Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

EIA

Oppdatert 3.5.2013
Gårdsnr. 104

Eide 1521, Eye - 1563, 1616, Eie med Odland øede derunder 1701


 


 


  

1. BJØRN EIE n. 1519

g.m. N.N. (Bjørn Eides kone) n. 1521


2. TANNE EIE n. 1519


3. ØRJAN EIE n. 1563


4. ANDERS MARKUSSEN n. 1555 - 1563


5. TARALD EIE n. 1602 - 1624


6. TOLLAK JAKOBSEN f.ca. 1560 n. 1591 - 1633

Dybing, Heskestad, kaltes Gauteland i 1617, 1626 - 1632

Barn :

a. Lars Gauteland nr. 3

b. Asser nr. 7

c. ? Torger Dybing, Heskestad

d. ? datter g.m. Ørsland nr. 6


7. ASSER TOLLAKSEN n. 1602 - 1625

nr. 6b

" Adzer paa Eye for itt slaugh hand slogh Steiner paa Reguigh wdj itt Bryllup, paa Skaaland, Affβonett och gaff der fore - iiij daller" - 1605

Han eide følgende gårdparter :

½ pund i Stokkeland, Valde 1617 og 1624

½ pund i Friestad, Valde 1617 og 1624

½ pund i Vinningsland, Bjerkreim i 1624

Kaltes ved ett tilfelle bror til Jakob Halvorsen Gauteland, men var vel svoger.

g.m. ÅGOT PEDERSDTR.

Heskestad, Heskestad, g.2.m. nr. 9

Ingen barn


8. GUNNAR EIE n. 1655 - 1664

Samme som Kvivåg nr. 4

Barn :

a. Anders, soldat i 1658

b. Tarald, soldat i 1658

c. Sivert f. 1639 soldat i 1659

d. Mikkel n. 1664


9. ÅVALD TOLLAKSEN n. 1657 – 1661

g.m. ÅGOT PEDERSDTR.

     g.1.m. nr. 7, g.3.m. nr. 10

De skal ifølge tingboken i 1672 ha hatt 3 barn.


10. SKULE BØRRILDSEN f. 1608 d. 1668

I. Evje nr. 4a, brukte 4 pnd 3 mk i 1668

g.1.m. ? N.N. MIKKELSDTR.

g.2. m. ÅGOT PEDERSDTR. n. 1673

     g.2.m. nr. 9, g.4.m. Peder Eie fra Gursli d. 1671, men hadde ikke barn med ham

Barn 1.:

a. Åvald f.ca. 1636 Grøssareid, Heskestad

b. Halvor f. 1654 bodde på Vea, Karmøy 1706, etter først å ha bodd Vibrandsøy, Torvastad

c. Torborg gift på Røysland, Heskestad

d. Halgerd gift på Y. Evje nr. 5

Barn 2.:

e. Skule f. 1665 nr. 11


11. SKULE SKULESEN f. 1665 d. 1755

nr. 10e, bodde senere på Skailand, Heskestad

g.m. BERTE KRISTENSDTR. d. 1739

Åvendal nr. 6d

Barn :

a. Knud f. 1706 Skailand, Heskestad

b. Apelone gift på Høyland, Heskestad

c. Helgerd f. 1707 g.m. Håland nr. 18


12. JAKOB ENDRESEN f. 1633 sk. 1690 +

Elvestrøm nr. 7d, hører til på Eide, Heskestad

g.m. METTE TORGERSDTR. d.e. 1690

Bakke nr. 2h

Barn:

a. Torger f. 1674 Eide, Heskestad

b. Malene gift på Eide, Heskestad

c. Marte gift på Heskestad, Heskestad

d. Endre f. 1689 Refsland, Heskestad


13. TORSTEIN KNUDSEN f. 1645 d. 1700

Øgrei, Helleland, brukte 2 huder i 1668, Det er vel han som i følge drengemanntallet 1659 tjener hos prestenka på Helleland.

g.m. INGER OLSDTR. f. 1637 d. 1714

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Ola f. 1667 I. Evje nr. 12

b. Gunnar f. 1670 Bjelland nr. 13

c. Marte gift på Skeipstad, Helleland

d. Astrid gift på Heskestad, Heskestad

e. Karen g.m. nr. 18

f. Ingeborg g.m. nr. 14

g. Knud f. 1671 d. 1749 I. Evje ugift


En Torstein Evje f. 1665 n. 1732 skal være bror til Ola Torsteinsen Evje


14. GUNNAR JAKOBSEN f. 1689 d. 1742

Ø. Barstad nr. 20a, var gift, uten barn i 1711

g.m. INGEBORG TORSTEINSDTR. d. 1753

nr. 13f

Barn :

a. Jakob f. 1715 nr. 21

b. Torstein f. 1718 nr. 17

c. Inger f. 1718 gift på Bjelland nr. 17

d. Ola Eie n. 1749

e. Åse f. 1729 gift på N. Regeland nr. 20


15. TORGER SIVERTSEN f. 1641 n. 1701

"en fattig mann" - 1701


16. BESSE BJØRNSEN f. 1670 d. 1746

Osen, Lund, han bodde en kort tid på Tysland, Bjerkreim, hvor han også døde.

g.1.m. ? d.f. 1725

g.2.m. KRISTINE LARSDTR.

Tysland, Bjerkreim

Barn 1.:

a. Bjørn f. 1703 Skarås nr. 14

b. Torkel f. 1708 nr. 22

c. Anne f. 1710 gift på Tysland, Bjerkreim

d. Kristine f. 1712 gift på Skjærpe, Helleland

e. Omund, bodde i Bergen i 1746

f. Peder f. 1722 d.e. 1746

g. Karen Drange, Heskestad


ASSER BRYNJELSEN f. 1685

Tjener på Tjørn, Heskestad i 1701, oppgitt født på Ødegården Odland i Sokndal


17. TORSTEIN GUNDERSEN f. 1718 sk. 1787

nr. 14b, brukte 1 pnd 6 mk i 1755, kaltes Trengereid i 1788

g.1742.m. GURI GUNDERSDTR. f. 1718 sk. 1787

Bjelland nr. 13g, "som var søskende Børn med kongl: at komme i ægteskab"

Barn :

a. Gunnar f. 1743 nr. 20

b. Ingeborg f. 1746 g.m. Ø. Regeland nr. 22

c. Karen f. 1748 gift på Øgrei, Egersund

d. Maren f. 1750 g.m. Kvievåg nr. 14

f. Gunnar f. 1753 d. 1753

g. Anne f. 1754 gift på Hovland, Egersund

h. Gunnar f. 1758 d. 1760

i. Guri f. 1762, ikke n. 1787

j. Anne d.y. f. 1765


18. LARS JAKOBSEN f. 1687 d. 1760

Soldat i 1711 – 1713, var ikke hjemme i 1711

g.m. KAREN TORSTEINSDTR. d. 1741

nr. 13e

Barn :

a. Torstein Årstad f.ca. 1700 Årstad, Egersund d. 1767 - 70 aar gl

b. Jakob f. 1708 Ø. Øyestad, Heskestad, senere Skåra, Egersund d. 1758 - 78 aar gl

    "Aabenbar skrifftet Lars Eies sønn N: Jacob som hafde besovit quindfolcket Berte Sørensdtr. fra Lunde, sogn" - 1736

c. Åse f.ca. 1709 d. 1758 - 50 aar gl

     g.1.m. Lars Willumsen Årstad, Egersund

     g.2.m. Peder Reiersen Omdal, Egersund

e. Inger f. 1710 gift på Grøsfjell, Heskestad

f. Jon f. 1718 nr. 19

g. Elisabet f. 1719 gift Refsland nr. 8


19. JON LARSEN f. 1718 d.e. 1770

nr. 18f, brukte 2 pnd 12 mk i 1755

g.m. BERTE TARALDSDTR. f. 1722 d. 1774

Hetland, Heskestad

Barn :

a. Lars f. 1744 nr. 27

b. Tønnes f. 1745 nr. 26

c. Karen f. 1748

d. Omund f. 1751 Kvievåg nr. 14

e. Ingeborg f. 1754, d. 1755

f. Jon f. 1756 nr. 28

g. Jakob f. 1760 d. 1761


20. GUNNAR TORSTEINSEN f. 1743 d. 1780

nr 17a, bodde på Tjørn, Heskestad

g.1775.m. INGEBORG MIKKELSDTR. f.ca. 1758 d. 1822

Tjørn, Heskestad, g.2.m. Matias Hansen Tjørn

Barn :

a. Valborg f. 1777 gift på Langhus, Heskestad

b. Mikkel f. 1780 Langhus, Heskestad


21. JAKOB GUNDERSEN f. 1715 d. 1786

nr. 14a, brukte 2 pnd 12 mk i 1755, kaltes Egeland i 1760

g.1.1743.m. ANNE ENOKSDTR. f. 1718 d. 1752

Hestad, Helleland

g.2.1753.m. ANNE SIGBJØRNSDTR. f. 1733 d. 1760

Skibstad, Helleland

g.3.1763.m. MARTE LARSDTR. f. 1726 sk. 1767 d.e. 1767

     g.2.m. Håland nr. 16

Barn 1.:

a. Gunnar f. 1744 nr. 25

b. Ingeborg f. 1746 d. 1747

c. Torborg f. 1748 g.m. nr. 27

d. Ingeborg f. 1751

Barn 2.:

e. Anne f. 1754 ugift d. 1843

f. Simon f. 1756 L. Rosseland nr. 19

g. Malene f. 1759 d. 1759 "som døde i Sengen"

h. Tormod f. 1760


I skiftet : 1 ny bibel, 1 müllers postil, 1 salmebok

"Publice Absolverede Jacob Eie og kone, som i Sengen vare kommen i skade for deres barn." - 1747


22. TORKEL BESSESEN f. 1708 d. 1758

nr. 16b, brukte 1 pnd 6 mk i 1755

g.1733.m. MARTE OLSDTR. f. 1708 d. 1783

N. Hetland, Helleland

Barn :

a. Ola f. 1733 nr. 23

b. Besse f. 1735

c. Håvard f. 1739 d. 1807 ugift

d. Bernt f. 1743 Kvievåg nr. 13

e. Ellef f. 1746


23. OLA TORKELSEN f. 1733 d. 1819

nr. 22a

g.1762.m. INGEBORG OLSDTR. f. 1731 d.f. 1801

Linland, Lund

Barn :

a. Torkel f. 1762

b. Torkel f. 1766 nr. 24

c. Karen f. 1766 gift på Grov nr. 13

d. Ola f. 1768 Grov nr. 15

f. Karen f. 1794, ikke n. 1801


24. TORKEL OLSEN f. 1766 d. 1833

nr. 23b

g.1800.m. INGER GJØLSDTR. f. 1766

Moen, Heskestad

Barn :

a. Ola f. 1801 nr. 34

b. Jonas f. 1804 nr. 39

c. Ingeborg f. 1807 gift på Urdal nr. 38


25. GUNNAR JAKOBSEN f. 1744 d. 1807

nr. 21a

g.1766.m. BERTE BJØRNSDTR. f. 1741 d. 1830

N. Regeland nr. 19d

Barn :

a. Anne f. 1767 gift på V. Barstad nr. 42

b. Berte f. 1770 gift på Ø. Regeland nr. 25

c. Jakob f. 1773 d. 1834 ugift

d. Bernt f. 1776

e. Enok f. 1779 Ø. Regeland nr. 24

f. Gunnar f. 1782 Hegdal, husmenn nr. 21

g. Kristoffer f. 1786 nr. 32


26. TØNNES JONSEN f. 1745 d.f. 1837

nr. 19b

g.1776.m. GURI LARSDTR. f. 1755 d. 1837

Y. Mydland nr. 21d

Barn :

a. Jon f. 1778 Urdal nr. 38

b. Inger f. 1780 d. 1795

c. Lars f. 1782 nr. 31

d. Jakob f. 1784 d. 1800 "død på marken"

e. Berte f. 1787

f. Berte f. 1788 gift på Urdal nr. 35

g. Peder Gabriel f. 1790 d. 1809

h. Berte Guria f. 1793 d. 1793


27. LARS JONSEN f. 1744 d. 1799

nr. 19a

g.1776.m. TORBORG JAKOBSDTR. f. 1748 d. 1822

nr. 21c

Barn :

a. Jon f. 1776 nr. 29

b. Jakob f. 1780 nr. 30

c. Andreas f. 1783 nr. 38

d. Berte f. 1785 gift på Ø. Barstad nr. 57

e. Lars f. 1788 d. 1789

f. Anne f. 1791 gift på Tjørn, Heskestad


28. JON JONSEN f. 1756 d. 1794

nr. 19f, barn b og c døpt i Egersund, kaltes Kvievåg i 1784 - 1794

g.1780.m. INGER LARSDTR. f. 1756

Y. Mydland nr. 21e, g.2.m. Kvievåg nr. 15

Barn :

a. Berte f. 1779

b. Jon f. 1781 Mong, Egersund

c. Inger f. 1783

d. Ellen f. 1784 d. 1786

e. Ingeborg f. 1786 d. 1789

f. Ellen f. 1790 g.m. Kvievåg nr. 14b

g. Ingeborg f. 1792

h. Johanne f. 1794 d. 1799


29. JON LARSEN f. 1776 d. 1833

nr. 27a

g.1803.m. BERTE JONSDTR. f. 1782 d. 1858

Kvelland, Lund

Barn :

a. Lars f. 1804 nr. 37

b. Jonas Tobias f. 1805 nr. 41

c. Ola Johannes f. 1808 nr. 42

d. Antonette f. 1811 gift på Lauland, husmenn nr. 17

e. Berte f. 1813 d. 1814

f. Bernt f. 1815 Ø. Åmodt, husmenn nr. 7

g. Jon f. 1820 ugift i 1900

h. Jakob f. 1823 d. 1842


30. JAKOB LARSEN f. 1780 d. 1808

nr. 27b

g.m. BERTE GURIA OMUNDSDTR. f. 1780

Kvievåg nr. 14d, g.2.m. nr. 33

Barn :

a. Torborg f. 1802 d. 1802

b. Lars f. 1803 d. 1821

c. Marte f. 1805

d. Torborg f. 1807 d. 1810

e. Jakob f. 1808 d. 1810


31. LARS TØNNESSEN f. 1782 d. 1850

nr. 26c

g.1806.m. ÅSE TORESDTR. f. 1782 d. 1855

Ø. Hetland, Helleland

Barn :

a. Guri Gjertine f. 1810 d. 1836 ugift

b. Tønnes Gabriel f. 1814 d. 1833

c. dødfødt sønn 1818

d. Tobias f. 1821 nr. 36

e. Anne Elisabet f. 1826 d. 1826


32. KRISTOFFER GUNDERSEN f. 1786 d. 1863

nr. 25g

g.1810.m. MARTE JAKOBSDTR. f. 1789 d. 1862

Hegdal, husmenn nr. 4i

Barn :

a. Berte f. 1811 gift på Ø. Løvås nr. 25

b. Anne Guria f. 1813 d. 1813

c. Anne Guria f. 1814 gift på Kirkebø nr. 41

d. Gunnar f. 1817 nr. 35

e. Gjertine f. 1820 gift på Y. Evje nr. 19

f. Kristine f. 1823 gift på Ø. Åmodt, husmenn nr. 7

g. Kristoffer f. 1826 nr. 43

h. Margrete f. 1830 gift på Ø. Åmodt nr. 10


33. KNUD OLSEN f. 1787

Ollestad, Heskestad, lærer, flyttet i 1826 til Heskestad

g.1810.m. BERTE GURIA OMUNDSDTR. f. 1780

g.1.m. nr. 30

Barn :

a. Jakob f. 1811

b. Torborg Marie f. 1812

c. Ola f. 1814

d. Berte f. 1816

e. dødfødt sønn 1818

f. Omund f. 1819

g. Lars f. 1822

h. Søren f. 1824

i. Ole Johannes f. 1825 Sandve, Skudenes


34. OLA TORKELSEN f. 1801 d. 1856

nr 24a, bodde på S. Refsland i 1856 - 1857

g.1826.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1799

Hatleskog nr. 9g

Barn :

a. Inger Birgitte f. 1826 gift på Skarås, husmenn nr. 23

b. Siri f. 1828 gift på Brandsberg nr. 15

c. Torkel f. 1831 d. 1857

d. Jakob f. 1833 Refsland nr. 26

e. Anne Olene f. 1836 gift på Brandsberg nr. 16

f. Ingeborg f. 1839 gift på I. Evje nr. 34


35. GUNNAR KRISTOFFERSEN f. 1817 d. 1906

nr. 32d

g.1836.m. INGEBORG KNUDSDTR. f. 1816 d. 1892

Bjuland, Heskestad

Barn :

a. Johan Kristian f. 1837 nr. 44

b. Konrad f. 1840 d. 1927 ugift

c. Gabriel f. 1842 nr. 47

d. Kristoffer f. 1844 Stranden nr. 178

e. Anne Bertine f. 1846 g.m. nr. 46

f. Martinius f. 1849 Shelly, Minnesota, gift og har etterkommere der

g. Ingeborg f. 1851 d. 1856

h. Berte f. 1853 d. 1856

i. Ingeborg Bergine f. 1857 g.m. Hatleskog nr. 16

j. Marie f. 1861 gift på I. Evje nr. 35


36. TOBIAS LARSEN f. 1821 d. 1882

nr. 31d

g.1838.m. SIRI TØNNESDTR. f. 1818 d. 1913

Hatleskog nr. 11a, døde på Bjelland

Barn :

a. Lars f. 1840 d. 1844

b. Tønnes Gabriel f. 1842

c. Anne Guria f. 1844

d. Elisabet Tomine f. 1846 g.1873.m. Torstein Eriksen, Førnes, Heskestad

e. dødfødt barn 1848

f. Anne Sofie f. 1850 gift på Bjelland nr. 25

g. Jon f. 1853 nr. 48

h. Sine Tobine f. 1856 d. 1894 g.1877.m. Kristian Jakobsen, Egeland, Heskestad, bodde senere på Barstad

i. dødfødt sønn 1860

j. Line f. 1863 d. 1865

Fosterbarn :

k. Teodor f. 1860 i Lund


37. LARS JONSEN f. 1804 d. 1855

nr. 29a

g.1833.m. BERTE KRISTINE OLSDTR. f. 1799

Netland nr. 17d

Barn :

a. Jon f. 1834 nr. 40

b. Bertine f. 1837 ugift 1865, bodde hos broren

c. Anne Kristine f. 1840 ugift 1865, bodde hos broren

d. Elisabet f. 1844 gift på Steinbru, Tysvær


38. ANDREAS LARSEN f. 1783 d. 1865

nr. 27c

g.1821.m. ELLEN GURIA OLSDTR. f. 1797 d. 1885

Netland nr. 17c

Barn :

a. Lars f. 1822 nr. 46

b. Ole Andreas f. 1824 Bjelland nr. 23

c. Tobias f. 1826 åndsfattig 1865, d. 1891 ugift

d. Anne f. 1828 ugift

e. Andreas f. 1833 ugift

f. Elling f. 1835 Hegdal nr. 21

g. Torborg Marie f. 1839 ugift


39. JONAS TORKELSEN f. 1804

nr. 24b, flyttet i Skailand, Heskestad i 1840

g.1829.m. ANNE GURIA SIVERTSDTR. f. 1799

Hauge, husmenn nr. 14a

Barn :

a. Severine f. 1830

b. Engel (dtr) f. 1833

c. Martine f. 1838


40. JON LARSEN f. 1834

nr. 37a

g.1875.m. JØRGINE RASMUSDTR. f. 1853

Refsland nr. 21e

Barn :

a. Berte Lovise f. 1875 d. 1875

b. Lars Bertinius f. 1876

c. Gjertine Elisabet f. 1879

d. Reinert f. 1882 var i USA i 1900

e. Johan Kristian f. 1885

f. Jørgen Joakim f. 1889

g. Lava Bertea f. 1895 d. 1896


41. JONAS TOBIAS JONSEN f. 1805 d. 1894

nr. 29b

g.1861.m. GJERTRUD JONASDTR. f. 1824 d. 1899

Refsland nr. 17b

Barn :

a. Berte f. 1861 g.m. nr. 50

Hans barn :

b. Johan f. 1845 UE – mor Dydland nr. 13d


42. OLA JOHANNES JONSEN f. 1808

nr. 29c, bødtker, kaltes Lammenes i 1842, bodde i Haugesund i 1865

g.1841.m. MARTINE NILSDTR. f. 1817

Stockholm, kaltes datter til Nils Andersen Stølevik

Barn :

a. Jon f. 1842 sjømann, Haugesund i 1865

b. Oline f. 1849 Haugesund

c. Marie f. 1852 Haugesund

d. Ola Johannes f. 1856 Haugesund


43. KRISTOFFER KRISTOFFERSEN f. 1826

nr. 32g

g.1852.m. ELISABET GUNDERSDTR. f. 1831

Tjørn, Heskestad

Barn :

a. Kristoffer f. 1855


44. JOHAN KRISTIAN GUNDERSEN f. 1837 d.f. 1900

nr. 35a, snekker og hjulmaker

g.1863.m. INGEBORG KRISTINE JONASDTR. f. 1839 d. 1919

Ørsland nr. 27b, bodde på Ø. Åmodt i 1900

Barn :

a. Ingeborg Gurine f. 1864 gift på I. Evje nr. 37

b. Ellen Sofie f. 1867 USA

c. Gunnar f. 1869 nr. 49

d. Josefine f. 1872 g.m. Skipstad, Idaho, USA

e. Kristiane f. 1875 gift på Ørsland nr. 34

f. Johan f. 1878 d. 1878

g. Johanne f. 1880 g.1896.m. Gabriel Mikkelsen Øyestad, Heskestad, Badger, Idaho, USA


45. JOHAN JAKOBSEN f. 1838

Skogestad nr. 29a, skipstømmermann, bodde på Ø. Barstad i 1880 -1900

g.1867.m. ANNE GURINE TOBIASDTR. f. 1844

nr. 36c

Barn :

a. Johan Kristian f. 1868

b. Tobias f. 1880

c. Ingeborg Serine f. 1882

d. Sven f. 1886 d. 1887

e. Amanda Gotfreda f. 1889


46. LARS ANDREASSEN f. 1822 d. 1891

nr. 38a

g.1869.m. ANNE BERTINE GUNDERSDTR. f. 1846 d. 1943

nr. 35e

Barn :

a. Ellen Gurie f. 1871 g.m. Omund Rusdal, Heskestad

b. Ingeborg Gurine f. 1872 gift på Helleren nr. 12

c. Andreas f. 1874 d. 1874

d. Anne Elisabet f. 1875

e. Laura Regine (Abigael) f. 1877 g.m. Tollef Sandsmark, Heskestad

f. Andreas f. 1880

g. Elisabet f. 1883 d. 1965 Heskestad

h. Gina f. 1886 d. 1887


47. GABRIEL GUNDERSEN f. 1842

nr. 35c, utskiftingsmann

g.1872.m. HELENE ENOKSDTR. f. 1849

I. Evje nr. 30c

Barn :

a. Ingeborg Gurine f. 1873 g.1893.m. Bernt Tollaksen Tjørn, Heskestad

b. Gunnar f. 1875

c. Eline Marie f. 1877 g.1897.m. Nils Mikkel Pedersen, Egeland, Heskestad

d. Eline f. 1879

e. Hanna f. 1882 var i Egersund i 1900

f. Godtfreda f. 1885

g. Kristine Marie f. 1887

h. Berta f. 1890

i. Enok f. 1895


48. JON TOBIASSEN f. 1853

nr. 36g, kaltes Barstad i 1879

g.1876.m. KRISTINE LARSDTR. f. 1856

Ø. Barstad nr. 63b

Barn :

a. Sine Tobine f. 1877

b. Lassinius Martin f. 1879


49. GUNNAR JOHANSEN f. 1869 d. 1961

nr. 44c

g.1893.m. MARIE SIVERTSDTR. f. 1873 d. 1947

Egeland nr. 13d


50. SIVERT BRUN JONASSEN f. 1853

Ørsland nr. 27g

g.1883.m. BERTE JONASDTR. f. 1861

nr. 41a

Barn :

a. Jonas f. 1884

b. Joakim f. 1885 d. 1888

c. Emma Sofie f. 1887

d. Joakim f. 1890 d. 1890

e. Joakim f. 1891

f. Johan f. 1892 d. 1893

g. Johan f. 1893 d. 1893

h. Johanne f. 1897 d. 1897