Avskrifter fra Sokndal

Liste
Over de udi Soggendahl skibrede Duelige skibe og baade til Trans Port Wæsenet

Baade
nes
No

Hvor de Hør hiæme

Hvem de til hører

Hvad fart de benytes
til

Hvad and
tal af folck
de kan Rum
me

1

Loug

Sivert Tollachsen

fiskeri

3

2

dito

Tønes Thorsen

do

3

3

do

Thor Thorsen

do

3

4

Løygning

Sivert Olsen

do

3

5

do

Thor Nilsen

do

3

6

Mol

Ole Olsen

do

3

7

do

Omund Tollachsen

do

3

8

do

Johanes Kielsen

Lods og fiskeri

3

9

Dytland

Ellert Olsen

fiskeriet

3

10

dito

Nils Ellertsen

do

3

11

do

Salve Pedersen

do

3

12

Reeg

Simund Olsen

do

3

13

do

Jachob Jachobsen

dito

3

14

Liend

Jørgen Sørensen

do

3

15

do

Robert Jochobsen

do

3

16

dito

Gundlev

do

3

17

Dito

Rollev Rolevsen

do

3

18

do

Berent Tomas Jachobsen

Lods og fiskeri

3

19

Helleren

Lars Olsen

fiskerie

3

20

do

Lars Larsen

do

3

21

Winterstøe

Lars Larsen

do

3

22

Tollioden

Rollev Rollevsen

do

3

23

Knubedahl

Omund Berentsen

do

3

24

dito

Nils Thorsen

do

3

25

do

Ole Didrich Rollevsen

do

3

26

Soggendahls Strand

Jan Christian

Lods og fisker

3

27

do

Fredrich Biørnsen

Dito  do

3

28

do

Gunder Aasersen

do    do

3

29

do

Asser Gundersen

do    do

3

30

do

Omund Biørnsen

Lods brug

3

31

do

John Smith   

Eget brug

3

32

do

Hans Kirsebum

dito

3

33

do

Willum Smith

fiskeriet

3

34

do

Christian Gudland

do

3

35

do

Atlach Knudsen

dito

3

36

Aarhuus

Lars Atlachsen

do

3

37

do

Amund Myller

do

3

38

do

Lars Knudsen

do

3

39

Kielland

Lars Olsen

do

3

40

Løvaas

Andrias Sivertsen

do

3

41

Løgevig

Jachob Smith

Til Losenet

8

42

do

do

til eget brug

12

43

do

dito

do

3

44

do

Peter Kielland

do

3

45

Løvland

Gunder

Lods og fiskerie

3

46

Ove under Løvland

Conrad F. Elle

Lods brug

8

47

do

dito

Eget brug

6

48

do

do

do

3

49

do

Madame Watland

do

3

50

do

do

do

3

51

do

Tønes Røydland

do

6

52

Morthedahl

Amund

til fiskeriet

3

53

Haven

Indspechteur Skelderup

tilhører tilwæsenet

6

54

do

do

do

3

55

do

Hr Hasen (sic.) Juul

til eget brug

3

56

do

Enken Karind

til fiskeriet

3

57

Regvig   

Ole Nilsen

do

3

58

Regedahl

Hans Gundersen

til fiskeriet

3

59

Wolden

LinKitler

eget brug

3

60

dito

Berent Jansen

do

3

61

Braasund

Hans Gabrield

do

3

62

Slotet

Jachob Jachobsen

do

3

63

Støllevig

Ellev Ingvardsen

Lods og fisker

3

64

do

Andreas

til fiskerie

3

65

do

Lars Larsen

dito

3

66

do

Torius Larsen

do

3

67

Røeheller

Jachob Larsen

Lods

6

68

do

Lars Christophersen

Eget brug

3

69

Imersten

Knud Gundersen

do

3

70

do

Jonas Salasen

do

3

71

Midhagen

Bryngil Berentsen

til fiskerie

3

72

Tverdahl

Ole Nilsen

Lods og fisker

3

73

Norfiord

Even Larsen

til fiskerie

3

74

do

Enken Giertru

til eget brug

3

75

do

do Ellen

do

3

76

Kalhagen

Brongiel

do

3

77

Næsvaag

Tosten Gundersen

til fiskerie

3

78

do

Amund Jensen

do

3

79

do

Salve Stefensen

do

3

80

do

Haaver Larsen

til fiskeriet

3

81

do

Jonas Mikal

do

3

82

Mong

Peder Larsen

Lods og fisker

3

83

do

Peder Pedersen

til fiskerie

3

84

do

Enken Helene

do

3

85

do

Omund Ingebretsen

do

3

1

Soggendahls
Ladested

Hans Bovits Kirsebum

et dægs fartøy paa 25 Comerslæster

150

2

dito

Andrias Løyning

28 Comerslæster

160

3

do

Hr. Elle

16 Comerslæster

90

4

aaben baad

Christen Olsen

2 Comerslæster

14

5

do

Jachob Smith Løgevig

12 dito

60