Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

GROV

Oppdatert 02.12.2008
Gårdsnr. 106

Groff - 1645, Graaff , Grof - 1723


 
1. JAKOB SIVERTSEN f. 1595 d. 1679

Rapstad, Helleland, bodde først på Eikeland, Heskestad, her 1643 – 1645, etter 1659 på Rapstad

g.m. ANNE TORGERSDTR.

     g.1.m. Mikkel Eikeland, Heskestad

Barn :

a. Torger f. 1633 Rapstad, Helleland

b. Mikkel f. 1649 Rapstad

c. Sivert f. 1651, soldat 1679

d. Erik, ugift 1679

e. Asser f.ca. 1650 ugift 1679


Annes barn med Mikkel Eikeland, Heskestad :

f. Peder Eikeland, Heskestad

g. Guri g.m. nr. 3

h. Ragnhild gift på Grøsfjell, Heskestad


2. GUNNAR ASSERSEN f. 1611 d.e. 1673

Kveivåg nr. 3a, brukte ½ løp i 1668

Barn :

a. Mikkel f. 1650 Rødland, Helleland

b. Sivert f. 1661 ? nr. 4


3. ROALD SIVERTSEN f. 1625 d.e. 1701

Grøsfjell, Heskestad ?, brukte ½ pnd i 1668

g.m. GURI MIKKELSDTR.

nr. 1g

Barn :

a. Sivert f. 1650 Rapstad, Heskestad


4. SIVERT GUNDERSEN f. 1661 n. 1730 d.f. 1763

nr. 2b?, kaltes Svindland i 1763, sønnen Ola er også oppgitt til å være født på Svindland

Barn :

a. Gunnar f. 1693 Stranden nr. 22

b. Jakob f. 1696 Stranden nr. 32

c. Ola f. 1699 Ø. Barstad nr. 36

d. Inger f. 1701 gift på L. Rosseland nr. 13

e. ? Astrid fadder i 1731


5. LARS STEFFENSEN f. 1691 d. 1730

Bjelland nr. 11b, han står i fogdens kassabok 1730 - 1733

g.m. TORA ELLEFSDTR. d. 1729

Druknet i Eievannet.


6. SIVERT ASKILDSEN f. 1673 n. 1715

Kaltes Bjelland i 1701, utkommandert soldat i 1711 – 1713, er ført fra 1715, men strøket ut i fogdens kassabok 1723 – 1725, er også ført i 1738, men Daniel Mikkelsen bruker hele Grov fra 1739

g.m. ANNE STEFFENSDTR. n. 1730

Bjelland nr. 11a?, hadde 2 barn i 1711

Barn :

a. Aksel [Askild?] g.1740.m. Ingeborg Mikkelsdtr. Rodvelt, Egersund

b. Steffen f. 1715 nr. 7


7. STEFFEN SIVERTSEN f. 1715 d. 1784

nr. 6b, soldat 1737 - 1745, gift i Egersund og bodde der etter 1746

g.1.1746.m. GURI NILSDTR. f. 1707 d. 1767

Kydland, Egersund

g.2.1771.m. KAREN TORKELSDTR. f. 1722 d. 1782

     gift 2. gang

Barn 1:

a. Anne Guria f. 1749


8. OMUND KJETILSEN f. 1696 d.e. 1758

Ualand, Heskestad, bodde på Ualand i 1726 – 1748, bodde her 1751 - 1755, Brukte 2 pnd i 1755, bodde på Røysland, Heskestad i 1758

g.1721.m. HELGA TORESDTR. f. 1700 d.e. 1758

Hauo, Heskestad

Barn :

a. Siri f. 1721 n. 1758

b. Jakob f. 1726 Røysland, Heskestad

c. Kjetil f. 1731 nr. 9

d. Omund f. 1734 Bilstad, Heskestad, gift soldat 1758

e. Marit f. 1738 n. 1758

f. Siri f. 1741 n. 1758

g. Helga f. 1746 d. 1746

h. Helga f. 1747 n. 1758


9. KJETIL OMUNDSEN f. 1731

nr. 8c, bodde på Førnes, Heskestad i 1758, kaltes Refsland i 1764 – 1766

g.1755.m. ELI VILLATSDTR. f. 1722

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Willum f. 1756 d. 1756

b. Omund f. 1764

c. Berte Helene f. 1766


10. DANIEL MIKKELSEN  f. 1689 d. 1760

Heskestad, Heskestad, bykslet 1 pund i Grov 3. juli 1714. Familien flyttet til Heskestad ca. 1751

g.1.1713.m. ANBJØRG PEDERSDTR. f. 1691 d. 1731

Grøsfjell, Heskestad

g.2.1732.m. INGRID TOLLAKSDTR. f. 1708 d. 1754

Øyestad, Heskestad

Barn 1.:

a. Marta f. 1721, n. 1754 - 1764 som tjener på Sandsmark, Heskestad, ikke n. 1779

b. Gjertrud f. 1723 Kolestrand, Heskestad

c. Peder f.ca. 1725 i Bergen i 1760, ikke n. 1779

d. Tore f. 1730 tjente på Ogna, Hå i 1779

Barn 2.:

e. Anne f. 1737 i Bergen 1779

f. Tollak f. 1738, ikke n. 1779

g. Mikkel f. 1743 Husmann Ogna, Hå

h. Daniel f. 1745 tjente på Kolestrand i 1779, oppgitt i sesjonsrulle fra 1780 som "gammel og U-anselig"

Daniel Grovs segl fra 1720. Foto : Stein N. Wisted11. TORGER JOHANSEN f. 1715 d. 1766

Bodde på Førnes, Heskestad 1752 - 1754, og døpte to barn der, bodde her fra 1758

g.m. TURID ASBJØRNSDTR. n. 1770

Barn :

a. Johannes f. 1750 nr. 12

b. Asbjørn f. 1752 d. 1774

c. Torkel f. 1754

d. Torger f. 1760 d. 1760 "et lidet barn fra Grov"

e. Turid f. 1767 d. 1767


12. JOHANNES TORGERSEN f. 1750 d. 1821

nr. 11a, bodde på Grøsfjell, Heskestad, men er ført her i 1778

g.1770.m. GITLAUG PEDERSDTR. f. 1737 d. 1823

Grøsfjell, Heskestad

Barn :

a. Peder f. 1772 født på Grøsfjell


13. MIKKEL GUNDERSEN f. 1753 d. 1828

Kaltes Birkeland i 1787

g.1787.m. KAREN OLSDTR. f. 1766 d. 1837

Eie nr. 23c


14. TOMAS HÅVARDSEN f. 1755 d. 1796

Gya, Heskestad, bodde der til han døde i 1796, Tostein (a) er døpt i Heskestad, Guri (b) og Håvard (c) er døpt i Helleland

g.1778.m. MARTE TORSTEINSDTR. f. 1753

Øen, Helleland

Barn :

a. Torstein f. 1778 Moen, Heskestad

b. Guri f. 1781 kanskje gift på Skeipstad, Helleland

c. Håvard f. 1784 d. 1855 Lien, Helleland

d. Ingeborg f. 1787

e. Ellen f. 1790 gift på Ø. Hetland, Helleland

f. Gullik f. 1792 Lien, Helleland


15. OLA OLSEN f. 1768 d. 1821

Eie nr. 23d, kaltes Eie i 1798

g.1797.m. INGEBORG GUNDERSDTR. f. 1768 d. 1843

Bjelland nr. 16h

Barn :

a. Jakob Gabriel f. 1798 nr. 16


16. JAKOB GABRIEL OLSEN f. 1798 d. 1851

nr. 15a

g.1827.m. ANNE BERNTSDTR. f. 1802 d. 1887

Kvievåg nr. 13h

Barn :

a. Ingeborg f. 1828 ugift i 1900

b. Anne f. 1832 d. 1839

c. Ola f. 1834

d. Bernt f. 1837 nr. 18

e. Anne f. 1840 ugift i 1900


17. OLA OLSEN f. 1807 d. 1888

Grøsfjell, Heskestad

g.1826.m. ELLEN SOFIE ELLEFSDTR. f. 1804 d.f. 1888

Elvestrøm nr. 22d

Barn :

a. Ingeborg f. 1828 g.1844.m. enkemann Eilert Andreas Andersen, Førland, Heskestad, men hun var skilt fra mannen i 1865, og bodde her


18. BERNT JAKOBSEN f. 1837

nr. 16d

g.m. SIRI OLSDTR. f. 1843 d. 1893

Helland, Bjerkreim

Barn :

a. Jakob Gabriel f. 1880

b. Oline f. 1882


19. ENDRE LARSEN HØIE f. 1859

Hauge, Heskestad, var forpakter i 1891

g.1886.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1868

Refsland nr. 26d
Barn :

a. Tobine Gotfreda Kristine f. 1891

 


HUSMENN1. TOLLAK ASSERSEN n. 1664

Er kanskje sønn til Asser Kvievåg nr. 4