Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

BERGLYD

Oppdatert 15.01.2015
Gårdsnr. 85

Berurjóðri 1200 - tallet, Berereø 1563, Berllye - 1618, Berrjod - 1664, Berliud - 1665, Bierliud - 1711


1. INGJALD på BERURJÓÐRI

Nevnt i sagaen fra 1200 – tallet


2. NILS BERGLYD n. 1563

Skattet 1 daler i 1563


3. JAKOB BERGLYD n. 1602 – 1606

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603

Barn :   

a. Sveinung nr. 10

b. Jon f. 1614 nr. 11

c. Marit g.m. nr. 6

d. Jakob f. 1635 nevnt ugift i tingbok 1665


4. TROND OLSEN n. 1627 – 1629


5. DANIEL KRISTENSEN n. 1617 - 1626

Løste første bygsel i 1617, både i Tvedt og Berglyd ”Jon Berlie for hannd goduilligen opgaff”. Løste første bygsel på ½ løp smør i Løvik i 1628


6. PEDER JØRGENSEN n. 1610 - 1629

vitnet mot Dorte Ribland i 1623, var gift med en datter til nr. 3, og det var nok den Marit Berglyd som vitnet mot Dorte Ribland i 1629

g.m. MARIT JAKOBSDTR. n. 1629

nr. 3c

Barn : Jakob Pedersen Berliud f.ca. 1617 n. soldat i lensregnskap 1637


7. ENDRE TORSTEINSEN n. 1629

Siden han kun er nevnt med 1st bygsel, kan det tyde på at han var gift med

g.m. HELGA SIGURDSDTR. n. enke 1629 - 1645

vitnet for Dorte Ribland 1629


8. LARS BERGLYD n. 1603 – 1618

Betalte 12 skilling i landskyld av 1 hud i 1603, skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.

Barn :   

a. Jon nr. 9


9. JON LARSEN n. 1618

nr. 8a, løste første bygsel i 1618 "som hans fader betalede"


10. SVEINUNG JAKOBSEN n. 1640 - 1645

nr. 3a


11. JON JAKOBSEN f. 1614 sk. 1684

nr. 3b, tok første bygsel i 1635 "Torstein opgaff", leiet også 1/2 pund i 1640 som Endre opplod for ham.

g.m. ANNE ANDERSDTR.

Barn :   

a. Gunnar  f. 1668 nr. 13


12. TOLLAK JONSEN f. 1624 d. 1684 - 1701

Eide ½ pund smør i Åvendal i 1671 – 1675 (konens arv), samt i Løyning i heien (i 1671) og Årrestad (1675-1677). Årrestad eide han sammen med Mikkel Steinberg, kanskje samme som S. Regedal, husmenn nr. 5

g.m. MARGRETE TOMASDTR. f.ca. 1640 d. 1684

S. Regedal nr. 3c

Barn :   

a. Jon

b. Tomas

c. Kristen

d. Todni

e. Apelone

f. Margrete

g. Borghild

h. Magnild

i. Guri

j. Sivert f. 1684 tjente på S. Regedal i 1701


13. GUNNAR JONSEN f. 1668 d.ca. 1705

nr. 11a

g.m. TORA JONSDTR. f. 1666 d. 1732

Ø. Barstad nr. 8g

     g.2.m. nr. 16

Barn :

a. Jon f. 1692 nr. 13a

b. Anne f. 1700 g.m. Birkeland nr. 24


13a. JON GUNNARSEN f. 1692 d. 1736

nr. 13a, soldat 1719 – 1729, dimitert 1729, hadde kone og 1 barn i 1727 - 1729. Døde i Egersund, skipper

g.m. TORBORG ANDERSDTR. f. 1683 d. 1741

døde i Egersund

Barn :

a. Gunnar f. 1718 n. 1741 sjømann, "farer til Bergen"

     g.1741.m. Marie Elisabet Villumsdatter Baad fra Bergen

          Barn : a. Torborg tv. f. 1742 d. 1742

                    b. Dorte Maria tv. f. 1742 d. 1742


Gunnar Larsen Berglyd (Kvam nr. 9) tok i 1738 opp en sak for Jon Gundersens enke og sønn og var også Gunnars formynder ved morens skifte.


14. OLA TORGERSEN f. 1645 ikke n. 1711

Lagrettemann i 1702, bror til nr. 15, "gl. Ole Berlies søn" er nevnt 1718

Barn :

a. Torger f. 1699 n. 1718


15. INGEBRET TORGERSEN f. 1655 d. 1730

Kaltes Årrestad i 1682 - 1701, og brukte 6 mk i prestens part der. Bror til nr. 14

g.1.m. ?

g.2.1693.m. MAGDALENA BÅRDSDTR.

fikk kongebrev 21.feb. 1693, beslektet i 3. ledd

Barn 2.:

a. Torger f. 1683 nr. 18

b. Elisabet f. 1689 g.m. Årrestad nr. 15

c. Liva f. 1690 g.m. Gyland nr. 17

d. ? Karen gift på Nesvåg nr. 15


16. SVEN TORGERSEN f. 1676 n. 1725

Ført som bruker av ½ løp til 1725, kaltes svoger til Sigbjørn Jakobsen Åvendal i 1717. Han makeskiftet i 1711 med Nils Hansen Elle dennes kones part i Berglyd på ½ løp som hun har arvet mot 13 ½ mk i Østbø. Han hadde 4 barn i 1711

g.m. TORA JONSDTR. f. 1666 d. 1732

Ø. Barstad nr. 8g

     g.1.m. nr. 13

Barn :

a. ? Sivert Svensen Hegdal n. forlover i 1730

b. ? Asgaut g.2.1730.m. Margrete Jansdtr.


17. KNUD TORGERSEN n. 1715

Kan være bror til nr. 14 og nr. 15


18. TORGER INGEBRETSEN f. 1683 d. 1736

nr. 15a, kaltes Årrestad i 1709 – 1724, da Jon Sigbjørnsen overtok etter ham. Bodde her fra 1725, og brukte ½ løp

g.m. TURID TORESDTR.

Ø. Sandsmark, Bakke

      g.2.1739.m. Ola Aslaksen Årrestad

Barn :

a. Karen f. 1709 gift på Kvam nr. 9

b. Tore f. 1715 nr. 19

c. Berte f. 1719 , ugift i 1750, ikke n. 1736

d. Ingebret f. 1723 d. 1748 i Holland

e. Ståle f. 1726 d. 1748 i Holland

f. Guri f. 1728 gift på Urdal, husmenn nr. 1


søskenbarn Tore Karlsen Åros

Torger Ingebretsens segl fra 1725. Foto : Stein N. Wisted


19. TORE TORGERSEN f. 1715 d. 1746

nr. 18b, soldat 1734 – 1732, ugift 1734 – 1737, gift uten barn [?] 1739 – 1742, skipper hos Jan Kjelland, døde på Østlandsreise

g.1738.m. ANNE MARIE KRISTENSDTR. f. 1718

Strømsøe (Drammen)

     g.2.m. nr. 20

Barn :   

a. Torger f. 1739 Sandsmark, Bakke

b. Kristian f. 1741 d. 1742

c. Barbro f. 1744 g.m. nr. 24


20. HALVOR MIKKELSEN f. 1724 d. 1800

Årrestad nr. 20b, brukte 1 pnd 12 mk i 1755, kaltes Hauge i 1800

g.1.1749.m. ANNE MARIE KRISTIANSDTR. f. 1718

     g.1.m. nr. 19

g.2.1786.m TORBORG PEDERSDTR. f. 1735

     g.1.m. Haneberg, husmenn nr. 14, g.2.m. Nesvåg nr. 17, er kanskje den Torborg Pedersdtr Mong, fattigkone på Hegdal, som døde i 1819, og da kan Tore Mong som mistet en datter i 1796 være stesønnen, men jeg har ikke funnet noen av dem i 1801-tellingen

Barn 1.:

a. Tore f. 1749

b. Turid f. 1752 d. 1760


21. TROND MIKKKELSEN f. 1692 n. 1743

Sønn til Mikkel Kristensen Rodvelt, Egersund, oppgitt født på Berglyd i manntallsrulle 1727, bykslet gård i 1722, soldat 1717, dimitert 1727, hadde kone og 2 barn i 1727, flyttet til Rodvelt i 1728 da faren døde, skjøte datert 6.3.1728 på 3 spann korn i Rodvelt fra Erik Gulliksen til Trond Mikkelsen

Barn : Ellef f. 1715 Stranden nr. 36


22. LARS OMUNDSEN f. 1725 d. 1753

S. Rosseland nr. 13a, brukte 36 mk, skjøtet datert 9. juli 1751

g.1750.m. KRISTINE GUNDERSDTR. f. 1726

Kvam nr. 9a

     g.2.m. nr. 23

Barn :   

a. Gunnar f. 1751 nr. 25

b. Ingeborg f. 1753 d. 1753


23. TORKEL TORKELSEN f. 1732 d. 1811

Ø. Hetland, Helleland, brukte 1 pnd 12 mk i 1755, kaltes Steinskaret etter 1785, han brant inne i huset 13. januar 1811

g.1.1754.m. KRISTINE GUNDERSDTR. f. 1726 d. 1775           

     g.1.m. nr. 22

g.2.1776.m. STINE LARSDTR. f. 1731 d. 1806

Immerstein, husmenn nr. 9a

Barn :   

a. Mette f. 1755 d. 1755

b. Guri f. 1756, ikke n. 1758

c. Mette f. 1758 gift på Ø. Surdal nr. 12

d. Turid f. 1760 g.m. Mål, husmenn nr. 7

e. Lars f. 1764 d. 1772

f. Torkel f. 1767 n. 1803

g. Tomas f. 1769 d. 1772


24. SIVERT JONSEN f. 1740 d. 1772

Immerstein nr. 20j, falt overbord fra en båt og druknet

g.1764.m. BARBRO TORESDTR. f. 1744

nr. 19c

     g.2.m. Berglyd, husmenn nr. 1

Barn :   

a. Jon f. 1765 Birkeland nr. 31

b. Tore f. 1768 d. 1772

c. Inger f. 1770 d. 1853 fattiglem i Hagen

     Barn : a. Karen Fredrikke f. 1805 UE g.m. Frøytlog nr. 32 far Carl Fredrich Holmgren, en svensk matros fra Karlskrona


25. GUNNAR LARSEN f. 1751 d. 1842

nr. 22a

g.1775.m. KAREN TOLLAKSDTR. f. 1750 d. 1831

Ribland nr. 11f

Barn :   

a. Lars f. 1776 nr. 28

b. Kristine f. 1780 gift på Gauteland nr. 20

c. Petter Johannes f. 1783

d. Ellef  f. 1786 d. 1814 "en Steen faldt over ham, og knuste hans laar"

e. Gunnar f. 1790 Rekevik nr. 40

f. Karen Guria f. 1793 g.m. nr. 29


26. JON OMUNDSEN f. 1750 d. 1831

Hovland, Helleland, kaltes L. Rosseland i 1775 - 1780, flyttet til Stene, Heskestad, oppgis i sesjonsliste som ”Uanselig”

g.1.1774.m. TORBORG MIKKELSDTR. f. 1732 d. 1794 

     g.1.m. L. Rosseland nr. 17

g.2.1795.m. INGER OMUNDSDTR. f. 1751 d. 1824

Stene, Heskestad

Barn :   

a. Inger f. 1775


27. JAKOB OMUNDSEN f. 1764 d. 1841

Øyestad, Heskestad

g.1794.m. INGER IVARSDTR. f. 1773 d. 1836

Gauteland nr. 18a

Barn : 

a. Omund f. 1795 nr. 30

b. Ivar f. 1798 V. Barstad nr. 46

c. Jakob f. 1800 d. 1881 ugift

d. Jonas f. 1802 nr. 31

e. Marie f. 1805 gift på Gauteland nr. 26

f. Tønnes f. 1808 Gauteland nr. 23

g. Gabriel f. 1810

h. Andreas f. 1812

i. Elias f. 1817 Ørsland nr. 26


28. LARS GUNDERSEN f. 1776 d. 1856

nr. 25a

g.1810.m. ANNE IVARSDTR. f. 1782 d. 1838

Gauteland nr. 18e

Ingen barn


29. RASMUS PEDERSEN f. 1788 d. 1860

Nesvåg, husmenn nr. 5d, los, var ifølge mannskapslisten fra 1808 opbrakt i England

g.1818.m. KAREN GURIA GUNDERSDTR. f. 1793 d. 1849

nr. 25f

Barn :   

a. Peder Johannes f. 1819 nr. 32

b. Karen f. 1822 gift på nr. 34


30. OMUND JAKOBSEN f. 1795 d. 1872

nr. 27a

g.1825.m. ANNE FRØKEN GUNDERSDTR. f. 1793 d. 1858

Lauland 13a

Barn :   

a. Jakob f. 1826 d. 1826

b. Ingeborg Marie f. 1827 d. 1827

c. Rakel f. 1828

d. Jakob Engel f. 1829 d. 1885 ugift

e. Anne Marie f. 1831

     Barn : a. Jakobine Amalie f. 1862 UE – far Jakob Nilsen Norland, Stavanger

f. Grete f. 1832

g. Gabriel f. 1833 nr. 35

h. Andreas f. 1834


31. JONAS JAKOBSEN f. 1802 d. 1886

nr. 27d, kaltes Skogenes i 1850

g.1849.m. SERINE HANSDTR. f. 1820 d. 1892

Skogenes nr. 9c

Barn :   

a. Anne f. 1850 gift på Gauteland nr. 29

b. Ellen Gjertine f. 1852 d. 1880

c. Hansine f. 1855 gift på Løtoft nr. 29

d. Severine Bertine f. 1859 d. 1871

e. Johan f. 1862 d. 1883


32. PEDER JOHANNES RASMUSSEN f. 1819 d. 1879

nr. 29a

g.1851.m. MARIE SEVERINE JAKOBSEN f. 1831 d.e. 1900

N. Regeland nr. 26b

Barn :

a. Kristian Reginius f. 1852 nr. 38

b. Jakob Brun f. 1855 d. 1856

c. Anne Elisabet f. 1857 g.m. nr. 35

d. Jakob Brun f. 1860

e. Marie Kristine f. 1865 g.m. nr. 37

f. Peter Johan f. 1871 ugift i 1900


33. PEDER PEDERSEN f. 1806

Ø. Surdal nr. 14c, tømmermann, kaltes Selebø i 1849, Ribland i 1851, S. Regedal i 1854 - 1865

g.1843.m. OLINE OMUNDSDTR. f. 1815

Selebø nr. 13e

Barn :   

a. Omund Andreas f. 1843 Løvik, husmenn nr. 5

b. Peder f. 1846 Stranden nr. 240

c. Samuel f. 1849 Stranden nr. 269

d. Olaus f. 1851 Rekevik, husmenn nr. 11

e. Johan f. 1854 d. 1854

f. Anne O. f. 1856


34. TOBIAS HANSEN HAGEN f. 1833

Skogenes nr. 9f, hele familien dro med båten Urania til Quebec, Canada i 1867

g.1.1855.m. KAREN RASMUSDTR. f. 1822 d. 1857

nr. 29b

2.1858.m. RAKEL BERNTSDTR. f. 1833

Mong

Barn 1.:           

a. Kristian Roginius f. 1857

Barn 2.:   

b. Bernt f. 1859

c. Anne Sofie f. 1861

d. Hansinius f. 1864


35. GABRIEL OMUNDSEN f. 1833 d. 1886

nr. 30g, døde av "ulykkelig hendelse (følgerne af et benbrud)"

g.1882.m. ANNE ELISABET PEDERSDTR. f. 1857

nr. 32c

     g.2.m. nr. 36

Barn :   

a. Anne Fredrikke f. 1882

b. Gabriel Elinius f. 1886


36. JOHAN MARTIN JØRGENSEN f. 1858

Rekevik nr. 36c

g.1890.m. ANNE ELISABET PEDERSDTR. f. 1857

     g.1.m. nr. 35

Barn :   

a. Georg Emil f. 1891

b. Petter Johannes f. 1892

c. Jakob Brun f. 1894

d. Johan Martin Leander f. 1896

e. Magnus Severin f. 1898

f. Klara Elisabet f. 1900


37. PEDER BØRILDSEN ÅRRESTAD f. 1864

Årrestad, Helleland, sersjant i 1892 - 1897

g.1892.m. MARIE KRISTINE PETERSDTR. f. 1865

nr. 32e

Barn :   

a. Peter Johannes f. 1892

b. Gyda Bergljot f. 1894

c. Marie Susanne f. 1895

d. Klara Petrea Margit f. 1897


38. KRISTIAN REGINIUS PETERSEN f. 1852

nr. 32a, bodde på Ø. Regeland i 1900

g.1896.m. JOHANNE SEVERINE MORTENSDTR. f. 1861

S. Rosseland nr. 26h, var døpt Severine Johanne

Barn :   

a. Peter Johannes f. 1897

b. Marten Rødder f. 1899HUSMENN1. JAKOB TØNNESSEN HAGEN f. 1753 d. 1817

Åvendal nr. 17d

g.1776.m. BARBRO TORESDTR. f. 1744 d. 1823     

     g.1.m. Berglyd nr. 29

Barn :   

a. Anne Marie f. 1777

b. Serine f. 1781 d. 1781

c.  Sivert f. 1782 matros 1801


2. PETTER TOBIAS PETTERSEN HAGEN f. 1862

Vatland nr. 22g, los og bonde, fikk i 1880 barn med Gyland, husmenn nr. 23b

g.1882.m. HELENE BERNTSDTR. f. 1850

Lie, husmenn nr. 17a

Barn :   

a. Bernt Tobias f. 1883

b. Konrad f. 1884

c. Peter f. 1886

d. Jakob Tobias Bernhard f. 1889

e. Sofie Marie f. 1892

f. Konrad f. 1889

g. Petter f. 1889

h. Jakob f. 1888