Avskrifter fra Sokndal

(1774 eller 1775)
Liste
Paa de af Soggendahls skibbr: Almue som effter Høy Øwrig
heds Ordre haver mødt hos meg for at framviße deris Gever
med Bajonette hvilke war Effterfølgende

 

 

No 1 Haneberg

Berrendt Knudsen
        Ole Olßsøn Anviißte døgtig Gevehr

 

2 Westre Barstad

         Tosten Omunsen Anviißte døgt: G:
         Iver Tollachsen Anviißte døgt: G:
         Enken Siri

 

3 Kirke Bøe

         Tønis Omundsen Anviißte d: G:

 

4 Midtbøe

         Ole Kielland Anviißte døgt: G:
         Jens Stephensen Anviißte døgt: G:

 

5 Store Aarstad

         Jørgen Alvsen har icke
         Tron Tronsen Anviißte døgtig Gevehr
         Ingebor Jacobs Datter har icke
         Anders Jacobsen Anviißte døgtig G:
         Carl Tollachsen har icke

 

6 Øvre Aamod

         Ole Sivertsen Anviißte døgtig G:
         Johannes Samuelsen har og d: G:
         Jacob Berrendsen ligeßaa

 

7 Frøyland

         Jens Taraldsen Anviißte døgt: G:
         Sivert Atlachsen
         Sivert Olsen
         Elef Hansen

 

8 Lindland

         Endre Salvesen Anviißte dygtig G:
         Svend Jacobsen Anviißte dygtig G:
         Torgier Iwersen Anviißte dygtif G:

 

9 Østre Barstad

         Ole Larsen Anviißte dygt: G:
         Tosten Chrestensen
         Osmund Haaversen har dygtig G:
         Gunder Salvesen har dygtig G:
         Rasmus Omundsen har dygtig G:
         Johanes Dannielsen
         Peder Jonsen har dygtig G:

 

10 Østre Bøe

         Lars Helsing har døgtig G:
         Svend Salvesen

 

11 Nedre Mysse

         Torchild Torsen Anviißte døgtig Gever og Kaarde
         Torchild Torgiussen Anviißte døgt. G:
         Berrendt Jacobsen har icke
         Niels Mickelsen har icke

 

12 Indre Mydland

         Encken Guri Anviißte døgtig G:
         Hans Salvesen Anviißte og døgt: G:
         Salve Hansen

 

13 Nedre Aamod

         Anders Rasmussen Anviißte døgt: G: og Kaarde
         Torgier Torchildsen

 

14 Houge

         Besse Smith
         Jacob Jacobsen Anviißte døgtig Gever
         Osmund Pedersen
         Torgius Pedersen soldat

 

15 Steenberg

         Knud Gundersen Anviißte døgt: G:
         Osmund Omundsen Anviißte døgt: G:
         Niels Tostensen har icke
         Asbiørn Larsen har icke

 

16 Frødlev

         Lars Larsen har icke
         Knud Ovalsen Anviißte døgtig Gevehr

 

17 Store Aalgaard

         Lars Salvesen Anviißte Pibe og Laas
         Salve Larssen
         Hosckuld Pedersen Anviißte døgt: G:

 

18 Haaland

         Jon Jonsen Anviißte døgt: G:
         Johannes Tiæransen
         Torchild Wigen Anviißte d: G:

 

19 Store Rosseland

         Lars Brynielsen Anviißte døgt: G: Bajonete og K:
         Berrendt Jonsen Anviißte døgt: G:
         Berrendt Omundsen Anviißte døgt: G:

 

20 Elvestrøm

         Endre Larßßen Anviißte døgt: G:
         Daniel Jonsen
         Ener Sørensen

 

21 Yttre Mydland

         Lars Ellefsen Anviißte døgtig G:
         Osmund torgiussen Anviißte døgt: G:
         Torgius Tostens Anviißte døgt: G:
         Tollach Larsen Anviißte døgt: G:

 

22 Fiddie

         Jacob Giermundsen soldat
         Giermund Atlachsen Anviißte d: G:
         Jacob Larsen Anviißte d: G:

 

23 Todthamer

         Jacob Jacobsen anviißte døgtig Gevehr
         Hans Elefsøn Anviißte og døgtig G:

 

24 Nesvaag

         Ingebret Larsen Anviißte døgtig G:
         Torkild Jonsen
         Omund Jensen Anviißte døgt: G:
         Tor Enersen Anviißte døgtig G:

 

25 Øvre Regeland

         Simon Larsen soldat
         Gunder Tollachsen soldat
         Ole Gundersen Anviißte døgt: G:
         Osmund Sørensen Anviißte døgt: G:

 

[26 utelatt]

 

27 Nedre Løvaas

         Carl Jensen Anviißte d: G:
         Berrent Jacobsen Anviißte døgt: G:
 

28 Øvre Løvaas

         Tosten Tostensen har ”Landrom” G:
         Tønis Tostensen Anviißte døgtig G:

 

29 Immersteen

         Knud Jacobsen
         Brynniel Pedersen Anviißte d: G:
 

 

30 Urdal

         Ole Tollachsen Anviißte d: G:
         Enken Inger har icke
         Jens Omundsen Anviißte Een Kaarde

 

31 Nedre Regeland

         Jacob Jacobsen Anviißte d: G:
        
Ole Biørnsen Anviißte døgtig Gevehr

 

32 Lille Aalgaard

         Tollev Sørensen Anviißte d: G:
         Jon Giermundsen Anviißte døg: G:

 

33 Berkeland

         Rasmus Crestensen
         Jon Chrestensen
         Jacob Gundersen

 

34 Nedre Støle

         Jon Waldemorsen Anviißte d: G:
         Tormund Olsen Anviißte døgt: G:

 

35 Lille Rosseland

         Omund Ommundsen
         Jon Ommundsen

 

36 Toxen

         Jacob Knudsen Anviißte døgt: G:
         Tollak Larsen Anviißte d: G:

 

37 Skiæveraas

         Peder Tostensen Anviißte d: G:
         Jacob Elevson Anviißte d: G:
         Sigbiørn Borgerson Anviißte d: G:

 

38 Store Omdal

         Tollach Hansen soldat
         Encken Inger

 

39 Løgevig

         Jacob Jacobsen Anviißte døgtig Gevehr
         Fredrich Hansen Anviißte d: G:
         Enken Barbro icke

 

40 Øridsland

         Elev Tollachsen Anviißte d: G:
         Berrent Jonsen Anviißte d: G:
         Lars Olsen soldat

 

41 Aarhuus

         Lars Atlachsen Anviißte døg: G: og Kaarde
         Enken Magrete Anviißte døgt: G: og Kaarde

 

42 Berglyd

         Torchild Torchildsen Anviißte døgt: G:
        
Encken Barbro har icke

 

43 Lille Omdal

         Søren Pedersen har Anviißt døgt: G:
         Lars Hansen Anviißte døgt: G:

 

44 Lille Orrestad

         Jacob Mickelson har icke
         Rolv Larsen Anviißte døgtig Gevehr
         Torchild Staalesen Anviißte og d: G:

 

45 Watland

         Ole Tostensen Anviißte døgt: G:
         Michel Ommundsen Anviißte døgt: G:

 

46 Kielland

         Ole Anført paa No 4 Midbøe
         Enken Magrete Anviißte døgt: G:

 

47 Løtooft

         Lars Jonsen
         Sivert Hoskuldsen

 

48 Log

         Tollach Sivertsen Anviißte d: G:
         Cornelius Pedersen Anviißte d: G:

 

49 Gyland

         Svend Svendsen
         Ole Larsen
         Sivert Olsen soldat

 

50 Store Egeli

         Elev Larsen
         Atlach Tollachsen

 

51 Øvre Støle

         Atlach Atlachsen Anviißte G: uden laas
        
Iwer Erichsen

 

52 Lille Øridsland

         Gulek Tostensen
         Lars Larsen

 

53 Sel

         Encken Anna har icke
        
Michel Abrahamsen Anviißte d: G:

 

54 Hegdal

         Sigbiørn Larson Anviißte døgt: Gevehr
         Ingvar Brynnildsen har icke

 

55 Egelland under Steenberg

         Jacob Gundersen Anviißte dygtig Gevehr

 

56 Indre Mysse

         Christian Tronsen Anviißte dygt: G:

 

57 Cronen

         Ole Pedersen Anviißte dygtig G:
         Christian Wiboldsen

 

58 Guddal

         Sigbiørn Rasmussøn

 

59 Drageland

         Lars Haagensen soldat
         Ole Pedersen har icke

 

60 Regevig

         Niels Olsen

 

61 Mol

         Jørgen Evensen
         Hans Sivertsen har Dygtig G:

 

62 Løveland

         Enken Anna Frøchen
         Niels Wermundsen

 

63 Myrstøl

         Gulek Halvarsen

 

64 Lønning i Hejen

         Evert Hansen

 

65 Knubedal

         Berrent Osmundsen har icke
         Elef Elefsøn Anviißte døgt: G:
         Tor Fredrichsen Anviißte d: G:

 

66 Nedre Sourdal

         Stephen Michelsen
         Morten Tronsen

        

67 Goudeland

         Tollach Iwersen Anviißte døgt: G:
         Peder Olsen Anviißte og dygtig Gevehr

 

68 Aavendal

         Jacob Sigbiørnsen
         Tønis Sigbiørnsen

 

69 Hetleskoug

         Torchild Jacobsen Anviißte døgt: G:

 

70 Netland

         Anders Olsen

 

71 Svinland

         Gunder Osmundsen Anviißte døgt: G:

 

72 Store Regedal

         Johannes Smith Anviißte døgt: G:
         Knud Sivertsøn Anviißte og dygtig G:

 

73 Bacce

         Tønis Svendsen Anviißte dygt: G:
         Berrent Svendsen Anviißte og d: G:

 

74 Sanbek

         Hans Jacobsen soldat

 

75 Bransberg

         Tron Salvesen Anviißte dygtig Gevehr

 

76 Qvam

         Osmund Gulecsen
         Elef Tostensen

 

77 Aasvold

         Kiervald Jacobsen
         Tollach Pedersen soldat

 

78 Sellebøe

         Michel Nielsen

 

79 Ribland

         Tollak Staalesen Anviißte d: G:

 

80 Øvre Sourdal

         Halvor Endresen
         Jacob Pedersen soldat

 

81 Dydland

         Ole Torchelsen
         Lars Larsen Anviißte dygtig G:

 

82 Skogestad

         Osmund Andersen
         Jacob Nielsen

 

83 Winnie

         Michel Michelsen

 

84 Lille Regedal

         Gunder Michelsen Anviißte dygt: G:

 

[85 – 92 utelatt]

 

93 Gudland

         Enken Guri

 

94 Bramboe

         Torgier Aanensen Anviißte d: G:

 

95 Eegeli i Sireheien

         Hans Johannesen Anviißte d: G:

 

96 Lie

         Ole Brynnielsen

 

97 Solli

         Natan Torgiersen soldat

 

98 Tellenes

         Ansten Anstensen

 

99 Lille Eegeli

         Jacob Alvsen

 

100 Reg

         Jacob Larsøn

 

101 Steensland

         Skule Olsen Anviißte døgtig Gever

 

102 Lønning i Elven

         Andreas Sivertsen Anviißte d: G:

 

103 Nordnes

         Niels Mattiassøn

 

Strandsiddere

Berrendt Elle Anviißte dygtig Gevehr
Jacob Log Anviißte dygtig Gever
Theophiles Bowids Anviißte d: G:
Berrendt Bowids Anviißte dygt: G:
Willum Smith Anviißte dygt: G:

 

Huusmend

Sivert Jacobsen Stranden Anviißte d: G:
Salve Pedersen Skaraas Anviißte dy: G: