Avskrifter fra Sokndal

 Specification
Over de udj Sogendal hiemme hørende fartøyer
beskreven af Navn Fasong dr. alder hvor bygde
pro Anno 1767
 

Skippernes Navne

Skibenes
Fasong

Skibenes
navne

dr effter
Maale
bref

hvad stæd
bygd

naar
bygd

Thiophelus Bowitz

Galiatz

Haabet

9

Grimstad

1753

Hans Sivertsen

Jagt

Elisabet

7 ½

ved Flæchefiord

1756

Jachob Hoskoldsen

galiatz

Kristina

15

Christiansand

1761

Berent Jachobsen

Jagt

Haabet

2

Tønsberg

1754

Carl Jensen

galiatz

Ebenezer

13

Arendal

1760

Jachob Brønielsen

Hukkert

Katten

4

Sogendal

1742

Berent Nilsen Elle

ditto

de 5 brødre

10

Christiansand

1765

Ellert Jachobsen

ditto

3de brødre

6 ¾

Sogendal

1765

Willum Christophersen

Krejert

Frøchen Elisabet

6

ditto

1741

Lars Larsen

Hukert

-

-

ditto

1765

Olle Kieland ej
veret i farten dette aar

Krejert

Fortuna

6

Sogendal

1733

Jachob Trondsen Loug

Jagt