Formulair

Til

En Mantals Roulle

Over

Beboerne J

Lade og Stransidder Pladserne
Forfattet dend 3de Julj 1770

 

Soggendals Strand

 

Navne paa Fædrene med deres Sønners opsetnings og Tieniste Drenge

FødeStæd

Hvor mange Sønner Opsetnings og tieniste Drenge

Alder

Aar

Opholds stæd

Forklaring hvormed de sig nærer, med skibe

Berrendt Elle Skipper gl 50aar

har 3de Sønner

Hans Elle er Sygelig

Niels Elle

Conrad Frederich Elle

 

 

Alle 3 fødde paa Soggendals Strand

 

                        3

 

 

 

hos Mons. Elle er

hans broder

Hans Elle gl: 64

Oldermand

 

 

11 ½

9

7 ½

 

 

 

hiemme

 

Jacob Tronsen Log Skipper gl 34

har 1 Søn Mattias Jacobsen

 

født paa Stranden

 

                        1

 

3

 

hiemme

 

Theophiles Bovids Skipper gl 33

har 1 Søn Berrendt Gabriel

 

født paa Stranden

 

                        1

 

Hos Theophilus Bovids er hans Fader Mattias Willumsen gl: 62

 

1 ¼

 

hiemme

 

Mons Berrendt Bowids gl 59 aar

 

 

 

 

 

Willum Smith Skipper 46 aar

 

 

 

 

 

Enken Mad:me Anne Catarina Kirsebom haver 3de Sønner

Gabriel Jacobsen Skipper

Theophilus Bovids Jacobsen

Hans Bovids Jacobsen

 

 

født paa Bøe

født paa Bøe

født paa Bøe

 

 

                        3

 

 

23

21

18

 

 

 

- - - - -

Hiemme for sin Moder

 

 

 

Permiteres og Reyst til Holland i foraaret 1770, aflagt sin troskabs Eed at tiene hans May:st til Søes

Asser Gundersen  Lods gl 48

har 2de Sønner

Gunder Assersen

Lars Assersen

 

 

fødte paa Stranden

 

 

                        2

 

 

7

1

 

 

hiemme

 

Ole Skaffer i Landlægd har

1 Søn Tønes Olsen gl: 16 aar

 

født paa Stranden

 

 

 

16

 

Hiemme

 

Peder Olsen gl 36 aar har

2de Sønner

Jacob Pedersen

Christopher Pedersen

 

 

født paa

Stranden

 

 

                        2

 

 

13

7

 

 

Lars Christophersen fød i Landlægd

har 1 Søn Toer Larsen

 

født paa Stranden

 

                        1

 

3

 

 

Bjørn Carelsen gl. 76 aar

 

 

 

 

 

Ellert Jacobsen gl. 72 aar

 

 

 

 

 

Sivert Jacobsen Lods gl.49 aar

har 1 Søn Jacob Sivertsen

 

født paa Stranden

 

                        1

 

18

 

 

Johannes Kiærandsen fød i Land Lægd har 3 Sønner

Kield Johannissen

Johannes Johannessen

Oval Johannessen blind paa Øye

 

 

født paa Stranden

 

 

                        1

                        1

                        1

 

 

23

20

15

 

 

Enken Karen Halvardsdatter

har 1 Søn Navnlig

Jacob Salvesen

 

født paa Stranden

 

                        1

 

9

 

 

Aanen Aanensen gl. 28 aar

 

 

 

 

 

Enken Ingebor Pedersdatter

har 1 Søn Peder Aanensen gl 30

 

født paa Stranden

 

                        1

 

30

 

 

 

farer fra Holland Ernærer Sig af Søe farten overreyste 1766

Enken Karen Lars Datter har

1 Søn Lars Jacobsen

 

født paa Stranden

 

                        1

 

27

 

 

farer fraa Holland Ernærer Sig af Søe farten overreyste fra Bergen til Holland 1766

Lars Svendsen gifft gl: 28 aar

 

 

 

 

 

Peder Smed har 1 Søn Navnlig Erich Pedersen

 

fød i Egersund

 

                        1

 

7

 

 

Biørn Skomager har 1 Søn Navn

lig Freddrich Biørns:

 

født her paa

Stranden

 

                        1

 

1

 

 

Berrendt Hettleskog fød i Land Lægd haver 3 Sønner

Jacob Berrendts:

Jan Christian Berrendtsen

Jacob Tønis Berrendtsen

 

 

født her paa

Stranden

 

 

                        3

 

 

23

12

9