Avskrifter fra Sokndal


FørsteByxell

[1632]Sogendals SchibberedeKnud Liøtofft, giorde thocte Bytte med Siffuord

ibid, om thou Pnd smør i samme jord

gaff                        -                          vij Rdr


Poffuell Midbøe, leide en liden Ødepladtz

kaldis Løhnningh, hvorpaa er satt Landschyld - vj mk smør

gaff                        -                          j dr


Biørn Eiluffsønn aff iij faarschind i Thued,

gaff                        -                          ii1/2 dr


Oelle Suendsen aff it pund smør i Schouffstad som Knud opgaf

                             -                          vj drLandboendedtzell eller 3. Aarss

tage, aff Kon:Maytts: Jorder som følgerSogendals SchibbredeErich Logh aff  - i 1/2 huder  gaff    - iij sk

Thosten Ahmdall aff  -  j spd          - j sk

Knud Thelnes aff  -  j spd               - j sk

Olle Nesuogh aff     1/2 løb            - 1/2 dr