Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal


EGELAND

Oppdatert 15.09.2009




Gårdsnr. 9

Egeland i Sireheien, Eggeland som har ligget under Schougstad - 1665










1. ENDRE EGELAND n. 1606

Barn :   

a. ? Eivind nr. 3


2. NILS EGELAND n. 1610 - 1612

Var utskrevet soldat i 1611, det er en Nils Egeland n. 1622, det kan være at Astrids mann er kommet hjem (etter å ha vært i krigen ?), eller det kan være en sønn, alternativt feilskrevet for Eivind, som ikke finnes nevnt i 1622, men både før og etter.

g.m. ASTRID EGELAND n. 1613 – 1618


3. EIVIND ENDRESEN n. 1619 – 1659

nr. 1a ?

Løste første bygsel i 1619 på 8 mk, og tredje års tage på 3. parten av ½ pund talg. Han kan ha vært bror eller svigersønn til Astrid Egeland, eller hennes andre mann

Barn :   

a. ? Endre Egeland n. 1620 – 1622

b. Erik f. 1635 nr. 5


4. EIVIND EGELAND f. 1624 d.e. 1673

Jeg tipper dette er samme som nr. 3, og at alderen i 1666-tellingen på 40 år er feil, og at det egentlig skulle vært 70 år. Det vil gi ham et fødselsår på 1596, og passe med første bygsel i 1619, samt at han døde kort etter 1673 i høy alder. Lagrettemann i 1671.


5. ERIK EIVINDSEN f. 1635 n. 1668

nr. 3b


6. FREDRIK BØRILDSEN f. 1641 n. 1711

Løtoft nr. 8b, soldat 1677 – 1680, er dimitert i 1682 da han bruker jord.

g.m. ? d.f. 1711


7. HANS LARSEN f. 1681 d. 1728

Krone nr. 5b

g.m. GURI TORSTEINSDTR. d. 1749

Solbjørg, Lund

Barn :   

a. Torstein f. 1709 soldat 1742 – 1748, Nodland, Egersund g.m. Brandsberg nr. 9c

b. Gjertrud f. 1711 gift på Selebø nr. 11

c. Lars f. 1716 nr. 9

d. Fredrik f. 1719 Løvik nr. 15


8. LARS LARSEN f. 1702 d. 1784

Linland, Lund, Egeland i 1751 - 1753, Egeli i 1758, brukte 18 mk i 1755

g.1.m. ÅGOT KNUDSDTR. f. 1700 d. 1774

Årstad nr. 38d

g.2.1777.m. SISSEL ERIKSDTR. f. 1746 d. 1781

Birkeland nr. 20h

Barn 1:

a. Aksel f. 1751, ikke n. 1758

Barn 2.:

b. dødfødt sønn 1778

c. Ågot f. 1779 d. 1779


9. LARS HANSEN f. 1716 d. 1745

nr. 7c, soldat 1739 – 1745, Kaltes Eie i 1742, Egeli i 1742, 1745

g.1743.m. ELLEN OLSDTR. f. 1724

Brandsberg nr. 9b, g.2.m. Ørsland nr. 13

Barn :   

a. Hans f. 1744 d. 1759 på N. Saurdal

b. Guri f. 1745 g.m. nr. 10


10. TORGER OLSEN f. 1732 d. 1806

Røyland, Lund

g.1763.m. GURI LARSDTR. f. 1745 d. 1814

nr. 9b

Barn :   

a. Lars f. 1765 nr. 11

b. Ola f. 1768 Netland nr. 17

c. dødfødt sønn 1771


11. LARS TORGERSEN f. 1765 d. 1848

nr. 10a

g.1789.m. JOHANNE PEDERSDTR. f. 1768 d. 1847

Ø. Barstad nr. 44g

Hans barn :   

a. Lars f. 1789 UE d. 1789 mor - Karen Åvaldsdtr.

Barn 1.:           

b. Ellen Guria f. 1791 d. 1792

c. Ellen Guria f. 1793 g.1814.m. Hans Hansen Hiort, Midtbø, Hidra

d. Tobias f. 1795 d. 1795

e. Anne f. 1797 gift på Lindland nr. 36

f. Pernille f. 1799 d. 1803

g. Elisabet f. 1801 gift på Ø. Regeland nr. 27

h. Tønnes f. 1804 Krone nr. 21

i. Pernille f. 1806 gift på Y. Mydland nr. 32

j. Oline f. 1808 gift på Elve, Lund

k. Jonas f. 1810 nr. 12


12.  JONAS LARSEN f. 1810 d.f. 1888

nr. 11k

g.1835.m. INGEBORG SIVERTSDTR. f. 1810 d. 1888

Log nr. 25a

Barn :   

a. Gjertine f. 1837 gift på Helleren nr. 6

b. Gunhild Katrine f. 1840 g.m. nr. 13

c. Lars f. 1844 d. 1844

d. Sivert f. 1845 nr. 14

e. Elisabet f. 1849 gift på Ø. Barstad nr. 64


13. JOHAN SIVERT JOHANNESSEN f. 1835 d. 1882

Skogestad nr. 28g, bodde på Reg i 1873  - 1882

g.1870.m. GUNHILD KATRINE JONASDTR. f. 1840 d.e. 1900

nr. 12b

Barn : 

a. Johan f. 1871 d. 1871

b. Ida f. 1872 tv. d. 1872

c. Marie f. 1872 tv. d. 1872

d. Marie f. 1873 gift på Eie nr. 49

e. Jonas f. 1876 d. 1876

f. Johan f. 1877 d. 1877

g. Simon f. 1880


14. SIVERT JONASSEN f. 1845

nr. 12d

g.1876.m. GUNHILD KATRINE LARSDTR. f. 1848

Mål nr. 27d

Barn :   

a. Johan f. 1877

b. Klara f. 1879

c. Lars f. 1881

d. Inger Lovise f. 1885

e. Simon Gerhard f. 1887

f. Tomine Alette f. 1891