Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

FRØYTLOG

Oppdatert 13.11.2012
Gårdsnr. 38

Fretlandt 1519, Frøtleff - 1665


 


 


  

1. TORSTEIN FRYØTLOG n. 1519

Skattet 5 mark i 1519, som han betalte med 3 lodd sølv og 1 mark i kontanter.


2. LARS FRØYTLOG n. 1521

Skattet 1 kvintin sølv, ½ mark 2 skilling mynt og ½ løp smør i 1521.


3. GUNNAR FRØYTLOG n. 1563

Skattet 1 daler i 1653


4. Enken på FRØYLOG n. 1603


5. TORKEL FRØYTLOG n. 1613


6. GULLIK FRØYTLOG n. 1602 – 1623

Ant. samme som Toks nr. 8

Skattet 4½ og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. " Gullech Frøtløff for schade hand giorde Laurids Regland med en Kniff, Affsonidt for penge – viij daller" - 1607. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen.


7. KARL FRØYTLOG n. 1607

"Gunder Sandbecks och Karll Frethløff for att dj haffuer vasitt en Noedtt vdj en anden mandz Laxefiskeri Och fieks fiskh, Affsonidh for ½ daller" - 1607


8. JOSELL FRØYTLOG n. 1610 - 1611

Kaltes Jokell i 1611


9. IVAR FRØYTLOG n. 1613


10. BERNT EINARSEN n. 1606 – 1657 d.f. 1657

" Siguord Schiffueraaes stack Bent Frettleff med en kniff y Ahnsigtet och Sougnet for pennding – vii ½ daller" - 1612. "For:ne Bennt, haffuer slauget Astrij paa Schiffueraaes een Neffue slaug for Siguordtz schuldt for derris trete och Sougnet for Pending – j daller" – 1612

g.m. ? (Kanskje en datter til nr. 6)

     g.2.m. Toks nr. 11

Barn :

a. Einar nr. 14

b. Jakob Bentsen Frøtløff f.ca. 1617 n. soldat i lensregnskap 1637

c. ? Gullik nr. 11

d. Ola f. 1641 nr. 12

e. Lars f. 1643 n. 1657 "liden aff vext"


11. GULLIK BERNTSEN n. 1652

nr. 10c ?, sonet for å ha ligget fortidlig med sin festemø i 1652, ref nr. 6


12. OLA BERNTSEN f. 1641 d. 1719

nr. 10d, soldat i 1663 - 1665, innrullert soldat 1673, hadde 2 barn i 1711, hadde oppgitt her i 1717, og døde på Aursland i 1719

g.m. ? d.f. 1711

g.2.m. BARBRO JAKOBSDTR. f. 1691 d. 1778

     ant. g.2.m. nr. 19

Barn 1.:

a. Lars f. 1688 i kongens tjeneste 1701, n. 1711 – 1733. Soldat 1716-1720. Lagrettemann 1724. Fikk skjøte på 1/2 hus og 4 mk i 1720

b. Astrid f. 1690 g.m. nr. 23

c. Karen f. 1696 gift på Sandbekk nr. 10

Barn 2.:

d. Ola f. 1717


13. AUKJELL NILSEN n. 1618 - 1645 d. 1695

Det spørs vel om det er samme mann som er nevnt i 1618, altså født ca. 1595, som døde i 1695, da ville ha ha vært rundt 100 år. Må være samme som Oddkjell, var tiltalt i 1631 for å ha hugget 2 fingre av, og skamfert den tredje på Jakob Gundersen Omdal. Dette hadde skjedd da Aukjell holdt på å bygge et hus på L. Ålgård, og Jakob hadde kommet for å hjelpe ham. De ble forlikt, og Aukjell gav ham 8½ Rdl. Det finnes en Oddkjell på Ålgård i 1519 – 1521, kan det være hans bestefar/oldefar ?

g.m. GURI ASLAKSDTR.

Barn :

a. Helge

b. Lars f. 1610 Guddal nr. 4

c. Ingvor n. 1665

d. Jon n. 1665


14. EINAR BERNTSEN f. 1608 d. 1666 - 1668

nr. 10a, han hadde 13 ½ mk smørs odel i Ø. Løvås, sin kones odel, kanskje gift med en datter til Ola Ø. Løvås

Barn :

a: ? Ola Einarsen Ørsland soldat 1671 – 1680 haffuer hengt sig self op" - 1680


15. LARS TORGERSEN f. 1640 d.e. 1668

Bakke nr. 2b, innrullert soldat 1673


16. ASSER ERIKSEN f. 1649 d. 1735

Stående soldat i 1688, kaltes Krone i 1711 - 1713, L. Ålgård i 1735

Barn :

a. Lars f. 1694 nr. 20

b. Inger gift på Ø. Barstad nr. 28


17. OLA ANDERSEN f. 1641 n. 1701

Barn :

a. Lars f. 1689, tjente på S. Ålgård 1701, bodde her i 1728 - 1755, brukte 1 pnd 19 mk i 1755


18. ELLING JAKOBSEN f. 1621 n. 1701

Nevnt 1701 at han "har forlengst kvitteret Bruget"


19. NILS MIKKELSEN f. 1689 d. 1772

Steinberg nr. 24b, kaltes Egeland i 1721 – 1737, bodde på Krone i 1749 – 1755, og brukte 20 mk der i 1755

g.m. BARBRO JAKOBSDTR. f. 1691 d. 1778

     ant. g.1.m. nr. 12

Barn :

a. Kristine f. 1721 g.m. nr. 24

b. Mikkel f. 1722 Krone nr. 12

c. Robert f. 1727 d. 1753 Krone

d. Jakob f. 1730

e. Jakob f. 1732 L. Ålgård nr. 9

f. Turid f. 1737


20. LARS ASSERSEN f. 1694 d. 1772

nr. 16a, soldat 1719 – 1727, udyktig i 1727, kaltes L. Ålgård i 1718 – 1735, Egeli i 1736, L. Ålgård i 1749 – 1758, hvor han brukte 1 pnd 12 mk i 1755

g.m. KRISTINE f. 1690 d. 1775

Barn :

a. Lars f. 1725 nr. 25

b. Guri f. 1728 d. 1780 ugift

c. Torger f. 1729 d. 1736

d. Asser f. 1730

e. Asser f. 1731

f. Asser f. 1732 Refsland nr. 9


21. KNUD ÅVALDSEN f. 1728 d. 1787

Toks nr. 19a, soldat 1751 – 1758, brukte 21 ½ mk i 1755

g.1.1753.m. BERTE EIVINDSDTR. f. 1722 d. 1760

Mål nr. 10d

g.2.1761.m. KRISTINE NILSDTR. f. 1722 d. 1812

     g.1.m. nr. 24

Barn 1.:

a. Karen f. 1754 gift på Kvam nr. 11

b. Åvald f. 1756, ikke n. 1758

Barn 2.:

c. Berte f. 1762 d. 1772


22. OLA JONSEN f. 1720 d. 1777

N. Støle nr. 17f, soldat 1742 – 1748, 1 barn i 1748, kaltes Støle i 1742, Lindland i 1742, Sel 1744 - 1762, hvor han brukte 1 pnd 3 mk i 1755, kaltes Surdal i 1777, korporal i 1750 - 1756

g.1742.m. GJERTRUD ROLFSDTR. f. 1712 d. 1793

     g.1.m. Sel nr. 9, "Giertrud Rolfsd: Lunden 99 aar" - 1793

Barn :

a. Anne f. 1744

b. Peder f. 1747 tv. Egeli i Svaheien, husmenn nr. 1

c. Siri f. 1747 tv. ikke n. 1758

d. Jon f. 1750

e. Guri f. 1753 d. 1759

f. Sara f. 1756 g.1785.m. Anders Larsen Kleppe, Hidra

g. Lars f. 1762


23. TROND JONSEN f. 1692 d. 1753

Fitje nr. 18a, ført her fra 1718. "Vanfør i sin haand" - 1718

g.m. ASTRID OLSDTR. f. 1690 d. 1745

nr. 12b

Barn :

a. Siri f. 1718 ant. g.m. Ellef Hansen Hegdal

b. Helga f. 1721 ant. g.m. Nordnes, husmenn nr. 4

c. Guri f. 1724 g.m. Hegdal nr. 10


24. HÅVARD ELLEFSEN f. 1702 d. 1760

Steinberg nr. 18e, bodde på Steinberg i 1728 – 1755, Frøyland i 1756, brukte 1 pnd 12 mk i Steinberg i 1755

g.1.m. ÅSE d. 1751

     fadder i 1729

g.2.1753.m. KRISTINE NILSDTR. f. 1721

     g.2.m. nr. 21

Barn 2.:

a. Ellef f. 1754

b. Åse f. 1756 d. 1756

c. Åse f. 1758 g.m. nr. 26


25. LARS LARSEN f. 1725 d. 1783

nr. 20a, kaltes L. Ålgård i 1749 – 1765, hvor han i 1755 brukte 1 pnd 12 mk

g.1.1753.m. METTE HANSDTR. f. 1732 d. 1774

Egeli i Sireheien nr. 6c ?

g.2.1775.m. MARTE SALVESDTR. f. 1730 d. 1790

I. Mydland nr. 36e ?

Barn 1.:

a. Hans f. 1754 nr. 26

b. Lars f. 1756 desertert til Bergen 1781

c. Johannes f. 1759 nr. 27

d. Karen Kristine f. 1763

e. Marie f. 1767 g.1794.m. Peter Jens Jensen, Bergen

f. Håvard f. 1770

Barn 2.:

g. Mette Marie f. 1776 g.m. nr. 28


26. HANS LARSEN f. 1754 d. 1837

nr. 25a

g.1780.m. ÅSE HÅVARDSDTR. f. 1758 d. 1847

nr. 24c

Barn :

a. Marie f. 1783 d. 1783

b. Håvard f. 1784 d. 1785

c. Håvard f. 1786 d. 1787

d. Mette Marie f. 1790 d. 1801

e. Kristine f. 1798 d. 1799

f. Karen f. 1799 d. 1800

g. Karen Kristine f. 1801 d. 1801


27. JOHANNES LARSEN f. 1759 d. 1827

nr. 25c

g.1.1784.m. ANNE KNUDSDTR. f. 1761 d. 1795

Steinberg nr. 32a

g.2.1796.m. GUNHILD BERNTSDTR. f. 1769 d. 1851

S. Rosseland nr. 20d

Barn 1.:

a. Lars f. 1786 nr. 29

b. Konrad f. 1789 d. 1792

c. Ola Andreas f. 1792 d. 1793

d. Konrad f. 1794 Dydland nr. 16

Barn 2.:

e. Anne Marie f. 1797 d. 1860 ugift

f. Karen Marie f. 1799

g. Karen Marie f. 1800

h. Bernt f. 1802

i. Hans f. 1806 Ribland nr. 18

j. Karen f. 1809 d. 1809

k. Karen Guria f. 1816 gift på Håland, husmenn nr. 9


28. JAKOB ANDREAS TRONDSEN f. 1778 d. 1838

Brandsberg nr. 10h, kaltes L. Refsland i 1812, Paashyld u/ Sandbekk i 1818-1821 og 1838, Poshyld u/ Frøytlog i 1831

g.m. METTE MARIE LARSDTR. f. 1776 d. 1862

nr. 25g

Barn :

a. Mette Marie f. 1807 gift på Egeli i Sireheien nr. 10

b. Tønnes f. 1810 nr. 32

c. Karen f. 1812 gift på Rapstad, Helleland

d. dødfødt sønn 1818

e. Lars f. 1821


29. LARS JOHANNESSEN f. 1786 d. 1871

nr. 27a, fikk i 1823 barn med L. Ålgård nr. 10g

g.1.1815.m. ELISABET GURIA TORKELSDTR. f. 1788 d. 1816

S. Ålgård nr. 17g

g.2.1817.m. KRISTINE MARIE TORKELSDTR. f. 1792 d. 1883

S. Ålgård nr. 17h

Barn 1.:

a. Johannes f. 1815 d. 1817

Barn 2.:

b. Johannes f. 1818 nr. 30

c. Elisabet Guria f. 1820 gift på S. Omdal nr. 24

d. Anne Guria f. 1822 d. 1849

e. Tønnes f. 1824 d. 1853 ugift

f. Kristine Marie f. 1827 gift på S. Omdal nr. 28

g. Bernt f. 1830 nr. 35

h. Torkel f. 1833 Hauge, husmenn nr. 20

i. Ola Andreas f. 1836 N. Mysse nr. 56


30. JOHANNES LARSEN f. 1818 d.e. 1900

nr. 29b

g.1854.m. MARGRETE OLSDTR. f. 1821 d.e. 1900

Aursland nr. 15b

Barn :

a. Lars Kristian f. 1855 d. 1855

b. Anne Kristine f. 1858


31. ELLEF ELLEFSEN f. 1787 d. 1866

Y. Mydland nr. 22f

g.1812.m. KAREN OMUNDSDTR. f. 1787 d. 1835

Frøytlog

g.2.1835.m GURI MALENE OLSDTR. f. 1800 d. 1845

N. Støle nr. 28j

g.3.1847.m. ELISABET LARSDTR. f. 1809 d. 1877

Sel nr. 14l


32. TØNNES JAKOBSEN f. 1810 d. 1872

nr. 28b, kaltes Poshyld u/Sandbekk ved bryluppet i 1834, Årosberget i 1834 – 1854, N. Løvås i 1836, Berglyd i 1841, Stranden i 1846

g.1.1834.m. KAREN FREDRIKKE FREDRIKSDTR. f. 1806 d. 1851

Berglyd nr. 24ca

g.2.1854.m. BERTE LARSDTR. f. 1806 d. 1887

Sel nr. 14k

Barn 1.:

a. Anne f. 1834 d. 1861

b. Johan Marius f. 1836

c. Sivert f. 1838 d. 1862

d. Kristian f. 1841 Sel nr. 22

e. Tønnes f. 1846 losjerende sjømann i Grimstad i 1865


33. ERIK ERIKSEN f. 1812

Grøsfjord, Heskestad

g.1840.m. ANNE SOFIE LARSDTR. f. 1812

Årrestad nr. 30h

Barn :

a. Erik f. 1841 d. 1841

b. Lars f. 1842

c. Siri f. 1846

d. Guri f. 1849

e. Marie Elisabet f. 1852


34. KNUD KNUDSEN f. 1837

Døle, Avaldsnes

g.1865.m. GURI OLSDTR. f. 1834

Haneberg, husmenn nr. 33a

Barn :

a. Kornelius Martin f. 1866

b. Anne Elisabet f. 1867

c. Ola Andreas f. 1869 d. 1875

d. Regine Maritne f. 1871

e. Kristian Gerhard f. 1874 d. 1874


35. BERNT LARSEN f. 1830 d. 1871

nr. 29g

g.1866.m. GRETE REGINE JAKOBSDTR. f. 1842

Toks nr. 28b, g.2.m. nr. 36

Barn :

a. Lassinius f. 1867

b. Johan f. 1869

c. Martin f. 1871 nr. 37


36. JAKOB JAKOBSEN ÅRVIK f. 1846

Årvik, Skjold

g.1873.m. GRETE REGINE JAKOBSDTR. f. 1842

        g.1.m. nr. 35

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1874

b. Jensine Sofie f. 1876

c. Josefine Regine f. 1879 d. 1883

d. Karoline Amalie f. 1881 d. 1883

e. Jakob Rosenius f. 1887


37. MARTIN BERNTSEN f. 1871

nr. 35c, skomaker

g.1891.m. BIRGITTE OLSDTR. f. 1865

Kjelland nr. 25b