Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ÅRSVOLD

Oppdatert 28.10.2021
Gårdsnr. 21

Aarswold - 1602, Aasvold - 1665

 

 


 


  

1. OLA ÅRSVOLD n. 1602 – 1622

Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen

Barn :   

a. ? Sissel g.m. nr. 4


2. MIKKEL ÅRSVOLD n. 1606 - 1633

Ga 1 ort i tredje års byksel av 1 spd smør i 1606. Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen, Ga 1 daler i tredje års byksel av 1 spann smør i 1612. Nevnt i drapssaken mot Jon Torgersen Guddal 1633

Barn :

a. Torkel n. 1633 da han leide 3 pnd smør i Årsvoll, da hans far flyttet.
b. Jon nr. 3


3. JON MIKKELSEN n. 1629 - 1633
Leide 6 pnd smør i 1633 som "hans fader affstod"


4. HANS LARSEN f. 1596 n. 1657 sk. 1676 +

g.m. SISSEL OLSDTR.

nr. 1a ?

Barn :   

a. Aksel f. 1630 nr. 6

b. Lars f. 1628 Krone nr. 5

c. Ola f. 1646 nr. 5

d. Trond N. Surdal nr. 7 ?

e. Elisabet gift på Krone nr. 3 ?

f. Johanne


5. OLA HANSEN f. 1646 d. 1713

nr. 4c, innrullert soldat 1673

g.m. ÅSE LARSDTR.

Krone nr. 2c

Barn :   

a. Hans f. 1688 nr. 7

b. Astrid gift på Guland nr .5

c. Sissel f. 1671 gift på Mål nr. 13

d. Berte d. 1740 g.m. Tore Larsen Drangeid, Nes

e. Elisabet gift på Kvelland, Lund

f. Siri g.m. Anstein Ånensen Kvelland, Lund


6. AKSEL HANSEN f. 1630 d.e. 1673

nr. 4a

g.m. SIRI LARSDTR.

Krone nr. 2d

     g.2.m. Sigbjørn Olsen Ø. Sandsmark, Bakke

Barn :   

a. Helga f. 1652 gift på Skogestad nr. 17

b. ? Karen gift på Ø. Mysse nr. 6

c. Johanne f. 1661 gift på Egeli i Sireheien nr. 5

d. Lars f. 1663 Lindland, Lund

e. Sissel f. 1665 gift på Moi, Lund

f. Nils f. 1671 nr. 8


7. HANS OLSEN f. 1668 d. 1733

nr. 5a, bodde her til 1717, flyttet senere til Tjellesvik, Lund, men døde ant. hos sønnen Tormod; Hans Odden d. 1733

g.m. TODNY TORMODSDTR. f. 1670

Tjellesvik, Lund

Barn :   

a. Berte f. 1706 gift på Mål, husmenn nr. 4

b. Inger f. 1707 gift på  Nordnes, husmenn nr. 3

c. Tormod f. 1709 Lauland, husmenn nr. 13

d. Ola i Sokndal

e. Marta g.m. Sigbjørn Andersen Tjellesvik, Lund


8. NILS AKSELSEN f. 1671 d. 1738

nr. 6f, bodde på Brandsberg i 1738

g.m. N.N. OLSDTR. f. 1670

Moi, Lund, søster til Myrstøl nr. 17

Barn :   

a. Aksel f. 1697, stående reserve i 1715 kaltes Skogestad i 1716, ikke n. 1738, og vel død barnløs før det.

b. Ola f. 1700 Brandsberg nr. 9

c. Ågot gift på Y. Mydland nr. 15


9. BORGER TORMODSEN f. 1698 d. 1766

Skregeli, Bakke, brukte 22 ½ mk i 1755, bodde på Skregeli og Furestøl, Bakke fram til ca. 1740

g.m. INGEBORG PEDERSDTR. f. 1702

Y. Jendal, Bakke

Barn : 

a. Guri f. 1722 gift på Guland nr. 8

b. Mette f. 1724 gift på Guddal nr. 10

c. Malene f. 1729 g.m. nr. 11

d. Berte f. 1732

e. Ingeborg f. 1736

f. Sigbjørn f. 1741 nr. 12


10. TOLLAK OLSEN n. 1723 – 1740

Kaltes Tollak Olsen av Sokndal i 1727, gift i Lund og flere av barna døpt i Lund

g.1727.m. KAREN TJØLSDTR.

Moi, Lund

Barn :   

a. Peder f. 1728

b. Ola f. 1729 d. 1808 Mømyr, Hidra

c. Siri f. 1733

d. Marte f. 1736

e. Tjøl f. 1739


11. PEDER TOLLAKSEN f. 1720 d. 1799

S. Egeli nr. 12d, brukte 22 ½ mk i 1755, flyttet senere til Haukland, Lund

g.1749.m. MALENE BORGERSDTR. f. 1729 d. 1814

nr. 9c

Barn :   

a. Tollak f. 1750 Haukland, Lund

b. Borger f. 1753 Haukland, Lund

c. Peder f. 1756 d. 1761

d. Tønnes f. 1759 d. 1759

e. Berte Malene f. 1761 gift på Øverland, Lund

f. Peder f. 1764 Øverland, Lund

g. Tønnes f. 1767 Haukland, Lund


12. SIGBJØRN BORGERSEN f. 1741 d.f. 1801

nr. 9f, kaltes Skjevrås i 1769 - 1777, (Midt)Bøe i 1779 - 1786

g.1766.m. ANNE TORGERSDTR. f. 1745 d. 1809

Åros nr. 12c, kaltes (Midt)Bøe i 1809

Barn :   

a. Bernt f. 1767 i Holland 1803, ”men fraværende over 10 aar”

b. Gabriel f. 1769 d. 1769

c. Tønnes f. 1770 i Holland 1803

d. Ingeborg f. 1774 d. 1774

e. Gabriel f. 1775 d. 1775

f. Margrete f. 1777 gift på S. Omdal nr. 20

g. Gabriel f. 1780 ”farer som styrmann fra Bergen” - 1803 tok borgerskap i Bergen 1805 som skipper

h. Ingeborg f. 1783

i. Andreas f. 1786


13. PEDER GUNLEIFSEN f. 1746 d. 1821

Løyining i heien nr. 12f, Tre av barna (b-d) er døpt i Sirdal, mens (g-i) Ingeborg, Gunnleif og Anne er døpt i Lund

g.1775.m. TURID TOLLAKSDTR. f. 1758 d. 1846

Hompland, Sirdal

Barn : 

a. Sigrid f. 1776 g.m. nr. 18

b. Tollak f. 1778

c. Borgny f. 1780

d. Borgny f. 1782 gift på Liltehei, Lund

e. Tollef f. 1787 nr. 17

f. Gunleif f. 1790 d. 1790

g. Ingeborg f. 1791 d. 1847 ugift

h. Gunleif f. 1793 nr. 19

i. Anne f. 1796 gift på Steinberg nr. 39

j. Peder f. 1798 d. 1799

k. Turid f. 1802 d. 1837 ugift

l. Peder f. 1805 d. 1821


14. TOLLAK GUNLEIFSEN f. 1752

Løyning i heien nr. 12j, kaltes Løyning i 1787

g.1785.m. KAREN JOHANNE TORKELSDTR. f. 1763

Årrestad nr. 23c

Barn :   

a. Siri f. 1787

b. Ellen f. 1791 d. 1792


15. LARS MAURITSEN n. 1709 - 1734

Gift i Lund, kaltes Mysse i 1709 og 1743, skal senere ha bodd på Lædre, Egersund.

g.1726.m. GITLAUG STÅLESDTR. f. 1703

Espelund, Bakke

Barn :   

a. ? Inger f. 1729

b. Gitlaug f. 1727 k. 1745 g.m. Hauge nr. 24 ?

c. Berte f. 1733

d. Guri f. 1743

e. Siri f. 1746


16. TORKEL KJERVALDSEN f. 1769 d. 1849

Løyning i heien nr. 13c, soldat i Kristiansand 1801 – 1803, kaltes Teineberget, døde på Sel

g.1.1803.m. ÅSE NILSDTR. f. 1771

Lykkedrang, Tveit, gift i Oddernes

g.2.1820.m. TORBORG INGVARDSDTR. f. 1773 d. 1829

Hegdal, husmenn nr. 12e, kaltes Stølevik u/ Immerstein i 1829


17. TOLLEF PEDERSEN f. 1787 d. 1872

nr. 13e, skoleholder i 1813

g.1813.m. ANNE JOHANNE SVENSDTR. f. 1792 d. 1851

Øverland, Lund

Barn :   

a. Peder f. 1815 nr. 21

b. Sven f. 1817 Immerstein, husmenn nr. 56

c. Tobias f. 1819 Y. Mydland, husmenn nr. 1

d. Bernt f. 1822 Aursland nr. 18

e. Tollak f. 1825

f. Tonette f. 1828

g. Bertine f. 1831 d. 1836

h. Anne Birgitte f. 1834 g. 1859.m. Torstein Olsen Tvedt, Stavanger


18. TOLLAK TOLLAKSEN f. 1779 d. 1860

I. Sandstøl, Lund, bodde på Mydland i 1813

g.1801.m. SIGRID PEDERSDTR. f. 1776 d. 1846

nr. 13a

Barn :   

a. Else f. 1808 d. 1819

b. Tollak f. 1810 N. Støle nr. 33

c. Turid f. 1813 g.m. nr. 20

d. Else f. 1818 g.m. Stranden nr. 123


19. GUNLEIF PEDERSEN f. 1793 d. 1840

nr. 13h

g.1831.m. GURI TOLLAKSDTR. f. 1795

N. Mysse nr. 42a

     g.2.m. N. Mysse nr. 50

Barn :   

a. dødfødt datter 1832

b. Peder f. 1833 d. 1836

c. Bertine f. 1835 d. 1837

d. Bertine f. 1838 d. 1842


20. OMUND TOLLAKSEN f. 1811 d. 1882

Hammersmark, Sirdal, bodde på Sandstøl, Lund i 1837 - 1840, flyttet hit i 1841

g.1832.m. TURID TOLLAKSDTR. f. 1813 d. 1895

nr. 18c

Barn :   

a. Tollak f. 1835 Stranden nr. 104

b. Tollak f. 1837 d. 1841

c. Gunhild f. 1840 g.m. nr. 23

d. Sirene f. 1843 gift på Aursland nr. 21

e. Tollak f. 1847

f. Anne Tonette f. 1850

g. Omund f. 1854 nr. 25


21. PEDER TOLLEFSEN f. 1815 d. 1891

nr. 17a, skoleholder, kaltes Løtoft i 1842, bodde på Brambo i 1891'

g.1.1841.m. ELISABET HANSDTR. f. 1814 d. 1850

N. Støle nr. 31b

g.2.1851.m. SARA LARSDTR. f. 1825 d. 1883

I. Mydland nr. 52d

Barn 1.:           

a. Tollak f. 1842 d. 1848

b. Hans f. 1844 d. 1847

c. Ellen f. 1846 gift på Ø. Barstad nr. 79

d. Tollak f. 1848 Winona County, Minnesota, USA

Barn 2.:           

e. Anne Elisabet f. 1852 gift på Stranden nr. 248

f. Lars f. 1855 d. 1855

g. Dortea f. 1858 gift på Brambo nr. 22


22. HANS TOBIAS HANSEN f. 1825 d. 1890

N. Støle nr. 31g

g.1859.m. SOFIE ELISABET JONASDTR. f. 1835 d.e. 1900

Kvelland, Lund

Barn :   

a. Hans Elinius f. 1860 nr. 26

b. Johan f. 1863 nr. 27


23. ASBJØRN NILSEN f. 1831

Virak, Bakke, bodde senere på Sollie, Lund

g.1863.m. GUNHILD OMUNDSDTR. f. 1840

nr. 20c

Barn : 

a. Inger f. 1864


24. OLA LARSEN f. 1843

Y. Mydland nr. 34b, kaltes Y. Mydland i 1872, var i USA i 1875

g.1871.m. ANNE TONETTE OMUNDSDTR. f. 1850

nr. 20f

Barn :   

a. Lars f. 1872

b. Sofie f. 1873


25. OMUND OMUNDSEN f. 1854

nr. 20g

g.1876.m. ALETTE OLSDTR. f. 1853

Grøsfjell, Heskestad

Barn :   

a. Olaus f. 1877 nr. 28

b. Berte f. 1879 d. 1887

c. Olav f. 1882

d. Anne f. 1884

e. Teodor f. 1887 d. 1898

f. Bine Sofie f. 1890

g. Oluf f. 1894

h. Anton f. 1896

i. Tora Terese f. 1900


26. HANS ELINIUS HANSEN f. 1860

nr. 22a

g.1896.m. OLINE MARIA ANDREASDTR. f. 1877

Liland, Lund

Barn :   

a. Sine Elisabet f. 1897

b. Anne f. 1899


27. JOHAN HANSEN f. 1863 d. 1901

nr. 22b

g.m. GURI ANNE TØNNESDTR. f. 1872

Hidra

Barn :   

a. Hans Severin f. 1895

b. Gotfreda Teodora f. 1897

c. Johan August f. 1899


28. OLAUS OMUNDSEN f. 1877

nr. 25a, veiarbeider

g.1900.m. RAKEL TØNNESDTR. f. 1880

L. Omdal nr. 29a