Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

GULAND

Oppdatert 2.4.2014
Gårdsnr. 22

Gudeland - 1620, Goudeland - 1645, Gulland - 1665, Gudland - 1701


Det har vært en del navneforvirring med Gauteland som i flere år på 1600-tallet hadde samme stavemåte

 

 


 


 


1. TORGER STEINSEN n. 1602 - 1621

I. Mydland nr. 17a, bykslet Guland i 1618 (ligger under Mysβe). "Torger Stehnsenn pa Myland [bøtet] for hand besouff sin festemøe" – 1617

g.m. ? (GITLAUG ?)

     ant. g.2.m. nr. 2


2. JAKOB GULAND f. 1604 n. 1668 d. 1693

g.1.m. ? (GITLAUG ?)

     ant. g.1.m. nr. 1

g.2.m. ANNE EIVINDSDTR. har en sønn Nils fra før.

     g.1.m. Søren n.n.

Barn 1.:

a. Søren f. 1631 nr. 3

b. Stein, vanfør i 1663 d.e 1673

c. Steffen f. 1651 Tellenes nr. 8

d. Gitlaug, ugift i 1693

Stebarn :

e. Nils Sørensen


3. SØREN JAKOBSEN f. 1631 d.e. 1666

nr. 2a, betalte 3. års tage i 1659 av 9 mk smør

Innrullert soldat i 1658, men frigitt i 1659, han var da gift, og hadde mange små barn, nevnt i 1665 at han hadde tjent i 9 år, og var da frigitt

Barn :

a. ? Nils f. 1669 nr. 5


4. JON HENRIKSEN f. 1658 n. 1713, ikke n. 1718

Kaltes Ivarsen i 1701, nevnt i 1718 at han var flyttet fra gården for ca. 5 år siden, "og gaar nu om bøygden", dvs. går på legd

Barn :

a. Henrik f. 1699 utkommandert soldat i 1716


5. NILS SØRENSEN f. 1669 n. 1718

nr. 3a ?, stående soldat 1690 – 1696, kaltes husmann under Frøytlog i 1711, er ikke her i 1723, bodde senere på Ammersdal [Åmodtsdal ?]

g.m. ASTRID OLSDTR. d.f. 1740

Årsvold nr. 5b

Barn :   

a. Åse f. 1702 Haneberg, husmenn nr. 11

b. Søren f. 1703 Dydland, husmenn nr. 1

c. Malene f. 1716 Haneberg, husmenn nr. 12


6. DANIEL GULAND sk. 1679+

Ikke nevnt her i 1673, og ikke funnet som bruker av Guland. Dette kan være Daniel Mortensen fra Skogen i Bakke g.m. Siri Hoskuldsdtr fra Hamre, Lund, (som nevnt i Bakke bygdebok). De skal ha hatt datteren Ingrid som døde på S. Rosseland i 1743, ugift og uten barn. Men i skiftet etter Daniel Guland og i tingbok 1689 er enken oppgitt til Kristine (Kirsten/Kirsti)

g.m. KRISTINE n. 1679 - 1689

Barn :

a. en datter n. 1679 uten navn


7. OLA OLSEN f. 1694 d. 1741

Kvelland, Lund, druknet i Lundevannet, brukte og eide 18 mk, som han hadde kjøpt av svigerfaren i 1721.

g.m. TORBORG KRISTENSDTR. f. 1694 d. 1760

Ø. Mysse nr. 11c

Barn :

a. Ola f. 1717 nr. 8

b. Anne f. 1722

c. Ellen f. 1728 gift på Årrestad nr. 23

d. Berte f. 1733 gift på Stranden nr. 27


8. OLA OLSEN f. 1717 d. 1774

nr. 7a, brukte 18 mk i 1755

g.1743.m. GURI BORGERSDTR. f. 1722 d.e. 1775

Årsvold nr. 9a

Barn :

a. Ingeborg f. 1744

b. Ola f. 1746 nr. 9

c. Torborg f. 1749 ant. gift på S. Eikeland, Helleland

d. Borger f. 1751 i Holland i 1774

e. Kristian f. 1753 Stranden nr. 75

f. Berte Guria f. 1756 d. 1759

g. Anne f. 1759

h. Peder f. 1760 Flekkefjord, g.1792.m. Birte Helene Johansdtr, Flikka, Nes

i. Anne Guria f. 1763

j. Marie f. 1769 d. 1769


9. OLA OLSEN f. 1746 d. 1829

nr. 8b, brukte 18 mk i 1755

g.1771.m. SISSEL ASLAKSDTR. f. 1750 d. 1839

Frøyland nr. 30d

Barn :

a. Ola Andreas f. 1771 d. 1857

b. Anne Sisilie Zeeland f. 1774 d. 1774

c. Anne Sisilie f. 1775 d. 1791

d. Gunnar Lund f. 1778

e. Ingeborg Guria f. 1780 g.m. Håland nr. 26c

f. Karen Marie f. 1783 gift på I. Mydland nr. 47

g. Anne Malene f. 1785 g.1812.m. Peder Nilsen Røyland, Lund

h. Oline Guria f. 1788 g.m. nr. 10

i. Aslak f. 1791 nr. 11

j. Gunnar Lund f. 1796 nr. 12


10. SIMON ANDREAS JAKOBSEN f. 1788

Håland nr. 26b, kaltes Mydland i 1819, bodde senere på Ø. Egeland, Heskestad

g.1814.m. OLINE GURIA OLSDTR. f. 1788

nr. 9h

Barn :

a. Ola f. 1815

b. Anne Sofie f. 1819 g.m. nr. 13


11. ASLAK OLSEN f. 1791 d. 1863

nr. 9i

g.1820m. GURI MALENE TORGERSDTR. f. 1791 d. 1876

Eike, Lund

Barn :

a. Sofie f. 1821 gift på Lie nr. 17

b. Ola Gabriel f. 1822 nr. 13

c. Grete f. 1826 g.m. nr. 14

d. Anne Malene f. 1828 d. 1828

e. Tobias f. 1829 L. Omdal nr. 27

f. Anne Malene f. 1833 gift på Lie nr. 19


12. GUNNAR LUND OLSEN f. 1796 d. 1844

nr. 9j

g.1826.m. BERTE HELENE ANDREASDTR. f. 1802

I. Mydland nr. 46b, kaltes Barstad i 1826

Barn :

a. Serine f. 1826 d. 1847 som ugift fattiglem

b. Ola Andreas f. 1828

c. Andreas f. 1830 d. 1843

d. Guria f. 1832

e. Karen Oline f. 1834

f. Anne Birgitte f. 1835

g. Bernt Gabriel f. 1837 styrmann i Stavanger

h. Elias f. 1840

i. Gunnar f. 1845 d. 1845


13. OLA GABRIEL ASLAKSEN f. 1822 d.e. 1900

nr. 11b

g.1848.m. ANNE SOFIE SIMONSDTR. f. 1819 d.e. 1900

nr. 10b

Barn :

a. Grete f. 1848 g.1874.m. Sigbjørn Berntsen, Lindland, Lund

b. Anton f. 1850 d. 1850

c. Anton f. 1851 tv.

d. Simon f. 1851 tv. d. 1851

e. Olene f. 1853 gift på Åros, husmenn nr. 35

f. Anne Oline f. 1857 g.m. nr. 17

g. Andreas f. 1859 d. 1859

h. dødfødt sønn 1861

i. Severine f. 1866 g.m. nr. 15


14. EILERT GABRIEL TØNNESSEN f. 1816 d.e. 1900

I. Mydland nr. 49b

g.1847.m. GRETE ASLAKSDTR. f. 1826 d.e. 1900

nr. 11d

Barn :

a. Karen Tonette f. 1848

b. Tønnes f. 1850 d. 1851

c. Tobias f. 1852 d. 1852

d. Anne Malene f. 1853

e. Inger Marie f. 1856 d. 1856

f. Gabriel Elias f. 1857 nr. 16

g. Inger Sofie f. 1859 d. 1860

h. Inger Sofie f. 1861

i. Hanne f. 1864 d. 1868

j. Grete Eline f. 1867


15. SIGBJØRN SIGBJØRNSEN f. 1878

Lund

g.m. SEVERINE OLSDTR. f. 1866

nr. 13i


16. GABRIEL ELIAS EILERTSEN f. 1857

nr. 14f

g.1885.m. OLAVA ELINE LARSDTR. f. 1862

Y. Mydland nr. 41b

Barn :

a. Gine Eline f. 1886

b. Johan Gabriel Lund f. 1888

c. Anne Teodora f. 1890

d. Lars f. 1892

e. Georg f. 1894

f. Olivia f. 1896

g. Tønnes f. 1899


17. JON JONSEN f. 1865

g.m. ANNE OLINE OLSDTR. f. 1857

nr. 13f

Barn :

a. Gunda Sofie f. 1897