FOLK NEVNT I SOKNDAL FØR REFORMASJONEN

(Hovedsakelig fra Regesta Norvegica og Diplomatarium Norvegicum)

 

 

 

 

 

 

 

 

UPLASSERTE

 

Torleif Karlsen 1307. Han skulle ekskommunikeres fordi han forholdt St. Svituns kirke gården Eikehamar (Eghammer) og ikke møtte etter stevning.

 

Tarald Utyrmesen 1404 - 1409, hadde enten egen eller sin kones odel i Tonstad og Y. Sandsmark i Sira sogn, Bakke.

g.m. Sigrid Styrmesdtr. 1404, hun skal være fra Lyngdal

antakelig datter til Styrme Atlaksen n. 1390 - 1435 i Lyngdal.

 

Bernt Bjermodsen, lagrettemann 1417

 

Gunnar Gunnarsen, lagrettemann 1417

 

Guttorm Salvesen, lagrettemann 1418

 

Alf Rolfsen, lagrettemann 1418

 

Torgils Styrmesen 1429

antakelig bror til Sigrid Styrmesdtr, se ovenfor

 

Håvard Eriksen, lagrettemann 1454

 

Anbjørn Torgeirsen, lagrettemann 1454, også nevnt 1477

 

Endride Tollefsen, lagrettemann 1454

Barn :

a. Tore Endridesen 1472

b. Erik Endridesen, lagrettemann 1481

Torleif Navarsen, lagrettemann 1454

Gunnar Ormsen 1469

Torger Oddsen 1469

Halvor Karlsen 1469

Erik Eriksen, lagrettemann i 1472

Sigurd Torsteinsen, lagrettemann i 1472, kanskje samme som Sigurd Torleifsen

Helge Halvardsen, lagrettemann i 1472

Trond Torkelsen, lagrettemann i 1472

Svein Bileffsen (Bellestsen?) 1477

Svein Amundsen, lagrettemann 1481

Tormod Amundsen, lagrettemann 1481

Åsmund Navarsen, lagrettemann 1481 - 1486

Kolbein Svensen, lagrettemann 1481

Bjørnrod (Bjermod ?) Navarsen, lagrettemann 1481

Halvar Gunnarsen, lagrettemann 1486

Bjørn Gunnbjørnsen, lagrettemann 1486

 

BARSTAD

 

Brynjulf Gunnarsen 1413, mottok ifølge en lagtingsdom fra 1652 skjøte på Barstad fra biskop Håkon [Ivarsson] i 1413. Brevet ble fremvist i lagretten, men er gått tapt serere.

 

Bjørn Barstad 1519 - 1521

Salve Barstad 1519 - 1521

 

Gundula Barstad 1519

Gunnar Barstad 1519

 

BERGLYD

 

Ingjald på Berglyd, nevnt i en Islandsk saga fra 1200-tallet

 

 

 

Utyrme (Guttorm ?) Eivindsen Årstad/Bø 1454

g.m. Sigrid Bessesdtr. 1454

Barn :

a. Eivind Utyrmesen Bø lagrettemann 1481, 1486

b. Tarald Utyrmesen Bø 1486

 

Ola Bø 1519 - 1521

Kolbein Bø 1519 - 1521

Askild Bø 1519 - 1521

Tørres Bø 1519 - 1521 (Torreless 1519)

Karl Bø 1519 - 1521

Tomas Bø 1519 - 1521

 

Ellef Bø 1519 - 1521

Ellef Bøs dreng 1519 - 1521

Torkel Bø 1519 - 1521

 

Gunnar Bø 1521

 

 

EIK

 

Turid, nevnt på runesteinen fra Eik, tidlig kristen tid (1000-tallet)

Barn :

a. Sakse, nevnt på runesteinen fra Eik

 

Asbjørn Eik 1322

 

 

FITJE

 

Einar Fitje 1519 - 1521

Åse Fitje 1519 - 1521

 

 

FRØYLAND

 

Helge Frøyland 1519 - 1521

Salve Frøyland 1519 - 1521

Torborg Frøyland 1519 - 1521

 

Torstein Frøyland 1519

 

Kald (Karl) Frøyland 1519 - 1521

Kolbein Føyland 1519 - 1521

Kolbein Frøylands dreng 1519

 

 

FRØYTLOG

 

Lars Frøylog 1521

 

 

HANEBERG

 

Ivar Haneberg 1519

 

David Haneberg 1521

 

Brynjulf Haneberg 1521

 

 

HAUGE

 

Pål Hauge 1519 - 1521

 

Pål Hauges dreng 1521

 

Brynjulf Hauge 1519

 

Gunhild Hauge 1519 - 1521

 

 

LINDLAND

 

Navar Lindland 1322

 

Håvard Lindland 1519 - 1521

Jon Lindland 1519

 

 

LOG

 

Eivind Log 1519 - 1521

 

 

LØVIK

 

Krake Løvik 1322

 

 

LØVÅS

 

Lars Løvås 1519 (Lagaass)

 

Torstein Løvås 1521

Kald (Karl) Løvås 1521

Kolbein Løvås 1521

 

 

OMDAL

 

Torstein Omdal 1519 - 1521

 

 

REGELAND

 

Sigurd Regeland 1519 - 1521

 

Tore Regeland 1519 - 1521

 

 

REKEVIK

 

Robert Rekevik 1519 - 1521 (Robertt pa Regerdt)

 

Robert Rekeviks sønn, uten navn 1519

 

 

ROSLAND

 

Torolf Rosland 1519 - 1521

 

 

MYDLAND

 

Bellest (Bløst) Halvorsen Mydland 1519 - 1521, sønn til Halvor Svensen Øen, Helleland

 

Anla Mydland 1519 - 1521 (Atlogh i 1521)

 

 

MYSSE

 

Ola Mysse 1519 - 1521

Guttorm Mysse 1519

Kollund Mysse 1519

 

 

SKARÅS

 

Sigurd Torleifsen, "beskjedelig mann", makeskiftet Skarås mot Leikvoll med Presten i 1468, n. 1481

 

 

STEINBERG

 

Margrete Steinberg 1519 - 1521

 

 

STØLE

 

Asbjørn Støle 1519 - 1521 (Asiørnn pa Stodel - 1521)

 

 

ÅLGÅRD

 

Oddkjell Ålgård 1519 - 1521

 

Brynjel Ålgård 1519 - 1521 (oc bodde tilforen paa Amodt) - 1521

 

 

ÅMODT

 

Torstein Åmodt 1519 - 1521

Lars Åmodt 1519 - 1521

Brynjulf Åmodt 1519 - 1521

 

Guttorm Åmodt 1521

 

Eddi Åmodt 1521

 

 

ÅROS

 

Salomon Åros 1519 - 1521

 

Nils Åros 1519

 

 

ÅRRESTAD

 

Tjorward Årrestad 1519 - 1521

 

 

ÅRSTAD

 

Thingvin, nevnt på runesteinen fra Årstad, 600-tallet

 

Reidar (Rader) Årstad 1322

og hans bror

Orm Årstad 1322

 

Simon Årstad 1322

 

Bellest Bjørnsen Årstad, lagrettemann 1454. Også nevnt 1472

g.m. Sigrid Olafsdtr. 1472

Barn :

a. n.n. gift med Svein Toresen Årstad d.f. 1469

 

Svein Toresen Årstad d.f. 1469

g.m. n.n. Bellestsdtr.

Barn :

a. Steinar 1469

b. datter g.m. Svein Asgautsen 1469

 

Amund Årstad 1519 - 1521

 

Amund Årstads dreng 1521

 

Torkel Årstad 1519 - 1521

 

Omund dreng på Årstad 1519

Paulus dreng 1519

Leif dreng 1519

 

David Årstad 1519

 

 

 

KATOLSKE PRESTER

Thomas, prest 1307

Orm Alvsson, leieprest i 1322

Gudbrand Berdorsson, prest i 1322. Han var bror til Torgeir, Svein og sira Håvard Berdorsønner

Styrme Bårdsen, prest i 1380 – 1418

Ørjan Birgersen, prest i 1454

 

Torleif Gunnarsen, sokneprest 1468