Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

BJELLAND

Oppdatert 12.11.2015
Gårdsnr. 107

Biellandt - 1519, Bielland - 1758   


1. ASGERD BJELLAND n. 1519


2. TORE BJELLAND n. 1519 - 1521

Skattet 6 mark i 1519 og 1 mark 2 skilling i 1521


3. SIGURD BJELLAND n. 1563 - 1567

Skattet 1 daler i 1563. Kjøpte 2 pund korn for en ku av Bergen kongsgård i 1567.


4. MIKKEL BJELLAND n. 1606 – 1638 d.f. 1639

Eide i 1617 følgende gårdparter i Hetland, 1 pund i Grøsfjell og 9 mrk. i Skailand

g.1.m. ? ENKEN n. 1602      

     g.1.m. nr. 3

g.2.m. SIRI HALVORSDTR. n. 1639

     g.2.m. nr. 7, kaltes stemor til Mikkel Bjellands barn i 1639, og var da gift med Sven Sørensen Bjelland nr. 7

Barn 1.:

a. datter g.m. Sven Larsen Hetland, Bjelland

b. Marte gift på Kvievåg nr. 3

c. Ola Puntervold, Egersund

Barn 2.:

d. Ingeborg gift på Sollie nr. 7


5. BARBRO JØRGENSDTR. f.ca. 1555 d. 1623

Øgreid, Hetland, skattet 1/2 spann korn i tiende som enke i 1602 og 1603. Tiltalt for hekseri i 1623 Folk var redd henne, og lensmannen i Hetland sa en gang at han heller ville gå 10 mil enn å kreve henne for tiende : "fordi hund pleyer at bede saa ont for folk". Peder Grøsfjeld sa at en gang han hadde krevd henne for 2 daler, "Da miste hand strax der effter 5 kiør, som hund loffuede och forbandede sig paa at sculle schee." I tingboken presenteres hennes forklaring som hun skal ha gitt den 19.januar 1623 på morgenen, "upiint og utvungen", som det står. Hun hevdet at hun kunne bøte folk og fe med 5 slags "gruelige remser", som skriveren dessverre mente var altfor omfattende til å skrive ned. Hun hevdet videre at hun kunne se dødninger og djevelen selv sitte til bords hjemme hos henne. På spørsmål svarte hun hvordan hun gikk frem for å se dette. Hun gikk til Hellelands kirke og tok litt vann som dryppet fra kirken ned på kirkegården. Dette vannet vasket hun seg i. Da kunne hun straks se dem sitte tilbords på kirkegården med røde hetter på. Når hun ville bli kvitt dem, brukte hun messevin i stedet.Det gikk riktig ille med Barbro og hun ble dømt til "boell och brand", dvs til døden ved brenning. Hun hadde en sønn som hadde sittet i fengsel, men som hadde rømt og var lyst fredløs. I lensregnskapene finnes utgiftene med henrettelsen nedtegnet på totalt 11 daler 12 skilling, alt fra håndjernene, tauet, stien og 6 båter fyllt med ved. Mestermannens (bøddelens) lønn var på 4 daler, for å pine henne, føre henne til fengselet og til slutt henrette henne.

Barn :   

a. ? Jørgen n. 1624 da Navar Skailand bøtet 4 daler for å ha bitt ham i fingeren


6. SIVERT BJELLAND n. 1623 - 1624

Nevnt blant husmenn og ødegårdsmenn


7. SVEN SØRENSEN nevnt 1639

g.m. SIRI HALVORSDTR.            

     g.1.m. nr. 4, g.3.m. nr. 8

Barn :   

a. Mikkel f. 1640 nr. 9

b. Johannes, soldat i 1665, ikke n. 1679


8. EINAR EINARSEN f. 1614 d. 1679

Ø. Hetland, Helleland

g.1.m. ?

g.2.m. SIRI HALVORSDTR. nevnt 1679           

     g.2.m. nr. 7

Barn 1.:   

a. Tora Bjelland, Siris stedatter

Barn 2.:

b. Gitlaug gift på Rapstad, Helleland, enke 1675


Enken (Siri) skiftet i 1679 med sine barn etter tre menn.

c. Mikkel Svensen, neste bruker           

d. Ingeborg gift på Solli           

e. Guri gift med Sivert Eikeland           

f. Ingeborg gift på Ørsland           

g. Inger gift på Mysse           

h. Guri gift på Lomeland, Helleland, død før 1679


Det er en Kjetil Einarsen Bjelland som er nevnt i tingboken fra 1694, men det er vel snarere Kjetil Endresen Bjelland fra Elvestrøm 7g


MIKKEL SVENSEN f. 1640 n. 1679

nr. 7a, hadde overtatt gården i 1679 fra sin mor

g.m. ?

Barn :

a. Anders f. 1680 d. 1712 marin soldat på Egersundstranden i 1701 -1712 g.1706.m. Elen Eriksdtr.

    Ingen barn

b. Gitlaug d.f. 1712 i Strand

c. Kirsten Mikkelsdtr, ugift 1712, bosatt på Egersundstranden


I Anders Mikkelsens skifte 1712 nevnes hans avdøde søster Gitlaug Mikkelsdtrs barn i Strands sogn, ukjent hvor mange,og ugift søster Kirsten Mikkelsdtr.


9. MIKKEL HANSEN d. 1696

Lauland 2c

g.m. BARBRO ENDRESDTR. d. 1695

Elvestrøm nr. 7i, oppgitt gift på Lauland i 1690

Barn :   

a. Hans f. 1686, fosterbarn hos Løvik nr. 9 i 1701, i Egersund 1706

b. Endre n. 1695, ikke n. 1696

c. Jakob n. 1695, ikke n. 1696


I Mikkels skifte : "Skifte etter S: Mikkel Bjelland, og hans sønn Hans Mikkelsen, nærværende på hans vegne Lars Løyning, Ola Tothammer, Trond Tothammer, Ellef Drageland samt morbror Peder Eie".


10. ASLAK OLSEN f. 1649 d.e 1701

Barn :   

a. datter g.m. Immerstein, husmenn nr. 8

b. Karen f. 1688 g.m. nr. 13


11. STEFFEN LARSEN f. 1651 n. 1701

Stene, Heskestad, bodde her i noen år

g.m. SIRI ROALDSDTR. Kvievåg nr. 6e

Barn :   

a. ? Anne g.m. Grov nr. 6

b. Lars f. 1691 Grov nr. 5


12. TOLLAK BJELLAND

ikke funnet

Barn :   

a. Ola f.ca. 1720 k. 1736


13. GUNNAR TORSTEINSEN f. 1670 d. 1742

Eie nr. 13b, eide 1 pd. 21 mk. i 1726 - 1733, samt 24 mk i Grøsfjeld i 1726

g.m. KAREN ASLAKSDTR. f. 1688 d. 1772

nr. 10b

Barn :   

a. Torstein f. 1701 nr. 14

b. Aslak f. 1703 Hestad, Helleland

c. Ola f. 1705 Bjelland, husmenn nr. 1

d. Anders f. 1708 Nese, Helleland

e. Inger f. 1712 gift på Gauteland nr. 14

f. Jakob f. 1717 nr. 17

g. Guri f. 1718 gift på Eie nr. 17

h. Karen f. 1723 gift på Hestad, Helleland

i. Ingeborg f. 1726 gift på Vigesdal, Bjerkreim


14. TORSTEIN GUNDERSEN f. 1701 d. 1733

nr. 13a, eide 1 pd. 21 mk. i 1726

g.m. INGEBORG TRONDSDTR. d. 1742

Kvievåg nr. 7a

     g.2.m nr. 15

Barn :   

a. Anne f. 1723 gift på Nese, Helleland

b. Marte f. 1725 gift på Eikeland, Heskestad

c. Gunnar  f. 1729 nr. 16

d. Mikkel f. 1732 d. 1756 druknet i Grøsfjellvannet


15. OMUND BESSESEN n. 1734 sk. 1742 +

Ø. Øyestad, Heskestad, bruker fra 1734 - 1741

g.1734.m. INGEBORG TRONDSDTR. d. 1742

     g.1.m. nr. 14

Barn :   

a. Torstein f. 1736 S. Rosseland nr. 18

b. Torborg f. 1739 d. 1791 ugift


16. GUNNAR TORSTEINSEN f. 1729 d. 1803

nr. 14c, gift i Heskestad

g.1747.m. GUNHILD JAKOBSDTR. f. 1728 d. 1806

Langhus, Heskestad

Barn :   

a. Torstein f. 1749 d. 1750

b. Torstein f. 1751 nr. 18

c. Ingeborg f. 1755 d. 1755

d. Jakob f. 1756

e. Mikkel f. 1757, ikke n. 1758

f. Ingeborg f. 1761 d. 1761

g. Jakob f. 1763 d. 1792

h. Ingeborg f. 1768 gift på Grov nr. 15


17. JAKOB GUNDERSEN f. 1718 d. 1776

nr. 13f, var soldat i 1743

g.1743.m. INGER GUNDERSDTR. f. 1718 d. 1800

Eie nr. 14c

Barn :   

a. Gunnar f. 1744  nr. 19

b. Torstein f. 1747 d. 1753

c. Ingeborg f. 1750, ikke n. 1754

d. Karen f. 1751, ikke n. 1776, men n. 1788

e. Torstein f. 1754 Bergen

f. Gunnar f. 1756 Bergen

g. Ingeborg f. 1759

h. Inger f. 1761 gift på Ø. Barstad nr. 39

i. Jakob f. 1764, ikke n. 1788


18. TORSTEIN GUNDERSEN f. 1751 d. 1836

nr. 16b

g.1.1783.m. JORUN TØNNESDTR. f. 1757 d. 1824

Hafsøen, Egersund

g.2.1828.m. ELISABET MARIE BJØRNSTR. f. 1774 d. 1851

Tjørn, Heskestad, hun flyttet tilbake til Tjørn etter Torsteins død

Barn 1.:   

a. Gunhild f. 1785 gift på V. Barstad nr. 44

b. Tønnes f. 1788 d. 1788

c. Maren f. 1790

d. Tønnes f. 1794 d. 1794

e. Tønnes Gabriel f. 1796 nr. 21


19. GUNNAR JAKOBSEN f. 1744 d. 1824

nr. 17a

g.1774.m. KAREN TOLLAKSDTR. f. 1746 d. 1838

Gauteland nr. 14f

Barn :   

a. Johannes f. 1775

b. Tønnes f. 1778 d. 1855 ugift

c. sønn f. 1780 d. 1780

d. Inger f. 1782 d. 1782

e. barn f. 1783 d. 1783

f. Inger f. 1784 gift på Bjelland, husmenn nr. 3

g. Gunnar f. 1790 nr. 20


20. GUNNAR GUNDERSEN f. 1790 d. 1866

nr. 19g, kaltes Gauteland i 1815, L. Refsland i 1835

g.m. ELLEN GURIA IVARSDTR. f. 1786 d. 1853

Gauteland nr. 18g

Barn : 

a. Marie Elisabet f. 1815 d. 1844 ugift

b. Jakob f. 1817 d. 1817 tv.

c. Karen Guria f. 1817 d. 1817 tv.

d. Karen Guria f. 1819 d. 1819

e. Gabriel f. 1820 d. 1844 ugift

f. Ivar f. 1823 d. 1823

g. Ingeborg f. 1825 g.m. nr. 23


21. TØNNES GABRIEL TORSTEINSEN f. 1796 d. 1818

nr. 18e

g.1815.m. HELENE SALVESDTR. f. 1797

Ø. Barstad nr. 51d

     g.2.m. nr. 22

Barn :   

a. Gjertine f. 1816 gift på Eikeland, Heskestad


22. OMUND ERIKSEN f. 1791 d. 1860

Malmei, Bjerkreim

g.1819.m. HELENE SALVESDTR. f. 1797 d. 1874

     g.1.m. nr. 21

Barn :   

a. Else Marie f. 1820 gift på I. Evje nr. 28

b. Tønnes Gabriel f. 1821 d. 1823

c. Helene f. 1824 g.m. Børild Olsen Grøsfjell, Heskestad

d. Ellen Sofie f. 1826 gift på Gauteland nr. 24

e. Anne f. 1829 gift på Gauteland nr. 27

f. Tønnes f. 1832 d. 1835

g. Hans Anton f. 1835 nr. 24

h. Salve f. 1837

i. Enevald f. 1842 d. 1842


23. OLA ANDREAS ANDREASSEN f. 1824 d.e. 1900

Eie nr. 38b

g.1845.m. INGEBORG GUNDERSDTR. f. 1825 d. 1893

nr. 20g

Barn :   

a. Marie f. 1846 d. 1846

b. Andreas f. 1848 d. 1848 (Gabriel)

c. Andreas f. 1849 nr. 25

d. Gunnar f. 1852

e. Elias f. 1855 nr. 27

f. Ola Gabriel f. 1857 d. 1885 ugift

g. Elling f. 1860 nr. 28

h. Ingeborg Marie f. 1863 d. 1915 ugift

i. Johan Kristian f. 1866 var i Montana, USA i 1900, ugift


24. HANS ANTON OMUNDSEN f. 1835

nr. 22g

g.1857.m. GURI KNUDSDTR. f. 1836

Møgedal, Helleland

Barn :   

a. Helene f. 1858 d. 1859

b. Omund f. 1860

c. Berte Kristine f. 1863

d. Helene Henriette f. 1865

e. Sofie Elisabet f. 1867

f. Karl Gustav f. 1870

g. Jette Lovise f. 1877


25. ANDREAS OLSEN f. 1849 d.e. 1900

nr. 23c

g.1870.m. ANNE SOFIE TOBIASDTR. f. 1850 d.e. 1900

Eie nr. 36f

Barn :   

a. Ida Marie Gemalie f. 1871 g.m. nr. 26

b. Sine Tobie Amalie f. 1873

c. Ludvig Aleksander f. 1875 var i Montana, USA i 1900

d. Oline Augusta f. 1879


26. AMUND BØRILDSEN GRØSFJELL f. 1862

Grøsfjell, Heskestad, sønn til nr. 22c

g.1898.m. IDA MARIE GEMALIE ANDREASDTR. f. 1871

nr. 25a

Barn :   

a. Børild f. 1899

b. Johan Kristian Grøsfjell f. 1900

c. Anne Sofie f. 1902

d. Helene f. 1904

e. Astrid Borghild f. 1905

f. Marie f. 1907

g. Agnes Henriette f. 1914


27. ELIAS OLSEN f. 1855

nr. 23e, jeger og handler med skinn og vilt i 1900

g.1877.m. KRISTINE GURINE OMUNDSDTR. f. 1854

Gløbstad, Helleland

Barn :   

a. Ingeborg Marie f. 1878       

     Barn : a. Margrete f. 1899 UE – far Teodor Tobiassen, Røydland, Helleland

b. Gotfreda Kristine f. 1885

c. Olufine Gabrielle f. 1887

d. Emil f. 1889

e. Olaf f. 1891

f. Klara f. 1893

g. Eline f. 1895


28. ELLING OLSEN f. 1860

nr. 23g, bodde på Grov i 1896

g.m. BERTE MARIE OLSDTR. f. 1861

Y. Evje nr. 21d

Barn :   

a. Olga f. 1890

b. Ola Andreas f. 1892

c. Erling f. 1895 d. 1895

d. Emilie f. 1896 d. 1896   HUSMENN1. OLA GUNDERSEN ÆRESTØ f. 1705 d.e. 1788

Bjelland nr. 13c, bodde først på Høyland, Helleland, hvor de 6 første barna er døpt, deretter på Grønning, Helleland, hvor de neste 2 er døpt, de tre siste er døpt i Sokndal. Han er nevnt i et skifte fra 1788 at han bodde på Ærestø under Bjelland

g.1.1732.m. SIRI OLSDTR. f. 1707 d. 1742

Hestad, Helleland

g.2.1743.m. GURI TORGERSDTR. f.ca. 1715 d. 1746

Eide, Heskestadg.

3.1746.m. ÅSE TORGERSDTR. f. 1723 d. 1800

Rapstad, Helleland, kaltes gl. Åse Eleistø i 1800, så det er vel henne

Barn 1.:           

a. Gunnar f. 1734

b. Marte f. 1735

c. Karen f. 1737

d. Ola f. 1741, ikke n. 1742

Barn 2.:           

e. Torger f. 1743

Barn 3.:           

f. Anne f. 1747

g. Torger f. 1750, ikke n. 1758

h. Ola f. 1751, ikke n. 1758

i. Torger f. 1755 Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane

j. Guri f. 1758

k. Jakob f. 1761


Hadde i følge 1758 tellingen følgende barn boende hjemme :

a. Torger f. 1746, men dette må være Torger f. 1755

b. Gunnar f. 1748

c. Jon f. 1751

d. Guri f. 1758


2. ANDERS ANDERSEN f. 1751

Er kanskje den Anders Andersen som brukte 24 mk smør i Grov i 1789

g.m. TURID OMUNDSDTR. f. 1731


3. MIKKEL ASKILDSEN ÆRESTØ f. 1792 d. 1881

Strømstad, Helleland, kaltes L. Refsland i 1835

g.1828.m. INGER GUNDERSDTR. f. 1784 d. 1853

Bjelland nr. 19f