Utgitte bygdebøker - til salgs hos Sokndal Ættesogelag og Horjen Libris, Sokndal.

 

 

 

Bygdebok nr. 1 - 2004:                    Utsolgt.  Utkom høsten 2004.              Boka er på 184 sider.

Gnr. 19 Ytre Mydland                     Gnr. 20 Indre Mydland

 

Bygdebok nr. 2 - 2006:                    Utsolgt. Utkom våren 2006.                  Boka er på 352 sider.

Gnr. 21 Årsvold                             Gnr. 22 Gudland                                 Gnr. 23 Øvre Mysse

Gnr. 24 Løining i Heien                    Gnr. 25 Solli                                      Gnr. 26 Myrstøl

Gnr. 27 Håland                              Gnr. 28 Hålandsvigen                          Gnr. 29 Årrestad

Gnr. 30 Nedre Mysse                      Gnr. 31 Lille Omdal                              Gnr. 32 Øvre Støle

Gnr. 33 Store Omdal

 

Bygdebok nr. 3 - 2007:                    Utsolgt.  Utkom høsten 2007.                Boka er på 494 sider.

Gnr. 34 Elvestrøm                          Gnr. 35 Løtoft                                    Gnr. 36 Toks

Gnr. 37 Nedre Støle                        Gnr. 38 Frøytlog                                 Gnr. 39 Sandbekk

Gnr. 40 Sel                                   Gnr. 41 Brandsberg                              Gnr. 42 Skjefrås

Gnr. 43 Krone                                Gnr. 44 Fidje                                      Gnr. 45 Åmodt

 

Bygdebok nr. 4 - 2008                     Utkom julen 2008.  Pris kr. 400.            Boka er på 466 sider.

Gnr.   8 Egeli, Sireheien                  Gnr.   9 Egeland, Sireheien                    Gnr. 10 Skogestad             

Gnr. 11 Tellenes                            Gnr. 12 Steinsland                              Gnr. 13 Guddal   

Gnr. 14 Brambo                             Gnr. 15 Aursland                                 Gnr. 16 Lille Ålgård                           

Gnr. 17 Store Ålgård                      Gnr. 18 Store Egeli (Egeli under Mydland)

 

Bygdebok nr. 5 - 2009:                    Utkom julen 2009.  Pris kr. 400.            Boka er på 567 sider.

Helleren (under Haneberg)              Div. artikler fra Jøssingfjord og Åna-Sira

Gnr.   1 Lie, Jøssingfjord                 Gnr.   2  Bue                                       Gnr.   3 Dydland

Gnr.   4 Ræg                                 Gnr.   5  Mål inkl. Sand                         Gnr.   6 Løyning, Åna-Sira

Gnr.   7 Log         

                                              

Bygdebok nr. 6 - 2010:                    Utkom julen 2010.  Pris kr. 450.             Boka er på 693 sider.

Gnr. 46 Haneberg                          Gnr. 47 Årstad                                    Gnr. 48 Nedre Løvås                        

Gnr. 49 Øvre Løvås                        Gnr. 50 Knubedal                                 Gnr. 51 Laugens laksefiskeri           

Gnr. 52 Kielland                             Gnr. 53 Åros                                       Gnr. 54 Neset inkl. Sogndalsstrand

 

Bygdebok nr. 7 - 2011:                    Utkom julen 2011.  Pris kr. 450.          Boka er på 706 sider.

Gnr. 55 Hauge                              Gnr. 56 Kirkebø                                   Gnr. 57 Frøyland               

Gnr. 58 Prestegården                     Gnr. 59 Lindland                                              

 

Bygdebok nr. 8 - 2012:                    Utkom julen 2012.  Pris kr. 450.          Boka er på 720 sider.

Gnr. 60 Eikeland                            Gnr. 61 Steinberg                                Gnr. 62 Bakke                                   

Gnr. 63 Ørsland                             Gnr. 64 Østre Barstad                          Gnr. 65 Vestre Barstad     

Gnr. 66 Urdal                                Gnr. 67 Lille Rosland                             Gnr. 68 Store Rosland      

Gnr. 69 Nedre Regeland                  Gnr. 70 Øvre Regeland     

 

Bygdebok nr. 9 - 2013:                    Planlagt julen 2013.        

Rekefjord Øst under ladestedet        Gnr. 71 Lille Rekedal                             Gnr. 72 Store Rekedal                      

Gnr. 73 Drageland                          Gnr. 74 Rekevik (Volden)                      Gnr. 75 Kvam                                    

Gnr. 76 Boismyr                             Gnr. 77 Skarås                                    Gnr. 78 Tothammer                          

Gnr. 79 Godthåp                            Gnr. 80 Løvland                                  Gnr. 81 Løgevik                                 

               

Bygdebok nr. 10 -  2014:                 Planlagt julen 2014.

Gnr. 82 Immerstein                        Gnr. 83 Nordnes  og Nordfjord                Gnr. 84 Hegdal   

Gnr. 85 Berglyd                             Gnr. 86 Nesvåg                                   Gnr. 87 Vatland 

Gnr. 88 Birkeland                           Gnr. 89 Gyland                                    Gnr. 90 Åvendal 

Gnr. 91 Egeli, Svåheien                   Gnr. 92 Selebø                                    Gnr. 93 Ribland

Gnr. 94 Øvre Saurdal                      Gnr. 95 Nedre Saurdal                          Gnr. 96 Gaudland

 

Bygdebok nr. 11 -  2015:                 Planlagt julen 2015.

Gnr.   97 Vinje                              Gnr.   98 Svindland                               Gnr.   99 Hetleskog

Gnr. 100 Netland                           Gnr. 101 Skogenes                                Gnr. 102 Ytre Evje

Gnr. 103 Indre Evje                        Gnr. 104 Eia                                        Gnr. 105 Kvivåg

Gnr. 106 Grov                               Gnr. 107 Bjelland                                  Gnr. 108 Refsland

Gnr 109 Tjørn

I denne boken blir det også et sammendrag/oppdatering av gnr. 19 Ytre Mydland og gnr. 20 Indre Mydland + noen rettelser/oppdateringer  fra mange gårder. I tillegg en del utvalgte bilder fra tidligere bygdebøker.