Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal

ÅRRESTAD

Oppdatert 25.04.2012
Gårdsnr. 29

Vresta - 1562, Arstad, Aarestad - 1665, Lille Aarestad - 1711


  
 

1. TJORVARD (STEFFENSEN ?) ÅRRESTAD n. 1519 – 1521

Skattet 6 mark i 1519 som han betalte med 1 mark i penger og 5 lodd sølv. Han betalte 1½ mark og 1½ pund bronse i 1521.

Barn :

a. Steffen nr. 2


2. STEFFEN TJORVARDSEN n. 1563 - 1599

nr. 1a, betalte 1 daler i skatt i 1563. Bøtet i 1567 7 daler "for hand stach Mortenn po Møllannd ij kniff sting".

Barn :

a. Tjorvard n. 1599

b. Gullik nr. 5

c. ? Ågot gift på I. Mydland nr. 15

d. datter g.m. Gunnar Anbjørnsen Hetland, Bjerkreim


3. SIVERT JAKOBSEN n. 1603 - 1637

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603. Løste første bygsel på j hud i Ø. Mysse i 1604, hvor han bodde noen år.


4. ASGAUT ÅRRESTAD n. 1618

Sonet 2 daler i 1618 for leiermål med Ingeborg Bjelland


5. GULLIK STEFFENSEN n. 1603 - 1625

nr. 2b, Var i 1611 utskrevet soldat til Kalmarkrigen

" Mickell Stiennberrig, Suiordt Aarrestadt oc Frerik [sic.] møβe, Affsonnett for Gullick Arstadt for hannd dulde medt een thiuff. Som wortt Reffβitt for hanns Misgiernninger i saa for:ne Gullick for dannemandtz forbøn oc for hanns fattigdom oc smaa Domms schyldt wortt benaaditt paa Liffuett, oc gaff - xxx daller" - 1603

Skattet 4½ daler og 11 lodd sølv i leilendingskatt i 1603

Barn :

a. Steffen f. 1614 nr. 13


6. SIGURD ÅRRESTAD n. 1603, n. 1617 d.f. 1627

g.m. ? n. 1627 - 1645

     g.1.m. NILS, hadde sønnen Hermann Nilsen N. Støle nr. 7

Barn :

a. Halvor N. Mysse nr. 14


7. JAKOB JAKOBSEN n. 1627 - 1645


8. KNUD JAKOBSEN f. 1601 d.e. 1671

Han var stevnet i 1671 av Lars og Jakob Mysse, uvisst av hvilken grunn. Åvald Løtoft møtte for ham, og vitnet at han var for syk til å møte.


9. BRYNJEL ÅRRESTAD f. 1632 d. 1673 - 1693

g.m. KAREN STEFFENSDTR. ? n. 1682 - 1693

nr. 13f, brukte ½ pnd i prestens part i 1682 

Barn :

a. Navar f. 1654 Krone nr. 4

b. Sven f. 1664 nr. 10

c. Steffen f. 1678 tjente på N. Løvås 1701

d. Knud f. 1681 soldat, senere reserve 1701 - 1715


10. SVEN BRYNJELSEN f. 1664 d. 1738

nr. 9b

g.m. ant. INGEBORG JAKOBSDTR.

Barn :

a. Brynjel f. 1698 nr. 11

b. Karen f. 1699 gift på Toks nr. 19

c. Kristine gift på Myrstøl nr. 18

d. Åse f. 1708 gift på Y. Mydland nr. 17

e. Turid

f. Jakob f. 1712 d. 1741

     Barn : a. Ingvard f. 1738


11. BRYNJEL SVENSEN f. 1698 d. 1737

nr. 10a

g.m. TORBORG INGVARDSDTR. f. 1705

Fitje nr. 9e

     g.2.m. nr. 12

Barn :

a. Ingeborg f. 1729

b. Ingvard f. 1731 Hegdal, husmenn nr. 12

c. Sven f. 1734 Immerstein, husmenn nr. 27

d. Gunhild f. 1737 gift på Immerstein, husmenn nr. 23


12. PEDER TORGERSEN sk. 1745 +

Soldat i 1738

g.1.m. INGER INGVARDSDTR. f. 1699

Fitje nr. 9c

g.2.1738.m. TORBORG INGVARDSDTR. f. 1705

     g.1.m. nr. 11, g.3.m. Hegdal nr. 11

Barn 2.:

a. Inger f. 1739 gift på Immerstein, husmenn nr. 26

b. Brynjel f. 1743 Immerstein nr. 26


13. STEFFEN GULLIKSEN f. 1614 d. 1673

nr. 5a, han var i 1671 stevnet av Lars og Jakob Mysse, uvisst av hvilken grunn. Han møtte ikke, og måtte bøte en halv daler i stevnefall.

g.m. TORBORG MIKKELSDTR. n. 1727

Barn :

a. Gullik f. 1638 nr. 14

b. Mikkel f. 1640 nr. 21

c. Jakob Ø. Mysse nr. 6

d. Lars f.ca. 1640 Løyning i heien nr. 9

e. Halvor f. 1651 nr. 16

f. Karen g.m. nr. 9 ?

g. Tora gift på Årrestad

h. Marte gift på Håland


14. GULLIK STEFFENSEN f. 1638 d.e. 1694

Nr. 13a, bøtet 1662 2 rd 1 ort for "for tillig sammen leie med sin feste quinde", også nevnt i tingbok 1694

Barn :

a. Steffen f. 1673 Elvestrøm nr. 12


15. JON SIGBJØRNSEN f. 1708 d. 1762

Solbjørg, Lund, nevnt som bruker fra 1724 i fogdens kassabok, overtok Torger Ingebretsens (som flyttet til Berglyd) bruk. Han flyttet til Solbjørg, Lund da faren døde i 1738

g.1.m. ELISABET INGEBRETSDTR. f. 1689 d.e. 1758

Berglyd nr. 15b

g.2.1761.m. GJØA LARSDTR.

Solbjørg, Lund, gift 2. gang

Barn :

a. Bernt f. 1725 d. 1730

b. Karen f. 1730 d. 1731

c. Karen f. 1731 gift på Solbjørg, Lund

d. Siri f. 1732


16. HALVOR STEFFENSEN f. 1651 d. 1733

nr. 13e, lagrettemann i 1693

g.m. ANNE TORSTEINSDTR. f. 1656 d. 1732

Ø. Støle nr. 3a

Barn :

a. Steffen f. 1684, tjente på N. Løvås i 1701 bodde på Stranden i 1706, d.f. 1769 uten livsarvinger

b. Jakob f. 1686 N. Løvås nr. 14

c. Mikkel f. 1694 nr. 20

d. Torstein bodde i følge fraværsliste 1723 i Arendal


17.


18. SIVERT STÅLESEN f. 1664 n. 1728, ikke n. 1730

L. Omdal nr. 12f, bykslet 13 mk første gang 1697, og fornyet siste gang 1728

g.m. ? ant. GUNHILD ref. barnebarn

Barn :

a. Ståle f. 1699 nr. 19

b. Torger f. 1702 Sandbekk nr. 10


19. STÅLE SIVERTSEN f. 1699 d. 1753

nr. 18a, ikke gift i Heskestad. Oppgitt død i skftet, men sto i legdsmanntallet i 1755 som bruker av 1 pnd

g.m. JOHANNE LARSDTR. f. 1704 d. 1764

Reg nr. 4a

Barn :

a. Lars f. 1730 d. 1768 Stranden skattet som odelsbonde i 1764, bodde på Frøylands Grund g.1759.m. Astrid Nilsdtr

b. Torkel f. 1733 nr. 23

c. Sivert f. 1734 d. 1753

d. Gunhild f. 1738 d. 1770

e. Gunhild f. 1740 d. 1746

f. Karen Johanne f. 1750 d. 1755


20. MIKKEL HALVORSEN f. 1694 d. 1770

nr. 16c, brukte 1 pnd 6 mk i 1755

g.m. TURID JAKOBSDTR. f. 1693 d. 1760

Barn :

a. Anne f. 1722 gift på N. Mysse nr. 38

b. Halvor f. 1724 Berglyd nr. 20

c. Gunhild gift på Øyestad, Heskestad

d. Jakob f. 1729 nr. 29

e. Torborg f. 1732 gift på L. Rosseland nr. 17

f. Steffen f. 1736 Birkeland nr. 26

g. Siri f. 1738

h. Mikkel f. 1740


21. MIKKEL STEFFENSEN f. 1640 d. 1675

nr. 13b, kaltes Håland i 1664 og 1673, Årrestad i 1673, eide ½ løb 1 mk i Håland 1673 – 1675, og det må han ha fått med første kona, enken etter Torger Halvorsen

g.1.m. ?

     g.1.m. Håland nr. 4

g.2.m. BERTE GJERMUNDSDTR. n. 1679

     gift 2. gang

Barn 2.:

a. Guri d.e. 1675


Berte og første mannen hadde i hvert fall to barn, som nevnes uten navn i skiftet etter Mikkel


22. ROLF LARSEN f. 1714 d. 1785

Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, brukte 1 pnd, skjøtet datert 26. juni 1750

g.1748.m. ANNE EDVARDSDTR. f. 1722 d.e. 1770

Øksendal, Sirdal

Barn :

a. Guri f. 1750, ikke n. 1784

b. Todny Marie f. 1754 gift på Vigen nr. 6

c. Lars f. 1757 nr. 26

d. Guri Malene f. 1761 g.1792.m. Mads Olsen, Bergen. Hun døde 1821 som enke på Årrestad

e. Anne f. 1764 g.m. Kristian Gundersen, Bergen


23. TORKEL STÅLESEN f. 1733 d. 1783

nr. 19b soldat 1757 - 1758

g.1757.m. ELLEN OLSDTR. f. 1728 d.e. 1770

Guland nr. 7c

Barn :

a. Margrete f. 1759 g.m. nr. 28

b. Torborg f. 1761 gift på N. Åmodt nr. 17

c. Karen Johanne f. 1763 gift på Årsvold nr. 14

d. Ståle f. 1769 nr. 32


24. HANS HANSEN f. 1710 d. 1755

Tonstad, Sirdal, brukte 1 pnd 1741 - 1755

g.1742.m. GURI EDVARDSDTR. f. 1714 d. 1763

Øksendal, Bakke/Sirdal

Barn :

a. Anne f. 1740 d. 1755

b. Edvard f. 1743 nr. 25

c. ? f. 1746 d. 1747

d. Hans f. 1752 d. 1761


25. EDVARD HANSEN f. 1743 d. 1830

nr. 24b, kaltes Løyning i heien 1770 - 1777, bodde en stund på Flåten u/ Gurslie, Lund

g.1.1760.m. TORBORG LARSDTR. d. 1761

g.2.1762.m. ANNE TORESDTR. d. 1767

Kvelland, Lund

g.3.1767.m. GUNVOR SVENSDTR. f. 1742

Litlehei, Lund

g.4.1804.m. BERTE TORSTEINSDTR. f. 1723 d. 1811

Hagen, Lund

g.5.1811.m. GJØA ANSTEINSDTR. f. 1756 d. 1830

     g.2.gang, kaltes Heien u/ Immerstein i 1830

Barn 1.:

a. Hans f. 1759, L. Ålgård nr. 10

Barn 2.:

b. (Torborg) Guri f. 1763 gift på Gyland nr. 6

Barn 3.:

c. Hans f. 1768 d. 1773

d. Anne f. 1770 d. 1772

e. Edvard f. 1773 Liland, Lund

f. Anne Guria f. 1777 d. 1804 ugift

g. Sven f. 1781

h. Gunvor f. 1787 d. 1807


26. LARS ROLFSEN f. 1757 d. 1847

nr. 22c

g.1775.m. INGER TORKELSDTR. f. 1750 d. 1826

Myrstøl nr. 26c

Barn :

a. sønn f. 1777 d. 1777

b. Rolf f. 1779 nr. 31

c. Rakel Serine f. 1782 gift på Håland nr. 27

d. Torkel f. 1785 Skarås nr. 27

e. Andreas f. 1788 nr. 35

f. Lars f. 1791 Vatland nr. 18

g. Ola f. 1795, ikke n. 1801


27. PEDER TOLLAKSEN f. 1768 d. 1849

Y. Mydland nr. 25b, kaltes Løyning i heien 1803 - 1849

g.1792.m. ABEL SALVESDTR. f. 1761 d. 1848

I. Mydland nr. 39c, bodde på Løyning i heien i 1848

Barn :

a. dødfødt sønn 1794

b. Tønnes f. 1795 tv., ikke n. 1801

c. Berte f. 1795 tv. d. 1796

d. Berte f. 1797 d. 1799

e. Berte Lene f. 1800 gift på Løyning i heien nr. 15

f. Salve Andreas f. 1803 d. 1808

g. Tønnes f. 1807 Løyning i heien nr. 16


28. TORGER GUNLEIFSEN f. 1764 d. 1810

Løyning i heien nr. 12n

g.m. MARTE MARGRETE TORKELSDTR. f. 1759 d. 1839

nr. 23a

Barn :

a. Torkel f. 1786 nr. 33

b. Guri f. 1789 d. 1799

c. Gabriel f. 1793 nr. 37

d. Ellen f. 1797 g.m. Bu, husmenn nr. 2

e. dødfødt sønn 1800

f. Guri f. 1802 gift på Vatland nr. 18


29. JAKOB MIKKELSEN f. 1729 d. 1809

nr. 20d

g.1762.m. INGEBORG LARSDTR. f. 1743 d. 1821

Y. Mydland nr. 17b

Barn :

a. Turid f. 1765 g.m. Myrstøl nr. 24

b. Åse f. 1769

c. Inger f. 1772 d. 1773

d. Anne f. 1774 g.1801.m. Gullik Eriksen Heien, Egersund

e. Lars Mikkel f. 1778 nr. 30

f. Jakob f. 1782 nr. 34

g. Steffen f. 1786 d. 1786

h. sønn f. 1788 d. 1788


30. LARS MIKKEL JAKOBSEN f. 1778 d. 1862

nr. 29e

g.1.1779.m. ANNE MARIE TOLLAKSDTR. f. 1771 d. 1808

Mydland

g.2.1809.m. GURI ELLEFSDTR. f. 1779 d. 1841

Y. Mydland nr. 22c

Barn 1.:

a. Jakob f. 1800

b. Ingeborg f. 1801 gift på Liland, Lund

c. Karen Guria f. 1804 d. 1804

d. Jakob Mikkel f. 1806 nr. 38

e. Ingeborg f. 1807

f. dødfødt datter 1808

Barn 2.:

g. Anne Marie f. 1810 gift på Ø. Egeland, Heskestad

h. Anne Sofie f. 1812 gift på Frøytlog nr. 33

i. Karen Elisabet f. 1814 gift på Omdal, Heskestad

j. Ellef Tobias f. 1815 d. 1816

k. Elisabet Guria f. 1817 d. 1839 ugift

l. Guri Malene f. 1820 d. 1820 "døde strax"


31. ROLF LARSEN f. 1779 d. 1856

nr. 26b, underoffiser i 1805, "Velagtbare", Sersjant i 1810

g.1805.m. KAREN MARIE BRYNJELSDTR. f. 1782 d. 1860

Løyning i heien nr. 14c

Barn :

a. Inger Elisabet f. 1806 gift på I. Mydland nr. 57

b. Berte Kristine f. 1810 gift på I. Mydland nr. 51

c. Anne Sofie f. 1812 d. 1814

d. Lars f. 1815 N. Løvås nr. 24

e. Sofie f. 1818 gift på Y. Mydland nr. 38

f. Bernt f. 1820 nr. 40

g. Karen Marie f. 1824 gift på Kirkebø nr. 46

h. Anne Oline f. 1826 gift på N. Mysse nr. 55


32. STÅLE TORKELSEN f. 1769 d. 1841

nr. 23d, bodde på Skåland, Lund hvor flesteparten av barna er døpt

g.1.1791.m. BERTE LARSDTR. f. 1764 d. 1808

Skåland, Lund

g.2.1809.m. ANNE JAKOBSDTR. f. 1779 d. 1853

Ø. Åmodt nr. 22d

Barn 1.:

a. Lars f. 1792 d. 1792

b. Lars f. 1793 Skåland, Lund

c. Torkel f. 1796

d. Berte Helene f. 1799 gift på Liland, Lund

e. Omund f. 1803 Kjelland nr. 22

f. Steinulf f. 1807 d. 1807


33. TORKEL TORGERSEN f. 1786 d. 1861

nr. 28a

g. 1811.m. KAREN MALENE JONSDTR. f. 1789

Håland nr. 20j

Barn :

a. Tønnes f. 1812 d. 1813

b. Tonette Marie f. 1814 g.m. nr. 39

c. Ingeborg Elisabet f. 1816 d. 1884

d. Johanne Laurentze f. 1819 d. 1820

e. Tønnes Johannes f. 1821 nr. 42

f. dødfødt sønn 1826

g. dødfødt sønn 1830 "10 uker fortidlig"


34. JAKOB JAKOBSEN f. 1782 d. 1818

nr. 29e, kaltes Jakob Mikkel i 1813, Årrestad under Bøe i 1818

g. 1813.m. ANNE KRISTINE KNUDSDTR. f. 1787

Skogenes nr. 6d

     g.2.m. Kirkebø, husmenn nr. 13

Barn :

a. Ingeborg Kristine f. 1813

b. Jakob Mikkel f. 1815 d. 1841

c. Ingeborg Marie f. 1818


35. ANDREAS LARSEN f. 1788 d. 1870

nr. 26e, døde på Myrstøl

g.1.1816.m. MARTE SIGBJØRNSDTR. f. 1787 d. 1820

Håland, husmenn nr. 6d, "døde efter tvillinger"

g.2.1820.m. BERTE MALENE TRONDSDTR. f. 1793 d. 1871

Ø. Mysse nr. 17h, døde på Myrstøl

Barn 1.:

a. dødfødt pike 1820 tv.

b. dødfødt pike 1820 tv.

Barn 2.:

c. Martine Lovise f. 1821 gift på S. Egeli nr. 23

d. Lars f. 1825 d. 1825

e. Inger Tonette f. 1826 d. 1829

f. dødfødt datter 1828

g. Lars f. 1831 tv. Myrstøl nr. 31

h. Inger Tonette f. 1831 tv. gift på Ørsland nr. 28


36. OLA BRYNJELSEN f. 1790 d. 1845

Løyning i heien nr. 14e, underoffiser

g.1816.m. ANNE BERTE OLSDTR. f. 1795 d. 1875

Mål nr. 17a

Barn :

a. Bernt Tobias f. 1817 d. 1818

b. Kristine Sofie f. 1818 d. 1818

c. Bernt f. 1819 d. 1819

d. Kristian f. 1821 nr. 41

e. Ellen Katrine f. 1825 Stavanger

f. Birgitte Sofie f. 1828 Stavanger

g. Ola f. 1831

h. Anne f. 1834 g.m. Netland nr. 19h

i. Olaus f. 1838 d. 1840

j. Oline Gjertine f. 1841 d. 1841


37. GABRIEL TORGERSEN f. 1793

nr. 28c, kaltes Kvernebakken u/ Årrestad i 1829, Lunden u/Årrestad i 1832

g.1819.m. ANNE MARIE JAKOBSDTR. f. 1793 d. 1840

Bakke nr. 12b, døde av meslinger

Barn :

a. Tønnes f. 1820 Årrestad, husmenn nr. 1

b. Ingeborg Marie f. 1822

c. dødfødt sønn 1825

d. Gjertine f. 1826

e. Jakob f. 1829

f. Anne f. 1832 g.1853.m. Petter Albrikt Abrahamsen, Ø. Time, Time

g. Gabriel f. 1835 d. 1840 av meslinger

h. Hans f. 1838


38. JAKOB MIKKEL LARSEN f. 1806 d. 1889

nr. 30d, kaltes Skjevrås i 1845

g.1.1832.m. ANNE BIRGITTE TØNNESDTR. f. 1812 d. 1862

Skjevrås nr. 33a

g.2.1855.m. TURID MALENE HANSDTR. f. 1818 d. 1894

Solbjørg, Lund

Barn 1.:

a. Anne Gurine f. 1834

b. Martine f. 1836 gift på Ø. Mysse nr. 21

c. Anne Tolene f. 1839 g.m. nr. 44

d. Ingeborg Elisabet f. 1841 gift på Sollie nr. 17

e. Lars f. 1843 d. 1843

f. Lars f. 1845 d. 1846

g. Anne Tolene f. 1847

h. Lars Tobias f. 1850 nr. 46

i. Anders Beer f. 1853 d. 1863

Barn 2.:

j. datter f. 1857 d. 1857

k. dødfødt datter 1857

l. Regine Malene f. 1859 gift på L. Ålgård nr. 18


39. SVEN SVENSEN f. 1817 d.e. 1900

Myrstøl nr. 22g

g.1838.m. TONETTE MARIE TORKELSDTR. f. 1814 d.e. 1900

nr. 33b

Barn :

a. Sivert Tobias f. 1839 Håland nr. 38

b. Karen f. 1841

c. Genette f. 1843 gift på Håland nr. 39

d. Ingeborg Elisabet f. 1846 d. 1873

e. Tobine Helene f. 1848 bosatt på Gjersdal, Lund i 1900

f. Johanne Kristine f. 1850 d. 1851

g. Johan Kristian f. 1853 nr. 50

h. Johannes f. 1855 d. 1855

i. Gjertine f. 1856

j. Tobias f. 1859


40. BERNT ROLFSEN f. 1820 d. 1889

nr. 31f, kaltes Bernt Berntsen i 1845, kaltes S. Egeli i 1862

g.1844.m. ANNE BIRGITTE TØNNESDTR. f. 1821

Løtoft nr. 23c

Barn :

a. Reinert f. 1845 d. 1847

b. Karen Marie f. 1848 Gift på Håland, husmenn nr. 10

c. Severine f. 1850 d. 1851

d. Severine f. 1854

e. Reinert f. 1855 nr. 48

f. Anne Bertine f. 1858 g.m. nr. 51

g. Bernt f. 1861 d. 1861


41. KRISTIAN OLSEN f. 1821 d. 1874

nr. 36d

g.1845.m. GRETE MALENE TORKELSDTR. f. 1820 d. 1899

N. Mysse nr. 47c

Barn :

a. Ingeborg Marie f. 1846

b. Anne f. 1848 d. 1864

c. Ola f. 1851 d. 1851

d. Karoline f. 1852 d. 1852

e. Ola f. 1853 nr. 49

f. Karoline f. 1856 gift på Frøyland nr. 59

g. Tolene Gjertine f. 1859 Kinamisjonær, Stavanger

h. Elisabet f. 1862


42. TØNNES JOHANNES TORKELSEN f. 1821

nr. 33e, skomaker, kaltes Stranden i 1845 - 1849

g.1844.m. KAREN MALENE JAKOBSDTR. f. 1805

Ersdal

Barn :

a. Tobias f. 1845 d. 1845

b. Jakob Tobias f. 1847

c. Karl Kristian f. 1849


43. OLA OLSEN f. 1839

Liland, Lund, bødker, bodde på Ø. Mysse i 1870

g.1861.m. ANNE GURINE JAKOBSDTR. f. 1834

nr. 38a

Barn :

a. Olaus f. 1861

b. dødfødt barn 1865

c. Jakob Tobias f. 1866

d. Andreas Johan f. 1870


44. LARS TOBIAS EDVARDSEN f. 1841

Ø. Støle nr. 16c

g.1867.m. ANNE TOLENE JAKOBSDTR. f. 1839

nr. 38c

Barn :

a. Anne Birgitte f. 1868

b. Enok Johan f. 1871

c. Karen Johanne Sofie f. 1873

d. Jakob Antoni f. 1876

e. Ludvig Antonius f. 1879

f. Hansine f. 1882


45. GABRIEL TØNNESSEN f. 1846

Årrestad, husmenn nr. 1a, kaltes Lunden u/ Årrestad i 1878

g.1872.m. MARTE LARSDTR. f. 1843

Y. Mydland nr. 33g

Barn :

a. Tarald f. 1873 d. 1873

b. Amalie f. 1875 d. 1881

c. Tønnes f. 1878

d. Josefine Hansine f. 1880


46. LARS TOBIAS JAKOBSEN f. 1850 d. 1881

nr. 38h

g.1876.m. ANNE REGINE HANSDTR. f. 1850

L. Ålgård nr. 14b

     g.2.m. nr. 47

Barn :

a. Anne Tomine f. 1877 gift på Håland nr. 44

b. Ingeborg f. 1879 g.m. Håland nr. 41a


47. ENOK EDVARDSEN f. 1858

Ø. Støle nr. 16k

g.1882.m. ANNE REGINE HANSDTR. f. 1850

     g.1.m. nr. 46

Barn :

a. Engel Elisabet f. 1883

b. Henrik f. 1886

c. Eline Amalie f. 1888

d. Karoline f. 1892

e. Alette f. 1895


48. REINERT BERNTSEN f. 1855 d. 1896

nr. 40e, fikk i 1883 barn med L. Omdal nr. 22ea, druknet sammen med sønnen Bernt "Omkom paa Arrestad vandet i en med ved lastet pram, som fyldtes og sank under dem"

g.1884.m. KRISTINE MARIE TOLLAKSDTR. f. 1860

N. Mysse nr. 55d

Barn :

a. Anne f. 1884 d. 1885

b. Anne f. 1886

c. Bernt f. 1888 d. 1896

d. Anne Oline f. 1890

e. Teodora f. 1893

f. Rine Kristine f. 1895


49. OLA KRISTIANSEN f. 1853

nr. 41e

g.1874.m. PAULINE TØNNESDTR. f. 1851

Y. Mydland nr. 32k

Barn :

a. Kristian f. 1875 d. 1887

b. Tønnes f. 1877

c. Peder f. 1879

d. Grete Malene f. 1881

e. Anne f. 1883

f. Birgitte Sofie f. 1885

g. Kristiane f. 1887 d. 1889

h. Kristiane f. 1890

i. Gjertine Marie f. 1892

j. Ludvig f. 1895


50. JOHAN KRISTIAN SVENSEN f. 1853

nr. 39g

g.1877.m. ANNE BIRGITTE LARSDTR. f. 1855

Myrstøl nr. 31a

Barn :

a. Sven f. 1877 tv. d. 1877

b. Tonette f. 1877 tv. d. 1877

c. Tonette f. 1879 gift på Løyning i heien nr. 19

d. Sven f. 1881

e. Anne f. 1884

f. Lars f. 1887 d. 1894

g. Anne Birgitte f. 1889

h. Johanne Kristine f. 1892

i. Lars f. 1895 d. 1895

j. Line f. 1897

k. Ingvald Leonor f. 1900


51. JOHANNES SIVERTSEN f. 1851 d. 1932

Håland, husmenn nr. 9e, familien dro til Inwood, Iowa, USA i 1881

g.1879.m. ANNE BERTINE BERNTSDTR. f. 1858 d. 1930

nr. 40f

Barn :

a. Sivert Tobias f. 1880 d. 1881

b. Carl Severin f. 1882 d. 1957

c. Ben f. 1885 d. 1919 har etterkommere

d. Albert f. 1888 d. 1968

e. Tobias Kornelius f. 1892 d. 1959 har etterkommere

f. Johanna Amalia f. 1895 d. 1971 har etterkommere

g. Marie Regina f. 1899 d. 1971 har etterkommereHUSMENN

 


1. TØNNES GABRIELSEN LUNDEN f. 1820

Årrestad nr. 37a

g.1845.m. ANNE MALENE TØNNESDTR. f. 1814

Lindland nr. 32c

Barn :

a. Gabriel f. 1846 Årrestad nr. 45

b. Anne Tomine f. 1848 gift på Ø. Løvås nr. 27

c. Tobias f. 1849

d. Anne Marie f. 1852 g.m. nr. 2


2. JONAS ELIASSEN LUNDEN f. 1848

Egeli i Sireheien nr. 11b, bonde og jernbanearbeider, bodde på Ø. Løvås i 1876

g.1.1875.m. ANNE MARIE TØNNESDTR. f. 1852

nr. 1d

g.2.m. ANNE TOMINE TØNNESDTR. f. 1848

nr. 1b

      g.1.m. Ø. Løvås nr. 27

Barn 1.:

a. Elenius Antoni f. 1876

b. Teodor f. 1877 d. 1896

c. Herman Kristian f. 1879

d. Amalie f. 1882

e. Johan Alfred f. 1884

f. Matilde f. 1886

g. Bertine f. 1894