Avskrifter fra Sokndal

Sogneliste 1803
Sjølægden

Lægd

Nærværende Beboeres og disse Sønners Navne

Fødested

Alder

Opholdsted

Husbonden han tiener

Listens Anmærkninger

No 48
Loug

Tollach Sivertsen
dennes sønner

Sivert Tollachsen

Tollach Tollachsen

Loug i Sognet
 

ibidm

ibidm

64


22

15

Loug
 

ibd

ibd


 

 

hos Faderen

 


Enroullret matros, bruger med fadered Gaarden

 

Tønnes Thorsen
dennes Sønner

Tobias Tønnessen

Ole Tønnessen

Qvieland Lunde Sogn

Loug i Sognet

ibidm

48
 

7

5

ibd
 

ibd

ibd


 

hos Faderen

hos Faderen

Faret Utenlands som Styrmand

 

ungkarl Thor Thorsen

ibidm

24

ibd

 

Ere Matros

No. 102
Lønning
i Elven

Sivert Olsen

Lønning

51

Lønning

 

har fart som Skipper men ærnærer sig af fiskerie
Ingen sønner

 

afg. Skipper Hans Berntsens søn

Andreas Hansen


 

Lønning


 

8


 

Lønning


 

hos moderen

 

No. 61
Maal

Ole Olsen
dennes

Ole Olsen

Lunde Sogn Kiellesvig

Maal

40
 

5

Maal
 

ibd


 

hos Faderen

har ikke tient, men siges Svag

 

Ole Staalesen

ibd

32

ibd

 

Ere Matros og Lodbruger
med næstanmeldte

 

afg. Alv Olsen
hans Sønner

Ole Alvsen

Lars Alvsen


 

ibd

ibd


 

22

18


 

ibd

ibd


 

hos Moderen

hos Moderen


 

enroulleret Matros

 

afg. Skipper Sivert Hansen
hans Sønner

Hans Sivertsen

Giert T. Sivertsen


 

ibd

ibd


 

6

1 ½


 

ibd

ibd


 

hos Moderen

hos Moderen