MIDDELTHON

 

Dette er en oversikt over Middelthon'er jeg ikke har funnet foreldre til. Hvis noen kjenner noen av disse, eller vet hvor de hører hjemme, er jeg takknemlig for en mail

sist oppdatert 29.08.11


1.Willum Middelthon, yrke Barteskjærer, Stubbekøbing, Danmark.

Han giftet seg med Alhed Didriksdtr.

Barn:

    2. i Willum Middelthon født 13.11.1663.

2. Generasjon

2. Willum Middelthon, født 13.11.1663 i Stubbekøbing, Danmark.1
Han var Skoleholder. Men ble avsatt i 1728 da han hadde prøvd å slå ihjel sin hustru med en øks. Han ble vistnok gjeninnsatt som skoleholder.

Han giftet seg med (1) Maren Albretsdtr Bager.

Barn:

i Albret Middelthon, født 1726.1

ii Margrethe Kristine Middelthon, født 1732.1

Han giftet seg med (2) Birthe Christensdtr, gift 28.2.1745 i Onslev, Maribo, Danmark.

Kilder
1. Carsten Friis Fischer, Viborg, Danmark,
Innlegg på webdebatt, Digitalarkivet og personlig kontakt.
2. LDS,
Internett søkesider fra LDS , www.familysearch.org.


1. Andreas Middelthon

Han giftet seg med Gunhild Andersdtr.

Barn:

i Andreas Peter Andreasen Middelthon, født 17.11.1822 i Kristiania.

Kilder
1. LDS, Internett søkesider fra LDS , www.familysearch.org.


1. Lydia Cathrine Middelthon, født ca. 1746 død 1777 i barselseng, Bergen,1 gravlagt 28.3.1777 på Nykirkens kirkegård, kl. 12.1

Hun giftet seg med Albert Peter Sagen, gift 10.10.1775 i Huset, Bergen, født ca. 1748,1 yrke høker (småhandler) Bergen,1 død 15.12.1830 i Bergen, gravlagt 22.12.1830 i Nykirken, Bergen.1

Barn:

i Maria Sagen, født 1775 i Bergen.1

    2. ii Lyder Sagen født 14.3.1777.

2. Generasjon

2.Lyder Sagen, født 14.3.1777 i Bergen,1 yrke hører ved Latinskolen, Bergen,1 død 16.6.1850 i Bergen,2 gravlagt 22.6.1850 i Domkirken, Bergen.2

Han giftet seg med Anne Marie Hansen, gift 19.11.1806 i Huset, Bergen,1 født ca. 1782,2 død 18.3.1839 i Bergen, av forkjølelse,2 gravlagt 25.3.1839 i Domkirken, Bergen.2

Barn:

    3. i Anna Dorothea Sagen født 23.4.1807.

ii Johanna Lovisa Sagen, født 24.8.1808 i Bergen,2 død 20.3.1812 i Bergen,2 gravlagt 24.3.1812 i Domkirken, Bergen.2

iii Lydia Cathrine Sagen, født 13.3.1810 i Bergen,2 død 11.9.1832 i Bergen av blodstyrtning,2 gravlagt 17.9.1832 i Domkirken, Bergen.2

iv Johanna Lovise Sagen, født 14.2.1814 i Bergen.2

v Albert Peter Sagen, født 2.5.1816 i Bergen.2

3. Generasjon

3. Anna Dorothea Sagen, født 23.4.1807 i Bergen,2 død 5.11.1850 i Bergen,2 gravlagt 11.11.1850 i Domkirken, Bergen.2

Hun giftet seg med Ole Bøgh, gift 21.10.1836 i Domkirken, Bergen,2 født 24.10.1810 i Hammer Walestra...? (Balestrand ?),2 yrke sorenskriver over Nordhordland,2 død 19.7.1872 i Bergen,2 gravlagt 24.7.1872 i Domkirken, Bergen.2

Barn:

i Andrea Fredriche Dorothea Eleno Olsdtr Bøgh, født 25.7.1837 i Bergen.2

ii Maria Olsdtr Bøgh, født 14.8.1838 i Bergen.2

iii Christoffer Benedict Olsen Bøgh, født 13.5.1840 i Bergen,2 yrke sorenskriver over Nordhordland, ugift.

iv Lyder Sagen Olsen Bøgh, født 26.8.1842 i Bergen,2 yrke handelsfullmektig.2
Han giftet seg med Jusine Fredrikke Huun, gift 29.5.1868 i Bergen,2 født 13.01.1845 i Bergen,2 (datter av Valentin Huun og Jusine Arnoldine Rose).

v Albert Wilmelm Olsen Bøgh, født 29.4.1843 i Bergen,2 yrke skuespiller, Bergen, ugift.3

vi Lydia Johanne Margrethe Olsen Bøgh, født 29.10.1844 i Bergen.

vii Christiane Torborg Barbara Olsdtr Bøgh, født 1.1.1846 i Gjerde, Eid, Sogn og Fjordane,,4 død e. 1900.

viii Thora Olsdtr Bøgh, født 1847 i Bergen,2 død 17.7.1848 i Bergen,2 gravlagt 21.7.1848 i Domkirken, Bergen.2

    4. ix Johan Wallace Hagelsteen Olsen Bøgh født 27.5.1848.

x Ole Teodor Olsen Bøgh, født 15.8.1850 i Bergen.2

4. Generasjon

4. Johan Wallace Hagelsteen Olsen Bøgh, født 27.5.1848 i Bergen,2 yrke bokhandler, senere museumsdirektør.2,3

Han giftet seg med Wenche Gran, gift 28.10.1875 i Domkirken, Bergen,2 født 18.01.1852 i Bergen,2 (datter av Christen Knagenhjelm Gran og Contance Mowinckel).

Barn:

i Kristen Gran Bøgh, født 11.6.1876 i Bergen, yrke Studius juris i 1900.3

Kilder
1. Kirkebok - Nykirken - Bergen.
2. Kirkebok - Domkirken - Bergen.
3. Digitalarkivet, Folketelling 1900.
4. Digitalarkivet, Døpte i Sogn og Fjordane 1669-1920.
5. Digitalarkivet, Folketelling 1875.


1.Georg (Gregorius) Middelthon, født ca. 1785 i Danmark ? yrke stempelskjærer ved Den Kongelige mynt, Kongsberg, død ca. 1830.2 Skal ha kommet fra København i 1814. Gravør ved Den Kongelige mynt på Kongsberg 1815 - 1830. Står oppført som gravør av spesiedaleren fra 1827.

Han giftet seg med Maren Margrethe Jørgensen, gift 24.9.1809 i Vor Frue kirke, København, Danmark,1 født ca. 1785 i Danmark, død ca. 1828.2

Barn:

Didrikke Pauline Middelthon, født 1809 i København, Danmark,10. Døpt 24.3.1809 i Trinitatis, København, Danmark,11  
Bodde i 1845 i Vester kvarter, Frederiksberggade 31, stuen, København, som ugift tjenestepike,10.
Bodde i 1850 i Nørregaden 43, mellembygningen, første etasje, København, som ugift husjomfru,10.
Bodde i 1880 i Jernbanestasjonsvej 14, København, som ugift med understøttelse,10.

ii  Johan Middelthon, født 6.5.1810 i København, Danmark, døpt 3.6.1810 i St. Petri, København, Danmark.12

    2. iii Einar Middelthon født 28.7.1814.

iv Dødfødt datter, født 5.2.1816 i Kongsberg, Buskerud,1 død 5.2.1816 i Kongsberg, Buskerud.1

v Augusta Mathilde Middelthon, født 31.1.1817 i Kongsberg, Buskerud,1 død 16.1.1879 i København.1
Var i 1845 husjomfru hos sognepresten i København.
Hun giftet seg med Jeremias Müller, gift 9.6.1846 i Hørby, Danmark,1 født 15.2.1783, (sønn av Peter Anchersen Müller og Anna Hedvig Tegder) yrke Sogneprest i Veijby-Tibirke, Danmark, død 17.4.1848.
1

vi Johan Julius Middelthon, født 6.3.1819 i Kongsberg, Buskerud.1

vii Julius Olavus Middelthun, født 3.7.1820 i Kongsberg, Buskerud,1 yrke billedhugger,2 død 5.5.1885.2
I Roma laget han dåpsengelen som står i Trefoldighetskirken. Av andre kjente arbeider av Middelthun kan nevnes Schweigaardstatuen, monument over Halvdan Kierulf, medaljong av Werlauf og byster av Welhaven og Wergeland.

    3. viii Ingeborg Georgine Fredrikke Middelthon født 3.5.1822.

2. Generasjon

2.Einar Middelthon, født 28.7.1814 i Kongsberg, Buskerud, yrke inspektør ved Sandefjords bad, død 20.3.1863 i Sandefjord.,5

Er ifølge W. Brandt - slekten Benkestok, født i København. Einar døde ved Hotel du Nord av organisk hjertesykdom - hjertelamhed. Undertegnet av legen A. Conrade.

Han giftet seg med Anna Cecilia Bay, gift 15.4.1845 i Garnisonen menighet, Kristiania,1,4 født 26.7.1813 i Drammen,,6,5,4,3 (datter av Knut Andreas Bay og Magdalena Braun) død 15.7.1891 i Sandefjord, kl. 1230,7,5,3 gravlagt 247.1891 i vår frelsers gravlund, Sandefjord.3

Anna: Eide og bodde i Nedre Strandgt. 63, Sandefjord i 1875.

Barn:

i Emma Mathilde Middelthon, født 31.5.1846 i Modum, Buskerud.1
Hun giftet seg med Wold.

ii Georg James Julius Middelthon, født 1848 i Modum,6,7 død etter 1891.3
I Lassens samlinger (statsarkivet i kongsberg) står "Har godt hoved, hvorfor Faderen ønskede, han skulde studere (opgived av Joachim Bay i 1864.
Var handelsbetjent i Stavern i 1865.
Var kontorist i Kristiania i 1875.
Den 10.12.1880 reiste han med F. E. Blichfeldts skip Hero fra Kristiania til Chicago. Turen kostet ham kr. 163,55, og han hadde med seg kr. 100.- (emigrantprotokoller digitalarkivet).

iii Einar August Middelthon, født 28.1.1851 i Modum, Buskerud,1 yrke Styrmann,7 død etter 1900.3
Bodde hjemme hos moren i 1875 som ugift styrmann i Sandefjord, og i 1900 som ugift i Sandefjord, var pasient ved Gaustad asyl.

iv Dødfødt sønn, født 28.4.1854 i Modum, Buskerud,1 død 28.4.1854 i Modum, Buskerud.1

    4. v Anne Margrethe Middelthon født 23.2.1859.

3.Ingeborg Georgine Fredrikke Middelthon, født 3.5.1822 i Kongsberg, Buskerud,1 død ca. 1857 i Danmark.3,1
Bodde i 1845 som ugift husjomfru hos Marie Cathrine Grooss i Holbæk, Tuse, Svinninge, Svinninge Bye, Danmark. Hun var ifølge Lassens samlinger, statsarkivet i Kongsberg søskenbarn til sin mann.

Hun giftet seg med Niels Peter Wivel, gift 1.7.1849 i St. Olai, Helsingør, Fredriksborg, Danmark,1 født ca. 1818 i Lille Lyngby, Fredriksborg slottssogn,1, (sønn av Niels Hylling Wivel) yrke skolelærer med store Lyngby skole, Fredriksborg.9

Niels: Han og første kona, Ingeborg Georgine Fredrikke Middelthun, skulle vistnok være søskenbarn.

Barn:

i Georg Hylling Wivel, født 3.9.1851 i Hillerød, Frederiksborg, Danmark.1

ii Niels Wivel, født 7.3.1855 i Hillerød, Fredriksborg, Danmark.1

iii Thomine Maria Wivel, født 3.1.1854 i Hillerød, Fredriksborg, Danmark,1 død 1854 i Hillerød, Fredriksborg, Danmark.1

iv Ingeborg Jørgine Fredrikke Wivel, født 1857 i Lille Lyngby, Frederiksborg, Danmark.1

3. Generasjon

4. Anne Margrethe Middelthon, født 23.2.1859 i Sandefjord, Vestfold,1,7,8,5 død 1924.
Var i 1875 lærerinne ved en privat pikeskole i Sandefjord.

Hun giftet seg med Jonas Cornelius Falck, gift 15.9.1877 i Sandefjord, Vestfold,1 født 1.9.1844 i Vågan, Nordfjord,1,8 (sønn av Jonas Andreassen Falck og Karen Catharina Ellingsen) yrke Telegrafbestyrer, Hemnesberget,8 død 1915.1

Barn:

i Håkon Falk, født 12.1.1882 i Hemnes, Helgeland, Nordland.Bodde i 1900 i Trondheim, som elev ved den tekniske skole.

ii Dagny Falk, født 7.8.1883 i Hemnes, Helgeland, Nordland,8 død 1944.

iii Erling Falk, født 12.8.1887 i Hemnesberget, Helgeland, Nordland,8 død 1.8.1940.

Kilder
1. LDS, Internett søkesider fra LDS , www.familysearch.org.
2. Kongsberg kommunes internettsider.
3. Lassen, Lassens samlinger side 227 (kopi) Statsarkivet i Kongsberg.
4. Garnisonsmenigheten Mini 8 1842-1859 12/13 f.341 no.20.
5. Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok (Christiania 1904).
6. Digitalarkivet, Folketelling 1865.
7. Digitalarkivet, Folketelling 1875.
8. Digitalarkivet, Folketelling 1900.
9. Email fra Gert Egholm Sørensen - Danmark, Ll. Lyngby Sogn, Frederiksborg amt gennem 300 år (referert fra boken).
10. Statens arkiver - Dansk Data Arkiv, Dansk Demografisk Database.
11. Kirkebok Trinitatis, København, Danmark, Arkivalieronline.dk, http://www.sa.dk/ao/
12. Kirkebok St. Petri, København, Danmark, Arkivalieronline.dk, http://www.sa.dk/ao/


1. Ole Jensen Middelthon, født ca. 1769/1766 i Sundmøre,1,2 yrke bonde og kjøpmann, borgerbrev 2.4.1799, Bergen,2,3 død 21.4.1817 i Bergen, gravlagt 25.4.1817 i Domkirken, Bergen.4
Bodde i 9. rode, nr 13, Bergen i 1801 og i 1815. Han oppga sitt borgerskap 20.6.1815,3.

Han giftet seg med Anne Olsdtr, gift 23.10.1798 i Korskirken,5, Bergen, født ca. 1761/63.1,2

Kilder
1. Digitalarkivet, Folketelling 1801.
2. Folketelling Bergen 1815.
3. Bergen Borgerbok 1752-1865 (Bergen historiske forening 1923).
4. Kirkebok Domkirken - Bergen.
5. Kirkebok - Korskirken - Bergen.


1. Jacobine Alvhilde Middelthon, født 1842 i Kristiania,1.
Bodde som ugift veverske i Kristiania i 1865,1.

Kilder
1. Digitalarkivet, Folketelling 1865.