Avskrifter fra Sokndal

Mandtal och Forklaring

offer alle odelsjorde udj Jederen och Daler

nis Fougderie udj Staffuanger Lehn, huor

effter Odelschatten er Oppebaaren Bereg

nis fra ny aars dag 1662 och till

Aarsdagen igien 1663Sogendalls Schibrede


Endre Elffuestrømb

Heskestad smør j løb


Peder Hoffue

Stapnes korn 2 spd


Thodleff Lindland

Hoffland korn j pd

             smør 3 march


Sal. Jacob Steenbergs arffuinger

Aalgaard smør 2 pd 3 mrk


Engell, Gunde, Christopher och Jens

Urdall smør j løb - boer derpaa


Engell Urdall

Gyland smør 9 mk


Aagot Loug

Øvre tore smør j Spd


Thorald Hetleshoug

ibid: smør 18 mk - boer derpaa


Michel Stenberg paa sine stiffbørns vegne

Aarstad smør j pd

Løning smør ½  løb


Samuell Aamod och hans medarffuinger

Imersteen smør ½ løb

Kydland smør 2 ½ pd

Nordnes smør 3 mk

Hoffland korn 3 spd


Aasell Hoffue och hans medarffuinger

N. Omod smør j pd

Luinøy smør ½ pd

Bottenne smør 18 mk


Thomas Regdal

Regdal smør 23 mk - boer derpaa

Offuendall smør ½ løb


Rasmus Barestad

Regdall smør 6½ mk


Sal. Bjørn Fidies arffuinger

Egeli smør 2 pd

J Mylland smør j spd


Hoffuer Støelle

Egelandzdal smør 10½ mk


Giermund Løffaass

ibid: smør j løb - br: sielff 3 spd


Iffuer Goudeland

ibid: smør j pd 6 mk - br: sielff

Stocheland korn 1½ pd


Offuen Guodeland

ibid: smør 15 mk - br: sielff


Holuor Rosseland

Mysse smør j spd

N: Regland 4 mk


Olle Ørisland

Egeland smør ½ løb

Halleland korn ½ pd


Sigbjørn Løvaass

Knubedahl smør j spd


Gunder Løguig

Immersten smør ½ løb

Nordneess smør 3 mk


Salue Aalgaard med sine med Arffuinger

Stenberg smør ½ løb 16½  mk

Aalgaard smør 3 spd 3½ mk

Ø. Mydland smør 9 mk


Gulich Nordnees

ibid: smør 3 mk - bruger sielff


Steffen Aarstad

ibid: smør 2 pd - bruger sielff


Lauridz Mysse

ibid: smør 2pd - bruger sielff


Lauridz och Torgius Haaland

ibid: smør j½ løb - bruger sielff


Hr. Jacob Jochumsen

Quie korn 1½ pd

Frøland smør 2 løber

              huder 3


Tholluff Thoxe

ibid: smør 9 mk


Tore Knubedal

ibid: smør j pd - bruger sielff


Gunder Suinland

ibid: smør ½ løb - bruger sielff


Daniel Haneberig

ibid: smør 2 løb j pd 6 mk - bruger sielff


Jacob Danielsen Haneberig

ibid: smør j spd - bruger sielff


Niels Omundsen Haneberig

ibid: smør ½ løb - bruger siellf


Johannis Loug

Haneberg smør ½ løb


Biørn Myland

ibid: smør 2½ pd 3 mk - boer derpaa

Aamod smør ½ løb

Bøe huder 3


Lauridz Olsen Myland

ibid: 2½ pd 3mk - boer derpaa

Aamod smør j løb


Jacob Olsen W. Barestad

ibid: huder 2½ , engelscher 10 - bruger sielff

Midbøe huder j½


Joen Olsen Østebøe

ibid: huder 3 smør 1½ løb


Biørn Loug

Lien huder ½


Zacharias Aarstad

Y. Jendall smør j pnd


Thollch Gyland

ibid: smør j spd - bruger sielff


Steffen Olsen

Midbøe huder i½ smør 3 spd

N. Mysse smør 3 spd


Niels Y. Myland

N. Sourdall smør 3 spd

Hettland korn 7 spd


Aagodt Gyland paa sine børns vegne

ibid: smør j pd - bruger sielff


Michel Bircheland

ibid: smør ½ pd - bruger sielff


Iffuer och Gunder Bircheland

ibid: smør 1 pd -bruger sielff


Johannes Bernsøn [sic]

Bircheland smør ½ pd


Ole Rasmusen Bircheland

ibid: smør 1 pd - bruger sielff


Gullich Aalgaard

J Effuie smør 1 pd 6 mk


Gitleff Mysse paa sine børn vegne

Mysse smør j pd - bruger sielff


Aanon Nielsøn aff Lister Leen

Frøtleff huder 3


Omund Ulffsen Stray af Mandals leen

J Barestad, Nettland och Hittleschouff huder 4 smør 9 mk


Anne sl: Iffer Nielsens aff Ryefølche fougderij

Houge smør j løb

Fedie smør 2½ pd 7 mk

Lindland smør 3 løber huder 3

Backe smør 2 pd

Barestad smør 4 pd

Reeg smør 6 mk

Aarhuus smør ½ løb

Dydland smør 18 mk

Aff Laxefischende udj Sogendals Elff lax 5 tdr spegelaxer 10


Endre Elffuestrømb

Sansmarch smør ½ pd


Erich Olsen Høle [sic] aff Mandals Leen med sine med Arffuinger

Haneberg smør j pd

Gudland smør 7½  mk


Anders Axland och Jacob Wimmelstad och deris med Arffuinger

Aamoed smør 2 pnd


Omund Oelsen i Lister Leen

Berluid smør ½ løb