Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

HÅLAND

Oppdatert 24.4.2024
Gårdsnr. 27

Haaelland 1617, Haaland - 1665, Håland med Wigen - 1723


 


 


 


 


1. HALVOR HÅLAND n. 1602 - 1637 d. 1639

Hadde H N i bumerket. Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Det ble dømt i 1617 at den Hollands sag som Halvor og hans medeiere har stående og som de bruker på hans frie odelsjord og med tilhørende odelsskog, men dam og damstokk, kan de fortsette å bruke, den skal ikke "afdømmes och nederbrydis". Eide 1 ½ løp (hele) i 1617 – 1624, samt 1 pund i Mysse og 1 pund i Grøsfjell, Heksestad. Den 17.6.1640 på Bottolphi Lagting i Stavanger kommer følgende slektsopplysninger: "Giermund Løffaes, Peder Ørisland, Zigbiørn Løffland och Jacob Togsten (Toks) paa sin fader S: Halduor Haalandtz Vegne Loed giøre dieris Erklering schrifftlig, wed dieres fuldmegtig Jacob Steenberig, Nemblig At der haffde ingen Anmoedet dem om dammschatt, och ingen haffde lagt nogen skatt paa dem, de forstoed det och iche, de wilde gierne skatte." Fader kan i 1640 bety både far, stefar eller svigerfar. Gjermund Løvås var en Bjørnsen og Peder Ørsland en Pedersen, så Halvor Håland er kanskje deres stefar eller svigerfar.

g.m. GURI TORESDTR. enke 1640 - 1645

Barn :

a. ? Sivert Vigen nr. 1

b. Sigbjørn Lauland nr. 1

c. Jakob nr. 3

d. ? Torger nr. 4


2. OMUND HÅLAND n. 1610 – 1611

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen, og døde vel i forbindelse med den, han er i hvert fall ikke nevnt mer her


3. JAKOB HALVORSEN n. 1622 - 1645 d.f. 1657

nr. 1c, samme som Toks nr. 5

Barn :

a. Lars f. 1621 nr. 6


4. TORGER HALVORSEN n. 1641 - 1663

nr. 1d ?, eide 3 pund i 1661 - 1663

g.1.m. ?

g.2.m. ? MARTE SIVERTSDTR.

     g.2.m. L. Omdal nr. 12

Hennes stebarn Ola Torgersen n. 1698

Barn 1.:

a. Halvor f. 1650 nr. 9

b. Ola f. 1652 nr. 10


5. JØRGEN HÅLAND n. 1631 - 1636

Ant. samme som Sollie nr. 6, sonet for "hans kone kom for tillig" – 1632


6. LARS JAKOBSEN f. 1621 d. 1675

nr. 3a, eide 2 pund i 1661 - 1675 (og hans medarvinger)

g.m. ANNE BERNTSDTR. d. 1675

Barn :

a. Jakob f. 1648 nr. 7

b. Bernt

c. Siri gift på Ø. Mysse nr. 8

d. Anne eide 8 mrk. smør i 1688-1693


7. JAKOB LARSEN f. 1648 d.f. 1701

nr. 6a, innrullert soldat 1673

g.m. KRISTINE NAVARSDTR. n. 1701

ant. fra Mysse hvor Navar var et vanligere navn

Barn:

a. Navar f. 1662 nr. 12

b. Steffen f. 1671 tjente 1701 hos presten

c. Lars f. 1679 tjente i Drammen 1701


8. SIRI HÅLAND f. 1658 d. 1757


9. HALVOR TORGERSEN f. 1650 n. 1717

nr. 4a, eide sammen med søsknene 26 mrk. i 1675

Hadde kone og 1 datter i 1711, han gav skjøte på 19 mk smør til "sin svoger" Lars Ellefsen i 1717, mot oppsetning til sin død, for 19 Rd, som ble brukt som "førepenge" for hans yngste datter

Barn :

a. Gunlaug f. 1690 gift på Eide, Heskestad

b. datter [Mette] g.m. nr. 11

c. datter n. 1717


10. OLA TORGERSEN f. 1652 n. 1713, ikke n. 1718

nr. 4b

g.m. ? d.f. 1711


11. LARS ELLEFSEN f. 1675 d. 1741

Hadde kone og 2 barn i 1711, fikk skjøte på 19 mk smør mot oppsetning fra sin svoger Halvor Torgersen i 1717

g.m. [METTE] HALVORSDTR.

nr. 9b

Barn :

a. Karen g.m. nr. 17

b. Marte f. 1703 g.m. nr. 15


12. NAVAR JAKOBSEN f. 1662 n. 1701

nr. 7a, stående soldat i 1688, reserve i 1700

Barn :

a. Jakob f. 1695 nr. 13


13. JAKOB NAVARSEN f. 1695 d. 1763

nr. 12a, bykslet gård i 1726, soldat 1720 – 1729, gift med 1 barn i 1727 - 1729, flyttet 1732 til Hegdal, Egersund, senere til Grødem, Egersund

g.1.m. DOMHILD TORGERSDTR. f. 1701 d. 1743

Flatestøl, Lund

g.2.1744.m. ANNE NILSDTR. f. 1698 d. 1763

kanskje fra Egersund

Barn 1.:

a. Karen f. 1727 d. 1741

b. Ågot f. 1730 gift på Grødem, Egersund

c. Mette f. 1733 gift på Gyland, husmenn nr. 5

d. Torger f. 1735 Grødem, Egersund

e. Kirstin f. 1737 d. 1742

f. Ingeborg f. 1740 d. 1740

g. Karen f. 1742 d. 1769

Barn 2.:

h. Berte f. 1747


14. TOLLAK OLSEN f. 1646 n. 1701


15. JON KJERVALDSEN f.ca. 1701 d. 1753

Ø. Eikeland, Heskestad, bodde på Eikeland 1729 – 1731, her 1732 - 1749

g.m. MARTE LARSDTR. f. 1703 d. 1774

nr. 11b, brukte 2 pnd 23 mk i 1755

Barn :

a. Lars f. 1729 d. 1729

b. Lars f. 1732 Løtoft nr. 20

c. Kjervald f. 1731 nr. 19

d. Mette f. 1735 d. 1774

e. Siri f. 1738

f. Jon f. 1741 nr. 20

g. Siri f. 1745 gift på Heskestad, Heskestad

h. Ellef f. 1746 Frøyland nr. 37


16. OLA KJERVALDSEN f. 1722 d. 1760

Ø. Eikeland, Heskestad, brukte 16 mk i 1755

Kaltes Vigen i 1744 – 1748, 43 år i 1748 (f.ca. 1705)

g.1742.m. MARTE LARSDTR. f. 1726 sk. 1767 d.e. 1767

     g.1.m. Vigen nr. 4, g.3.m. Eie nr. 21

Barn :

a. Mette f. 1744

b. Mette f. 1745 g.m. nr. 23


17. ASLAK KJERVALDSEN f. 1698 d. 1771

Ø. Ekeland, Heskestad, bodde senere der, bodde på Håland i 1722 – 1758, eide og brukte 28 mk i 1723 – 1725, brukte 21 mk i 1755, flere av barna er døpt i Heskestad

g.1.m. KAREN LARSDTR. d. 1754

nr. 11a

g.2.1758.m. INGEBORG KNUDSDTR.

Sandsmark, Heskestad

Barn 1.:

a. Halvor f. 1722 Ø. Eikeland, Heskestad

b. Lars Hove, Lund

c. Mette f. 1725 gift på Eide, Heskestad

d. Siri f. 1729 gift på N. Hetland, Helleland

e. Aslak f. 1730

f. Jon f. 1733 d. 1734

g. barn d. 1735 8 dager

h. Karen f. 1736

i. Kjervald f. 1737 d. 1744

j. Kjervald f. 1744


18. MIKKEL NAVARSEN f. 1705 d. 1778

N. Mysse nr. 26c, bykslet gård i 1729, soldat 1723 - 1734, kaltes Mysse i 1727 - 1755, brukte 1 pnd 2 mk i N. Mysse i 1755, bodde senere på Ø. Eikeland, Heskestad

g.1730.m. HALGERD SKULESDTR. f. 1707 d. 1760

Eie nr. 11c

Barn :

a. Berte f. 1731 d. 1731

b. Berte d.e f. 1732 gift på N. Mysse, husmenn nr. 1

c. Nils f. 1735

d. Berte d.y. f. 1736 g.m. nr. 19

e. Barbro f. 1737

f. Barbro f. 1739

g. Nils f. 1744 N. Mysse nr. 40

h. Skule f. 1748

i. Apelone f. 1752 d. 1752


19. KJERVALD JONSEN f. 1731 d. 1773

nr. 15b

g.1758.m. BERTE MIKKELSDTR. f. 1736 d. 1828

nr. 18d, g.2.1774.m. enkemann Simon Andreasen, Heskestad

Barn :

a. Marte f. 1759 g.m. nr. 24

b. Jon f. 1763 d.e. 1788

c. Helene f. 1766 d. 1772

d. Mikkel f. 1770 nr. 26


20. JON JONSEN f. 1741 d. 1828

nr. 15f, gift i Heskestad, kaltes Skjevrås i 1779

g.1767.m. INGEBORG JONSDTR. f. 1745 d. 1830

Sandsmark, Heskestad

Barn :

a. dødfødt sønn 1769

b. datter 2 timer d. 1769

c. Jon f. 1772 nr. 22

d. Jonas f. 1776 Steinberg nr. 35

e. Mette Marie f. 1779 d. 1779

f. dødfødt datter 1780

g. Ingeborg Marie f. 1782 gift på S. Ålgård nr. 16

h. dødfødt sønn 1786

i. dødfødt sønn 1788

j. Karen Malene f. 1789 gift på Årrestad nr. 33


21. ASLAK KARLSEN f. 1750 sk. 1781

Mjåsund, Bakke

g.1781.m. KRISTINE KARLSDTR. f. 1750

Y. Jendal, Bakke

     g.2.m. Abraham Pedersen, Sunde, Flekkefjord

Barn :

a. Kornelius f. 1781


22. JON JONSEN f. 1772 d. 1854

nr. 20c, bodde på S. Ålgård i 1854

g.1798.m. GURIA SALVESDTR. f. 1776 d. 1827

S. Ålgård 15c

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1799 gift på Vatland nr. 18

b. Jonas f. 1807 S. Ålgård nr. 24


23. JOHANNES TJÆRANDSEN f. 1735 d. 1818

Sønn til Tjærand Andersen Heskestad og Barbro Svensdtr.

g.1762.m. METTE OLSDTR. f. 1745 d. 1805

nr. 16b

Barn :

a. Ola f. 1763 d. 1774

b. Barbro f. 1766 d. 1766

c. Barbro f. 1767 d. 1787

d. Tønnes f. 1770 nr. 25

e. Johannes f. 1773 nr. 27

f. Marte f. 1776 d. 1848 ugift, Bøe

g. Ola f. 1779 Kirkebø, husmenn nr. 11

h. Anne Guria f. 1782 gift på Hauge nr. 33

i. Ingeborg Marie f. 1785 gift på N. Mysse nr. 46


24. JAKOB SIMONSEN f. 1760 d. 1840

Ø. Eikeland, Heskestad, bodde senere på Ø. Eikeland, Heskestad, kaltes Elvestrøm i 1792 - 1795

g.1785.m. MARTE KJERVALDSDTR. f. 1759 d. 1840

nr. 19a

Barn :

a. Tønnes f. 1786 d. 1788

b. Simon Andreas f. 1788 Guland nr. 10

c. Kjervald f. 1791 d. 1792

d. Tønnes f. 1792 I. Mydland nr. 49

e. Jakob f. 1795 Ø. Eikeland, Heskestad g.m. nr. 26e

f. Jonas f. 1797

g. Kristian f. 1799 d. 1801

h. Inger Marie f. 1803


25. TØNNES JOHANNESSEN f. 1770 d. 1841

nr. 23d, nasjonal soldat i 1801, kaltes Mydland i 1804 - 1806

g.1.1792.m. KAREN OMUNDSDTR. f. 1764 d. 1799

Ø. Regeland nr. 20a

g.2.1800.m. ANNE ELLEFSDTR. f. 1771

S. Egeli nr. 17a

Barn 1.:

a. Johannes f. 1793, ikke n. 1801

b. Omund f. 1795 nr. 31

c. Karen Guria f. 1797

Barn 2.:

d. Tønnes Johannes f. 1801 flyttet til Stavanger i 1829, senere Gausel

e. Ellef f. 1802

f. Konrad f. 1804 nr. 32

g. Bernt Elias f. 1806 Sollie nr. 15

h. Marie f. 1808

i. Bernt Gabriel f. 1810

j. Andreas f. 1812 d. 1815

k. Jakob f. 1814

l. Johannes f. 1818 Tømmermann i Stavanger


26. MIKKEL KJERVALDSEN f. 1770 d. 1844

nr. 19d, kaltes Elvestrøm i 1791

g.1.1790.m. GURI DANIELSDTR. f. 1760 d. 1833

Elvestrøm nr. 17g

g.2.1834.m. GURI HANSDTR. f. 1777

I. Mydland nr. 44a

Barn 1.:

a. Kristian f. 1791 nr. 28

b. Berte Guria f. 1792 d. 1795

c. Daniel Johannes f. 1795 Førland, Heskestad g.m. Guland nr. 9e

d. Johannes Smith f. 1798 d. 1800

e. Birgitte f. 1801 g.m. nr. 24e

f. Grete Helene f. 1803 g.m. nr. 31


27. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1773 d. 1815

nr. 23e, kaltes løsgjenger i 1801

g.1804.m. RAKEL SERINE LARSDTR. f. 1782 d. 1863

Årrestad nr. 26c, g.2.m. nr. 29

Barn :

a. Johannes f. 1807 nr. 30

b. Inger Marie f. 1810 d. 1813 (Mari)

c. Ingeborg Marie f. 1815 gift på S. Omdal nr. 26


28. KRISTIAN MIKKELSEN f. 1791 d. 1843

nr. 26a

g.1814.m. BERTE MALENE RASMUSDTR. f. 1787 d. 1869

Guddal nr. 12d

Barn :

a. Grete Malene f. 1816 gift på Stene, Heskestad

b. Mikkel Reinert f. 1819 nr. 36

c. Berte Sofie f. 1825 gift på Stene, Heskestad

d. Johannes f. 1828 nr. 34


29. SIVERT SIGBJØRNSEN f. 1793 d. 1887

Håland, husmenn nr. 6f

g.1816.m. RAKEL SERINE LARSDTR. f. 1782 d. 1863

     g.1.m. nr. 27

Barn :

a. Johannes f. 1818 d. 1818

b. Tonette Elisabet f. 1821 d. 1826


30. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1807 d. 1873

nr. 27a

g.1834.m. ANNE PEDERSDTR. f. 1807 d. 1874

Ø. Støle nr. 11a

Barn:

a. Johannes f. 1835 N. Mysse nr. 57

b. Severine f. 1837 gift på L. Rosseland nr. 25

c. Turid f. 1841 g.m. nr. 40

d. Pauline f. 1844 gift på Ø. Støle nr. 20

e. Ola f. 1847 tv. d. 1847

f. Johannes f. 1847 tv. d. 1847

g. Peder f. 1849 nr. 42


31. OMUND TØNNESSEN f. 1795 d. 1881

nr. 25b

g.1825.m. GRETE HELENE MIKKELSDTR. f. 1803 d. 1878

nr. 26f

Barn :

a. Karen Tonette f. 1826 gift på Stranden nr. 109

b. Anne Guria f. 1827

c. Marie f. 1830 g.1860.m. Knud Gjermundsen Bøe

d. Tønnes f. 1832 nr. 39

e. Grete Sofie f. 1834

f. Mikkel Johan f. 1838

g. Anne Oline f. 1843 gift på I. Mydland nr. 68

h. dødfødt datter 1849


32. KONRAD TØNNESSEN f. 1804 d. 1858

nr. 25f, bodde på Sollie 1838

g.1.1838.m. KAREN MALENE OMUNDSDTR. f. 1816 d. 1897

Timberbakken u/Hove, Lund, g.2.m. nr. 33

Barn 1.:

a. Anne Elisabet f. 1838 ugift 1900 Håland

     Barn : a. Anne f. 1865 d. 1865 UE - far Johan Kristian [....] Thomsestykket, Hetland (Stavanger)

b. Turid f. 1841 Myrstøl i 1868 ugift d. 1917 Lund

     Barn : a. Tonette Sofie f. 1868 UE – far "ungkarl og Kreturhandler Ole fra Stavanger eller Stavangerkanten"

c. Oline f. 1844 g.m. nr. 41


33. TØNNES GABRIEL SVENSEN f. 1811 d. 1900

Myrstøl nr. 22e, hadde føderåd hos nevøen nr. 39 i 1865

g.1.1842.m. HELENE HANSDTR. f. 1805 d. 1865

Elvestrøm, husmenn nr. 1c

g.2.1867.m. KAREN MALENE OMUNDSDTR. f. 1816 d. 1897

     g.1.m. nr. 32

Ingen barn


34. JOHANNES KRISTIANSEN f. 1828 d. 1874

nr. 28d

g.1846.m. TURID BERNTSDTR. f. 1825 d. 1901

Myrstøl nr. 27d

Barn :

a. Berte Kristine f. 1847 d. 1847

b. Kristian f. 1848 d. 1849

c. dødfødt sønn 1852

d. Berte Kristine f. 1853 d. 1853

e. Berte Sofie f. 1855 d. 1855

f. dødfødt sønn 1856

g. Bernt Johannes f. 1857 d. 1857

h. Kristian f. 1858 d. 1858

i. Tønnes Johannes f. 1859 d. 1859

j. Katrine f. 1860 gift på Stranden nr. 218

k. Bernt Kristian f. 1865 d. 1866


35. JAKOB PEDERSEN f. 1795 1873

S. Omdal nr. 17h, bodde på S. Omdal i 1828 og 1841 - 1842, Ø. Støle i 1830 - 1837

g.1827.m. KAREN ASLAKSDTR. f. 1807 d. 1866

Ø. Støle nr. 9i

Barn :

a. Aslak f. 1828 Stene, Heskestad d. 1875

b. Peder f. 1830 d. 1848

c. Andreas f. 1833 nr. 40

d. Karen f. 1835

e. Ingeborg Marie f. 1837 g.m. nr. 37

f. Anne Elisabet f. 1841 d. 1842

g. Jonas f. 1842 N. Mysse nr. 62

h. Lars f. 1846 N. Mysse nr. 63


36. MIKKEL REINERT KRISTIANSEN f. 1819

nr. 28b, bodde på Stene, Heskestad fra 1862

g.m. ANNE RASMUSDTR. f. 1825

Stene, Heskestad

Barn :

a. Kristian f. 1847 d. 1847

b. Kristian f. 1848

c. Reinert f. 1851

d. Bernt f. 1854 Stene, Heskestad

e. Mikkel f. 1856

f. Berte Sofie f. 1858

g. Anton f. 1861

h. Martin Steine f. 1864

i. Berte Sofie f. 1867


37. BERNT ANDREAS BERNTSEN f. 1836 d.e. 1900

N. Mysse nr. 52e, fisker, kaltes Ø. Støle i 1863

g.1863.m. INGEBORG MARIE JAKOBSDTR. f. 1837 d.e. 1900

nr. 35d

Barn :

a. Bernt f. 1863 nr. 43

b. Kristine f. 1864 d. 1865

c. Kristine f. 1866 gift på S. Omdal nr. 34

d. Johan f. 1871 nr. 44

e. Ole Martin f. 1874 d. 1875


38. SIVERT TOBIAS SVENSEN f. 1839

Årrestad nr. 39a, bodde på L. Ålgård i 1900

g.1866.m. TURID BERNTSDTR. f. 1838

Sollie nr. 15c


39. TØNNES OMUNDSEN f. 1832 d. 1900

nr. 31d

g.1866.m. GENETTE SVENSDTR. f. 1843 d.e. 1900

Årrestad nr. 39c

Barn :

a. Oscar f. 1867

b. Severin f. 1869

c. Gine f. 1871 gift på Dydland nr. 18

d. Telette f. 1873 d. 1875

e. Telaus f. 1874

f. dødfødt barn 1877

g. Talette f. 1878

h. Godtfred f. 1880 dro i 1903 til Montana, USA, gift der med Olina "Lene" Tekse. Har etterkomere.

i. Anne f. 1883

j. Inga Lovise f. 1887 d. 1889


40. ANDREAS JAKOBSEN f. 1833 d. 1883

nr. 35c

g.1869.m. TURID JOHANNESDTR. f. 1841 d.e. 1900

nr. 30c

Barn : a. Johan Kristian f. 1870 d. 1870

b. Johan Kristian f. 1872 d. 1875

c. Kristine f. 1875 tv. ugift 1900

d. Anne f. 1875 tv. ugift 1900

e. Johannes f. 1880

 

41. TØNNES SIGBJØRNSEN f. 1827 d. 1908

Steinberg, Lund

g.1.1858.m. SERINE OLSDTR. f. 1827 d. 1889

Kolestrand, Heskestad

g.2.m. OLENE KONRADSDTR. f. 1844 d. 1923

nr. 32c

Barn 1.:

a. Antoni f. 1862 Lindland nr. 52

b. Erik f. 1863 Kolestrand, Heskestad g.m. Olene Aslaksdtr.

     Barn : a. Tønnes Eriksen f. 1888 født i Heskestad g.m. Årrestad nr. 46b


42. PEDER JOHANNESSEN f. 1849

nr. 30g

g.m. INGEBORG MARIE OMUNDSDTR. f. 1858

Heskestad

Barn :

a. Johannes f. 1877

b. Rakel f. 1880

c. Omund f. 1883

d. Alfred f. 1886

e. Oskar f. 1889

f. Ingvald Adolf f. 1893

g. Sigurd Kristian f. 1897 d. 1897

h. Sigurd f. 1899


43. BERNT BERNTSEN f. 1863

nr. 37a, bodde på Håland i 1893, bodde på Toks i 1899 - 1901

g.1891.m. SERINE TOLLAKSDTR. f. 1870

N. Støle nr. 33l

Barn :

a. Bine Marie f. 1892

b. Tollak August f. 1893

c. Klara Olivia f. 1894

d. Benedikte Sofie f. 1897

e. Bernt Andreas f. 1899 d. 1899

f. Bjarne Andreas f. 1901


44. JOHAN BERNTSEN f. 1871

nr. 37d, jernbanearbeider

g.m. ANNE TOMINE LARSDTR. f. 1877 d. 1925

Årrestad nr. 46a

Barn :

a. Anne Lovise f. 1894

b. Ingeborg Marie f. 1896

c. Bjørgo (sic.) f. 1900HUSMENN1. SIVERT HALVORSEN n. 1624 d.e. 1668

Håland nr. 1a?

Barn :

a. Ola nevnt ugift i tingbok 1665

b. Ellef, soldat i 1665 - 1669

c. Tore f. 1639 soldat 1657, sendt med Løytnant Ole Fritzell til Christiania 30.10.1657 n. 1659 "ehr vandføhr och hands tær ehr aff frøsten"

 

2. TOLLAK OLSEN VIGEN f. 1646 d. 1701

g.m. INGEBORG SIGBJØRNSDTR.

g.1.m. Knud Håvardsen Konstali, Bakke

Barn :

a. Knud f. 1691 Brekken, Øverland, Lund

b. Todny g.m. nr. 3 ?


3. LARS ÅNENSEN VIGEN f. 1684 n. 1730

Er vel bror til N. Støle nr. 19. Hadde kone og 2 barn i 1711

ant. g.m. ? TODNY TOLLAKSDTR. n. 1733

nr. 2b, hun fikk som enke i 1733 skjøte på 16 bmk av Sven Pedersen Skåland

Barn :

a. Todny f. 1721 "afgangen" fra konfirmasjonene 1736

b. ? Marte f. 1726 g.m. nr. 4


4. DIDRIK ASBJØRNSEN d. 1741

Stuen, Bakke "En ungkarl fra Backe sogn", bruker 1738 - 1741

g.1734.m. MARTE LARSDTR. f. 1726 sk. 1767 d.e. 1767

nr. 3b ?, hun må være født tidligere enn 1726, g.2.m. Håland nr. 16

Barn :

a. Asbjørn f. 1736, ikke n. 1742

b. Asbjørn f. 1738 d.e. 1767


verge for enken Sigbjørn Torkelsen

verge for sønnen farbroder [til avdøde] Ståle Larsen Oustad Nesset i Listerlehn


5. ANSTEIN ØYBRANDSEN f. 1717 d. 1774

Oftedal, Bakke (nå Sirdal), brukte og eide 16 ½ mk på Håland 1749 – 1761, bodde også på Skåland, Lund, hvor han og kona døde

g.1743.m. ELLEN SVENSDTR. f. 1716 d. 1799

Skåland, Lund

Barn :

a. Sven f. 1744

b. Siri f. 1746 ant. Flekkefjord d. 1804 som enke

c. Barbro f. 1750

d. Asbjørn f. 1752 soldat 1778 – 1783, gift med 1 barn i 1783, kaltes Bjørn

e. Ellen f. 1754, ikke n. 1758

f. Karl f. 1757 nr. 7

g. Ellen f. 1760 gift på Skåland, Lund

h. Inger f. 1763

i. Anne f. 1766


6. SIGBJØRN TORKELSEN f. 1753 d. 1840

Myrstøl nr. 26d

g.1775.m. TODNY MARIE ROLFSDTR. f. 1754 d. 1810

Årrestad nr. 22b

Barn :

a. Rakel Marie f. 1777 gift på Skogenes nr. 8

b. Anne (Katrine) f. 1780 gift på Rodvelt, Egersund

c. Tobias f. 1784 nr. 8

d. Marte f. 1787 gift Årrestad nr. 35

e. Rebekka f. 1790 gift på Førland, Heskestad

f. Sivert f. 1793 Håland nr. 29

g. Tolene f. 1796 gift på Immerstein, Husmenn nr. 38

h. Inger Guria f. 1799, ikke n. 1810


7. KARL ANSTEINSEN f. 1758

nr. 5f, flyttet til Farsund, hvor han var vekter i 1801, kaltes Urdal ved datterens brylupp i 1812.

g.1780.m. ANNE OMUNDSDTR. f. 1747

Øksnedal, Bakke

Barn :

a. Marte, ble lyst for ekteskap i 1812 med Gjermund Jensen Urdal nr. 30d, men vielsen ble avlyst.

b. Omund f. 1784 på Haughom, Sirdal

c. Karl f. 1789

 

8. TOBIAS SIGBJØRNSEN f. 1784 d. 1841

nr. 6c

g.1816.m. BERTE TRONDSDTR. f. 1786 d. 1880

Ø. Mysse nr. 17e

Barn :

a. Sivert Tobias f. 1817 nr. 9

b. Elisabet f. 1819 g.m. Y. Mydland nr. 26i

c. Tonette Marie f. 1821 d. 1822

d. Tonette Marie f. 1824

e. Tønnes f. 1826 nr. 10

f. Tobias f. 1829 sjømann i Stavanger

g. Berte Marie f. 1832


9. SIVERT TOBIAS TOBIASSEN f. 1817

nr. 8a, kaltes Tollaksen i 1865

g.1842.m. KAREN GURIA JOHANNESDTR. f. 1816 d. 1899

Frøytlog nr. 27k

Barn :

a. Tolene Birgitte f. 1843 gift i Kopervik

b. Grete Gjertine f. 1845

c. Tobias f. 1846

d. Grete f. 1849 Bu nr. 11

e. Johannes f. 1851 Årrestad nr. 51

f. Tonette Elisabet f. 1853

g. Anne Bertine f. 1855

h. Sivert f. 1857


10. TØNNES TOBIASSEN f. 1826 d. 1890

nr. 8e, sjømann, bodde i 1865 i Stavanger, bodde i 1870 på Stranden, fikk i 1871 barn med Laurentse Kristiane Jakobsdtr Stillufsen Stranden nr. 157, bodde på Mydland i 1880 - 1887

g.1868.m. KAREN MARIE BERNTSDTR. f. 1848 d. 1889

Årrestad nr. 40b

Barn :

a. Bertel f. 1868 d. 1874

b. Anne Birgitte f. 1870

c. Bernt Tobias f. 1873

d. Bertel Martin f. 1880

e. Tonette Marie f. 1884

f. Elisabet f. 1887


11. HANS SVENSEN NÆSSE f. 1841

Nesse, Gjesdal, Lye, bodde senere på Hinna, Hetland (nå Stavanger)

g.1872.m. INGEBORG KATRINE JONSDTR. f. 1844

Lilledrange, Nes, Vest-Agder

Barn :

a. Inger Tonette f. 1872 på Tjersland, Nes

b. Juliane f. 1873 på Tjerland, Nes

c. Sven f. 1875 i Flekkefjord

d. Karoline f. 1877 i Farsund

e. Hans f. 1879 i Farsund

f. Teresia f. 1881 i Farsund

g. Kristian f. 1882

h. Kristiane f. 1885 i Farsund

i. Anne Birgitte f. 1888


12. SALVE ERIKSEN f. 1863

Ø. Øyestad, Heskestad, bodde senere på N. Øyestad, Heskestad.

g.1900.m. INGEBORG MARIA TOBIASDTR. f. 1863

Grøssareid, Heskestad