Avskrifter fra Sokndal

Optegnelse
Over Hoved Roullens Mandschab udj Søe Etaten i
Soggendahls scibrede, hvor af en Deel blev
udcommanderet i Kongelig tiensite 18 Maj 1808

 

Navne

Alder

Annmærkninger

Tosten Gundersen Næsvaag

28

gift

Gunder Ommundsen ibdm

25

 

Salve Michelsen ibdm

32

gift

Bernt Petersen ibdm

17

tiener

Tosten Olsen Watland

34

gift

Jacob Jacobsen Birkeland

17

paa en liden Rejse

Haagen Johnsen ibdm

35

gift

Jacob Jacobsen ibdm

35

gift

Ole Pedersen ibdm

31

gift, er paa en liden Rejse

Thore Larsen ibdm

31

Syg hm

Andreas Osmundsen Skoggestad

34

gift

Jacob Matias Larsen Birkeland

25

Tiener Peder Løgvig, ser Syg du

Rasmus Petersen Næsvaag

20

opbragt i Engeland

Gunder Pedersen Gyeland

18

Skoleholder i Soggendahl

Ole Sivertsen ibdm

19

 

Jan Hansen Mong

34

 

Svend Jacobsen Birkeland

16

egen Skade i HH:

Daniel Gabrielsen Mong

16½

 

Lars Gundersen Berglyd

32

gift

Ellef Gundersen ibdm

22

 

Knud Gundersen Immersteen

31

gift

Jonas Nattansen ibdm

26

Opbragt i Engl:

Andreas Osmundsen ibdm

31

 

Sigbiørn Berentsen ibdm

31

i fragt fra Kragerøe

Ellef Ingvarsen ibdm

33

gift

Brynnild Berentsen ibdm

34

gift

Asser Assersen ibdm

26

 

Peter Jofresen Rægedahl

28

gift

Jacob Jacobsen ibdm

36

gift

Halvor Michelsen ibdm

22

wides ey hvor er

Søren Larsen ibdm

27

gift

Gunder Svendsen ibdm

35

gift

Knud Ommundsen ibdm

37

gift

Hans Osmundsen ibdm

28

gift

Jørgen Osmundsen ibdm

23

 

Willum Danielsen ibdm

25

i Amerika

Michel Hansen Lille Rægedahl

22

 

Gunder Hansen ibdm

21

paa en liden Rejse

Jens Sivertsen Berglyd

24

gift

Torgius Larsen Hægdahl

31

gift

Ole Knudsen Regedahl

28

formodes at være i Holland

Gunder Gundersen Berglyd

18

 

Endre Rasmussen

28

i Københafn

Ole Hansen Nordfiord

32

i Vestindien

Sivert Jacobsen Berglyd

26

 

Jacob Michel Hansen Lille Rægedahl

17

 

Ole Nielsen Wolden

26

 

Jacib Gundersen Rægevig

39

Styrmand, paa en liden Rejse

Jacob Jacobsen Smith Løgevig

41

Borger og Skipper, er paa Rejse

Peder Olsen Kielland

31

er Styrmand og gift

Hans Biørnsen Qvam

20

 

Osmund Tønnessen Gyeland

24

i Frankrig, er Styrmand

Sivert Simundsen Rægeland

23

 

Jacob Simundsen ibdm

20

 

Jacob Willadsen Evje

22

løs og ledig

Ole Johannes Petersen Rægevig

25

er Styrmand, nu opbragt i Engeland

Jacob Niels: Løvland

16

liden og klæd

Jacob Jacobsen Westerstø

20

 

Willum Sørensen Østre Bøe

28

gift

Peder Lorentz Christophersen Frøyland

23

comand i Christians fra Sogndal Strand

Sivert Lønning Christophersen Frøyland

20

 

Tollach Ellingsen Krone

38

gift

Lorentz Andreas Helsing Østre Bøe

22

eldste Søn hiemme

Tønnes Tostensen ibdm

36

gift

Jacob Danielsen Houe

26

opbragt i Engeland

Danniel Sigmundsen Lille Rosseland

24

ligesaa

Berent Jensen Frøyland

18

ganske Syg

Jacob Larsen do

18

 

Willum Dannielsen Bøe

23

Opbragt i Engeland

Jacob Hansen ibdm

36

comand fra ladestæd Sogndalstrand

Svend Andreasen Østre Bøe

19

 

Siver Hansen Todthammer

26

fører Skib fra Troendhiem

Hans Hansen ibdm

24

er i Frankrig

Jacob Hansen ibdm

22

opbragt i Engeland

Ole Kielland Jacobsen Houg

31

comd fra ladestæd Sogndalstrand

Amund Andreas Osmundsen Houge

18

 

Niels Germundsen Hage

26

gift

Efraim Juul

25

farer fra Bergen

Hans Willum Hansen Todthammer

18

 

Tønnes Andreas Hansen

20

Comand fra Ladest.

Ole Ellefsen Haarveland

19

Liden og Klæd

Tønnes Lorentz Giermundsen Hagen

22

i Glyckstad

Andreas Natansen Solie

23

er i Egvog i Lister Amt

Jacob Torkelsen Mysse

21

 

John Johnsen Alvestad

38

gift

Lars Aslachsen Bahrestad

36

Skyds Skaffer

Tønnes Knudsen Aarhuus

33

gift

Ellef Johannes Larsen ibdm

26

i Frankrig

Ole Andreas Møller

47

Styrmand gift

Lars Larsen Kielland

28

Sections Anfører, er Styrm

Lars Olsen do

36

gift

Tønnes Tønnessen Løvaas

28

gift

Ommund Berentsen Knubbedahl

37

gift

Kiels Thorsen ibidem

32

Gift

Tollak Thorsen ibdem

25

har Baad

Ole Andreas Olsen Aarhuus

17

Liden og Klæd

Tønnes Sigbiørnsen Moddahl

22

gift

Jacob Tobias Thomasen Harestad

31

Styrm, gift

Lars Olsen Hetland

26

gift

Hans Krometin Sørensen Hanneberg

26

i Frankrig

Tosten Kielsen ibdm

24

gift

Niels Christian Olsen ibdm

40

er i Holland

John Brynnildsen Lie

36

Styrm, gift

Jacob Sørensen Haneberg

18

paa en liden Rejse

Berent Børrildsen ibdm

22

ligesaa

Torgier Johannesen

30

 

Salve Børrildsen ibdm

19

 

Simund Olsen Reeg

28

gift

Jacob Andreas Jaocbsen Reeg

25

Enkem

Tollak Jacobsen Reeg

22

 

Niels Ellertsen Dybland

26

gift

Tønnes Ellefsen ibidem

24

paa en liden Rejse

Rollef Tønnessen ibidem

37

Stædse Sygelig

Ole Andreas Eylertsen ibidem

19

Sig og sengeliggende af Svul i Hod.

Ole Staalesen Maal

36

gift

Ole Olssen ibdm

26

udenlands

Tollak Omundsen ibdm

26

Styremand

Johannes Kielsen Flekkefiord

48

 

Sivert Tallaksen Laug

28

 

Tallach Tollachsen ibdm

22

comand til Kiøbenh.

Thore Thorsen ibdm

28

 

Robbert Jacobsen Lie

48

gift

Christen Larsen Winther Lie

33

Borger og Skipper

Tønnes Larsen Winter Lie

26

i Frankrig

Conrad Larsen Winther Lie

23

ligesaa

Berent Thomas Jaocbsen Winther Lie

42

gift

Lars Olsen Maal

23

løs og ledig godwillig

Thore Nielsen Ersdahl

26

gift

Conrad Johannesen Maal

20

gaar godwillig

Andreas Carlsen Maalsand

22

 

Johannes Fridrich Johannesen Aamod

39

 

Ole Jacob Egelie

24

i Engeland

Jermund Jacobsen Fedje

32

gift

Stephen Tobias Jacobsen ibdm

24

ligger syg i Bergen, af et Slag

Endre Salvesen Lindland

24

gift

Abraham Salvesen Lindland

22

 

Svend Jonsen ibidem

21

 

Andreas Johannesen ibidem

25

Skydskaff paa Bahrestad

Ommund Berenthsen Rougland

35

gift

Lars Johannesen Frøyland

22

 

Jacob Lorentz Jacobsen Fedje

15

 

Berent Jansen Frøyland

20

 

Johannes Jonsen Lindland

16