Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

FRØYLAND

Oppdatert 1.4.2015
Gårdsnr. 57

Fræyland 1307, Frøeland - 1665


 


 


 
1. KALD FRØYLAND n. 1519 – 1521

Kaltes Løvås i 1521, men det er nok her han hører til. Betalte 1 lodd 1 kvintin 2 ort sølv og ½ mark kontant i 1519. Skattet 1 kvintin sølv og 4 sauer og en geit i 1521. Skattet også 2 skilling i restskatt i 1521.


2. KOLBEIN FRØYLAND n. 1519

Kaltes Løvås i 1521, men det er nok her han hører til. Kolbeins dreng betalte 1 mark kontant i 1519. Skattet 1/2 pund bronse i 1521. Skattet også 1 mark i mynt i restskatt i 1521.


3. HELGE FRØYLAND n. 1519 – 1521

Skattet 3 mark i 1519, som han betalte med 2½ mark 7 skilling i kontanter. I 1521 betalte han 4 skilling mynt og 6 mark kobber i skatt.


4. SALVE FRØYLAND n. 1519 – 1521

Skattet 5 mark i 1519. Han gjorde opp for seg med 4 lodd sølv og 1 mark i kontanter. I 1521 betalte han ½ lodd sølv, 3 skilling mynt, ½ pund kobber, 1 pund 4 mark bronse og 2 sauer i skatt.


5. TORBERG FRØYLAND n. 1519 - 1521

"Cum duobus filiis" = med to sønner i 1519. Torberg skattet 7 mark, og betalte med 2 mark, 5 album (mynt) og ½ lodd sølv. I 1521 måtte han ut med 1½ lodd sølv og 7 mark bronse.


6. NILS FRØYLAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


7. TOLLAK FRØYLAND n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


8. GUNNAR FRØYLAND n. 1563

Skattet som jordeier i 1563 for ½ pund korn, som var halve landskylden hans. Han betalte med 1 daler.


9. IVAR FRØYLAND n. 1613


10. OLA FRØYLAND n. 1618

Er nok feilføring for Ellef nr. 14. Disse to (Olluff og Elluff/Eiluff) er ført om hverandre i skattelistene, og på samme plass, men aldri samme år.


11. LARS FRØYLAND n. 1602 – 1603

Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603.

Barn :

a. ? Ellef nr. 14


12. GITLAUG FRØYLAND

Eide 18 mrk. smør i Åvendal 1617


13. ALF T. FRØYLAND n. 1593 d. 1625

T’en kan stå for Tollaksen, et vanlig navn i Heskestad hvor det kan se ut til at han var fra. Lensmann i hvertfall fra 1606 til 1615. Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603. Han var legdsmann i knektemanntall 1611.

Eide følgende i 1617: ½ pnd smør i Mystrøl (pantegods), ½ løp smør i Knubbedal, ½ løp smør i Sollie, 2 ½ pnd i Kydland, Egersund, samt ½ løp i Steine, Hetland.

I 1624 eide han 1 pnd smør i Myrstøl, og 2 ½ pnd i Kydland, Egersund.

I tingboken 1672 fortelles det at Alf Frøyland var gift med en datter til Rasmus Haneberg.

g.m. RASMUSDTR.

Haneberg nr. 5d

Barn :

a. Gro gift på I. Mydland nr. 20

b. ? Jakob nr. 16

c. Samuel f. 1608 Ø. Åmodt nr. 8

d. Asser Sandbekk nr. 4

e. ? Tollak nr. 15


14. ELLEF LARSEN n. 1602 – 1645

nr. 11a ?, lagrettemann 1629 - 1632

Barn : 

a. Ola Hovland, Egersund n. 1672 var syk

    Barn : a. Børrild Hovland, Egersund n. 1672

              b. Håvard f.ca. 1629 Hovland

              c. Tollef f.ca. 1644 Hovland

              d. Hans f.ca. 1647 Hovland

b. Nils f. 1612 Frøyland, husmenn nr. 3

Ellef Frøylands segl 1632. Foto : Stein N. Wisted


15. TOLLAK (ALFSEN ?) FRØYLAND n. 1624 – 1635

nr. 13e ?, hadde TA i seglet, og kan være en sønn av Alf T. Frøyland, særlig hvis T’en står for Tollaksen. Eide i 1624 - 1626 sammen med sine medeiere 2 ½ pnd i Kydland, 10 mk i Hestad, ½ løp 9 mrk. i Kolestrand og 1 pnd i Myrstøl (Midtstøl)Tollak Frøylands segl fra 1633
16. JAKOB ALFSEN n. 1633 - 1657 d.f. 1664

nr. 13b ? Lagrettemann i 1634 - 1648

g.m. ASTRID BJØRNSDTR. n. 1664 - 1685

Nevnt som enke på Frøyland 1664 - 1685, og i tingboken i 1685 med sønnen Bjørn

Barn :

a. Bjørn f.ca. 1654 nr. 19

b. ? Sivert n. 1681 som ugift

Jakob Frøylands segl 1634. Foto : Stein N. Wisted


17. JON O. FRØYLAND f. 1619 d.e. 1667

Jon O. Frøylands segl fra 1665. Foto : Stein N. Wisted


18.


19. BJØRN JAKOBSEN f.ca. 1654 sk. 1695 +

nr. 16a, soldat 1675 – 1677, marin reserve 1681 - 1683

g.m. KAREN SANDERSDTR. f. 1664 d. 1732

Kirkebø nr. 32a

Barn :

a. Elisabet f. 1688 gift på N. Løvås nr. 14

b. Steinvor gift på Ø. Åmodt nr. 17

c. Jakob f. 1691 nr. 26

d. Sander f. 1693 nr. 27


20. KARSTEN JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1669 d. 1716

Eik nr. 16g

I sin ungdom var han skipper på "Norske Løffue" av Arendal, lensmann 1704 - 1716

g.1693.m. MAREN HANSDTR. WINTER f. 1663 d. 1742

datter til rektor Hans Winter i Kristiansand og Maren Hansdtr.

Barn :

a. Jakob f. 1694 nr. 21

b. Jonas f. 1697 Stavanger g.1.m. Margrete Bjørnsdtr. fra Lyngdal, g.2.m. Margrete Gabrielsdtr Kirsebom Kirkebø nr. 35i

c. Johanne Margrete f. 1700 d. 1749 g.m. Peder Nilsen Gienter

     Barn : a. Jakob Kirsebom f. 1735

d. Anne f. 1707 g.m. nr. 25

e. Karsten f. 1710


Gravla 2 barn i 1707 – 1709, og to i 1704 - 1706.


Stavanger Borgerbok sier at Maren Karstensdtr f. 1742 d. 1792 er en datter her, og gift med Johan Henrich Moritz f.ca. 1733 d 1779 i Bergen. Maren Carstens Moritz grl. 21.1.1792 Sokndal 50 år. Det må være feil, Maren Hansdtr ville ha vært 79 år ved fødselen! Det er vel snarere en datter til 20e.

Karsten Kirseboms signatur fra 1714. Foto : Stein N. Wisted


21. JAKOB KARSTENSEN KIRSEBOM f. 1694 d. 1750

nr. 20a, lensmann 1717 - 1750

g.1.1721.m. ELISABET JAKOBSDTR. f. 1699 d. 1729

Kjelland nr. 8c

De kan ikke ha hatt noe lykkelig ekteskap, for broren Jan Jakobsen Kjelland skriver om henne : "Anno 1729 d. 22 Februarj hendkaldede Gud min nu Sl. i Herren hensaaude kiære Søster, efter hun havde levet udj et suært Egteskab udj 8te aar 2 maaneder og 11 uger aflede med sin strenge Mand 4 børn, 3 med Moderen er slupne sit fengsel og slaverj, den 4 en Søn maa proue hans Skiebne bliuer bedre end sin Sl. kiere Moders."

g.2.1730.m. INGEBORG PEDERSDTR. KRAG f. 1675 d. 1769

Årstad nr. 34a

Barn 1.:

a. Karsten f. 1724 Skarås nr. 21

Jakob Kirseboms segl fra 1720 og signatur fra 1744. Foto : Stein N. Wisted


 

22. TOMAS JAKOBSEN KIRSEBOM f. 1671 d. 1725

Eik nr. 16h, bodde fra ca. 1708 i Tønsberg, og døde i kongens sjøtjeneste

g.1701.m. MAREN JENSDTR. f. 1682 d.e. 1725

datter til Jens Tordsen og Dorte Mikkelsdtr, Tønsberg

Barn :

a. Margrete f. 1704 n. 1725

b. ? Dorte d. 1710 (Thomas Kirseboms barn)

c. Jakob f. 1708 d. 1714 "som druchnede ved Matz Gresøns brygge"

d. Jens f. 1710 gift i Tønsberg


23. JENS KORNELIUSEN SMITH f. 1670 d. 1751

Hauge nr. 18a, eide 1 løp 6 mk. i Skailand, Heskestad. I tingboken fra 1715 kalltes han svoger og nabo til Karsten Jakobsen Kirsebom

g.1699.m. KAREN JAKOBSDTR. KIRSEBOM d. 1750

Eik nr. 16j

Barn :

a. Jakob f. 1699 Hauge nr. 23

a. Margrete f. 1704 gift på Kjelland nr. 12

c. Nils nr. 29

d. Torborg f. 1711 gift på V. Barstad nr. 35

e. Jens f. 1716 Frøyland, husmenn nr. 7


24. HANS HANSEN f. 1695 d. 1735

Klokker 1732-1735 "degn Hans Hansen gl: 40 aar, forulykket paa sin hest tillige med Niels Skredder i Sogendalselven oppe ved Aamots Wadstemme, da han ville ride derover, dog elven samme tiid var overmaate meget stor" – 1735. Hans mor skal ha hett Hedvig Elisabet og Jakob Tvedts datter f. 1734 var kalt opp etter henne


25. TOMAS SØRENSEN HARBACH d. 1749

Innskrevet ved København universitet 1733, fra Kristiansand skole. Klokker fra 1735

g.1736.m. ANNE KARSTENSDTR. f. 1707 d. 1765

nr. 20d

Barn :

a. Karsten Kirsebom f. 1737 n. 1765 utenlands

b. Søren f. 1739 n. 1765 i Kristiansand

c. Hans Winter f. 1741 d. 1742 "af grasserende smaakopper"

d. Maren Winter f. 1745 g.1764.m Petter Fredrik Lydsen Becker, Holsten

e. Tomas f. 1749 n. 1765 i Kristiansand, i København 1777 d. 1778

Thomas Harbachs signatur fra 1738. Foto : Stein N. Wisted26. JAKOB BJØRNSEN f. 1691 d. 1755

nr. 19c, "fæstet Skafferen Jacob Biørnsøn med qvindemenniske Karen Larsdatter, de var ei beslegted" - 1739. Han var svoger til enken Tora Aslaksdtr fra Moi, som skal ha vært gift til Regeland n. 1733. Kaltes Stranden i 1755

g.1.1735.m. GURI LARSDTR. d. 1739

Østbø nr. 8d ?

g.2.1740.m. KAREN LARSDTR.

Barn 1.:

a. Bernt f. 1734

b. Bernt Jochum Lorentz f. 1738

c. Bernt f. 1739

Barn 2.:

d. Ellen f. 1740

e. Lars f. 1742


27. SANDER BJØRNSEN f. 1693 d. 1749

nr. 19d

g.m. BERTE LARSDTR. f. 1699 d. 1771

Steinberg nr. 23a ?

Barn :

a. Elisabet f. 1731 gift på Steinberg nr. 31

b. Bernt f. 1734 d. 1759, soldat 1754 – 1758, kaltes Skogestad i 1759

     Barn : a. Matias f. 1760 UE d. 1760

c. Berte f. 1736, ikke n. 1758

d. Berte f. 1737 d. 1741

e. Sander f. 1738, ikke n. 1758

f. Karen f. 1742, ugift 1772


28. TARALD PEDERSEN f. 1701 d. 1763

Kvamvik, Hidra, kaltes Dåstøl i 1737

g.1.m. RANDI PEDERSDTR. f. 1707 d. 1760

Stordrange, Nes

g.2.1761.m. TRINE HANSDTR. f. 1711 d. 1763

     gift 2. gang, ant. g.1.m. Ø. Åmodt nr. 18

Barn 1.:

a. Peder bosatt i Holland, kalte seg Pieter Tunnesen

b. Berte f. 1732 gift på Hauge nr. 28

c. Jens f. 1737 Frøyland, husmenn nr. 11

d. Nils f. 1739 d. 1762 på reise til Botavia

e. Tønnes f. 1740 skomakersven i Bergen

f. Peder d.y. f. 1744

g. Anders f. 1750

h. Turid f. 1752 gift på Ø. Surdal nr. 12


29. NILS JENSEN d. 1748

nr. 23c, "død udi Oslebacken"

g.1737.m. FRØCHEN HENRIKSDTR. KRAG f. 1698 d. 1771

Årstad nr. 32d, brukte 2 pnd 8 mk i 1755

Barn :

a. Henrik Krag f. 1737 d. 1738

b. Karen Kirsebom Smith f. 1739 g.m. nr. 33

c. udøpt datter f. 1744 d. 1744


Oppsettning i 1758:

HELGA f. 1688

ANNE f. 1698

kanskje samme som ANNE LARSDTR. FRØYLAND d. 1764


30. ASLAK OLSEN f. 1724 d. 1763

Steinberg, Lund, bodde først på Gjersdal, Lund, brukte 1 løp 1 pnd 2 mk her i 1755

g.1742.m. ANNE SIVERTSDTR. f. 1712 d. 1803

Bakke, sogn, g.2.m. Stranden nr. 48

Barn :

a. Sivert f. 1743 nr. 31

b. Ola f. 1746 død ung

c. Guri f. 1747 ikke n. 1764

d. Sissel f. 1750 gift på Guland nr. 9

e. Ola f. 1755 d.e. 1780


31. SIVERT ASLAKSEN f. 1743 d. 1800

nr. 30a, skattet som odelsbonde i 1764, "druknede imellum Eggersund og Soggendahl, og blev funden 7 uger efter." - 1800

g.1765.m. KAREN GUNDERSDTR. LUND f. 1740 d. 1812

Stranden nr. 48a

Barn :

a. Aslak f. 1765 nr. 35

b. Anne Guria Lund f. 1768 g.m. Peder Sørensen

c. Else Kristine f. 1771

d. Karen Elisabet f. 1774

e. Margrete Sesilie f. 1776 gift på Stranden nr. 72

f. Severine f. 1779 d. 1779

g. Severine f. 1781 d. 1812 ugift, Bergen.

h. Oline Guria f. 1784 d. 1785


32. JENS CHRISTIAN GRØN f. 1738 d.e. 1801

avskjediget uoff. medhjelper

g.m. TORBORG MARIE AASSRAEL f. 1755 d.e. 1801


33. SIVERT OLSEN f. 1737 d. 1787

Løyning i elven nr. 12e

g.1761.m. KAREN KIRSEBOM SMITH f. 1739 d. 1798

nr. 29b

Barn :

a. Nils f. 1761, ikke n. 1788

b. Ola Henrik f. 1770 d. 1772

c. Frøchen Kornelske f. 1773 d. 1773

d. Frøchen Kornelske f. 1774 gift på Hauge nr. 29

e. Gjertrud f. 1776 gift på Frøyland, husmenn nr. 12


34. ANDREAS TORGERSEN f. 1743 d. 1774

Ø. Støle nr. 6a, kaltes "Smith" i 1768, sersjant ved kapt. Falchs kompani

g.1769.m. MARTE WILLUMSDTR. f. 1746 d. 1806

g.2.m. Kirkebø nr. 38

Barn :

a. Tomas f. 1769 d. 1769

b. Juditte Margrete f. 1771 d. 1771

c. Serine Vibekke f. 1772 d. 1773


35. ASLAK SIVERTSEN f. 1765 d.f. 1798

nr. 31a

g.1794.m. BERTE GURIA TOLLAKSDTR. DAHL f. 1765

Knubbedal nr. 16a, g.2.m. nr. 36

Hennes barn :

a. Henrik Westfald f. 1792 UE premierløitnant - far Henrik Westfald

Barn :

b. Tolene Guria f. 1794 d. 1794

c. Sivert Andreas Dahl f. 1796 nr. 43

d. Tobias f. 1798 d. 1799


36. KRISTEN OLSEN f. 1774 d. 1832

Skrettingland, Hå, skomaker i 1801, gjestgiver og kjøpmann 1803 - 1832

g.1800.m. BERTE GURIA DAHL f. 1766 sk. 1821 +

     g.1.m. nr. 35

Barn :

a. Anne Olene f. 1800

b. Gunhild Teodora Dahl f. 1803 gift på Mål, husmenn nr. 12

c. Kristense Birgitte f. 1806 gift i Fredrikshald

d. Karoline Apolphine Dahl f. 1809 Stranden nr. 138


37. ELLEF JONSEN f. 1746 d. 1801

Håland nr. 15h

g.1.1771.m. ASTRID ASLAKSDTR. f. 1728 d. 1792

Ø. Støle nr. 7c

g.2.1793.m. BERTE DANIELSDTR. f. 1772

"med kongebref", g.2.m. nr. 39

Barn 2.:

a. Jonas f. 1793 nr. 46

b. Anne Margrete f. 1796 gift på I. Mydland nr. 55

c. Edvard Daniel f. 1799 d. 1804


38. IVAR ERIKSEN f. 1765 d. 1836

Volden, Møre og Romsdal, skomaker, bodde på Stranden i 1802-1836

g.1802.m. BARBRO OLSDTR. f. 1771 d. 1851

Stranden, bodde på Stranden i 1851

Barn :

a. Inger Birgitte f. 1802 d. 1802

b. Ola Tobias f. 1803 Stranden nr. 133

c. Elias f. 1806 skomaker i Stavanger

d. Gjertine Birgitte f. 1811 gift på Åros nr. 27


39. PEDER IVARSEN f. 1781 d. 1847

Kalvestrand, Heskestad

g.1.1803.m. BERTE DANIELSDTR. f. 1772

g.1.m. nr. 37

g.2.1825.m. MAGNHILD LARSDTR. f. 1786 d. 1866

Gursli, Lund

Barn 1.:

a. Karen Birgitte f. 1803 d. 1828 ugift

b. Ellen Guria f. 1807 d. 1807

c. Edvard Daniel f. 1808 nr. 48

d. Johannes f. 1810 d. 1881 ugift


40. JAKOB TORKELSEN f. 1787 d. 1856

N. Mysse nr. 41j, kaltes Taraldsen i 1810

g.1810.m. ELISABET JENSDTR. f. 1788 d. 1868

Frøyland, husmenn nr. 11f

Barn :

a. Jens Frøyland f. 1811 nr. 47

b. Anne f. 1813 g.1847.m. Nils Nilsen Kvelland, Lund

c. Tønnes f. 1814 nr. 51

d. Reinert Elias f. 1817 nr. 53

e. Jakob f. 1819 sjømann i Stavanger

f. Elias f. 1821

g. Peder Andreas f. 1824

h. Bernt Tobias f. 1827

i. Johan f. 1829 Stavanger, gift der

j. Elisabet Gurine f. 1834 g.m. Nils O. Rasmussen, Flekkefjord


41. HANS GABRIEL HOSKULDSEN f. 1789 d. 1853

Y. Evje nr. 14h, kaltes Skogenes i 1827, Guland i 1830, V. Barstad i 1833 - 1853

g.1815.m. MARIE SIMONSDTR. f. 1790 d. 1873

L. Rosseland nr. 19g, døde i Folge på Rekevik

Barn :

a. Anne Guria f. 1818 gift på V. Barstad nr. 49

b. Simon f. 1821 Ø. Barstad nr. 70

c. Gabriel f. 1824

d. Henrik f. 1827

e. Martine f. 1830 d. 1831

f. Martine f. 1833 gift på Rekevik nr. 27


42. DANIEL SIMONSEN f. 1784 d. 1849

L. Rosseland nr. 19e, var "opbragt i Engeland" i 1808

g.1818.m. INGEBORG MARIE JENSDTR. f. 1794 d. 1879

Frøyland, husmenn nr. 14c

Barn :

a. Gjertine f. 1822

b. Simon Frøyland f. 1826 nr. 52

c. Jens f. 1828

d. Bernt f. 1835 d. 1835


43. SIVERT ANDREAS DAHL f. 1796 d. 1824

nr. 35c, skipper i 1823, gift med "kogl. tillds."

g.1816.m. KRISTINE JAKOBSDTR. f. 1791

Rekevik nr. 16e, g.2m. Rekevik nr. 20

Barn :

a. Arnt Tobias f. 1817 d. 1870 ugift, "sindsyg"

b. Birgitte Gurie f. 1823 d. 1846 ugift


44. PEDER ANDREAS NILSEN f. 1801 d. 1859

Kirkebø, husmenn nr. 9f, kirkens forsanger og skoleholder

g.1.1825.m. ANNE ELISABET OLSDTR. f. 1802 d. 1828

Haneberg nr. 25b

g.2.1831.m. BERTINE SOFIE BERNTSDTR. f. 1799 d. 1875

Løvik nr. 19c

Barn 1.:

a. Kristian f. 1826 d. 1826

b. Olaus Kristian f. 1827 Haneberg nr. 31

c. Wilhelm f. 1828 tv. d. 1828

d. dødfødt sønn tv. 1828

Barn 2.:

e. Anton Elias f. 1833

f. Bernt Antonius Severin f. 1835


45. JAKOB SIMONSEN f. 1794 d. 1857

L. Rosseland nr. 19h f. 1784, kaltes Frøyland i 1822 - 1857

g.1.1822.m. KRISTINE SIBYLLE LUND ØRN f. 1801 d. 1826

Stranden nr. 72b, "døde av epidemisk Syge"

g.2.1827.m. MARIE SØREN-ANDREASDTR. f. 1798 d. 1868

Ø. Barstad nr. 48d, bodde her som enke i 1865

Barn 1.:

a. Marie f. 1823 gift på Rekevik nr. 31

b. Grete f. 1825 gift på Stranden nr. 101

Barn 2.:

c. Kristian f. 1828 nr. 55

d. Andreas f. 1831 Kirkebø nr. 51

e. Engel (dtr) f. 1834 gift på Frøyland, husmenn nr. 25

f. Johanne f. 1838 Frøyland, husmenn nr. 34


46. JONAS ELLEFSEN f. 1793

nr. 37a

g.1827.m. ANNE BERNTSDTR. f. 1797 d. 1867

N. Mysse nr. 43g, døde på Y. Mydland

Barn :

a. Bertine f. 1828 gift på N. Mysse nr. 54

b. Ellef Frøyland f. 1830 d. 1838

c. Bernt f. 1833 Y. Mydland nr. 40

d. Ingeborg Marie f. 1835 gift på Hauge, husmenn nr. 20

e. Johanne Elisabet f. 1838 Eik nr. 48


47. JENS JAKOBSEN f. 1811 d. 1876

nr. 40a

g.1846.m. JOHANNE OMUNDSDTR. f. 1822 d. 1875

Hauge nr. 33e

Barn :

a. Anne Elisabet f. 1847 gift på I. Mydland nr. 74

b. Omund Andreas f. 1849 d. 1873 i New York

c. Jakob f. 1851

d. Jens f. 1854

e. Anne Malene f. 1857 g.m. nr. 60

f. Johanne f. 1860 d. 1865

g. Johan Benhard f. 1863

h. Johanne f. 1866


48. EDVARD DANIEL PEDERSEN f. 1808 d. 1874

nr. 39c, kaltes Fitjebrekken i 1839, kaltes S. Ålgård i 1867 - 1874

g.1.1836.m. GJERTINE JENSDTR. f. 1805 d. 1864

Eik nr. 38f

g.2.1867.m. ANNE EDVARDSDTR. f. 1826 d. 1890

     g.1.m. S. Ålgård nr. 29

Barn 1.:

a. Peder f. 1837 nr. 49

b. Bertine f. 1839 g.m. Frøyland, husmenn nr. 26

c. Jens Elias f. 1843


49. PEDER EDVARDSEN f. 1837

nr. 48a

g.1864.m. ANNE ANTONIUSDTR. f. 1832

Kvinesdal

Barn :

a. Gustav Emil f. 1866


50. LARS BERG DAHL f. 1814 d. 1893

Brandsberg nr. 12i, skomaker, bodde på Bøe i 1849 – 1854

g.1848.m. GRETE OLSEN f. 1827 d. 1864

Farsund

Barn :

a. Kjell Bertinus f. 1849

b. Hasine Teodora f. 1852 gift på Kirkebø nr. 58

c. Ludvig Gustav f. 1854 Frøyland, husmenn nr. 31

d. Anne Matilde f. 1858 tv. ugift i 1900 Frøyland

e. Oline Gustava f. 1858 tv. ugift i 1900 Frøyland

f. Henrik f. 1861

g. Adolf Gerhard f. 1863 d. 1865


51. TØNNES JAKOBSEN f. 1814 d. 1892

nr. 40c

g.1846.m. ELISABET TORKELSDTR. f. 1822 d. 1895

N. Mysse nr. 47e

Barn :

a. Jakob f. 1848 nr. 59

b. Torkel f. 1849

c. Ingeborg Marie f. 1852 ugift 1900 bodde på Støle

d. Elisabet f. 1853 g.m. nr. 61

e. Anne Tomine f. 1857

f. Tobias f. 1860

g. Johan Elias f. 1862 Stranden nr. 200


52. SIMON FRØYLAND DANIELSEN f. 1826

nr. 42b

g.1847.m. KAROLINE BRUN f. 1824

Haneberg nr. 26e

Barn :

a. Gjertine Marie f. 1848 gift på Ørsland nr. 30

b. Daniel f. 1851

c. Hansine Severine f. 1853

d. Simon f. 1857

e. Bernt f. 1861 d. 1862

f. Bernt f. 1863

g. Karl Olai f. 1867


53. REINERT ELIAS JAKOBSEN f. 1817

nr. 40d, stymann, sjømann i Stavanger 1869

g.1847.m. GRETE BIE f. 1826

Stranden nr. 87e

Barn :

a. Johan Bernhard f. 1848 styrmann i Stavanger


54. GUSTAV ARENS GUNNARSEN f. 1836 d.e. 1900

Kvam nr. 12e

g.1864.m. TOMINE GJERTINE ANDERSDTR. f. 1840 d.e. 1900

Årstad nr. 61a, kaltes Gjørgine Tomine i 1865

Barn :

a. Gustav Arens f. 1865 nr. 57

b. Ingeborg Amalie f. 1867 gift på Bu nr. 13

c. Anders f. 1869

d. Gabriel f. 1871

e. Tori Johan f. 1874

f. Ivar f. 1877

g. Anne Oline Marie f. 1880

h. Ingebret Olaus f. 1883


55. KRISTIAN JAKOBSEN f. 1828 d. 1865

nr. 45c, kjøpmann, kaltes Rekefjord i 1857

g.1.1854.m. GURINE SESILIE OLSDTR. f. 1831

Tyrdal, Lista

Barn :

a. Josefine Marie f. 1855

b. Olevine Teresia f. 1857

c. Severine Emilie f. 1859

d. Karl Gustav Kristen f. 1862

e. Otilia Matilde f. 1864 d. 1864


56. OLAV ERIKSEN RAVNDAL f. 1835 d. 1885

Ravndal, Gjesdal, kirkesanger

g.1862.m. TOMINE BIRGITTE BIE f. 1837 d. 1891

Kjelland nr. 18h

Barn :

a. Erik f. 1863

b. Gabriel Bie f. 1865

c. Inga Gjørgine f. 1866

d. Jensine Henriette f. 1873


57. GUSTAV ARENTS GUSTAVSEN f. 1865

nr. 54a

g.1893.m. PAULINE ARNESEN f. 1859

Aksnes, Høyland

Barn 1.:

a. Serina Tomine f. 1893

b. Gustav Arne f. 1896

c. Peder f. 1899


58. ANTONI LARSEN NESET f. 1853

Bu nr. 9e, gift i Grimstad

g.1875.m. BIRGITTE OLSEN

Barn :

a. Leonar Rasin Alexander Johan f. 1876


59. JAKOB TØNNESSEN f. 1848 d. 1894

nr. 51a

g.1878.m. KAROLINE KRISTIANSDTR. f. 1856

Årrestad nr. 41f

Barn :

a. Tønnes f. 1879

b. Kristian f. 1882

c. Elisabet f. 1885 var i Stavanger i 1900

d. Grete Malene f. 1887

e. Abraham Marselius f. 1891 d. 1892


60. TOBIAS JONASSEN f. 1847

Skjevrås nr. 35c, bonde, lakseoppsynsmann og steinarbeider

g.1879.m. ANNE MALENE JENSDTR. f. 1858

nr. 47e

Barn :

a. Joakim f. 1879

b. Johanne f. 1882

c. Johan f. 1885

d. Severin f. 1891


61. SIVERT TORKELSEN f. 1853

N. Mysse nr. 54a

g.1879.m. ELISABET TØNNESDTR. f. 1853

nr. 51d

Barn :

a. Sivert Emil f. 1880


62. JOHAN WIDING HEIBERG LANDMARK f. 1859

Balestrand, Sogn og Fjordane, lensmann i 1894 - 1900

g.1893.m. LOUISE JENSDTR. BIE f. 1869

Stranden nr. 162c

Barn :

a. Leif f. 1894

b. Arne f. 1895

c. Alida Johanne f. 1897

d. Borghild f. 1900HUSMENN1. OLA PÅLSEN f. 1636 d.e. 1664

Soldat 1658 -  1665, kaltes Haneberg  1658 - 1663 og 1665, demitert i 1665 etter å ha tjent i 6 år


2. OLA OLSEN f. 1614 d.e. 1664


3. NILS ELLEFSEN I STRANDEN f. 1612 d.e. 1672

Frøyland nr. 14b


4. JON LARSEN f. 1661 n. 1718

Barn :

a. Tollak f. 1685, tjente på Birkemo, Heskestad i 1701

b. Lars f. 1704 nr. 9 ?

c. ? Anne g.m. Kirkebø, husmenn nr. 3

Stesønn:

d. Nils Tollefsen


5. KNUD NILSEN f. 1636 n. 1711

fattig husmann

Hadde kone og 2 barn i 1711


6. LARS RASMUSSEN n. 1730 d. 1745

Snekker, han kaltes Lars Rasmussen Snekker i saken mot Mag. Bloch i 1740. Det er eneste gangen jeg har funnet ham omtalt med farsnavn, ellers kalles han bare Lars Snekker. Han var forlover for Ola Olsen Tothammer (I. Evje nr. 16) i 1730.

Barn :

a. Kristine f. 1731

b. Guri f. 1733

c. Karen f. 1736


7. JENS JENSEN SMITH f. 1716 d. 1793

Frøyland nr. 23e

g.1.1741.m. ELKEN LARSDTR. f. 1706 f. 1767

Kjelland nr. 9f

g.2.1770.m. BERTE FREDRIKSDTR. f. 1719 d. 1805

g.1.m. Knubbedal nr. 12

Barn 1.:

a. Anne f. 1730 ikke n. 1768

b. dødfødt sønn 1741

c. Karen Guria f. 1744 gift på Kjelland nr. 17

d. Anne Margrete f. 1748, ikke n. 1768

e. Nils f. 1750 d. 1759

f. Guri f. 1758, ikke n. 1768


8. ÅGOT KRISTOFFERSDTR f. 1685 d. 1767


9. LARS JONSEN OSP d. 1749

nr. 4b ? Skredder, ant. svoger til Kirkebø, husmenn nr. 3, kaltes Lars Aspen i 1749

g.1734.m. GITLAUG ÅNENSDTR. f. 1698 d. 1760

Husmann [?] i 1758, kaltes Aspe... i 1760, ant søster til Ø. Surdal nr. 7, han var fadder for hennes barn i 1738

Barn :

a. Nils f. 1735 Skarås, husmenn nr. 5

b. Anne Malene f. 1738 gift i Amsterdam


10. HANS HÅGENSEN FRØYLAND f. 1713 d. 1774

Mål nr. 12d, marin soldat 1735, kaltes Åmodtsmoen i 1771

g.1752.m. SIRI ALFSDTR. f. 1733 d. 1809

Gjersdal, Lund, kaltes Hansdtr. i 1801, Hanebergsmoen i 1809, «Abbenbar skrifte for begangen Tyverie» - 1771

Barn :

a. Elisabet Guria f. 1761

b. Hans f. 1763 Hanberg, husmenn nr. 19


11. JENS TARALDSEN f. 1737 d. 1809

Frøyland nr. 28c, medhjelper, skattet som odelsbonde i 1764

g.1.1762.m. ANNE TOLLAKSDTR. f. 1735 d. 1779

gift 2. gang

g.2.1781.m. ELISABET GURIA BERNTSDTR. f. 1753 d. 1821

N. Løvås nr. 15c

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1781 d. 1782

b. Anne Guria f. 1782

c. Rakel f. 1783 g.m. Mål, husmenn nr. 9

d. Bernt Tobias f. 1787 d. 1787

e. Tollak Tobias f. 1788 d. 1788

f. Elisabeth f. 1789 g.m. Frøyland nr. 40

g. Jakob f. 1791 d. 1791

h. Anne Birgitte f. 1792 gift på Log nr. 26

i. Ingeborg Marie f. 1795 gift på N. Mysse nr. 47


12. TØNNES TORGERSEN HAUGE f. 1772

Hauge nr. 28c, skipper og bonde

g.1794.m. GJERTRUD SIVERTSDTR. f. 1776

Frøyland nr. 33e

Barn :

a. Berte f. 1795 d. 1796

b. Birgitte f. 1797

c. Karen Kirsebom f. 1800 g.m. Ole Mikkelsen Puntervold, Egersund

d. Sofie Frederikke f. 1803

e. Theresia f. 1805


13. HOSKULD HOSKULDSEN f. 1770 d. 1841

Lindland, husmenn nr. 2b ?, landsoldat og jordløs

g.1.1797.m. RAKEL GURIA LARSDTR. f. 1765 d. 1807

g.2.1808.m. MARTA PEDERSDTR. f. 1764

Enke på Eik i 1801

Barn 1.:

a. Hans Lorentz f. 1797 d. 1797

b. Ingeborg f. 1798 d. 1798

c. Ingeborg Serine f. 1799 d. 1861

d. Anne Elisabet f. 1804 d. 1882

     Barn : a. Andreas f. 1836 UE nr. 24 - far Skredder Nils Aamann fra Sverige, som man siger nu opholder sig paa Jæderen"

2. kones barn :

e. Helge Iversen f. 1795 Skarås, husmenn nr. 10


14. JENS BERNTSEN f. 1768 sk. 1796 +

V. Barstad nr. 39a, kaltes Barstad i 1790

g.1789.m. INGEBORG SIGBJØRNSDTR. f. 1757 d. 1846 "100 aar"

Barn :

a. Bernt Frøyland f. 1790 n. 1808 "ganske Syg"

b. Ingeborg Marie f. 1793

c. Ingeborg Marie f. 1794 g.m. Frøyland nr. 42


15. JOHANNES JOHANNESSEN FRØYLAND f. 1804

Ø. Åmodt nr. 25c, sjømann, kaltes Hauge i 1832 – 1835, Skaråshagen 1837

g.1831.m. SEVERINE KRISTINE LIND f. 1806

Stavanger

Barn :

a. Edvard Marius f. 1832 g.1857.m. Rekevik nr. 40c, sjømann i Stavanger

b. Nikoline Katrine f. 1834 d. 1834

c. Gerte Gjertine f. 1835 d. 1835

d. Grete Olava Gjertine f. 1837 d. 1837

e. dødfødt sønn 1842


16. LARS LARSEN f. 1805

Lund, dagarbeider

g.m. SARA OLSDTR. f. 1810 d.e. 1900

Tagholt, Lund, bodde på Skarås i 1900

Barn :

a. Karen L. f. 1848 ugift, født i Heskestad

b. Ola Martin f. 1855 født i Lund


17. REINERT OMUNDSEN STUHOUG f. 1815 d. 1895

Immerstein nr. 23h, bodde på Gauteland i 1844, Hauge i 1845, Krone i 1849, dagarbeider i 1865, Eie i 1889

g.1.m. ? d.f. 1842

g.2.1842.m. RAKEL GURIA GUNDERSDTR. f. 1805 d. 1864

Lauland nr. 13g, død på Årstad

g.3.m. ANNE OLSDTR. f. 1848

Barn 2.:

a. Gurine f. 1843 d. 1844

b. Olaus f. 1844 d. 1844

c. Olaus f. 1845 d. 1846

d. Rakel Gurie f. 1849

Barn 3.:

e. Johan f. 1889


18. TOBIAS TOLLAKSEN f. 1812 d. 1836

Y. Evje nr. 16c, skoleholder

g.1835.m. BIRGITTE GUNDERSDTR. f. 1809

N. Regeland nr. 21h, g.2.1838.m. Helge Toresen Mjølhus, Egersund

Barn :

a. Tobine Birgitte f. 1836


19. LARS E. EIDE f. 1827

Kristiansand amt, understiger

g.m. KAREN R. EIDE f. 1826

Bratsberg amt

Barn :

a. Erland f. 1864


20. JAKOB LARSEN f. 1790 d. 1863

Brandsberg, husmenn nr. 2c

Matros i 1820 – 1823, kaltes Mål i 1824 – 1828

g.1819.m. ELLEN RASMUSDTR. f. 1799 d. 1883

N. Åmodt nr. 17d

Barn :

a. Marie Elisabet f. 1820 gift på L. Rosseland nr. 24

b. Tolene f. 1821 d. 1873

     Barn : a. Reinert f. 1855 UE – far Kirkebø, husmenn nr. 19, var fosterbarn hos besteforeldrene i 1865

c. Reinert f. 1823 d. 1823

d. Ellen Gjertine f. 1824 g.m. nr. 22

e. Rakel f. 1826 gift på Tokheim, Kinsarvik

f. Karen f. 1828 gift på Østhus, Avaldsnes

g. Lars f. 1830

h. Tønnes f. 1833 matros i 1865

i. Jakob f. 1836 matros i 1865

j. Anne f. 1839

k. Sivert f. 1843 nr. 23


21. JOHAN JAKOB ROLFSEN f. 1806

Kleven, Mandal, skipskaptein, kaltes Frøyland i 1834 - 1841

g.m. MARTINETTE LISETTE HARTMANN f. 1805

datter til  fogd over Jæren og Dalane Hans Kristoffersen Hartmann og Anna Elisabeth Winther. Hun var halvsøster til sognepresten Johan Marius Hartmann

Barn :

a. Hansine Trine Elisabet f. 1834

b. Martinette Lisette f. 1835

c. Johanne Marie Edvardine f. 1837

d. Mikkel Thrinius f. 1839

e. Joakim Karelius f. 1841

f. Hans Anninus Hartmann f. 1845


22. NILS NILSEN f. 1816

Kvelland, Lund, skomaker, bodde senere på Ø. Drivdal, Lund

g.1.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1814 d. 1847

    "døde i Barselseng"

g.1.1850.m. ELLEN GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1824

nr. 20d, bosatt på Ø. Drivdal, Lund i 1900

Barn 1.:

a. Nils Andreas f. 1847 d. 1847

Barn 2.:

b. Anton f. 1851

c. Nils f. 1853 Ø. Drivdal, Lund

d. Johan Elias f. 1855 til California, USA

e. Dorthea f. 1860 gift i Flekkefjord

f. Larsenius f. 1863 til USA

g. Nikolai f. 1866 d. 1879 druknet i isen


23. SIVERT JAKOBSEN f. 1843 d.e. 1900

nr. 20k, skomaker, "graver, ringer og leier af jord" - 1900

g.m. ELISABET LARSDTR. f. 1841 d.e. 1900

Lien, Egersund

Barn :

a. Jakob f. 1866

b. Lars Bernhard f. 1868

c. Elias f. 1869

d. Larsinius f. 1871

e. Sine Kristine f. 1873

f. Simon f. 1876

g. dødfødt datter 1878

h. Nikolai f. 1880

i. Elisabet Marie f. 1882

j. Anne Katrine f. 1884


24. ANDREAS NILSEN f. 1836 d. 1893

nr. 13da, smed

g.1859.m. INGER MARIE HANSDTR. f. 1834 d.e. 1900

I. Mydland nr. 61b

Barn :

a. Hans f. 1859 d. 1859

b. Hansine f. 1860

c. Inger Sofie f. 1863 tv.

d. Anne Elisabet f. 1863 tv. d. 1863

e. Anton Elias f. 1865

f. Jakob f. 1869

g. Andrine f. 1871 d. 1875

h. Inger Elisabet f. 1874

i. Andrine f. 1878


25. OMUND KNUDSEN f. 1840 d. 1882

Klungland, Helleland, baker, var bakersvend i Stavanger i 1865, fikk i 1866 barn med Ø. Mysse nr. 18j,

g.1863.m. ENGEL JAKOBSDTR. f. 1834 d.e. 1900

nr. 45e

Barn :

a. Kristian f. 1863

b. Jakob Kristian Severin f. 1866

c. Kristine Marie f. 1869

d. Tonette Josefine f. 1871

e. Andreas f. 1874

f. Oline Teodora f. 1877


26. JENS ELIAS LARSEN f. 1838 d.e. 1900

Immerstein, husmenn nr. 39h, Skomaker, bodde på Stranden i 1869

g.1866.m. BERTINE EDVARDSDTR. f. 1839 d.e. 1900

Frøyland nr. 48b

Barn :

a. Ludvig Bernhard f. 1867

b. Gjertine Edvardine Amalie f. 1869

c. Josefine Emilie f. 1871 d. 1871

d. Johan Immanuel f. 1872

e. Anne Kristine f. 1874

f. Berte Kristine f. 1879 d. 1879

g. Jensine Bertine f. 1881

h. Peder Larsinius f. 1883 d. 1884


27. ERIK OMUNDSEN FOSSE f. 1833 d. 1908

Fosse, Time, dagarbeider, bodde på Pitlingen i 1870, Skarås i 1873

g.1866.m. TOLENE TØNNESDTR. f. 1846 d. 1905

Steinberg nr. 40d

Barn :

a. Tønnes f. 1867 reiste til USA g.m. Julia Opheim, Voss

b. Omund f. 1870

c. Hanna f. 1873 resite til USA g.m. Jon Hougardi

d. Eline f. 1876 g.1899.m. Jens Kristian Rathje, Fåborg, Danmark

e. Anne f. 1880 d. 1951 ugift

f. Evevald Severin f. 1882 reisie til USA

g. Torvald Elinius f. 1889 d. 1899


28. HALDOR EVENSEN

Verksarbeider

g.m. ANNE MARIE EILEFSDTR.

Barn :

a. Hilda Matilde f. 1862 d. 1869

b. Emma Kristine f. 1868


29. BERNT ANDERSEN f. 1845

Skailand, Heskestad, verksarbeider, bodde på Blåfjell ved Aursland i 1875

g.1869.m. KAREN BERTINE JAKOBSDTR. f. 1841

Knubbedal, husmenn nr. 3b

Barn :

a. Anders f. 1871

b. Oline Kristine f. 1872

c. Johanne Bertine f. 1874

d. Tomine Gjerdine f. 1876


30. JOHAN SVENSON

Kjoe sogn i Värmland, Sverige, jernbanearbeider

og GURINE LARSDTR.

Stokke, Sprangereid, Vest-Agder

Barn :

a. Anton f. 1869 UE


31. LUDVIG GUSTAV LARSEN f. 1854

Frøyland nr. 50c

g.1889.m. KAREN LARSDTR. f. 1854

Rapstad, Helleland


32. DIDRIK ERIKSEN f. 1845

Jernbanearbeider

g.1864.m. PAULINE PEDERSDTR. f. 1842

Barn :

a. Peder f. 1870

b. Anne Matilde f. 1872

c. Dina Petra f. 1874


33. STÅLE HOSKULDSEN f. 1840

Ousdal, Sirdal, arbeider, bodde senere Ousdal, Sirdal og på Austreim, Lund

g.1.1870.m. SEVERINE MORTENSDTR. f. 1845 d. 1871

Y. Evje nr. 23j, "døde i Barselsen 3 dage efter Nedkomsten"

g.2.1872.m. TURID STÅLESDTR. f. 1833

Steinberg, Lund

Barn 1.:

a. Severine f. 1871 d. 1871


34. OLA KRISTIANSEN FOSSUM f. 1840

Flaen u/ Fossum, Urskogs prestegjeld, verksarbeider

g.1871.m. JOHANNE JAKOBSDTR. f. 1838

Frøyland nr. 45f

Barn :

a. Josefine Marie f. 1871

b. Karl Johan f. 1873

c. Karoline Matilde f. 1875


35. OLA GULLIKSEN f. 1823

Verksarbeider, hadde bodd 3 ½ år i Lyngdal

g.m. MARTINE OLSDTR. f. 1836

Barn :

a. Ole Gullik f. 1872


36. KRISTIAN LARSEN NESET f. 1844

Bu nr. 9b

g.1874.m. SYNNØVE OLSDTR. f. 1851

Hegerland, Røldal

Barn :

a. Lars f. 1875 d. 1876


37. LARS S. JOHANSEN f. 1845

Handelsborger

g.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1855

Barn :

a. Helene f. 1879

b. Johan Kristian f. 1884


38. KNUD PEDERSEN ØVERLAND f. 1860

Baker

g.m. ANNE TONETTE JAKOBSDTR. f. 1866

Barn :

a. Paul f. 1898