Dødsdommer i Sokndal
Det er ikke mange dødsdommer jeg har kommet over i Sokndal siden tingbøkene starter i 1613. Her har jeg en liten oppsummering av de jeg har funnet.
Barbro Jørgensdtr Bjelland f.ca. 1555 d. 1623

Tiltalt og dømt til "Boel och brand" for hekseri

 

Dorte Ribland n. 1605 - 1623

Tiltalt for hekseri, men usikkert om hun ble dømt

 

Steffen Toresen Myrstøl n. 1610 - 1632

Tiltalt og lyst fredløs for drap på sin svoger Tore Olsen Mydland


Jon Torgersen Guddal n. 1626 - 1645 d. 1646

Tiltalt 1633 for å ha drept Peder Adamsen i 1632, og henrettet i 1646

 

Inger Ånensdtr Sel f. 1690

Tiltalt og dømt til "at miste sitt Liv, Saa at hendis Hovet skilles fra hendis Crop med Sverd" for blodskam med sin svoger, som var bortrømt

 

Lars Jensen Skogenes f. 1724 d. 1780

Tiltalt og dømt til "at knibes med gloende Tænger, den høyre haand og hoved deretter med Øxe afhugges, og kroppen kastes paa een Ild og opbrændes" for blodskam med sin datter

 

Malene Larsdtr Skogenes f. 1754

Tiltalt og dømt til "at miste sin hals med Øxe, og kroppen kastes paa een Ild og opbrændes" for barnedrap etter blodskam med sin far, men hun ble benådet av kongen 5. juli 1780, og istedet sendt på tukthus på livstid.