Avskrifter fra Sokndal

Folketelling 1835

[Ant. Løveland]

Alder

Stand og stilling

Ektestand

Ole Zakarias Eriksen Aave

28

Tønnes Rødland

80

Torger Larsen do.

75

G. Sophie do.

29

Gunder Gundersen do.

47

Elen Marthe

33

Christine Gundersdatter

10

Hans Jacob Gundersen

8

Geogrine Elisabeth Gundersdatter

5

Gabriel Gundersen

4

Tomine Elisabeth do.

2

Guri Ol… do.

40

Peder A. Nielsen

34

Berthine Nielsen

36

Olaus Christian Nielsen

8 1/2

Anton Elias Nielsen

2 1/2

Bernt Antonius Severin Nielsen

1 maaned

Anne E. Jacobsdatter

36

Johan Juel

55

Johanne Margrethe Juel

60

Grethe Gjertine Juel

6

Sivert Larsen Aave

33

Anne Stålesdatter do.

33

Sivert Tobias Sivertsen do.

3 1/3

Lars Sivertsen do.

2

Elisabeth Larsdatter Aave

36

Teodor Edvardsen do.

10 1/3

E. Ingeborg Sivertsdatter do.

59

Johannes Steenberg

35

Christine do.

43

Arent Tobias Dahl

18

Berthe Gurie Dahl

13

Hans Severin Steenberg

5 1/2

Anne M. Jacobsdatter do.

19

Hans C. Fredrichsen

55

Berthe C. do.

54

Johan F. Fredrichsen

25

Johanne B. C. Vatland

28

Tønnes Vatland

21

Hellene C. Fredrichsen

25

Hans C. do.

19

Severine do.

19

ny kolonne

Caroline

15

Hansine

13

Hans C. F

Ole Christian Aave

28

Ester Gundersdatter do.

19

Gunhild Marthe Assersdatter

19

Sirene Hansdatter do.

17

Abraham Verngren

29

Ole Guttormsen Aave

28

Carel Christophersen Aave

28

Jacob Jahnsen

43

Salve Jahnsen

44

Willum Johnsen

18

Jahn Jahnsen

16

Mari do.

14

Anne Elisabeth

11

Nicolai do.

5

Salve

2 1/2

Jørg do.

11 maand

Inger Gundersdatter do.

19 1/2

Anders Iversen Hagen

40

Anne Sophie Johansdatter

36

Johan Gjørg Andersen

11

Iver Andreas Andersen

7

Anne Gjerthine Iversdatter

36

Berthe Marie Hagen

48

Grethe Marie do.

20

fattig E. Anne Marie Hagen

80

Lars Dahl Hagen

29

Berthine Nielsdatter

30 1/2

Line Marie Larsdatter

6

Edvardine Larsdatter

2

Niels Gjermundsen do.

54

Ingeborg Berntsdatter do.

49

Anne Tønnesdatter Hagen

50

Carl Lind do.

19

Karen Johanne do.

13

ny side

Stranden

Alder

Bernt Andreas Thorstensen

33

Berthe Malene Aslaksdatter

28

Johannes Larsen

23

Marthe Thorstensdatter

28

Jacob Aslaksen

27

Karen Omudsdatter

31

Anton Christian Jacobsen

1 1/2

Tønnes Omundsen

31

Gjertine Torgersdatter

31

Christine Tønnesdatter

6

Gjertru Mari Tønnesdatter

4

Tollene Gjertine do.

2 mnd

Eilert Thorsensen

34

Marthe Pedersdatter

28

E. Inger Pedersdatter

60

Gabriel Aslaksen

22

Guri Abrahamsdatter

23

Albert Gabrielsen

1 1/3

Elen Christine Abrahamsdatter

10 1/3

Salve Abrahamsen

20

Olaus M Svensen

26

Elisabeth Omundsdatter

25 1/2

Søren Martin Olausen

3/4

Asser Gundersen

53

Rachel Kjetilsdatter

64

Christiane Assersdatter

26

Hans Larsen

3 1/3

Ester Assersdatter

24 1/2

Thorlak Michelsen

42

Sirene Staalesdatter

41

Severine Thorlaksdatter

11 1/2

Tobias Thorlaksen

5 1/2

Michael do.

1 1/2

E. Elseguri Skulesdatter

80

"Sunna"

43 1/2

Bolette Louise Lunau

33 1/2

Erik Martin do.

9

Marthine do.

7

Carsten B. do.

4 1/2

Johan Lausin do.

2

Serine Trundsdatter

49

Margrethe Ellingsdatter

19 1/2

Tollene Assersdatter

75

ny kolonne

Lars Olsen Kjelland

64

Frederikche Larsdatter

31

Christine Willumsdatter

Tønnes Eilertsen

59

Eilert Eilertsen

19 1/2

Anne Marie do.

15

Thorlack Eilertsen

6 1/2

Ivar Eriksen

69

Barbro Olsdtr

64

Ole Ivarsen

32

Elias Ivarsen

29

Gjerthine Ivarsdatter

25

E. Christine Tønnesdatter

52

Malene Tønnesdatter

57

Bernt Omundsen

28

Madme B. C. Kirsebom

66

Jonas Lund

27

Edel Lund

46

Bernt Bie

43

Gjerthru Marie Bie

43

Maren Bie

12

Grethe Bie

10

Anton Bie

7

Johan Bernt Gjerding

3/4

Ingeborg Marie Andersdatter

25

Jens Reimers

34

Ingeborg Reimers

38

Sven Brun

7

Tea Reimers

2

Magdalene Berntsdat

74

Sara Nilsdatter

17

Sivert Hansen

31 1/2

Karen Johnsdatter

31 1/2

Paul Anders Sivertsen

3 1/2

Karen Johnsdatter

22

ny side

Hegdal

Peder Johnsen

56

Tøri M. Johnsdatter

57

Hans P. Pedersen

26

Gjerth A. Pedersen

23

Elias Pedersen

20 1/2

Jonas Pedersen

29

Anne E. Erikcksdatter

22

Johannes Pedersen

32

Anne A. Tollacksdatter

29

Peder Johannessen

3

Tobias Johannessen

2

Omund Jophredsen, blind

54

Peder Jacobsen

14

Gunder Gundersen Bakken

54

Inger M. Jacobsdatter

57

Birthe Gundersdatter

22

Jacob Gundersen

19 1/2

Halvord Larsen

35

Helle Masdav

34

Lars Halvorsen

5 1/2

Hans S. Halvorsen

4

Jacob Jacobsen Slottet

63

Mickel Jacobsen

38

Bjørn N. Asbjørnsen

38

Anne M. Jacobsdatter

39

Anne M. Bjørnsdatter

9

Gjertine M. Bjørnsdatter

7

Hans do.

5

Anton do.

3/4

Torgius Larsen Støllevig

59

Anne S. Samuelsdatter

62

Lorentz Larsen do.

31

Sophie Johansdatter do.

32

Christine Nilsd. do.

22

Nikoline Nilsd. do.

9

Lasenius Lorentzsen

3

Lars Larsen

62

Gunhild G. Berntsdatter

64

Gunhild Larsd. do.

33

Amund Rasmussen Skandsen

45

Ingeborg Ingvardsd. do.

41

Conrad Amundsen do.

15

Reinert E. Amundsen do.

11

Malene do.

7

Ole E. Amundsen do.

3

Guri Larsd. do.

87

Jonas Amundsen "Westfal"

26

Torkel Kjervaldsen

66

ny kolonne

Nordnæs

Bernt Hansen

35

Gunild S. Knudsd.

38

Hans Berntsen

7

Christine G. do.

5

Bendix do.

1/2

Marie Johannesdatter

17

Niels Knudsen

22

Jens Amundsen

35

Ane M. Hansdatter

31

Ane Jensdatter

6

Hans Henrick J.

3

Gjerthru Berntsdatter

60

Pernille Jacobsdatter

20

Lars C. Dahl

35

Apelone Johnsdatter

28

Christian O. Larsen

4

Johanne G. L.

1 1/2

John L. Jacobsen

41

Ingeborg Christophersen

37

Christopher Johnsen

14

Anne G. Johnsdatter

11 1/2

Engel Johnsdatt.

5

Bernthine do.

2 1/2

Gunder Gundersen

35 1/2

Inger Olsdatter

44

Reinert Gundersen

11

Inger E. Gundersdatter

9

Berglyd

Amund Jacobsen

37

Anne F. Gundersdatter

40

Rakel Amundsdatter

7

Jacob Amundsen

6

Anne G. Amundsdatter

4

Grethe do.

2

Ole O. Amundsen

1

Jonas Jacobsen

33

Jacoc Jacobsen

35

Elias Jacobsd. do.

19

ny side

Jacob Amundsen

68

Inger Iversdatter

60

Rasmus P. Johannessen

47

Karen G. Gundersdatter

42

Petter J. Rasmusssen

16

Karen Rasmusdatter

14

Em. Gunder

88

Gunder Tollacksen

21 1/2

Marie Jacobsdatter

30

Carl C. Pettersen

21

Lars Gundersen

60

Ane Iversdatter

50

Birkeland

Svend Jacobsen

43

Else Simonsdatter

43

Simon J. Svendsen

16

Karen G. Svendsdatter

14

Ingeborg E. do.

10

Jacob do.

8

Ellen do.

6

Ole To: do.

3

Jacob Jacobsen

63

Ingeborg Svendsdatter

75

Marie Tønnesdatter

28

Jonas Johnsen

28

Anne Salvesd:

25

Berthe S. Jonasdatter

2

Benille Tollacksd:

14 1/2

John Sivertsen

73

Sirene Gundersd:

73

Jonas Haagensen

40

Oline Johannesd:

37

Elisabeth Larsdatter

18

Jacob Hågensen

36

Marthe G. Nielsdatter

33

Hans C. Jacobsen

8 3/4

Niels A. Jacobsen

7

Ane H. Rasmusd:

53

Egeli i Svaheien

Jacob Andersen

45

Sirene Gundersdatt

30

Edvard Jacobsen

5

Gunder Jacobsen

2 1/2

Ane Jacobsdatter

1/2

Tobias Gundersen

35

ny kolonne

Andreas Olsen

13

Lunden

Ole Pedersen

61

Ane M. Hansdatter

55

Bernt Olsen

30

Ingeborg Olsd.

25

Pernille do.

18

Ole A: Olsen

15

Sirene Olsdatter

10

Mong under Birkeland

Else Jacobsdr:

42

Tedora Pettersd:

16

Christine do.

14

Petter Pettersen

13

Ellen S. Do.

10

Gjertine Do.

8

Rakel Do.

3

Daniel T. Pedersen

46

Marie Helgesd:

42

Tolle Danielsd:

16

Petter Do.

14

Maren Do.

11

Hans Do.

7

Sellebøe

Amund Olsen

59

Berthe S. Johannesd:

42

Oline Amunsdatter

20

Anne Do.

18

Ola A. Do.

10 1/4

Ane B. Do.

7 1/2

Karen Do.

4 1/2

Grethe G. Do.

3

Johanne Do.

3/4

Næsvaag

Amund Amundsen

31

Sirene Johnsdatter

35

Amud T. Amundsen

1 1/2

Karen M. Olsdatt:

28

Karen G. Johnsdatter

17

Jonas M. Mikelsen

60

Marie Salvesd.

75

Hans Torstensen

25 3/4

Ellen G. Ellefsd.

29 3/4

ny side

Berthe Hansd. Næsvaag

1 1/2

Gunder Ellefsen

27

Karen G. Gundersdatter

70

Gunder Amundsen

52

Asseline Johannesdatter

46

Rakel Gundersdatter

18

Marthe do.

16

Amund do.

13

Johannes do.

7

Grethe A. do.

3

Jacob T. Pedersen

44 1/2

Juline Hansdatter

48

Pernille Jacobsdatter

19 1/4

Hans Jacobsen

17

Ane do.

12

John do.

8

Jacob Jacobsen

6

Elias do.

2

Haaver Larsen

79

Stephan T. Salvesen

33

Ane E. Jacobsdatter

30

Salve Stephansen

4

Rasmus Tollacksen

18

Gjerthine E. Andreasdatter

16

Else Amundsdatter

55

Salve Andreassen

19

Marie do.

12

Svend A. Helsing

47

Karen G. Hoskuldsdtr

54

Andreas H. Svendsen

21

Tobias Svendsen

19

Ole E. Svendsen

15 3/4

Karen S. do.

10

Bernt T. Amundsen

39

Tollene Johannesdatter

42

Amund Berntsen

14

Johannes do.

11

Anne B. do.

3/4

E. Ane Amundsdatter

74

Asseline M. Johnsdatter

16

Vatland

Ole Torstensen

34

Karen Larsdatter

34

Ane G. Olsdatter

9

Tønnes do.

7

Lars do.

5

ny kolonne

Ane K. Olsdatter

3

Marie E. do.

1/2

Torsten Olsen

62

Ane G. Nielsd.

62

Johannes Tronsen

11

Petter S. Jensen

38

Inger B. Jensdatter

36

Amund C. Pettersen

15

Johanne C. do.

14

Jacoib E. do.

11

Berthe do.

7 3/4

Peder Pettersen do.

2 1/2

E. Karen Svendsd.

70

Ougendahl

Gunder Berntsen

46

Ane Berntsd.

47

Ane S. Gundersd.

19

Conrad do.

16

Ole T. do.

15

Gunder Gundersen

13

Andreas do.

10

Inger E. do.

7

Karen O. do.

5

Jacob do.

3

Anne S. Larsd.

23

Abraham Torlacksen

25

Ane B. Johnsd.

21

Torlack Abrahamsen

1

Inger Nielsd.

60

Hans Johnsen

35

Sara H. Svendsd.

34

Jonas Hansen

3 1/2

John Ellefsen

66

Ingeborg M. Hansd.

65

Gyland

Jacob Simonsen

47

Marie Larsd.

45

Christine G. Jacobsd.

19

Sivert Jacobsen

18

Gurie Olsd.

56

Karen G. Nathansd.

59

Rasmus Tronsen

16 1/2

Ole B. Gundersen

31

Marthe Johannesd.

37

Grethe Olsdatter

1

ny side

Grethe E. Gundersd.

16

Søren G. Tronsen

13 3/4

Ole Sivertsen

46

Christine Berntsd.

43

Sivert Olsen

14

Grethe S. Olsdtr

12

Bernt T. Olsen

10

Ole C. Olsen

9

Barbro Olsd.

75

Mong under Gyland

Thorsten Svensen

36

Inger M. Omundsd.

30

Rakel M. Torstensd.

13

Ole A. do.

10

Svend do.

7

Jacob T. do.

5

Ane

2

Bernt P. Johannessen

45

Rakel Amundsd.

47

Petter J. Berntsen

13

Amund do.

11

Ane S. do.

8

Rakel do.

3

Mouritz Aslaksen

20

Guri Gullicksd.

33

Karen Oline Omundsd.

5

Grethe Aslaksd.

17

Gabriel Omundsen

30

Ingeborg E. Svendsd.

25

Omund Ingebretsen

60

Karen Olsdatter

60

Mong under ….

E. Marie Jonsdatter

30

Jacob Hansen

9

Peder T. do.

6

Torborg Evertsd.

73

Ole S. Svendsen

17

Sivert Gundersen

23

Ane E. Ellefsdtr

25

Ellef Gundersen

67

Christine Omundsd.

20

ny kolonne

E. Ingeborg Helgesd.

44

Helene Hansd.

16

Elisabeth do.

13

Gjerthine do.

4

Hans T. do.

2

Ribland

Morthen Johannessen

49

Tori E. Jensdatter

64

Johannes Morthensen

17

Ingeborg G. do.

15

Jens do.

13

Anne E. do.

10

Gjertine E do.

7

Peder Johannessen

33

Rakel Torlacksdatter

24

Grethe G. Johannesd.

7

Johannes do.

4 3/4

Grethe S. do.

4

Grethe Torlacksd.

14

E. Johanne Larsen

69

Bøe

Jonas Andreassen

26

Ane M. Torgersd.

28

Tobias Jonassen

3 1/2

Anders do.

2

Gjerth do.

1/2

Petter Olsen Kjelland

69

Ane S. Jacobsdatter

67

Bergitte Pettersd.

32

Hans Jacob Berntsen

38

Gjertrud Rolfsd

40-50

Johannes Torgersen

26

Ane B. Olsd. do.(?)

35

Tobias Johannessen

5 1/2

Guri M. do.

1/2

Berthe Olsdatter

37

Tønnes Torstensen

62

Ellen Svendsd.

60

Tobias Tønnessen

22

Tolene E. do

14

Tvedt

57

Bergitte Tvedt

47

Elisabeth M. do.

14 1/2

Jacobine H. do.

12

ny side

Marthe M. Tvedt

2

James Lindkittler

75

Ane O. Olsd.

22

Jørgen Larsen Bøe

49

Berthe Axelsdatter

67

Bernt A. Svendsen

26

Karen D. Andreasd.

27

Ane S. Sørensd.

29

Svend Larsen

31

Ane H. Hendricksd.

27

Georg F. Svendsen

7

Elisabeth M. do.

4

Hendrick A. Svendsen

1/4

Ane Seiersdatter

56

Amon Jacobsen

33

Ane M. Andreasd.

23

Andreas Amundsen

1

Petter Valqvist

31

Jonas Johannessen

36

Ellen Pedersd.

26

Johanne F. Jonasd.

4

Ane O. do.

2

Samuel Johannessen

37

Ingeborg Salvesd.

38

Sivirine Samuelsd.

9 1/2

Ane F. do.

4 1/2

Niels Aamann

36

Tønnes Eriksen

60

Tønnes Pedersen Møller

68

Ane M. Tolleivsd.

55

Andreas M. Tønnessen do.

20

Ole Tønnessen Møller

17

Tønnes Tønnessen do.

16

Ane D. Tønnesd.

10

Ane G. Jonasdatter

18

Villum Sørensen

55

Rakel Ericksd

67

Even Thommasen

57

Gjertine Danielsd.

47

Aasine Evensd.

10

Jacob T. Evensen

3 1/2

Berthe Olsd.

70

ny side

Herveland

Abraham Torkelsen

39

Huusmand

gift

Tolene Ellevsdatter

52

do.

Christine Marie

15

ugift

Ellen Cathrine

9

do.

Sille Marie Ellevsdatter

59

Tjener

do.

Guri Ellevsdatter

67

Opsetningskone

Enke

Ole Ellevsen

46

Huusmand

gift

Elisabeth Larsdatter

43

-

do.

Elen Cathrine Olsdatter

17

Tjener

Lars Olsen

15

Elisabeth Olsdatter

13

Carl Tob. Olsen

11

Tollak Olsen

9

Turi Gurie Olsdatter

7

Skaraas

Torkel Laresen

50

Sergeanten

gift

Anne Brynjelsdatter

50

-

do.

Lars Torkelsen

20

Tjener og sjøfarende

ugift

Christine Torkelsdatter

18

Tjener

do.

Bernt Torkelsen

15

Inger Elisabeth

13

Anne Torkelsdatter

9

Torkel Torkelsen

5 1/2

Peder Olsen

48

Huusmand

gift

Torborg Nielsdatter

60

-

do.

Todneskov

Andreas Carlsen

39 1/2

Enkemand

Anne Gurie Sigbjørnsdatter

60

fattig

ugift

Svend Andreassen

7 3/4

-

-

Gjertine Malene Andreasdatter

3 1/4

-

-

Carl Jacobsen

70 - 80

gift

Gjertrud Andreasdatter

70 - 80

do.

Bernt Carlsen

35

daglønner

ugift

Antonette Pedersdatter

50 - 60

Huusmandskone

Enke

Peder Christ. Jacobsen

10

ugift

Gjert Gab. do.

8

do.

Elisabeth Gurie

6

do.

ny side

Tollefsfeden

Jens Mikkelsen

72

Huusmand

gift

Elen Salvesdatter

64

kone

gift

Pitlingen

Salve Svendsen

77

-

Emd

Cornelske Salvesdatter

44

Tjener

ugift

Berthe Salvesdatter

68

-

ugift

Kirsten Jacobsdatter

65

fattig

ugift

Ole Salvesen

41

Huusmand

gift

Berthe Sophie Berntsdatter

34

-

do.

Svend Olsen

13

Bernt do.

10

Salve do.

7

Ole Engel do.

2 3/4

Johannes Gudlefsen

66

-

Enkmd

Gabriel Tobias Johannessen

28

ugift

Anne Gjert. Johannesdatter

22

Tjener for faderen

do.

Hauge

Lensmand Stuhoug

35

Lensmand

gift

Mad. Stuhoug

39

do.

Olaus do.

12

Christian

11

Regine

8

Gurine

3 1/2

Inger G. Sigbjørnsdatter

34

Tjener

ugift

Jonas Tønnessen

18

do.

do.

Omund Stuhoug

69

Inderste

gift

Gunild G. Nathansdatter

64

-

do.

Reinert Omundsen

20

daglønner

ugift

Marthe Berntsdtr

60 -70

Huusmandskone

enke

Birgitte Sivertsdtr.

30

-

ugift

Pernille Pedersdtr.

3 1/4

-

-

Omund A. Omundsen

45

Gaardmand

gift

Anne M. Johannesdtr.

55

-

do.

Marie Elis. Omundsdtr

21

Gmdtr

ugift

Grethe Elis. Omundsdtr

20

-

-

Ole Andreas Omundsen

18

-

-

Johanne Omundsdtr.

11

-

-

Malene Omundsdtr.

8

-

-

ny side

Ingeborg Ramusdatter

54

ugift

Johanes Johansen

30

Søefarende

gift

Severine

Edv Marius Johansen

3 1/2

-

-

Bendix Smith

25

Gaardmand

gift

Elisabeth M. Larsdatter

28

do.

Ingeborg E. Bendixsdtr.

1

-

-

John Jensen

20

Tjener

ugift

Tori Jensdatter

17

-

ugift

Frøken Sivertsdtr

61

Inderste

Enken

Fredrikke Christophersdater Smith

21

-

ugift

Jonas Berntsen

67

Gaardmand

gift

Ingeborg Jacobsdatter

69

-

do.

Laurentze Jacobsdatter

55

fattig

ugift

Guri Berntsdatter

74

Opsetning

do.

Marie Berntsdatter

70 - 80

fattig

do.

Guri Johannesdatter

30 - 40

Opsetning

do.

Frøiland

Jacob Torkelsen

48

Gaardmand

gift

Elisabeth Jensdatter

47

-

do.

Jens Jacobsen

24

Tjener

ugift

Anne Jacobsdatter

20

do.

do.

Reinert Jacobsen

18

Søefarende

do.

Jonas Jacobsen

16

Tjener

do.

Peder do.

11

-

do.

Bernt do.

8

-

do.

Johan do.

6

-

do.

Elisabeth Gurine do.

1

-

do.

Rolfsen

29

Skipper

gift

Nette Rolfsen

30 - 40

-

gift

Hansine do.

1

-

ugift

Martinette

6 uger

-

……

24

-

ugift

Daniel Simonsen

50

Gaardmand

gift

Gunhild Ingeborg Jensdatter

40

-

gift

Simon Danielsen

9 1/2

-

Jens Danielsen

7 1/2

ny side

Ingeborg Sigbjørnsdatte

81

fattig

Enke

Anne Christiansdatter Lyngdal

20 - 30

Tjener

ugift

Hoskuld Hoskuldsen

66

Huusmand

gift

Marthe Pedersdatt.

66

-

-

Ingeborg Hoskuldsdatter

90

fattig

ugift

Jacob Simonsen

40

Gaardmand

gift

Marie Sørensdatt.

30 - 40

-

do.

Marie Jacobsdatt.

13

Grethe do.

11

Christian Jacobsen

7

Andreas do.

4

Engel Jacobsdatter

1

Simon Jacobsen

80

Inderste

Emand

Jonas Ellefsen

42

Gaardmand

Anne Berntsdatter

42

Bertine Jonasd.

7

Ellef Jonasen

5

Bernt Jonasen

2

pigebarn

Skomager Leeg

20 - 30

Skomager

ugift

Jacob Larsen

46

Huusmand

gift

Elen Ramsussen

37

-

Tolene Jacobsdatt

14

Rachel do.

10

Karen do.

6

Lars Jacobsen

5

Tønnes do.

3

Peder Jonsen

50

Gmand

Ragnild Larsdatter

40

-

Johanna Petersdatter

26

Tjenerdatter daglønnet

ugift

Tobias Thorlacksen

20 - 30

skoleholder

gift

Birgitte Gundersdat

20 - 30

Elias Jacobsen

14

Tjener

ny side

Lars Davidsen

44

Huusmand

gift

Elken Jensdatter

33

-

do.

Elling Larsen

7 1/2

Martine Larsdatter

3 1/2

Jens Larsen

1/2

Torborg Marie Torgersdtr

20 - 30

Tjener

Søren Omundsen

18

do.

Aarhuusberget

Omund Møller

30 - 40

Skipperborger

ugift

Helene Møller

20 - 30

-

-

Engel Tønnesen

10 til 20

Anne Omundsdatter

20 - 30

Bødker Gustav Nystorph

20 - 30

Omund Olsen Møller

30 - 40

Styrmand

Marte Cecilie

30 - 40

Styrmand……

Ole Andreas Møller

70 - 80

Sophie Cathrine Olsdatter

70 - 80

Anne Sophie Olsdatter

30 - 40

ugift

Severine Cathrine Omundsdatter

4

Sivert Omundsen

1

Sivert Christophersen

46

Søfarende

Christine Larsdatter

78

Enke

Lars Soland Christophersen

30

ugift

Inger Christophersdatter Soland

43

Enke

fattig

Conrad Larsen

12

Gjertine Larsdatter

8

Chritopher Larsen

3

Ingeborg L……..datter

70

Enke

Emanuel Christophersen

39

Søfarende

gift

Guri Johnsdatter

37

-

gift

Anne Gurie Staalesdatter

57

Andreas Olsen

18

Elisabeth Christine Olsdatter

17

Niels Nielsen

20 - 30

Bertine Nielsdatter

20 - 30

Karen E. Smith

19

Marthe

14

ny side

Ole Jensen Aarhuus

32

Bødker

Sigrid Pederdatter

22

Sigrid Anstensdatter

18

tjener

Andreas Hoffmann

26 - 30

Bødker

Mathen Smith

70 - 80

fattig

Petter Flordal

38

Ingeborg Berntsdatter

37

Gabriel Pedersen

5 1/2

Berthe H. Pedersdatter

2 1/2

Tolene Bergitte Pedersd.

8 uger

Tobias Larsen

31

Karen Berntsdatter

27

Sirene Tobiasdatter

2

Bertine Do.

5

Maren E. Jacobsdatt

16

Tønnes Jacobsen

26

Fredrikke Fridriksdatter

30

Anne Tønnesdatter

1

Inger Sivertsdatter

66

Lorentz Thorlacksen

40

Anne G. Johnsdatter

40

Ingeborg Lorentzdatter

17

John Lorentzen

15

Gabriel Lorentzen

12

Anthon Lorentzen

3 1/2

Atlak Knudsen

76

Anne Jacobsdatter

60

Anne Elisabeth

23

Tønnes Modal

46

Marte S. Halvorsdatt.

66

Sisel Halvordatter

60 - 70

fattig

Gunder Assersen

77

Rachel Rasmusdatter

44

Malene Gunderdatter

17

Gunder Gundersen

13

Reinert Gds

10

Morten Tønnesen

31

Helene Bergitte Atlaksdatt.

31

Tolene Mortensdatt

9

Atlak Msen

5

Anne Cathrine do.

2

ny side

Soggendalstrand

Tollak Hansen

37

Skippb.

Mad. "

32

Anne Magrethe

17

Christine Ber. Do.

3 1/2

Christen Olsen

-

Anne Salvesdatt

20 - 30

Jacob Ørn

72

Grethe Do.

61

Christopher Munthe Bie

33

Gjerthine Larsdatt

30

Kissine Christophersd.

4 1/2

Anne Olene

3

Johan Carl

1 1/2

Marthe Amundsdatt

37

John Jonasen

8

Anne Mikelsdatt

29

Anne Tolene Jacobsdatt

36

Fredrikke M. Berntsdatt

9

Fredrik Berntsen

5

Anne Berntsdatter

78 - 79

Torger Nielsen

31

Mad. Do.

25

Christen Do.

5

Johanne Do.

2

Carl Adolph Do.

8 uger

Anne Sophie Johnsdatter

25

Giertine Berntsdatt

13

Anne Oline

30 - 40

h

Marthe Hoskuldsdatter

85

fattig

Ingeborg Fredriksdatter

45

Casten Møller

41

Fru do.

31

Clara Finne

10

Severine Torgersdatter

18

ny side

Thorlack Thorlacksen

36

Johane Jonsdatter

35

Ingeborg Thorlacksdatter

13

Tobias do.

9

Grethe G. do.

7

Tonette Joh. do.

9

Gurie do.

4

Johan do.

2

Jonas

4 maand

Gurie Svendsdatt.

18

John Abrahamsen

18

John G. Bie

70 - 80

Guri Berntsdatter

70 - 80

Niels Bowitz

27

Mad. do.

21

Tori Torkelsdatter

17

Mad. Nerum

79

Johs. Schieldrup

17

Jacob Brun

66

John J. Brun

28

Anne Bergithe

25

Carl Smith

24

Mork

40

Fru Mork

35

H. Chatrine

21

Anne Sophie Larsdatt

18

Mikkel Kjervaldsen

70

Gurie Hansdatter

58

Elen Hansdatter

50

Gunild Jacobsdatter

58

Ingeborg do.

55

Ole Olsen

30

Anne Jacobsdatter

33

Vilhelm Dahl Olsen

4

Valborg Wellesdatter

64

Elert Vermundsen

34

Maren E. Vermundsdatter

36

ny side

Helene El. Ellertsdatter

8

Engel do. pige

4

Marianne

2

Tobias Olsen

32

Karin Christiansdatter

36

Ole Tobiasen

6 1/2

Villum Christiansen

43

Else G. Stålesdatter

44

Tønnes A. Hansen

48

Christopher Pedersen

29

Gjertru Johannesdatter

29

Anne Pernille Chistophersdtt

2

Ole Berg Johannes Svendsen

33

Inger M. Torstensdatter

34

Serine Gjertru Olsdatter

1

Kirsten Hansdatter

98

Helene Larsdatter

13

Ingeborg M. do.

10

Ingeborg H. Hansdatter

28

Peder Rømteland

30 - 40

Andreas Johnsen

31

Ingeborg D. Jacobsdatter

21

Niels Amundsen

40

Elen Vermundsdatter

44

Osmund Nielsen

2

Bertine NDatt

5

Villum Nielsen

1

Louise W

19

Madam Jacobsen

40

Jacob Jacobsen

17

Engel Jacobsen

11

Rakel Svendsdatter

23

ny side

Immersteen

Lars Carlsen

38

Anne Torgiusdatter

27

Berthe Larsdatt

6

Anne Sverine

3

Carl Larsen

7 uger

Anne Abrahamsdatter

16

Bernt Ellefsen

31

Severine Larsdatter

37

Torborg Berntsd

6

Gabriel do.

4

Engel Berntdatter

3 uger

Anne G. Bakken

15

Conrad Imersten

30

Berte Enoksdatter

28

Gunild Condtt

8

Christian G. Conradsen

6

Sverine Cdtt

3

Enok C

10 uger

Martine Nilsdatter

24

Jonas Nathansen

55

Marthe Guri

44

Mari Jonasdatt.

18

Christopher

13

Christian

11

Elias

8

Karen Christine

7

Jonas

2

Edward Ellefsen

34

Anne G. Jacobsdatter

34

Elen Tolene

8

Jacob Edvard

4 1/2

Anne

8 uger

Ellef Iversen

61

Torgborg Berntsdatter

60

Ingerborg G.

23

ny side

Tønnes Jacobsen Rødheller

35

Inger Carlsdtr.

35

Johanne Tønnesdt.

9

Lars do.

5

Anne Berthe

6

Jacob M. Tønn.

1

Thorgrim Tønnessen

43

Tolene Sigbjørndsdatt

39

Conrad Thorgrimsen

10 1/4

Reinert do.

8

Sophie do.

4

Vilhelm Torsteinsen

38

Anne M. Larsdttr

27

Torstein Vilhelms

6

Anne G.

3

Anne Margrethe

14 uger

Inger Haaversdatter

50

Hans Tob. Kjeldsen

25

Anne Guri Kjeldsd

28

Anders Andersen

25

Elisabeth Jacobsdatter

33

Berthe Chr. Andersdatter

2 maand

Anne M. Jacobsdatter

72

Anne Gjertine Jacobsdatter

23

Tønnes Tønnessen

29

Ingeborg Tønnesdatt

33

Hans Jacob Olsen

29

Christine Pedersdatt.

52

Petter Carlsen

31

Bertine Larsdt.

22

Carl Pettersen

2

Lars

12 dg

Rackel Kjervalsdt.

50

Berthe Larsdatter

60

Bjørn Elle

25

Mad. Elle

60

Bernt Elle

63

Bjørn

23

Abel M. do.

19

ny side

Tori Joffredsdatter

57

Tomine Anne Torgerdatter

14

Brynild Midhagen

60

Marthe Berntsdatter

34

Bernt Brynildsen

6

Hans Andr.

3

Bendix

3/4

Sigbjørn Berntsen

55

Lars Torgersen

31

Anne E. Haagensdatter

22

Tønnes Larsen

1

Hans Larsenius

17

Sivert Torgersen

15

Jacob Jacobsen To

39

Anne Larsdatt

29

Jacob Jacobsen

5

Carl Dahl Jacobsen

4

Lars Jacobsen

3

Abraham Jacobsen

1

Ole Engel Olsen

32

Rakel Larsdatter

28

Olaus Olsen

4 1/2

Salve Michael Olsen

2

Helene ….andatter

21

Gunild Berntsdatter

44

Anne Cathrine Tomasdatter

76

Hans Andr Hansen

12

Peder Gundersen

33

Svend Gundersen

26

Guri Pedersdatter

50 - 60

Lars Berntsen

39

Anne B. Johnsdatter

43

Bernt Andr Larsen

9 1/2

Johanne Berg Larsdatter

7 1/2

Anne Tolene do.

5 1/4

Christine Larsdatter

2 1/2

ny side

Andreas Assersen

23

Anne Severine Torgersdatt

23

Malene Sigensdatter

55

Peder Olsen

20

Kirsti Svendsdatter

68

Berte Guri Svendsd

64

Karen Sørensdatter

28

Elisabeth Sørensdatter

26

Carl Nicolai

under 1 aar

Daniel Hansen

46

Anne Kirstine Jørgensdatter

48

Gjertine Danielsdatter

14

Jacob Tobias

10

Petter

7 1/2

Andreas

1

Tori Stephensdatter

70 -80

Øvre Surdal

Lars Johansen

69

Anne Morthensdatter

54

Gjertine Larsdatter

25

Johanne Larsdatter

21

Lorentz Larsen

16

Martine do.

13

Hans Gab.

9

Karen Guri Johnsdatter

56

Jacob Ol Pedersen

33

Marthe Tønnesdatter

30

Severine Jacobdatter

17 uger

Peder Jacobs

64

Søren Tønnesen

24

Ingeborg Pedersdatter

19

Iver Pedersen

24

Lille Refsland

Christian Thronsen

58

Ole Christiansen

18

Tollef Pedersen

28

Tolene Christiansdatter

25

Else Tollefsdatter

3/4

ny side

Peder Askildsen

23

Anne Christ. Christensd.

38

Ingeborg Efraimsdtr

5

Anne Efraimsdtr

7

Abraham Askildsen

16

Qvivaag

Jacob Torlacksen

49

Gjerthrud Jacobsdatt.

60

Tønnes Andreas Jacobsen

27

Olene Jacobsdatt

16

Gunnild Jacobsdatt

13

Anne Assersdatter

82

Grov

Jacob Olsen

34

Anne Berntsdatter

31

Ingeborg Jacobsdtr

7

Anne do.

3 1/2

Ole do.

1

Ingeborg Gundersdat.

64

Ole Olsen

31

Elken Ellefsdatter

30

Marie Olsdatt

7

Kari Olsdatt

70

Jacob Gundersen

10

Bjelland

Amund Eriksen

45

Helene Salvesdatter

40

Birthe (?) Tønnesdatter

19

Else M. Amundsdtr

16

Helene do.

11

Ellen Sophie

9

Anne

6

Hans Anthon

1

Torsten Gundersen

85

E. … M. Berntsd.

63

ny side

….. Refsland

John Jacobsen Haupte

68

Gjertrud Pedersdat

52

Malene Knudsdatter

over 100

Gjertrud Johnsdatter

1

Tønnes Berntsen

42

Marthe Serine Salvsdatter

33

Helene Tønnesdatter

7

Bernt Tønnessen

5

Martine Tønnesd.

3

Anne Tønnesd.

13 dager

Inger Berntsdatter

34

Elias Jacobsen

22

Gunder Gundersen

45

Elen G. Ivarsdat.

46

Maren Elisabet Gundersd.

20

Karen Gurie Gundersd.

15

Ingeborg Gundersd.

10

Tønnes Jansen

57

Karen Torkelsdatter

88

Peder Iversen

19

Mikkel Askildsen

45

Inger Gundersdatter

56

Store Refsland

Hans Torsteinsen

55

Anne Evensdatter

45

Even Hansen

25

Engel Cecilie Larsdat.

27

Andreas Evensen

1

Tønnes Hansen

22

Peder Hansen

12

Hans Tob. H:

9

Petter Hansen

3

Eja

Ole Torkildsen

33

Anne Jacobsdatt.

36

Inger Bergitte Olsd.

11

Sigrid Olsd.

8

Torkel Ols.

5

ny side

Jacob Olsen

2

Inger Gjolsdatter

60

Jonas Torkelsen

31

Anne G. Sivertsdatter

37

Severine Jonasdatt.

5

Engel Jonasdatter

2

Christopher Gundersen

50

Marthi Jacobsdatter

46

Anne G. Christophersd.

22

Gjertine

16

Christopher do.

13

Magrethe do.

6

Gunder Christophers

19

Christopher do.

18

Anne Jacobsdatter

76 - 80

Lars Tønnessen

55

Aase Thordsdat.

57

Guri Larsdatter

22

Tobias Larsen

15

Andreas Larsen

56 - 60

Ellen Olsdatt.

36 - 40

Lars Andreassen

13

Ole Andreas Andreassen

11

Tobias Andreassen

9

Anne Andreasdatter

6

Andreas Andreassen

2

Elling Andreassen

12 uger

Lars Johnsen

33

Berthe C. Olsdatter

36 - 40

John Larsen

2

Berthe Johnsdatter

50 - 60

Jonas T. Johnsen

30

Bernt Johnsen

20

John Johnsen

15

Jacob Johnsen

12

ny side

Antonette Johnsdatter

24

Indre Evje

Sivert Enoksen

51

Berthe Jacobsdatter

47

Enok Sivertsen

22

Jacob Sivertsen

20

Ole Andreas Sivertsen

17

Jonas Tob. do.

13

Sivert do.

11

Bernt do.

7

Gabriel do.

5

Peder do.

2

Karen G. Larsdatter

60

Ole Villatzsen

52

Karen Tønnesdatter

44

Christian Olsen

16

Karen G. Olsdatter

14

Marthe Olsdatter

11

Pauline

7

Willum Olsen

5

Pauline Theodora

2

Maren Gurie Moritzd. (?)

60 - 70

Jacob Villatzsen

49

Malene Rasmusdatter

37

Rasmus Jacobsen

9

Willum Jacobsen

7

Inger Malene

3

Marthe Gr.

1/2

Jacob Jacobsen

67

Helge Omundsdatter

57

Jacob Jacobsen

29

Karen E. Larsdatter

19

Severine Jacobsdatter

2 1/2

Omund Jacobsen

27

Severine Jacobsdatter

21

Peder Jacobsen

19 1/2

ny side

Thorlack Jacobsen

57

Karen G. Rasmusdatter

46

Grethe S. Thorlacksdatter

12

Pernille Thorlacksdatter

12

Marthe Thorlacksdatter

10

Gjertine Thorlacksdatter

8

Jacob do.

6

Yttre Evje

John Knudsen

60 - 70

Asseline Salvesdatter

60

Knud Johnsen

32

John Johnsen

17

Sivert Johnsen

13

Abraham Johnsen

8

Olene Guria Johnsdatter

28

Elen Johnsdatter

25

Thorlack Hoskuldsen

54

Ingeborg Salvesdatter

54

Salve Thorlacksen

28

I. Christine T.dat.

10

Guri C. Thorlacksdatter

16

Hans Gabriel Thorlacksen

36

Karen Tønnesdatter

32

Thorlack Hansen

2

Bergitte Nielsdatter

12

Ole Mikkelsen

70 - 80

Knud Olsen

42

Elen Karen Olsdatter

36

Inger M. Knudsdatter

13

Ole J. Knudsen

11

Karen E. Knudsdatter

9

Sivert J. Knudsen

7

Bernt Knudsen

3 1/2

Elen C. Knudsdatter

1/2

ny side

Hetleskog

Peder Jacobsen

47

Grethe Johnsdatter

48

Ingeborg M. Pedersdat.

14

Jacob Pedersen

12

Severine Pedersdatter

10

Jacob Torkelsen

60

Sigrid Pedersdatter

70

Jacob Jacobsen

22

Skogenæs

Jonas Hoskuldsen

43

Berthe Mikkelsdatter

41

Mikkel Jonassen

19

Hans G. Jonassen

20

Netland

Lars Svendsen

45

Anne M. Olsdatter

42

Anne C. Larsdatt.

20

Anne E. Larsdatt.

14

Severine do.

10

Ole Andreas Larsen

8

Svend Larsen

6

Anne M. Larsdatt.

4

Larine Larsdatt.

2

Anders Olsen

34

Anne Svendsdatt.

28

Anne C. Andersdatter

65

Anne G. Omundsdatt.

22

Nedre Sourdahl

Marthen Trondsen

31

Sigrid Mikkelsdatter

24

Elen Morthensdatt.

6

Helene Morthensd.

1/4

Lisbet Mikkelsdatter

20

Anne M. Rasmusdatter

56

Tobias Trondsen

9

ny side

Jonas Trondsen

35

Helene Edvardsdatter

48

Tønnes Jonassen

7

Ellen Jon..

5

Lisebeth Jon..

1 1/2

Haagen J. Mortensen

51

Sirene Johnsdatter

52

Gurie Gjertine Haagensd

24

Anne Regine do.

22

Morthen Haagensen

19

Jonas Haagensen

16

Elen Haagensdatter

13

Sirene do.

10

Hans Joh. do.

7

Goudeland

Thorlack Iversen

46

Christine Gundersdatter

58

Iver Thorlacksen

23

Ellef Thorlacksen

18

Thorlack Thorlacksen

16

Marie Thorlacksd.

13

Andreas Olsen

55

Anne Olsdatter

54

Inger Olsdatter

42

Ole Andreas Andreassen

20

Ole Askildsen

20

Ole Asbjørnsen

29

Sigrid Torgersdatter

30

Agbjørn Anstensen

14

Tønnes Iversen

40

Anne G. Jacobsdatter

39

Marie Tønnesdatter

16

Karen G. Tønnesdatter

14

Iver Tønnessen

12

ny side

Anne B. Tønnesdatter

3

Tobias Tønn.

nyfødt

Tønnes Jacobsen

30

Karen Christiansdatter

31

Svindland

Gunder Omundsen

37

Berte Gundersdatter

36

Gabriel Gundersen

5

Omund Gundersen

2

Enok Omundsen

32

Andreas Omundsen

29

Pernille Omundsdatter

35

Gjertine Gundersdatter

34

Vinge

Lars Mikkelsen

58

Guri Jacobsdatter

63

Jacob Larsen

28

Ingeborg Andreas datt

24

Grethe Pernille

23

Mikkel Larsen

30