Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

HAUGE

Oppdatert 9.4.2012Gårdsnr. 55

Hwage 1519, Houffe - 1616, Houge - 1665

1. PÅL HAUGE n. 1519 - 1521

Pål betalte den største skatten i Sokndal i 1519 på 10 mark. Han gjorde opp for seg med 8 mark penger og 1 pund kobber. I 1521 betalte han 11½ lodd 1 kvintin sølv i skatt. Hans dreng skattet en kappe for 1 mark i 1521


2. GUNHILD HAUGE n. 1519 – 1521

Hun skattet 4 mark, som ble gjort opp med 2 mark penger og 2 lodd sølv. I 1521 skattet hun 4½ lodd 1 kvintin sølv.


3. BJØRN BJØRNSEN n. 1562 - 1593

Skattet 1 daler i 1563. Lagrettemann i 1562 - 1568. Skattet også som jordeier i 1563 for 1 vett korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med ½ daler

Barn :

a. Håvard nr. 7


4. Enken på HAUGE n. 1603

Hun er vel enken etter Bjørn nr. 3. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.


5. MATIAS HAUGE n. 1613 - 1614

Barn : Lauridz Mathiassen Hoffue f.ca. 1617 n. soldat i lensregnskap 1637


6. HELGE HAUGE n. 1602 - 1617

Eide 1 pnd smør i N. Åmodt i 1617


7. HÅVARD BJØRNSEN n. 1602 - 1618

nr. 3a

"Jens Halsted [?] Aaffsoning for Ett Øxhammer sloug hand sloug Houer Biørnsen paa Hofue – ½ daler" - 1602. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Om ødegården Drageland, som tilhører Kongen. Håvard Hauge og Åsulf Hauge hans nabo, har brukt denne ødegården, hvor tønner og tufter enna fantes. De hadde begge bykselbrev datert 9.6.1607 - 1618


8. ÅSULF VERMUNDSEN n. 1613 - 1660 d.f. 1664

Kvanvik, Hidra. Eide sammen med sine medeiere 1 pnd smør i Åmodt i 1624, eide ½ løb 8 kalvskinn i 1639 (uvisst hvor, men det kan være her i Hauge), og 6 engelsker i Botna, Hidra

g.m. N.N.SVENSDTR. ?

Ant. datter til Sven Pedersen Skåland, Lund

Barn :

a. Peder nr. 14

b. Lars S. Ålgård nr. 10 ?

c. Ingeborg g.m. Lars Hansen Botna, Hidra


9. JAKOB JONSEN n. 1611 – 1645

"Jacop paa Hauffue haffuer giffuett Olluff Mylannd enn kniff sting wdj Dricke stouffuenn och Sognnett for penge - viij daller" - 1611


10. OMUND LARSEN n. 1633

Tiltalt 1633 for leiermål med et "løst quindfolch" ved navn ANNE SALVESDTR. som han var beslektet med i 3.dje ledd. Han ble dømt til å gi 3 får til de fattige på hospitalet. "for leyermaal med sitt slekt i thredie leed dømbtt til sonigh och hans Boedzloed thil kong: Ma: hindladen hand Løste med Penge 10 Rdr., Quindfolchit Affrømbtt." - 1633


11. OMUND BRYNJELSEN f. 1594 d. 1668 - 1671

lagrettemann 1632 - 1668

"om Sl: Omund Hauge ikke var fød på Barstad. Det viste hand iche men hans Sl: fader [Omund] skulde hafe boet der en Stund"- 1715

g.m. KAREN OLSDTR.

Barn :

a. Brynjel f. 1636 nr. 13

b. Ola f.ca. 1637 soldat 1657 - 1680

c. Alf f.ca. 1639 d. 1659 soldat ved major de Crequi de la Roques kompani, døde i Fredrikstad 2.11.1659

d. Jens f. 1646, død i Holland før 1671

e. Bjørn f. 1643 utenlands 1671

f. Turid gift på Kirkebø nr. 32

g. Torborg gift på Hauge

Omund Hauges segl 1632 (tv.) 1634 og 1665 Foto : Stein N. Wisted


12. STÅLE HAUGE n. 1623

Han er kun nevnt i forbindelse med hekseprosessen, og bodde vel her kort tid eller var en veldig gammel mann på den tiden. Det kan virke som om det er han som har fått igang hekseprosessen mot Dorte Ribland i 1623. Det var flere som vitnet at nettopp Ståle hadde spredd ryktene om henne. Jørgen Åros vitnet at Ståle hadde sagt hun var en trollkone. Ommund Haneberg vitnet at Ståle mente at hun hadde skadet konen hans. Og Ola Immerstein vitnet at han hadde hørt fra Ståle at Dorte hadde drept konen hans.


13. BRYNJEL OMUNDSEN f. 1636 d.e. 1668

nr. 11a, kan være Brynjel Østbø n. 1673 - 1674


14. PEDER ÅSULFSEN f. 1616 d.e. 1691

nr. 8a, stevnet i 1687 da han ikke ville holde skifte etter kona. Han sa at han hadde overlatt gården til sin eneste sønn, og at han ikke hadde flere barn (ant. sønner). Han så derfor ingen grunn til å holde skifte. Nevnt i tingboka 1653 at han var søstermann til Helge Larsen Stapnes. Han solgte i 1684 2 spann korn i Stapnes til sin nevø Anders Helgesen Stapnes, dette salget er tinglyst 1691.

g.m. LARSDTR. d.ca. 1687

Stapnes, Egersund

Barn :

a. Vermund f. 1651 nr. 15

b. Helga f. 1654 d. 1732 ant. gift med Sigbjørn Sigbjørnsen V. Fidje, Hidra

c. ? Liva gift på Jon Aukjellsen Y. Kleppe, Hidra


15. VERMUND PEDERSEN f. 1651

nr. 14a, reservesoldat 1682. Sonet i 1672 ni ort for å ha ligget med sin forlovede før bryluppet.

g.m. MARIT d. 1695

Barn :

a. Helga g.m. nr. 19


16. JOHANNES ERIKSEN f. 1624 d.e. 1695

Log nr. 4c, kaltes Log 1652 – 1664, Hauge 1673, Haneberg i 1675

g.m. KRISTINE NILSDTR. sk. 1695 +

Haneberg nr. 12a

Barn :

a. Jofred f. 1654 L. Rosseland nr. 12

b. Hans, utenlands i 1695

c. Nils, utenlands i 1695

d. Johannes f. 1669 nr. 17

e. Ågot gift på Gjersdal, Lund


17. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1669 d. 1741

nr. 16d, kaltes Stor Houge ved en anledning i 1713, var lagrettemann i 1702 og 1735

Hadde kone og en datter 1711


18. KORNELIUS JAKOBSEN f. 1641 n. 1715

S. Regedal nr. 5a, kaltes bror til Mikkel Jakobsen Egeland, Steinberg nr. 24 i dennes skifte. Kaltes husmann i 1711 med en datter og en huskvinne.

Barn :

a. Jens f. 1670 Frøyland nr. 23

b. Omund f. 1681 soldat 1699, tjente på Frøyland 1701, tiltalt for leiermål i 1704

c. Erik f. 1689

d. Elisabet d. 1743

e. Karen n. 1707


19. NILS LARSEN f. 1669 n. 1730 d.f. 1735

I. Veisdal, Hidra, sønn til Lars Larsen I. Veisdal f. 1640 i Sokndal.

Kaltes Lauland 1706 - 1740, "er Lahm i Haanden" - 1706, "har kun een haand" - 1718

g.m. HELGA VERMUNDSDTR. d. 1741

nr. 15a

Barn :

a. Peder f. 1695 n. 1718 d.f. 1735

b. Lars d.e. f. 1698 n. 1735

c. Håvard f. 1702 n. 1718 d.f. 1735

d. Vermund f. 1702 Lauland nr. 10

e. Mikkel f. 1704 d. 1733 reiste i 1730 til Amsterdam

f. Lars d.y. f. 1711 Lauland, husmenn nr.12


20. NILS JAKOBSEN f. 1636 n. 1715

Kaltes Lauland i 1709, 1713 og 1716 og 1728, er antakelig født senere enn 1636

Barn :

a. Jakob f. 1688 Lauland nr. 8 ?

b. Kristen f. 1692 d. 1745 ?


21. TORE NILSEN f. 1658 n. 1706

Kaltes Holen under Regedal i 1706, nevø til Søren Nilsen Vasshus, Heskestad

Barn :

a. Nils f. 1702 bodde ifølge fraværsliste 1723 i København

b. Henrik bodde i følge fraværsliste 1723 i København


22. ANDERS OMUNDSEN f. 1689

Svindland nr. 7c, kaltes Svindland i 1728 - 1730, Ø. Barstad 1731 - 1744, Birkeland i 1746, Løvik i 1747, Lauland i 1748, Hauge i 1749 - 1752, Åros i 1759

g.m. GJERTRUD JØRGENSDTR. f. 1703 d. 1759

Urdal nr. 19b

Barn :

a. Berte f. 1730 gift på Stranden nr. 26

b. Omund f. 1731

c. Steinvor f. 1734

d. Kristine f. 1737 d. 1743

e. Omund f. 1744

f. Willum f. 1747 d. 1749

g. Ingeborg f. 1752 d. 1752


23. JAKOB JENSEN SMITH f. 1699 d. 1749

Frøyland nr. 23a, skipper, død i "Natschou", som er Nakskov i Lolland, Danmark. I kirkeboken der står riktignok innført den 15.11.1749 "Jens Jacobsen Smith en fremmed Skipper fra Bergen, som døde her i Byen, blev begravet paa Byens kirkegaard ved den Synde Side, Klokken 11 slet".

g.1732.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1698 d. 1782

Kjelland nr. 9c, brukte 1 pnd i 1755

Barn :

a. Lars Kjelland f. 1732

b. Inger f. 1735 d. 1749

c. Jens f. 1735 d. 1741

d. Jakob f. 1738 nr. 31

e. Karen f. 1742 gift på Moi, Lund

f. Gabriel f. 1745, ikke n. 1750


24. MIKKEL JAKOBSEN f. 1728 d. 1759

Årstad nr. 42c, soldat 1748 – 1751, var "syg for brøstet" 1751

g.1752.m. GITLAUG LARSDTR. f. 1729

Gurslie, Lund

Barn :

a. Ingeborg Katrine f. 1753 d. 1753

b. Robert f. 1754 Årstad nr. 53

c. Gjertrud f. 1758 gift på L. Regedal nr. 12


25. JAKOB LARSEN f. 1714 d.f. 1758

Ø. Åmodt nr. 11ca ?, soldat 1735 – 1742, "demmit. Formedelst hand var saarbenet", ugift i 1735, gift i 1737, 1 barn i 1739, uten barn i 1742, brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.1738.m. INGER LARSDTR. f. 1714 d. 1787

Gurslie, Lund

Barn :

a. Anne f. 1739 d. 1739

b. Anne f. 1740 d. 1741

c. Lars f. 1745 d. 1767

d. Guri f. 1748


26. PEDER STÅLE OMUNDSEN f. 1708 d. 1785

Ant. Ø. Sira, Bakke, kaltes Egeli ved Mydland 1730 - 1742, Frøytlog 1733 - 1738

g.1729.m. GURI SIGBJØRNSDTR. f. 1710 d. 1763

S. Egeli nr. 13a ?

Barn :

a. Turid f. 1730 gift på Immerstein, husmenn nr. 11

b. Sigbjørn f. 1733

c. Omund f. 1734 nr. 27

d. Sivert f. 1738 d. 1763

e. Brynjel f. 1740, ikke n. 1758

f. Torger f. 1742 nr. 28


27. OMUND PEDERSEN f. 1734 d. 1792

nr. 26c, soldat 1757 - 1758

g.1767.m. GURI JAKOBSDTR. f. 1748

g.2.m. nr. 30

Barn :

a. Anne Guria f. 1768 d. 1768

b. Anne Guria f. 1770 d. 1773

c. Lars f. 1772 d. 1779

d. Elisabet Guria f. 1775

e. Inger f. 1778 d. 1779

f. Jakob Lorentz f. 1780, ikke n. 1812

g. Inger f. 1782 nr. 34

h. Pernille f. 1786

i. Omund Andreas f. 1790 nr. 33


28. TORGER PEDERSEN f. 1742 d. 1792

nr. 26f, "taget konge bref"

g.1765.m. BERTE TARALDSDTR. f. 1732 d. 1792

Frøyland nr. 28b

Barn :

a. Peder f. 1766 d. 1772

b. Rakel Guria f. 1767 d. 1772

c. Tønnes f. 1772 Frøyland, husmenn nr. 12

d. Rakel f. 1776 gift på Immerstein nr. 23


29. KRISTOFFER BENDIX SMITH f. 1763 d. 1834

Haneberg nr. 20b, styrmann

g.1793.m. FRØCHEN KORNELSKE SIVERTSDTR. f. 1774 d. 1848

Frøyland nr. 33a

Barn :

a. Elisabet Marie f. 1796 g.m. nr. 35

b. Karen Kirsebom f. 1800 gift på Kirkebø nr. 47

c. Sivert f. 1802 d. 1805

d. Birgitte Sofie f. 1805 g.1828.m. Jakob Larsen Velle, Vanse f. 1798

e. Sivert f. 1807 d. 1808

f. Bendix f. 1810 nr. 38

g. Sofie Fredrike Smith f. 1815 gift på Kirkebø nr. 40


30. MIKKEL MIKKELSEN f. 1765 d. 1822

Vinje nr. 13a, matros i 1801

g.m. GURI JAKOBSDTR. f. 1748 d. 1812-1822

g.1.m. nr. 27


31. JAKOB JAKOBSEN SMITH f. 1738 d. 1808

nr. 23d, skipper

g.1764.m. ELSE MARIE LARSDTR. f. 1740 d. 1824

Østbø nr. 14a, "taget konge bref"

Barn :

a. Ingeborg f. 1765 gift på S. Rosseland nr. 21

b. Jakob f. 1767 d. 1767

c. Inger Solan f. 1769

d. Jakob f. 1771

e. Marie Elisabet f. 1774 d. 1774

f. Marie Elisabet f. 1775 d. 1775

g. Marie Elisabet f. 1776, enke 1808

h. Laurentia Soland f. 1779 d. 1843 ugift

i. Margrethe Kjelland f. 1782 d. 1847 ugift


32. SALVE SVENSEN f. 1766 d. 1858

Østbø nr. 13e, kaltes Pitlingen i 1835 - 1858

g.1787.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1762 d.f. 1835

Ørsland nr. 13g

Barn:

a. Ola f. 1788 d. 1791

b. Ingeborg Kornelske f. 1791 d. 1863

c. Ola f. 1794 Skarås, husmenn nr. 8

d. Ingeborg f. 1797 d. 1797

e. Ingeborg f. 1798 g.m. Hauge, husmenn nr. 17

f. Sven f. 1803 d. 1820 "druknede i Bade Wand paa Maalsaa"


Innerst NILS OLSEN f. 1771, løsgjenger d. 1823 "død hastig"


33. OMUND ANDREAS OMUNDSEN f. 1790 d. 1850

nr. 27i, skysskaffer 1824 - 1850

g.1812.m. ANNE MALENE JOHANNESDTR. f. 1782 d. 1850

Håland nr. 23h, var døpt Anne Guria men ble ellers omtalt som Anne Malene

Barn :

a. Marie Elisabet f. 1813 gift på Kjelland nr. 22

b. Grete Elisabet f. 1816 gift på Steinberg nr. 43

c. Ola Andreas f. 1818 nr. 39

d. Johanne f. 1820 d. 1821

e. Johanne f. 1822 gift på Frøyland nr. 47

f. Malene f. 1824 gift på Haneberg nr. 27

g. Omund Andreas f. 1827 d. 1828


34. SVEN KRISTIAN BLOM d.f. 1812

København

g.1805.m. INGER OMUNDSDTR. f. 1782

nr. 27g, g.2.m. Bernt Berntsen i Kristiansand

Barn :

a. Hans Wilhelm Blom f. 1806


35. OLA ENGEL OMUNDSEN STUHOUG f. 1797 d. 1870

Immerstein nr. 23a, lensmann

g.1822.m. ELISABET MARIE SMITH f. 1796 d. 1878

nr. 29a

Barn :

a. Olaus f. 1823 nr. 36

b. Kristian Been f. 1825 nr. 37

c. Regine f. 1826 gift på Hauge, husmenn nr. 26

d. Fredrikke f. 1830 d. 1835

e. Gurine f. 1832

f. Olava Marie f. 1834 d. 1834

g. Elisabet Marie f. 1837 d. 1847 "kjørede sig ihjel ved at hesten løp løpsk."

h. Tønnes Gerhard Hauge f. 1839 d. 1840


36. OLAUS OLSEN STUHOUG f. 1823 d. 1898

nr. 35a, lensmann, kaltes propriotair i 1854 - 1867

g.1849.m. RAKEL OMUNDSEN BIE f. 1831 d. 1892

Mål, husmenn nr. 9b

Barn:

a. Tomine Gjørgine f. 1849 d. 1876 ugift

b. Elisabet Marie f. 1850 d. 1876 ugift

c. Olava Eline f. 1852 g.m. Ferdinand Benjamin Haneberg, Hidra

d. Olaf Teodor f. 1854 d. 1871 ugift sjømann

e. Otilda Remine f. 1856 gift på Hauge, husmenn nr. 33

f. Gabriel f. 1859 d. 1859

g. Tora Ragnhild Gabrielle f. 1860 g.m. Hauge, husmenn nr. 36

     Barn : a. Olivia Teresia Stuhoug f. 1883 UE – far Kirkebø nr. 49h

h. dødfødt barn 1863

i. Gabriel f. 1865 d. 1866

j. Gustav f. 1867 d. 1875

k. Fredrikke Matilde f. 1869

l. Anne Lovise f. 1871

m. Olaf Teodor f. 1874 d. 1874

n. Gurine f. 1876 ugift 1900


37. KRISTIAN BEEN OLSEN STUHOUG f. 1824 d.e. 1900

nr. 35b, snekker, senere bonde og sparebankdirektør

g.1849.m. MARTINE HANSEN f. 1826 d.e. 1900

Ø. Løvås nr. 21d

Barn :

a. Olaus f. 1850

b. Augusta Johanne f. 1852 g.1885.m. Georg Daniel Jürgens, Egersund

c. Eline Matilde f. 1853 d. 1887 "døde under et midlertidig ophold i Ekersund"

     Barn : a. Karl Berger Stuhoug f. 1880 UE – far ungkar og telegrafist Herman Årstad, Egersund

d. Karoline Martine f. 1859 g.m. Hauge, husmenn nr. 27

e. Tønnes f. 1860

f. Hansine Gurine Amalie f. 1860 ugift 1900


38. BENDIX KRISTOFFERSEN SMITH f. 1810 d.e. 1900

nr. 29f

g.1.1833.m. ELISABET MARIE LARSDTR. f. 1810 d. 1852

S. Rosseland nr. 24b

g.2.1865.m. TURID SVENSDTR. f. 1825 d. 1887

Stene, Lund

Barn 1.:

a. Inger Elisabet f. 1835 g.m. Skarås nr. 27f

b. Kristine Fredrikke f. 1837

c. Bertine f. 1839 d. 1840

d. Kristoffer Beer f. 1841

e. Lars f. 1845 d. 1851

Barn 2.:

f. Lars Smith f. 1866


39. OLA ANDREAS OMUNDSEN f. 1818 d. 1883

nr. 33c

g.1850.m. INGEBORG GULLIKSDTR. f. 1832 d.e. 1900

Høyland, Helleland

Barn :

a. Anne Malene f. 1852 d. 1880

     Barn : a. Adolf Marselius f. 1880 UE d. 1880 – far Skjevrås nr. 35e

b. Gurine f. 1855 g.1880.m. Edvard Rasmussen, Stavanger

c. Omund Andreas 1857 Hauge, husmenn nr. 27

d. Eline Elisabet f. 1860

e. Olaus f. 1866 d. 1866

f. Olaus f. 1869 d. 1882


40. BERNT TØNNESSEN f. 1819

Løtoft nr. 23b, kaltes Hauge i 1846 - 1847

g.1846.m. BERTE MARIE PEDERSDTR. f. 1818

Kristiania

Barn :

a. Tom Severin f. 1847HUSMENN1. INGEBRET HAUGE n. 1603 - 1613


2. OLA SKUDEVOLD n. 1606 – 1612

Skattet 1 ort i 1606, ½ daler i 1610 – 1612, kaltes Hauge i 1612


3. RASMUS SKUDEVOLD f. 1604 d.e. 1664

Barn :

a. Jens n. 1664


4. NILS OMUNDSEN SKUDEVOLD n. 1664


5. GURI HAUGE f. 1708 n. 1758


6. MARTE HAUGE f. 1715 n. 1758


7. HANS STEFFENSEN ÅVE f. 1711 d. 1766

Skomaker. Han var antakelig fra Bergen, da han ved trolovelsen hadde "god skriffteseddel fra SognePræsten til Nye-Kircken herr Holberg"

g.1738.m. BARBRO LARSDTR. f. 1704 d. 1784

Kjelland nr. 9e

Barn :

a. Sara f. 1739 g.m. nr. 12

b. Guri f. 1741 d. 1749

c. Lars Kjelland f. 1744, utenlands i 1766

d. Neliken (dtr.) f. 1748 d. 1749


8. OLA LARSEN f. 1698 d. 1758

"Mannen omgich her i Sognet for at søge bamhjertige menneskers hielp om at faae brødet til sig og sine"

g.1.m. ?

g.2.1758.m. ANNE SALVESDTR. f. 1722 d. 1814 Nesvåg

     g.2.m. Rekevik, husmenn nr. 2

Barn :

a. Ola f. 1758 n. 1770


enkens mor gamle Anne Li(nd?)land


9. HOSKULD TORGERSEN f. 1729 d. 1792

Sollie nr. 10a, soldat 1751 – 1763

g.1755.m. ANNE SIVERTSDTR. f. 1728 d. 1812

Barn :

a. Sivert f. 1756 d. 1759

b. Torger f. 1758 d. 1761

c. Sivert f. 1764 d. 1772

d. Anne Guria f. 1767

e. Torger f. 1769 d. 1774

f. Sivert f. 1772 nr. 14


10. ANNE HAUGE f. 1692 n. 1758


11. OMUND OMUNDSEN f. 1723

L. Rosseland nr. 14a, soldat 1745 - 1754, kaltes V. Barstad 1745 – 1785, hvor han brukte 2 pnd 10 ½ mk i 1755

g.1744.m. ASTRID TORSTEINSDTR. f. 1718 d. 1785

V. Barstad nr. 37a

Barn :

a. Marie f. 1745, kaltes Marte i 1758

b. Jakob f. 1747 nr. 13

c. Omund f. 1750 d. 1752

d. Marie f. 1751 d. 1751

e. Omund f. 1754 d. 1759


Omund Barstads sønn d. 1750


12. JAKOB KRISTOFFERSEN SMITH f. 1742 d. 1815

S. Regedal nr. 11h, "taget konge bref", eide i 1810 sjaluppen "Courieren" på 10 kommerslester

g.1766.m. SARA HANSDTR. f. 1739 d. 1799

nr. 7a

Barn :

a. Kristoffer f. 1767 "fører skib fra Bergen, og der Borger" - 1803

b. Hans Lorentz f. 1769 d. 1772

c. Kristine f. 1771

d. Hans Lorentz f. 1774 "siges at være i Bergen" - 1803

e. Ola Kjelland f. 1776 d. 1776

f. Ola Kjelland f. 1777 matros

g. Jakob Smith f. 1781 Ø. Barstad, husmenn nr. 5

h. Birgitte Sofie f. 1784 d. 1785


13. JAKOB OMUNDSEN f. 1747 d. 1773

nr. 11b, kaltes Ø. Barstad i 1772 - 1773

g. 1771.m. MARTE HELENE VERMUNDSDTR. f. 1744 d. 1806

Lauland nr. 10c

Barn :

a. Omund f. 1772 d. 1772


14. SIVERT HOSKULDSEN f. 1772 d. 1824

nr. 9f, husmann

g.1797.m. MARTE BERNTSDTR. f. 1771 d. 1854

Ørsland nr. 21b, døde på Bøe

Barn :

a. Anne Birgitte (Gurine) f. 1799 gift på Eie nr. 39

b. Hans Bernt f. 1801

c. Birgitte f. 1803

     Barn : Pernille f. 1831 UE gift på Kirkebø, husmenn nr. 27 - far Peder Tønnessen Møller, Bøe

d. Hans Bernt f. 1806 d. 1806

e. Marte Serine f. 1808 g.m. nr. 18

f. Anne Helene f. 1811gift på Immerstein, hm nr. 53


15. GUNNAR ERIKSEN f. 1765 d. 1820

Kirkebø, husmenn nr. 6a

g.1792.m. GURI KJELLAND LARSDTR. f. 1763

Skilt 1814, Østbø nr. 14h

Barn :

a. Ingeborg f. 1793, ikke n. 1801

b. Inger Birgitte f. 1796 d. 1844

c. Edvard Lorentz f. 1797 Skarås, husmenn nr. 9

d. Gabriel Elias f. 1800 n. 1803


16. JOHANNES GUNDERSEN LUND f. 1752

Stranden nr. 48c, husmann


Innerst ANNE NILSDTR. f. 1745 enke, ærnærer seg av arbeide


17. SAMUEL JOHANNESSEN PITLINGEN f. 1799 d. 1849

Ø. Åmodt nr. 25a, kaltes Bøe i 1831 - 1835, Åmodt i 1849

g.1824.m. INGEBORG SALVESDTR. f. 1798 d. 1882

Hauge nr. 32e, bodde hos datteren Severine i 1865

Barn :

a. Severine Serine f. 1826 Ø. Åmodt, husmenn nr. 11

b. Anne Fredrikke f. 1831gift på Haneberg, husmenn nr. 30


18. KNUD TØNNESSEN f. 1810 d. 1889

Heskestad, Heskestad, kaltes Midtbø i 1838, bodde senere på Heskestad, Heskestad

g.1838.m. MARTE SERINE SIVERTSDTR. f. 1808 d. 1886

nr. 14e

Barn :

a. Engel (dtr) f. 1839


19. HENRIK UDLAND f. 1823 d.e. 1900

Å herred, Lyngdal, Vest-Agder, farver, bodde i Farsund 1853 - 1857

g.m. ANNE ELLEN ELISABET JENSEN f. 1831 d. 1883

Barn :

a. Fredrikke Am. f. 1853 Farsund

b. Severine Teodora f. 1855 gift på Åros nr. 35

c. Fritz Th. f. 1857 Farsund

d. Gustava Sesilie f. 1860 d. 1861

e. Teodora Gabrielle f. 1861

f. Hjalmar Emil f. 1864

g. Gabriel f. 1866 d. 1866

h. Gabriel f. 1867 d. 1867

i. Gustava Sesilie f. 1869

j. Tobia f. 1871 d. 1871


20. TORKEL LARSEN f. 1833 d.e. 1900

Frøytlog nr. 29h, skomaker, bodde på Aursland i 1887 - 1900

g.1864.m. INGEBORG MARIE JONASDTR. f. 1835 d.e. 1900

Frøyland nr. 46d

Barn :

a. Anne Kristine f. 1865 gift på Åros nr. 36

b. Johan f. 1868 d. 1869

c. Hans Johan f. 1870 d. 1872


21. HENRIETTE SCHJELDERUP f. 1817 d. 1884

"Jomfru, ernærer sig ved søm og ved at holde syskole"


22. INGEBRET OLSEN f. 1832 d.e. 1900

Foldalen i Lesja prestegjeld, Hedmark, skipper i 1870

g.1870.m. ELISABET JOHANNESDTR. f. 1843 d.e. 1900

Kirkebø, husmenn nr. 21a

Barn :

a. Ingeborg f. 1870 ugift i 1900

b. Helene f. 1871 ugift, dameskredder i Kristiania i 1900

c. Ola f. 1873

d. dødfødt barn

e. Josefine Kristine f. 1877 d. 1878

f. Johan Kristian f. 1879

g. Anne Marie f. 1882 ugift i 1900

h. Inga Elisabet f. 1885


23. TORGER TOBIASSEN ÅRSTAD f. 1847

Årstad nr. 59e, bodde på Årstad i 1871

g.1871.m. ELISABET JØRGINE LARSDTR. f. 1849

Datter til Lars Johannessen Tothammer

Barn :

a. Tobias f. 1871 ugift på Drageland i 1900

b. Teodora f. 1873 d. 1877

c. Teodora f. 1878

d. Lars f. 1881

e. Gjertine f. 1885

f. Tea Elisabet f. 1887

g. Torger f. 1891 d. 1900

h. Gabriel f. 1893


24. ANDERS GUSTAF JONSSON f. 1870

Segerstad, Sverige, ugift i 1900, meieriforpakter, bodde i meieribygningen

TØNNES LARSEN KVAM f. 1881 meieriarbeider


25. RAKEL STUHOUG f. 1849

Ugift


26. SIVERT LARSEN ÅLGÅRD f. 1830

S. Ålgård nr. 22d, forpakter og skomaker

g.1870.m. REGINE STUHOUG f. 1826

Hauge nr. 35c


27. OMUND ANDREAS OLSEN HAUGE f. 1857

Hauge nr. 39c

g.1894.m. KAROLINE MARTINE STUHOUG f. 1859

Hauge nr. 37d

Barn :

a. Kristian Beer Stuhoug f. 1895

b. Agnes Kamilla Stuhoug f. 1897

c. Ole Artur Stuhoug f. 1899 d. 1900


28. JOHAN MARIUS OLSEN AURSLAND f. 1853

Aursland nr. 16h, steinarbeider. Bodde i Stavanger i 1916

g.m. ANNE MARGRETE ANDREASSEN LIE f. 1870

Stavanger

Barn :

a. Odine Elisa f. 1892 i Bamble, Buskerud

b. Jenny Amanda f. 1894 i Breivik, Buskerud

c. Norman Emil f. 1896 i Flekkefjord

d. Artur f. 1898 i Flekkefjord

e. Jan Dahl Lie f. 1901


29. BERNT TOBIAS TØNNESSEN f. 1868

N. Mysse, husmenn nr. 2g, skomaker

g.1896.m. LOVISE LORENTZDTR. f. 1872

Bakke nr. 23d

Barn :

a. Ingeborg Terese f. 1897

b. Leif Marselius f. 1899


30. NIKOLAI TEODOR ÅMODT f. 1874

Landhandler

g.m. RAGNHILD BJØRNSEN f. 1872

Tromøy, Arendal, Aust-Agder

Barn :

a. Tirsa Marie f. 1897

b. Ragna Nikoline f. 1899


31. OLA GABRIEL TØNNESSEN f. 1852

Urdal, husmenn nr. 3d, steinarbeider

g.1878.m. ELSE OMUNDSDTR. f. 1849

Haukland, Lund

Barn :

a. Anne f. 1879

b. Torvald Emanuel f. 1882

c. Oskar Emil f. 1889

d. Ragna f. 1893


32. PEDER OLAI TØNNESSEN f. 1862

N. Mysse, husmenn nr. 2e, skomakermester

g.1888.m. BERTA REGINE IVARSEN f. 1861

Stavanger

Barn :

a. Ingeborg Tomine f. 1889

b. Rasmus Emil f. 1892

c. Peder Benjamin f. 1894

d. Emma f. 1897


33. KARL JOHAN LARSEN f. 1853

Mål nr. 24i

g.1874.m. OTILDA REMINE STUHOUG f. 1856

Hauge nr. 36e

Barn :

a. Kristine Marie f. 1875

b. Olaus f. 1877

c. Karoline Oltilia f. 1881

d. Lars f. 1883

e. Olaf Teodor Stuhoug f. 1886

f. Rakel f. 1890

g. Jakob Trygve Leonor f. 1894


34. EDVARD RASMUSSEN f. 1852

Styrmann, kaltes "af Stavanger" i 1881

g.m. GURINE HANSDTR. f. 1855

Barn :

a. Elise Regine f. 1881

b. Ingebret Olai f. 1885 d. 1885


35. GUSTAV JENSEN BARSTAD f. 1856

V. Barstad nr. 54e, landhandler, folkeskolelærer i 1900

g.1883.m. KAREN OLAVA OMUNDSDTR. f. 1851 d. 1885

Rekevik nr. 43e, født i Lyngdal

Barn :

a. Sille Marie f. 1884


36. SEVERIN ANTONIUS SVENSEN f. 1862

Kirkebø, husmenn nr. 23e

g.1890.m. TORA REGNHILD GABRIELLE STUHOUG f. 1860

Hauge nr. 36g

Barn :

a. Elisabet Marie f. 1891

b. Olga Remine f. 1894

c. Sigurd Halvdan f. 1896