Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

GAUTELAND

Oppdatert 27.1.2015
Gårdsnr. 96

Godelanndt 1563, Gudelannd 1567, Gudeland - 1620, Goudeland - 1645, Goudeland - 1665


Det har vært en del navneforvirring med Guland som i flere år på 1600-tallet hadde samme stavemåte


 

 

 
1. ENDRE GAUTELAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


2. GUNNAR GAUTELAND n. 1591 - 1605

Hadde G I i bumerket sitt i 1591, kaltes Gudoer (Gaute ?)

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Betalte landskyld av en ødegård som het Rapland i 1605


3. LARS TOLLAKSEN n. 1617 - 1632

Eie nr. 6a, eide 2 pd 5 mk smør i 1617 sammen med sine medeiere

Var vel gift med en datter til nr. 1

Barn :

a. Endre f. 1594 Elvestrøm nr. 7

b. Orm, hadde odel i Årstad, Egersund


I følge tingboksak fra 5.11.1652 var Endre Elvestrøm og Ivar Gauteland brødre (ant. halvbrødre, evt. svogrer), og deres farbror var Asser Tollaksen Eie


4. LARS TORMODSEN n. 1641 - 1647

Hadde kone og 2 døtre i 1645, nevnt i odelsmanntall i 1644 - 1647, ikke her i 1664/66


5. JAKOB HALVORSEN n. 1603 d. 1645

Kaltes bror til Eie nr. 7, men var vel svoger

Skattet ½ daler i ødegårdsskatt i 1603.

g.m. ? n. Med odel i 1645, ant. enken etter eller datter til nr. 3

Barn :

a. Ivar f. 1606 nr. 6 ?

b. Øyvind f. 1608 nr. 7 ?

c. Halvor f. 1614 d.f. 1665 Berge, Helleland. I en sak fra 1665 nevnes det at han var bror til Ivar (Jakobsen) Gauteland


6. IVAR JAKOBSEN f. 1606 d.e. 1677

nr. 5a ?, var gift uten barn i 1645, lagrettemann 1668 – 1674, hadde odel sammen med Øyvind (Iffuer och Offuend) 1644 – 1671, i 1646 sammen med "moder og broder"

g.m. KAREN TOLLAKSDTR. d. 1677

Ant. fra Dybing, Heskestad

Barn:

a. Tollak nr. 10

b. Halvor f. 1649 Urdal nr. 17

c. Asser f.ca. 1657 d. 1679 soldat 1677- 1679

d. Ingeborg gift på Netland nr. 4

e. Siri, gift på Netland d.f. 1677, hadde da en gjenlevende datter

f. Gitlaug g.m. Ø. Regeland nr. 8

g. Åse nevnt gift i 1677

h. Siri nevnt gift i 1677 ant. gift på Ualand, Heskestad

i. Marte nevnt ugift i 1677


7. ØYVIND (JAKOBSEN ?) GAUTELAND f. 1608 d.e. 1686

nr. 5b ?, kaltes Ovren i 1645, Ougenn i 1658, Øffuenn i 1664, Ounn i 1668, Offuend i 1671, Effuind i 1673, Ouen i 1675 - 1677

Hadde odel sammen med broren Ivar i 1645 – 1671. Eide 16 mk smør i 1677. Solgte i 1686 sammen med Knud Egeli, Barbra, Kirsti og Ingeborg Larsdøtre 14 mk smør til Lars Ouensen.

Barn :

a. Lars nr. 8


8. LARS ØYVINDSEN n. 1686 d. 1694

nr. 7a, lagrettemann i 1691

g.m. ASGERD OMUNDSDTR.

     g.2.m. nr. 9

Barn :

a. Ola

b. Jofred f. 1689 nr. 13

c. Lars f. 1694


9. MIKKEL TORGERSEN f. 1670 n. 1718

Gyland nr. 11a, vanfør iflg. militært manntall 1700, kaltes Gyland i 1717 - 1718. Hadde skjøte på 22 mk smør odel i Gyland i 1717

g.1695.m. ASGERD OMUNDSDTR.

     g.1.m. nr. 8

Barn :

a. Ola f. 1696


10. TOLLAK IVARSEN n. 1673 d. 1700

nr. 6a, eide 30 mk smør i 1677, lagrettemann i 1693

g.1.m. STEINVOR JONSDTR. d. 1675

S. Rosseland nr. 5d

g.2.m. INGER ELLEFSDTR. n. 1702

Barn 1.:

a. Anne f.ca. 1673 g.m. nr. 11

b. Jens (Jon) f. før 1675 d. før 1700

Barn 2.:

c. Steinvor kaltes Stølevik i 1737

d. Ivar f. 1681 nr. 12

e. Karen bodde 1737 i Christiania

f. Marit bodde 1737 i Christiania

g. Jakob f. 1693, soldat 1718, gift og bodde i Farsund

h. Astrid f. 1700 ikke n. 1737

"børnene var smaa, det mindste ichun et fierdingaar." - 1700


11. LARS OLSEN f. 1667

Tothammer nr. 11a

Stående soldat i 1688. Fikk kongebrev 15.4.1699 da de var besklektet i 3. ledd. Bodde her i 1701, 35 år gammel. Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege". "Forklarede at være ganske slett, og sygelig af tarmeløp med mange smaae børn." – 1711. De flyttet til Skåra, Egersund rundt 1712

g.1700.m. ANNE TOLLAKSDTR. f. 1673 d. 1753

nr. 10a

Barn : 

a. Karen f.ca. 1703

b. Steinvor f.ca. 1703

c. Kristine f.ca. 1706

d. Jens f. 1712

e. Ole f. 1714

f. Anne f. 1716


12. IVAR TOLLAKSEN f. 1681 d. 1734

nr. 10d, hadde kone og 1 barn i 1711, "Halt" - 1718

g.m. ÅSE TORGERSDTR. n. 1736

Barn :

a. Tollak f. 1707 nr. 14

b. Erik f. 1712 Ø. Regeland nr. 21

c. Torger f. 1716 Fitje nr. 15

d. Inger f. 1719 g.m. Urdal nr. 22


13. JOFRED LARSEN f. 1689 n. 1725

nr. 8b, brukte 1 pd 4 mk 1723 – 1725

g.m. BERTE JONSDTR. f. 1688 d. 1760

Egeli i Sireheien nr. 5, g.2.m. nr. 15

Barn :

a. Asgerd f. 1716 g.m. nr. 16

b. Johanne f. 1722 d. 1789 ugift


14. TOLLAK IVARSEN f. 1707 d. 1792

nr. 12a, soldat 1727 – 1737, 1 barn i 1735 – 1737, brukte 1 pnd 11 mk i 1755

g.1732.m. INGER GUNDERSDTR. f. 1712 d. 1783

Bjelland nr. 13e

Barn :

a. Åse f. 1733 gift med Lars Jonsen Hegdal, Egersund

b. Ivar f. 1736 d. 1736

c. Ivar f. 1737 nr. 18

d. Karen f. 1741 d. 1742

e. Karen f. 1743

f. Karen f. 1746 gift på Bjelland nr. 19

g. Gunnar f. 1749 Ø. Regeland nr. 22

h. Torborg f. 1753 tv. gift på L. Ålgård nr. 11

i. Inger f. 1753 tv, d. 1753

j. Jakob f. 1757, ikke n. 1758

k. Inger d.y. f. 1759 gift på Lindland nr. 28


15. ÅNEN OLSEN f. 1706 d. 1760

N. Regeland nr. 17d, soldat 1734 – 1737 gift 3 barn i 1735, 5 barn i 1737 brukte 10 mk i 1755

g.m. BERTE JONSDTR. f. 1688 d. 1760

        g.1.m. nr. 13

Barn :

a. Inger d. 1741

b. Siri f. 1728 gift på Nesvåg nr. 21

c. Torborg f. 1732

d. Berte f. 1734 gift på L. Rosseland nr 15


16. PEDER OLSEN f. 1719 d. 1800

Hegdal, husmenn nr. 2b, kaltes Myren eller Hegdal i 1747 – 1751, brukte 18 mk her i 1755, samt 1 pnd 6 mk i Hegdal

g.1746.m. ASGERD JOFREDSDTR. f. 1716 d. 1803

nr. 13a, kaltes Guddal i 1740

Barn :

a. Ola f. 1747 nr. 17

b. Berte f. 1749 gift på Immerstein, husmenn nr. 22

c. Guri f. 1751 d. 1751

d. Jofred f. 1753 Hegdal nr. 12 ?

e. Guri f. 1755 d. 1755

f. Guri f. 1758, ikke n. 1800


17. OLA PEDERSEN f. 1747 d. 1806

nr. 16a

g.1780.m. INGEBORG ANDERSDTR. f. 1748 d. 1809

Urdal nr. 22c

Barn :

a. Anders f. 1780 nr. 19

b. Anne f. 1781 d. 1860 død på Mydland

c. Ellen f. 1785 tv. d. 1844 ugift

d. Inger f. 1785 tv. d. 1785

e. Peder f. 1788 Skarås, husmenn nr. 13

f. Ingeborg f. 1793


18. IVAR TOLLAKSEN f. 1737 d. 1820

nr. 14c, soldat 1757 – 1758, skipstømmermann, kaltes Barstad i 1775, Lindland i 1778 - 1785

g.1772.m. METTE MARIE TØNNESDTR. f. 1749 d. 1811

Åvendal nr. 17b

Barn :

a. Inger f. 1773 gift på Berglyd nr. 27

b. Sara f. 1775 gift på Ø. Surdal nr. 14

c. Marie f. 1778 d. 1779

d. Marie f. 1780 gift på V. Barstad nr. 45

e. Anne f. 1782 gift på Berglyd nr. 28

f. Tollak f. 1784 d. 1785

g. Ellen Guria f. 1786 gift på Bjelland nr. 20

h. Tollak f. 1789 nr. 20

i. Anne Marie f. 1792 d. 1856 ugift

j. Tønnes f. 1794 nr. 21


19. ANDERS OLSEN f. 1780 d. 1836

nr. 17a

g.1810.m. SERINE JOHANNESDTR. f. 1782 d. 1815

Bøysmyr nr. 1h

Barn :

a. Ingeborg f. 1812 Vinje nr. 16

b. Ola Andreas f. 1815 nr. 25


20. TOLLAK IVARSEN f. 1789 d. 1843

nr. 18h

g.1.1810.m. KRISTINE GUNDERSDTR. f. 1780 d. 1870

Berglyd nr. 25b

Barn :

a. Ivar f. 1810 d. 1811

b. Ivar f. 1812 nr. 24

c. Gunnar f. 1814 nr. 26

e. Ellef f. 1817 Kirkebø nr. 42

f. Tollak f. 1819 nr. 27

g. Marie Kristine f. 1822 ugift d.e. 1900


21. TØNNES IVARSEN f. 1794 d.f. 1856

nr. 18j, bosatt i Stavanger

g.2.1816.m. KAREN GURIA JAKOBSDTR. f. 1797

Fitje nr. 17l

Barn :

a. Jakob f. 1817 Knubbedal, husmenn nr. 3

b. Marie f. 1819 g.1859.m. Lars Endresen, Stavanger

c. Karen Gurie f. 1821 gift på Stranden nr. 120

d. Ivar f. 1823

e. Tobias f. 1826 d. 1827

f. Tobias f. 1828 d. 1830

g. Tobias f. 1831 d. 1832

h. Anne Elisabet f. 1833

i. Tobias f. 1835 matros, gift i Stavanger

j. Ola Johannes f. 1839


22. OLA ASBJØRNSEN LUNDEN f. 1806 d. 1871

Lund

g.m. SIRI TORGERSDTR. f. 1805 d. 1875

Lund


23. TØNNES JAKOBSEN f. 1808 d. 1851

Berglyd nr. 27f, kaltes L. Refsland i 1838 – 1842, L. Refslands plass Hapte i 1846 - 1851

g.1835.m. KAREN KRISTIANSDT. f. 1805

Aursland nr. 13d

Barn :

a. Jakob f. 1836

b. Kristian f. 1838

c. Ingeborg Eline f. 1842

d. Tobias f. 1846


24. IVAR TOLLAKSEN f. 1812 d. 1892

nr. 20b

g.1.1843.m. ELLEN HÅGENSDTR. f. 1822 d. 1848

N. Surdal nr. 17e

g.2.1849.m. ELLEN SOFIE OMUNDSDTR. f. 1826 d.e. 1900

Bjelland nr. 22d

Barn 1.:

a. Tollak f. 1844 d. 1844

b. Kristine f. 1845 gift på V. Barstad nr. 61

Barn 2.:

c. Ellen Serine f. 1851 d. 1851

d. Tollak f. 1852 d. 1876 ugift

e. Omund f. 1855 d. 1855

f. Helene f. 1856 gift på V. Barstad nr. 61

g. Elias f. 1861 nr. 30

h. Anne Sofie f. 1865 ugift i 1900

i. dødfødt sønn 1868


25. OLA ANDREAS ANDREASSEN f. 1815 d. 1898

nr. 19b

g.1836.m. ELISABET SØRENSDTR. f. 1809 d. 1888

Lie, husmenn nr. 9c

Barn :

a. Andreas f. 1837

b. Søren Kristian f. 1839 d. 1843

c. Serine f. 1841

d. Kristine Birgitte f. 1844 gift på Immerstein, hm nr. 85

e. Oline f. 1846

f. Sivert f. 1850 Håland, Egersund

g. Johan Kristian f. 1855


26. GUNNAR TOLLAKSEN f. 1814 d. 1889

nr. 20c, kaltes Berglyd i 1834 - 1838

g.1834.m. MARIE JAKOBSDTR. f. 1805 d. 1876

Berglyd nr. 27e

Barn :

a. Kristine f. 1835 ugift i 1900

b. Ingeborg Marie f. 1838

c. Tomine f. 1840

d. Johan Gabriel f. 1842 nr. 29

e. Tollak f. 1845 ugift i 1900


27. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1819 d.e. 1900

nr. 20f

g.1857.m. ANNE OMUNDSDTR. f. 1829 d.e. 1900

Bjelland nr. 22e

Barn :

a. Telaus Kristian f. 1860 nr. 31

b. Omund f. 1863 d. 1866

c. Helene Kristine f. 1867 d. 1897 ugift

d. Anton Telaus f. 1870


28. IVAR TØNNESSEN f. 1823

nr. 21d

g.1846.m. INGEBORG EDVARDSDTR. f. 1821 d. 1878

Y. Øye, Liknes sogn, døde på Stranden som skipperborgerkone


29. JOHAN GABRIEL GUNDERSEN LUNDEN f. 1842

nr. 26d

g.1873.m. ANNE JONASDTR. f. 1850

Berglyd nr. 31a

Barn :

a. dødfødt barn 1874

b. Gine Marie f. 1875 gift på Urdal nr. 50

c. Josefine f. 1877

d. Sine Eline f. 1880


30. ELIAS IVARSEN f. 1861

nr. 24g, bonde og fehandler

g.1888.m. ENGEL JONASDTR. f. 1864

N. Surdal nr. 19h

Barn :

a. Ivar f. 1891 d. 1891

b. Ingvald Teodor f. 1895

c. Marie f. 1898 d. 1898

d. Jenny Marie f. 1899 d. 1900


31. TELAUS KRISTIAN TOLLAKSEN f. 1860

nr. 27a

g.1888.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1865

Åvendal nr. 24b

Barn :

a. Torvald f. 1889

b. Ingeborg f. 1891

c. Anne f. 1894

d. Jakob f. 1898


32. JON GABRIEL TØNNESSEN f. 1859

Skailand, Heskestad, bodde på Lunnan u/ Gauteland i 1887 - 1890

g.1881.m. HANSINE REGINE HANSDTR. f. 1848

Ribland nr. 18f

Barn :

a. Hans Reginius f. 1881 var i N. Dakota, USA i 1900

b. Gemalia Karoline f. 1883

c. Tora Kristine f. 1885

d. Jakob Teodor f. 1887

e. Johan Herman f. 1890