Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ELVESTRØM

Oppdatert 26.7.2013 

Gårdsnr. 34

Ellestrømm 1567, Elffuestrøm med ødegård Slottedall - 1665, Præsteenke gård, beboes av gemene bønder


1. JØRGEN ELVESTRØM n. 1602 – 1614 d.f. 1638

Skattet ½ daler i ødegårdsskatt i 1603.

Omtalt som salig (død) i 1638, og at han var den som ryddet Elvestrøm, men dette ble tilbakevist senere.

Barn :

a. Jon L. Ålgård nr. 1


2. OLA ELVESTRØM n. 1613


3. BJØRN ELVESTRØM n.1617 - 1624


4. KNUD JAKOBSEN n. 1624 – 1632

Nevnt i tingbok 1638 at han bodde på Elvestrøm på Endre Larsens jord, og byttet Svindland med ham.


5. PEDER ELVESTRØM n. 1635


6. HALVOR TORSTEINSEN f. 1683 n. 1732

Toks nr. 13a ?

"Aabenbar skrifftet Halvor Elvestrøm og hans kone, fordi de hafde ihelligget deres sønne barn" – 1731

g.m. TORBORG GULLIKSDTR. f.ca. 1699

Myrstøl nr. 17c

Barn :

a. Ola f. 1731 d. 1731

b. Trine f. 1732


7. ENDRE LARSEN f. 1594 d. 1690

Gauteland nr. 3a, bodde på Svindland i 1631 – 1632, men byttet med Knud Jakobsen. Han var ifølge tingbok fjerde bruker etter Jørgen Elvestrøm. Hadde odel i Heskestad, Heskestad 1648 – 1663, som han må ha fått med konen. "Endre Elffuestrøm Beloff sin hustrues slegtt Wdj thredie leed sonit effter Ko: Ma: Naadig thilladelse Gaff aff sin yderste formue xxx Rdr."–1630. Eide 1676 32 mk. Smør i Eie u/ Heskestad

g.m. MAGLE TORESDTR. d.e. 1722

Heskestad, Heskestad

Barn :

a. Lars f. 1631 Ø. Barstad nr. 9

b. Tollak f. 1634, «hold suig» i 1664 d. før 1690

     Barn : a. Asser f.ca. 1664 soldat 1682 d.f. 1690

c. Ola f. 1637 Moi, Lund

d. Jakob f. 1633 Eie nr. 12

e. Nils f. 1644 nr. 8

f. Peder f. 1647 Skailand, Heskestad

g. Kjetil Bjelland n. 1690 og i tingbok 1694

h. Anne g.m. Nesvåg nr. 14

i. Brabra gift på Bjelland nr. 9

j. Ingeborg gift på Hamre, Lund


8. NILS ENDRESEN f. 1644 sk. 1695 +

nr. 7e, lagrettemann 1671 - 1672, innrullert soldat 1673

g.m. INGEBORG JONSDTR. sk. 1695 +

S. Rosseland nr. 5e

Barn :

a. Jon f. 1688 Rødland, Helleland

b. Ellen

c. Steinvor

d. Åse

e. Marte

f. Anne


9. LARS SALVESEN f. 1655 d. 1701

S. Ålgård nr. 7d, bodde på S. Ålgård i 1677

g.m. GURI LARSDTR. f. 1650 d. 1732

Krone nr. 2f

Barn :

a. Astrid f. 1672 g.m. nr. 14

b. Anne gift på Lindland

c. Salve f. 1677 nr. 11

d. Siri g.m. nr. 13

e. Lars f. 1693 bodde hos søsteren Astrid i 1711

f. Ingeborg f. 1696 g.m. Steinberg nr. 17


10. HÅVARD HÅVARDSEN f. 1677 n. 1709

Stående reserve 1700 - 1701, tjener hos Guri Larsdtr Elvestrøm i 1701. Soldat i kapt. Heiermanns kompani 1703 - 1709. Ble dimmitert i 1709 da han "hafer brut sit been"


11. SALVE LARSEN f. 1677 d. 1703

nr. 9c, soldat 1696 – 1703

g.m. ? ant. en datter til nr. 8

Barn :

a. Nils f. 1698 d.f. 1703


12. STEFFEN GULLIKSEN f. 1672 d. 1720

Årrestad nr. 14a, kaltes Østbø i 1701, Lindland i 1703, "Gydal" i 1704, Aursland i 1711-1713 "stående soldat som alene holder til huuse på Gaarden" – 1701, soldat 1697-1703. Tiltalt 1704 for fortidlig leiermål med sin kone. Bykslet første gang her i 1715.

g.1.m. (GUNHILD ?) d.f. 1703

g.2.m. GURI OLSDTR. enke i 1711 d. 1738

     g.2.gang

Barn 1.:

a. Gullik f. 1700 n. 1721 "siges svag"

Barn 2.:

b. Gunhild f. 1705 g.m. Rekevik nr. 17


13. OLA JONSEN sk. 1708 +

Bror til nr. 14

g.m. SIRI LARSDTR.

nr. 9d

     g.2.m. Ø. Barstad nr. 42

Barn :

a. Lars f. 1707 N. Åmodt nr. 16

b. ? Berte n. fadder i 1735


14. PEDER JONSEN f. 1675 d. 1741

Bror til nr. 13, soldat 1711 – 1714, byklset første gang i 1706

g.m. ASTRID LARSDTR. f. 1672 d. 1764

nr. 9a

Barn :

a. Salve f. 1708 Skarås nr. 11

b. Lars f. 1717 nr. 15

c. Guri f. 1723 g.m. nr. 17

d. Siri f. 1728

e. Jon f. 1729


15. LARS PEDERSEN f. 1717 d. 1794

nr. 14b, soldat i 1737 – 1745, brukte 1 pnd 16 ½ mk i 1755

g.1.1740.m. SIRI RASMUSDTR. f. 1722 d. 1775

Ø. Barstad nr. 34c

g.2.1777.m. INGER TOLLAKSDTR. f. 1722 d. 1799

     g.1.m. S. Omdal nr. 15

Barn 1.:

a. Peder f. 1743 nr. 18

b. Rasmus f. 1745 Stene, Heskestad

c. Ester f. 1749 gift på Ø. Barstad nr. 47

d. Ågot f. 1752 d. 1752

e. Ågot f. 1754 gift på S. Omdal nr. 17

f. Siri f. 1758 d. 1759

g. Lars f. 1762 d. 1762


Lars Elvestrøms yngste datter d. 1757


16. MIKKEL JAKOBSEN f. 1707 d. 1760

Steinberg nr. 17d, født på Løtoft, bykslet gård i 1729, soldat 1727 – 1737, nevnt ugift i 1729 men gift i 1731, gift med 1 barn i 1734, 2 barn i 1737, brukte 1 pnd 16 ½ mk i 1755

g.1730.m. MARTE LARSDTR. f. 1698 d. 1776

Barn :

a. Kristine f. 1731 g.m. Myrstøl nr. 23

b. Alette f. 1733 d. 1733

c. Lars f. 1735 d. 1756

d. Anne f. 1738 gift på Aursland nr. 8

e. Jakob f. 1743 d. 1755


Forlovere Peder Elvestrøm og Karl Bjørnsen Egeland, Heskestad


17. DANIEL JONSEN f. 1725 d. 1792

Kolestrand, Lund, brukte 1 pnd 3 mk i 1755

g.1.1744.m. GURI PEDERSDTR. f. 1723 d. 1758

nr. 14c

g.2.1758.m. GRO ASLAKSDTR. f. 1729 d. 1781

Ø. Støle nr. 7b

Barn 1.:

a. Johannes f. 1746 d. 1759

b. Astrid f. 1748 d. 1759

c. en datter d. 1760

d. Berte f. 1749 d. 1749

e. Siri f. 1751 gift på I. Mydland nr. 44

f. Berte f. 1756 d. 1759

Barn 2.:

g. Guri f. 1760 gift på Håland nr. 26

h. Berte Ester f. 1762 gift på Kolestrand, Heskestad

i. Berte f. 1766

j. Johannes f. 1770 d. 1773


18. PEDER LARSEN f. 1743 d. 1792

nr. 15a, korporal i 1771

g.1.1771.m. MARIE ASBJØRNSDTR. f. 1735 d. 1787

Stene, Heskestad. Kaltes Sigbjørnsdtr. i 1776

g.2.1788.m. RANVEIG EDVARDSDTR. f. 1741 d. 1813

Stuhaug, Bakke (nå Sirdal), kaltes Omdal i 1813

Barn 1.:

a. Lars f. 1772 d. 1772

b. Serine f. 1773 g.m. nr. 22

c. Lars f. 1775 d. 1775

d. Guria f. 1776 d. 1786

e. datter f. 1779 d. 1779

f. Lars f. 1780, løsgjenger 1801

g. Andreas f. 1781, løsgjenger 1801

h. Ågot f. 1784 d. 1787

i. Turid f. 1787, ikke n. 1792

j. Anne Guria f. 1787


19. JON LARSEN f. 1752 d. 1822

L. Omdal nr. 17e

g.1775.m. GURI HANSDSTR. f. 1747 d. 1800

S. Omdal nr. 15a

Barn :

a. Lars f. 1776 nr. 20

b. dødfødt sønn 1778

c. Hans f. 1779 d. 1779

d. Hans f. 1780 Elvestrøm, husmenn nr. 1

e. Helene f. 1783 d. 1785

f. Aslak f. 1786 d. 1854 ugift på Ø. Støle

g. Søren f. 1789 N. Løvås nr. 21

h. Aslak f. 1792 d. 1799


20. LARS JONSEN f. 1776 d. 1860

nr. 19a

g.1801.m. SERINE BERNTSDTR. f. 1777 d. 1844

Ørsland nr. 21d

Barn :

a. Guri f. 1802 gift på Rekevik nr. 19

b. Berte Guria f. 1805 d. 1805

c. Berte Guria f. 1807 d. 1855 ugift

d. Bernt f. 1809 Elvestrøm, husmenn nr. 6

e. Helene f. 1812 d. 1833

f. Ola f. 1815 tv. d. 1815

g. Jon f. 1815 tv. d. 1815

h. Jonas f. 1816 d. 1821

i. Jon f. 1822 d. 1822


21. SALVE OLSEN f. 1768 d. 1839

Kolestrand, Heskestad, bodde først på Ø. Eikeland, Heskestad

g.1795.m. INGER SIMONSDTR. f. 1767 d. 1851

Ø. Eikeland, Heskestad

Barn :

a. Mette Marie f. 1796 d. 1839 ugift

     Barn : a. dødfødt datter 1839 UE – far Elvestrøm, husmenn nr. 6

b. Ola f. 1800 nr. 28

c. Gjertrud f. 1804 gift på Elvestrøm, husmenn nr. 5

d. Anne f. 1808 d. 1819

e. Inger Serine f. 1809

f. Simon Andreas f. 1817 d. 1832


22. ELLEF SALVESEN f. 1759 d. 1830

I. Mydland nr. 39b

g.1792.m. SERINE PEDERSDTR. f. 1773 d. 1837

nr. 18b

Barn :

a. Marie f. 1793 g.m. nr. 27

b. Peder Samuel f. 1797 nr. 26

c. Ellen f. 1801 g.m. nr. 24

d. Ellen Sofie f. 1804 gift på Grov nr. 17

e. Inger Guria f. 1808 gift på Skarås, husmenn nr. 16

f. Anne Guria f. 1813 gift på Svindland nr. 14


23. OLA ANDREAS OLSEN f. 1783 d. 1855

L. Omdal nr. 20a, kaltes Omdal i 1814 - 1855

g.1805.m. HELENE LARSDTR. f. 1779

Østbø, husmenn nr. 2b

Barn :

a. Anne Katrine f. 1806 d. 1888 ugift

b. Berte Elisabet f. 1809

c. Olene Tolene f. 1813 d. 1814

d. Ola Tobias f. 1815 L. Omdal nr. 23

e. Anne Helene f. 1818 d. 1818

f. Anne Helene f. 1820 d. 1883 ugift


24. ANDREAS HANSEN f. 1792 d. 1859

Løtoft nr. 22d

g.1.1820.m. ELLEN ELLEFSDTR. f. 1801 d. 1821

nr. 22c "døde 2de dagen efter Børnefødsel"

g.2.1822.m. KAREN GUNDERSDTR. f. 1803 d. 1892

Steinberg nr. 33b

Barn 1.:

a. Edvard f. 1821 d. 1821

Barn 2.:

b. Edvard Elias f. 1823 nr. 30

c. Anne f. 1826 "fjontet" i 1865 d. 1892 ugift

d. Gjertrud f. 1828 gift på Vinje nr. 18

e. Helene f. 1831

f. Grete f. 1834

g. Berte Kristine f. 1838 gift på Åros, husmenn nr. 30

h. dødfødt sønn 1840

i. Bernt Tobias f. 1842 nr. 33

j. dødfødt barn 1848


25. OMUND OMUNDSEN f. 1792 d. 1862

Steinberg, Lund, bodde her fra 1837, alle barna født i Lund

g.m. BODIL OLSDTR. f. 1795 d. 1876

Steinberg, Lund

Barn :

a. Omund f. 1816 nr. 32

b. Ola f. 1819 Vinje nr. 18

c. Marta f. 1821 d. 1822

d. Elias f. 1824 d. 1825

e. Elias f. 1827 d. 1852

f. Marta Serine f. 1831 g.m. nr. 29


26. PEDER SAMUEL ELLEFSEN f. 1797 d. 1851

nr. 22b

g.1826.m. ABEL ELLEFSDTR. f. 1798 d. 1858

Y. Mydland nr. 22j

Barn :

a. Serine f. 1826 d. 1840

b. Edvard f. 1828

c. Elias f. 1830 Tothammer nr. 28

d. Anne Elisabet f. 1832

e. Peder f. 1834

f. Andreas f. 1836 Ø. Barstad nr. 62

g. Eilert Kristian f. 1839 d. 1840 av meslinger


27. JOHANNES NILSEN f. 1798 d. 1832

Kongsberg, sønn til Nils Jakobsen Spissmyr, Ø. Moland prestegjeld, arbeidsmann, I innflyttningslisten oppgis han å være fra Lanbøe Eie i Øfremolands Sogn, fød paa Kongsberg. Flyttet da fra Stene, Heskestad. Kaltes L. Omdal i 1830, "døde ved at falde ud over et høit field". Ved begravelsen er fødested oppgitt til Kongsvinger.

g.1828.m. MARIE ELLEFSDTR. f. 1793 d. 1880

nr. 22a

Barn :

a. Nils Bertel f. 1828 d. 1830 av meslinger

b. Nils Bertel f. 1830 nr. 31


28. OLA SALVESEN f. 1800

nr. 21b

g.1832.m. SERINE LARSDTR. f. 1813 d. 1880

Stene, Heskestad, kaltes Olsdtr. i 1833, 1837, 1859 - 1860

Barn :

a. Salve f. 1831 d. 1831

b. Serine f. 1833 d. 1848

c. Simon Andreas f. 1836 nr. 29

d. Inger f. 1837 gift på S. Egeli nr. 27

e. Karen Marie f. 1840 g.1876.m. Jens Berner Gabrielsen Rosland, Klepp

f. Elisabet f. 1843

g. Salve f. 1845 nr. 34

h. Lars f. 1847 d. 1875

i. Serine f. 1850

j. Ellen Sofie f. 1853 d. 1857

k. Oline Gjertine f. 1855

l. Ola Engel f. 1859 L. Ålgård nr. 18

m. Ellen S. f. 1860


29. SIMON ANDREAS OLSEN f. 1836 d. 1912

nr. 28c, tømmermann, kaltes Stranden (Telnesstrand ?) i 1864, N. Støle i 1900 - 1912

g.1856.m. MARTA SERINE OMUNDSDTR. f. 1831 d.e. 1900

nr. 25f

Barn :

a. Elias f. 1858 d. 1859

b. Ellen Serine f. 1860 ugift 1900

c. Anne Oline f. 1864 gift på Tellenes nr. 18

d. Bertine f. 1872

e. Sine Louise f. 1878


30. EDVARD ELIAS ANDREASSEN f. 1823 d. 1896

nr. 24b

g.1850.m. PERNILLE TOLLAKSDTR. f. 1821 d. 1896

I. Evje nr. 25e

Barn :

a. Karen f. 1851

b. Kristine Gjertine f. 1854

c. Andreas f. 1861


31. NILS BERTEL JOHANNESSEN f. 1830 d. 1918

nr. 27b, bodde i 1860 på Stene, Heskestad

g.m. BERTE MALENE JONSDTR. f. 1822 d. 1888

Stene, Heskestad

Barn :

a. Inger f. 1860 ugift 1900

b. Johanne Marie f. 1865 ugift 1900


32. OMUND OMUNDSEN f. 1816 d. 1891

nr. 25a, gift i Lund, barna født i Heskestad

g.1839.m. ANNE ASBJØRNSDTR. f. 1812 d.f. 1891

Omdal, Heskestad

Barn :

a. Bodil f. 1843 ugift 1900

b. Ingeborg Maria f. 1845 ugift 1900

c. Olene f. 1849 ugift 1900

d. Andreas f. 1851 ugift 1900

e. Elisabet f. 1854 gift på Løtoft nr. 28


33. BERNT TOBIAS ANDREASSEN f. 1842 d. 1893

nr. 24i, snekker, bodde i 1865 på Stangeland, Høyland, senere slakter, bosatt på Sandnes.
Familien dro senere til Faribault, Minnesota, USA

g.1865.m. MARTE OMUNDSDTR. f. 1840 d. 1917

Skiftun, Hjelmeland

Barn :

a. Karen f. 1865 i Høyland

b. Martine Gustava f. 1867 i Høyland

c. Anne Oline f. 1870 tv.

d. Anne Malene f. 1870 tv.

e. Bernhard Teodor f. 1873

f. Marie f. 1875


34. SALVE OLSEN f. 1845

nr. 28g

g.1872.m. ANNE GJERTINE JAKOBSDTR. f. 1837

I. Evje nr. 33c

Barn :

a. Sine Elisabet f. 1874 g.m. nr. 35

b. dødfødt sønn 1873

c. Semine Amalie f. 1885


35. PEDER BERTINIUS LARSEN f. 1869

Immerstein, husmenn nr. 69c

g.1899.m. SINE ELISABET SALVESDTR. f. 1874

nr. 34aHUSMENN1. HANS JONSEN f. 1781 d. 1869

Elvestrøm nr. 19d, kaltes Vassenden i 1802-1810, bodde som legdslem på Krone i 1865, bodde på Sel i 1869

g.1800.m. GURI SALVESDTR. f. 1768 d. 1839

I. Mydland nr. 39f

Barn :

a. Jon Gabriel f. 1800 nr. 4

b. Eilert Samuel f. 1802 nr. 5

c. Helene f. 1805 gift på Håland nr. 33

d. Hans f. 1808 d. 1810

e. Hans f. 1810

f. dødfødt sønn 1815


2. NATHAN TORGERSEN f. 1743 d. 1812

Sollie nr. 10e, kaltes Sollie i 1761, 1770 og 1775, bodde på plassen Bulægo

g.1764.m. GURI KRISTIANSDTR. f. 1742

Ø. Mysse nr. 16a

Barn :

a. Torger f. 1765 d. 1792

b. Kristian f. 1768

c. Inger Guria f. 1770 d. 1833 ugift Sollie

d. Berte f. 1773 d. 1816 trolovet 1815 med S. Omdal nr. 16h, men han døde før bryllupet, g.1815.m. Reier Torgersen Eik, Lund

e. Karen Guria f. 1776

f. Omund f. 1779 d. 1779

g. Omund f. 1780 Urdal nr. 34

h. Marie f. 1783 g.m. nr. 3

i. Andreas f. 1785 Egvåg, Lista


3. JONAS GUNDERSEN BULEGEN f. 1785

Søyland, skomaker

g.1817.m. MARIE NATHANSDTR. f. 1783 d. 1821

nr. 2h, kaltes Anne Marie i 1817

Barn :

a. Anne Guria f. 1817

b. Asseline Margrete f. 1820 Nesvåg nr. 39


4. JON GABRIEL HANSEN VASSENDEN f. 1800 d. 1849

nr. 1a, flyttet til Steine, Heskestad i 1832

g.1829.m. BERTE OLSDTR. f. 1809

L. Omdal nr. 20m, hun er ved tukthuset i Kristiansand i 1865

Barn :

a. Hans f. 1829 ugift, bodde på Hogstad, Helleland i 1875

b. Ole f. 1833 Kristiansand

c. Gabriel f. 1840 Grimstad, senere Kistevig, Eide, Aust-Agder

d. Berte Elisabet f. 1846

e. Jonas Tobias f. 1848 d. 1849


5. EILERT SAMUEL HANSEN VASSENDEN f. 1802 d. 1887

nr. 1b

g.1835.m. GJERTRUD SALVESDTR. f. 1805 d. 1882

Elvestrøm nr. 21c


6. BERNT LARSEN VASSENDEN f. 1809 d. 1875

Elvestrøm nr. 20d, arbeidsmann i 1865, fikk i 1839 barn med Elvestrøm nr. 21a

g.1835.m. ELISABET ANDERSDTR. f. 1813 d. 1884

Steinberg nr. 37b

Barn :

a. Jonas f. 1836

b. Anne Elisabet f. 1839 gift på Myklebust, Egersund

c. Lars f. 1842 L. Regedal nr. 22

d. Gurine Serine f. 1845

e. Anders f. 1852 i Lund

f. Bernt C. f. 1856 i Egersund