTE BERNTSDTR. f. 1868

Skarås, husmenn nr. 26c

Barn :

a. Sven Benjamin Dahl f. 1890 ikke n. 1900

b. Bjarne Leonard Dahl f. 1896

c. Bella Jenny f. 1898

d. Benny (sønn) f. 1904 d. 1904


90. NIKOLAI KARLSEN f. 1865

nr. 68a

g.1890.m. ANNE MARIE ANDREASDTR. f. 1866

Anabeløy, Nes, Flekkefjord

Barn :   

a. Aleksander Marselius f. 1890


91. JENS LUDVIG BØRRETZEN f. 1868

Etne, Folkeskolelærer, bodde i Vikedal i 1900

g.m. CECILIE HEGGELUND f. 1870

Etne

Barn : 

a. Bergljot f. 1893 Etne

b. Åsmund Jafet Heggelund f. 1894

c. Bernt f. 1900 Stavanger