Avskrifter fra Sokndal

Lægs og Unge Mantals
Roulle
Af det 1ste Stavangersche Hr Capitaine
von Pristrophs Compagnie
Soggendahls Skibbrede

Fra 17te til 36 aar inclucivs
(ca. 1770)

 

No.

Lægdernes Navn og Størrelse Lægs Mændendes og OpSidernes
Navne

al
der

Det unge Manskaps navne

al
der

 

Resten i 27de Lægd

Lægs Mand      

54

- - - - 12 mk Skougen under Netland
2 løb 2 bp 2 mk udj W: Barstad
2-2-14
Osmund Omundsen
Westre Barstad
Tosten Omundsen

30

30

Jakob Osmundsen

21

 

28 Lægd

       

55

- -1-16 mk udj W: Barstad
1-1-12- Elvestrøm
1-18 – Hetleskoug
1-2 mk i Netland
3 løber
Lægs Mand
Ener Sørensen Elvestrøm

Anders Pedersen
Lars Pedersen Elvestrøm
Daniel Jonsen ibidm
Torchild Jacobsen Hetleskoug
Anders Olsen Netland


31

55
60
42
40
28

Anders Olsen Netland gift br:gr:

 

56

- - - - 10 mk Resten udj Netland
1-12 – Svinland
2-1-2 mk udj Østre Barstad
3 løber
Lægs Mand
Peder Jonsen Ø. Barstad

Osmund Haaversen
Ole Larsen
Omund Ramusen
Gunder Osmundsen Svinland

40

40
58
58
23

Rasmus Ommundsen
Gunder Osmundsen gift br:gr:

19
23

 

29de Lægd

       

57

1 løb – 10 mk i Ø: Barstad
1 - - - - Lille Rosseland
2- 14 mk udj Bacce
3 løber
Lægs Mand
Omund Lille Rosseland

Tosten Cristensen
Svend Svendsen
Gunder Salvesen
Berrendt Svensen L:Ross
Tønis Svendsen


32

44
80
40
32
36

Simund Torgiussen halt
Diserteret til Holland 1769

26

58

- - - - 16 mk udj Bacce
1-2-12 mk Yttre Mydland
2-20 Lille Aalgaard
3 løber
Lægs Mand
Tollach Sørensen L:Aalg

Torchild Svendsen Bacce
Osmund Torgiussen
Berrendt Olsen
Lars Elefsen
Jon Giermundsen Aalg
Tollach Larsen soldat


39

40
40
50
40
70
27

Hans Torsen
Elev Larsen
Jacob Jonsen

16
18
19

 

30te Lægd

       

59

- - - - 4 mk i Lille Aalgaard
- - 2-12 Løtofft
1 - - - 12 Store Omdal
2-20 i Lille Omdal
3 løber
Lægs Mand
Lars Hansen L:Omdal

Lars Jonsen Løtofft
Sivert Hoskuldsen ibm
Soldat har tingsreden
Hans Pedersen St: Omdal
Søren Pedersen L: Omdal


38

30
26
.
44
45

Tollach Hansen
Daniel Pedersen

18
18

60

- - - - 4 mk Resten i Omdal
- - - - 4½ mk Huustved under
Store Omdal
- - - - 4½ mk Huustved under
Løtofft
- - - - 3 mk Høllen under
Løtofft
2 - - - 18 Nedre Mysse
- - 1 - - Tellenes
14 mk udj Indre Mydland
3 løber
Lægs Mand
Torchild Torsen N: Mysse

Torchild Torgiussen
Asbiørn Larsen
Berrendt Jacobsen
Niels Michelsen
Ansten Anstensen Tellenes


32

36
38
50
25
62

Jacob Berrendtsen Skoleholder
Torchild Torsen gift br:gr: Lægsmand
Niels Michelsen gift bruger gaard

26
32
25

 

31 Lægd

       

61

2-1-10mk i Indre Mydland
1-14 i Orrstad
3 løber
Lægs Mand
Jacob Michelsen Orrestad

Hans Salvesen
enchen Guri
Salve Hansen

 

 


38

   

62

1-2-16 i Orrestad
1-1-12 Haaland og Wigen
1-20 i Guddal
3 løber
Lægs Mand
Johannes Kiørandsen Haaland

Rolv Larsen Orrestad
Torchild Staalesen ibd
Kierval Jonsen Haaland
Jon Jonsen ibd
Kierval Jacobsen Wigen
Sigbiørn Rasmus: Guddal


30

52
38
38
27
40
50

Elev Jonsen
Johannes Kiærandsen gift br:gr:
Jon Jonsen gift br:gr:

28
30
27

 

32 Lægd

       

63

- - - - 4 mk udj Guddal
- - 2 - - Øvre Mysse
- - 2 - - Store Egeli
- - 1 – 21 mk Aarsvold
- - - - 18 mk Gudland
- - 1 - - Solli
- - - - 23 mk udj Frødtloug
3 løber
Lægsmand
Berrendt Elevsen Aarsvold

Christian Tronsen Ø: Mysse
Atlach Tollachsen St: Egeli
enchen Guri
Torchild Sigbiørnsen
Ole Olesen Gudland
Natan Torgersen gift gr: Soldat
Lars Larsen Frødloug


38

52
48
46
50
26
45

Hans Larsen
Tron Christiansen
Niels Larsen
Elev Larsen
Ole Olesen

17
17
19
18
19

64

1 - - - 13 mk i Frødtloug
1 - - - - i Toxen
- - 2 – 11 mk udj Goudeland
3 løber
LægsMand
Tollach Larsen Tox

Knud Ovalsen Frødloug
Tollach Iwersen Goudeland
Peder Olsen ibid


38

60
60
50

Elev Haaversen

17

 

33te Lægd

       

65

- - - - 4 mk av R: i Goudeland
- - 2 – 6 mk Øvre Støle
- - 2 – 6 mk Lille Ørsland
- - 2 - - Bransberg
- - - - 2 mk udj Steensland
3 løber
Lægs Mand
Tron Salvesen Bransberg

Atlach Atlachsen
Iwer Ericsen
Lars Larsen
Gulech Tostensen
Hans Torsen
Michel Abrahamsen Sel
Enchen Anna Sel


35

34
25
50
40
60
29

Lars Larsen
Jon Atlachsen Dec: til Holland 1768
Berrendt Jonsen hiemkommen
Iwer Erichsen gift gaard
Tron Salvesen gift gaard lægsmand

25
20
20
25
35

66

1-1-12 mk Steenberg
1-1-12 mk Store Rosseland
LægsMand
Berrendt Omundsen

Hans Elevsen
Hoskuld Larsen
Knud Gundersen
Sergiant Lars Brynnielsen
Berrendt Jonsen


35

50
33
31
60
27

Hoskuld Larsen gift gaard
Knud Pedersen gift bruger gaard
Berrendt Omundsen gift gaard og lægdmand

33
31
35

 

34 Lægd

       

67

- - - - 16mk udj Steensland
1 - - - 18mk Skiæveraas
- - 2-12mk Crone
- - 2 - - Sanbech
- - - - 2mk udj Egeland
under Skogestad
3 løber
LægsMand
Kield Andersen Crone

Skule Olsen
Peder Tostensen
Jacob Elefsen
Sigbiørn Borgersen Soldat
Ole Hansen
Hans Jacobsen Soldat


37

40
41
38
26
19
25

Ole Hansen gift gaard

19

68

- - - - 16mk udj Egeland
under Skogest.
1-1bp Øritsland
1 - - - - Øvre Løvaas
- - 1-8 mk udj Ø.Aamod
3 løber
LægsMand
Torgius Olsen Egeland Sk:

Ole Pedersen
Elef Tollachsen
Berrendt Jonsen
Tosten Tostensen Soldat
Torchild Edvardtsen


34

58
30
30
28
60

Lars Olsen
Torgius Olsen gift gr: Lægsm

22
34

69

35te Lægd

       
  1 lø 2 bp 10 mk i Ø. Aamod
1 - - - 14 mk i N: Løvaas
3 løber
LægsMand
Johannes Samuelsen

Berrendt Zachariasen
Ole Sivertsen
Car Jensen Skipper
Berrendt Jacobsen


40

50
70
51
48

Johannes Dannielsen
Brynniel Brynnielsen
Osmund Brynnielsen

20
19
17

70

- - - - 22mk udj N. Løvaas
- - 1-12mk Egeland under
Steenberg
1-1-12mk N:Aamod
- - - - 18mk Bramboe
- - 1-8mk udj Ø:Sourdal
3løber
LægsMand
Torgier Torchildsen Aamod

Jacob Gundersen
Anders Rasmusen
Hans Gulechsen
Peder Pedersen
Halvor Endresen


26

40
40
38
60
60

Jacob Pedersen
Hans Pedersen
Torgier Torchildsen gift gr: Lægs:

21
17
26

 

40 Lægd

       

79

3 løber i Aarstad LægdMand
Jens Stephensen

Carl Tollachsen
Tron Tronsen "Sclegd"
Anders Jacobsen
Jørgen Alvsen


32

38
30
38
29

   

80

- - 1 bp udj Ribland
- - 2 - - Aavendal
- - 1 - - Egeli i Svahejen
1- -2 - - i Midbøe
3 løber
LægsMand
Jacob Sigbiørnsen

Tollach Staalesen
Tønis Sigbiørnsen
Jacob Alvsen Egeli


50

56
40
50

Peder Tollachsen Decertert
Hans Jacobsen
Jacob Jacobsen Decertert
Anders Jacobsen

25
23
21
19

81

41te Lægd

       
  - - 2bp udj Midbøe
1 - - - 9mk udj Østerbøe
1 – 6mk Lille Regedal
2 – 7mk udj Gyland
3 løber
LægsMand
Gunder Gundersen

Peder Tollachsen
Svend Salvesen
Hans Elle
Gunder Michelsen
Svend Svendsen
Ole Larsen


30

40
37
58
44
40
60

Tor Olsen
Gund Gundersen gift gr: LægdsMand

18
30

82

- - - - 9 mk udj Gyland
2 – 12mk Hegdal
1-2-6mk Urdahl
21 mk i Aalgaard
3 løber
Lægs Mand
Jacob Nielsen Hegdal

Ingvar Brynnielsen
Ol [sic.] Tollachsen
Ommund Jensen
Enchen Inger
Anders Salvesen Soldat


42

42
50
53
27

Jørgen Andersen
Tormund Olsen Skoleholder

28
26

 

42de Lægd

       

83

1 løb 15 mk J St: Aalgaard
1-2-9mk Lindland
3 løber
Lægs Mand
Svend Jacobsen Lindland

Hoskuld Pedersen
Lars Salvesen
Torgier Iwersen


31

40
60
40

Lars Larsen Aalgaard
Torchild Larsen

34
18

84

2 løb – 15 mk udj Lindland
1 – 12mk Winnie
21mk i Drageland
Lægs Mand
Endre Salvesen Lindland

Hoskuld Olsen
Haagen Larsen


40

42
52

Salve Endresen i Søelægd
Lars Haagensen

18
21

 

43 Lægd

       

85

- - 1 – 12 mk i Drageland
- - 2 – 6 mk N:Saurdal
Egersund Skibbr:
1 - - - - Rodvelt
1 - - Lien
1 – 6 mk i Nodland i Heien
3 løber
Lægs Manden er
af Eggersunds Skibbr:
Peder Gundersen

Ole Pedersen Drageland
Morten Tronsen Soldat
Stephen Michelsen

Michel Ericsen
Rasmus Anbiørnsen
Ole Jacobsen Lien

 

40

29
27
26
.
.
32
40