Slekten Middelthon (Middelthun)

Til min hovedside

Sist oppdatert 27.04.2011

"Løse" Middelthon'er, dvs. de jeg ikke har funnet knyttning til slekten til finner du her

Dette er mine arbeidssider som omhandler familien Middelthon (Middelthun) i de eldste kjente grener. Jeg vil oppdatere og korriegere/kommentere opplysninger og hypoteser etter hver som jeg kommer over ny informasjon.

Jeg ser at det er noen som har klippet informasjon fra disse sidene, og brukt dem som sine egne som argument for at Kate Middleton g.m. prins William er av norsk avstamming. Det har jeg aldri påstått, og det finnes ingen bevis eller indikasjoner på det, bortsett fra navnelikhet. I England finnes det mange Middleton-familier. Det er heller ikke noen bevis på at Kate og den norske Middelthon-familien stammer fra samme familie i England.

Der en Nathanael Midleton fra grevskapet Durham i England som tok borgerskap i Bergen som Båtsmann den 15.6.1694. Han skal ha vært gift med Giedscke Ellertsdtr Garboe, som hennes andre mann, første mann var Hans Davidsen. Nathanael og Giedscke hadde datteren (H)anne Kirstine Middelthon som var gift 1721 (i NK) med Henrik Garboe Bildøe, sønn av Hans Andersen Bildøe, skifte 1707, se nedenfor.

Det vites ikke om han er i slekt med "våre" Middeltoner.

 

1. Generasjon

1. David Middelthon, født før 1630, nevnt 1657, død 1670 - 1707.,

I "Capital assesment for Bergen 1657" (formuetaksering Bergen - digitalarkivet) er han oppført med :"Dauid Middeltuns Sum formue 240", bodde da i rode 2.
Han er ikke nevnt i koppskatt for Bergen i 1645 eller 1683. Heller ikke i Negotianter i Bergen 1702.
Skifte etter Hans Andersen Bildøen: I dette skiftet, (Sollieds avskrifter - statsarkivet Bergen), er bl.a. nevnt at han skylder: 'faderarv til sal. David Middelthons datter Elisabeth 23-1-3.' Dette skiftet er fra mars 1707. (Marit Lønøy, Bergen)

Han giftet seg med n.n., død 1670 i Bergen,3 gravlagt 23.02.1670 i Bergen (Davidt Middeltouns quinde), ringte med de store klokkene. 3.

Barn:

    2. i Marte Davidsdtr Middelthon.

ii Elisabeth Middelthon, død etter mars 1707.2

I Manntall over kopp- heste- ildsted- husleie- og rentepengeskatten av Bergen for 1700, skatter hun av 23 riksdaler. Hun bodde i Rode 3, Nordnes. (www.vigerust.net)
Det er en Lisbet Davidsdtr, ant. ugift, som er begravet fra Nykirken, Bergen den 7.3.1733 "fra Closteret ved Johanes blokedrejer, p.k."
Lisbet Davidsdtr er fadder for (sin nieses ?) Wilmiche Isaksdtrs barn i 1713.
Skifte etter Hans Andersen Bildøen: I dette skiftet, (Sollieds avskrifter - statsarkivet Bergen), er bl.a. nevnt at han skylder: 'faderarv til sal. David Middelthons datter Elisabeth 23-1-3.' Dette skiftet er fra mars 1707. (Marit Lønøy, Bergen).

2. Generasjon

 

2. Marte Davidsdtr Middelthon, død 1732 i Bergen,3 gravlagt 06.11.1732 kl. 1200 i Nykirken, Bergen.3

Det er usikkert om hun er datter til David Middelthon i Bergen.

I 1679 stevnet Marte Davidsdtr naboen, Ole Olsen Skomaker, for å ha skjelt henne ut i godt folks påhør. Han hadde kalt henne "Fruen paa SchitDungen"! Å bli kalt "frue" var ikke fornærmelig, det var ein adelstittel den gangen, men "på Skitdungen" var verre. Men Ole Olsen møtte på tinget og forklarte, at den plassen (innflytteren) Marte bodde på alltid hadde vært kalt Skitdungen. Han slapp å bøte.
Hun flyttet antakelig til Bergen etter at mannen døde i 1718, hvor flere av barna er nevnt, og hvor hun selv døde i 1732.

Hun giftet seg med Isak Christensen, født ca. 1640 i Ålesund,3,, (sønn av Christen Olsen Slending og n.n. Carstensdtr) død 13.2.1718 i Fyllingen, Sula, Borgund.5

Isak: Borger i Bergen, Borgerbrev 25.04.1672, bodde midt i Ålesund, på et gammelt borgersete som het Øysteinsvik. Omkring 1690 flyttet de til Fyllingen på Sula i Borgund.

Barn:

    3. i David Isaksen Middelthon.

    4. ii Wilmiche Isaksdtr.

    5. iii Christence Isaksdtr Middelthon.

    6. iv Dorotea Isaksdtr Middelthon.

    7. v Siri Isaksdtr født ca. 1684.

    8. vi Berte Margrethe Isaksdtr født ca. 1683.

3. Generasjon

3. David Isaksen Middelthon, født på Sunnmøre,6 yrke Kjøpmann, borgerbrev 19.12.1707, Bergen,6 død 1720 i Bergen,3 gravlagt 27.02.1720 i Nykirken, Bergen, i kirken med alle klokker og lys.3
Er ikke nevnt i Negotianter i Bergen 1702, og kom vel til byen på våren 1704, da eldste sønn Jan er døpt i juni det året. Bodde i 1710 i Rode 3, Nordnes, Bergen, og betalte 3 riksdaler 3 ort i Båtsmanns- barberer- og trompeterskatten av Bergen kjøpstad, 9. mai 1710 (www.vigerust.net).Betalte også 5 riskdaler 2 ort i Skjærbåtsskatten for anno 1711 (www.vigerust.net).
Var i 1713 fadder for Jan Meyers barn.

Han giftet seg med Bodil Jansdtr Meyer, f.ca. 1685 (datter av Jan Jansen Meyer og Margrete Nilsdtr) død 1755 i Bergen, gravlagt 23.6.1755 i Nykirken, Bergen, i kirck. und. stol. ringet med alle kl. 3

Bodil: I Bergen bys befolkning (på www.vigerust.net) nevnes David Middelthuns enke, i 3. rode (på Nordnes) 1720-1727.Lignet 1720 til rd 12-3, 1721 9-2-4, 1727 5-0.Måtte ha ekteskapsløyve når hun giftet seg med Eskil Lohman, da de var belektet i forbudte ledd, ant. søskenbarn.

Barn:

    9. i Jan Davidsen Middelthon født 1704.

   10. ii Isak Davidsen Middelthon født 1707.

iii Marta Margrete Davidsdtr, født 1708 i Bergen,3 død 1708 i Bergen,3 gravlagt 28.9.1708 i Nykirken, Bergen kl. 12 uden kl. og l.p. 3.

  11. iv Abraham Davidsen Middelthon født 1709.

v Karen Davidsdtr, født 1711 i Bergen,3 død 1747-1771.3, 48
Fadder for Hans Iversens barn i 1741, og for sin søster Martas datter Bodil og sin bror Jakobs sønn Cornelius i 1747. Ikke nevnt i halvbroren Nikolai Lohmans skifte i Stavanger 13.4.1771. 48

   12. vi Jakob Davidsen Middelthon født 1712.

vii Margrete Davidsdtr, født 1714 i Bergen,3 død e. 1771.48
Bodde i 1757 i Rode 3, Bergen, og betalte 1 riksdaler i fattigskatt (digitalarkivet). Det er antakelig hun som er fadder sammen med broren Jan i 1733 (Margrete Davidsdtr), og som kaltes Grete Middelthon som fadder i 1733 og 1734, sammen med broren Jakob. Grete Middelthon var også fadder i 1749 og 1753.

Hun giftet seg med Ove Due, gift 14.1.1760 i Nykirken, Bergen3

viii David Davidsen Middelthon, født 1716 i Bergen,3 yrke Prest i Værøy og Røst, senere Flakstad, Nordland, død 1779 Værøy, Nordland, gravlagt 25.2.1779.7, 49
Var elev ved Bergen katedralskole i 1738.
Nevnt i flere saker i Nordhordland tingbok nr. 42 http://digitalarkivet.uib.no/sab/tgbnhl42_52.htm hvor han tok opp flere saker på vegne av sin mor.
I 1763 ble han personellkapellan og misjonær i Steigen i Nordland, og sommeren 1764 ble han gift med Barbara Sunde. To år etter bryllupet ble han utnevnt til sogneprest i Værøy. Middelthun ble utnevnt til sogneprest i Flakstad og Moskenes (kallsbrev datert 3.febr. 1779), men rakk aldri å tiltre den nye stillingen. Etter tradisjonen hersket det på Værøy vinteren 1779 en streng epedemi med mye alvorlig sykdom og mange dødsfall. Bare noen dager etter utnevnelsen døde Middelthuns kone og svigerinne. De to kvinnene døde samme dag. Kort tid etter ble også Middelthun syk og etter noen dagers sykeleie døde han 25. febr. 1779. (fra Med prestene i Flakstad og Moskenes gjennom 300 år - Nils Mikal Flakstad)

Ingen barn.

Han giftet seg med Barbara Catharina Sunde, gift 3.7.1764 i Steigen, Nordland, født ca. 1724, død 1779 i Værøy, Nordland, gravlagt 15.2.1779.7, 49

   13. ix Bodil Davidsdtr Middelthon født 1718.

   14. x Marte Davidsdtr Middelthon født 1720.

4. Wilmiche Isaksdtr, død 1745 i Bergen,3 gravlagt 20.12.1745 i Nykirken, Bergen, fra Strhav. p.k. kl. 12.3
Til dåpen i 1713 hadde de følgende faddere : Jochum Roggen, Nicolai Eggers, Barbra Hansdat, Boel Hansdat, Lisbeth Davidsdat (moster ?)
Til dåpen i 1717 hadde de følgende faddere : Daniel Nielssen, Eskild Lormand, Jens Terkildsen, Boel Meyer (svigerinne ?), Dorethe Middelthun (søster ?)
Hun var selv fadder for Davids Isaksen Middelton sønn Isak i 1707, og er sikkert søster av denne (David).
Var også fadder til en Jon Olsens datter Else, i 1710, sammen med bl.a. en Jansdtr Meyer.
Og i 1742 for en Ole NIlsen Branges sønn Nils.

Hun giftet seg med Nils Olsen, yrke Arbeidsmann,3 gravlagt 5.4.1749 i Nykirken, fra Strangehv. p.k. kl. 12.3

Barn:

i Synneve Nilsdtr, født 1713 i Bergen.3

ii Ole Nilsen, født 1717 i Bergen.3

5. Christence Isaksdtr Middelthon, død 1766 i Strange fattighus, Bergen, gravlagt 18.6.1766 i St. Jørgen kirkegård, Bergen.10
Dette kan være en datter til Isak Christensen, både for- fars- og etternavn stemmer.
En Chrstience Isaksdtr giftet seg den 26.04.1704 i Borgund med Sjur Ellingen Fyllingen. Hun var "besofvet af ham" - Borgund kirkebok (digitalarkivet). Dette kan være Isak Christensens datter, og den samme som giftet seg i Bergen senere. Da hun giftet seg i Bergen står hun uten noen "tittel", men kan altså godt være enke da.

Hun giftet seg med (1) Sjur Ellingsen Fyllingen, gift 26.4.1704 i Borgund.5

Sjur: Det er en Sivert Ellingsen, "flytmand", som ble begravet fra Nykirken 4.11.1735, paa k.g. uden l.p. Dette kan være Sjur Ellingsen Fyllingen.

Barn:

i Christoffer Sjursen, født 21.6.1705 i Borgund.5

Dette er kanskje den Christoffer Middelthon son er fadder i Bergen i 1729, i såfall for sin tantes barn.

ii Ole Sjursen, født 1.5.1707 i Borgund.5

iii Hans Sjursen, født 2.2.1709 i Borgund.5

iv Isak Sjursen, født 6.5.1716 i Borgund.5

Hun giftet seg med (2) Tideman Tidemansen Grøn, gift 24.6.1739 i Nykirken, Bergen.3

6. Dorotea Isaksdtr Middelthon.

Hun er fadder for David Isaksen Middelthons barn i 1704, og er antakelig en søster av ham. Kaltes Hansdtr i 1716, men dette er sikkert feil, da de har et barn som er døpt Isak i 1718.

Hun giftet seg med Matias Corneliussen Høyer.

Barn:

i Cornelius Matiassen Høyer, født 1716 i Bergen,3 død 1718 i Bergen,3 gravlagt 12.10.1718 i Nykirken, Bergen, uden kl. og l.p. 3.

ii Isak Matiassen Høyer, født 1718,3 yrke konsumpsjonsbetjent.

Han giftet seg med Maren Olsdtr Suurlender, gift 25.4.1742 i Domkirken, Bergen.11

Maren: Hun gift for andre gang.

   15. iii David Middelthon Matiassen Høyer født 1722.

7. Siri Isaksdtr, født ca. 1684,5 død 1758 i Fyllingen, Borgund,5 gravlagt 4.4.1758 i Borgund.5

Hun giftet seg med Anders Håvardsen Fyllingen, gift 24.1.1712 i Borgund,4,5 født i Urvika,5 (sønn av Håvard Urvika) død 1757 i Fyllingen, Borgund,5 gravlagt 2.8.1757 i Borgund.5

Barn:

i Maren Andersdtr, født 1712 i Urvika, Borgund.5

ii Håvard Andersen Fyllingen, født 1713 i Fyllingen, Ålesund,5 død 1742 på på havet,5 gravlagt 2.2.1742 i Borgund, som drucknede men blev igienfunden og begraven med liigprædiken.5

   16. iii David Andersen Statsnes født 1717.

iv Marit Andersdtr, født 1719 i Fyllingen, Ålesund.5

v Isak Andersen Fyllingen, født 1722 i Fyllingen, Ålesund.5

vi Søren Andersen Fyllingen, født 1724 i Fyllingen, Ålesund,5 død 1744 i Fyllingen, Ålesund,5 gravlagt 25.11.1744 i Borgund.5

   17. vii Steffen Andersen Statsnes født 1726.

   18. viii Isak Andersen Statsnes født 1731.

8. Berte Margrethe Isaksdtr, født ca. 1683,4 død 1768 i Bergen,4,11 gravlagt 6.9.1768 i St.Jørgen kirke, Bergen.11

Hun giftet seg med Knut Arnesen Fyllingen, gift 6.1.1715 i Borgund,4,5 død f. 1768.11

Barn:

i Marte Knutsdtr, født 1716 i Fyllingen, Ålesund.5

ii Karen Knutsdtr, født 1717 i Fyllingen, Ålesund.5

iii Margrethe Knutsdtr, født 1720 i Fyllingen, Ålesund.5

iv Anne Beate Knutsdtr, født 1723 i Bergen.3
Er antakelig en datter her, selv om faren kalles Knut Andersen, fadder bl.a. Bodil Meyer.

v Anne Margrethe Knutsdtr, født 1726 i Bergen.3

vi Grete Knutsdtr, født 1729 i Bergen.3
Dette er antakelig en datter, selv om faren kalles Knut Olsen. Faddere er bl.a. Bodil Mejer og Christoffer Middelthon.

4. Generasjon

9. Jan Davidsen Middelthon, født 1704 i Bergen,10,3 død 1774,10 gravlagt 22.4.1774 i Korskirken, Bergen.10
Var i 1732 fadder for Jan Luths barn. Kaltes også Johan. Bodde i 1757 i Rode 2, Bergen, og betalte 2 mark i fattigskatt (digitalarkivet). Han drev gjestgiverstedet og skysstasjonen Tross i Dale i Fjaler fram til 1748. Dette passer med at datteren Bodil er født ca. 1745, men ikke døpt i Bergen.

Han giftet seg med Dorothea Magdalena Henriksdtr Bryssel, født 4.8.1700,10 død 17.3.1778 i Bergen,10 gravlagt 24.3.1778 i Korskirken, Bergen.10

Barn:

i David Middelthon, født 1732 i Bergen.3

ii Abel Dorothea Middelthon, født 1733 i Bergen,3 død 1733 i Bergen,3 gravlagt 30.4.1733 i Nykirken, Bergen, p.k. uden l.p. 3.

iii sønn, født ca. 1738,3 død 1751 i Bergen,3 gravlagt 12.9.1751 i Nykirken, Bergen, i Rosbgrden p.k. kl. 12.3 "Jan Middelthun sønn 13 aar." Dette er antakelig David, og det er enten feillest eller feilskrevet i stedet for 18 år.

iv Henrik Bryssel Middelthon, født 1741 i Bergen,11 død 1787 i Bergen,10 gravlagt 15.9.1787 på Korskirkegaarden om aftenen.10
Innført som elev ved Bergen katedralskole 3.11.1751, i 3. klasse, nederst. Fikk karakter "største Haab" i 1757. "Været paa Semin. 3de Aar. Privat informeret af Studiosus Nicol. Loman 1758 in Majo."
Var fadder for Jan Jansen og Wenche Echofs datter Maren i 1762.
"4de Lecties hører i Bergens skole". - 1787
Geistlig skifte 9/9-1787 nr.7 (1773-90) f.436.b. arving hans eneste søster Bodil (ugift).

v Bodil Jansdtr Middelthon, død e. 1787.

Hun er nevnt i broren Henriks geistlige skifte 9/9-1787 nr.7 (1773-90) f.436.b. arving hans eneste søster Bodil (ugift).

10. Isak Davidsen Middelthon, født 1707 i Bergen,3 yrke Bakermester i København, død 1755 i København, Danmark.

Den 20/12 1731 var det attest da han hadde vært i lære hos Herman Gievers som baker. I 1755 var han bosatt i København - opplysning fra Terje E. Skrolsvik, Bergen.

Han giftet seg med Anne Kirstine Klausdtr Lange, gift 3.1.1732 i Vor Frue kirke, København, Danmark,12 født ca. 1712, død 1745 i København, Danmark,12 gravlagt 27.7.1745 i Vor Fure kirke, København, Danmark.12

Anne: Kalltes Jensdtr. ved bryluppet.

Barn:

i Anne Marie Middelthon, født ca. 1735 i København, Danmark,8,10 død 25.12.1810 i Bergen,8,10 gravlagt 29.12.1810 på Korskirkegaarden kl. 12, Bergen.8,10
Ingen barn. Hennes søsters sønn Stephen Barclay Meidel f.ca. 1776, løytnant i infanteriet, bor hos henne i 1801.

Hun giftet seg med Ditmar Jensen Kahrs, gift 10.12.1767 i Huset, Bergen,8,11 født 1740 i Bergen,8,10 (sønn av Jens Ditmarsen Kahrs og Karen Jørgensdtr Lind) yrke Verdimester,10 død 14.5.1788 i Bergen,8 gravlagt 21.5.1788 i Bergen.8

   19. ii Emerence Middelthon født ca. 1735.

iii Bolene Middelthon, født 3.1.1742 i København, Danmark,11,,12 død 7.6.1819 på Sander Kaas' stiftelse, Bergen,11 gravlagt 14.6.1819 i Domkirken, Bergen.11
Bodde i 1801 i 21. rode, nr. 40 i Bergen som ugift, "holder skole".
I 1815 bodde hun i 18. rode, nr. 104, kaltes da "fattig."

   20. iv Elisabeth Margrethe Middelthon født 1744.

11. Abraham Davidsen Middelthon, født 1709 i Bergen,3 yrke konsumpsjonsbetjent/visitør/brennevinsbetjent,11 død 1796 i Bergen,3 gravlagt 17.2.1796 i Nykirken, Bergen v. V. p kirkegrd. 3 Abraham var bosatt i Sunnfjord. I 1720 var han i England.I 1758 - 59 er han i Finnaas hvor to barn blir døpt.Han er listet under kommunikanter i Nykirken i 3.11.1790, "Toldbetjent m(ed) k(one)".

Han giftet seg med Karen Kirstine Meidell, død etter 1790.

Barn:

   21. i Sophia Catharina Middelthon født 1755.

ii Bodil Middelthon, født 1758, død 1759, gravlagt 2.12.1759 i Findaas.

iii Bodil Abrahamsdtr Middelthon, født 1759.
Hun bodde hos onkelen, David, på Nærøy, Nordland. "Den som foresto huset og pleiet de syke i denne vanskelige tid, var prestens tyveaarige brordatter, jomfru Bodil Middeltun'' fra 'Historiske efterretninger om Værøy og Røst' av Reinert Svendsen.

iv Severin Meidel Middelthon, født 1761 i Bergen.
Innført i Elevprotokollen for Bergen Katedralskole 1749-1867 (digitalarkivet) : Innført "1772 i Jun: nederst i 1. Cl. (1. klasse), udgaaet som uskikket 1774."

v Anne Borse Middelthon, født 1769 i Bergen,11 død 1776 i Bergen,10 gravlagt 29.3.1776 i Korskirken, Bergen.10

12. Jakob Davidsen Middelthon, født 1712 i Bergen,3 yrke Høker (småhandler), borgerbrev 18.11.1745,6 død 1796 i Bergen,3 gravlagt 03.03.1796 kl. 12 på kirkegården ved Nykirken, Bergen.3

Han giftet seg med (1) Kirsten Corneliusdtr, født 1720 i Stavanger, (datter av Cornelius Halvorsen Megeland og Alhed Jakobsdtr Sadolin) død 1756 i Bergen,3 gravlagt 19.11.1756 kl. 1200 i Nykirken, Bergen.3

Barn:

   22. i David Jakobsen Middelthon født 1743.

   23. ii Alhed Sadolin Jakobsdtr født 1745.

   24. iii Cornelius Jakobsen Middelthon født 1747.

iv Bodil Jakobsdtr, født 1748 i Bergen,3 død 1748 i Bergen, gravlagt 20.9.1748 i Nykirken, Bergen, i kirck. under stol. kl. 12.3

   25. v Jakob Jakobsen Middelthon født 1749.

vi Eskil Lohman Jakobsen Middelthon, født 1751 i Bergen.3

vii Kirsten Jakobsdtr, født 1754 i Bergen,3 død 1754 i Bergen,3 gravlagt 10.5.1754 i Nykirken, Bergen, i kirck. und. stolene kl. 12.3

viii Isak Jakobsen Middelthon, født 15.8.1755 i Bergen,3 død 15.8.1755 i Bergen.3

ix Dødfødt sønn, født 1756 i Bergen,3 død 1756 i Bergen,3 gravlagt 8.11.1756 i Nykirken, Bergen.3

Han giftet seg med (2) Sara Ørbæk, gift 15.5.1780 i Kinn, Sogn og Fjordane, født ca. 1734, død 1809 i Bergen,15 gravlagt 12.5.1809 i Bergen, af Søfarendes fattighuus Gravfæstet.15

Sara: Hun er sikkert gift Ørbeck. Det er antakelig hun som bor som Sara Michelsen f. ca. 1731, enke etter 2 ekteskap, hos Sara Middelton i 1801 (sin stesønnedatter), og som døde som Sara Middelthun i 1809. Hun giftet seg i Kinn med Jakob Davidsen Middelthun, enkemann, så det må være ham, da sønnen hans Jakob Jakobsen bodde i Kinn.

13. Bodil Davidsdtr Middelthon, født 1718 i Bergen,3 død 1749 i Bergen,3 gravlagt 21.8.1749 i Nykirken, Bergen, i kirck. under stol. ringet med alle klocker.3

Hadde kongebrev datert 31.5.1748 for ekteskap i forbudte ledd (ant. søskenbarn).

Hun giftet seg med Nils Jansen Meyer, gift 30.9.1748 i huset, Bergen,3 født 1718 i Bergen,6,3 (sønn av Jan (Jansen ?) Meyer og Katrine Esman) yrke kjøpmann, borgerskap 7.11.1748, Bergen,3,6 død 1754 i Bergen,3 gravlagt 19.3.1754 i Nykirken, Bergen.3

Nils: Bodde i 1757 i Rode 4, Bergen, og betalte 1 mark 8 skilling i fattigskatt (digitalarkivet).

Barn:

   26. i Jan Nilsen Meyer født 1749.

14. Marte Davidsdtr Middelthon, født 1720 i Bergen,3 død 1774 i Bergen,10 gravlagt 27.9.1774 i Korskirken, Bergen.10

Hun giftet seg med Hans Antoniussen Gynther, gift 11.12.1741 i Nykirken, Bergen,3 født ca. 1709, (sønn av Antonius Gynther og Ester (Hansdtr ?) Frørup) yrke Glarmakermester, borgerskap 17.3.1739, Bergen,3,6 død 1764 i Bergen, gravlagt 17.9.1764 i Korskirken, Bergen, paa Vetterlevs alm., i kirken under stolene.10

Barn:

i Antonius Gynther, født 1742 i Bergen,3 død 1743 i Bergen,3 gravlagt 24.1.1743 i Nykirken, Bergen, ved Toldboden p.k. kl. 12.3

ii David Gynther, født 1743 i Bergen,3 død 1749 i Bergen,3 gravlagt 10.3.1749 i Nykirken, Bergen, p.k. 3.

iii Antonius Gynther, født 1745 i Bergen,3 død 1746 i Bergen,3 gravlagt 4.6.1746 i Nykirken, Bergen, p.k. kl. 12.3

iv Bodil Gynther, født 1747 i Bergen,3 død 1748 i Bergen,3 gravlagt 20.9.1748 i Nykirken, Bergen, p.k. kl. 12.3

v Antonius Gynther, født 1749 i Bergen.3

15. David Middelthon Matiassen Høyer, født 1722 i Bergen.3

Han giftet seg med Karen Kirstine Rasmusdtr, gift 11.5.1749 i froeparken, Nykirken, Bergen.3

Barn:

i Matias Davidsen Høyer, født 1749 i Bergen,3 død 1749 i Bergen,3 gravlagt 8.12.1749 i strihaven p.k., Bergen.3

16. David Andersen Statsnes, født 1717 i Fyllingen, Ålesund,5 død 1795 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 5.2.1795 i Borgund.5

Han giftet seg med Ragnhild Paulsdtr, gift 1.1.1740 i Borgund.5

Barn:

   27. i Nicolai Davidsen Ekrem født 1740.

ii Ragnhild Davidsdtr, født 1745 i Statsnes, Borgund.5

iii Søren Davidsen, født 1746 i Statsnes, Borgund,5 død 1750 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 27.10.1750 i Borgund.5

iv Ola Davidsen Statsnes, født 1749 i Statsnes, Borgund.5
Han giftet seg med Marte Rasmusdtr, gift 12.7.1778 i Borgund,5 født i Karlsbakken.

v Peder Davidsen, født 1751 i Statsnes, Borgund,5 død 1767 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 11.5.1767 i Borgund.5

17. Steffen Andersen Statsnes, født 1726 i Fyllingen, Ålesund,5 død 1772 i Statnes, Borgund,5 gravlagt 23.12.1772 i Borgund.5
Husmann først på Ålesund, senere på Statnes.

Han giftet seg med Birte Andersdtr, gift 25.6.1754 i Borgund,5 født 1734 i Gåsholm, Borgund, Møre og Romsdal,5 (datter av Anders Steffensen Gåsholm).

Barn:

   28. i Lisbet Steffensdtr født 1755.

ii Adriane Steffensdtr, født 1758 i Ålesund, Borgund,5 død 1765 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 30.9.1765 i Borgund.5

iii Steffen Steffensen Statsnes, født 1765 i Statsnes, Borgund,5 død 4.8.1844 i Ålesund,5 gravlagt 7.9.1844 i Borgund.5
Bodde i 1801 som husmann i Ålesund, ingen barn.

Han giftet seg med Elisabet Jensdtr, gift 1799 i Borgund,5 født 1764 i L. Nørve, Borgund, (datter av Jens Nilsen L. Nørve og Berte Henriksdtr).

iv Marte Steffensdtr, født 1770 i Statsnes, Borgund.5

18. Isak Andersen Statsnes, født 1731 i Fyllingen, Borgund,5 død 1785 i Stasnes, Borgund,5 gravlagt 6.4.1785 i Borgund.5 Ved bryluppet er han oppgitt til "Fyllingen, nu Huusmand i Statznæs".

Han giftet seg med Anne Sivertsdtr, gift 21.6.1756 i Borgund, Møre og Romsdal,5 født 1733 i Statsnes, Borgund,5 (datter av Sivert Styrkårsen Statsnes).

Barn:

   29. i Siri Isaksdtr født 1758.

ii Maren Isaksdtr, født 1759 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal.5

iii Søren Isaksen, født 1763 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal,5 død 1769 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 2.6.1769 i Borgund.5

iv Mette Isaksdtr, født 1765 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal,5 død 1765 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 6.10.1765 i Borgund.5

v Anders Isaksen, født 1768 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal,5 død 1768 i Statsnes, Borgund,5 gravlagt 21.1.1768 i Borgund.5

vi Elias Isaksen Statsnes, født 1774 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal.5
Det er en Elias Isaksen Rebne, grenader f.ca. 1773, som bor i Bergen i 1801. Dette kan være Elias Isaksen Statsnes, men hvor kommer i såfall navnet Rebne fra ?

 

5. Generasjon

 

19. Emerence Middelthon, født ca. 1735 i København, Danmark.12

Hun giftet seg med Rasmus Sørensen, gift 14.4.1767 i Huset, Bergen,11 yrke Regimentskvartermester.11

Barn:

i Søren Rasmussen, født 1768 i Bergen.3

20. Elisabeth Margrethe Middelthon, født 1744 i København, Danmark,11,12 død 1779 i Bergen,11 gravlagt 14.4.1779 i muret grav, domkirken, Bergen.11

Hun giftet seg med Franz Heinrich Meidell, født ca. 1740 i Aurland, Sogn og Fjordane,13 (sønn av Jakob Gerhard Meidell og Mette Dorothea Barclay de Tolly) yrke løytnant, senere major og gårdbruker,11 død 23.12.1813 i Molde, Os, Hordaland,13,,,

Franz: Gift andre gang i Os i 1782 med Gye Johanna Christin Pritzier.

Barn:

   30. i Jacob Gerhard Meidell født 1765.

ii Mette Kristine Dorothea Meidell, født 1768 i Bergen,11 død 3.9.1856.13

Hun giftet seg med Johan Siegfried Cammermeyer, gift 16.4.1808 efter bevilgning på Model gaard,18, født 3.8.1757 i Bergen,18,3 (sønn av Johan Sebastian Cammermeyer og Anne Christine Gude) yrke residerende kapellan til Os,13 død 16.4.1844.18

Johan: Elev ved Bergen katedralskole 1775 - 1779.

iii Stephan Barclay Meidell, født 1772 i Bergen.11
Kalltes Stephen Barclay Meidel i 1801, og bodde hos sin tante Anne Marie i Bergen.

21. Sophia Catharina Middelthon, født 1755.

Hun giftet seg med Ole Tideman Egelsdorph, gift 12.3.1783 i Korskirken, Bergen,10 født ca. 1748,3 yrke Skriverkarl, senere skoleholder,3 død 1799 i Bergen,3 gravlagt 14.2.1799 på Nykirkegården kl. 12.3

Barn:

i Wollert Egelsdorph, født 24.3.1785 i Bergen,3 død 1788 i Bergen,3 gravlagt 23.5.1788 i Nykirken, Bergen, kl. 12. 3.

ii Wollert Egelsdorph, født 6.8.1789 i Bergen,3 død 1789 i Bergen,3 gravlagt 19.8.1789 i Nykirken, Bergen.3

iii Abraham Middelthon Egelsdorph, født 18.7.1792 i Bergen,3 død 1794 i Bergen,3 gravlagt 10.9.1794 på Nykirkegården kl. 12.3

iv Severin Gerhard Meidel Egelsdorph, født 29.5.1796 i Bergen.3

22. David Jakobsen Middelthon, født 1743 i Bergen,3 yrke glarmester, borgerbrev 20.11.1766, Bergen,10, død 1804 i Bergen,10 gravlagt 21.6.1804 i Korskirken, Bergen, Kl 1 1/2 Slet Under Stolene.10
Listet som kommunikant i Korskirken 7.5.1790 og 22.10.1790.

Han giftet seg med Karen Marie Schønning, gift 12.2.1767 i Korskikren, Bergen,10 født 1745 i Bergen,10 (datter av Jan Mikkelsen Schønning og Wendel Maria Petersdtr Øding) død 1787,10 gravlagt 25.8.1787 i Korskirken, Bergen, kl 1 1/2 slet under stolene med fuld cermonie. 10
Karen: Kaltes Karen Lexau i 1774.

Barn:

   31. i Kirsten Cornelia Middelthon født 24.4.1767.

ii Johan Schønning Middelthon, født 29.6.1768 i Bergen,10 død 1771 i Bergen,10 gravlagt 7.3.1771 i Korskirken, Bergen.10

iii Jakob Davidsen Middelthon, født 30.11.1769 i Bergen.10

   32. iv Johan Schønning Middelthon født 10.1.1772.

   33. v Wendel Maria Middelthon født 26.3.1773.

vi Fredrik Andreas Middelthon, født 9.7.1774 i Bergen,10 yrke glarmester, borgerbrev 7.2.1797, Bergen,,20 død 29.1.1848 i Hjelseng, Sogn og Fjordane.
Bodde som ugift i Bergen i 1801 og i 1815, men er oppgitt som gift ved begravelsen.

vii Karen Marie Middelthon, født 6.8.1775 i Bergen,10 død 1778 i Bergen,10 gravlagt 16.6.1778 i Korskirken, Bergen.10

23. Alhed Sadolin Jakobsdtr, født 1745 i Bergen,3 død 7.8.1803 i Bergen,3 gravlagt 15.8.1803 i Nykirken, Bergen.3I 1801 tellingen : Enke etter 1. ekteskap, holder logie." Bodde i 4. rode, nr. 24 (Ytre Markevei nr. 32).

Hun giftet seg med Henrik Møller, gift 8.2.1775 i Nykirken, Bergen,3 født 1743 i Bergen,3 (sønn av Ole Hanssen Møller og Inger Christine Pedersdtr) yrke Skomakermester,3 død 1798,3 gravlagt 9.4.1798 i Nykirken, Bergen, p. N.k.g. kl. 12.3

Barn:

   34. i Kirsten Cormelia Møller født 1775.

ii Petter Hanssen Møller, født 23.3.1777 i Bergen,3 død 1778 i Bergen,3 gravlagt 3.2.1778 i Nykirken, Bergen, p. N.k.g. kl. 12.3

iii Inger Kirstine Møller, født 29.3.1779 i Bergen.3
Bodde i 1801 som ugift hos onkelen, Peter Møller, i Bergen.

iv Jakob Møller, født 17.11.1781 i Bergen,3 død 1782 i Bergen,3 gravlagt 31.1.1782 i Nykirken, Bergen, p. N.k.g. kl. 12.3

   35. v Maren Kirstine Møller født 23.6.1785.

24. Cornelius Jakobsen Middelthon, født 1747 i Bergen,3 yrke Kjøpmann og skipsreder, Stavanger,13, død 24.03.1807 i Stavanger.Flyttet til Stavanger ca. 1770, og tok borgerbrev som kjøpmann 22.8.1772.Bodde i 1801 som enkemann på Skagen nr. 337 i Stavanger. Han eide i sin karriere flere skip,(Johannes Elgvin, En by i kamp, Stavanger kommune 1956) b.la. :

Han giftet seg med Ester Kristine Wølstad, gift ca. 1780 i Stavanger, født 1756 i Stavanger, (datter av Johannes Sivertsen Wølstad og Lisbeth Larsdtr) død 28.11.1785 i Stavanger.

Barn:

   36. i Jakob Corneliussen Middelthon født 1780.

   37. ii Kirsten Cornelia Middelthon født 1781.

25. Jakob Jakobsen Middelthon, født 1749 i Bergen.3

I følge mailkontakt med Richard Hellesen, USA, er Jakob Jakobsen Middelthon far til Sara. Jakob Middelthon, bosatt i Kinn, hadde 4 døtre døpt der i perioden 1773 - 1777.

Barn:

i Kirsten Jakobsdtr Middelthon, født 1773 i Kinn, Sogn og Fjordane,14, død 1774 i Kinn, Sogn og Fjordane,14,25 gravlagt 26.2.1774 i Kinn, Sogn og Fjordane.14,25

ii Kirstine Cathrine Jakobsdtr Middelthon, født 1774 i Kinn, Sogn og Fjordane,25,14 død før 1777 i Kinn, Sogn og Fjordane.25

   38. iii Sara Jakobsdtr Middelthon født 1776.

iv Kirstine Jakobsdtr Middelthon, født 1777 i Kinn, Sogn og Fjordane,14,25 død 1783 i Bergen,10,25 gravlagt 30.10.1783 i Korskirken, Bergen.10,25

26. Jan Nilsen Meyer, født 1749 i Bergen.3,13

Bodde i 1801 som ølbrygger i Korshavn i Østervold sokn i Sund, Hordaland.

Han giftet seg med Cecilie Marie Hansdtr, født ca. 1746.13

Barn:

   39. i David Jansen Middelthon Meyer født ca. 1780.

ii Herman Faje Meyer, født ca. 1786.13

27. Nicolai Davidsen Ekrem, født 1740 i Fyllingen, Borgund,5 død 1772 i Ekrem, Borgund,5 gravlagt 29.1.1772 i Borgund.5

Han giftet seg med Barbra Hansdtr, gift 7.11.1768 i Borgund,5 født i Ekrem.

Barbra: Gift andre gang med Peder Ingebrigtsen Ekrem.

Barn:

i Johanna Nicolaisdtr, født 1769 i Ekrem, Borgum.5

Hun giftet seg med Søren Olsen Bakke Ålesund, født ca. 1777.

ii Ragnhild Nicolaisdtr, født 1771 i Ekrem, Borgund,5 død 1772 i Ekrem, Borgund,5 gravlagt 11.10.1772 i Borgund.5

28. Lisbet Steffensdtr, født 1755 i Ålesund, Borgund,5 død 15.2.1827 i Bjørge, Borgund,13 gravlagt 18.2.1827 i Borgund.5

Hun giftet seg med Paul Knudsen Bjørge, gift 26.1.1778 i Borgund, Møre og Romsdal,5 født 1748 i Blomvik, Borgund,5 (sønn av Knud Jonsen Blomvik) død 1799 i Bjørge, Borgund,13 gravlagt des 1799 i Borgund.5

Paul: Husmann på Bjørge.

Barn:

   40. i Andreas Paulsen Søvik født 1793.

ii Petrine Andrine Paulsdtr, født 1796 i Bjørge, Borgund,5 død 1797 i Bjørge, Borgund,5 gravlagt 27.9.1797 i Borgund.5

29. Siri Isaksdtr, født 1758 i Statsnes, Borgund, Møre og Romsdal,5 død 14.4.1830 i Gryttebust, Borgund,5 gravlagt 18.4.1830 i Borgund.5

Hun giftet seg med Bernt Andersen Gryttebust, gift 1792 i Borgund,5 født 1767 i Gryttebust, Borgund,5 (sønn av Anders Pedersen Gryttebust og Inger Pedersdtr) død 27.2.1836 i Gryttebust, Borgund,5 gravlagt 29.2.1836 i Borgund.5

Barn:

i Helene Ivarine Berntsdtr, født 1793 i Gryttebust, Borgund,5 død 20.6.1825 i Gryttebust, Borgund, ugift,5 gravlagt 24.6.1825 i Borgund.5

ii Ole Andreas Berntsen, født 1799 i Gryttebust, Borgund.5

 

6. Generasjon

 

30. Jacob Gerhard Meidell, født 1765 i Bergen,11 yrke Premierløitnant og gardbruker,13 død 17.11.1808 i Bergen,,10 gravlagt 25.11.1808 Begraves Kl 10 Formiddag Paa Korskirke Gaarden.10"Captain Ved Det Stryenske Compagnie".

Han giftet seg med (1) Anne Rye de Fine, gift ca. 1790,26 født 1765 i Bergen,26,11 (datter av Thomas de Fine og Anne de Rye).

Han giftet seg med (2) Karen Marie Geelmüden, født ca. 1770.13

Barn:

i Elisabeth Margrethe Meidell, født 1792.13

ii Anna Rye Meidell, født 1793.13

iii Franz Heinrich Meidell, født 1795.13

iv Wilhelmina Johanne Meidell, født 1800.13

Han giftet seg med (3) Mette Marie Brandrup, gift 8.12.1790 i Balestrand, Sogn og Fjordane, født ca. 1770 i Balestrand, Sogn og Fjordane.27

31. Kirsten Cornelia Middelthon, født 24.4.1767 i Bergen.

Hun giftet seg med Johan Fredrik Wolff, gift 22.3.1791 i huset,11 født ca. 1756 i Bremen,10 yrke kjøpmann,11 gravlagt 5.1.1807 i korskirken kirkegård, Kl 12 Slet P Kirke Gaarden.10

Barn:

i Johan Ernst Johansen Wolff, født 28.10.1791 i Bergen.11

ii Karen Maria Johansen Wolff, født 27.7.1793 i Bergen.11

iii Karen Maria Johansdtr Wolff, født 14.10.1794 i Bergen.11

iv Dorothea Johansdtr Wolff, født 1797 i Bergen.11

v David Middelthon Johansen Wolff, født 2.4.1799 i Bergen.3

vi Henrica Johansen Wolff, født 23.6.1801 i Bergen.11

   41. vii Kirsten Cornelia Johansdtr Wolff født 1803.

   42. viii Johanne Fredrica Johansdtr Wolff født 15.3.1807.

32. Johan Schønning Middelthon, født 10.1.1772 i Bergen,10 yrke Personlig kappelan i Indre Holmedals sogn, senere Pastor i Innvik,, død 2.1.1845 i København, Danmark. Innført i Elevprotokollen for Bergen Katedralskole 1749-1867 : "Innført 1786 i 3. Cl. (3. klasse), dimmitert 1791. Karakterer : 1787-90 g. H. (godt Haab) 1791 m. g. H (meget godt Haab)." Var Kapellan til Indre Holmedals kall i 1798 - 1804, og Pastor i Innvik i 1805 - 1808.

Han giftet seg med Gjertrud Hanne Lange, gift 15.5.1798 i Steien, Gaular, Sundfjord, Sogn og Fjordane,8,27 født ca. 1779 i Molde,8,13 død 15.5.1844.

Barn:

   43. i David Schønning Middelthon født 23.11.1798.

   44. ii Gotlieb Schønning Middelthon født 11.3.1800.

iii Karen Maria Middelthon, født 19.9.1801 i Steien, Indre Holmedal, Sogn og Fjordane.

iv Jakob Johansen Middelthon, født 20.11.1802 i Steien, Indre Holmedal, Sogn og Fjordane,22 død 11.1802 i Steien, Indre Holmedal, Sogn og Fjordane.22

v Margaretha Wiingaard Middelthon, født 26.1.1804 i Steien, Indre-Holmedal, Gaular, Sunnfjord, Sogn og Fjordane,8,30 død 28.11.1870.8

Hun giftet seg med Peder Christensen, gift 26.6.1820 i Høland, Akershus,8 født 18.3.1789 i Søndre,Bindslev, Hjørring, Danmark,8 død 7.6.1840.8

vi Henrik Bryssel Middelthon, født 1805 i Innvik,8,28 død 1805 i Innvik,28 gravlagt 8.9.1805 i Innvik, Sogn og Fjordane.28

vii Alhed Sadolina Middelthon, født 1806 i Innvik,28 død 1806 i Innvik,28 gravlagt 12.8.1806 i Innvik, Sogn og Fjordane.28

   45. viii Jacob Middelthon født 1808.

   46. ix Kristine Middelthon født 10.7.1809.

33. Wendel Maria Middelthon, født 26.3.1773 i Bergen, død 11.5.1806 i Bergen, gravlagt 16.5.1806 i Domkirken, Bergen.11Listen som kommunikant i Korskirken 18.4.1790 som konfirmant.Hadde kongebrev datert 31.12.1800 for vielse i huset. Bodde i 1801 som enke etter 1. ekteskap etter Rasmus, i 11 rode nr. 41 i Bergen, sammen med 4 stebarn.

Hun giftet seg med (1) Rasmus Rasmussen, gift 7.1.1801 i Huset, Bergen.8

Hun giftet seg med (2) Peder Lamberg, yrke Kjøpmann, Bergen.11

Peder: Gift 2. gang med Else Astrup Dahl i 1807.

Barn:

i Wilhelmine Christiane Lamberg, født 1802 i Bergen.

ii Rasmus Rasmussen Lamberg, født 24.6.1804 i Bergen,11 død 1804 i Bergen,11 gravlagt 23.8.1804 i Domkirken, Bergen.11

iii Karen Maria Lamberg, født 1806 i Bergen,11 død 11.8.1806 i Bergen,11 gravlagt 15.8.1806 i Domkirken, Bergen.11

34. Kirsten Cormelia Møller, født 1775 i Bergen.
Bodde hjemme hos moren i 1801, ugift.

Hun giftet seg med Thor Martinsen Dahl, gift 25.10.1801 i Nykirken, Bergen,3 født ca. 1782,13 yrke Skreddersven.3

Barn:

i Sivert Andreas Dahl, født 3.7.1802 i Bergen.3

35. Maren Kirstine Møller, født 23.6.1785 i Bergen,3 død 23.1.1827 i Bergen,11 gravlagt 31.1.1827 i Domkirken, Bergen.11Bodde hjemme hos moren i 1801.

Hun giftet seg med (1) Nikolas Andreas Kjærulf, gift 29.3.1811 i Bergen, i huset efter kgl bev. 1803,11 født 1763 i Bergen,11 (sønn av Ole Martinus Kjærulf og Margrethe Danielsen) yrke skriverkarl,11 død 2.2.1814 i Bergen,11 gravlagt 8.2.1814 i Domkirken, Bergen, Dødsfaldet Anmelt Efter Attest 3de Febr, 9-11.11

Hun giftet seg med (2) Henrik Svedersen Grøtscher, gift 29.3.1815 i Bergen, i huset kgl. bev. 1901,11 født 9.11.1780 i Bergen,11 (sønn av Sveder Henriksen Grøtscher og Synneve Jakobsdtr) yrke Glassmester, Bergen,11 død 3.12.1853 i Bergen,11 gravlagt 9.12.1853 i Domkirken, Bergen, K: ringet med 2de Klokker.11

Barn:

i Synneve Aletta Henriksdtr Grøtscher, født 20.6.1815 i Bergen.11

   47. ii Sveder Michael Henriksen Grøtscher født 16.5.1819.

iii Henriette Jakobine Henriksdtr Grøtscher, født 4.9.1821 i Bergen.11

Hun giftet seg med Herman Brunchorst Balchen, gift 28.4.1846 i Domkirken, Bergen,11 født 14.1.1822 i Steien, Indre Homedal, Sunnfjord,11,30 (sønn av Johann Peter Balchen og Gertrud Helene Brunchorst) yrke repslagermester, Bergen.11

Herman: De hadde ingen barn boende hjemme i 1865.

iv Henrik Johan Cornelius Henriksen Grøtscher, født 20.12.1824 i Bergen,11 død 18.12.1825 i Bergen,11 gravlagt 27.12.1825 i Domkirken, Bergen.11

v Henrik Johan Cornelius Henriksen Grøtscher, født 1826 i Bergen,11 død 24.12.1826 i Bergen,11 gravlagt 29.12.1826 i Domkirken, Bergen.11

36. Jakob Corneliussen Middelthon, født 1780 i Stavanger, død 6.3.1843 i Stavanger.31
Det er antakelig han som i 1801 bor som ugift student, 22 år, i København, Rosenborg kvarter.

Han giftet seg med Alhed Marie Hveding, gift 27.9.1809 i Domkirken, Stavanger,8 født 26.7.1784 i Stavanger,31 (datter av lagmann i Stavanger Jakob Jensen Hveding og Alhed Marie Ferslev) død 26.1.1859 i Stavanger.31

Barn:

   48. i Jakob Christian Hveding Middelthon født 12.7.1810.

   49. ii Ester Kristine Middelthon født 2.5.1812.

   50. iii Cornelius Middelthon født 17.4.1815.

iv Alhed Marie Middelthon, født 29.4.1818 i Stavanger,31, død 1903 i Stavanger,31 gravlagt 25.3.1903 i Stavanger, ugift.31
Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865, sammen med 1 bror og 1 søster.
Bodde i 1900 i Egenesveien 82, Stavanger, "intet Ehverv har et Legat at leve af".

v Jensine Wilhelmine Middelthon, født 27.3.1821 i Stavanger,31 død 1905 i Stavanger,31 gravlagt 13.6.1905 i Stavanger, ugift.31
Var husjomfru hos sin bror Cornelius i Stavanger i 1865.

vi Fredrik Falck Middelthon, født 3.9.1823 i Stavanger,31,32 død 1897 i Stavanger,31 gravlagt 26.8.1897 i Stavanger,ugift.31
Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865, sammen med 2 av sine søstre.

vii Martine Georgine Middelthon, født 12.3.1826 i Stavanger,31,32 død 19.2.1900 i Årdal, Ryfylke, ugift.31
Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865, sammen med 1 bror og 1 søster.

37. Kirsten Cornelia Middelthon, født 1781 i Stavanger, død 27.03.1841 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Torbjørn Toresen Imsland, gift 4.4.1807 i Stavanger,33 født 1773 i Imsland, Vikedal,33 (sønn av Tore Osmundsen Imsland og Marta Torbjørnsdtr) yrke Kjøpmann i Stavanger,33 død 8.12.1831 i Stavanger.33

Torbjørn: Tok borgerbrev som kjøpmann i Stavanger 17.9.1810.

Barn:

i Cornelius Imsland, født 1808 i Stavanger,31,33 yrke Stavanger,33 død 13.10.1833 i Stavanger, ugift.31,33

   51. ii Marta Torine Imsland født 1.1.1810.

   52. iii Edvard Kristian Imsland født 4.10.1811.

   53. iv Lars Johan Imsland født 20.4.1813.

   54. v Jakob Imsland født 25.05.1815.

vi Kirsten Cornelia Imsland, født 1818 i Stavanger,31 død 1842 i Stavanger.31

38. Sara Jakobsdtr Middelthon, født 1776 i Kinn, Sogn og Fjordane,13,14,25 død 1.10.1857 i Bergen, "af Søfarendes fattighus",15 gravlagt 7.10.1857 i St. Jørgens hospital med Årstad, Bergen.15

Hun og Andreas Dufra giftet seg i 1802, men oppgis i 1801 også å være gift.

Hun giftet seg med (1) Andreas Dufra, gift 1.8.1802 i Nykirken, Bergen,3 født ca. 1762 i Fridriksh. Distr Strom,13, yrke Matros på reisen i 1801,13 død ca. 1822 til sjøs.25

Andreas: I Sjømilitær undersøkelseskommisjon er han ført med : "Matros vide HR N 764. Har Styrmands Examen. paa Reisen med Skipper Schultz HR: Rode 24. Bogst: g:.

Barn:

i Henrik Michael Henriksen, født 7.5.1800 i Bergen,10,10 død 1800,10 gravlagt 13.6.1800 i St. Martini kirkegård, korskirken, Bergen.10
Saras uekte sønn, død 3 uker gammel. Far oppgitt til Hendrik Michelsen, en engelskmand.

   55. ii Sara Maria Andreasdtr Dufra født 16.2.1805.

   56. iii Jakob Andreassen Dufra født 15.5.1808.

Hun giftet seg med (2) Christian Bøchmann, gift 31.7.1836 i St. Jørgens hospital med Årstad, Bergen, født ca. 1771,35 død 22.4.1851 i Bergen, "af Søhuset",15 gravlagt 28.4.1851 i St. Jørgens hospital med Årstad, Bergen.15

Christian: Han var enkemann.

39. David Jansen Middelthon Meyer, født ca. 1780.13

Han giftet seg med Anna Maria Knudsdtr, gift 11.4.1810 i Kopervik, Rogaland.8

Barn:

i Cicilia Davidsdtr Middelthon Meyer, født 1810 i Kopervik, Rogaland.8

ii Knud Davidsen Middelthon Meyer, født 1812 i Kopervik, Rogaland.8

40. Andreas Paulsen Søvik, født 1793 i Bjørge, Borgund,13,5 død 18.2.1836 i Søvik, Borgund,5 gravlagt 22.2.1836 i Borgund.5

Han giftet seg med Johanne Rasmusdtr, gift 1817 i Borgund,5 født 1787 i Gamlem, Borgund,5 (datter av Rasmus Olsen Gamlem og Maren Jonsdtr) død 28.4.1847 i Søvik, Borgund,5 gravlagt 3.5.1847 i Borgund.5

Barn:

   57. i Ragnhild Maria Andreasdtr født 25.7.1817.

   58. ii Peder Ingebrigt Andreassen Tuen født jan 1820.

iii Andreas Daniel Andreassen, født 30.5.1831 i Søvik, Borgund.5

 

7. Generasjon

 

41. Kirsten Cornelia Johansdtr Wolff, født 1803 i Bergen.11

Hun giftet seg med Jens Jørgen Busch, gift 8.12.1826 i Korskirken, Bergen,10 født 9.2.1788 i Bergen,11 (sønn av Jens Jørgen Busch og Kirstine Magnusdtr Cortcam) yrke Skomakermester, var almisselem i 1843,10 død 23.3.1843 i Bergen,11 gravlagt 30.3.1843 i Domkirken, Bergen.11

Barn:

   59. i Johan Fredrik Busch født 20.1.1827.

ii Jens Jørgen Busch, født 23.12.1828 i Bergen,11 yrke Skomakersven,11 død 2.6.1861 på Sykehuset, Bergen,11 gravlagt 6.6.1861 i Domkirken, Bergen.11

iii David Middelthon Busch, født 31.10.1835 i Bergen,10 død 23.10.1836 i Bergen,10 gravlagt 29.10.1836 i Korskirken, Bergen.10

iv David Middelthon Busch, født 1.9.1838 i Bergen.11

v Hans Peter Busch, født 2.9.1842 i Bergen.10

42. Johanne Fredrica Johansdtr Wolff, født 15.3.1807 i Bergen.11

Hun giftet seg med Christoffer Løsch Gottfredsen Wulff, gift 12.9.1830 i Korskirken, Bergen,10 født 13.12.1827 i Bergen,11 (sønn av Gottfred Løsch Wulff og Grete M. Biørch) yrke Gullsmed, Bergen.10

Barn:

i Gottfred Løsch Christoffersen Wulff, født 17.10.1831 i Bergen.11

   60. ii Kirsten Cornelia Christoffersdtr Wulff født 8.3.1834.

iii Johan Fredrik Christoffersen Wulff, født 6.12.1837 i Bergen.11

iv Christoffer Løsch Chistoffersen Wulff, født 12.3.1839 i Bergen.11

v Johanne Fredrikke Christoffersdtr Wulff, født 10.8.1844 i Bergen.3

43. David Schønning Middelthon, født 23.11.1798 i Steien, Indre Holmedal, Sogn og Fjordane,8,13,30 yrke Kaptein og gardbruker,30 død 1845 i Myklebust, Eid, Sogn og Fjordane.8,
Dette er antakelig den "løitnant Middelthun på festningen" som Gjest Bårdsen klaget på i 1824 fordi han fratok ham forskuddet av forlegningspenger som arrestforvarer Hoff hadde betalt ham og deretter "pryglet ham ... først i Vagten og siden i Arresten, uagtet han dertil ingen Anledning gav, videre end at han fordrede sine Penge".

Han giftet seg med Elisabeth Marie Catharine Møller, gift 30.9.1833 i Nesset, More og Romsdal,8 født ca. 1814,8 (datter av Lauritz Bie Møller) død f. 1865.32

Barn:

i Johan Schønning Middelthon, født 30.3.1835 i Molde, Møre og Romsdal.8

ii Lauritz Bie Møller Middelthon, født ca. 1839 i Mykelbust, Eid, Sogn og Fjordane.36

iii Johanne Wedege Middelthon, født 13.10.1839 i Myklebust, Eid, Nordfjord, Sogn og Fjordane,8,32,30,36.

Hun giftet seg med Carl Elias Elesier Smith, gift 24.4.1866 i Domkirken, Kristiania,8 født ca. 1839.8

   61. iv Elisabeth Marie Lange Middelthon født 9.3.1842.

44. Gotlieb Schønning Middelthon, født 11.3.1800 i Steien, Indre Holmedal, Sogn og Fjordane,8,13,32,30,29 yrke Gullsmedmester, borgerbrev 4.11.1822, Trondheim,32,29 død 20.12.1889 i Trondheim.29
Bodde som ugift tjenestegutt i Bergen i 1815.
I "Trondhjems Guldsmeder - Det nittende aarhundre II" av Joh. E. Brodahl kalles han Gottlieb Frederik Middelthun. Her oppgis han også å være født 11.4.1800.

Han giftet seg med Henriette Godfriedine Wulff, gift 5.12.1824 i Vor Frue kirke, Trondheim,8 født ca. 1805 i København, Danmark,32 (datter av Godtfried Wulff).

Barn:

   62. i Johan Schønning Middelthon født 12.2.1826.

ii Hanna Gjertine Middelthon, født 2.4.1827 i Trondheim.8

iii Karen Marie Magdalena Middelthon, født 30.7.1828 i Trondheim.8
Bodde i 1865 i Sandnessjøen som ugift lærerinne.

   63. iv Lydia Godtfriedine Middelthon født ca. 1829.

v Cicilie Charlotte Torinder Middelthon, født 14.7.1834 i Trondheim.8

vi David Waldemar Middelthon, født 15.12.1835 i Trondheim,8, yrke farmasøyt, Fredrikstad,37 død 21.3.1891 i Fredrikstad, Østfold.,37
Hans nekrolog sto i Norsk Farmasautisk tidsskrift den 15.4.1891, skrevet av J.W. Flood.

Han giftet seg med Josefine Mathilde Sørensen, gift 11.11.1881 i Berg, Østfold,,8 født 1845 i Berg, Østfold, (Tune),38,39 (datter av O. Sørensen og K. Sørensen) død e. 1900 i Kristiania.38

Josefine: Bodde som enke i Kristiania i 1900, og livnærte seg som slipssyerske.

vii Jakobine Middelthon, født ca. 1838 i Trondheim.32
Lærerinne på Elverum i 1865. Er kanskje datter til Gotlieb Schønning Middelthon.

viii Hanna Middelthon, født ca. 1838 i Trondheim.32
Lærerinne på Ringsaker i 1865. Bodde i 1875 i Kristiania. Hun er kanskje datter til Gotlieb Schønning Middelthon.

45. Jacob Middelthon, født 1808 i Innvik, Sogn og Fjordane,28 yrke Pastor, senere kapellan i Høland,, død våren 1844 i New York sinnsykeasyl, USA.41Tok teologisk embedseksamen ved Universitetet i Kristiania i 1833, med karakteren 4,3.

Han giftet seg med Bolette (Bolly) Margrethe Broch, gift 20.5.1834 i Høland, Akershus,8 født 16.7.1812 i Norderhov,41 (datter av Ludvig Fredrik V. Broch og Elisabeth Andrea Lange) yrke Bestyrerinne av Grønlands asyl, Kristiania,41 død 8.4.1859 i Kristiania.41

Barn:

   64. i Johan Schønning Middelthon født 3.11.1836.

ii Godtlieb Lange Middelthon, født 10.7.1838 i Høland, Akershus,8 yrke regnskapsfører ved Kristiania tukthus,37 død 3.7.1894 i Oslo,37 gravlagt 7.7.1894 i vår frelsers gravlund, Oslo.37
Bodde i 1865 som ugift handelsfulmektig i Storgaten i Kristiania.

iii Gjertrud Hanna Lange Middelthon, født 14.10.1839 i Høland, Akershus.8

   65. iv Georgine Dorothea Middelthon født 5.4.1841.

   66. v Peter Andreas Daae Middelthon født 22.4.1843.

46. Kristine Middelthon, født 10.7.1809 i Skånevik, Etne,,8 død etter 1875 i Christiania.42

Hun giftet seg med Thales Schou, gift 4.11.1825 i Høland, Akershus,8 død f. 1875 i Christiania.42

Barn:

i Thales Schou, født 11.7.1827 i Kristiania,8 død e. 1875 i Kristiania.42
Bodde som ugift handelsborger i Christiania i 1865 og 1875.

   67. ii Johan Schønning Middelthon Schou født 9.1.1829.

iii Karen Schou, født ca. 1831 i Kristiania.42

iv Jacob Middelthon, født 1.12.1836 i Kristiania,8 død 1836 i Kristiania.8

47. Sveder Michael Henriksen Grøtscher, født 16.5.1819 i Bergen,11 yrke Tollkontorist, Bergen,11 død 12.10.1859 i Bergen, gravlagt 19.10.1859 i Domkirken, Bergen, ringte med Mellemklokken.11

Han giftet seg med Caroline Marie Juell, gift 16.10.1850 i Domkirken, Bergen,11 født 15.6.1821 i Bergen,11 (datter av Mathias Juell og Fredrikke Marie Knudsen) død 22.12.1874 i Bergen,11 gravlagt 29.12.1874 i Domkirken, Bergen.11

Barn:

i Halfdan Grøtscher, født 30.8.1851 i Bergen.11

ii Thorvald Grøtscher, født 5.8.1853 i Bergen.11

   68. iii Hildur Grøtscher født 31.7.1855.

   69. iv Thora Grøtscher født 12.12.1857.

48. Jakob Christian Hveding Middelthon, født 12.7.1810 i Stavanger,31,32 død 15.1.1884 i Stavanger.31
Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865.

Han giftet seg med Katarina Elisabet Laland, født 17.9.1818 i Stavanger,31,32 død 15.8.1882.31

Barn:

   70. i Mette Christine Middelthon født 14.12.1840.

ii dødfødt barn, født 1842,31 død 1842.31

   71. iii Jakob Christian Hveding Middelthon født 1.4.1844.

   72. iv Allert Marius Middelthon født 12.1.1846.

   73. v Theodora Middelthon født 13.7.1848.

   74. vi Bernt Christian Sverdrup Torstensen Middelthon født 11.1.1850.

   75. vii Katrinus Middelthon født 20.9.1864.

49. Ester Kristine Middelthon, født 2.5.1812 i Stavanger,31,32 død 2.3.1878 i Gjerpen, Telemark.31

Hun giftet seg med Bernt Kristian Sverdrup Torstensen, født 2.1.1808 i Fredrikstad, Østfold,31,32 yrke Skien fra 1866,31 død 25.11.1886 i Skien.31

Bernt: Riktig navn skulle visst være Anker, ikke Sverdrup, som feilaktig ført i kirkeboken, men han benyttet Sverdrup. Bodde på søndre Falkum, Gjerpen i 1865.

Barn:

   76. i Caspara Elisabeth Thorstensen født 9.2.1843.

   77. ii Bernt Christian Thorstensen født 1846.

   78. iii Carl Magnus Thorstensen født 10.11.1851.

50. Cornelius Middelthon, født 17.4.1815 i Stavanger,31,32 yrke Kjøpmann og dampskipsekspeditør,33,32 død 13.6.1895 i Stavanger.31,37Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865.

Han giftet seg med Margarete Hersleb Toft, gift 13.9.1849 i Arendal, Aust-Agder,8 født 5.9.1831 i Arendal,31,32,38 (datter av Thomas Jørgensen Toft og Anna Petronelle Lindved) død 27.3.1910 i Stavanger.31

Margarete: Hersleb er ikke helt riktig, idet hennes oldefars første hustru var født Hersleb, mens hennes egen oldemor var født Dons.

Barn:

i Thomas Toft Middelthon, født 27.07.1850,31 død 16.6.1851.31

   79. ii Thomas Toft Middelthon født 27.1.1852.

iii Jakob Cornelius Middelthon, født 17.3.1853,31 død 20.3.1853.31

iv Andreas Røer Middelthon, født 30.6.1856 i Stavanger,31,32 yrke Skipskaptein,31 død 30.5.1880 i Atlanteren, begravet der. 31.

Han giftet seg med Amalie Susanne Gundersen, født 18.6.1860 i Arendal,31,38 død 26.4.1934 i Stavanger.31

v Alhed Marie Middelthon, født 3.5.1858,31 død 12.6.1949 i ugift.31

vi Jakob Alfred Middelthon, født 1859,31 død 1859 i 3 dager gammel.31

vii Anna Petronelle Middelthon, født 30.7.1860 i Stavanger,31,32 død 11.4.1943.31

Ingen barn.

Hun giftet seg med Olav Nødtvedt, født 30.6.1860,31 død 18.4.1930.31

viii Cornelius Middelthon, født 29.9.1862,31 død 1864.31

ix Margarethe Middelthon, født 4.6.1864 i Stavanger,31,32 død 6.9.1914 i ugift.31

   80. x Cornelius Middelthon født 12.4.1869.

51. Marta Torine Imsland, født 1.1.1810 i Stavanger,31 død 3.11.1889.33

Hun giftet seg med Knud Wessel Brown Worsøe, født 22.7.1814 i Moss,31 (sønn av Klaus Hartvig Worsøe og Elisabet Jakobine Rauf-Pritzier) yrke skipskaptein, Stavanger,33 død ca. 1853.33

Barn:

   81. i Jonas Henrik Worsøe født 28.5.1840.

ii Claus Hartvig Worsøe, født 8.2.1842 i Stavanger,33,31 yrke sjømann,33,31 død påske 1859.33,31

iii Torbjørn Worsøe, født 28.2.1844 i Stavanger,33,31 død 1863.33,31

   82. iv Kirsten Cornelia Worsøe født 11.7.1848.

v Emil Worsøe, født 13.9.1852 i Stavanger,33,31 død Juli 1853 i Stavanger.33,31

vi Knud Martin Worsøe, død i noen få uker gammel.33,31

   83. vii Knud Martin Worsøe født 3.11.1856.

viii dødfødt barn.

52. Edvard Kristian Imsland, født 4.10.1811 i Stavanger,31,33 yrke Stavanger,32 død 7.8.1868 i Stavanger.31,33

Han giftet seg med Karen Ormsdtr, født 17.7.1815 i Øverland, Nedstrand,33 (datter av Orm Hansen Øverland og Karen Elfervik).

Barn:

i Torbjørn Imsland, født 29.8.1840 i Stavanger,33,31 død september 1848 i Stavanger.33,31

   84. ii Caroline Laurentze Emilie (Laura) Imsland født 6.6.1843.

   85. iii Kirsten Cornelia Imsland født 5.6.1845.

   86. iv Hans Orm Øverland Imsland født ca. 1848.

v Theodora Imsland, født 1849 i Stavanger,33,31 død i "spe alder".33,31

   87. vi Theodora Imsland født 16.10.1851.

vii Edvardine Caroline Imsland, født 18.6.1854 i Stavanger,33,31 død 24.1.1870 i Stavanger.33,31

viii Torbjørn Imsland, født 3.7.1857 i Stavanger,33,31 død 1871 i Stavanger.33

ix Anne Karin Imsland, født 15.7.1861 i Stavanger,33,31 død november 1871 i Stavanger.33,31

53. Lars Johan Imsland, født 20.4.1813 i Stavanger,31 yrke Stavanger,33 død mars 1886 i Stavanger.31,33

Han giftet seg med Rakel Kristine Toresdtr, født 23.8.1808 i Foss-Vatne, Høyland,31,33 (datter av Tore Rasmussen Foss - Vatne og Ragnhild Svensdtr).

Barn:

   88. i Thorvald Larsen Imsland født 8.2.1839.

ii Kirsten Cornelia Imsland, født 28.4.1841 i Stavanger,33,31 død 26.3.1845 i Stavanger.33,31

iii Cornelius Imsland, født 16.3.1845 i Stavanger,33,31 død 10.9.1896 Seydisfjord, Island

Han giftet seg med Mina Ovidia Holm, født 1845 i Stavanger, død 3.4.1896 i Stavanger.

   89. iv Kirsten Cornelia Imsland født 1.2.1849.

54. Jakob Imsland, født 25.05.1815 i Stavanger, yrke Baker, senere ølbrygger, død 28.02.1855 i Stavanger, gravlagt 07.03.1855 kl. 1200 i Stavanger.

Han giftet seg med (1) Kristine Toresdtr, gift 26.04.1838 i Stavanger, født 1814 i Vatne, Høyland, (datter av Tore Rasmussen Foss - Vatne og Ragnhild Svensdtr) død 02.08.1852 i Stavanger, gravlagt 13.11.1852 i Stavanger.

Kristine: Bodde i 1865 som enke i 11. rode i Stavanger sammen med barna. Huseier.

Barn:

   90. i Cornelius Imsland født 22.7.1838.

ii Kirsten Cornelia Imsland, født 11.3.1840 i Stavanger,33,31 død 1850 i Stavanger av kolera.33,31

iii Tycho Imsland, født 21.9.1841 i Stavanger,33,31 yrke Styrmann,33 død mars 1864.33,31

   91. iv Jakob Imsland født 1.7.1843.

   92. v Christian Imsland født 29.6.1845.

   93. vi Richard Imsland født 06.02.1847.

   94. vii Karen Christine Imsland født 6.9.1848.

   95. viii Torbjørn Imsland født 1.9.1850.

ix Severin Christianus Imsland, født 26.2.1854 i Stavanger,33 død 1855 i Stavanger.33

   96. x Severin Christianus Imsland født 9.9.1855.

Han giftet seg med (2) Rakel Kristine Toresdtr, født 8.1.1823 i Foss - Vatne, Høyland,33 (datter av Tore Rasmussen Foss - Vatne og Ragnhild Svensdtr) død 23.11.1904 i Stavanger.33

Barn:

xi Severin Christianus Imsland, født 26.2.1854 i Stavanger,31 død 1855 i Stavanger.31

xii Severin Christianus Imsland, født 16.2.1855 i Stavanger.31

55. Sara Maria Andreasdtr Dufra, født 16.2.1805 i Bergen,10,25 død etter 1875 i Bergen.32,42
Adresse 18-83g, 3. etasje, Bergen i 1875.

Hun giftet seg med Peder Hansen Vaage, gift 20.6.1830 i Nykirken, Bergen,3 født 1803 i Askevoll, Sogn og Fjordane,3 yrke Daglønner, Bergen.11

Barn:

i Henrikke Christine Pedersen, født 12.9.1830 i Bergen,3 yrke syerske, Bergen,42 død etter 1875 i Bergen.42

ii Andrea Dorthea Pedersen, født 19.12.1834 i Bergen.11

iii Christine Benedicte Pedersen, født 9.10.1837 i Bergen.11

iv Anton Pedersen, født 10.7.1840 i Bergen.11

v Jakob Martin Pedersen, født 23.12.1842 i Bergen.11

56. Jakob Andreassen Dufra, født 15.5.1808 i Bergen,10 yrke bokbinder, Kristiania,25 død før 1865 i Bragernes, Buskerud.25

Han giftet seg med Elen Maria Korsberg, gift 27.2.1831 i Bragernes (Drammen), Buskerud,25 født ca. 1802 i Kristiania,25,32 død 1873 i Chicago, USA.25

Elen: Bodde i 1865 i Skippergaten, Kristiania, hvor hun drev mannens bokbinderi.

Barn:

i Johan Andreas Duffra, født 21.8.1832 i Bragernes (Drammen), Buskerud,25 yrke bokbinder, Kristiania.25,32

   97. ii Salli Olava Duffra født 3.11.1834.

   98. iii Hansine Jacobine Duffra født 25.4.1837.

   99. iv Guttorne Cornelius Middelthon Duffra født 13.3.1840.

v Bernhard Anton Duffra, født 1.11.1843 i Kristiania,25 yrke glassmestersven, Kristiania, drev senere en malerforretning i Montana, USA.32,25
Dro til Montana, USA i 1865.

57. Ragnhild Maria Andreasdtr, født 25.7.1817 i Søvik, Borgund,5 død 15.12.1861 i Spjelkavik, Borgund,5 gravlagt 19.12.1861 i Borgund.5

Hun giftet seg med Nicolai Thimoteus Nicolaisen Spjelkavik, gift 1.2.1854 i Borgund,5 født 1.2.1820 i Spjelkaviknes, Borgund,5 (sønn av Nicolai Wilhelmsen Spjelkaviknes og Kanute Pedersdtr) død 21.2.1872 på havet, "druknede liget ei gjenfunnet".5

Barn:

i Andreas Nicolai Nicolaisen, født 18.2.1854 i Spjelkavik, Borgund,5 død 5.3.1854 i Spjelkavik,5 gravlagt 8.3.1854 i Borgund.5

ii Andreas Joachim Nicolaisen, født 5.9.1855 i Spjelkavik, Borgund,5 død 24.8.1857 i Spjelkavik, Borgund,5 gravlagt 28.8.1857 i Borgund.5

iii Andreas Nicolai Carolus Nicolaisen, født 10.8.1859 i Spjelkavik, Borgund,5 død 7.2.1862 i "av meslinger i forbindelse med halsesyge",5 gravlagt 10.2.1862 i Borgund.5

58. Peder Ingebrigt Andreassen Tuen, født jan 1820 i Søvik, Borgund,5 død 6.2.1902 i Tuen, Borgund,5 gravlagt 11.2.1902 i Borgund.5

Han giftet seg med Pernille Rasmusdtr, født ca. 1812 i Haram prestegjeld.32

Barn:

i Karoline Jakobine Ingebrigtsdtr, født 27.11.1849 i Tuen, Borgund,32,5 død e. 1900.

Hun giftet seg med Hans Laurits Olsen Ytreland, gift 19.11.1886 i Borgund,5 født 15.8.1830 i Ytreland, Borgund,5 (sønn av Ola Larsen Ytreland og Marte Andrianna Pedersdtr) død 14.4.1897 i Ytreland, Borgund, "af hjertelammelse",5 gravlagt 20.4.1897 i Borgund.5

Hans: Var først gift med Petrine Jakobsdtr. Ytreland, og hadde barn med henne. Ingen barn i andre ekteskap.

100. ii Ingeborg Anna Ingebretsdtr født 28.10.1852.

 

8. Generasjon

 

59. Johan Fredrik Busch, født 20.1.1827 i Bergen,11 yrke Gullsmed,11 død 1.5.1911 i Alderhjemmet i Skiven, Bergen,38 gravlagt 9.5.1911 i Domkirken, Bergen.11,,11

Han giftet seg med Marte Oline Oddsdtr, gift 16.2.1851 i Domkirken, Bergen,11 født 5.12.1830 i Bergen,11 (datter av Odd Olsen Rolland og Serine Larsdtr) død e. 1900 i Bergen.38

Barn:

i Otto Johan Busch, født 17.8.1851 i Bergen.11

ii Jørg Cornelius Busch, født 8.10.1853 i Bergen.11

iii Oluf Sverin Busch, født 1.10.1855 i Bergen.11

iv Mathilde Josefine Busch, født 2.12.1860 i Bergen.11

v Petro Julius Busch, født 24.12.1863 i Bergen.11

vi David Middelthon Busch, født 11.2.1865 i Fødselsstiftelsen, Bergen.11

vii Johan Fredrik Busch, født 15.9.1869 i Bergen,3 yrke Urmaker, Bergen.38

Han giftet seg med Marie, født ca. 1871 i Molde.38

viii Serine Busch, født ca. 1871 i Bergen.38

ix Marius Bernhard Busch, født 13.2.1875 i Bergen,3 yrke Dampskipskokk i 1900.38

60. Kirsten Cornelia Christoffersdtr Wulff, født 8.3.1834 i Bergen,11 død e. 1900 i Skien, Telemark.38

Hun giftet seg med Peder Mørch Lodtz, gift 13.11.1853 i Nykirken, Bergen,3 født 13.4.1828 i Bergen,42,11 (sønn av Matias Redel Lodtz og Grethe Mørch) yrke Hanskemakermester, Bergen, senere Trondheim,3,42 død f. 1875 -1900 i Trondheim.38,42

Barn:

i Matias Redel Lodtz, født 30.5.1854 i Bergen,11 yrke hanskemaker Trondheim.42

ii Johanne Fredrikke Lodtz, født 7.7.1856 i Bergen.3

iii Peder Cornelius Lodtz, født 10.12.1858 i Bergen,11 død 7.6.1859 i Bergen,11 gravlagt 14.6.1859 i Domkirken, Bergen.11

iv Petra Contance Lodtz, født 5.12.1860 i Bergen.11

v Christofa Louise Lodtz, født 6.8.1865 i Bergen.11

vi Karen Karine Lodtz, født 14.10.1868 i Bergen.11

Hun giftet seg med Torstein Qvamme, født 1869 i Jølster,38 yrke Utskiftningsformann, Skien.38

vii Grete Cecilia Lodtz, født 31.7.1870 i Bergen.42

viii Elisabeth Lodtz, født 1873 i Bergen.42

ix Johannes Lodtz, født 1875 i Bergen.42

61. Elisabeth Marie Lange Middelthon, født 9.3.1842 i Myklebust, Eid, Sogn og Fjordane.8,36,30

Hun giftet seg med Carl Ludvig Paulsen, gift ca. 1870 i Østre Aker, Akershus.8

Barn:

i Sigurd Middelthon, født 1868 i Kristiania.8

ii Ågot Bolette Paulsen, født 8.9.1871 i Østre Aker, Akershus.

Hun giftet seg med Fredrik Joachim Bugge, født 29.9.1866, (sønn av Fredrik Marius Bugge og Olava Olufine Mortensen).

62. Johan Schønning Middelthon, født 12.2.1826 i Trondheim,8,42 yrke Gullsmedmester, Trondhjem.32
Gullsmed med egen forretning i Trondheim.

Han giftet seg med Michaeline Christine Tvedt, gift 9.3.1853 i Domkirken, Bergen,11 født 9.10.1831 i Bergen,11 (datter av Michael Arentz Tvedt og Johanne Christine Corneliusdtr Lunde).

Barn:

i Henriette Godtfriedine Middelthon, født ca. 1854 i Bergen,32 død e. 1900 ugift, Trondheim.38
Bodde ugift i Trondhjem i 1900.

ii Michael Christian Tvedt Middelthon, født 23.3.1855 i Trondheim,32 yrke Gullsmedmester, Trondhjem,38 død e. 1900 i Trondheim.38
Bodde i Kirkegaten 41, Trondhjem i 1900.

Han giftet seg med Kristmar Olsdtr Høyem, gift 13.10.1888, født 1867 i Trondheim,38 (datter av Ola Jakobsen Høyem og Oline Ingebrigtsdtr Mule) død i South Dakota, USA.

Kristmar: Ble etter Michaels død gift i 1920 med Søren Johnsen fra Cneterville, South Dakota, og flyttet dit.

iii Johan Schønning Middelthon, født 11.7.1856 i Trondheim.11
Gullsmedsven i 1875.

Han giftet seg med Gyda Augusta Otilie Røst, gift 6.6.1880 i Vor Frue kirke, Trondheim.8

iv Johanne Christine Middelthon, født 1859 i Trondheim.32,8
Bodde i 1891 som ugift i Bergen, men ble forsørget av sin far i Trondheim.

v Gottliebe Ivarna Caroline Middelthon, født 3.3.1861 i Trondheim.32

Hun giftet seg med Vilhelm Olai Thomsen, født ca. 1854 i Hammers prestegjeld, (sønn av P O Thomsen og Anna Berle) yrke Kjøpmann, symaskinhandel, Bergen.44

63. Lydia Godtfriedine Middelthon, født ca. 1829 i Trondheim.32

Hun giftet seg med Johan Martin Sørby, gift 11.4.1855 i Vor Frue kirke, Trondheim,8 født ca. 1832 i Kristiania,32 yrke Premierløytnant, Molde.32

Barn:

i Henriette Sørby, født 1856 i Trondheim.32

ii Godtlieb Sørby, født 1859 i Bolsøy, Møre og Romsdal.32

iii Johan Lyder Sørby, født 1862 i Bolsøy, Møre og Romsdal.32

64. Johan Schønning Middelthon, født 3.11.1836 i Høland, Akershus,8,41,37 yrke Politimester, Larvik,41 død 22.4.1897 i Larvik, kl. 1600,38,41,37 gravlagt 28.4.1897 i Larvik kirke, Larvik.37

Bodde i 1875 i Kristiania som overretssakfører.

Han giftet seg med Caroline Mathilde Risting, gift 12.7.1867 i Trefoldighet menighet, Kristiania,8,41 født ca. 1843 i Drammen,38 (datter av Jonas Andreas Risting og Gustava Ørbye) død e. 1900 i Kristiania.38

Barn:

i Gustav Middelthon, født 25.7.1868 i Kristiania,42,41 død 1920 i USA.41

Han giftet seg med Nannie Keith Cooke, gift 24.6.1896 i Alt Ephraim, Fangnier co, Virginia, USA.41

ii Bolette Margrethe (Maggie) Brock Middelthon, født 11.8.1870 i Kristiania,42,41 død 9.5.1905 i Sparbu.41,37

Hun giftet seg med Albert Ditlev Gabriel Tillisch, gift 3.11.1893 i Larvik,41,37 født 28.2.1868 i Bergen,41,10 (sønn av Fredrik Meyer Tillisch og Abigail Elisabeth Johanne (Nanna) Stenersen) yrke overlege ved Vardaasen sanatorium.41

iii Jenny Middelthon, født 1872.38

iv Johan Schønning Middelthon, født 2.3.1882 i Larvik,38,41 yrke advokat, Oslo.41
Var Studiosus juris i 1900.

Han giftet seg med Marie Louise Petersen, gift 20.2.1909 i Kristiania,41 født 2.8.1883 i Kristiania,41 (datter av Axel Petersen og Ragnhild Wergeland).

65. Georgine Dorothea Middelthon, født 5.4.1841 i Høland, Akershus,32,8 død f. 1880.

Hun giftet seg med (1) Johan Schønning Middelthon Schou, (nr. 67) gift 19.10.1859 i Domkirken, Kristiania,8 født 9.1.1829 i Kristiania,8,32,41 (sønn av Thales Schou og Kristine Middelthon) yrke Kjøpmann, Kristiania,32 død 14.2.1871 i Kristiania.41

Barn:

i Harald Schou, født ca. 1860 i Kristiania.32

ii Thales Christian N. Schou, født ca. 1863 i Kristiania.32,42,38

Han giftet seg med Fredrikke, født 1872 i Skudesnes, Karmøy.38

iii Bolette Margrethe Middelthon Schou, født 1863 i Kristiania,8 død 1863 i Kristiania.8

iv Bolette Frances Johanne Schou, født 11.4.1868 i Kristiania.41

Hun giftet seg med Sigurd Asmundsen, født 18.9.1871 i Kristiania,41 (sønn av Jakob Hveding Asmundsen og Rosa Baldani) yrke skuespiller.41

Hun giftet seg med (2) Johan Finne Brun, gift 23.10.1880 i Domkirken, Kristiania,8 født 10.2.1832 i Mo i Værdalen,41 (sønn av Didrik Brun og Rebekka Dorothea Ring Olberg) yrke skuespiller,41 død 7.3.1890 i Kristiania.41

Barn:

v Rebekka Johanne Louise Brun, født 16.8.182 i Asker.41

ingen barn.

Hun giftet seg med Carl Christensen, (skilt)41

66. Peter Andreas Daae Middelthon, født 22.4.1843 i Norderhov, Buskerud,8,38,42,40 yrke disponent, Sälboda, Värmland, Sverige,41 død 6.12.1913 i Kristiania.38,41
Bodde i 1865 som ugift gårdsfulmektig hos sogneprest Brochmann i Næs, Akershus, hvos også hans framtidige kone bodde.
Bodde i 1875 som gårdbruker på Mork, Eidsvoll, flyttet i 1880 til Sverige sammen med kone og tre barn.
Bodde i 1890 i Värmland, Sverige.
Bodde i 1900 i Christiania, var blitt Svensk statsborger 1884.

Han giftet seg med Nina Josefine Sørensen, gift 18.6.1867 i Nes, Akershus,8,41 født 26.8.1849 i Arendal,8,38,42,41 (datter av Johan Sørensen og Kirstine Nielsen) død 15.2.1922 i Kristiania.38,41

Nina: Bodde i 1865 som losjerende hos sogneprest Brochmann i Næs, Akershus.

Barn:

i Kirstine Middelthon, født 19.4.1868 i Eidsvoll, Akershus.8,41

Hun giftet seg med Ole Berg Schjeldrup, gift 7.8.1890 i Eidsvoll, Akershus,8 født 4.1.1862 i Bolsøy, Møre og Romsdal,8 (sønn av Peter Vilhelm Schjeldrup og Dorothea Marie Lysholm) yrke overlærer,41 død 2.2.1910 i Ålesund, Møre og Romsdal.41

ii Bolette Middelthon, født 9.12.1869 i Eidsvoll.42,41

Hun giftet seg med August Amundsen, gift 29.12.1895 i Sälboda, Värmland, Sverige,41 født 28.8.1861 i Hafslund, Skjeberg,41 (sønn av Nils Amundsen og Anna Kolbjørnsen) død 1.3.1903 i Bergholmen, Hammarö, Värmland, Sverige.41

iii Ragnhild Middelthon, født 22.5.1872 i Eidsvoll, Akershus.38,41

iv Frida Middelthon, født 23.4.1887 i Sälboda, Värmland, Sverige.38

Hun giftet seg med Sofus Lunde, gift 4.5.1912 i Frongner, Kristiania,41 født 8.6.1880 i Drammen,41 (sønn av Lorentz Christensen Lunde og Ellen Sophie Wergedahl).

67. Johan Schønning Middelthon Schou, (Se ekteskap med nummer 65.)

68. Hildur Grøtscher, født 31.7.1855 i Bergen,11 død f. 1900.38

Hun giftet seg med Ditmar Johannes Bentzen Kahrs, gift 18.9.1876 i Domkirken, Bergen,11 født 30.3.1843 i Strandebarm, Hordaland,11 (sønn av Ditmar Casper Ditmarsen Kahrs og Anne Bendikte Jakobine Bentzen) yrke landhandler, senere bokholder ved A.S. Elektrisk bureau, Krisitania,11 død e. 1900 i Kristiania.38

Barn:

i Frodtjof Kahrs, født 1878 i Strandebarm, Hordaland,38 yrke Elev, Elementerteknisk Dagskole, Kristiania.38

ii Bergljot Kahrs, født 1882 i Strandebarm, Hordaland,38 yrke Elev, Fru R. Nielsens Gymnasium.38

69. Thora Grøtscher, født 12.12.1857 i Bergen.11

Hun giftet seg med Einar Thesen, gift 12.11.1877 i Domkirken, Bergen,11 født ca. 1847 i Stavanger,11 yrke distrikslege, Strandebarm, senere Hammer, Hordaland.11

Einar: Bodde i 1875 som losjerende distriktslege hos sin kommende svigerinde på Bakke, Strandebarm.

Barn:

i Sigfrid Thesen, født 1881 i Stranden (Søndmøre) Rom,38 yrke Telegrafistinne (Vikar).38

ii Thora Thesen, født 1882 i Stranden (Søndmøre) Rom.38

iii Dagny Thesen, født 1883 i Stranden (Søndmøre) Rom.38

iv Einar Thesen, født 1885 i Stranden (Søndmøre) Rom.38

Var skoleelev i Stavanger i 1900.

v Ragna Thesen, født 1889 i Stranden (Søndmøre) Rom.38

70. Mette Christine Middelthon, født 14.12.1840 i Stavanger,31,32 død 7.7.1907 i Stavanger.31

Hun giftet seg med Johan Wilhelm Holst, født 11.1.1836 i Kongsberg,31,32 (sønn av Johannes Holst og Christiane) yrke Skipskaptein,32 død 11.8.1916 i Stavanger.31

Johan: Bodde i Urens rode, Stavanger i 1865.

Barn:

i Christiane Wilhelmine Holst, født 7.12.1864,31 død 27.2.1865.31

ii Jakob Christian Middelthon Holst, født 7.12.1865 i Stavanger,31 yrke grosserer, Stavanger, død 18.11.1946 i Stavanger.31

Han giftet seg med Elisa Kielland, født 28.12.1872,31 (datter av Jacob Kielland og Gabrielle Marie Fredrikke Sundt) død 15.10.1959.31

iii Chatrine Holst, født 8.3.1869.31

Hun giftet seg med Hjalmar Thesen, født 1847,31 død 1921 i Cape Town.31

Hjalmar: Bosatt i Cape Town, Sør-Afrika.

iv Johan Wilhelm Holst, født 21.10.1870,31 død 13.1.1950.31

Han giftet seg med Ingeborg Wessel, født 11.11.1878,31 død 3.11.1930.31

v Christian Holst, født 11.7.1872,31 død 11.7.1919 i Lillehammer.31

Han giftet seg med Inga Rasmussen, født 11.10.1880 i Stavanger.31

vi Gerhard Andreas Holst, født 2.2.1876,31 død 14.2.1920.31
Visstnok gift og skilt, ingen barn.

vii Anna Gunhilde Holst, født 5.10.1877 i Stavanger,31 død 19.2.1936 i Oslo.31

Hun giftet seg med Jens Zetlitz Kielland, gift 20.8.1903, født 3.8.1873 i Stavanger,31 (sønn av Alexander L. Kielland og Beate Ramsland) død 28.6.1926 i Mandal.31

viii Harald Holst, født 14.6.1879,31 død 5.6.1880.31

71. Jakob Christian Hveding Middelthon, født 1.4.1844 i Stavanger,31,32,11 yrke Kjøpmann og revisor, Stavanger,38 død 6.1.1927 i Stavanger.31

Han var mangeårig sekretær i Det Stavangerske Klubselskap.

Han giftet seg med (1) Anne Gunhilde Sundt, født 23.10.1847,31 død 11.7.1874 i Stavanger.31

Barn:

i Elisabeth Middelthon, født 29.4.1870 i Stavanger,31 død 8.5.1938.31

Var i 1900 ugift sangerinne.

ii Wilhelmine Ravn Middelthon, død i ca. 1/2 år gammel.31

iii Dagmar Middelthon, død i ca. 1/2 år gammel.31

Han giftet seg med (2) Fredrikke Wilhelmine Floor, gift 29.10.1875 i Domkirken, Bergen,11 født 3.1.1856 i Bergen,31,11 (datter av Christian Ludvig Floor og Christiane Fredrikke Thestrup) død 24.8.1897 i Stavanger.31

Barn:

iv Einar Floor Middelthon, født 9.10.1876 i Stavanger,31 død 13.12.1942.31

Han giftet seg med Elisa Rebekka Møller, gift 3.4.1903 i Stavanger,8 født 4.3.1877 i Stavanger,31 (datter av Kristoffer Henrik Møller og Laura Nymann) død 27.9.1938.31

v Anna Floor Middelthon, født 17.9.1886,31 død 20.7.1963 ugift.31

72. Allert Marius Middelthon, født 12.1.1846 i Stavanger,31,32 yrke Gårdbruker og skipsreder på Kalvøyen, Hetland,38 død 20.1.1916 i Stavanger.31

Han giftet seg med Amalie Susanne Gundersen, født 18.6.1860 i Arendal,31,38 død 26.4.1934 i Stavanger.31

Barn:

i Bjarne Middelthon, født 2.1.1883,31 død 30.1.1962.31

Han giftet seg med Gurine Brattelid, født 24.9.1885,31 død 11.8.1967.31

ii Borghild Middelthon, født 20.9.1884,31 død 21.1.1971 i ugift.31

iii Gudrud Middelthon, født 30.5.1886 i Stavanger,31,37 død 24.8.1892 i Stavanger.31,37

73. Theodora Middelthon, født 13.7.1848 i Stavanger,31,32 død 10.6.1916 i Stavanger.31,42

I 1900-tellingen står følgende : "Intet Erhverv. Har arvet Lidt efter min Mand. Forøvrigt Bistand af mine Børn." Hun bodde da i Egenesvei 82, Stavanger.

Hun giftet seg med Oscar Salicath, født 29.1.1844 i Oslo,31,42 død f. 1900.38

Oscar: Bodde i Dronningensgt. 16, Kristiania i 1875.

Barn:

i Catharina Elisabeth Salicath, født 29.5.1872,31 død 6.1.1967.31

Hun giftet seg med Allan Andrew Lyle, født 20.5.1856,31 død 9.1.1923.31

ii Theodora Salicath, født 32.2.1874,31 død 24.8.1942.31

Hun giftet seg med Everard Grieveson, født 8.12.1879,31 død 7.8.1922.31

74. Bernt Christian Sverdrup Torstensen Middelthon, født 11.1.1850 i Stavanger,31,32 yrke skipsfører,31 død 17.9.1895 i Stavanger.31

Han giftet seg med Kate King, født 12.5.1855 i Falmouth, England,31 død 5.1.1943 i Stavanger.31

Kate: Bodde i 1900 som enke i Fogedsmuget 3, Stavanger, hvor hun livnærte seg av "fransk strygning".

Barn:

i Bertram Charles Middelthon, født 9.10.1879,31 yrke borgermester i Stavanger.33,31
Bodde i 1900 som unkar med sin mor som "kontorist v/Støberi & Dok. Frimærkeforretning".

Han giftet seg med Birgit Caroline Ånensen, født 13.6.1879,31 død 3.3.1947.31

ii Grace Kathrine Middelthon, født 18.3.1884,31 død 22.4.1964.31

Hun giftet seg med Endre E. Sunde, født 24.3.1884,31 død 6.4.1947.31

iii Jacob Willoughby Middelthon, født 14.5.1885,31 død 4.4.1964.31

Han giftet seg med Marta Kristine Guttormsen, født 19.1.1887,31 død 14.11.1954.31

75. Katrinus Middelthon, født 20.9.1864 i Stavanger,31,32 yrke Kasserer på fajansefabrikken, Egersund,38 død 29.11.1944 i Egersund.31

Norges Korforbund Vest-Agder ble startet 12.mars 1911 under navnet Vest-Agders Sangerforbund. Det var dirigent K. Middelthun fra Egersunds Mandssangforening, viceformann K. Chr. Rennes fra Mandals Sangforening og formanden Anton Amundsen fra Flekkefjord Sangforening som tok initiativ til å starte forbundet med formålet: "Til Mandssangens Trivsel at samles til stevne - hvis mulig - en dag hvert år efter tur i en av Forbundets Byer".... fra Norges Korforbund Sørlandets websider.

Han giftet seg med Elisabeth Marie Henriksen, gift 29.5.1888 i St. Petri, Stavanger,8 født 29.6.1863,31 (datter av Kristian Henriksen) død 1.2.1931 i Egersund.31

Barn:

i Bergljot Katharina Middelthon, født 23.12.1889,31 død 15.1.1963.31

Hun giftet seg med Thomas Andler, født 10.3.1893,31 død 6.10.1967.31

ii Brynjulf Middelthon, født 19.7.1890 i Egersund,31 død i USA.31

Gift i USA. Registrert ved Ellis Island at han ankom 4.11.1914 fra Bergen på Kristianiafjord. Han skulle til Chicago. Er opgitt til 6'1", eller 185cm, mørkt hår og blå øyne. Han skulle til vennen John A. Molstad nr. 1637 43 avenue Chicago.

iii Gudrun Middelthon, født 9.9.1892,31 død 17.6.1904.31

iv Finn Middelthon, født 26.9.1894,31 død 28.2.1965.31

Han giftet seg med Gudrun Skolleborg, født 22.7.1894 i Tangen, Id, Østfold,31,38 (datter av Kristian Skolleborg og Disa Gyllenswärd) død 29.12.1960.31

v Øistein Middelthon (Austen Middleton), født 10.10.1904,31 død juli 1971 i USA.31
gift flere ganger i USA.

76. Caspara Elisabeth Thorstensen, født 9.2.1843 i Kristiania,31,32 død desember 1927.31

Hun giftet seg med Gustav Marius Larsen, født 17.5.1844 i Grue, Solør,31 yrke Advokat, Skien, død desember 1927 i Skien.31

Gustav: Bodde i 1900 i Schweigårdsgate, Skien.

Barn:

i Christoffer Larsen, født ca. 1874 i Skien.38

ii Berna Larsen, født ca. 1876 i Skien.31

iii Caspara Larsen, født 5.4.1883 i Skien.31

iv n.n. (sønn) Ferslew.

Tok navnet Ferslew.

77. Bernt Christian Thorstensen, født 1846 i Stavanger,31,32 død 12.9.1925.31

Han giftet seg med Laura Mathilde Eckersberg, født 1859,31 død 17.9.1917.31

Barn:

i datter.

gift i England.

78. Carl Magnus Thorstensen, født 10.11.1851 på Sundmøre,31,32 yrke Statsadvokat i Bratberg,38 død 19.4.1905.31

Han giftet seg med Karen Nicoline Aall, født 12.1.1862 i Ulefoss, Holen, Telemark,31 (datter av Nils Aall og Charlotte).

Barn:

i Charlotte Thorsteinsen, født 1885 i Skien, Telemark.38

ii Elisabeth Thorsteinsen, født 1892 i Skien, Telemark.38

iii datter.

79. Thomas Toft Middelthon, født 27.1.1852 i Stavanger,33,31,32,38 yrke Skipskaptein,33 død 5.1.1928.33,31

I en folketelling fra 1881 i Plymouth Charles The Martyr, Devon, England, er han kaptain på "Kong Oscar" med et mannskap på 15.

Han giftet seg med Theodora Imsland, (nr. 87) født 16.10.1851 i Stavanger,33,31 (datter av Edvard Kristian Imsland og Karen Ormsdtr) død 22.11.1927.33,31

Barn:

i Thomas Toft Middelthon, født 12.11.1878 i Stavanger,33,31 yrke kontorist på fabrikk, Stavanger,38 død 12.11.1927 i Stavanger.33,31

Han giftet seg med Janna Torine Tønnesen, født 20.7.1887,33,31 død 13.10.1957.31

ii Karen Middelthon, født 20.1.1880 i Stavanger,33,31,38 død 31.3.1966.31

Bodde som ugift telegrafistinne i Kristiania i 1900.

Hun giftet seg med Roland Nilsen Kjeldahl, født 4.12.1879 i Drammen, Buskerud,33,31 (sønn av Johan Roland Nilsen og Linken Nilsen) død 25.5.1941.33,31

iii Margrete Middelthon, født 16.3.1881 i Stavanger,33,31 død 7.11.1901 i Stavanger.33,31

Bodde i 1900 som ugift telgrafistelev i England.

iv Øistein Middelthon, født 9.6.1882 i Stavanger,33,31 yrke Ingeniør,33 død 20.12.1974.

Var i 1900 "teknisk elev" i Trondheim.

Han giftet seg med Selma Marie Nielsen, født 17.8.1885,33,31 død 11.6.1969.31

v Theodora (Dora) Middelthon, født 18.9.1883 i Stavanger,33 død 5.2.1968 i ugift.31

vi Cornelius Middelthon, født 10.6.1885 i Stavanger,33 død 13.1.1886 i Stavanger.33

vii Leif Cornelius Middelthon, født 5.11.1886 i Stavanger,33,31 yrke Disponent,33 død 5.7.1965.31

Han giftet seg med Doris Lindaas, født 20.2.1900.33,31

viii Edvard Middelthon, født 18.4.1890 i Stavanger.33

ingen barn.

Han giftet seg med Gladys Alma Baker, (skilt)31 født 29.1.1892.31

ix Fridtjof Middelthon, født 17.12.1892 i Stavanger,33,31 død 7.11.1918 i Stavanger, ugift.33,31

x Solveig Middelthon, født 6.5.1896 i Stavanger,33,31 død 7.7.1912 i Stavanger.33,31

80. Cornelius Middelthon, født 12.4.1869 i Stavanger,31 yrke Dampskipsekspeditør og kjøpmann, Stavanger,38 død 6.4.1934.31

Han giftet seg med Olga Racine, født 19.5.1868 i Stavanger,31,38 død 22.11.1953.31

Barn:

i Cornelius Middelthon, født 28.2.1893,31 død 7.6.1967.31

Han giftet seg med (1) Louise (Lull) Schiøll, (skilt)31 født 21.6.1893.31

Han giftet seg med (2) Lilli Christine Lind, født 5.6.1902,31 død 10.5.1938.31

Han giftet seg med (3) Synnøve Berner Olsen, født 16.5.1918,31, død 1.2.1998 i Stavanger.45

ii Charles Racine Middelthon, født 11.12.1894,31 død 3.11.1960.31

Ingen barn.

Han giftet seg med Mary Holgersen, født 20.7.1897,31 død 20.4.1971.31

iii Marie (Mia) Racine Middelthon, født 12.2.1896.31

Hun giftet seg med Einar Aaser, født 14.7.1886.31

iv Margrethe Middelthon, født 2.5.1898,31 død 11.5.1899.31

v Ester Middelthon, født 5.12.1900.31

Hun giftet seg med Tønne Huitfeldt, født 1.6.1882 i Trondheim,31,38 (sønn av Ivar Huitfeldt og Johanne) død 10.11.1952.31

81. Jonas Henrik Worsøe, født 28.5.1840 i Stavanger.33,31

Han giftet seg med Inger Kristine Stangeland, født 21.8.1835,33,31 (datter av Tore Olsen Stangeland og Inger Karine Tollefsdtr).

Barn:

i Knud Wessel Brown Worsøe, født 4.12.1860 i Stavanger.33

ii Theodor Olaus Worsøe, født 18.11.1863 i Stavanger,33 yrke Maskinist.

iii Claus Hartvig Worsøe, født 28.4.1865 i Stavanger,33 yrke Maskinist.

iv Jonas Worsøe, født 1871 i Stavanger,38 yrke Urmaker.38,33

Han giftet seg med Matilde Grønnestad, født 1872.38

82. Kirsten Cornelia Worsøe, født 11.7.1848 i Stavanger,33 død 21.4.1932 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Georg Juell, født i Oslo,33,31 yrke Trelasthandler, Oslo, død f. 1900.38

Barn:

i Pelle Wilhelmine Juell, født 1871.33

Hun giftet seg med Harald Wiese, født 6.5.1858 i Bergen,33 (sønn av Johan Kristoffer Wiese og Agnethe Wiese) yrke Skipskaptein,33 død 15.8.1917 i Stavanger.33

83. Knud Martin Worsøe, født 3.11.1856 i Stavanger,33,31 yrke Skipskaptein,33 død 2.7.1940.33

Han giftet seg med Johanne Olsen, født 14.9.1859 i Klubben,33 død 14.10.1937 i Stavanger.33

Barn:

i Knud Wessel Brown Worsøe, født ca. 1886 i Stavanger,33,38 yrke Direktør, Kråkerøy.33

ii John Worsøe, født ca. 1888 i Stavanger.38

iii Martin Worsøe, født ca. 1891 i Stavanger.33,38

iv Hekules Worsøe, født ca. 1894 i Stavanger.38,33

84. Caroline Laurentze Emilie (Laura) Imsland, født 6.6.1843 i Stavanger,33,38,31 død juni 1926 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Johannes Ubøe, født ca. 1844 i Nedstrand,38,32 yrke Kontorist ved dampskipsekspedisjonen.38

Barn:

i Edvardine Caroline Ubøe, født 24.2.1870 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Johan Værnes, yrke Prost i Vestre Slidre.33

ii Ellen Martine Ubøe, født 31.5.1872 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Edvard Imsland Egenæs, født 1868 i Stavanger,33, (sønn av Edvard Egenæs og Kirsten Cornelia Imsland).

iii Ole Valentin Ubøe, født 26.4.1875 i Stavanger,33 død 1928 i Afrika, ugift.33

iv Anne Karine Ubøe, født 15.6.1878 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Adolf Halvorsen, født 18.5.1867,33 yrke Boktrykker.33

v Johannes Emil Ubøe, født 25.3.1880 i Stavanger,33 død 1927 i Amerika, ugift.33

vi Edvard Kristian Ubøe, født 14.4.1882 i Stavanger,33,38 død 1935.33
Bodde i 1900 som ugift telgrafassistent i Løddingen, Nordland.

Han giftet seg med Liv, død 1917.33

vii Brynjulf Ubøe, født 30.6.1885 i Stavanger.33

Han giftet seg med Sigrunn Gabrielsen.

85. Kirsten Cornelia Imsland, født 5.6.1845 i Stavanger.33,31

Hun giftet seg med Edvard Egenæs, født ca. 1842 i Stavanger,32 (sønn av Enok Egenæs) yrke Skipskaptein.33,31

Barn:

i Edvard Imsland Egenæs, født 1868 i Stavanger.33,46

Han giftet seg med Ellen Martine Ubøe, født 31.5.1872 i Stavanger,33 (datter av Johannes Ubøe og Caroline Laurentze Emilie (Laura) Imsland).

ii Selma Egenæs, født 1873 i Stavanger.33,46

86. Hans Orm Øverland Imsland, født ca. 1848 i Stavanger,33,31 yrke Gullsmed, senere transportkjører,33,31 død 1924 i Stavanger.33,31
Oppgitt som medlem av "frimisjon" i 1900 tellingen, "forhenværende gullsmed, lever av egne midler."

Han giftet seg med Marie Ovidia Bang, født 31.10.1848 i Stjørdal, Nord-Trødelag (datter til Haagen Bang og Sara Bing Dreyer Balch),33,32, 50 død 3.12.1931 i Stavanger.33

Barn:

i Maria Imsland, født 14.6.1870,33 død 29.2.1916.33

ii Edvard Imsland, født 24.2.1872 i Stavanger,33 yrke Gullsmed.

Han giftet seg med Marie Herlufsen, født ca. 1877 i Øystese, Sogn og Fjordane.33

iii Orm Øverland Imsland, født 1873 i Stavanger.33
Utvandret til Amerika.

Han giftet seg med Fransie Robertson, født i Sør-Afrika.33

iv Gjertrud Sophie Imsland, født 1875 i Stavanger,33 død 1884 i Stavanger.33

v Ovidia Imsland, født 24.2.1877 i Stavanger.33
Bodde som ugift tjenestejente i Sandnes i 1900.

Hun giftet seg med Frank Richard Franks i Sør-Afrika.

vi Håkon Imsland, født ca. 1878 i Stavanger,33,38 yrke Sjømann, 2. styrmann i 1900,38 gravlagt i Amerika.33

Han giftet seg med N.N. Fosse.

vii Toralf Sigurd Imsland, født ca. 1880 i Stavanger.38
Oppgitt som gartnerlærlig in 1900-tellingen.

Han giftet seg med en engelsk dame.

viii Hans Imsland, født ca. 1882 i Stavanger.38
Gullsmedlærling i 1900-tellingen.

Han giftet seg med en engelsk dame.

ix Kristian Imsland, død i 3-4 år gammel.33

87. Theodora Imsland, (Se ekteskap med nummer 79.)

 

88. Thorvald Larsen Imsland, født 8.2.1839 i Stavanger,33,31 yrke Handelsmann,33 død i Seydisfjord, Island.33

Flyttet antakelig til Island etter 1865, hvor de 2 siste barna ble født.

Han giftet seg med Christine Rasmusdtr Watne, født ca. 1839 i Høyland,32 (datter av Rasmus Toresen Watne og Gunvor Larsdtr).

Barn:

i Laura Ragnhild Imsland, født 30.3.1864.33

ii Lars Johan Imsland, født 11.1.1865 i Island.33

Han giftet seg med n.n..

iii Gunda Rasimine Imsland, født 1873 i Stavanger.46

iv Rakel Kristine Imsland.

v Thorvald Imsland.

Gift og hadde 2 barn.

89. Kirsten Cornelia Imsland, født 1.2.1849 i Stavanger,33,31 død 17.1.1939.33

Hun giftet seg med Albert Edvard Hansen, født 20.7.1842,33 yrke skipskaptein,33 død 5.1.1910.33

Barn:

i Andreas Emanuel Hansen (tvilling), født 12.2.1870.33

ii Lauritz Johan Hansen (tvilling), født 12.2.1870.33

iii Inga Andrea Hansen, født 13.6.1873,33 død 20.4.1917.33

iv Laura Ragnhilda Hansen, født 15.6.1875,33 død ugift.33

v Albertine Cornelia Hansen, født 26.2.1877, død ugift.33

vi Emma Kristine Hansen, født 23.9.1878,33 død 1938.33

vii Kirsten Hansen, født 25.12.1881,33 død i "spe alder".33

viii Klara Hansen (tvilling), født 28.9.1883.33

Hun giftet seg med Peder Glette, født 9.6.1871, død 23.9.1919.33

ix Theresia Hansen (tvilling), født 28.9.1883.33

Hun giftet seg med Jacob Nilsen, født 10.3.1884,33 (sønn av Elias Nilsen og Helene).

90. Cornelius Imsland, født 22.7.1838 i Stavanger,33,31 yrke Skipsfører,33 død ca. 1871 i Sør-Amerika av gulfeber.33,31

Han giftet seg med Ingeborg Watne, født 11.1.1837,33,31 (datter av Cornelius Rasmussen Watne og Ingeborg Oma).

Barn:

i Jacobine Christine Imsland, født 10.10.1861,33 død ca. 1939 i Ruschford, Minnesota, USA.33
Hun sendte et bilde i 1920-årene av hennes 12 barnebarn.

91. Jakob Imsland, født 1.7.1843 i Stavanger,33,31 død 1877 i Stavanger.33

Han giftet seg med Anne Sophie Olsen, født 18.3.1841,33 død 19.3.1908.33

Barn:

i Jakob Imsland, født 14.10.1868 i Stavanger,33 yrke vognmann, senere fabrikkeier.33

Han giftet seg med Henrikke Knudsen, født 16.6.1871,33 (datter av Gabriel Knudsen og Ingeborg).

ii Ludvig Imsland, født 24.10.1873 i Stavanger,33 yrke grosserer i Bergen, død 21.3.1916 i Bergen.33

Ingen barn.

Han giftet seg med Gina Rørvig, født 19.8.1878,33 (datter av F. Rørvig) død 20.1.1934 i Bergen.33

iii Jorine Imsland, født 21.5.1876 i Stavanger,33 død 5.11.1879 i Stavanger.33

iv Jacobine Imsland, født 18.5.1878 i Stavanger,33 død 5.11.1879 i Stavanger.33

92. Christian Imsland, født 29.6.1845 i Stavanger,33,31 yrke skipper,33 død 27.11.1913.33

Han giftet seg med Ingeborg Marie Johnsen, født 28.12.1852,33 (datter av Ole Johnsen Svinøy og Ingeborg Marie Mortensen) død 25.4.1910.33

Barn:

i Christian Olai Imsland, født 19.5.1875 i Stavanger,33 død 4.10.1891 i Stavanger.33

ii Jakob Christinius Imsland, født 15.4.1877 i Stavanger,33 yrke bokholder,33 død 15.10.1929 i Stavanger.33

Han giftet seg med Olga Meling, (datter av Gabriel Meling og Olava Hodne).

iii Inga Marie Imsland, født 3.1.1879.33

Hun giftet seg med Mathias Mathiassen.

Mathias: Bosatt i Usa, 2 sønner.

iv Konrad Imsland, født 29.11.1881 i Stavanger,33 yrke salmaker, senere disponent,33 død 5.7.1926.33

Han giftet seg med Anna Jensen, født 23.3.1882,33 (datter av Peder Jensen og Ellen).

v Johannes Imsland, født 18.9.1888 i Stavanger.33

Han giftet seg med Gudrun Johanne Gundersen, født 17.5.1890,33 (datter av Martin Gundersen (Birkeland)).

vi Christian Imsland, født 21.2.1896,33 yrke Tannlege.33

Gift og bosatt i USA, ingen barn.

93. Richard Imsland, født 06.02.1847 i Stavanger,33 yrke Skredder,33 død 09.07.1919 i Stavanger.33

Skeddermester, bodde i 1900 i Østervåg nr. 14 i 2. etasje over det som var urmaker- og kolonialbutikk.

Han giftet seg med Anne Gurine Johnsen, født 30.12.1850 i Stavanger,24 (datter av Ole Johnsen Svinøy og Ingeborg Marie Mortensen) død 04.11.1918 i Stavanger.

Barn:

i Jacobine Christine Imsland, død i 7 dager gammel.33

ii Ole Imsland, født 07.07.1874 i Stavanger,24 død 02.05.1946 i Stavanger.47

Var i Taragona, Spania som skipsmaskinist i 1900, jobbet senere ved Rosenberg mekaniske verksted på Buøy. 

Han giftet seg med Gunda Tollefsen, født 04.12.1880 i Stavanger,24 (datter av Ole Helmik Tollefsen og Elen Kristina Gunnarsdtr) død 06.01.1948 i Stavanger.47

Gunda: Var butikkdame i sin fars kolonialbutikk i 1900.

iii Jacobine Christine Imsland, født 12.11.1876 i Stavanger,33 død 1912.33

Hun giftet seg med Torger Bergesen.

iv Ingeborg Marie Imsland, født 20.3.1879 i Stavanger.33

Hun giftet seg med (1) Ulrik Wilhelm Koren Hansen, (skilt)33 født 23.6.1868,33 død 20.6.1943.33

Hun giftet seg med (2) Fredrik Stang Rosendahl, født 25.7.1868,33 død 3.3.1929.33

v Ragnhild Gurine Imsland, død i 2 år gammel.33

vi Ragnhild Gurine Imsland, født 2.2.1884 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Erling Sømme, født 3.11.1864 i Stavanger,33,38,32 (sønn av Jacob Jørgen Kastrup Sømme og Johanne Margrete Bull Kielland) yrke overrettssakfører,33 død 3.3.1957 i Stavanger.

Erling: Student1885, cand. jur. 1891. 1892 fullmektig ved Jæren sorenskriveri. Egen praksis som underrettssakfører i Stavanger fra 1893. Kommisjonær for Hypotekbanken og for Småbruk- og Boligbanken. En rekke år var han også sekretær i ligningskommisjonen i Stavanger til 1936.

vii Trygve Imsland, født 13.12.1890 i Stavanger,33 yrke Litografisk trykker.33

Han giftet seg med Emly Oftedal, født 1897 i Stavanger,38 (datter av Fillip Oftedal og Josefine Tørresen).

94. Karen Christine Imsland, født 6.9.1848 i Stavanger,31,33 død 13.12.1898 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Tollev Torgersen, født 24.12.1838 i Hogstad,31,33 (sønn av Torger Omundsen Hogstad og Sara Taraldsdtr Drange) yrke Bakermester i Stavanger,33 død 12.3.1899.33

Barn:

i Tycho Christinius Torgersen, født 19.11.1867 i Stavanger,33 død 1889 i Santos, ugift.33

ii Theodora Severine Torgersen, født 16.4.1870 i Stavanger,33 død 13.3.1913 i ugift.33

iii Jakob Cornelius Imsland Torgersen, født 11.1.1872 i Stavanger,33 yrke politibetjent.33

Han giftet seg med Kristine Fredrikke Friis, født 24.8.1870 i Kristiansand,33 (datter av Ole Karl Friis og Marte Marie Endresen).

iv Rakel (Ragnhild) Kristine Torgersen, født 16.11.1873,33 død i USA.33

Hun giftet seg med Johan Magnus Knudsen, yrke skomakermester.33

v Sara Torgersen, født 4.9.1876.33

Hun giftet seg med Alfred Dehlin Fredriksen, født 3.5.1877 i Karmøy,33,38 død 22.5.1936.33

vi Tollef Torgersen, født 10.6.1879 i Stavanger,33 død 15.6.1879 i Stavanger.

vii Kristine Torgersen, født 12.1.1882.33

bodde i USA.

Hun giftet seg med Andreas Quitne.

Andreas: sønn til fengselsvaktmester Quitne.

viii Thea Olava Marie Torgersen, født 25.12.1887.33

Bosatt i USA.

Hun giftet seg med Joseph Josephsen, født i Stavanger.33

ix Tycho Christinius Torgersen, født 18.5.1890 i Stavanger,33 yrke politibetjent,33 død 23.10.1951 i Stavanger.33

Han giftet seg med Alma Bjelland, gift 1909 i Stavanger,33 født 24.7.1890.33

95. Torbjørn Imsland, født 1.9.1850 i Stavanger,31,33 død 24.2.1909 i Stavanger.33

Han giftet seg med Grete Johanne Tendenes, født 2.7.1852,33 død 1900.33

Barn:

i Jakob Christinius Imsland, født 28.11.1874,33 yrke maskinist.33

Han giftet seg med Alma Sofie Hetland, født 17.3.1877.33

ii Thora Imsland, født 8.1876,33 død 1905 i Oslo.33

bosatt i Oslo.

Hun giftet seg med Henry Marmont.

iii Kornelius Imsland, født 1878 i Stavanger,33 død ca. 1800 i Stavanger.33

iv Ovidia Imsland, født 1880 i Stavanger,33 død 1903 i Stavanger.33

Hun giftet seg med Theodor Nilsen.

v Otilie Imsland, født 1886 i Stavanger,33 død 1898 i Stavanger.33

vi Lars Imsland, født 1888 i Stavanger,33 død 1903 i Stavanger.33

vii Ole Imsland, født 1890 i Stavanger,33 død 1915 i Stavanger.33

viii Theodor Imsland, død i tildlig.33

ix Theodor Imsland, død i tidlig.33

x Ragnhild Synnøve Imsland, født 15.5.1893 i Stavanger,33 yrke skipsfører.33

Hun giftet seg med (1) John Vincent Jørgensen, (skilt)33

Hun giftet seg med (2) Rudolf Andresen, født 1890 i Oslo,33 yrke Handelsmann.33

96. Severin Christianus Imsland, født 9.9.1855 i Stavanger,33 yrke Mekaniker,33 død 19.4.1927.33

Han giftet seg med (1) n.n. Thorkildsen, (datter av Thorvald Thorkildsen) død i USA.33

n.n.: Sandnes.

Barn:

i Josefine (Jossie) Imsland.

Hun giftet seg med Pagels, gift i Chicago, USA.33

Han giftet seg med (2) Anna.

Barn:

ii Gudrun Imsland.

Hun giftet seg med Sage, gift i USA.33

Sage: politimann.

97. Salli Olava Duffra, født 3.11.1834 i Bragernes (Drammen), Buskerud,25 død etter 1880.25

Hun giftet seg med Simen Bye, født ca. 1835 i Hedmark,32 død før 1873.

Simen: Richard Hellisen mener han var fra Moss.

Barn:

i Elmer (Hjalmar) Bye, født før 1873.25

Han har etterkommere i Georgia, USA.

98. Hansine Jacobine Duffra, født 25.4.1837 i Kristiania.25

Hun giftet seg med Johan Fredrik Hellesen, gift 1855 i Kristiania,25 født ca. 1825 i Kristiania,32 yrke Bestyrer av Ihlens fyrstikkfabrikk, Trondheim,32 død 1865 i Trondheim, Sør-Trøndelag.25

Barn:

i Halvdan Hjalmar Hellesen, født ca. 1855 i Kristiania.32
Han dro i 1887 med båten Hero til Chicago, USA.

ii Johanna Walborg Hellesen, født ca. 1857 i Røros, Oppland.32

iii August Adolf Hellesen, født ca. 1859 i Røros, Oppland.32
Dette er tippoldefar til Richard Hellisen, som jeg har fått informasjon om Dufra-ætterkommerene fra.

iv Emilie Hansine Hellesen, født ca. 1861 i Trondheim, Sør-Trøndelag.32

v Thora Marie Hellesen, født ca. 1863 i Trondheim, Sør-Trøndelag.32

99. Guttorne Cornelius Middelthon Duffra, født 13.3.1840 i Kristiania,25 død før 1865 i Kristiania.32

Barn:

i Emma Konstanse Mathilda Duffra, født ca. 1863 i Kristiania.25,42

100. Ingeborg Anna Ingebretsdtr, født 28.10.1852 i Tuen, Borgund,5 død 2.9.1936 i Tuen, Borgund.5

Hun giftet seg med Jakob Amundsen Tuen, født 1863 i Melset, Ørskog, More og Romsdal,38,32 (sønn av Amund Jakobsen Melset og Ragnhild Olsdtr).

Barn:

i Petra Anna Rebekka Jakobsdtr, født 18.5.1887 i Spjelkavik, Borgund.38,5

ii Marie Gustava Jakobsdtr, født 22.6.1889 i Spjelkavik, Borgund.38,5

iii Johan Olaf Severin Jakobsen, født 20.6.1891 i Spjelkavik, Borgund,5 død 28.12.1898 i Spjelkavik, Borgund,5 gravlagt 2.1.1899 i Borgund.5

iv Anna Pernille Johanne Jakobsdtr, født 9.5.1893 i Tuen, Borgund.38,5

v Anton Ragnvald Bastian Tuen, født 2.9.1895 i Spilkevik, Borgund,38,5 yrke Motormaskinist, Ulsteinvik.5

Han giftet seg med Elly Johansdtr Varholm, gift 29.8.1920 i Borgund,5 (datter av Johan Varholm).


Kilder 

1. Digitalarkivet, Formuestaksering Bergen 1657.
2. Sollieds avskrifter - statsarkivet Bergen, Skifte etter Hans Andersen Bildøen. (mars 1707), Opplysning fra Marit Lønøy, Bergen.
3. Kirkebok - Nykirken - Bergen.
4. Bjørn Jonson Dale, Hjemmeside , http://home.online.no/~bjodale/.
5. Kirkebok for Borgund (digitalarkivet).
6. Digitalarkivet, Borgere i Bergen 1600-1751.
7. Nils Mikal Flakstad, Med prestene i Flakstad og Moskenes gjennom 300 år (1993, ISBN 82-7952-002-3).
8. LDS, Internett søkesider fra LDS , www.familysearch.org.
9. Reinert Svendsen, Historiske efterretninger om Værøy og Røst (1981).
10. Kirkebok Korskirken - Bergen.
11. Kirkebok Domkirken - Bergen.
12. Carsten Friis Fischer, Viborg, Danmark, Innlegg på webdebatt, Digitalarkivet og personlig kontakt.
13. Digitalarkivet, Folketelling 1801.
14. Digitalarkivet, Kirkebok Kinn Sogn og Fjordane.
15. Kirkebok St. Jørgen med Årstad, Bergen.
16. Haagen Krog Steffens, Norske Slægter 1915 (Gyldendalske Boghandel).
17. Skifter Sunnfjord 1668 - 1859.
18. G. F. Heiberg, Slægten Heiberg (Cammermeyers boghandel, Oslo 1907).
19. digitalarkivet, Viede i Os 1669 - 1808.
20. Bergen Borgerbok 1752-1865 (Bergen historiske forening 1923).
21. Folketelling Bergen 1815.
22. Digitalarkivet, Døde i Sogn og Fjordane 1669-1920.
23. Johannes Elgvin, En by i kamp, Stavanger 1536-1814 (Stavanger kommune 1956).
24. Kirkebok Domkirken - Stavanger.
25. Richard Hellesen - USA, Personlig kontakt.
26. L. H. F. de Fine Olivarius, Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine (Genealogisk institut i København 1894).
27. Digitalarkivet, Gifte i Sogn og Fjordane 1669-1920.
28. Rune Bergesen og Svend Stensen, Avskrift av kirkebøker for Stryn og Innvik (Digitalpensjonatet).
29. Statsarkivet i Trondheim, Svar på henvendelse 11. august 2003 (Turid Norbye Bugen (førstesekretær)).
30. Digitalarkivet, Døpte i Sogn og Fjordane 1669-1920.
31. Uten Forfatter, Stamtavle - familien Middelthon - Stavanger-grenen 1772-1972 (Aktietrykkeriet, Stavanger 1972).
32. Digitalarkivet, Folketelling 1865.
33. Uten forfatter, Imsland-ætta (Privat).
34. Digitalarkivet, Undersøkelseskommisjonen 1803 - 1805 for Bergen.
35. Digitalakrivet, Kirkebok St. Jørgens hospital med Årstad sogn.
36. Digitalarkivet, Skifteregister for Nordfjord 1690 - 1853.
37. Lassen, Lassens samlinger side 227 (kopi) Statsarkivet i Kongsberg.
38. Digitalarkivet, Folketelling 1900.
39. Riksarkivet i Oslo, Svar på email - oppslag i kirkebok.
40. Kirkebok Norderhov, Buskerud.
41. S. H. Finne-Grønn, Legatsslegten Broch i Norge (Det Mallingske Bogtrykkeri Oslo 1927).
42. Digitalarkivet, Folketelling 1875.
43. Kirkebok - Stiftelsespresten - Bergen.
44. Folketelling 1891 Bergen.
45. Digitalarkivet, Dødsfall i Norge 1947 - 2001.
46. Rogaland historie og ættesogelag, Kirkebok for St. Petri - avskrift.
47. Muntlig kilde.
48. Skifte etter Nikolai Lohman, datert 13.4.1771 Stavanger.
49. Digitalarkivet, Gravlagte i Værøy og Røst 1752 - 1848
50. Kirkebok Stjørdal/Nedre Stjørdal (Værnes)