Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

EGELI I SVAHEIEN

Oppdatert 16.12.15
Gårdsnr. 91

Eggelie som har ligget under Sellebøe - 1665, Lill Egeli i Suaheien - 1701, Egeli i Suahejen - 1758, Egeli - 1801


1. OLA EGELI n. 1626 - 1632

g.m. TORBORG EGELI n. 1629

Vitnet for Dorte Ribland 1629. Det er usikkert hvilken Egeli hun bodde på, men alle de andre vitnene var fra gårdene rundt Ribland. Da passer det bare at hun var gift med Ola Egeli


2. KNUD EGELI f. 1628 sk. 1684

g.m. ELISABET BERNTSDTR.

Barn :   

a. Lars f.ca. 1653, rullerført som sjømann 1673, i København 1684

b. Nils, n. 1681, vervet sjømann i København 1684

c. Johannes

d. Marte

e. Marte f. 1656 g.m. nr. 3


3. ODD ÅNENSEN f. 1620 n. 1701, d.f. 1704

Fjermedal, Bjerkreim, krøpling iflg militært manntall 1700, bodde på Barstad 1657 – 1683, Sonet i 1665 “for en liden Clamming med Peder Barstad ½ rdl.” Han var i 1672 i krangel med Jakob Olsen V. Barstad angående en farskapssak. Siri Ånensdatter hadde vistnok oppgitt Odd som sin barnefar rett etter fødselen, men senere gått tilbake på det, og sagt at det var Jakob Olsen som var barnefaren.

g.1.m. RANDI DAGSDTR. d. 1683

     g.1.m. V. Barstad nr. 26

g.2.m. MARTE KNUDSDTR. f. 1656 d. 1732

nr. 2e

     g.2.m. nr. 4

Barn 2.:   

a. Knud f. 1694 utkommandert reservesoldat 1711


Tollak Oddsen var vel kanskje en sønn. Han eide 13½ pd i S. Egeli sammen med søsteren (uten navn) i 1714, men var ikke bruker, brukerne eide resterende 20½ pd


4. TOLLAK BRYNJELSEN f. 1659 n. 1729

Bøtet 3¼ Rd i 1704 for "fortidlig sammelege", tiltalt 1718 for leiermål med pigen Guri Tollaksdtr. S. Regedal, husmenn nr. 5b. Han var da gift

Han hadde ingenting å betale "effter yderste formue", så han ble sendt til "næste Fæstning til bødernes fulbyrdelse"

g.1.m. ?

g.2.1704.m. MARTE KNUDSDTR. f. 1656 d. 1732

            g.1.m. nr. 3

Barn 1.:           

a. Tore f. 1699 nr. 6


5. ANDERS JAKOBSEN n. 1723 - 1731


6. TORE TOLLAKSEN f. 1699 sk. 1735 +

nr. 4a, byklset gård i 1726, soldat 1724 – 1729, gift uten barn i 1727 - 1729, skal være født på Gyland

g.m. ELISABET JONSDTR. n. 1728 - 1735

Barn :   

a. Kristine f. 1731


7. JAKOB ALFSEN f. 1714 d. 1782

Ø. Åmodt nr. 16c, soldat 1734 – 1742,1 barn 1737, 2 barn 1739 – 1742, brukte 1 pnd i 1755, skattet som odelsbonde i 1764

g.1737.m. BODIL LARSDTR. f. 1712 d. 1792

Gurslie, Lund

Barn :   

a. Lars f. 1739 Stranden nr. 60

b. Alf  f. 1742

c. Daniel f. 1744 d. 1751

d. Jakob f. 1747

e. Anders f. 1750 nr. 9


8. OLA LUNDEN ved Egeli d.f. 1763

Ikke nevnt her i 1758

g.m. ANNE ANDERSDTR. d. 1762

Barn :   

a. Anne f. 1720 k. 1738 d. 1780 ugift


9. ANDERS JAKOBSEN f. 1750 d. 1819

nr. 7e

g.1781.m. ANNE OLSDTR. f. 1741 d. 1809

Sel

Barn :   

a. Ola f. 1782 d. 1802

b. Bodil Guria f. 1785 gift på Urdal nr. 36

c. Jakob f. 1788 nr. 8

d. Anne Marie f. 1790, flyttet med sønnen til Mong, Egersund i 1832

     Barn :   a. Andreas f. 1822 UE - far Ole Johan Pedersen Immerstein


10. JAKOB ANDERSEN f. 1788 d. 1851

nr. 9c

g.1.1813.m. ELLEN GUNHILDE JAKOBSDTR. f. 1785 d. 1827

Selebø

g.2.1829.m. SERINE GUNDERSDTR. f. 1804 d. 1883

Ø. Regeland nr. 23f

Barn 1.:

a. dødfødt datter 1827

Barn 2.:           

b. Edvard f. 1829 Stranden nr. 143

c. Gunnar f. 1832 d. 1832

d. Gunnar f. 1833 d. 1845

e. Anne f. 1835

f. Karen f. 1837 d. 1845

g. Anne Serine f. 1839 Lillesand


11. OLA ANDREAS OLSEN f. 1821 d. 1889

Egeli i Svaheien, husmenn nr. 2e

g.1861.m. MALENE OMUNDSDTR. f. 1828 d. 1884

Hegdal, husmenn nr. 22c

Barn :   

a. Ola Andreas f. 1862 nr. 13


12. JOHANNES TRONDSEN f. 1824 d. 1861

N. Surdal nr. 16j, kaltes Selebø i 1852 – 1854, Lunden i 1856 - 1861

g.1851.m. GRETE JOHANNE OMUNDSDTR. f. 1832

Selebø nr. 13m

Barn :   

a. Tomine Amalie f. 1852

b. Anne Birgitte f. 1854 nr. 14

c. Johanne f. 1856

d. Søren Andreas f. 1858 nr. 15

e. Josefine Genette f. 1861 d. 1892 ugift

     Barn : a. Johan f. 1886 UE – far Enok Andersen, enkemann f. 1856


13. OLA ANDREAS OLSEN f. 1862 d. 1897

nr. 11a

g.1882.m. ANNE KATRINE OLSDTR. f. 1858

Rodvelt, Egersund

Barn :   

a. Olava Matilde f. 1882

b. Anne Olene f. 1884

c. Karl Johan f. 1887

d. Anne Katrine f. 1889

e. Bertine f. 1891 d. 1892

f. Ola Bertin f. 1893

g. Sine Kristine f. 1895


14. OMUND OLSEN f. 1853

g.m. ANNE BIRGITTE JOHANNESDTR. f. 1854

nr. 12b

Barn :   

a. Omund Bertin f. 1885

b. Oskar Antoni f. 1891


15. SØREN ANDREAS JOHANNESSEN f. 1858

nr. 12d

g.1893.m. ANNE GURIA TØNNESDTR. f. 1863

Immerstein, husmenn nr. 61g

Barn :   

a. Johannes f. 1894

b. Ellen Tolene f. 1895

c. Gideon Joab f. 1897

d. Tomona Andrea f. 1899HUSMENN1. PEDER OLSEN LUNDEN f. 1747 d. 1824

Frøytlog nr. 22b, kaltes Birkeland i 1777 og 1784, N. Surdal i 1780, Lunden i 1789 - 1724

g.1776.m. KAREN SALVESDTR. f. 1752 d. 1831

Barn :

a. Ola f. 1777 nr. 2

b. Salve f. 1780

c. Gjertrud f. 1784 gift på Refsland nr. 17

d. Peder f. 1789

e. Anne Katrine f. 1793


2. OLA PEDERSEN LUNDEN f. 1777 d. 1861

nr. 1a

g.1805.m. ANNE MARIE BØRILDSDTR. f. 1779 d. 1862

Haneberg, husmenn nr. 24e

Barn :

a. Bernt f. 1805 ugift i 1865, Ola Andreas’ bror

b. Karen Marie f. 1810 d 1892 ugift

c. Ingeborg f. 1815 gift på Immerstein, husmenn nr. 47

d. Pernille f. 1817 d. 1882 ugift

e. Ola Andreas f. 1821 Egeli i Svaheien nr. 11

f. Serine f. 1825 d. 1882 ugift