Avskrifter fra Sokndal

 

FørsteByxell

[1632]

 

 

Sogendals Schibberede

 

 

Knud Liøtofft, giorde thocte Bytte med Siffuord

ibid, om thou Pnd smør i samme jord

gaff - vij Rdr

 

Poffuell Midbøe, leide en liden Ødepladtz

kaldis Løhnningh, hvorpaa er satt Landschyld - vj mk smør

gaff - j dr

 

Biørn Eiluffsønn aff iij faarschind i Thued,

gaff - ii1/2 dr

 

Oelle Suendsen aff it pund smør i Schouffstad som Knud opgaf

- vj dr

 

 

Landboendedtzell eller 3. Aarss

tage, aff Kon:Maytts: Jorder som følger

 

 

Sogendals Schibbrede

 

 

Erich Logh aff - i 1/2 huder gaff - iij sk

Thosten Ahmdall aff - j spd - j sk

Knud Thelnes aff - j spd - j sk

Olle Nesuogh aff 1/2 løb - 1/2 dr