Formulair

Til

En Nye Mandtals Roulle

Over

Søe Lægderne

Forfatted dend 3de Julj 1770

 

Soggendahls skibbrede

 

 

Log                

 

Tollach Sivertsen gl 26 aar

 

Cornelius Pedersen gl 40 aar

Sønner :       Peder Corneliussen fød 1763 – opholder sig hiemme

                   Ole Corneliussen fød 1767 – opholder sig hiemme

 

Lønning i Elven                   

 

Enken Marte Siversd.

Sønner :       Sivert Olsen fød 1754 – er hos moderen

 

Mol

 

Jørgen Evensen Lods gl 41 aar

Sønner :       Jacob Jørgensen fød 1760 – hos forældrene

                   Ellert Jørgensen fød 1765 – hos forældrene

 

Hans Sivertsen gl 39 aar

 

Dydland

 

Ole Torckildsen i Landlægd gl 50 aar

Sønner :       Ellert Olsen fød 1749

                   Tønis Olsen fød 1765

                   Sivert Olsen fød 1751 – er i Holand

 

Christen Andersen gl 65 aar

Sønner :       Knud Christensen fød 1755 – hiemme

 

Store Regedal

 

Johannes Smith gl 32 aar

Sønner :       Christopher Johannesøn fød 1769 – hiemme

 

Knud Sivertsen gl 50 aar

 

Løveland

 

Anken Anna Frøchen Jacobsdtr

Sønner :       Jacob Olsen fød 1744 – er i Holand

                   Gunder Olsen fød 1758 – hiemme

 

Niels Vermundsen gl. 25 aar

 

Regevig

 

Niels Olsen gl 29 aar

 

Lie

 

Ole Brynnielsen gl 37 aar lods

Sønner :       Knud Olsen fød 1765

                   Berrent Olsen fød 1768

 

Enken Bodel

Stiffsønner :  Lars Matiassen fød 1739

 

Knubedal

 

Berrendt Thomas Osmundsen gl 23 aar

 

Tor Freddrichsen i landlægd gl 40 aar

 

Ellef Elefsøn fød i landlægd 36 aar

Sønner :       Ellert Ellefsen fød 1763

                   Osmund Elefsen fød 1765

                   Lars Elefsen fød 1767

 

Reg

 

Jacob Larsen gl 50 aar

Sønner :       Anders Jacobsen fød 1740 – er i Holand

                   Lars Jacobsen fød 1743 – er i Holand

                   Jacob Jacobsen fød 1746 – hiemme

                   Ole Jacobsen fød 1753

 

Nordnes

 

Niels Mattiasen gl 52 aar

 

Nesvaag

 

Torckild Jonsen gl 56 aar Lods

 

Ingebret Larsen af landlægd gl 40 aar

Sønner :       Lars fød 1762 – hiemme

                   Ommund fød 1765 – hiemme

 

Omund Jensen gl 22 aar

 

Tor Enersen gl 43 aar

 

Marcus Larsen gl 56 aar

Sønner :       Ellert Marchusen fød 1735 – er i Holand

 

Immersteen

 

Knud Jacobsen Lods gl 41 aar

Sønner :       Jacob Knudsen fød 1763 – hiemme

                   Tollach Knudsen fød 1765 – hiemme

 

Enken Siri

Sønner :       Jon Olsen fød 1761 – hiemme

 

Jon Jonsen skipper ungkarl 34 aar – opholder sig hos Enken

 

Løgevig

 

Jacob Jacobsen gl 36 aar

Sønner :       Eschel Jacobsen fød 1761

                   Jacob Jacobsen fød 1768

 

Fridrich Hansen gl 38 aar

 

Aarhuus

 

Torgius Knudsen gl 70 aar

Sønner :       Knud Torgiusen fød 1743 – hiemme

                   Tønes Torgiusen fød 1748 – er i Holand

                   Daniel Torg: fød 1752 – i Bergen

                   Petter Torgiussen fød 1758 – hiemme

 

Lars Atlachsen gl 50 aar Lods

Sønner :       Aslach Larsen fød 1750 – hiemme

 

Vatland

 

Michel Ommundsen 56 aar af landlægd

Sønner :       Elef Michelsen fød 1759 – hiemme

                   Jens Michelsen fød 1764 – hiemme

                   Ommund fød 1769 – hiemme

 

Tosten Gundersen gl 55 aar er af landlægd

Sønner :       Ole Tostensen fød 1748 – hiemme

                   Jon Tostensen fød 1750 – er i Holand

 

Todhammer

 

Jacob Jacobsen fød i Landlægd 49 aar

Sønner :       Jacob Jacobsen fød 1751 er i Holand

                   Lars Jacobsen fød 1755 – hiemme

                   Jacob Michael Jacobsen fød 1762 – hiemme

 

Hans Elefsen og fød i Landlægd 34 aar

Sønner :       Elev Hansen fød 1760 – hiemme

                   Gabriel Hansen fød 1766 – hiemme

                   Lars Hansen fød 1770 – hiemme

 

Disse her effterskrevne eer Anrolerede med boer paa Lands Gaarder

 

Haneberg Landslægd

 

Berrendt Knudsen gl 58 aar

Sønner :       Søren Brun fød 1749 – hiemme

                   Conrad Hendrich Berrendtsøn fød 1753 – hiemme

 

Ole Olsen gl 40 aar

 

Lindland Landslægd

 

Endre Salvesen har været soldat har en søn fød i Søelægd

Sønner :       Salve Endresen fød 1751 – hiemme

 

Frøyland Landslægd

 

Sivert Olsen gl 32 aar

 

Goudeland Landslægd

 

Peder Olsen gl 53 aar

 

Urdal Landslægd

 

Ommund Jonsen gl 50 aar

 

Bercheland Landslægd

 

Rasmus Chrestensen gl 42 aar

 

Øvre Løvaas

 

Torchild Edvardsen gl 60 aar

 

Nedre Løvaas

 

Carl Jensen gl 53 aar

 

Aarstad

 

Tron Tronsen gl 32 aar

 

Houg

 

Besse Smidth gl 42 aar

Jacob Jacobsen Smidth gl 32 aar

 

Midtbøe

 

Peder Tollachsen

 

Husmænd og Inderster

 

Log

 

Ole Larsen gl 52 i landlægd

Sønner :       Jacob Olsen fød 1758 – hiemme hos faderen

 

Sivert Tollachsen gl 60 inderst

Sønner :       Andreas Sivertsen fød 1748 – opholder sig hos faderen

 

Tron Olsen gl 85 aar inderst

 

Mol

 

Peder Salvesen gl 35 aar i landlægd

Sønner :       Salve Pedersen fød 1767 – hiemme

 

Tollach Tollachsen gl 40 aar

Sønner :       Jacob Tollachsen fød 1758 – hiemme

 

David Olsen Lods gl 30 aar

Sønner :       Ole Davidsen fød 1768 – hiemme

 

Anders Larsen gl 85 aar – inderst

 

Erich Olsen gl 36 aar - inderst

 

Gysingfiorden

 

Tønis Rolfsøn gl 36 aar i landlægd

Sønner :       Hans Tønissen fød 1769 – hiemme

 

Sigbiørn Elefsen gl 55 aar i landlægd

Sønner :       Berrendt Sigbiørnsen fød 1749 – er i Holand

                   Ellert Sigbiørnsen fød 1760 – hiemme

 

Hanebergs grund

 

Sigbiørn Larsen i landlægd

Sønner :       Lars fød 1762 – hiemme

                   Gunner fød 1765 – hiemme

                  Staalle Mathias fød 1770 – hiemme

 

Børrild Børrildsen gl 50 aar

 

Aave

 

Tormund Hansen Lods gl 61 aar

Sønner :       Svend Tormundsen fød 1738 – hiemme

                   Hans Tormundsen fød 1743 – hiemme

                   Tønis Tormundsen fød 1746 – er i Holand

 

Tollach Aave skipper gl 30 aar

Sønner :       Carl Tollachsen fød 1767

 

Skaraas grund (Landlægd)

 

Enken Marite Magrete

Sønner :       Tønis Winter Larsen fød 1744 – hiemme

                   Sivert Larsen fød 1747 – hiemme

 

Ole Olsen gl 50 aar

 

Tønnis Winter Skipper gl 32 aar

Sønner :       Wilhelm Mattias fød 1766 – hiemme

                   Niels Bovids fød 1769 – hiemme

 

Wilhelm Willumsen gl 65 aar – inderst

 

Ole Gundersen gl 79 aar - inderst

Sønner :       Gunder Olsen fød 1730 - hiemme

 

Regevig

 

Gunder Jacobsen gl 42 aar

Sønner :       Jacob Gundersen fød 1767 hiemme

 

Jacob Sivertsen gl 53 aar

Stiffsønn :     Ole Olsen fød 1758 – hiemme

 

Lie

 

Rolv Rovlsen gl 40 aar fød i landlægd

Sønner :       Berrendt fød 1761 – hiemme

 

Søren Larsen gl 28 aar fød i landlægd

Sønner :       Knud Larsen fød 1764 – hiemme

 

Brynniel Olsen gl 76 aar

Sønner :       Berrendt fød 1762 – hiemme

                   Jon fød 1765 – hiemme

 

Jacob Brynnielsen skipper gl 40 aar

Sønner :       Berrent Thomas Jacobsen fød 1765 – hiemme

 

Lars Larsen gl 37 aar

Sønner :       Lars Larsen fød 1770

 

Nordnes

 

Hans Hansen gl 43 aar Lods

Sønner :       Jacob Hansen fød 1751 hiemme

 

Nesvaag

 

Niels Taraldsen  gl 74 aar – inderst

 

Biørn Torgiusen Lods gl 52 aar

Sønner :       Torgius Biørnsen fød 1749 – er i Holand

                   Jon Biørnsen fød 1752 – hiemme

 

Immersteen

 

Tønis Berrendtsen Lods gl 49 aar

 

Lars Christophersen gl 39 aar

Sønner :       Christopher Dahl fød 1767 – hiemme

 

Jacob Jacobsen Stølevig gl 29 aar

 

Tor Osmundsen gl 60 aar

 

Tønis Halvarsen gl 36 aar

Sønner :       Tønis Tønisen fød 1765 – hiemme

 

Niels Erichsen Lods gl 74 aar

Sønner :       Ole Nielsen fød 1748 – hiemme

En Stiffsøn kom i SøeLægd da han var 7 uger gl heder Ole Christensen fød 1753 – hiemme

 

Lars Nielsen gl 56 aar

Sønner :       Peder Larsen fød 1751 – hiemme

 

Ahser Michelsen gl 36 aar i landlægd

Sønner :       Hans Ahsersen fød 1762 – hiemme

                   Christian fød 1764 – hiemme

                   Per Ahsersen fød 1767 – hiemme

 

Brynnield Persen gl 27 aar – inderst opholder sig hos Ahser

 

Svend Brynnielsen fød i Landlægd 20 aar

Sønner :       Brynniel Svendsen fød 1765 – hiemme

 

Enken Guri

Sønner :       Michel Gundersen fød 1735 – tiener i Landlægd paa Schogestad

                   Gunder Jacobsen fød 1762 - hiemme

 

Hegdals grund (Landlægd)

 

Lars Michelsen gl 46 aar fød i Landlægd

Sønner :       Halvar Larsen fød 1755 – hiemme

                   Michel Larsen fød 1759 – hiemme

                   Lars Larsen fød 1767 – hiemme

 

Berrendt Jacobsen Braasund gl 46 aar

Sønner :       Christopher Berrendtsen fød 1766 – hiemme

 

Aarhuus

 

Ole Olsen gl 26 aar

Sønner :       Tønis Olsen fød 1767 – hiemme

                   Ole Olsen fød 1770 – hiemme

 

Jacob Hoschuldsen gl 37 aar skipper

Stifsønner :   Ole Andreas Ommunden fød 1762 – hiemme

                   Ommund fød 1766 – hiemme

 

Vatland

 

Gunder Tostensen gl 30 aar er uden Lands

 

Gylands grund (Landlægd)

 

Tor Gundersen gl 49 aar Lods

 

Ole Gundersen gl 51 aar

Sønner :       Gunder Olsen fød 1754 – hiemme

                   Lars Olsen fød 1755 – hiemme

                   Ole Olsen fød 1758 – hiemme

 

Hans Jansen gl 40 aar

 

Matias Jansen fød 1755 er hos broderen Hans i Mong

 

Fredrich Fredrichsen fød i Landlægd gl 44 aar

Sønner :       Andreas Fredrichsen fød 1762 – hiemme

 

Enken Ingebor AtlachsDatter - inderst

Sønner :       Lars Larsen fød 1749 – farer fra Bergen

                   Ole Hoschuldsen fød 1754 – hiemme

 

Frøyland Landslægd

 

Jens Jensen Smith gl 53 aar – hiemme paa Frøyland

 

Houg Landslægd

 

Jacob Christophersen gl 25 aar – hiemme paa Houg

 

Anders Larsen gl 52 aar – inderst – hiemme paa Houg

 

Fiddie Landslægd

 

Atlac Atlachsen gl 32 – Inderst – hiemme

 

Immersteens grund

 

Lars Olsen gl 50 aar

Sønner :       Olle Larsen fød 1751 – hiemme

                   Ellert Larsen fød 1761 – hiemme

                   Lars Larsen fød 1766 – hiemme

                   Ellev Larsen fød 1768 - hiemme