ETTERLYSNINGER
Dette er de anene jeg særlig har problemer med. Alle tips eller løsninger mottas med takk.

 

Send meg en mail : sokndal@yahoo.com     

 

--------------------------------------------------------------------------------


Anders Johnsen Østre Watne død 1798

 

Bosted 1778 – Follerås, Finsland, Vest-Agder

Bosted 1779 – 1782 Hæddan, Finsland, Vest-Agder

Bosted 1782 – 1786 Skoven, Søgne, Vest-Agder

Bosted 1787 – 1790 Ukjent

Bosted 1791 – 1798 Ø. Watne, Holum, Vest-Agder

 

Skal ifølge Holumboka være fra Tønnesland, Hornnes (Evje), Aust-Agder, men jeg vet ikke hvor de har det fra. Ikke funnet ham gravlagt i Holum, heller ikke sønnen Tolli f. 1786 eller datteren Anne Marie f. 1794 som ikke er nevnt i skiftet hans. Kanskje de døde et annet sted.

 

Gift (ikke funnet vielsen) med Anne Ånensdtr. født ca. 1755 død etter 1805, hun var fra Folldal, Finsland

 

Anders Jonsen hadde ihvertfall følgende søsken :

 

Ola Johnsen Watne/Åmsland født ca. 1740 (gift 2 ganger, første kone ukjent, andre kone Inger Sivertsdtr., ukjent hvor hun var fra)

Todne Johnsdtr. f.ca. 1753 gift med Ånen Tygesen Folldal, Finsland

Lars Johnsen Watne f.ca. 1756 død 1791 ugift. (det var 602 Rd ifølge skiftet)

Anna Johnsdtr. død 1781 gift med Søren Kjetilsen Hæråsen, Finsland

 

Deres mor var Johanne Olsdtr 1720 - 1793


På familysearch fant jeg Jon Andersen f.ca. 1711 Tveit, Vest-Agder gift 1757 (1737 ?) i Aust-Agder (men hvor står ikke) med Johanne Olsdtr Iveland f.ca. 1715. Iveland er i Hornnes, Aust-Agder, rett sør for Evje. Har ikke funnet dette i kirkeboken for Evje, Hornnes eller Iveland i 1757.

 

Alder funnet ved begravelsen. Nevnt i svigersønnens skifte som hans første kones mor, som først var i folge hos dem, senere hos sin yngste datter Todne i Folldal, og svigersønnen Søren Kjetilsen betalte Ånen Tygesen 60 Rdr for å overta folget.


Kan noen hjelpe meg med å finne forfedrene til Anders Johnsen Ø. Watne, og hvor disse var født ? Jeg har lagt ut Johns etterkommere i 4 generasjoner, i håp om at noen har noen av disse i sine slektstrær.

 

Jeg har fått tips om at Anders er sønn til John Andersen Tveit og Johanne Olsdtr fra Kile, Oddernes. I Ole Nilsen Kiles skifte fra 1740 nevnes datteren Johanne trolovet med Joen Andersen Tvede. Jeg vet også at mor til Anders Johnsen og søsken var Johanne Olsdtr, men trenger endelig bevis for at det er rett Johanne Olsdtr og John Andersen, f.eks skifte.--------------------------------------------------------------------------------Jakob Michelsen Sadolin f.ca. 1647 grl. 6.12.1716 i Stavanger

Klokker og hører ved latinerskolen i Stavanger 1670 - 1716


g.ca.1669.m. Gjertrud Tomasdtr f.ca. 1652 grl. 14.2.1726 datter til Tomas Tomassen Hollender og kona Alchie Jans i Stavanger


Dattersønn til Lagmann i Stavanger 1654 - 1659 Niels Ebbesen (segl fra 1656) f.ca. 1590 d. 1662 og kona Kirsten grl. 4.12.1668 i Stavanger, og nevø til fogd over Jæren (1666-1668) Peder Pedersen Giøvad (segl fra 1670) grl. 20.7.1670 i Stavanger g.1667.m. Elisabeth Nielsdtr.

 

Det finnes en tøyhusskriver, dvs. bokholder på rustkammeret i København i 1645-1650 som heter Niels Ebbesen. Det kan være ham, selv om spranget fra tøyhusskriver til lagmann er stort.

 

I forsøket på å finne Niels Ebbesen før han kom til Norge, har jeg funnet følgende innskrevet ved København universitet :


1644 - ex Colding - Ebberus Nicolaj (fra Kolding)

1663 - ex Schola Ripensi Nicolaus Ebbonis Viburgensis (fra Viborg) (dette blir vel sent for lagmannen å gå på skole)

 

Jakobs foreldre døde antakelig tidlig, og han ble vel med til Stavanger sammen med morfaren, og gikk i latinerskolen der. Han ble immatrikulert ved universitetet i København fra Stavanger skole den 18.7.1667, Iacobus Michaëlis Sadalinus", dvs. han var født ca. 1647.

 

Jeg leter etter Jacob Michelsen Sadolins knyttning til den danske Sadolinslekten, og Niels Ebbesens opphav.

 


--------------------------------------------------------------------------------Endre Jakobsen A. Goa f.ca. 1622 d. 1673 - 1679

 

Bonde på Austre Goa, Randaberg


Hadde bygselsbrev i 1650, men det stod i konas navn. Grunnen skal være at han i 1650 var omtalt som "æreløs mann". - fra Randaberg Gard og Ætt.

Sagefall 1650 - "Endre Jacobsøn (uten stedsnavn), en fattig thieniste dreng, haffvde skaarit Joen Røøg, udj sin axel, men en kniff, gaff effter sin formue iiij dr. (Denne Jon Svensen Rygg var første mannen til Endres brors kone Siri Jakobsdtr.)

Endre Goe var i 1653 utsending til lagtinget.

Endre goe haffde steffndt Anders gaae for slaugsmaal hand haffde slaged hanem i hoffuedet It blod slaug, schal giffue hanem 3 Ort, och sone sin sag hos kongens ombudsmand - 4.12.1658

Sagefald 1658 - "Endre oc Anders Goe i Steffnefald - 1 daler"

Brukte 1/2 pund korn i 1668.

Var i live ved broren Peders skifte i 1672, og nevnt som bruker i legdsrulle 1673.

Han er ikke nevnt i konas (Ranveig Jakobsdtr) skifte i 2.6.1679, hun skifter bare med barna fra to ekteskap. Han er vel død før det.

 

Han hadde ihvertfall to brødre :

 

Peder Jakobsen Rygg f.ca. 1608 (1625 ?) d. 1672 på Rygg, Randaberg skifte 7.12.1672

Ånen Jakobsen Lunde f.ca. 1624 d. 1696 på Austre Åmøy, Stavanger, grl. 27.2.1696

 

Jeg leter etter hvor disse tre brødrene kom fra, og hvem som var deres far. Gjennom deltakelse i det såkalte Vikingprosjektet har jeg fått vite at jeg, og dermed Endre Jakobsen A. Goa, som er min agnatiske (sverdsiden) forfar tilhører haplogruppe R1a1a1b1a3a-L448 (R1a-L448) (Young Scandinavian).