Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

FITJE

Oppdatert 18.4.2024 

Gårdsnr. 44

Fittie 1563, Fedie - 1665, Fiddie med Tvedt - 1701


1. IVAR FITJE n. 1519 – 1521

Skattet i 1519 4 mark, som han betalte med ½ mark 3 skilling i kontanter og 3 lodd 1 kvintin 1 ort sølv.

Skattet 1 mark kontant i 1521.


2. ÅSE FITJE n. 1519 - 1521

"Pro se et filio" = for seg og sin sønn. Skattet 4 mark i 1519, som hun betalte med 2 mark 2 skilling i kontanter og 1 lodd 1 kvintin 2 ort sølv. Hun skattet ½ pund kobber i 1521.


3. GUNHILD FITJE n. 1563

Er eneste bruker i 1563, og skattet 1 daler


4. SØREN (BJØRNSEN ?) FITJE n. 1602 – 1630

I. Mydland nr. 15d. Skattet 11 daler i leilendingskatt i 1603. 3. års bygsel i 1604, hadde S.B. i bumerket, kaltes Tvedt i 1620 og 1630. Kan være en sønn til I. Mydland nr. 15, da både han og Ola Bjørnsen Mydland hadde odel i Mydland og Egeli. Han hadde seks mk smør i Egeli i 1624, "med sin søsters børn"

Barn :

a. ? datter g.m. nr. 5


5. BJØRN ELLEFSEN n. 1624 d. 1661

"Sal. Bjørn Fitjes arvinger hadde odel i Mydland og Egeli"-1662/3. "Biørn Fidie en Egtemand, Var hidkaldet formedelst hand har j hans Egteschab besouffet id Quindfolch Ved Naffn Jngeborig Zigbiørnsdatter, och Aufflet barn med hende. Hand Var møtt och Sonnet hans forseelse, formedelst hans Boedtzloed som hand løste med fire och tiffue Rixdaler. Huilchet Vj bekiender och bekreffter At Vere hans Boedtzloedtz høigeste Effne och formue"-1641. "Affsonnight mod Biørn Fiddie enn egtemand. Som haffuer forfart sig med leyermaall med sin thieniste pige 24 dlr."–1641

g.m. ? SØRENSDTR.

nr. 4a ?

På grunn av odel i Mydland (18 mk i 1639) og Egeli var vel Bjørn Ellefsen gift med en datter til Søren Bjørnsen, eller var Søren Bjørnsen en onkel, og den Ellef Bjørnsen som var lagrettemann i 1593 dennes bror og Bjørn Ellefsens far ?

Barn :

a. Ellef f. 1609 nr. 6

b. Lars Bjørnsen 1st bygsel 1660

c. Marit gift på Bakke nr. 2


6. ELLEF BJØRNSEN f. 1609 d. 1669

nr. 5a, omtalt som svigersønn (og mekler) av både Ola Bjørnsen Mydland og Trond Knudsen Tothammer i 1639

Trolovet 1629 m. (ÅGOT ?) OLSDTR. f.ca. 1614 d.f. 1639

I. Mydland nr. 20c

g.2.m. ASTRID TRONDSDTR. d.e. 1673

Tothammer nr. 7e

Barn 2.:

a. Lars f. 1639 nr. 7

b. Søren f. 1643 n. 1669

c. Peder f.ca. 1657 stående soldat 1677 – 1680 dimitrert 1680 - "bruger nu Gaard".

    Var i 1682 stevnet av broren Lars, fordi han hadde mottatt etter en av deres

    brødre som var død i Holland, en arv på 70 daler. Siden de var 4 brødre og 2 søstre,

    ble det delt 10 rd til hver bror og 5 rd til hver søster. De resterende 20 fikk han

    beholde for sine utgifter. Det må ha vært Søren eller Bjørn som var død i Holland.

d. Jakob f.ca. 1661 stående soldat 1682

e. Bjørn d.e. 1669

f. Ingeborg d.e. 1682

g. Inger d.e. 1682


7. LARS ELLEFSEN f. 1639 d.e. 1702

nr. 6a, lagrettemann 1671 - 1686. Tok opp bruksretten på sønnen Bjørn Larsens bruk med Ingvard Hågensen i 1702, brukte Tvedt i 1693 sammen med Asbjørn Tollaksen

g.før.1669.m. ?

Barn :

a. Bjørn nr. 8


8. BJØRN LARSEN d. 1696

nr. 7a, lagrettemann i 1691

g.m. GUNLAUG JAKOBSDTR.

I. Mydland nr. 26a, g.2.m. nr. 9

Barn :

a. Lars f. 1693 reservesoldat i 1715, eller ukjent


9. INGVARD HÅGENSEN f. 1672

Solbjørg, Lund, lesemann i 1700. Flyttet i 1706 Solbjørg, Lund.

g.m. GUNLAUG JAKOBSDTR.

     g.1.m. nr. 8

Barn :

a. Lisbet f. 1695 d. 1760 av blodsott

b. Bjørn f. 1699

c. Inger f. 1699 gift på Årrestad nr. 12

d. Inger f. 1699 g.m. Lars Rosseland

e. Torborg f. 1705 g.m. Årrestad nr. 11

f. Berte f. 1716 gift på Solbjørg, Lund


10. ASBJØRN TOLLAKSEN f. 1658 n. 1727

Stående soldat i 1688, var halt i 1701, hadde 2 døtre i 1711

Barn :

a. Peder f. 1690

b. datter f. 1692 g.m. Aslak Mikkelsen Steine, Heskestad, bodde her i 1720 - 1728, 1738 - 1739

c. Barbro gift på Skailand, Heskestad


11. MARTE TOLLAKSDTR. d. 1754


12. LARS ERIKSEN f. 1645 d. 1742

Samme som nr. 7 ?

g.2.m. GUNVOR HOSKULDSDTR. d.f. 1742

Hamre, Lund

I skifte etter pige Inger Danielsdtr S. Rosseland, fra 1743, oppgis at pigens moster Gunvor (Hoskuldsdtr) Fitje hadde arvingene Jakob Larsen Fitje og Gunvor Larsdtr gift med Ellef Tollaksen Frøytlog. Det må bety at hun er deres mormor, og altså mor til Astrid Larsdtr.

Barn :   

a. Astrid gift på I. Mydland nr. 27


13. JAKOB LARSEN f. 1694 d. 1768

I. Mydland nr. 27a, kaltes Jakob Larsen I. Mydland den yngre i 1717 - 1721. Var her fra 1723 - 1748 da han overga til svigersønnen nr. 16, var korporal 1727 - 1729, holdt skifte i 1748

g.m. INGEBORG f. 1693 d. 1768

Barn :

a. ? Bodil f. 1695 g.m. nr. 19

b. Marte f. 1718

c. Torborg, tjente i Bergen i 1748. Det kan være hun som giftet seg med Morten Menzen i Bergen i 1757 og som døde i 1768.

    Jeg har ikke funnet barn av dem i Bergen, og hun ville vært i slutten av trettiårene når hun giftet seg.

d. Siri f. 1727 g.m. nr. 16

e. Ingeborg f. 1730 gift på Stranden nr. 60

f. Elisabet Hedvig f. 1734 ikke n. 1748


14. ÅVALD TORGERSEN

bror til Eivind Torgersen Koldal, Egersund f. 1687 d. 1737

g.1.m. HELGA MARKUSDTR. d. 1741

Ø. Mysse nr. 12c

g.2.1742.m GUNHILD HÅVARDSDTR.

Barn 1.:

a. Toger f. 1711 Stranden nr. 35

b. Randi f. 1717 g.m. Stranden nr. 40

Barn 2.:

c. Brynjel f. 1741


15. TORGER IVARSEN f. 1716 d. 1774

Gauteland nr. 12c, soldat 1737 – 1748, ugift 1737 – 1745, gift 1748, kaltes Lindland i 1757 - 1761, 1769 – 1787, brukte 1 pnd 3 mk i 1748 - 1755

g.1.m. ÅSE JAKOBSDTR. d. 1752

ant. Refsland nr. 6b (Åse Jacobsdtr Refsland n. fadder i 1735)

g.2.1753.m. ASTRID JOFREDSDTR. f. 1722 d. 1787

Lindland nr. 22a

     g.2.m. nr. 19

Barn 1.:

a. dødfødt sønn 1749

b. Åse f. 1750 d. 1753

Barn 2.:

c. Johannes f. 1754 Lindland nr. 27

d. Ivar f. 1755 Sel nr. 15

e. Åse f. 1757 d. 1758

f. Anne Marie f. 1760 d. 1760

g. Tønnes f. 1761 d. 1762

h. Anders f. 1763

i. Anne f. 1766 d. 1766


I skiftet : 1 bedekjede, 1 salmebok, 1 bok – "Værdig geist ved Herrens bord".


16. GJERMUND ASLAKSEN f. 1721 d. 1783

Ø. Støle nr. 7a, brukte 2 pnd 6 mk i 1755, "påminte om at forbedre sig i læsningen" - 1737

g.1746.m. SIRI JAKOBSDTR. f. 1727 d. 1807

nr. 13d, kaltes Urdal i 1807

Barn :

a. Astrid f. 1748 gift på N. Støle nr. 25

b. Jakob f. 1751 nr. 17

c. Aslak f. 1754 d. 1760

d. Ingeborg f. 1758 d. 1758

e. Lars f. 1760

f. Lars f. 1761 Sel nr. 14

g. Ingeborg f. 1764 gift på Urdal nr. 30

h. Siri f. 1769 gift på Urdal nr. 32

i. Gjermund f. 1772 d. 1772

j. dødfødt sønn 1772

k. Gjermund f. 1774 d. 1774


17. JAKOB GJERMUNDSEN f. 1751 d. 1826

nr. 16b

g.1773.m. KAREN GURIA OLSDTR. f. 1754 sk. 1806

Urdal nr. 25c

Barn :

a. dødfødt datter 1773

b. Serine f. 1775 d. 1775

c. Gjermund f. 1776 Skjevrås nr. 32

d. Berte f. 1779 gift på Ø. Løvås nr. 19

e. Serine f. 1782 d. 1844 på Gauteland, ugift

f. Karen Guria f. 1784 d. 1791

g. Ola f. 1786

h. Ester Helene f. 1788 d. 1791

i. Jakob Andreas f. 1790 Nørve, Borgund (nå Ålesund) g.7.10.1816.m. Massi Ingebretsdtr. Nørve, enke etter Didrik Haslop Stuwitz

j. Karen Guria f. 1793 d. 1793

k. Steffen Johannes f. 1794, kalte seg Johan Jakobsen, kjøpmann. Bodde fra ca. 1822 på S. Kalvø, Borgund (nå Ålesund)

    g.1820.m. Maren Jentoft Stuwitz f. 1793 d. 1846 fra Bergen, datter til Didrik Haslop Stuwitz og Marri Ingebretsdtr. Nørve

    Barn : dødfødt sønn 1821

              Jakob Andreas f. 1822

              Randine Bertine Stuwitz f. 1823

              Karoline Bertine f. 1823

l. Karen Guria f. 1797 gift på Gauteland nr. 21

m. Anne Serine f. 1801 d. 1802


18. ASLAK MARKUSSEN f. 1679 d. 1755

Ø. Mysse nr. 12a, brukte 1 pnd 3 mk, skjøtet datert 2.nov. 1750. Kaltes Aursland i 1699 - 1701 og 1737, S. Egeli i 1711 - 1713, Frøytlog i 1713 - 1719 og 1739, Hauge i 1749, Toks i 1720 - 1730. Han vitnet i 1712 at da han kom til Aursland i 1699, hadde gården ligget øde en god stund.

g.1.1728.m. HELGA HALLESDTR. d. 1737

     g.1.m Jon Gundersen Austreim, Lund

g.2.1739.m. GURI JONSDTR. d.y. f. 1713

Ø. Barstad nr. 42c

Stebarn :

a. Trond Jonsen f. 1696 Frøytlog nr. 23

b. Gunnar Jonsen n. 1728

Barn 2.:

c. Aslak f. 1743

d. Jon f. 1749


19. LARS LARSEN f. 1718 d. 1775

Kaltes Småhusene i 1735, kaltes Frøytlog 1739 – 1746, Fitje i 1741 og 1748, Egeland i Sireheien i 1758

g.1.1735.m. BODIL JAKOBSDTR. f. 1695 d. 1736

nr. 13a, "som døde straks etter hennes barselseng med et dødfødt foster - 41 aar" - 1736

g.2.1736.m. MARTE JAKOBSDTR. f. 1673 d. 1738

     g.1.m. Lars N.N. "nok gravfæstet hendes datter Astri Larsdtr Smaahusene gl. 40 aar" - 1738

g.3.1739.m. ELISABET JONSDTR. d. 1772

     g.1.m. Egeli i Svaheien nr. 6

trol.1775.m. ASTRID JOFREDSDTR. f. 1722 d. 1787

     g.1.m. nr. 15 "mannen døde før bryluppet"

Barn 1.:

a. dødfødt barn 1736

Barn 3.:

b. Guri f. 1739 gift på Ørsland nr. 21

c. Lars f. 1741 ikke n. 1758

d. Jakob f. 1743 nr. 20

e. Inger f. 1745, ikke n. 1758

f. Lars f. 1748 d. 1778 ugift

g. Astrid f. 1753 tjente i Stavanger i 1772

h. Marte Maria f. 1758 gift på Immerstein, husmenn nr. 17


"Kastet jord paa Lars i Smaahusenes moder og syster" - 1738


20. JAKOB LARSEN f. 1743 d. 1802

nr. 19d, glassmaker

g.1773.m. INGEBORG STEFFENSDTR. f. 1746 d. 1828

Midtbø nr. 14e

Barn :

a. dødfødt sønn 1774

b. Ingeborg Margrete f. 1775 d. 1821 ugift

c. Guri Kjelland f. 1776 d. 1797

d. Berte Sofie f. 1779 g.m. nr. 21

e. Lars f. 1781

f. Anders Henrik Lembach f. 1782 d. 1783

g. Steffen Tobias f. 1784 nr. 22

h. Birgitte Lembach f. 1787 d. 1848 fattiglem, ugift

i. Hans f. 1790, ikke n. 1801

j. Jakob Lorentz f. 1790 Årstad nr. 56


21. JAKOB BERNTSEN f. 1775 d. 1864

S. Rosseland nr. 17d

g.1805.m. BERTE SOFIE JAKOBSDTR. f. 1779 d. 1851

nr. 20d

Barn :

a. Jakob Henrik f. 1809 ugift 1865

b. Anne Bertine f. 1812 gift på Ø. Åmodt nr. 31

c. Lorentzf. 1813 ugift i 1865, hans bror

d. Bernt Brun f. 1814 Lindland nr. 40

e. Lorentz Andreas f. 1820 d. 1820


22. STEFFEN TOBIAS JAKOBSEN f. 1784 d. 1850

nr. 20g, "ligger syg i Bergen, af et Slag" - 1808

g.1811.m. ANNE SESILIE ALFSDTR. f. 1789 d. 1858

Mål nr. 18c

Barn :

a. Jakob f. 1812 d. 1843

b. Anne Sofie f. 1815 gift på Åros, husmenn nr. 15

c. Ingeborg Kristine f. 1818

d. Ingeborg Kristine f. 1819

     Barn : a. Inger Tonette f. 1855 UE d. 1855 - far Ø. Barstad, husmenn nr. 7

e. Anne Elisabet f . 1822

f. Margrete f. 1826 d. 1828 av kikhoste

g. Severine Tomine f. 1834 d. 1850


23. JOHANNES JOHANNESSEN f. 1786 d. 1862

Lindland

g.1822.m. GRETE SOFIE GJERMUNDSDTR. f. 1802 d. 1862

Skjevrås nr. 32c

Barn :

a. Johan Jakob f. 1823 d. 1847

b. Anne Malene f. 1828 g.m. nr. 26

c. Gjermund f. 1829 d. 1849 på kolerahospitalet, Espevær, Finnås

d. Matias f. 1831 d. 1866 ugift

e. Grete Gjertine f. 1834

f. Johan Adrian f. 1839 tv.

g. Ola Andreas f. 1839 tv.


24. ANDREAS RASMUSSEN f. 1790 d. 1861

Guddal nr. 12e, skomaker, kaltes Fitjetveden i 1831

g.1.1820.m. ELLEN KATRINE ALFSDTR. f. 1796 d. 1834

Mål nr. 18f

g.2.1836.m. KAREN GURIA GJERMUNDSDTR. f. 1803 d. 1864

Skjevrås nr. 32d

Barn 1.:

a. Anne Sofie f. 1824 d. 1824

b. Marie f. 1826

     Barn : a. Oline Martine f. 1845 UE d. 1882 Stavanger - far Lindland nr. 44 g.1869.m. Even Rasmussen Mossige, Stavanger

               b. Nils f. 1854 UE far – Nils Halsteinsen, Avaldsnes

c. dødfødt sønn 1830

d. Severine f. 1831 d. 1831

e. dødfødt sønn 1834

Barn 2.:

f. Gjermund f. 1837 d. 1865

g. Reinert f. 1838 tv. d. 1838

h. Ellen Serine f. 1838 tv.


25. OLA ANDREAS HANSEN f. 1812 d. 1869

Birkeland nr. 33d

g.1.1841.m. TOLENE ELISABET TØNNESDTR. f. 1821 d. 1860

Østbø nr. 18b

g.2.1862. m. ELLEN HANSDTR. f. 1822 d.e. 1900

N. Støle nr. 31f

Barn 1.:

a. Hans Gabriel f. 1842 nr. 29

b. Ellen Sofie f. 1844 d. 1844

c. Ellen Sofie f. 1845 gift på Krone nr. 23

d. Anne Birgitte f. 1848 gift på L. Ålgård nr. 16

e. Tønnes f. 1851

f. Grete Elisabet f. 1854 g.1898.m. Abraham Tobiassen, Lyngdal

     Barn : a. Johanne Elisabet f. 1879 UE – far Jakob Jensen Frøyland

g. Gurine f. 1858 gift på Ø. Mysse nr. 22

Barn 2.:

h. Henrik f. 1865 Steinberg nr. 53

i. Elias f. 1867 Steinberg nr. 52

j. dødfødt sønn 1868


26. JON SVENSEN f. 1817 d. 1899

Lindland nr. 30d, kaltes Lindland i 1852

g.1849.m. ANNE MALENE JOHANNESDTR. f. 1828 d.e. 1900

nr. 23b, kaltes Malene Svensdtr. i 1854

Barn :

a. Martine Kristine f. 1849 gift på Rekevik nr. 58

b. Grete Sofie f. 1852 Ø. Åmodt nr. 33

c. Sivert f. 1854 d. 1854

d. Severine f. 1855 d. 1855

e. Severine f. 1857 d. 1861

f. Johanne Gjertine f. 1860

g. Anne Severine f. 1862

h. Johan f. 1865 d. 1866

i. Jakobine Gjertine f. 1867

j. Johan Marius f. 1870 d. 1871 av skarlagensfeber


27. ELIAS KRISTIANSEN f. 1831 d. 1900

Løtoft nr. 24f

g.1863.m. INGEBORG KRISTINE JONASDTR. f. 1840

S. Ålgård nr. 24d

Barn :

a. Kristian f. 1864

b. Kristine f. 1867 d. 1887

c. Ingeborg f. 1869 d. 1871 av skarlagensfeber

d. Jonas f. 1871

e. dødfødt barn 1876


28. GUNNAR OLSEN f. 1864

Hegdal nr. 17g, bodde på Åmodt i 1892 - 1894

g.1891.m. BIRGITTE HANSDTR. f. 1870

Birkeland nr. 46b

Barn :

a. Berte Kristine f. 1892

b. Ingeborg f. 1894

c. Oline Terese f. 1897

d. Hanna f. 1899


29. HANS GABRIEL OLSEN f. 1842

nr. 25a

g.1876.m. INGEBORG ANDERSDTR. f. 1849 d. 1876

Årstad nr. 61d

Barn :

a. Johan Gabriel f. 1876 ugift 1900


30. BERNT KRISTIAN BERNTSEN f. 1866

Lindland nr. 40g, bygningssnekker og dreier

g.1893.m. BENEDIKTE JAKOBSDTR. f. 1867

Svindland nr. 13d

Barn :

a. Magdalena Bertine f. 1894

b. Betta f. 1897

c. Jenny f. 1899HUSMENN1. ANDREAS ANDERSEN FITJEBREKKEN f. 1793 d. 1838

Kaltes Skjevrås i 1819, senere Todneskog, kanskje fra Polland, Hidra

g.1819.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1782 d. 1862

ant. N. Støle nr. 28a, døde på Løvås

Barn :

a. Ole Tobias f. 1824 d. 1824

b. dødfødt datter 1827