Avskrifter fra Sokndal


Første Bøgszell

[1637]Sogendals SchibberedeAnnamitt aff Niels Oelsen for j pnd

Smør Aarlig Landschyld i Schiffuer Aass

Simen Gullichsen for hannom Opgaff

Penge                                                     - iij Dr


Peder Thorgiersen aff 1/2 løb thallig i

Myeland Børild Jacobsen for hannom

Opgaff                                                     - vij Dr


Børild Jacobsen giffuit aff iij pnd

Smør i Liøtofft och vj mk Udj en Ødeg:rd der

under kaldis Husstued, som Brynnild Stehns

for hannom Opgaff

Penge                                                      - xj DrTredie Aars TageSogendals SchibbredeEndre Berlie aff 1/2 hud                             - j sk

Jens Moell aff ij Spd thallig                         - 1/2 Dr

Thorkild Thelnes aff j pnd Smør                  - xxxij sk

Effuind Egeland aff 1/2 pnd thallig              - xvj sk

Poffuell Lønning aff 1/2 Pnd Smør               - xvj sk

Gunder Løguigh aff 1/2 løb                         - 1/2 Dr

Jacob Ø. Mysse af j hud, 1/2 pnd thallig      - 1/2 Dr xvj sk

Joen Gudall aff ij pnd j spd Smør                - iij ort xvj sk