Avskrifter fra Sokndal

 

Første Bøgszell

[1637]

 

 

Sogendals Schibberede

 

 

Annamitt aff Niels Oelsen for j pnd

Smør Aarlig Landschyld i Schiffuer Aass

Simen Gullichsen for hannom Opgaff

Penge - iij Dr

 

Peder Thorgiersen aff 1/2 løb thallig i

Myeland Børild Jacobsen for hannom

Opgaff - vij Dr

 

Børild Jacobsen giffuit aff iij pnd

Smør i Liøtofft och vj mk Udj en Ødeg:rd der

under kaldis Husstued, som Brynnild Stehns

for hannom Opgaff

Penge - xj Dr

 

 

Tredie Aars Tage

 

 

Sogendals Schibbrede

 

 

Endre Berlie aff 1/2 hud - j sk

Jens Moell aff ij Spd thallig - 1/2 Dr

Thorkild Thelnes aff j pnd Smør - xxxij sk

Effuind Egeland aff 1/2 pnd thallig - xvj sk

Poffuell Lønning aff 1/2 Pnd Smør - xvj sk

Gunder Løguigh aff 1/2 løb - 1/2 Dr

Jacob Ø. Mysse af j hud, 1/2 pnd thallig - 1/2 Dr xvj sk

Joen Gudall aff ij pnd j spd Smør - iij ort xvj sk