Avskrifter fra Sokndal 

Extra Skate Mandtal

Over

Soggendahls Sogn

Fra

1 Jan: 1771 til Desemb:r Maaneds
udgang samme Aar

 

Gaardenes
Navn og
Matriculens
nummer

De som ere uden
for Bondestanden

Formuende Bønder
som kan betale
Skatten

Uformuende som intet haver at betale med

No 1
Haneberg

 

Grunder
der under

 

 

 

Berrent Bovids
Karen Bovids
Annemaria Bovids
1 pige

Jacob Tronsen
og hustrue
1 pige

Berrent Elle
og hustrue
1 pige
Skipper Theophiles
Bovids og hustrue
1 pige

 

Ole Olsen og Abelone

Berrent Knudsen og Corlische

No 2
W:Barstad

 

 

Enken Siri
Osmund Ommundsen og Astri
Tosten Ommundsen og Magrete

No 3
Kirke Bøe

 

 

Tønis Ommundsen og Sidsel

No 4
Midbøe

 

Peder Tollachsen
og Berte

Jens Stephensen og Turi

No 5
Aarstad

Tilhører Sog-
ne præsten i
Stavanger

 

 

Jørgen Alvsen og Elen
Carl Tollaksen og Gurimallene
Anders Jacobsen og Marte
Tron Tronsen og Elcken

No 6
Ø: Aamod

 

 

Johannes Samuelsen og Gunild
Jacob Berrendtsen og Stine denne
Mand er Skoleholder og altsaa

i følge Cammerets Resolution fri
for at betale

Johannes Dannielsen ungkarl

No 7
Frøyland

 

Grunder

 

 

 

Anna Catrina Enke
i Fattige omstendig
heder
1 datter
Skipper Gabriel
Kirsebom ungkarl

Skipper Willum

Christophersen

Og hustrue

1 pige

 

Sivert Atlachsen og Karen

Jens Taralsen og Anne

Sivert Olsen og Karen
denne mands brug tilhører Christian
sans  Lectorat

Knud Jonsen enkemand

No 8
Lindland

 

 

Endre Salvesen og Aase

Svend Jacobsen og Anne

Torgier Iversen og Astri

No. 9
Østre
Barstad
Noget tilhører

Biskopen i
Christiansand

 

 

Gunder Olsen og Gunlov
Osmund Haaversen og Anne

Gunder Salvesen og Marte

Tosten Chrestensen og Mallene

Peder Jonsen og Anna

Ommund Rasmussen og Ingebor

Svend Svendsen og Elen

Ole Torgiussen og Lispet

No 10

Ø: Bøe

 

 

Lensmand Lars Helsing og Inger

Svend Salvesen og Carnilsche

No 11
N: Mysse

 

 

Torchel Torgiessen og Aagot

Berrent Jacobsen og Anne

Asbiørn Larsen og Guri

Torchild Torsen og Anne

Niels Michelsen og Anne

No 12

Indre

Mydland

 

 

Enken Guri

Salve Hansen og Elen

Hans Salvesen og Guri

No 13
N: Aamod

 

 

Anders Rasmussen Enkemand denne Mands brug tilhører Tollach Ystebøe i Aaensire

Torgier Torchildsen og Gitlev

No 14

Houe
Noget af gaarden
tilhører Capelanen i Stavanger
resten Odel

 

 

Torgius Pedersen og Berte

Osmund Pedersen og Guri

Jacob Jacobsen og Elsemaria

Besse Christophersen og Frøchen

Degnen Gunder Lund og Anna men
i følge Cammerets Resolution er

Hand som skoleholder befriet for at
betale

No 15
Steenberg
Christiansans
Lectorat
tilhørende

 

 

Hoskuld Larsen og Maria

Knud Gundersen og Inger

Hans Elevsen og Aagot

No 16

Frøtlog

 

 

Knud Ovalsen og Kiersten

Lars Larsen og Mette

No 17

St: Aalgaard

 

 

Lars Larsen og qwinde
Lars Salvesen og Guri

Hoschuld Pedersen og Inger

No 18

Haaland
med Vigen

 

 

Kiervald Jonsen og Berte

Johannes Kiærandsen og Mette
Jon Jonsen og qwinde

Torchild Sigbiørnsen og Rannej

No 19

St: Roseland

Biskoppen
tilhørende

 

 

Lars Brynnielsen ungkarl

Berrent Jonsen og Anne

Berrent Ommundsen og Karen

No 20

Elvestrøm

Sog:

præsteboel

tilhørende

 

 

Peder Larsen Corporal ungkarl

Ener Sørensen og Kristi

Danniel Jonsen og Groe

No 21

Yttre

Mydland

 

 

Torgius Torsen og qwinde
Lars Ellefsen og qwinde

Osmund Torgiussen og Berte

Tollach Larsen og Berte

No 22

Fiddie

Det halle

tilhører

Christiansans

Lectorat

 

 

Jacob Giermundsen ungkarl
Giermund Atlachsen og Siri

Lars Larsen og Marte

No 23

Todhammer

Tilhører
Lister
præstebol

 

 

Jacob Jacobsen og Guri

Hans Elefsen og Karen

No 24

Nesvaag
Noget tilhører Sogg:

præstebol

øvrige Odel

 

Tor Enersen og Siri

Ommund Jensen og Rackel
Torchel Jonsen og Anne

Marchus Larsen og Aase

Ingebret Larsen og Marte

No 25

Ø: Regeland

 

 

Ole Gundersen og Siri

Osmund Sørensen og Karen

Erich Iwersen Enkemand

Enken Kirsten

[No 26
mangler]

 

 

 

 

No 27

N: Løvaas
Præste
Enke Sæde i
Soggendal

 

 

Carl Jensen Enkemand

Berrent Jacobsen og Guri

No 28
Ø: Løvaas

 

 

Tosten Tostensen og hustru

Niels Torstensen og hustru

No 29

Immersteen

 

Skipper Joen Joensen
ungkarl
Knud Jacobsen
og Berte

Enken Siri Berrents Datter

 

No 30
Urdal

 

 

Jacob Jonsen og Giedlov
Ole Tollachsen og Berte
Enken Inger Iwersdatter
Ommund Jonsen og Tori

No 31

N: Regeland

 

 

Ole Biørnsen og Aase

Jacob Jacobsen og Kirsten

No 32

L: Aalgaard

Soggendal

præsteboel

tilhørende

 

 

Tollach Sørensen og Elen

Jon Giermundsen og Kirstine

No 33

Bercheland

 

 

Jacob Gundersen og Guri

Jon Chrestensen og Mallene

Rasmus Chrestensen og Helge

No 34

Nedre Støele
Capelanen i
Stavanger
tilhørende

 

 

Tormund Olsen og Gunild guria
men i følge Cammerets Resolution
er Manden som Skoleholder fri fra at betale
Jon Waldemorsen og Astri

No 35

L: Roseland
Biskoppen
tilhørende

 

 

Berrent Svendsen og Anna

Ommund Ommundsen og Berte

No 36

Toxen
Sog: Præste
boel
tilhørende

 

 

Jacob Knnudsen og Lispet

Tollach Larsen og Astri

No 37

Skiæveraas

 

 

Sigbiørn Borgersen og Anna

Peder Tostensen og Marte

Jacob Elefsen og Inger

No 38

St: Omdal

 

 

Hans Pedersen og Inger

No 39

Løgevig

 

Jacob Jacobsen
og Ingebor

Enken Barbra bruger gaard

Fridrik Hansen og Siri

No 40

Øritsland

 

 

Ole Pedersen og Ingebor

Berrent Jonsen og Guri

Elev Tollachsen og Anna

No 41

Aarhuus
det halve

tilhører
Biskoppen
det øvrige
er Odel

 

Grund
herunder

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipper Jacob
Hoskuldsen og Qde
1 pige

 

Lars Atlachsen og Alet

Torgius Knudsen og Magrete

No 42
Berglyd

 

 

Torchild Tokildsen og Kirsten

Sivert Jonsen og Barbra

No 43

Lille Omdal
Soggendal
præsteboel

og kirken
tilhørende

 

 

Lars Hanssen og Aagot

Søren Pedersen og Helge

No 44

Orrestad

19 ½ mk
tilhører Sog:
preæsteboel
det øvrige
er Odel

 

 

Rolv Larsen og qwinde

Torchild Staalesen og Elen

Jacob Michelsen og Ingebor

No 45

Watland
Soggendal

Præsteboel
og kirken
tilhørende

 

 

Tosten Gundersen Enkemand

Michl Ommundsen og Bodel

No 46

Kielland
Christiansans
Lectorat
tilhørende

 

Ola Larsen ungkarl

Enken Magrete

No 47

Løtoft

 

 

Lars Jonsen og Abel

Sivert Hoskuldsen og Inger

No 48

Log

 

 

Tollach Sivertsen ungkarl

Cornelius Pedersen og Anna

No 49

Gyland

 

 

Ole Larsen og Guri

Svend Svendsen og Ragnild

Gunder Gundersen og Johanna

No 50

St. Egeli

 

 

Elev Larsen og qwinde
Atlak Tollachsen og Kirsten

No 51

Øvre Støle

Sog: kirke
tilhørende

 

 

Iwer Erichsen og Anna

Atlach Atlachsen og Guri

No 52

Ouritsland
Sog:
præsteboel
og kirken
tilhøredne

 

 

Gulech Tostensen og Kirstine

Hans Torsen og Siri

Lars Larsen og Ingebor

No 53

Sel

 

 

Michel Abrahamsen og Guri

Enken Anna

No 54

Hegdal

Sog:
præsteboel
tilhørende

 

 

Jngvar Brynnielsen og Ingebor

Jacob Nielsen og Guri

No 55

Egeland

under

Steenberg

 

 

Jacob Gundersen og Lispet

No 56

Indre Mysse

 

 

Christian Tronsen og Berte

No 57

Cronen

 

 

Ole Hansen og Anna

Kield Andersen og Mallene

No 58

Guddal

 

 

Sigbiørn Rasmussen og qwinde

No 59

Drageland

 

 

Haagen Larsen og Mallene

Ole Pedersen og Maria

No 60

Regevig

 

 

Niels Olsen ungkarl

No 61

Mol

Hans Sivertsen og

Elen

1 pige

 

Jørgen Evensen og Berte

No 62

Løveland

 

 

Enken Anna

Niels Wermundsen og Gunildguria

No 63

Myrstøel

 

 

Gulech Halvarsen og Berte

Torgius Anstensen og Mallene

No 64

Lønning i  Heien

 

 

Edvard Hansen og Anna

No 65
Knubedal

 

 

Tor Fredrichsen og Guri

Berrendt Tomas Osmundsen og Ingebor

Elef Elefsen og Torbor

No 66
N: Sourdal

 

 

Stephen Michelsen og Anna

Morten Tronsen og Guri

No 67
Goudeland

 

 

Tollach Iwersen og Inger

Peder Olsen og Aschier

No 68

Ougendal

 

Jacob Sigbiørnsen
og Berte

Tønis Sigbiørnsen og Siri

No 69

Hetleskog

 

 

Torkild Jacobsen og Berte

No 70

Netland

 

 

Anders Olsen og Anna

No 71

Svinland

 

 

Gunder Osmundsen og Pernille

No 72

St: Regedal

 

 

Knud Sivertsen og Ragnild

Johannes Christophersen og Guri

No 73

Bacce

 

 

Enken Signi SigbjiørnsDatter

Tønis Svendsen og Guri

Peder Svendsen ungkarl

No 74

Sanbek

 

 

Hans Jacobsen og Anna

No 75

Bransberg

Sog:
Præsteboel
tilhørende

 

 

Tron Salvesen og Karen

No 76
Qvam

Sog:
præsteboel

tillhørende

 

 

Osmund Gulechsen og Gunild

No 77

Aasvold
Sog: kirke
tilhørende

 

 

Berrendt Elefsen og Lispet

Tierval Jacobsen og Guri

No 78

Sellebøe

 

 

Christopher Michelsen og Guri

No 79

Ribland
Sog: kirke
tilhørende

 

 

Tollach Staalesen og Guri
Peder Tollachsen og Siri

No 80

Ø: Sourdal

 

 

Halvar Endresen og Berte

Peder Pedersen og Anna

No 81

Dydland
Noget

Tilhører
Biskoppen
det øvrige er
Odel

 

 

Christen Andersen Enkemand

Ole Torchildsen og Karen

 

No 82

Skogestad

 

 

Michel Michelsen og Gunild

Torgier Aanensen og Helge

No 83

Winnie
Sog:
præsteboel
tilhørende

 

 

Hoskuld Olsen og qwinde

No 84

Lille Regedal

Soggendal
præsteboel

tillhørende

 

 

Gunder Michelsen og Siri

[No 85 – 91 mangler]

 

 

 

No 92

Egeland

under

Skogestad

 

 

Torgius Olsen og Guri

No 93

Gulland

 

 

Ole Olsen og Guri

No 94

Bramboe

 

 

Hans Gulechsen og Anna

No 95

Egeli i

Sireheien

 

 

Hans Johannesen og Toline

No 96

Lie

Sog:

Præsteboel
tillhørende

Lars Larsen Winter og

hustrue Anne

Christensdatter

 

Enken Bodel

Ole Brynnielsen og Karen

No 97

Solli

 

 

Natan Torgiersen og Guri

No 98

Tellenes

 

 

Ansten Anstensen og Adlou

No 99

Egeli i

Svaheien

 

 

Jacob Alvsen og Bodel

No 100

Reg

noget

tilhører
Biskoppen

 

 

Anders Jacobsen og Anneguria

No 101

Steensland

 

 

Skule Olsen og Abel

No 102

Lønning i

Elven

 

 

Enken Marte Sivers Datter

No 103

Nordnes

 

 

Niels Mattisen og Torbor

Eeg præstegaard

 

 

 

Grunder under

præstegaarden

SognePræsten

Hr. Fritzner

1 drenger

3 piger

 

Tollak Osmundsen

og qwinde

 

 

 

 

 

 

Tønis Winter og Giertru

i de fattigste Omstendigheder


Effterfølgende Gaarder ere udi Hetland skibbr: beliggende

 

No 22

Eia
noget tilhører
Christiansands
Lectorat, det
øvrige er Odel

 

 

Gunder Jacobsen og Berte

Jon Larsen og Berte

Tosten Gundersen og Guri

Ole Torchildsen og Ingebor

No 32

Indre Evie

 

 

Tollach Hoschuldsen og Gunild

Jacob Ommundsen og Guri

Ovald Bessesen og Gunild

No 42

Yttre Evie

 

 

Knud Sigbiørnsen og Olou

Ommund Jacobsen og Torbor

No 43

St: Refsland

L: Refsland

 

 


Tollak Biørnsen og qwinde

Peder Jakobsen og Inger

No 49

Bielland

 

 

Gunder Tostensen og qwinde

Jacob Gundersen og Inger

No 63

Qvivog
Sog:

Præsteboel

tilhørende

 

 

Berrendt Torchildsen og Gunild

Willas Pedersen og qwinde

No 64
Grov
Sog:
Præsteboel
tilhørende

 

 

Johannes Torgiersen og qwinde

No 104
Skogernes

 

 

Lars Jensen og Inger

 

[Totalt 454 voksne personer, ikke inkludert husfolk og strandsittere]