Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

HANEBERG

Oppdatert 22.2.2024
Gårdsnr. 46

Hanneberig med Leguold - 1665


 

 

 


1. IVAR HANEBERG n. 1519

Skattet 8 mark i 1519. Han betalte med 4 lodd 1 kvintin sølv, 3 mark 4 skilling i penger og ytterligere 1 kvintin 1 ort sølv.


2. BRYNULF HANEBERG n. 1521

Skattet 1 pund bronse i 1521


3. DAVID HANEBERG n. 1521

Skattet ½ mark i kontanter i 1521.


4. TORE HANEBERG n. 1562 – 1563

Skattet 1 daler i 1563. Skattet også som jordeier i 1563 for 4 ½ vetter korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1 daler, 1 ort og 2 lodd sølv.

Barn :

a. Audun nr. 6

b. Gullik nr. 8

c. ? Jakob Ø. Åmodt nr. 6


5. RASMUS HANEBERG n. 1563 – 1603

Skattet 1 daler i 1563. Skattet også som jordeier i 1563 for 1 pund smør og ½ spann korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1½ ort penger. Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Barn :

a. Torger nr. 10

b. Guri gift på Midtbø nr. 7

c. ? Gunhild g.m. N. Surdal nr. 2 ?

d. datter gift på Frøyland nr. 13


6. AUDUN TORESEN n. 1593 d. 1602

nr. 4a, lagrettemann i 1593, kaltes Ouden

g.m. ASGJER LEIELSDTR. n. som enke 1603 – 1611

Haukland, Lund, g.2.m. nr. 9

Skattet 2 daler og 16 lodd sølv i leilendingskatt i 1603.

Audun Toresens segl fra 1593. Foto : Stein N. Wisted7. PEDER HANEBERG n. 1602 d. 1603

Kaltes Peder Husmann i 1602


8. GULLIK TORESEN n. 1606 – 1622

nr. 4b, kan være samme som Ø. Regeland nr. 1

Ble dømt på Herredagen i 7.8.1607 til å avstå noen slåtteteiger til hr. Knut Mikkelsen, sognepresten i Stavanger. Teigene var Skudevoll, Bukkevoll og Sellemyr, som lå under Årstad og Tothammer. De var allerede dømt på Stavanger rådstue 17.6.1605. Jofred Haneberg ble her kalt hans medeier, og er vel derfor ikke hans sønn, kanskje snarere svigersønn.

Det var Kristoffer Jofredsen Songvik, Søgne som hadde stevnet lagmannen i Stavanger om denne saken og han er kanskje søskenbarn eller ihvertfall nær slektning til Jofred Haneberg nr. 9

Eide 4 huder i gården i 1617 (Gunder Haneberg med sine medeiere, er nok feilskrevet for Gullik), samt ½ løp smør i Selebø.

Barn :

a. ? Knud nr. 14

b. ? datter ant. g.m. N. Løvås nr. 13

c. Omund nr. 11

d. ? Guri g.m. nr. 9

Gullik Hanebergs segl fra 1609. Foto : Stein N. Wisted

 


9. JOFRED HANEBERG n. 1605 - 1625

Skattet på Haneberg fra 1612. Nevnt i et brev fra 1607 om en sak fra 1605. Sonet 3 ½ daler i bot 1619 etter et knivslagsmål med naboen Torger. Kanskje søskenbarn eller ihvertfall nær slektning til Kristoffer Jofredsen Songvik, Søgne. Jofred Kristoffersen Songvik er 18.12.1606 på Jåbrekk i Halse, hvor han bevitner sin far Kristoffer Songviks ord om et eldre forlik mellom gårdende Ime og Jåbrekk. Han var kanskje g.m. en datter til nr. 8, da de to er involvert i en tvist om noen slåtteteiger i 1605. Gullik Haneberg ble dømt til en bot på 8 ørtuger og Jofred Haneberg, som han var ombudsmann for, en bot på 13 merker. Dommen ble omgjort i 1607 (NSF - Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560 - 1611).

g.1.m. kanskje GURI GULLIKSDTR.

nr. 8d ?

g.2.m. ? ASGJER LEIELSDTR. n. som enke 1630 - 1632

g.1.m.nr. 6

Barn 1.:

a. ? datter g.,m. nr. 12

Barn 2.:

b. Mette f.ca. 1612 g.m. nr. 15


10. TORGER RASMUSSEN n. 1602 – 1643

nr. 5a

"Thorgius Hanneberg for ett kniff sting han stack hans grande Peder hußmann – x daler" – 1602. "Noch Annamid af for:ne Thorgius Hanneberg for it Neffue slag hand sloug hans grande quinde wid Naffuen Asgierd – ½ daler" - 1602. Skattet ½ daler i husmannsskatt i 1603. "Thorgius Hannebergh for att hand hugh Knud Thotthammer i forledes Aar, Affsonid for – iij daller" - 1607. Sonet 1619 3½ daler i bot for knivslagsmål med naboen Jofred. Eide 1 hud i gården i 1624, og 3 pnd smør i 1639

Barn :

a. Simon n. 1654 Han hadde solgt sin del (14 mk smør) i gården til Rasmus 16. feb 1642.

     Barn : a. Torkel, maler på Bremerholm, stevnet i 1667 Daniel Jakobsen Haneberg for å ha kjøpt odelen på Haneberg uten lovhjemmel, siden odel skal tilbys til arvinger først.

b. Rasmus n. 1632 – 1654, var gift i 1645, d.f. 1667. g.m. Maren Torsdtr.

     Hadde odel sammen med sine medeiere 1645 - 1646, solgte sin odel til Daniel Jakobsen Haneberg for 200 riksdaler.

c. Ellef n. 1654 Han hadde solgt sin del (½ pund smør) i gården til Rasmus 1. juli 1641.

d. datter g.m. Tore Jonsen n. 1659


11. OMUND GULLIKSEN n. 1610 d. 1642

nr. 8c

Han hadde O G i bumerket. Bøtet i 1623 4 daler for sin søns leiermål. Han vitnet mot Dorte Ribland i 1623. Eide 1624 1 ½ hud og ½ pund smør i Haneberg, samt ½ hud og 10 mk smør i Selebø, sammen med sine medeiere og sin søsters barn. Det viser vel at han var sønn til nr. 8. Nevnt 1637 at hadde lånt 100 riksdaler av soknepresten mot en årlig rente på 6 daler, mot 1 pund smør i Haneberg som pant. Eide 2 pnd 6 mk i 1639

g.m. N.N. JØRGENSDTR. d.f. 1642

Barn :

a. Nils, eldste sønn 1642 nr. 12

b. ? Gullik n. 1648, "Sonit for hand (Gullik Haneberg) haffuer beliged Grue Svendsdater, haffde Aldelis indtet, men dauid (Daniel ?) haneberig gaff for hennem iij Drl." – 1648


12. NILS OMUNDSEN f. 1602 d. 1673

nr. 11a, kaltes Nils Omundsen Borger 1645. Han vitnet i 1672 at han bestefar het Jørgen og i sin tid brukte en teig i Årstad.

g.1.m. kanskje med en JOFREDSDTR.

nr. 9a ?

Datteren Kristina hadde en sønn som het Jofred.

g.2.m. ELLEN INGEBRETSDTR. n. 1636 - 1673

Barn 1.:

a. Kristine gift på Hauge nr. 16

Barn 2.:

b. Nils f. 1653 Nesvåg nr. 8

c. Johannes

d. Malene

e. Else ant. gift på Nesvåg nr. 6

f. Ellen


13. JAKOB HANEBERG n. 1626 - 1630

Kan være samme som Jofred nr. 9, avt. en sønn. Han eide i 1624 - 1626 2 huder "med sin formandtz moder og medeigere", samt 6 mk i Gauteland, 9 mk i Haukland, Lund og 9 mk i Moi, Lund.

Barn :   

a. ? Gullik Jakobsen Haneberg f.ca. 1650, var soldat i kaptein Røstorphs kompani 1671 - 1674, utskrevet 1671. Soldat i kaptein Konrad Buchs kompani i 1676, utskrevet 1671, innført i 1676 - kommandert til København. Dette kan være sønn til Jakob Haneberg


14. KNUD GULLIKSEN n. 1633 - 1654

nr. 8a ?

Eide 1 pund smør i 1639


15. DANIEL JAKOBSEN f.ca. 1605 d.f. 1676

Eik nr. 14e, lensmann ca. 1647 – 1665, nevnt i odelsmanntall til 1673, men ikke i 1676, så han var vel død før det. Han nevnes i en sak fra 1690 som Bjørn Kjetilsens forrige svigerfar.

Han oppgis i Fogdens manntall 1664 til 55 år, men må ha vært eldre. Han giftet seg i følge stefaren Ole Bendiksens dagbok 7.6.1629, og var lagrettemann i 1630. Da må han ha vært myndig, dvs. født senest 1605. Han dro også til København (igjen ifølge stefarens dagbok, og sikkert for å studere) i 1626. Det passer bedre med at han da var 21 år, enn 17 år.

Eide 3 pnd smør i 1639, som var kjøpt av Rasmus Torgersen for 200 riksdaler. Daniel fungerte i 1660 som sorenskriver da denne var død. Kaltes forrige svigerfar til Bjørn Kjetilsen i 1690, altså tidligere svigerfar (men antakelig død da), og en datter som het Guri, var gift med Bjørn Kjetilsen.

Det har vært lenge akseptert at Daniel Jakobsen Haneberg var gift med Asgjer Leielsdtr. fra Haukland i Lund. Det kommer nok fra Lunds historie bd. I, hvor I. Mehus henviser til en dom datert 17.10.1628. Det viser seg at denne dommen henvises til i en sak i Tingbok J&D nr. 19 1655 folio 46b :

Daniel hadde stevnet Besse Aase, Håvard Støle, Peder Skjevrås og Leiel Støle (disse 4 var sønner av Ommund Bessesen N. Støle som var gift med en søster til Asgjer Leielsdtr.) for noe gods i Åse (Osen), en fjerdepart, som han på sine barn vegne skulle ha. De innstevnede framla et byttebrev etter avdøde Leiel Haukland hvor det sto at Asgjer Haneberg hadde fått 17 mk smør i Haukland etter en lagmannsdom 17.10.1628. (Stavanger lagtings protokoller finnes bare fra og med 1637.) Dette er nok I. Mehus’ (og dermed alle andres) kilde til at Daniel skulle ha vært gift med Asgjer.

Dette beviser vel ikke at Daniel var gift med Asgjer Leielsdtr, det er vel mer samsynlig at han var gift med det som var hennes datter Mette Jofredsdtr. og at denne var mor til alle barna hans, kanskje med unntak av datteren Mette. Det vil også forklare hvorfor Asgjer ikke opptrer i skattelistene i perioden 1612 – 1629 (da hun var gift med Jofred), men samtidig som Daniel i 1630 – 1632, etter at Jofred var død.

g.1.1629.m. METTE JOFREDSDTR. f.ca. 1612 d.ca. 1646

nr. 9b, i tingbok 1690 opplyses det at skiftet etter Daniel Hanebergs kone Mette Jofredsdtr. var datert 17.11.1646 og ble tinglyst 27.11.1649 (tingbok mangler for 1649)

g.2.m. N.N.

Barn 1.:

a. Hans Åmodt f.ca. 1630 d. 1695 g.1681.m. Frøchen Lauritsdtr. Lind, datter til sogneprest til Hå, Lauritz Samuelsen Lind og Margreta Hansdtr

    Ingen barn. I hans skifte listes hel- og halvsøsken. Hun g.2.m Lauland, husmenn nr. 7

b. Abel f.ca. 1632 d. 1699 gift med Isak Jørgensen Ø. Egeland, Kvinesdal

c. Elisabet f.ca. 1635 g.m. Tore Jonsen Mosvoll, Vanse.

    Hun var hans tredje kone. Han var født på V. Vintland, Lyngdal og bodde også på Skjoldnes og Mosvoll, Vanse. Ingen barn.

d. Jakob f. 1638 Ø. Åmodt nr. 13

e. Guri f.ca. 1645 g.m. nr. 16

Barn 2:

f. Mette f. 1658 gift på Ø. Åmodt nr. 8


16. BJØRN KJETILSEN n. 1662 d. 1693

Skal være fra N. Haugland, Kvinesdal, borger til Stavanger 1662

Eide i 1675 følgende :

1 pd i Myrstøl, 18 mrk. i Knubbedal, 6pd. (hele) Reg, 1 løp i Hauge, 2 pd. i N. Regeland og 18 mrk. (hele) Dydland. Han var nok uten sammenligning den rikeste i området. Var også gjestgiver i 1684. Skiftet hans i 1693 er på 30 sider, og det er nevnt at han eide 82 gårder eller gårdparter i seks skipreider. Han hadde også lånt ut 1940 riksdaler mot pant i 50 gårdsbruk. Han hadde en skute på 5 lester, og en jakt på 4 lester. Det fantes sølv for 458 riksdaler, bla. 10 sølvkanner (hvorav en sølvkanne fra Haneberg) og 14 store beger. Han hadde 27 kyr, 5 kviger og 2 okser som ble holdt på Løvås og Haneberg. Samlet verdier på tilsammen 4898 rdl 3 ort 4 sk, en svimlende formue i 1693.

g.1.m. GURI DANIELSDTR. f.ca. 1645 n. 1671 d.f. 1677

nr. 15e, i tingboken fra 1671 nevnes Bjørn Kjetilsens og Guri Danielsdtr. [Bleff forkiyndt Biøren Kieldsen och Gurj Danielsdatter deris giffes breff til huer Andre huilchen dend Andre offerleffuer, uden liffs Arffuinger at Niude de 2 tredie Parter i Laxefiskeriet i Sogndals Elff, som de Sig haffer tilforhandlet for 333 Rdr j ort 5 sk. effter deris Snedige Indfald, daterit Quellan d. 10. Julj 1671]
Hun døde antakelig i barselseng, og etterlot ingen barn, da verken hun eller noen barn er nevnt i Bjørn Kjetilsens eller broren Hans' skifte fra 1695.

g.2.m. FRØCHEN KNUDSDATTER. KOCH d. 1701

datter til Knud Klausen Koch, Stavanger og Anne Knudsdtr.

     g.2.m. nr. 17

Barn 2.:

a. Guri f. 1678 gift på Kirkebø nr. 35

b. Kjetil f. 1679 d. 1703

c. Anne Marie f. 1680 gift på Stranden nr. 20

d. Karen f. 1682 gift på Stranden nr. 17

e. barn f.ca. 1684 d.f. 1693

f. Knud f. 1687 nr. 19

De hadde 3 barn under 5 år i 1683

De hadde 3 små barn i 1685, "2de ligger enda i vugge"


17. JENS ANDERSEN DUNS n. 1675 - 1710

Toller i Flekkefjord

g.1695.m. FRØCHEN KNUDSDATTER. KOCH d. 1701

     g.1.m. nr. 16


18. JAN JAKOBSEN KJELLAND f. 1693 d. 1765

Kjelland nr. 8a, ble borger til Kristiansand 1728. Brukte 1 løp 2 pnd 12 mk i 1755

g.1.1721.m. FRØCHEN KIRSEBOM f. 1699 d. 1742

Kirkebø nr. 35c

Barn :

a. Elken f. 1721 d. 1726

b. Gabriel Kirsebom Kjelland f. 1723 d. 1723

c. Gabriel Kirsebom Kjelland f. 1724 Stranden nr. 19

d. Jakob Jansen Kjelland f. 1727 d. 1788 i Stavanger, tippoldefar til Alexander L. Kielland

e. Jan Henrik f. 1729 d. 1729

Jan Jakobsen Kjellands segl og signatur


 

19. KNUD BJØRNSEN f. 1687 d. 1763

nr. 16f, brukte 1 løp 2 pnd 12 mk i 1755, eide følgende i Hetland i 1711 :

½ løb i I. Evje

1 løb 6 mk i Y. Evje (hele)

1 hud 4¼ fåreskinn i Stølen

17/84 hud i Gya

½ løb i Omdal u/ Heskestad

18 mk i Egeland u/ Grøsfjell

eide følgende i Hetland i 1726 :

½ løb i I. Evje

1 løb 6 mk i Y. Evje (hele)

1 løb 18 mk i Rødland, Helleland

1 løb 4 mk i Høyland, Heskestad (Knud Bjørnsens arvinger)

14 mk i Ø. Hetland, Heskestad

18 mk i Omdal u/ Heskestad

¼ løb i Egeland u/ Grøsfjell, Heskestad

g.1.1711.m. ANNE KATRINE SØRENSDTR. BRUN f.ca. 1696 d. 1714

Eik nr. 18a

g.2.1726.m. ELISABETH MARIE MOGENSD. RASCH f. 1698 d. 1732

Lund, datter til Mogens Jakobsen Rasch og Elisabeth Danielsdtr. Kirsebom

Barn 1.:

a. Søren f. 1712 ikke n. 1764

b. Bernt f. 1714 nr. 21

c. sønn f. 1717 d. 1719 3 aar

Barn 2.:

d. Anne Katrine f. 1727 d. 1741

e. Frøchen f. 1728 g.m. nr. 20

f. Elisabet Kirsebom f. 1730 g.m. Hans Brun, Kristiansand

Knud Bjørnsens signatur 1714. Foto : Stein N. Wisted20. BESSE KRISTOFFERSEN SMITH f. 1726 d. 1800

S. Regedal nr. 11b, kaltes Hauge i 1770

g.1757.m. FRØCHEN KNUDSDTR. RASCH f. 1728 d. 1805

nr. 19e

Barn :

a. Elisabet Marie f. 1760 d. 1760

b. Kristoffer Bendix Smith f. 1763 Hauge nr. 29

c. Elisabet Marie f. 1770 d. 1773


21. BERNT KNUDSEN f. 1714 d. 1772

nr. 19b, kaltes Stranden 1757 – 1758, skattet som odelsbonde i 1764

g.1743.m. KORNELSKE WEILAND f. 1723 d. 1780

Løvik nr. 13c

Barn :

a. Anne Katrine f. 1744 d. 1745

b. Anne Katrine Brun f. 1746 gift på Åros nr. 16

c. Søren Brun f. 1749 nr. 22

d. Konrad Henrik f. 1753 n. 1770

e. Barbro f. 1757, ikke n. 1758

f. Kornelske Weiland f. 1758 gift på Stranden nr. 53

g. Bernt f. 1762 d. 1772

h. Peter Willum f. 1767 k. 1783


22. SØREN BRUN BERNTSEN f. 1749 d. 1818

nr. 21c, forlignelseskommisær

g.1781.m. RAKEL JAKOBSDTR. SMITH f. 1757 d. 1830

Løvik nr. 16a

Barn :

a. Hans Krometin f. 1783 nr. 26

b. Bernt f. 1785

c. Karen Margrete f. 1787

d. Jakob f. 1790 n. 1803

e. Søren Brun f. 1792 d. 1855 ugift skipper

f. Willum Smith f. 1795 n. 1803

g. Inger Birgitte f. 1799 d. 1799


23. OLA OLSEN f. 1731 d. 1810

Gjersdal, Lund, kaltes Stranden i 1798, skattet som odelsbonde her i 1764

g.1766.m. APELONE NILSDTR. COPMAND f. 1733 d. 1816

Barn :

a. Sofie Katrine Rumohr f. 1767 g. på Stranden nr. 69

b. Konrad Fredrik Rumohr f. 1769 nr. 24

c. Georgine f. 1771 d. 1771

d. Ola Andreas f. 1772 nr. 25

e. Georgine Magdalene f. 1774 g.m. S. Rosseland nr. 19

f. Nils Kristian f. 1778, styrmann 1803, i Holland 1808


24. KONRAD FREDRIK RUMOHR OLSEN f. 1769 d. 1860

nr. 23b, Styrmann, senere skipper, tok borgerskap i Bergen 1797

g.1797.m. MARTE TOLLAKSDTR. f. 1774 d. 1837

Log nr. 20b

Barn :

a. Anne Gjertine f. 1798 gift på Kvam nr. 12

b. Ingeborg f. 1800 d. 1805

c. Ola Tobias f. 1802 d. 1832 ugift skipper

d. Birgitte Katrine f. 1804 d. 1805

e. Konrad Fredrik f. 1809 d. 1894 Østebø, Hidra

f. Bernhardius f. 1814 d. 1838 ugift

g. Tollak f. 1817 nr. 30


25. OLA ANDREAS OLSEN f. 1772 d. 1807

nr. 23d, Skipper, kaltes Stranden i 1799

g.1799.m. INGER JONSDTR. f. 1776 d. 1857

Rekevik nr. 15a

Barn :

a. Ola Johannes f. 1800 d. 1845 ugift

b. Anne Elisabet f. 1802 g.m. Frøyland nr. 44

c. Jakob f. 1804 d. 1805


26. HANS KROMETIN SØRENSEN BRUN f. 1783 d. 1870

nr. 22a, skipper, var i Frankrike i 1808

g.1814.m. SEVERINE JOHANNE SVENSDTR. f. 1795 d. 1878

Marstad, Hidra

Barn :

a. Ingeborg f. 1814 gift på Årstad nr. 61

b. Rakel f. 1817 g.m. Guddal nr. 19

c. Søren Brun f. 1819 nr. 27

d. Severine Gjertine f. 1822 gift på S. Rosseland nr. 26

e. Karoline f. 1824 gift på Frøyland nr. 52

f. Jakobine Wilhelmine f. 1827 g.1856.m. Gabriel Jakobsen, fra Udland, Lyngdal, bosatt Skudesnes

g. Hansine Kristiane f. 1830 gift på Lauland nr. 20

h. Hans Krometin f. 1832 d. 1834 død av kikhoste eller strupefeber

i. Severine Johanne f. 1835 tv. Rekevik nr. 49

j. Hans Krometin f. 1835 tv. d. 1836

k. Hans Krometin f. 1839 nr. 29


27. SØREN BRUN HANSEN f. 1819 d. 1904

nr. 26c

g.1847.m. MALENE OMUNDSDTR. f. 1824 d. 1882

Hauge nr. 33f

Barn :

a. Hans Kristian f. 1848 d. 1871 ugift sjømann

b. Omund Andreas f. 1849 d. 1871 ugift sjømann

c. Søren Brun f. 1853 nr. 32

d. Anton Martin f. 1855 Ø. Åmodt nr. 34

e. Johan Severin f. 1857

f. Anne Malene f. 1860 g.m. Rognald Johan Mortensen

g. Severine Johanne f. 1862 gift på Kjelland nr. 27

h. Sine Marie f. 1865 ugift diakon i 1900


28. JAKOB TOLLAKSEN f. 1828 d.e. 1900

Myrstøl nr. 28d, kaltes Sogndals prestegård i 1855, Skarås i 1856 - 1860, Frøyland i 1862, var forpakter i 1865, bodde på Todneskog i 1870, Kirkebø i 1900

g.1.1855.m. BIRGITTE OLSDTR. f. 1822 d. 1856

Rekevik nr. 18e

g.2.1859.m. KAREN MARIE HANSDTR. f. 1832 d.e. 1900

I. Mydland nr. 61a

Barn 1.:

a. Karoline f. 1856

Barn 2.:

b. Birgitte f. 1860

c. Hans f. 1862

d. dødfødt sønn 1869

e. Inger f. 1870


29. HANS KROMETIN BRUN f. 1839 d.e. 1900

nr. 26k

g.1879.m. BERTINE NILSDTR. f. 1831

L. Rosseland nr. 23b


30. TOLLAK KONRADSEN f. 1817 d.e. 1900

nr. 24g, forpakter i 1865

g.1.1841.m. ANNE SIBYLLE OMUNDSDTR. f. 1816 d. 1842

S. Rosseland nr. 22f

g.2.1845.m. JOHANNE FREDRIKKE JOHANNESDTR. f. 1822 d.e. 1900

Ø. Åmodt nr. 25j

Barn 1.:

a. Marte f. 1842 gift på Løyning i elven nr. 24

Barn 2.:

b. Anne Sibylle f. 1846 Kirkebø, husmenn nr. 28

c. Bertine f. 1849 ugift i 1900 syerske

d. Kristian Fredrik f. 1851

e. Johanne Kristine f. 1855 d. 1856

f. Johan Fredrik f. 1858 d. 1872 ugift

g. Tomine Fredrikke f. 1862 ugift i 1900 syerske


31. OLAUS KRISTIAN NILSEN f. 1827 d. 1885

Frøyland nr. 44b

g.1851.m. INGEBORG GUNDERSDTR. f. 1826 d. 1912

Kvam nr. 12a

Barn :

a. Anne Oline f. 1853 gift på Kirkebø nr. 59

b. Peder Andreas Severin f. 1855 ugift 1900

c. Gustav f. 1860 nr. 34

d. Ola Johannes f. 1863 Stranden nr. 222


32. SØREN BRUN SØRENSEN f. 1853

nr. 27c

g.1887.m. ANNE MARGRETE OLSDTR. f. 1866

I. Mydland nr. 68a

Barn :

a. Selmer Mandius Brun f. 1888 reiste til USA i 1911

b. Malene Anne Oline f. 1890

c. Olava Anette f. 1892

d. Hansine Amanda Antonia f. 1894

e. Selma Margrete f. 1897

f. Gerda Matilde f. 1900

g. Anne Sunniva f. 1904


33. KRISTIAN FREDRIK HANEBERG f. 1837

Hidra, de tre første barna født på Roligheden, Hidra

g.m. SARA KJELLSDTR. f. 1845

Lund

Barn :

a. Konradine Bertine f. 1869 g.m. nr. 34

b. Karl Severin f. 1871

c. Sina Kristine f. 1877 g.m. Steinberg nr. 48f

d. Inga Lina f. 1880

e. Hulda Andrea f. 1883


34. GUSTAV ARENTS OLAUSEN HANEBERG f. 1860 d.f. 1910

nr. 31c, borgelig gift i Egersund

g.1903.m. KONRADINE BERTINE HANEBERG f. 1869

nr. 33a, bodde 1910 i Stavanger

Barn :

a. Gunda Katinka f. 1897

 


HUSMENN

 


1. HANS OLSEN f. 1644 nevnt ugift i tingbok 1665


2. BRYNJULF JONSEN f. 1624 d.e. 1664


3. KARL ELLEFSEN f. 1616 d.e. 1664


4. KNUD EIVINDSEN f. 1614 d.e. 1665

Var i 1665 stevnet for å ha truet Daniel Haneberg på livet. "Knud møtte for til at suare och sagde om hand haffde talt noget, da det at være skeed udj hans druchenschabff och galschabff, efftersom hand j hans hoffued icke er vel foranchrett." - 1665


5. SVEN SØRENSEN SMÅHUSENE f. 1629 n. 1698

Årstad nr. 34a ?

Barn :

a. Søren f. 1681 Stranden nr. 18


6. ASLAK KNUDSEN HELLEREN f. 1640 n. 1709

Netland, husmenn nr. 3a

g.1.m. ELI ERIKSDTR. sk. 1690+

g.2.m. GRO GARDSDTR. f. 1650 d. 1731

Barn 1.:

a. Ståle f. 1669 Helleren nr. 1

b. Guri n. 1690

Barn 2:

c. Knud f. 1692 Knubbedal nr. 12


7. FREDRIK SIVERTSEN f. 1635 n. 1711

Fikk kongebrev 24. jul. 1674, da de var beslektet i 3. ledd

g.1674.m. MARTE JAKOBSDTR.


8. LARS SALVESEN f. 1651

Barn :

a. Jakob f. 1694 soldat 1717 – 1727, dimitert 1727 var gift med 1 barn i 1727

b. Sivert f. 1699


9. SØREN TORSTEINSEN f. 1660 n. 1721

"snecker af ringe wilckor" - 1701. Med kone og en datter i 1711. Kaltes Årstad i 1721


10. BRYNJEL d.f. 1701

Kan være Brynjel Torgersen Kirkebø, soldat 1681

g.m. TURID TOLLAKSDTR. n. 1720

Småhusene

Barn :

a. Ånen f. 1687 tjente på Ø. Åmodt


11. ÅSE NILSDTR. f. 1699 d. 1784

Guland nr. 5a

Ugift, kaltes Åmodtsdalen i 1739 og 1784


12. MALENE NILSDTR. f. 1710 d. 1783

Guland nr. 5c

Ugift, kaltes Åmodtsdalen i 1783


13. KAREN LARSDTR. f. 1686 d.e. 1762

Barn :

a. Berte f. 1726


14. WIGFUS EIULFSEN KOLBERG n. 1772 - 1782

"I smaahuusene"

g.1.1772.m. INGER LARSDTR. f. 1713 d. 1781

g.2.1782.m. TORBORG PEDERSDTR. f. 1735

Sel nr. 9c, g.2.m. Berglyd nr. 20


15. DAVID TORGERSEN f. 1703 d. 1750

Vatland nr. 7g, marin soldat i 1725, kaltes Småhusene, var fadder i 1731, kaltes Årstad som fadder i 1733, og ved sin død i 1750, men Småhusene under Haneberg ved skiftet i 1758

g.1729.m. KAREN JAKOBSDTR. d. 1753

Årstad nr. 37a

Barn :

a. dødfødt barn 1732


16. JAN ASLAKSEN LØTOFT f. 1718 d. 1755

L. Omdal nr. 15d, kaltes Støle i 1743 - 1749

g.1740.m. BERTE TORSTEINSDTR. f. 1718

Ø. Støle nr. 5b

Barn :

a. Aslak f. 1743 d. 1760

b. Torger f. 1745

c. Bernt f. 1749

d. Kristine Malene f. 1754 d. 1759, ikke n. 1758


17. SIGBJØRN LARSEN f. 1734

Aursland nr. 9b, soldat 1754 – 1758, kaltes Håheller i 1759 - 1767, Helleren i 1770, Hegdal i 1775, bodde på Sestad, Egersund til 1794, da de holdt skifte

g.1758.m. KAREN MATIASDTR. f. 1732

     g.1.m. Helleren nr. 3

Barn :

a. Todnille f. 1759 g.m. Didrik Didriksen Hovland, Egersund

b. Lars f. 1763 d.f. 1794

c. Gunnar f. 1767 Sestad, Egersund

d. Ståle Matias f. 1770 sjømann på et skip fra Altona i 1794, bodde senere på Østebrød, Egersund

e. Serine f. 1775 n. 1794


18.


19. HANS HANSEN GRINDEFLATEN f. 1763 d. 1825

Frøyland, husmenn nr. 10b, bodde på Frøyland i 1791 - 1797

g.1.1790.m. INGEBORG MARIE GULLIKSDTR. f. 1762 d. 1809

g.2.1810.m. DORTE GURIA TORGERSDTR. f. 1779 d. 1844

Skogestad nr. 23e, døde på Evje

Barn 1.:

a. Hans f. 1791 d. 1791

b. Hans Gabriel f. 1792 n. 1803

c. Severine f. 1794

d. Kristine f. 1797

e. Tønnes f. 1800 nr. 28

f. Ingeborg Helene f. 1807 d. 1852 på Stranden, ugift

Barn 2.:

g. Ingeborg Marie f. 1811 d. 1813

h. dødfødt pike 1814

i. Tobias f. 1815 d. 1815

j. Lorentz Tobias f. 1817 d. 1818

k. Anne Elisabet f. 1819


20. OLA LARSEN n. 1704

Kaltes Surdal i 1704, reiste til Bergen 1709

g.m. ELISABET LARSDTR. n. 1704 sk. 1709 +

Barn :

a. Peder, i Bergen 1709

b. Barbro, i Bergen 1709, kaltes Midtbø i 1714


21. LARS ASLAKSEN f. 1731 d. 1804

Kaltes Bøe i 1755, Egeli i 1757 og 1758, Småhusene i 1772 - 1804

g.1755.m. INGER JAKOBSDTR. f. 1725 d. 1804

Barn :

a. Jakob f. 1755 d. 1774

b. Karen f. 1757 d. 1772


22. JON BRYNJELSEN WINTER f. 1771

Styrmann med litt jord, kaltes Småhusene i 1797-1820

g.1795.m. KAREN LARSDTR. f. 1763 d. 1834, kaltes Blåmannshaug i 1834

Barn :

a. Inger Birgitte f. 1795 d. 1795

b. Inger Birgitte f. 1797 d. 1799

c. Inger Birgitte f. 1799 gift på Vatland nr. 19

d. Karen Gjertine f. 1803 gift på Årstad nr. 57


23. KJETIL ANDERSEN f. 1738 d. 1805

Toks nr. 23c, kaltes Toks i 1761, Krone i 1764 - 1771, Bunes/Bjånes 1775 - 1805, "Aabenbar skrifte fordi deris barn fandtes dødt i Sengen hos dem" - 1770, skattet som odelsbonde for Krone i 1764

g.1759.m. MALENE TORSTEINSDTR. f. 1735 d. 1800

Skjevrås nr. 27d

Barn :

a. Anders f. 1764

b. Andreas f. 1766

c. Ola f. 1769 tv. d. 1772

d. Anne Malene f. 1769 tv. d. 1770

e. Ola f. 1771

f. Torstein f. 1775 nr. 26

g. Anne Kristine f. 1781 d. 1802


24. BØRILD BØRILDSEN HELLEREN f. 1724 d. 1793

Kaltes Olsen ved 1. konens skifte, Guland i 1786

g.1.1751.m. ELISABET MATIASDTR. f. 1729 d. 1774

Helleren nr. 2a

g.2.1775.m. INGEBORG SALVESDTR. f. 1754 d. 1816

N. Surdal nr. 13b

Barn 1.:

a. Turid f. 1753 d. 1758

b. Marie f. 1757 ikke n. 1774

c. Turid Marie f. 1759 d. 1759

Barn 2.:

d. Elisabet f. 1776 gift på Lie, husmenn nr. 14

e. Anne Marie f. 1779 Egeli i Svaheien, husmenn nr. 2

f. Berte Helene f. 1782 gift på Egvåg, Lista

g. Bernt f. 1786, Kristiansand

h. Salve f. 1789 Lie nr. 12

i. Ingeborg f. 1793 d. 1827


25. OLA LARSEN HELLEREN f. 1728 sk. 1797 +

Kaltes Logstangen 1759 - 1770, Mål i 1775 - 1780

g.m. DORTE JAKOBSDTR. f. 1734 d. 1797

Barn :

a. Jakob f. 1759, ikke n. 1797

b. Rakel f. 1761 d. 1829 ugift fattiglem

c. Berte f. 1767 gift på Immerstein, husmenn nr. 31

d. Dorte Marie f. 1770 d. 1776

e. Gunvor f. 1775 d. 1775

f. Dorte f. 1777 d. 1864

g. Lars f. 1780 nr. 27


26. TORSTEIN KJETILSEN BJÅNES f. 1775 d. 1832

nr. 23f

g.1805.m. BERTE OLSDTR. f. 1762 d. 1844

Barn :

a. Turid Malene f. 1808 d. 1808


27. LARS OLSEN HELLEREN f. 1780 d. 1837

nr. 25g, matros, senere fast los

g.1804.m. GUNVOR ASBJØRNSDTR. f. 1769 d. 1834

Steinberg nr. 30c

g.2.1835.m. SIGRID KARLSDTR. f. 1803

Lie, Gyland

Barn 1.:

a. Ola Andreas f. 1805 nr. 33

b. Lars f. 1812 Løvik nr. 25


28. TØNNES HANSEN GRINDEFLATEN f. 1800 d. 1844

nr. 19e

g.1823.m. INGEBORG GJERTINE JONSDTR. f. 1804

Åros, husmenn nr. 7a

Barn :

a. Jon f. 1824 sjømann i Stavanger

b. Hans f. 1826 d. 1827

c. Ingeborg Marie f. 1827 d. 1827

d. Ingeborg Marie f. 1828

e. Anne Gjertine f. 1831

f. Hansine Helenine Ginethe f. 1841 gift på Skarås, husmenn nr. 30

g. Tønnes f. 1844 Ribland nr. 20


29. BERNT TOBIAS LARSEN HANEBERGSMOEN f. 1801

Østbøe, husmenn nr. 2c, bodde på N. Åmodt i 1842

g.1822.m. GEORGINE LARSDTR. f. 1802 d. 1842

Ø. Åmodt, husmenn nr. 5c, kaltes Inger i 1824, Gjertine i 1826

Barn :

a. Lars Andreas f. 1824 d. 1842

b. Gunhild Guria f. 1826 d. 1826 "Barnet fantes død i Sengen hos forældrene og er bleven qualt af moderens bryst."

c. Grete f. 1827

d. Larsenius f. 1830 d. 1842

e. Marie f. 1834

f. Bertine f. 1837

g. Ola Andreas f. 1841 gift på Årstad nr. 71


30. ANDERS JOHANNESSEN GRINDEFLATEN f. 1831 d. 1872

Lindland nr. 39a, skomaker, kaltes Sandklev i 1857, Bøe i 1858, Steinberg i 1861, gruvearbeider i 1872

g.1857.m. ANNE FREDRIKKE SAMUELSDTR. f. 1831

Hauge, husmenn nr. 17b

Barn :

a. Sine Jørgine f. 1858

b. Anton f. 1861

c. Ingeborg f. 1864 d. 1890 ugift

d. Johanne Kristine f. 1868

e. Anne Fredrikke f. 1871


31. LARS TØNNESSEN GRINDEFLATEN f. 1816 d. 1889

Tellenes nr. 11e, dagarbeider i 1865, bodde på Tellenes i 1853

g.1840.m. ANNE BIRGITTE SIGBJØRNSDTR. f. 1810 d. 1887

     g.1.m. Lie, husmenn nr. 10

Barn :

a. Tønnes Larsenius f. 1841 Rekevik nr. 49

b. Sivert f. 1844 nr. 37

c. Anne Elisabet f. 1848 d. 1874

d. Lorentz Andreas f. 1853


32. ASLAK EDVARDSEN BJÅNES f. 1815 d. 1866

L. Ålgård nr. 12b, kaltes Flordal i 1848 - 1857, kaltes L. Ålgård i 1838 - 1847

g.1836.m. ANNE GJERTINE BERNTSDTR. f. 1816 d. 1905

N. Mysse nr. 46e

Barn :

a. dødfødt sønn 1837

b. Gurine f. 1838 gift på Immerstein, husmenn nr. 44

c. Elias f. 1841 nr. 39

d. Ingeborg Martine f. 1844 g.m. nr. 36

e. Bertine f. 1847 d. 1847

f. Anne Elisabet f. 1848 g.m. nr. 37

g. Bernt f. 1851 S. Ålgård nr. 30

h. Aslak f. 1854 Stranden nr. 252

i. Anne Gjertine f. 1857 gift på Stranden nr. 253


33. OLA ANDREAS LARSEN HELLEREN f. 1805 d. 1840

nr. 27a, ble borte på sjøen

g.1833.m. ANNE BIRGITTE NILSDTR. f. 1809 d. 1856

Dydland nr. 12a, bodde på Bu i 1856

Barn :

a. Guri f. 1834 gift på Frøytlog nr. 34

b. Marie f. 1836

c. Lars f. 1837

d. Anne Oline f. 1839

e. Ola Andreas f. 1841 Rekevik nr. 77


34. BERNT ANDREAS TORSTEINSEN BJÅNES f. 1804 d. 1863

Skjevrås, husmenn nr. 1i, bodde på Stranden i 1835

g.1.1832.m. BERTE MALENE ASLAKSDTR. f. 1810 d. 1851

S. Egeli nr. 19b

g.2.1852.m. GUNHILD BERNTSDTR. f. 1804 d. 1879

Ø. Åmodt nr. 24e


35. NILS LARSEN BJÅNES f. 1835 d.e. 1900

Hjelmeland, veiarbeider i 1865, bodde senere på Lillelien u/ Aursland

g.m. INGEBORG MARTINE ASLAKSDTR. f. 1844 d.e. 1900

nr. 32d

Barn :

a. Laurits f. 1865 d. 1865

b. Laurits Andreas f. 1870

c. Martine f. 1874 gift på Lie, husmenn nr. 32

d. Nikolai f. 1877

e. Gabriel f. 1879 d. 1893

f. Marie f. 1882

g. Emanuel f. 1886


36. HANS EDVARDSEN BLÅMANNSHAUG f. 1837

Skarås, husmenn nr. 9a

g.1869.m. ANNE GABRIELSDTR. f. 1846

Tellenes nr. 13a

Barn :

a. Elisabet Amaila f. 1870

b. Gabriel Martin f. 1872

c. Hansine f. 1874

d. Anne Marie f. 1876

e. Serine f. 1879

f. Alette f. 1882

g. Nils f. 1884 d. 1884

h. Nikoline f. 1886


37. SIVERT LARSEN GRINDEFLATEN f. 1844 d. 1923

nr. 31b, gruvearbeider i 1865, smed i 1869, steinarbeider i 1900

g.1869.m. ANNE ELISABET ASLAKSDTR. f. 1848 d. 1919

nr. 32f

Barn :

a. Lars f. 1870 Reiste til Halstad, Norman, North Dakota, USA

b. Anton Andreas f. 1871 Reiste til Halstad, Norman, North Dakota, USA g.m. Eline Salvesdtr Stuhaug, har etterkommere.

c. Adolf Elias f. 1873 Reiste til McKenzie, North Dakota, USA g.m. Milinda Pritchard

d. Sivert f. 1875 Stranden nr. 196 

e. Anders Eliseus f. 1877

f. Bertine Gurine f. 1879 d. 1879

g. Bertine f. 1881

h. Gabriel f. 1885

g. Gustav Herman f. 1889

j. Amanda Gjertine f. 1890


38. ELIAS ASLAKSEN BJÅNES f. 1841

nr. 32c, var jernbanearbeider i 1871, fikk i 1871 barn med Immerstein, husmenn nr. 48b

g.1869.m. ELLEN TONETTE TOBISDTR. f. 1847

Lund, kaltes Tonette Marie Tobiasdtr. i 1884

Barn :

a. Anne Gurine f. 1871 bosatt på Figgjo, Sandnes i 1899

b. Teodor f. 1873 d. 1875

c. Aslak f. 1875 Stranden nr. 187

d. dødfødt barn 1876

e. Elisabet Sofie f. 1877

f. Elida f. 1880 d. 1882

g. Teodor f. 1882 spinnerimester ved Trollefoss ullvarefabrikk, Fjaler, Sogn og Fjordane

h. Elida f. 1884

i. Elias f. 1886

j. Tomine f. 1891


39. KRISTEN EMANUEL HUBERTS f. 1865

Lyngør, Aust-Agder i 1900, skipskaptein

g.1900.m. ELISABET DORTEA MYDLAND f. 1873

I. Mydland nr. 72g

Barn :

a. Margot Synnøve f. 1900HANEBERGSTRANDEN

 

 

1. TORE KNUDSEN n. 1664


2. TORGER OLSEN n. 1707 - 1709

forarmet skredder


3. RASMUS SVENSEN f. 1631 n. 1712

Var i 1671 stevnet for "hans quinde er kommen nogit Lidet for tilig" [i barselsseng]. Han hadden ingenting å betale med, og sonet en halv daler.

Husmann og fisker, "siger sig 80 aar og hans qvinde ligesaa, som Ingen thing eiger at betale med." - 1711

Barn :

a. Sven f. 1683, marine reserve, i 1701 reist til København, i May.stens tjeneste på Floeden


4. HALVOR JAKOBSEN f. 1641 n. 1712

L. Ålgård nr. 5b, er vel den Halvor Jakobsen L. Ålgård som var soldat 1665 - 1676, da han ble dimitert med skurv. Kaltes Mikkelsen Vever i 1711 - 1712, "Tient kongen som soldat i 13te aar, er nu helseløs." - 1711

Barn :

a. Jens f. 1688


5. OMUND OLSEN STRUTS/STØLEVIK f. 1651 n. 1713

Innrullert 1706, befaren matros

"siges at være Disparat" - 1708. "at være gl: og svag, nu holdet med sængen i 6 uger, hans hustrue møtte og siger baade sig og hanem Vanføre." - 1711. "med hustrue befindis gl: og svage i armelig tilstand." - 1712. "berettes at være ganske U-formuende, sengeliggende og hans hustrue gaar om bøygden og betler" - 1718


6. BERNT LARSEN f. 1651 n. 1704, ikke n. 1707

Kaltes Skudevold i 1704

Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege"


7. ANSTEIN STEINSEN f. 1653 n. 1718

Barn :

a. Simon f. 1687


8. OLA TORESEN f. 1663 n. 1713

Rorsmann, "berettis af lænsmanden og almuen at hand og hans hustrue er gl: og svage folch, sampt U-formuende." - 1711

Barn:

a. Tore f. 1692

b. Tormod f. 1695

c. Brynjel f. 1697 Lie, husmenn nr. 1 ?


9. HANS JAKOBSEN f. 1669 n. 1713

Skredder, "som i Præstens mantaler angives med sin hustrue 2de enclige folch i et lidet huus paa Hanebergstrand af slette vilkor" - 1712

g.m. ELISABET SAKARIASDTR.

Årstad nr. 30h, g.1.m. Peter Kjerteminde d.f. 1701

Hennes barn :

a. Lars Petersen f. 1687, nevnt Lars Pedersen Skredder i 1717 - 1721. Bodde fra 1725 på Duvoll, Lista.

b. Sakarias Petersen f. 1689


10. LARS OLSEN f. 1677 d. 1704

Nesvåg nr. 10c, rorsmann

"med en u-løckelig hendelse druknede i fjor, høyst en maanet før Juuel, og qvindfolcket gaar om bøigden og bætler". - 1705

g.m. BIRGITTE TORSTEINSDTR.

Barn :

a. Elisabet f. 1695 gift på Stranden nr. 25


11. SALVE d. 1680 - 1701

g.m. ANNE JENSDTR.

Barn :

a. Ola f. 1681, marine reserve, i 1701 reist til København, i May.stens tjeneste på Floeden

Bodde på Standen i 1706


12. KJETIL d. 1681 - 1701

g.m. GURI SØRENSDTR. n. 1701 - 1711

Årstad nr. 34d ?, kaltes Guri på Berget i 1709

Barn :

a. Søren f. 1681, marine reserve, i 1701 reist til København, i May.stens tjeneste på Floeden


13. MIKKEL (INGEBRETSEN?) d. 1693 – 1701

Båtsmann 1681

g.m. ULWIG SØRENSDTR. n. 1701 - 1709

Kaltes Mong i 1709

Barn :

a. Søren f. 1694

 

14. TARALD

g.m. ? n. 1712

"Vanfør krøbling" - 1712

Barn :

a. Åse n. 1712 var tiltalt for leiermål med Bernt Bjørnsen Refsland i hans ekteskap, dog ble det ikke oppdaget før etter hans død