Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

BAKKE

Oppdatert 16.4.2016
Gårdsnr. 62

Backe - 1567, Bache - 1665, Bache med Portell - 1668   


1. TORE O. BAKKE f.ca. 1555 d. 1628

Tengs, Egersund ?

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. I Sokndal prestearkiv nevnes en lagrettemann i Sokndal Tore Olsen i 1596. Det kan være Tore Bakke. Han (Tore Bakke) hadde ihvertfall 2 pd smørs odel i S. Tengesdal, kanskje etter sin far, isåfall var han kanskje sønn til Ola (Nilsen/Torgersen/Einarsen) Tengs n. 1553 - 1622, som var lensmann i Egersund ihvertfall fra 1602 - 1613. I 1628 lot Jakob Toresen på sin far Tore Bakkes vegne opplese at han (faren) ville selge sin odel i Tengesdal. Dette har vært trodd at det var Jakob Toresen Steinberg, men  i 1618 på rådstuen i Stavanger vitnet Jakob Steinberg på sin far Tore Ålgårds vegne. Så det er nok to Jakob Toresen'er.

g.m. N.N. n. 1629 - 1632

Barn :

a. Jakob n. 1618

b. Berge f.ca. 1585 Birkeland, Bakke

c. ? datter (Turid) g.m. Omund Larsen Ollestad/Vasshus, Heskestad


2. TORGER LARSEN f. 1604 d. 1677

Etter oppkallingen av eldste sønn, var han vel g.1.m. en datter av forrige bruker.

g.m. MARIT BJØRNSDTR. n. 1677

Fitje nr. 5c

Barn :

a. Tore f. 1634 nr. 3

b. Lars f. 1640 Frøytlog nr. 15

c. Lars d.y. f.ca. 1646 Vatland nr. 10

d. Jakob

e. Astrid gift på Ø. Støle nr. 3

f. Guri gift på S. Ålgård nr. 5

g. Siri gift på N. Støle ?

h. Mette gift på Eie nr. 12

i. Siri gift på Frøytlog ?


3. TORE TORGERSEN f. 1634 d. 1673 - 1701

nr. 2a, i følge tingboken fra 1671 framviste han bykselsseddel på halve Portell, datert 1. april 1637. Dette er sikkert den Tore Torgersen Nesvåg som er nevnt i Bjørn Kjetilsen Hanebergs skifte i 1693

Barn :

a. Torger f. 1673 tjente på Løvik i 1701


4. BJØRN JAKOBSEN f. 1628 d.e. 1698

Åros nr. 6a, kaltes S. Ålgård i 1663 – 1672, han var forlovet med Ågot Olsdtr. Tjørn, men dette gikk vistnok faren hennes imot og fikk opphevet det. Han (Ola Tjørn) hadde gitt ut gårdparter i medgift i Tjørn i "druchenschab", men kona hans hadde gjort det om. Så det ble ikke noe av det giftermålet. Han var i 1664 tiltalt for "hand udj hans Egteschab haffde bedreffuit horrej" med Siri Bellestsdtr. Han møtte i retten og nektet for å være barnefar til hennes barn, men han kunne ikke nekte for at han "haffde hafft med hinder at bestille til utugt". Han måtte ut med 12 daler. Lagrettemann i 1672

g.1655.m. GURI TORGERSDTR.

nr. 2f, g.1.m. S. Ålgård nr. 5

Barn :

a. Torkel f. 1656 nr. 5

b. Jakob f. 1671 nr. 6

c. Anne gift på Urdal nr. 16


5. TORKEL BJØRNSEN f. 1656 n. 1723 sk. 1730

nr. 4a, lagrettemann i 1693, omtalt i en sak fra 1724 at han var i live sommeren 1723

g.m. ELSE SVENSDTR. d. 1755

Skåland, Lund, 1724 var hun stevnet av fogden for "hun haver sloss med enken Ane Backes børn og tieniste- eller arbeidsfolck".

Barn :

a. Sven f. 1689 nr. 7

b. Siri f. 1694 gift på Stranden nr. 35

c. Bjørn f. 1698, i Holland 1730, ikke n. 1769

d. Guri f. 1701 gift på Immerstein, husmenn nr. 6

e. Anne gift på Ø. Åmodt nr. 16


6. JAKOB BJØRNSEN f. 1671 d. 1723

nr. 4b, stående soldat 1690 – 1696

g.m. ANNE SVENSDTR. f. 1677 d. 1761

Urdal nr. 16e, ført som bruker i fogdens kassabok 1723 - 1725, døde på Eie, Egersund "94 aar gml"

Barn :

a. Guri f. 1695 gift på Hatleskog nr. 6

b. Bjørn f. 1702 d.f. 1728

c. Sven f. 1707 nr. 8

d. Torger f. 1711

e. Jon f. 1714, fadder i 1729


7. SVEN TORKELSEN f. 1689 d. 1766

nr. 5a, var soldat i Heiermanns kompani 1709, brukte 2 pnd 18 mk i 1755, samt 12 mk i Portell

g.m. HELGA TORKELSDTR. f. 1689 d. 1769

Ø. Barstad nr. 21a

Barn :

a. Else f. 1716 d. 1773

b. Guri f. 1720 d. 1773 g.1754.m. Tore Toresen Ø. Svanes, Egersund

c. Torkel f. 1725 nr. 9

d. Elisabet f. 1729 ikke n. 1758

e. Peder f. 1727 soldat 1751 – 1754 d. 1774

f. Anne f. 1730 gift på Ørsland nr. 18

g. Tønnes f. 1732 nr. 10

h. Bernt f. 1733 nr. 11


8. SVEN JAKOBSEN f. 1707

nr. 6c, kaltes Fitje i 1727, fikk skjøte her fra 1728, soldat 1731 - 1739, bykslet ½ løp smør siden 1725, kaltes Ripland 1744 - 1747, bodde senere på Eie, Egersund, etter 1764 på Lynghaugen under Nordstokke, Karmøy

g.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1703

V. Barstad nr. 31c

Barn :

a. Jakob f. 1728 k. 1743 Eie, Egersund g.1762.m. Hatleskog nr. 6d

b. Anne f. 1730 gift på S. Ege, Egersund

c. Valborg f. 1733 gift på Krone nr. 15

d. Lars f. 1735

e. Jon f. 1738

f. Peder f. 1741 ugift 1770

g. Rakel f. 1744


9. TORKEL SVENSEN f. 1725 d. 1771

nr. 7c, soldat 1745 – 1751, skattet som odelsbonde i 1764

g.1762.m. SIGNE SIGBJØRNSDTR. f. 1738 d. 1773

Øksendal i Bakke (nå Sirdal), g.2.m. Ø. Åmodt nr. 21

Barn :

a. Helene f. 1763 g.m. nr. 13

b. Lischen f. 1765 g.1790.m. Salve Pedersen Grøsfjell, Heskestad

c. Serine f. 1768 gift på Åros nr. 19

d. Torkel f. 1771 d. 1771

gl. SIGNE PORTHØL d. 1751 er nok konens mormor Signe Atlaksdtr. Øksendal


10. TØNNES SVENSEN f. 1732 d. 1790

nr. 7g, soldat 1751 – 1754, kaltes Rosseland i 1764 - 1766

g.1.1754.m. MARTE JAKOBSDTR. f. 1732 d. 1765

g.2.1766.m GURI KJETILSDTR. KIRSEBOM f. 1739 d. 1818

Egersund, datter til Kirkebø nr. 35f, oppsettning på Bunes ved begravelsen, "79 aar"

Barn 1.:

a. Helene f. 1755, ikke n. 1758

b. Anne Maren f. 1757 d. 1759

c. Jakob Andreas f. 1760 nr. 12

d. Helene f. 1760 tjente hos nr. 13 i 1801

e. Sven f. 1762 d. 1784

Barn 2.:

f. Marte f. 1766 gift på Skjevrås nr. 31

g. Anne Marie f. 1769 d. 1769

h. Kjetil f. 1770 Brandsberg nr. 12

i. Peder f. 1774 nr. 16

j. Tønnes f. 1778 d. 1793

k. Anne f. 1782 Skarås, husmenn nr. 12


11. BERNT SVENSEN f. 1733 d. 1804

nr. 7h, skattet som odelsbonde i 1764, kaltes L. Rosseland i 1769 - 1771, bodde senere på Skåra, Egersund

g.1764.m. ANNE d.y. BRYNJELSDTR. f. 1737 d. 1820

Ribland nr. 12e

Barn :

a. Valborg f. 1764 gift på Sestad, Egersund

b. Bernt f. 1765 Sestad, Egersund

c. Sven f. 1767 Skåra, Egersundd.

d. Helene f. 1769 Skåra, Egersund

e. Anne Guria f. 1771 Stavanger

f. Andreas f. 1774 Steinberg nr. 34

g. Elisabet Marie f. 1777 Skåra, Egersund

h. Guria f. 1781 d. 1781

i. Bernt Tomas f. 1784 d. 1785


12. JAKOB ANDREAS TØNNESSEN f. 1760 d. 1840

nr. 10c, kaltes Åmodt i 1790

g.1789.m. INGEBORG ANDERSDTR. f. 1760 d. 1840

Guddal nr. 10c

Barn :

a. Marte f. 1790 gift på Sel nr. 16

b. Anne Marie f. 1793 gift på Årrestad nr. 37

c. Tønnes f. 1795 nr. 15

d. Anders f. 1798 nr. 17

e. Ingeborg f. 1801 d. 1801

f. Ingeborg f. 1802 gift på Krone nr. 20


13. TØNNES TØNNESSEN f. 1762 d. 1845

Åvendal nr. 17h

g.1788.m. HELENE TORKELSDTR. f. 1763 d. 1844

nr. 9a

Barn :

a. Tobias f. 1790 nr. 14

b. Serine f. 1792 d. 1795

c. Serine f. 1796

d. Anne Sofie f. 1799 d. 1799

e. Tønnes f. 1801 Skarås, husmenn nr. 15

f. Anne Sofie f. 1804 d. 1816

g. Gjertine f. 1809 g.m. Ola Olsen Stensø, Stavanger


14. TOBIAS TØNNESSEN f. 1790 d. 1865

nr. 13a

g.1810.m. METTE MARIE LARSDTR. f. 1776 d. 1862

Ørsland nr. 20b

Barn :

a. Tønnes f. 1812 nr. 18

b. Lars f. 1814 nr. 19

c. Helene Sofie f. 1817 gift på Ø. Barstad nr. 52

d. Elisabeth Marie f. 1823 d. 1823


15. TØNNES JAKOBSEN f. 1795 d. 1838

nr. 12c

g.1.1816.m. INGER STEFFENSDTR. f. 1798 d. 1822

S. Omdal nr. 18d

g.2.1823.m. GJERTRUD GURIA JONSDTR. f. 1797 d. 1833

Kirkebø, husmenn nr. 4i, død i barselseng

g.3.1835.m. GRETE SOFIE KJETILSDTR. f. 1803 d. 1875

Brandsberg nr. 12c

     g.2.m. Y. Evje nr. 16

Barn 1.:

a. Jakob f. 1817 d. 1818

b. Steffen f. 1819 tv. S. Omdal nr. 26

c. Jakob f. 1819 tv. d. 1839

d. Hans Lorentz f. 1822 d. 1822

Barn 2.:

e. Govert f. 1824 d. 1824

f. Jonas f. 1825 d. 1826

g. Jonas f. 1826 d. 1826

h. Jonas Mikkel f. 1827 reiste i 1849 til USA

i. Jens Kristian f. 1830

j. Ingeborg f. 1833 d. 1834

Barn 3.:

k. Kjell f. 1836 d. 1836

l. Tobine Gurine f. 1839 d. 1839


16. PEDER TØNNESSEN f. 1774 d. 1839

nr. 10i, kaltes Steinberg i 1804-1808, Frøyland i 1817, Lille Aursland i 1820, L. Rosseland i 1811 – 1814 og 1823 - 1839

g.1802.m. BERTE OMUNDSDTR. f. 1778 d. 1860

Y. Mydland nr. 20h, hun døde på Fitje

Barn :

a. Guri f. 1802 g.1851.m. Ola Torgersen fra Birkeland, Undal

b. Berte f. 1804 Helleren nr. 8

c. Tønnes f. 1808 Urdal, husmenn nr. 3

d. Peder Tobias f. 1811 d. 1820

e. Karen f. 1814 d. 1830 av meslinger

f. Omund f. 1817 Åros, husmenn nr. 15

g. Karen Tolene f. 1820

h. Peder f. 1823 d. 1824


17. ANDERS JAKOBSEN f. 1798 d. 1883

nr. 12d

g.1826.m. ANNE RASMUSDTR. f. 1801 d. 1853

N. Åmodt nr. 17e

Barn :

a. Ingeborg f. 1827 g.m. nr. 21

b. Anne Tolene f. 1829

c. Bertine f. 1832


18. TØNNES TOBIASSEN f. 1812 d. 1882

nr. 14a

g.1843.m. TOLENE JONSDTR. f. 1822 d. 1896

N. Åmodt nr. 21b

Barn :

a. Marie Elisabet f. 1845 g.m. nr. 20


19. LARS TOBIASSEN f. 1814 d. 1893

nr. 14b, kaltes Barstad i 1843

g.1840.m. ANNE OLINE GJERMUNDSDTR. f. 1816 d.e. 1900

Urdal nr. 36b

Barn :

a. Marie Elisabet f. 1841 g.m. nr. 23

b. Bertine f. 1843 gift på Steinberg nr. 41


20. JON JONASSEN f. 1835 d.e. 1900

Ørsland nr. 27a

g.1865.m. MARIE ELISABET TØNNESDTR. f. 1844 d.e. 1900

nr. 18b

Barn :

a. Ellen Sofie f. 1866 gift på Stranden nr. 254

b. Tobine Elisabet f. 1867

c. Josefine Eline f. 1869

d. Johan Teodor f. 1870

e. Jon Martin Brun f. 1872 USA, fikk i 1891 barn med Ørsland nr. 32b

f. Tobias Rasenius f. 1874 d. 1880

g. dødfødt datter 1876

h. Samuel Leganger f. 1878

i. Gabriel Joakim f. 1880 bosatt på Klepp

j. Ragna Teodora f. 1884

k. Emma Alfine Marie f. 1887

l. Johanne Margrete f. 1891


21. SØREN SVENSEN f. 1820 d. 1866

Lindland nr. 30e, han er innført i kirkeboken som Sven, men presten hadde tilføyd : "NB: I følge faderens og faddernes Ringe sans: blev han i Daaben kaldet : Søren" Matros, døde i Danzig av kolera

g.1845.m. INGEBORG ANDERSDTR. f. 1827 d. 1860

nr. 17a

Barn :

a. Martine Kristine f. 1846 d. 1846

b. Anton f. 1848 sjømann 1865

c. Martine Kristine f. 1850

d. Sivert f. 1853

e. Anne Kristine f. 1855

f. Karoline f. 1858


22. JAKOB TOLLAKSEN f. 1817 d. 1867

L. Ålgård nr. 13c, bodde på L. Ålgård i 1847 – 1849, Ø. Mysse i 1851, Ørsland i 1853, L. Ålgård i 1860, forpakter i 1864 - 1867

g.1846.m. SERINE BIRGITTE HANSDTR. f. 1820

S. Omdal nr. 19i

Barn :

a. Hans Kristian f. 1847 fikk i 1875 barn med Gyland nr. 32b

b. Tollak Elias f. 1849

c. Jonas Tobias f. 1851

d. Anne Pernille f. 1853

e. Jakob Tønnes f. 1860

f. Hans Willum f. 1864 d. 1864

g. Hans Willum f. 1865


23. LORENTZ ANDREAS SIGBJØRNSEN f. 1827 d.e. 1900

Tellenes nr. 12f

g.1864.m. MARIE ELISABET LARSDTR. f. 1841 d.e. 1900

nr. 19a

Barn :

a. Elisabet f. 1866

b. Anne f. 1867 ugift 1900

c. Sivert f. 1869

d. Lovise f. 1872 gift på Hauge, husmenn nr. 29

e. Martine f. 1874

f. Tobine f. 1877

g. Larsinius f. 1879

h. Sofie f. 1882


24. KRISTIAN BJØRNSEN f. 1846

Sandbekk nr. 14f

g.m. GJERTRUD MIKKELSDTR. f. 1858

Øyestad, Heksestad

Barn :

a. Bjarne Johan Kristian f. 1887

b. Martin Valberg f. 1889

c. Karoline f. 1891

d. Sivert Tobias f. 1893

e. Omund Gustav Karin f. 1896 d. 1898

f. Gustav Karin f. 1899 d. 1899


25. PEDER PEDERSEN OMDAL f. 1851

Eide, Heskestad, folkeskolelærer, bodde i et tilbygg til skolehuset på Åmodt, bodde på L. Omdal i 1880

g.1880.m. MARTINE JØRGENSDTR. f. 1854

Ø. Åmodt nr. 10b

Barn :

a. Bine Marie f. 1881 d. 1883

b. Bine Marie f. 1883

c. Johan Teodor f. 1885

d. Peder Mandius f. 1887 reiste til USA i 1911

e. Margrete f. 1890

f. Jenny Amanda f. 1896HUSMENN1. STÅLE GUNDERSEN f. 1641 n. 1701

husmann

g.m. ?

Stebarn :

a. Nils Hansen f. 1687 tjener på Nesvåg i 1701

Barn :

b. Gunnar f. 1689