Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ÅVENDAL

Oppdatert 15.1.2015
Gårdsnr. 90

Aundall - 1606, Åvendal - Ougendal - 1641, Iugendall - 1665, Ougdendahl - 1701

 

1. TROND ÅVENDAL n. 1610 – 1626

Eide 18 mrk. smør i Åvendal 1617 og ½ løp i 1624 - 1626

Vitnet mot Dorte Ribland i 1623

g.1.m.

Barn :

a. ? Guri Åvendal begått leiermål 1618, kanskje samme som

b. ? Turid Åvendal begått leiermål 1619

c. Kolbein f. 1601 nr. 4

d. Kristen f. 1614 nr. 6


2. JAKOB ÅVENDAL n. 1611

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen


3. MIKKEL ÅVENDAL n. 1603 - 1606

Skattet 10 daler i leilendingskatt i 1603.


4. KOLBEIN TRONDSEN f. 1601 n. 1629 – 1637

Nr. 1c, nevnt 1630 med kone, eide 1 spand i 1639, flyttet senere til Ø. Barstad, husmenn nr. 1


5. JENS MIKKELSEN f. 1588 d. 1666 - 1672

Løvik nr. 2b, bodde på Løvik 1617 – 1625, nevnt her fra 1627. Lagrettemann i 1634 - 1648.

"Jens Løguigh och Jens Aarhus er tilldømpt, fordi di slages udj et brollup, Jens Løguigh for 8 ortuger och 13 lodd sølff och Jens Aarhus dobbelt bøder. Jens Løuig haffuer betald for sin armod schyld j dlr." - 1623

Barn :

a. Mikkel f. 1642 N. Surdal nr. 5

b. datter g.m. nr. 6

Jens Åvendals segl 1634. Foto : Stein N. Wisted6. KRISTEN TRONDSEN f. 1614 d.e. 1694

Nr. 1d, kaltes Jens Åvendals svigersønn i 1640, bodde her fra rundt 1643. Var i 1694 stevnet, men "manden liger Seel suag, och kand iche Self møde i Retten"

g.m. N.N. JENSDTR.

nr. 5b

Barn:

a. Kristine g.m. nr. 7

b. Trond f.ca. 1656 soldat 1676

c. Mikkel n. 1681 som ugift, er vel Mikkel Kristensen n. 1693 som bruker av ½ hud i Berglyd

d. Berte gift på Eie nr. 11


7. JAKOB TRONDSEN f. 1652 d. 1709

Ø. Surdal, hm nr. 1a, kjøpte 12 mk av svigerfaren i 1688, døde ”ved påsketiider" - 1709

g.1.m. KRISTINE KRISTENSDTR. d. 1708

nr. 6a

g.2.1709.m. BERTE MAGNUSDTR. d. 1756

Barn 1.:           

a. Sigbjørn f. 1687 nr. 12

b. Berte f. 1690 gift på Harveland nr. 3

c. Trond f. 1693 n. 1718

d. Rasmus f. 1696 n. 1718

e. Ola f. 1699 n. 1718

f. Guri f. 1702


Ved Jakobs skifte i 1709 : farbror Trond Mikkelsen Kvievåg nr. 7


8. KARL NILSEN ÅVENDAL f.ca. 1635 d. 1659

Var utskrevet soldat i 1658, sendt med lt. Fritzøe til Christiania i 1658, døde i Major de Crequi de la Roques kompani der 21.5.1659. Han var vel ikke fra Åvendal, men ført til gården i legdsrullene.


9. TOLLAK ÅVENDAL n. 1607

Ga ½ dr for tredje tage av ½ løp smør, men kan ikke ha bodd her lenge


10. HANS ÅNENSEN f. 1643 n. 1727

N. Surdal nr. 4a, husmann, innrullert soldat i 1673. Hadde kone og 1 fosterbarn i 1711

Barn :   

a. datter gift på S. Regedal, husmenn nr. 6

b. ? Johanne f. 1679 g.m. nr. 12


11. JON ÅVENDAL n. 1717

nevnt som et vitne i saken mellom Hans Åvendal og Jan Tollaksen i Rekefjord, ant. samme som S. Regedal, husmenn nr. 6


12. SIGBJØRN JAKOBSEN f. 1687 d. 1763

nr. 7a, tjente på Grøstveit, Egersund i 1701, ikke gift i Egersund

Var fadder til Erik Gulliksen Rodvelts sønn i 1726, kaltes svoger til Sven Torgersen Berglyd i 1717, og frende til Jan Tollaksen i Rekefjorden

g.m. JOHANNE f. 1679 d. 1759

nr. 10b ?

Barn :   

a. Kristine f. 1712 gift på Ø. Regeland nr. 16

b. Guri f. 1715 gift på Gyland nr. 18

c. Jakob f. 1718 nr. 14

d. Tønnes f. 1721 nr. 17


13. TOLLAK JONSEN f. 1695 d. 1763

S. Regedal, husmenn nr. 6a, kaltes også Johannesen, flyttet til Sestad, Egersund

g.1.m. MARTE TORGERSDTR. d. 1741

g.2.1742.m. TORBORG STEINSDTR. d. 1750

     g.1.m. Selebø nr. 10

g.3.1750.m. GURI LARSDTR. f. 1702 d. 1762

Barn 1.:           

a. Tomas f.ca. 1720 nr. 15

b. Torger f. 1722 Omdal, Egersund

c. Jan f. 1724 nr. 16

Barn 2.: 

d. Guri f. 1745 d. 1745


14. JAKOB SIGBJØRNSEN f. 1718 d. 1789

nr. 12c, soldat 1739 – 1748, brukte 1 pnd i 1755

g.1744.m. BERTE HANSDTR. f. 1722 d. 1808

Hegdal, husmenn nr. 7d

Barn :   

a. Hans Willum f. 1746 Tothammer nr. 23

b. Johanne Kristine Smith f. 1747 d. 1749

c. Johanne Kristine f. 1750 gift på Ø. Regeland nr. 17

d. Ellef  f. 1752 Gyland nr. 28

e. Guri f. 1755 gift på Gyland nr. 23

f. Gjertrud f. 1757 gift på Drageland nr. 12

g. Jakob f. 1759 nr. 19

h. Berte f. 1764, ikke n. 1789

i. Marie f. 1766 d. 1772


15. TOMAS TOLLAKSEN f. 1718 d. 1797

nr. 13a, , brukte 8 mk i 1755, flyttet til Sestad, Egersund, og i 1759 til Skjelbred, Egersund

g.1742.m. GURI OLSDTR. f. 1714 d. 1803

Barn :   

a. Anne Marie f. 1744

b. Ola f. 1747 nr. 18

c. Tora f. 1750 Myklebust, Egersund

d. Tollak f. 1753 Åvendal

e. Tomas f. 1756 Sestad, Egersund

f. Ellen f. 1759 d. 1761

g. Mikkel f. 1763

h. Ellen Guria f. 1766 d. 1766

i. Isak f. 1767 d. 1771


16. JAN TOLLAKSEN f. 1724

nr. 13c, soldat 1750 – 1754, gift med 2 barn i 1754, flyttet til Sestad, Egersund, kaltes Nesvåg i 1750

g.1749.m. INGER NILSDTR. f. 1728 d. 1764

Barn :   

a. Borghild  f. 1750 Åse, Egersund


De hadde mange flere barn, født i Egersund

 

17. TØNNES SIGBJØRNSEN f. 1721 d. 1791

nr. 12d, kaltes Fitje i 1748-1749, Bakke i 1791, brukte 16 mk, skjøtet datert 14. okt. 1750

g.1747.m. SIRI JAKOBSDTR. f. 1724 d.e. 1770

Drageland nr. 10b

Barn :

a. Simon f. 1748 "for tidlig fødte" d. 1748

b. Mette Marie f. 1749 gift på Gauteland nr. 18

c. Johanne f. 1751 gift på Hadland, Egersund

d. Jakob f. 1753 Berglyd, husmenn nr. 1

e. Simon f. 1755

f. Peder  f. 1758 Skjevrås nr. 29

g. Ola f. 1760 d. 1785 Birkeland

h. Tønnes f. 1762 Bakke nr. 13

i. Lars f. 1765 d. 1772

j. Ellef f. 1767 nr. 20


18. OLA TOMASSEN f. 1747

nr. 15b

g.1784.m. GURI SIGBJØRNSDTR. f. 1734

     g.1.m. Birkeland nr. 23


19.  JAKOB JAKOBSEN f. 1759

nr. 14g, "med kongl. tilladelse" - 1794

g.1794.m. MARIE JAKOBSDTR. f. 1761 d. 1852

N. Regeland nr. 23g

Barn :

a. Berte f. 1795, ikke n. 1801

b. Jakob f. 1796 L. Regedal nr. 16

c. Hans Willum f. 1801 d. 1801


20. ELLEF TØNNESSEN f. 1767

nr. 17j, kaltes Håland, Egersund i 1790 - 1792, Sel i 1794, fra 1816 bodde de på Skadberg, Egersund

g.1.1790.m. SIGNE JAKOBSDTR. f. 1752 d. 1813

Håland, Egersund

g.2.1813.m. HELVIG HANSDTR. f. 1774 d. 1856

Myklebust, Egersund

Barn 1.:           

a. Jakob f. 1790 Skjelbred, Egersund

b. Sara f. 1792 Skadberg, Egersund

c. Tønnes f. 1794 Hadland, Egersund

d Anne Sofie f. 1798 d. 1799 (Inger)

Barn 2.:           

e. Ivar f. 1815 d. 1816

f. Helene Serine f. 1818 Håland, Egersund

g. Ellen f. 1820 Damsgård, Egersund


21. JON ELLEFSEN f. 1770 d. 1855

Ørsland nr. 18e, bodde til ca. 1803 på Skåre, Egersund

g.1801.m. INGEBORG MARIE HANSDTR. f. 1780 d. 1869

Skåre, Egersund, bodde hos barnebarnet nr. 25 i 1865

Barn :

a. Hans f. 1802 nr. 22

b. Eilert f. 1804 d. 1835

c. Ola Andreas f. 1811 Havsøy, Egersund

d. Anne Bertine f. 1815 g.m. Ø. Barstad, husmenn nr. 6


22. HANS JONSEN f. 1802 d. 1881

nr. 21a, bodde hos sønnen nr. 24 i 1865

g.1830.m. SARA HELENE SVENSDTR. f. 1802 d. 1874

Ørsland nr. 19c

Barn :   

a. Jonas f. 1832 nr. 25


23. HANS LARSEN f. 1809 d. 1881

Høyland, Helleland

g.1841.m. ANNE SOFIE GUNDERSDTR. f. 1814 d. 1865

     g.1.m. Bøysmyr nr. 3

Barn :   

a. Regine f. 1842 gift på Immerstein nr. 33

b. Anne Martine f. 1844 g.m. nr. 26

c. Birgitte Elisabet f. 1848

d. Lars f. 1851

e. Gunnar f. 1854 nr. 27

f. Hans Jakob f. 1857


24. JAKOB GUNDERSEN f. 1832 d. 1886

Gyland nr. 31i, "Kom tilskade ved et fald i laden og døde efter 2 dagers forløb".

g.1862.m. INGEBORG JAKOBSDTR. f. 1837 d.e. 1904

Løvik nr. 22f

Barn :   

a. Gunnar f. 1863 nr. 28

b. Anne f. 1865 gift på Gauteland nr. 31

c. Ingeborg Oline f. 1867 g.1886.m. Tobias Torkelsen, Høyland, Hå f. 1858

d. Jakob f. 1870

e. Bernt Tobias f. 1874

f. Gurine f. 1876 d. 1888 druknet

g. Johan f. 1879 d. 1888 druknet


25. JONAS HANSEN f. 1832 d. 1873

nr. 22a

g.1859.m. KAREN BIRGITTE JAKOBSDTR. f. 1833 d. 1908

Løvik nr. 22e

Barn :   

a. Hans f. 1859 reiste til USA, og har etterslekt i Oregon

b. Ingeborg f. 1862 g.m. nr. 29

c. Jakobine Oline f. 1864

d. Severine f. 1867 d. 1883

e. Johanne Kristine f. 1869 gift på Stranden nr. 217

f. Ingeborg Marie f. 1872 tv. d. 1872


26. HANS KJETILSEN f. 1832

Høyland, Helleland, snekker, bodde i 1865 på Høyland, Helleland, kaltes Regedal i 1866 – 1875, Frøyland i 1877

g.1862.m. ANNE MARTINE HANSDTR. f. 1844

nr. 23b

Barn : 

a. Kristian f. 1866

b. Herman Albert Severin f. 1870

c. Ingeborg Marie f. 1872

d. Anne Sofie Kristine f. 1875

e. Erik f. 1877


27. GUNNAR HANSEN f. 1854

nr. 23e

g.1872.m. ANNE ELISABET JAKOBSDTR. f. 1852

Vatland nr. 23d

Barn :   

a. Anne Sofie f. 1872 tv.

b. dødfødt datter 1872 tv.

c. dødfødt barn 1874

d. Hans Larsinius f. 1875

e. Johan Adolf f. 1877

f. Gustav Elinius f. 1880


28. GUNNAR JAKOBSEN f. 1863 d. 1943

nr. 24a

g.1887.m. INGEBORG BERTINE HANSDTR. f. 1862 d. 1935

Birkeland nr. 37g, kaltes også Ingeborg Birgitte

Barn :   

a. Inga f. 1887 tv. d. 1887

b. Grete Sofie f. 1887 tv. d. 1887

c. Johanne Gurine f. 1888

d. Jakob f. 1891

e. Hans Kristian f. 1893 dro til USA

f. Ingeborg f. 1895

g. Sine Bertine f. 1898 dro til USA

h. Georg Ingvald f. 1900

i. Inga

j. Ida


29. HANS SEVERIN KRISTIAN HANSEN f. 1858

Birkeland nr. 37f

g.1884.m. INGEBORG JONASDTR. f. 1862

nr. 25b

Barn :   

a. Gjertine Kristine f. 1885

b. Sofie f. 1887

c. Jonas Karin f. 1890

d. Bertine Severine f. 1892

e. Hanna Kristine f. 1894

f. Inga Hermine f. 1896

g. Hans Kristian f. 1898