Avskrifter fra Sokndal

Specification

 

Over lægsmændne udi Jedderen og

Dahlernes fogderie Anno 1761

Det første Stavangerche Hr Capitain Lindes Compagnie

 

Lægs Mændenes Navne

Hos Hvem Munderingen er Beliggende

 

 

28de Lægd

 

1759 Lars Eilufsen Hetleskoug

Anders Netland

1764 Einer Sørensen Elvestrøm

 

 

 

1759 Osmund Haaversen Østre Barestad

Har Munderingen

 

 

29de Lægd

 

1755 Lars Eilufsen yttre Mydland

Har Munderingen

1764 Bernt Svændsen Bache

1761 Omund Lille Rosβeland

 

 

1754 Lars Larsen Lille Aalgaard

Lars Tallachsen yttre Mydland

1764 Tollach Sørensen Lille Aalgaard

1764 Torchel Svendsen Bache

 

 

30de lægd

 

1750 Hans Pedersen Omdall

Søren Lille Omdall

1764 Torkild Torsen Løetoft

 

 

 

1756 Lars Hansen Neder Mysβe

Har Munderingen

1764 Søren Pedersen Lille Omdahl

 

 

 

31de lægd

 

1755 Rolf Larsen Aarrestad

Salve Mydland

1764 Erich Hansen Aarestad

 

 

 

1755 Sigbiørn Rasmussen Gudahl

1759 Lars Eilufsen Mydland

 

 

32de lægd

 

1755 Peder Arrewald

Har Mundringen

1764 Nathan Thorgiersen Sollie

 

 

 

1759 Kiedel Anderβen Toxen

Har Munderingen

 

 

33de lægd

 

1758 Tron Salvesen Bradsberg

Har Munderingen

 

 

1755 Tollach Iwersen Gaudland

Har Munderingen

1761 Knud Gunderβen Steenberg

Har og Munderingen

 

 

34de lægd

 

1755 Skule Olsen Stennsland                  

død - Tosten Schifweraas

1764 Peder Tostensen Schiæfveraas

 

 

 

1755 Ole Pedersen Ørsland

1758 Berent Omod

1764 Ellef Ellefsen Cronen

 

 

 

35de lægd

 

1759 Johannes Samuelsen Øfre Aamod

Har Munderingen

 

 

1759 Berent Zachariasen Øfre Aamod

Har Munderingen

 

 

36de lægd

 

1754 Giermund Fiddie

Har Munderingen

 

 

1759 Ewend Aanensen Eegelien

Atlack Frøyland

 

1764 Siwert Atlacksen Frøyland

 

 

37de lægd

 

1755 Jacob Jacobsen Neder Rægeland

Har Munderingen

 

 

1748 Erick Iwersen Rægeland

Ole Gundersen Øfre Rægel:

1764 Gunder Mikelsen Houge

 

 

 

38de lægd

 

1751 Jacob Gundersen Birkeland

Søren Tollachsen Støle

 

 

1758 Torgier Aanensen Skogestad

Jacob Birkeland

 

 

39de lægd

 

1751 Jacob Seelebøe

Jan Kielland – død

1764 Berent Knudsen Hanneberg

Har og Munderingen

 

 

1747 Tollack Staalesen Ribland

Jacob Ovendahl

 

 

40de lægd

 

1750 Knud Johansen Aarstad

Jens Jensen ibm.

1764 Anders Jacobsen Aarstad

 

 

 

        Steffen Tronsen Bøe

Har Munderingen

1764 Jens Steffensen Bøe

 

 

 

41de lægd

 

1754 Gunder Mickelβen Lille Rægedahl

Har Munderingen

1761 Svend Salvesen Bøe

 

 

 

1755 Omund Jenβen Urdahl

Anders Jørgensen Urdahl

 

 

42de lægd

 

1755 Lars Salvesen Store Aalgaard

Har Munderingen

1764 Tønnes Omundsen Lindland

 

 

 

1755 Endre Salvesen Lindland

Har Munderingen

 

 

43de Lægd

 

Eggersunds Schibrede

 

1759 Endre Rodwelt

Salve Sourdahl

1764 Mickel Nodland i Heyen

1764 Ole Pedersen Drageland

 

 

1747 Ole Torkildsen Punterwold

Har Munderingen

1761 Mickel Kydland