Avskrifter fra Sokndal

Compagnie Roulle

af

Det 2de Westerlehnske National Infanterie Regiment

Under Commandoe

af

Her Oberste von Lutzow

og

Det 1te Stawangerske Capitain Pristrophs

Anfortroede Compagnie

 

 

 

Sesions Stædet paa Gaarden

Lund den 24 Maij 1780

 

Legs
No

Soldatternes og
Lægdernes Navne

Al
der
Aar

Høy
de
Tom
mer

Hvad
Aar
Enroul
leret

Hvor
lenge
Tient
Aar

Om
gift
og
hvor
mange
børn

Bruger
Gaard
eller
Plads

 

Sogndahl Sogn

 

 

 

 

 

 

46

Tømmer Mand
Jens Tronsen Ytte Evje
demitt: Ole Abiørnsen Evje af 7de lægd

34

62 ½

1765

15

gift

har plads

51

Simon Larsen Bielland
dimitt: Knud Torgims: Sædre
af 8de lægd

34

65

1766

14

Gift
børn

Bruger
Gaard

52

Ommund Larsen Eia
dimitt: Atlach Sigbiørnsen Bringedal af 9de lægd

33

61

1776
[sic.]

13
[sic.]

Gift

Bruger
Gaard

53

Musquiteur Rasmus Larsen Støle
dimitt: Jacob Christians. Langhuus
af 13de lægd

33

67 ¼

1765

14 ½

Gift

Bruger
Gaard

54

Hans Jacobsen Westre Barstad

dimitt: Rasmus Jacobs: Hæschestad af 12de lægd

35

66 ¾

1766

14

Gift
2 børn

Bruger
Gaard

55

Torius Jacobsen Elvestrøm
dimitt: for gigt svaghed i Henderne

Iver Torgersen Lindland af 48 legd

29

66

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

56

Brynild Jonsen Østre Barstad
dimitt: istæd Anders Anders: Dybing af 14de lægd

35

63 ½

1766

14

Gift
1 børn

Bruger
Gaard

57

Musqveteer Enoch Gitlesen Rosseland dimitt: Torgrim Knudsen Hougstad af 16de lægd

37

65 ½

1769

11

Gift
1 børn

Bruger
Gaard

58

Jacob Knudsen Yttre Mydland
demitt: Børild Børilds: Grøsfield af
23de lægd

29

66 ¼

1766

14

Gift
3 børn

Bruger
Gaard

59

Robert Michelsen Store Omdahl

27

67

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

60

Osmund Brynildsen Nedre Mysse

28

62 ¾

1773

7

Gift
1 børn

Huus
mand

61

Musqveteer Tønnis Tollachsen Indre Mydland

26

69

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

 

Musqveteer Gunder Jacobsen
Formedelst et hug udi
høyre læme og under
høyre knæe,

Blef udsænt efter Regiment
tets ordre af 22 Aprilis 1778

 

 

 

 

 

 

 

62

Biørn Anstensen Haaland

24

64

1778

2

Gift
1 børn

Bruger
Gaard

63

Lars Hansen Øfre Mysse

27

62 ¼

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

64

Gunder Jacobsen Frøtlef
demitt: Jacob Peders: Refsland af
26de Lægd

33

62 ½

1766

14

Gift
2 børn

Bruger
Gaard

65

Musqueteer Hoschol Tollachsen Øfre Støle

28

65

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

66

Nathanael Ommundsen Store Rosseland

27

66

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

67

Jon Olsen Schiveraas

27

63 ¾

1773

7

 

 

 

Musqveteer Brynild Brynilds:

Formeldest Saare Øyne, ud

stæd efter Regimentets Ordre

d 27 Aprilis 1778, istædet af

Lægd 1te

 

 

 

 

 

 

68

Torie Tollefsen Øritzland

25

61 ¼

1778

2

 

Tiener

69

Musqveteer Jofre Pedersen Øfre Aamod

26

67 ½

1773

7

Gift

 

70

Johannes Danielsen Nedre Amod

Demitt: Michel Gundersen Bielland
af 26 Lægd

31

67

1771

9

Gift
1 børn

Bruger
Gaard

 

Musqveteer Michel Gitlesen
formedelst skade udi

Høyre Fod efter Regi
mentets Ordre er hid
sendt d 27 April 1778 i
Stædet af Lægd 17de

 

 

 

 

 

 

71

Elling Christiansen Fidie
Casheret formedelst Skade i Høyre arm i stæden Michel Thors: Sætre af 48 lædg

26

62 ½

1778

2

 

Hiemme

72

Tollach Pedersen Frøyland
demitt: Peder Anders: Barstad af
27de lægd

28

65

1769

10 ¾

Gift

Bruger
Gaard

 

Musqveteer Lars Pedersen

Formedelst […..]
Svaghed udsædt efter
Regimentets Ordre dend
22 April 1778 istædet af
Lægd 2de

 

 

 

 

 

 

73

Hans Ommundsen Nedre Regeland

25

63

1778

2

Gift
2 børn

Bruger
Gaard

 

Musqveteer Michel Christensen
Formedest Saarlige
øyne udsædt efter Regi

Mentets Ordre 22 April
1778 i stæden af Lægd 2de

 

 

 

 

 

 

74

Torie Mouritsen Houge

31

62 ½

1778

2

 

Tiener

75

Sivert Olsen Bircheland
demitt: Søren A. Endres: Barstad
af 28de Lægd

35

62 ½

1765

15

Gift

Bruger
Gaard

76

Bærent Olsen Kirchebøe
Casherit form: nedfalds Syge i Stæde Gunder Andersen Lomeland
af 51de lægd

39

62 ½

1773

7

Gift

Bruger
Gaard

77

Musqveteer Johannes Toriersen Haneberg demitt: Staale Ansteens: Tellesnes af 30de lægd

34

64 ¾

1769

10 ¾

Gift

Bruger
Gaard

78

Sigbiørn Pedersen Kielland

27

66

1773

7

 

Hiemme

79

Jacob Toriersen Aarstad
demitt: Lars Rolfsen Aarestad
af 31 lægd

34

60 ¾

1766

14

Gift

Bruger
Gaard

80

Lars Olsen Midbøe
dimitt: Hans Salves: Mydland
af 31 lægd

32

62 ½

1769

10 ¾

Gift

Bruger
Gaard

 

Musqveteer Ole Knudsen
Døed d 21 Martij 1776 i
stæden efter Regimentets
Ordre ad interim Enroulle
red d 21 Maij 1776 af Lægd 11de

 

 

 

 

 

 

81

Atlach Jacobsen Østrbøe

22

65 ½

1776

4

 

Hiemme

82

Jacob Michelsen Urdahl
demitt: Ellef Salves: Mydland af
31de Lægd

37

63 ½

1766

14

Gift
1 børn

Har
Plads

 

Musqveteer Knud Jonsen
døed d 14 Augustij 1777 istæden
efter Regimentets Ordre ad
interim Enroullered d 12
Novemb:r 1777 fra Lægd 13de

 

 

 

 

 

 

83

Berent Tieralvsen Aalgaard

30

62 ¾

1777

3

Gift

Inderst

84

Jacob Giermundsen Lindland

29

66 ½

1773

7

Gift
1 børn

Bruger
Gaard