Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

BRAMBO

Oppdatert 12.11.2015
Gårdsnr. 14

Brambouff, nylig optagen ødegård u/ Mydland - 1616, Bramboe - 1665   


1. SVEN BRAMBO n. 1617 – 1618

Han er Brambos første bruker.


2. KNUD NILSEN n. 1619

Løst første bygsel i 1619 “en øde pladtz Bramboe, ther ingen Landschuild affgaaer”


3. BJØRN FREDRIKSEN n. 1620 – 1625

“Leyde j pnd i Bramboe” - 1622


4. HOSKULD BRAMBO n. 1626 – 1631

Kaltes også Askild, antakelig samme som Løtoft nr. 2. Tok første bygsel på 9 mk smør i 1626

Barn :   

a. Nils “thog itt Hors wloulig fra thodleff Strømstad, sonet der fore viij RDr” – 1631


5. LARS HANSEN n. 1631 - 1639


6. JON TOLLAKSEN n. 1646

Bykslet 1 spann smør i 1646, som han "med wrang beretning Sagde att Laurids Bramboe for hannom opgaff". Men samme år kom Ola Kjetilsen og sa at Lars Brambo hadde oppgitt til ham, og han fikk leie jorden.


7. OLA REIERSEN n. 1663 - 1673

Sikvaland, Time. Løste første byksel i 1663 på 18 mk talg med 4 Rdr. Bror til Y. Mydland nr. 5, innrullert soldat 1673 "har vert soldat"


8. SVENKE BØRGESEN f. 1661 d. 1745

Ø. Drivdal, Lund, er ikke her i 1723, Svenke er så uvanlig navn at det er vel samme som Svenke Skoholle som døde i 1745, og hvis kone døde i 1742

g.m. GITLAUG HÅGENSDTR. d. 1742

Solberg, Lund

Barn :   

a. ? Ingeborg f. 1692 Winterstø nr. 2

b. Børge f. 1696

c. Hågen f. 1698 Egersund i 1718

d. ? Inger gift på Lauland, husmenn nr. 13


9. RASMUS GULLIKSEN n. 1711, ikke n. 1723 n. 1729

Hadde kone og 3 barn i 1711


10. GULLIK OMUNDSEN f. 1698 d. 1767

Guddal nr. 6a, bykslet gård i 1720, soldat 1719 – 1729, var gift med 1 barn i 1727, 2 barn i 1729, brukte 18 mk i 1755

g.m. ÅGOT KNUDSDTR. f. 1692

Skogestad nr. 17h

Barn :   

a. Ingeborg f. 1724 d. 1789 ugift, fattiglem

b. Hans f. 1729 nr. 11

c. Omund f. 1731 nr. 12

d. Knud f. 1734 d. 1735

e. Helga f. 1736 d. 1736

f. Knud f. 1738 soldat 1757 – 1758 ”Comanderet paa Exqvadren” 1758


11. HANS GULLIKSEN f. 1729 d. 1783

nr. 10b, soldat 1754 – 1758, kaltes Lunden i Svaheien 1778 - 1783

g.1765.m. ANNE JAKOBSDTR.

Barn :   

a. Lars f. 1766

b. Knud f. 1768

c. Jakob Gabriel f. 1771 Helvig, Vanse

     g.1.m. Inger Vådjesdtr.

     g.2.m. Susanne Hansdtr.

d. Berte Guria f. 1778


12. OMUND GULLIKSEN f. 1731 d. 1787

nr. 10c, soldat 1751 – 1758, kaltes Kvam i 1764 – 1776, flyttet til Flekkefjord, og døde der

g.1764.m. GUNHILD TORSTEINSDTR. f. 1738

Skjevrås nr. 27e

Barn :   

a. Guri f. 1766 d. 1772

b. Gabriel f. 1770 d. 1772

c. Gabriel f. 1774

d. Ellen Guria f. 1776


13. LARS TORGERSEN f. 1776 d. 1801

Skogestad nr. 23d, "druknede i Brambo vandet."

g.1796.m. BERTE SIGBJØRNSDTR. f. 1760 d. 1846

Guddal nr. 11f

     g.2.m. nr. 15

Barn :   

a. Anne f. 1796 d. 1820 “druknit i Iisen paa Mydlandstrand”

b. Sigbjørn f. 1800 I. Mydland nr. 55


14. HANS TORGERSEN f. 1761 d. 1818

Skogestad nr. 23b, Kaltes Ø. Regeland i 1795 – 1802, S. Regedal  i 1803

g.1794.m. ELISABET GURIA HANSDTR. f. 1761 d. 1829

Kaltes Frøyland i 1794

Barn :   

a. Helene f. 1795 gift på Åros nr. 28

b. Hans f. 1797 d. 1798

c. Hans f. 1798 nr. 16

d. dødfødt datter 1801

e. dødfødt datter 1802

f. Anne Serine f. 1803 g.1829.m. Ola Torgersen Steinberg f. 1797, fra Birkeland, Kornsmo

g. Tolene f. 1806 d. 1806


15. SALVE HANSEN f. 1780 d. 1854

I. Mydland nr. 44c, kaltes I. Mydland i 1805 - 1854

g.1.1802.m. BERTE SIGBJØRNSDTR. f. 1760 d. 1846

     g.1.m. nr. 13

g.2.1846.m. KRISTEN TOLLAKSDTR. f. 1786

Gursli, Lund

     g.1.m. Y. Mydland nr. 29

Barn :   

a. dødfødt barn 1804

b. Serine Gjertine f. 1805 d. 1809


16. HANS HANSEN f. 1798 d.f. 1845

nr. 14c

g.m. GURI LARSDTR. f. 1796

Sel nr. 14f

     g.2.m. på Tellenes nr. 12

Barn :   

a. Grete Elisabet f. 1822

b. Hans f. 1824 nr. 17

c. Lars f. 1826 d. 1831

d. Hans Gabriel f. 1829 d. 1831

e. Lars f. 1834 Lindland nr. 45


17. HANS HANSEN f. 1824

nr. 16b, reiste til USA og bosatte seg i Vernon County, Wisconsin

g.1850.m. KAREN LOVISE KRISTIANSDTR. f. 1819

Tjellesvik, Lund

Barn :   

a. Hans Gabriel f. 1850

b. Kristiane f. 1852 g.m. nr. 19

c. Sofie f. 1853

d. Sara Tonette f. 1855 g.m. nr. 20

e. Lars Bernt 1858

f. Hans Kristian f. 1861


18. HELGE OLSEN f. 1821

Smed ved malmgruvene, født i Røldal, bodde i Avaldsnes til ca. 1864

g.m. ALIS KNUDSDTR. f. 1829

Avaldsnes

Barn :   

a. Branvika K. f. 1853

b. Marte K. f. 1858

c. Nils O. f. 1860

d. Marte K. f. 1864

e. Berte Serine f. 1866


19. OLUF ANDERSEN f. 1841

Brunskog sogn, Värmland, Sverige, arbeider, bodde på Guddal i 1873, men utvandret til USA kort tid etter.

g.1871.m. KRISTIANE HANSDTR. f. 1852

nr. 17b

Barn :   

a. Anne Kristine f. 1871

b. Lovise f. 1873


20. OLOF WEDDICKSON BORG f. 1848

Dalnäs under Bøhn ved Gøteborg, Sverige, verksarbeider ved Blåfjell, reiste i 1873 til Wisconsin, USA

g.1872.m. SARA TONETTE HANSDTR. f. 1855

nr. 17d


21. OLA OLSEN SKJELSTAD f. 1839

Skjelstad, Dovre (Lesja), Oppland

g.1872.m. ANNE TØNNESDTR. f. 1841

Y. Mydland nr. 38a

Barn :   

a. Sofie f. 1873 tv. d. 1873

b. Anne f. 1873 tv. d. 1873

c. Olaus f. 1874

d. Tønnes f. 1876

e. Johan f. 1878

f. Sigvald Benjamin f. 1880


22. KONRAD HANSEN f. 1857

Guddal nr. 20b, kaltes Årsvold i 1881 - 1884

g.1881.m. DORTEA PEDERSDTR. f. 1858

Årsvold nr. 21g

Barn :   

a. Hans Kristian f. 1881

b. Peder Severin f. 1884

c. Didrik Leonor f. 1886

d. Selma Lovise f. 1889

e. Karl f. 1892

f. Elisabet Dortea f. 1894

g. Einar f. 1897

h. Selma f. 1898

i. Arne Torvald f. 1900