Avskrifter fra Sokndal

Liste

Paa de Landværene, Demiterede Soldattere og af det unge Mandskab af Soggendals Skibbr der haver faat udygtige Passer hvilke ere

1) Peder Tollachsen Ribland tient for Soldat i 3 aar gl: 30 aar huusmand

2) Osmund Pedersen Houg tient for Soldat i 3 aar og for Landværene 3 aar gl: 39 aar bruger 36 Bp i Houg Er odelsgard

3) Jon Chrestensen Bercheland tient for Soldat 5 aar og Siden for Landværenen er nu gl: 38 aar bruger 22 Bp odel i Bercheland

4) Sivert Atlachsen Frøyland af det Unge Mandskab gl: 30 aar bruger 1 løb 14 bp i Frøyland odel haver udygtighedspas saaledes at hand skal være fri for den Militairs tieniste formedelst skade i fødderne er Lægsmand

5) Osmund Andersen Lie og af det Unge Mandskab ike heller tient gl:30 aar bruger 9 Bp bøxel i Lie

6) Svend Svendsen Gyland tient for Soldat 5 aar Er Landværnes gl: 34 aar bruger 22 Bp odel i Gyland

7) Asbiørn Larsen W: Barstad tiendt for Soldat 3 aar og for Landværenen 12 aar gl: 46 aar bruger 2Bp 4 ½ mk. i W. Barstad

8) Berrent Svendsen Westre Barstad af det Unge Mandskab gl: 40 aar bruger 2 Bp 4 ½ mk. i W: Barstad Medhielper

9) Hans Elefsen Todhammer af det Unge Mandskab gl: 37 aar bruger 2 Bp i Todhammer

10) Edvardt Hansen Lønning har icke tient for Soldat men for Landværenen 3 aar gl: 31 aar bruger 36 Bp odel i Lønning

11) Elev Tollachsen Ørsland tiendt for Soldat 3 aar og for Landværenen 12 aar gl: 42 aar bruger 36 Bp i Ørsland

12) Elev Elevsen Knubedal tient for Soldat 3 aar gl: 40 aar bruger 9 Bp odel i Knubedal

13) Søren Waldemarsen Lille Øridsland af det Unge Mandskab gl: 29 aar huusmand har skade i den høyre Arm

14) Morten Tronsen Sourdal tiendt for Soldat 7 aar icke tient for Landværenen gl: 37 aar bruger 1 Bp 3 mk. odel i Sourdal har været Commanderet

15) Alv Jacobsen Egeli ungkarl tient for Soldat ½ aar Er Hos sien Taaelde er Syg skal til Waaren modtage gods som en Ødegaard Bramboe da Manden som bor paa er bleven saa forarmet i dette Slette Aavager at hand maa bettle brød til sig og Siene gl: 32 aar

16) Anders Jacobsen af det Unge Mandskab ungkarl haver icke tient formedelst hand har fang [epilepsi] er hos sine foreldre kand icke tiene gl: 28 aar

17) Tønis Svendsen Bacce tiendt for Soldat 4de aar gl: 42 aar icke været Landvæerenen bruger 22 ½ Bp odel i Bacce

18) Peder Svendsen Bacce tient for Soldat 3 aar gl: 46 aar icke tient for Landværen bruger 16 ½ Bp i Bacce

19) Michel Abrahamsen Sel tient for Soldat 3 aar og i Posten 3 aar Er Landvarrens Tambour gl: 37 aar bruger 1 Bp og 3 mk. i Sel.

20) Lars Larsen Øvre Regeland ungkarl gl: 23 aar Er hiemme hos sin broder Siges at Wære syg for Brystet

21) Jacob Gundersen Egeland ahver tient for Soldat 5 aar Er Landværenen gl: 42 aar bruger 36 Bp i Egeland

22) Knud Gundersen Steenberg at det Unge Mandskab gl: 39 aar bruger 36 Bp i Steenberg

Gunder Gundersen Omdal af Heschestads Sogn opholder sig nu i Soggendal haver tient for Soldat 3 aar Været Commanderit er Landværenen Ungkarl gl 36 aar

                                                     Det Test:n Lars Helsing

 Bøe d: 7de December
1772

Ps: her er vel fleere Demitterede Soldatter saa som Osmund Sørensen Regeland og Asser Sultenes friske folk, og af det Unge Mandskab Tosten Steenberg og Ole Drageland alle giftte Mænd og haver gaardbrug uden Asser Sultenes er huusmand de har ikke wæret hos mig.

Her i Soggendal er ingen der er over Bondestanden som haver nogen hæster Uden alleene Sogen Præsten Welærværdige Hr Fridtzner haver en hielk mens 2de hopper hvor af den Eene er af Alder 9 aar – 2 Adlen og 1 Toms høy hviid af Coeløer i godstand er en hoppe, fleere er icke her i Soggendal

det Tilstaaes af Lars Helsing