Avskrifter fra Sokndal

Sjelemanntall 1758
Sogendal Præstegield

Store Aalgaard
     Lars 45, Guri 43, barn : Salve 18, Lars 16, Thor 14, Inger 12, Guri 8, Abel (dtr.) 6, Torkil 3, innerst : Barbara 70, Lisbet 24
     Jacob 21, husmann, Berte 34, barn : Lars 1½.
     Peder 70, Anne 60, barn : Giøa 28, Anne 25, Hoskuld 24

Lille Aalgaard
     Lars 36, Mette 26, barn : Hans 4, Lars 2, Guri 14, tjener
     Jacob 27, Guri 26 Innerst : Lars 67, Kirsti 68, Barbara 3, Lars 14, tjener

Øvre Aamod
     Daniel 48, Gunild 37, barn : Hans 18, Anne 4, Siri 1½, innerst: Salve 80, Anne 76
     Ole 69 husmann, Ragnej 39, barn : Ingeborg 3
     Sivert 40 smed, husmann, Karen 60
     Trine 47, enke, barn : JohAnnes 23, Maria 18, Samuel 12, Karen 3
     Brynild 49 husmann, Inger 50, barn : Brynild 7, Osmund 5, Peter JohAnnes 2
     Bernt 34, Ingeborg 36, barn : Stine 7, Berte 4, Ingeborg 1½, innerst : Steenvor 60, Birte 64

Nedre Aamod
     Hans 40, Agott 34, barn : Ellef 12, Ole 9, Anders 5, Hans ½, Karen 16, tjener
     Lars 50, Torbor 64, Astri 16, tjener

Aarhuus
     Torgius 58, Margrete 40, barn : Knud 14, Anne 12, Tønnes 10, David 6, Gabriel 4, Gabriel 52 oppsett
     Elling 40 husmann, Helga 36, barn : Guri 9, Margrete 4, Anders 2, Marthe 70, huskvinne, Malene 34, huskvinne, barn : Ellif 1½
     Thor 50, Anne 60 tjenere : Inger 24, Abel 18

Aarstad
     Jacob 67, Lisbet 63, barn : Ingebor 32, Jacob Andreas 22, tjener
     Anders 26 husmann, Marte 32
     Tollak 59, Todni 46, barn : Halvor 26, Trine 15, Ingeborg 80 oppsett
     Jens Jensen 32, Elken 24, barn : Jens Hendrik 2, tjenere : Karen 28, Jørgen 24, Kirsti 15
     Knud Jonsen 57, Anne 48, barn : Ellen 26, Trine 15, Tori 7
     Carl 26, Guri Malene 26, barn : Ingebor Kirstine 3, Ingebor ½, tjenere : Sille 18, Sille Marie 10

Aasuold
     Borger 60, Ingebor 56, barn : Sigbiørn 17, tjenere : Rakel 22, Ole 16
     Peder 40, Malene 30, barn : Tollak 8, Borger 5, Peder 2, Berte 22 tjener

Aavendahl
     Jacob 40, Berte 36, barn : Hans Wilhelm 12, JohAnne Kirstine 8, Ellef 6, Guri 3, Giertrud 1½ Oppsett : Sigbiørn 74, JohAnne 79
     Tønnes 37, Siri 34, barn : Mette Marie 9, JohAnne 7, Jacob 5, Simon 3, Peder ½, Kirsten 15 tjener

Kirke Bøe
     Jacob 39, Anne Cathrine 40, barn : Karen 10, Gabriel 9, Theophilius 7, Hans 5, Margrete 1¾, tjenere : Anne 60, Ingebor 30, Siri 24, Ole 22, Jacob 20, Gunild 20, Karen 14

Midt Bøe
     Stephan 48, Ingeborg 45, barn : Barbara 23, Berte 21, Jens 20, Ane Gurie 15, Ingeborg 12, Malene 6, Tønnes ½
Husmenn :
     Knud 44, Anne 40, barn : Malene 9, Lars 4
     Aase 80 huskvinne
     Torgier 62, Guri 64
     Thor 34, Ingeborg 27, barn : JohAnnes ½
     Lars 34, Anne 40, barn : Guri 9, Rasmus 5
     Nils 32, Gunild 45, barn : Cornelies 4
     Anne 51, Ingeborg 70, Maren 14, Karen 40
     Anne 60, Ane Gurie ½

Østre Bøe
     Isak 53, barn : Guri 19, Salve 15, Rasmus 12, Isaak 9, Karen 60 oppsett
     Inger 47 huskvinne, barn : Lars 14
     Lars 40 lensmanden, Inger 40, barn : Soland 12, Ane Malene 9, Inger 6, Andreas 3, tjenere : Sidsel 53, Stehpen 23, Ingebor 15

Bache
     Knud 75, Helga 75, barn : Else 43, Torkil 33, Peder 29, Anne 27, Bernt 25, tjenere : Barbara 24, Tønnes 12
     Tønnes 26, Marthe 26, barn : Ane Marn 1, tjenere : Pernille 16, Malene 10

Østre Barrestad
     Ole 50, Malene 49, barn : Ingeborg 13, Gunder 10
     Osmund 35, Anne 30, barn : Malene 2, Marte ¼, oppsett : Håver 58, Malene 70, Birte 24 tjener
     Ommund 46, Ingeborg 46, barn : Rasmus 7, Nathaniel 4, Aagoth 80, oppsett
     Torgius 40, Ellen 40, barn : Ole 12, Simon 10, Lars 7, Torgius 5, Ole 60 oppsett, Kirsti 34 tjener
     Gunder 34, Marthe 34, barn : Malene 9, Jørgen 6, Ingeborg 1, Anne 33 tjener
     Tosten 33, Malene 40, barn : Guri 9, Christen 5, JohAnnes 3, Gundvor 80 Oppsett
     Bernt 44, Anne 28 tjenere : JohAnnes 56, Brynild 15
     Hans 87 husmann, Berte 92
     Asser 66, Gunløv 52

Vestre Barrestad
     Jacob 46, Torborre 47, barn : Bernt 14, Lisbeth 11, Ingebor 8, Torbor 3, Toral 8 fostersønn, Karen 21 tjener
     Anders 45, Siri 39, barn : Gunlov 12, Ellen 7, Peder 3, Peder 14 tjener
     Hoskuld 46, Anne 32, barn : Inger 11, Anne 7
     Tosten 62, Anne 66 tjenere : Marthe 40, Jacob 10

Bielland
     Jacob 40, Inger 40, barn : Gunder 14, Karen 6, Tosten 4, Gunder 2, Karen 80 oppsett
     Ole 62 husmann, Aase 46, barn : Torgius 12, Gunder 10, Joen 7, Guri 5 uger
     Gunder 36, Gunild 32, barn : Tosten 6, Jacob 2, Tosten 24 tjener

Bircheland
     Jacob 38, Torbor 40, barn : Helge 8, Kari 6, Inger 4 tjenere : Lisbeth 20, Gunder 18,  Ambiørn 76, Siri 76, Anne 22 oppsettfolck
     Christen 60, Helga 60, barn : Joen 20, Anders 11 tjener
     Rasmus 23, Kari 24, barn : Siri 4, Guri 2, Ole 1

Berglyd
     Torkild 26, Kirsti 32, barn : Gunder 6, Mette ½
     Halvor 40, Marie 40, barn : Barbara 16, Thor 6, Tori 3, Brynild 12 tjener

Braniboe
     Gulek 56, Aagoth 56, barn : Hans 38, Ingeborg 33

Bransberg
     Tron 30, Ingeborg 27, barn : Ole 5 uger Oppsett : Ole 54, Ingeborg 60 tjenere : Anne 24, Lars 11

Crone
     Ellef 62, Gundvor 62, barn : Astri 26, Ellef 24, Lisbeth 15
     Niels 54, Karen 40, barn : Giermund 3½

Draland
     Haagen 50, Malene 43, barn : Malene 18, Guri 15, Inger 12, Lars 10, Biørn 2
     Peder 30, Marthe 37, barn : Anne 4½, Jacob 2½, Tosten 7 uger Oppsett Mette 70, Gunder 32, Berte 21 tjener

Dydland
     Christen 56, Gunild 48, barn : Karen 22, Margrete 19, Anders 17, Anne 13, Søren 11, Knud 2, Anders 76 oppsett
     Lars 35 husmann, Lisbeth 36, barn : Karen 18, Ole 6, Even 3, Ellert ½
     Ole 37, Karen 38, barn : Anne 14, Torkil 12, Ellert 9, Sivert 7, Ellen 1

Egeland i Sire-Hejen
     Lars 40, Marthe 40, barn : Guri 15, Jacob 14, Lars 10, Astri 5
     Hans 54 husmann, Ranni 45, barn : Rackel 5

Egeland ved Steenberg
     Lars 56, Aagoth 58 tjenere : Lars 30, Gunild 19, Kirsten 17

Egeli ved Mydland
     Lars 48, Guri 32, barn : Nils 5, Ellef 4, David 3, Anne 1, Anne 78 oppsett
     Atlach 46, Kirsti 33, barn : Berte 11, Siri 8, Kirsti 4

Egeli i Svahejen
     Jacob 46, Bodel 46, barn : Lars 18, Alf 16, Jacob 10, Anders 8

Egeli i Sirehejen
     Siri 40, barn : Karen 9, Hans 7, Jacob 6, Even 23 tjener
     Lars 30 husmann, Inger 32, barn : Jacob 3, Karen 1

Eja
     Tosten 40, Guri 42, barn : Gunder 14, Ingebor 12, Karen 10, Marthe 8, Anne 4
     Joen 40, Berte 36, barn : Lars 14, Tønnes 12, Karen 9, Ommund 7, Joen 2, Lars 80 oppsett
     Jacob 43, Anne 25, barn : Gunder 13, Torbor 10, Ingebor 6, Anne 4, Simon 2, Marthe 40 tjener
     Torkel 50, Marthe 50, barn : Ole 24, Haaver 16, Ellef 12, Gietlef 24 tjener

Elvestrøm
     Lars 36, Siri 36, barn : Peder 14, Rasmus 12, Ester 10, Agoth 4, Siri ½, Astri 86 oppsett
     Mikel 60, Marthe 60, barn : Kirsten 28, Anne 18
     Daniel 32, Groe 29, barn : Astri 10, Siri 6, Berte 2

Evje Yttre
     Tollef 36, Ellen 28, barn : Marthe 6, Omund 4, Siri 2, oppsett : Svend 50, Kirsti 50, tjenere : Marthe 18, Anne 15
     Sigbiørn 68, Karen 60, barn : Knud 28, Guri 23, Torbor 20, Enok og Ellen, begge 9

Evje Indre
     Oval 50, Gunvor 45, barn : Stenvor 16, Ingebor 12, Eleonora 10, Inger ½, Inger 90 oppsett
     Omund 45, Gitlou 37
     Tollack 26, Gunild 28, barn : Tollak 3, Kirstj 50 tjener

Fiddie
     Giermund 43, Siri 31, barn : Astri 11, Jacob 7, Atlak 3, Ingebor ¼ oppsett : Jacob 65, Ingebor 65, tjenere : Malene 40, Svend 30
     Guri 45, enchen, barn : Atlak 16, Joen 11

Frøiland
     Taral 57, Ranni 51, barn : Berthe 26, Peder 14, Anders 8, Turi 6
     Jens 42 husmann, Elken 53, barn : Anne 28, Karen 14, Niels 7, Guri 12 uger
     Frøchen 60 enchen, barn : Karen 19, oppsett : Helga 70, Anne 60, tjenere : Ingebor 24, Svend 23, Aagoth 73 huskvinne
     Atlak 41, Anne 46, barn : Sivert 15, Guri 11, Zidsel 8, Ole 3, Marthe 24 tjener
     Beerthe 59 huskvinne, barn : Bernt 24, Karen 14
     Gitlou 60 husmann [?], barn : Niels 24, Anne 18

Frotlog
     Knud 31, Berte 36, barn : Karen 4
     Ole 38, Giertrud 49, barn : Torbor 22, Peder 9, Joen 7, Guri 4, Sara 1
     Haaver 56, Kirsti 36, barn : Ellef 4, Aase ½, oppsett : Niels 70, Barbara 67, Marthe tjener

Goudland
     Tollak 51, Inger 46, barn : Aase 24, Iver 21, Karen 11, Gunder 9, Torbor 5
     Aanen 56, Berthe 70, barn : JohAnne 36
     Peder 39, Askier 42, barn : Ole 11, Birte 10, Jofred 5, Guri 10 uger

Grov
     Ole 42, Guri 36, barn : Ingebor 14, Ole 12, Torbor 9, Borger 7, Christian 4, Berte ½, Torbor 64 oppsett

Guddal
     Anders 39, Mette 34, barn : Lisbet 5, Lisbet 80 oppsett
     Sigbiørn 36, Berte 34, barn : Rasmus 7, Lisbet 5, Thor 4

Gulland
     Ole 42, Guri 36, barn : Ingebor 14, Ole 12, Torbor 9, Borger 7, Christian 4, Berte ½, Torbor 64 oppsett

Gylland
     Ole 47, Guri 43, barn : JohAnne 20, Lars 14, Sivert 12, Thor 10, Live 9, Birte 8, Oli 5, Guri 1½
     Joen 49 husmann, Inger 51, barn : Hans 21, Jacob 18, Berte 11, Joen 8, Inger 5, Matis 2
     Birte 28 enchen, barn : Svend 3, Siri 28 tjener
     Svend 20, Ragnil 26, barn : Torgius ½ oppsett : Gunder 60, Berte 63 tjenere Siri 34, Atlak 14

Haaland
     Marthe 55 enchen, barn : Kierval 24, Lars 23, Mette 20, Joen 14, Ellef 12, Siri 10
     Ole 36, Marthe 32, barn : Asbiørn 18, Mette 12
     Mikel 51, Halgier 51, barn : Birte 21, Niels 14

Haaland i Vigen
     Ansteen 41, Eli 42, barn : Siri 12, Svend 10, Barbara 8, Asbiørn 6, Karl 2

Hanebierg
     Jan Kielland 65, Guri 51, oppsett, tjenere : Torbor 32, Ole 19, Barbara 17
     Malena 48 huskvinne
     Aase 59 huskvinne
     Karen 72 huskvinne, barn : Berte 32
     Berte 40 huskvinne, barn : Torgius 10, Bernt 7
     Knud Biørnsen 71, oppsett : Besse 36, Frøchen 30 tjenere : Giøa 36, Marie 26
     Børild 40 husmann, Lisbet 28, barn : Tori 6, Marie 1
     Karen 24 enchen, huskvinne, barn : Anne 11, Karen 5
     Torbor 23 huskvinne
     Sigbiørn 24 husmann

Hægdal
     Erik 60, Ingebor 50, barn : Ingebor 20
     Joen 67 husmann, Guri 60
     Anne 70 huskvinne
     Jacob 32 husmann, Torbor 53, barn : Marthe 8, Ommund 7
     Biørn 30 husmann, Kirsten 28, barn : Marthe 4, Tønnes 2
     Lisbet 63 huskvinne
     Lars 46 husmann
     Christopher 36, Guri 38, barn : Zidsel 10, Astri 6, Rackel 1¼, Guri 3 uger
     Hans 60 husmann, Kirsti 60, barn : Astri 41, Amaila 21

Immersteen
     Ole 31, Siri 31, barn : Joen 2, Sivert 18 innerst, tjenere : Guri 22, Inger 16, Beret 14
     Niels 57 husmann, Astri 46, barn : Asselene 16, Ole 11, Ole 3
     Hans 77 husmann, Marthe 38, barn : Karen 1½ Tron ½
     Helge 38 hus[kvinne]
     Jacob 76, Guri 80, barn : Anne 31, Knud 29 tjenere : Lisbet 26, Peter 8
     Jacob 68 husmann, Inger 60, barn : Jacob 16
     Sigbiørn 50 husmann, Guri 46, barn : Inger 4
     Peder 68 husmann, Anne 62, barn : Knud 14
     Thor 51 husmann
     Jacob 50 husmann, Marthe 68
     Stine 31

Hetleskov
     Torkel 37, Berte 28, barn : Guri 8, Siri 4, Anne ½, Guri 63 oppsett, tjenere : Jacob 19, Marthe 16

Hove
     Anders 69, Giertrud 55, barn : Berte 27, Steinvor 21, Osmund 14
     Guri 50, Marta 43 husfolck
     Hans 47 husmann, Barbara 55, barn : Sara 19, Lars 15
     Ingeborg 60 encken, barn : Jacob 19, Karen 16
     Ole 60 husmann, Anne 36, barn : Guri 4½
     Hoskuld 30 husmann, Anne 30, barn : Sivert 2
     Mickel 30, Gitlev 28, barn : Robert 4, Giertrud 1/12
     Anne 66 huskvinne
     Inger 44 enke, barn : Lars 13, Guri 9
     Osmund 40 husmann, Astri 40, barn : Marte 12, Jacob 10, Omund 4½
     Peder 50, Guri 48, barn : Osmund 21, Sivert 18, Torgius 13

Kielland
     Margrethe 54, enke, innerst : Guri 80, Ole 42, tjenere : Ellen 28, Helga 28, Helga 14

Knubdahl
     Osmund 52, Brønild 51, barn : Torbor 23, Rackel 17, Tollack 15, Bernt 12, Anne 8
     Samuel 28 husmann, Guri 20
     Torkild 48 husmann, Anne 48
     Thor 25, Guri 24, barn : Ellen og Abel, begge 1, oppsett : Knud 68, Berte 38, Berthe 26 tjener

Lie
     Mathis 52, Bodel 48, barn : Lars 19, Ingebor 17, Karen 17, Hellene 8, Ståle 80 oppsett
     Erik 66, Karen 64 oppsett og innerst
     Bryneld 62 husmann, Marthe 62, barn : Else 36, Signi 28, Bernt 10
     Anne 79
     Bernt 37, Guri 23, Berte 16
     Lars 75, Guri 62, barn : Inger 27, Lars 25
     Ole 39, Aase 30, barn : Gunder 4, Lars 2
     Halvor 39, Guri 50, hennes barn : Catharine 18, deres barn : Rachel 14
     Jacob 27, Giertrud 25

Lindland
     Endre 36, Aase 39, barn : Salve 7, Rakel 5, Søren 1½, Adlov 24 tjener
     Torgier 43, Astri 36, barn : JohAnnes 4, Ivar 2, Aase 84 oppsett, Aase 18 tjener
     Tønnes 24, Zidsel 27, Anne 57 oppsett, tjenere : Aase 30, Marie 27, Hans 12

Loeg
     Sivert 48, Kirstine 48, barn : Marie 15, Tollack 14, Andreas 10, Kirstine 10, JohAnne 28 tjener
     Ole 30 husmann, Dorte 24
     Tron 66, Anne 56, barn : Lars 30, Jacob 24, Bernt 14, Anne 19 tjener
     Ståle 80 husmann, Inger 19

Loegevig
     Frederik 40, Siri 46, barn : Guri ½, Guri 15 tjener
     Barbara 58, enke, barn : Marie 30, Jacob 24, Inger 18, Kristi 16
     Frederik 30 husmann, Marthe 36, barn : Frederik 6, Aanen 5, Abel (dtr.) 1
     Jacob 24, Ingebor 28, barn : Rakel ½, tjenere : Ole 28, Siri 26

Øvre Løvaas
     Jon 42, Ane 42, barn : Jacob 7, Ellen 5, Giermund 1, Anne 17 tjener
     Tosten 57, Inger 53, barn : Tønnes 28, Tosten 20, Niels 82 oppsett, Gunnhild 19 tjener

Nedre Løvaas
     Bernt 39, Guri 37, barn : Lisbet 5, Jacob 3, Tollak 1, Anne 52 oppsett, tjenere : Karen 30, Niels 24, Siri 19
     Carl 40, Giertrud 40, barn : Ingebor 15, Andreas 13, Gunild 10, Maren 7, Giertrud 4, Sirene 2, Gunild 72 oppsett, tjenere : Ellen 25, Ingebor 16

Løveland
     Ole 49, Anne 36, barn : Jacob 13, Gunild 10, Gunder 6, Ester 4, Anne 1, Innerst : Niels 36, Tori 26, Hendrik 36 tjener
     Guneld 74 huskvinne, barn : Marthe 33
     Lars 47 husmann, Giøa 51, barn : Helga 10, Peder 6
     Vermund 57, Anne 57, barn : Martha 14, Niels 11
     Tormund 49 husmann, Inger 46, barn : Svend 20, Hans 12, Tønnes 10, Ingebor 8, Trine6, Christian 2

Løetoft
     Jacob 28, Agoth 35, barn : Signi 5, Jacob 2½, Signi 62 oppsett, Omund 15 tjener
     Margrethe 47, enken, barn : Torkil 18, Torgius 14, Berte 12, Hans 6, Signi 52, innerst

Løining i Hejen
     Kiedel 56, Mette 48, barn : Karen 10, Anne 8, Malene 6, Malene 58 tjener

Løining i Elven
     Ole 54, Inger 44, barn : Ole 8, Svend 4, Bernt 4, Giertrud 1, Inger 1, tjenere : Berte 40, Anne 20
     Ole 28, Marthe 28, barn : Sivert 4, Ole ½, tjenere : Ane 25, Ane 15

Maal
     Even 79, Ellen 73, barn : Berte 27, Gunild 17 tjener
     Jørgen 34 husmann, Anne 41, barn : Anne 15, David 13, Biørn 10, Berte 8, Ellert 6, Marie 6, Zacharias 1½
     Anders 66, Sidsel 87, barn : Karen 20, Anders 18, Guri 15, Berte 7
     Jacob 50 husmann, Berte 52, barn : Cathrine 21, Astri 16, Lars 14, Lisbet 6

Øfre Mysse
     Christian 43, Berte 44, barn : Guri 15, Karen 12, Tori 10, Tron 6, Anne 3

Neder Mysse
     Torkild 24, Agoth 30, barn : Torkild 2, Torkild 40 innerst, tjenere : Anne 20, Torgier 12, Inger 9
     Lars 26, Agoth 27, tjenere : Joren 32, Bernt 23
     Bernt 43, Anne 43, barn : Jacob 14, Tori 11, Mikel 7, Bernt 3, Ingebor ½
     Torgius 29, Malene 27, barn : Giertrud 2

Indere Mydland
     Ellef 60, Anne 60, barn : Pernille 18, Ane 15, Elken 10
     Salve 60, Giertrud 63, barn : Astri 32, Hans 27, Marthe 21
     Lars 26, Guri 30, barn : Abel ½, Inger 17 tjener
     Hans 20, Kari 21, barn : Anne 1/3, Berthe 32 tjener
     Salve 24, Ellen 23, barn : Hans 1, Hans 50 innerst

Yttre Mydland
     Lars 44, Aase 50, barn : Tollak 17, Ingebor 15, Karen 9
     Ole 64, Ingebor 80, barn : Bernt 40, Asbiørn 36, Malene 40 tjener
     Osmund 26, Berte25, Karen 50 innerst, tjenere : Sivert 10, Inger 8
     Lars 30, Inger 29, barn : Anne 8, Ellef 6, Marie 5, Guri 3, Inger 2, Ellen ½, tjenere : Adlou 30, Øjbran 14

Myrstøl
     Ståle 40, Guri 40, barn : Peder 10, Torgius 8, Dorte 5, Mette 1
     Halvor 70, Maren 69, barn : Gulek 32, Ingebor 24, Karen 20

Næsvaag
 
    Jens 51, Else 56, barn : Anne 17, Else 14, Osmund 9
     Niels 60 husmann, Torbor 50
     Marckus 50, Aase 46, barn : Lars 19, Karen 3
     Biørn 36 husmann, Marthe 40, barn : Anne 10, Torgius 7, Jon 6, Malena ½
     Engelbret 30, Marthe 31, barn : Lars 8, Siri 6, Liva 3, Else 1
     Torkild 50, Anne 40, barn : Helge 9, tjenere : Anne 20, Hans 19
     Thor 33, Siri 30, tjenere : Malena 23, Svend 16, Siri 9

Nætland
     Anders 28, Guri 21, barn : Ingebor 4, Innerst : Ole 43, Guri 50, tjenere : Valborg 25, Torgius 14

Nordnæs
     Niels 40, Torbor 23, barn : Anne 2, Sara 64 oppsett, Sara 22 tjener
     Hans 40 husmann, Marte 40, barn : Jacob 6

Lille Omdahl
     Lars 48, Gunvor 52, barn : Abel 14, Inger 12
     Siver 39, Helge 43, barn : Atlak 12, Jon 5, Anne 1, Lisbet 30 tjener

Store Omdahl
     Hans 36, Inger 35, barn : Guri 10, Tollak 6, Peder 2, tjenere : Tollak 24, Ingebor 14, Peder 12, Daniel 7

Orrestad
     Mickel 72, Tori 65, barn : Jacob 30, Torbor 26
     Rolf 43, Anne 36, barn : Todne 4, Lars 1, Marie 14 tjener
     Torkild 25, Ellen 32, JohAnne 54 innerst, Karen 9, tjener
     Guri 44, enken, barn : Edvart 16, Hans 7, Torbor 26 tjener

Oursland
     Lars 43, Ingebor 45, barn : Søren 14, Rakel 8
     Hans 49, Siri 49, barn : Siri 12, Lars 7
     Gullek 39, Kirstine 26, barn : Ole 3½, Tønnes ½

Quam
     Gunder 65, Guri 44, barn : Lars 16, Karen 9, Sirene 2, Svend 22 tjener

Quievaag
     Peder 40, Gunild 47, barn : Villas 14, Sigbiørn 7, Ole 3, Berte 66 oppsett

Ræg
     Jacob 48, Karen 42, barn : Lars 15, Zidsel 12, Jacob 8, Ole 5

Rægvey
     Ole 65, Edel 45, barn : Gunder 25, Anne 24, Niels 14, Ædel 10, Sirene 4, Anne 1½, Kirsti 24 tjener
     Husfolk : Inger 60, Guri 60, Guri 56, Tønnes 8, Guri 50

Store Rægedal
     Christopher 67, Kirsti 61, barn : Anne 24, JohAnnes 20, Jacob 15, tjenere : Maria 24, Peder 22
     Knud 38, Ragnhild 45, tjenere : Ingebor 22, Karen 16

Lille Rægedal
     Gunder 37, Siri 28, barn : Rackel 9, Karen 6, Hans 3, oppsett : Mickel 74, Ranni 61, Jacob 14 tjener
     Aasser 22 husmann, Giertrud 27, barn : Hans ¼

Øfre Rægeland
     Ole 30, Barbara 27, barn : Anne 5, Gunder 2, Ole 61 innerst, tjenere : Ener 17, Inger 23
     Ingebor 54 husqvinde
     Søren 65, Marthe 62, barn : Guri 28, Osmund 24
     Lars 48, Kirsti 46, barn : Villum 24, Aase 22, JohAnne 18m Gjertrud 15, Simon 13, Marthe 10, Lars 8, Jacob 3, Villum 84 oppsett
     Erik 46, Anne 43, barn : Aase 18, Eli 15, Iver 13, Christen 10, Jacob 8, Erik 5, Peder 1

Nedre Rægeland
     Biørn 60, Berte 64, barn : Siri 21, Berte 17, Siri 84 oppsett
     Ole 32, Aase 30, barn : Bernt 4
     Jacob 32, Kirsti 30, barn : Anne 11, Jacob 9, Torgius 7, Tønnes 1, Bernt 14 tjener

Ribland
     Tollak 45, Guri 50, barn : Berte 19, Hans 17, Staale 14, Peder 11, Karen 7, Tønnes 4

Store Rosseland
     Lars 51, sersjant, tjenere : Marthe 49, Jens 24, Inger 22, Joen 14
     Joen 56, Helga 54, barn : Margrethe 19, Bernt 14
     Mikel 24, Bodel 23, innerst : Omund 60, Bernt 22, Inger 10 tjener

Lille Rossland
     Omund 21, Berte 23, Siri 64 innerst
     Lars 37, Marthe 34, barn : Siri 12, Berte 8, Ellef 6, Omund 4, Giertrud ½

Refsland
     Aasser 27, Aase 26, barn : Ole 1, Ole 47 innerst, Guri 30 tjener
     Peder 42, Inger 51, barn : Aase 18, Siri 15, Anne 10, Jacob 4

Sandbek
     Alv 60, Guri 56, barn : Helge 31, Guri 22, Torkil 15, Ane 11
     Torgius 56 husmann, Karen 62, barn : Siri 20

Sæleboe
     Jacob 50, Giertrud 46, barn : Hans 13, Kirsti 9, Daniel 6

Sæl
     Peder 29, Anne 28, barn : Gjertrud 2, Eli ½, Anne 16 tjener
     Mikel 36, Berte 56, barn : Niels 15

Schæveraas
     Tosten 69, Guri 54, barn : Malena 22, Ellef 16
     Bernt 24, Lisbet 28, Marthe 69 innerst, Malene 16 tjener
     Jacob 25, Inger 34, barn : Ellef 7 uker, Ellef 64 oppsett, Birte 16 tjener

Skogestad
     Ole 60, Guri 63, barn : Jacob 26, Henning 15, Siri 8, Ole 6
     Torgius 32, Helga 36, barn : Mikel 8, Inger 70 innerst, Dagna 60 innerst, barn : Omund 10, Anne 29 tjener

Skogenæs
     Svend 34, Maren 40, barn : Siri 7, Inger 3, Berte ½, Inger 70 oppsett

Soli
     Torgier 60, Inger 60, barn : Ingeborg 18, Nathan 13

Øfre Sourdal
     Halvor 48, Berte 39, barn : Mikel 23, JohAnnes 14, Berte 7, Guri 5, Ingeborg ½
     Peder 40, Anne 38, barn : Jacob 10, Hans 8, Knud 6, Daniel 3, Peder 1, Marthe 83 innerst

Nedre Sourdal
     Thron 51, Gietlov 53, barn : Gietlof 19, Morten 16, Jens 11, Sidsel 9
     Salve 37, Anne 27, barn : Ingeborg 4, Ellen 1, Hans 16 fostersøn, Karen 70 oppsett

Steenberg
     Niels 70, Malene 46, barn : Jon 13, Anne 10, JohAnnes 7, Tulene 5, Aase 25 tjener
     Hoskuld 23, Maria 19, barn : Lars ½, innerst : Karen 66, Aase 60, Gunhild 15 tjener
     Gunder 78, Kirsti 58, barn : Knud 19, Kirsti 18 tjener

Stensland
     Skule 28, Abel 26, barn : Else 1½, Inger 9 tjener

Nedre Støle
     Søren 40, Malene 52, barn : Gunild 10, Giedlov 68 innerst, Astri 45 tjener
     Valdemar 53, Eli 48, barn : Karen 20, Jon 18, Ingeborg 14, Søren 12, Ellen 9, Aase 6, Staale 6

Øfre Støle
     Torgius 40, Siri 42, barn : Andreas 15, Tønnes 13, Malene 6
     Atlak 70, Astri 70, barn : Berte 26, Atlak 23

Svinland
     Osmund 48, Giertrud 57, barn : Gunder 11½, Ellen 8, tjenere : Osmund 51, Ingeborg 22 ,Lars 20, Gunild 16

Tællenes
     Ansteen 60, Adlov 30, barn : Andres 3½, Staale 1

Thothammer
     Hoskuld 38, Ingeborg 29, barn : Tønnes 10, Lars 8, Ole 3, Lisbeth 26 tjener
     Halvor 36, lodbruker, Aase 38, barn : Gunlov 8, Barbara 6, Karen 2
     Jacob 37, Karnelske 37, barn : Jacob 6, Lars 2, innerst Siri 65, Marthe 60, Hans 20 tjener

Tox
     Knud 46, Karen 59, barn : Ingeborg 24, Oval 20, Jon 15, Jacob 10
     Gundvor 59 enke, barn : Kjeld 21, Astri 12, Ellef 20 tjener

Urdal
     Anders 39, Inger 39, barn : Joen 14, Ingebor 10, Aase 4, Ivar 1, Anne 68 tjener
     Ole 38, Berte 42, barn : Bernt 16, Jon 14, Tormund 11, Steffen 7, Karen 4, oppsett : Lars 84, Guri 67, Anne 21 tjener
     Lars 35 husmann, Inger 26, barn : Guri 6, Malene 4, Berte 1
     Omund 37, Tori 49, barn : Ingebor 4, Jens 1, oppsett : Jens 78, Guri 60

Watland
     Tosten 46, Guri 46, barn : Malene 20, Anne 17, Gunder 16, Ole 10, Joen 7, Tosten 3, Gunild 2
     Jacob 58, Borrild 70, tjenere : Anne 30, Johannes 16

Ørsland
     Tollak 60, Karen 63, barn : Ellef 28, Anne 20
     Joen 64, Siri 50, barn : Inger 30, Bernt 25, Guri 15, Ole 10, Tønnes 8
     Ole 39, Ingeborg 27, barn : Lars 9, Marie 7, Karen 5, Peder 4, Jacob 2, Peder 76 oppsett, Mette 18 tjener

Soggendalstrand
     Mad. Bovitz 76, barn : Bernt 48, Karen 38, Ane Mar[ie] 32, Berte 36 tjener
     Gabriel 34, Margrethe 34, barn : Frøchen 4, Bergitte 2, tjenere : Berte 36, Karen 21, Berte 13
     Bernt Elle 36, Kirstine 26, barn : Hans 3, Ane Mar[ie] 1/12, innerst : Hans Elle 52, Ane Marie 78, tjenere : Ane Mar[ie] 24, Susanne 17
     Mathias 50, barn : Giertrud 21, Theophilus 19, Wilhelm 58 innerst
     Willum Christ: 33, Ellen 36, barn : Kirstine 3, Frøchen 1, tjenere : Berte 24, Karen 16
     Ellert 60, Guri 50, barn : Jacob 13
     Svend 70, Lisbeth 63, barn : Lisbeth 18, Svend 16, Ellen 12
     Ole 40, Malene 47, barn : Ole 13, Lars 8, Tønnes 3, Malene ½
     Gullik 25, Karen 34, innerst : Ingebor 62, Karen 60
     Giertrud 50, Tori 80
     Ingebor 55, barn : Peder 18, Aanen 16
     Astri 66
     Agoth 65, barn : Tori 24
     Lars 52, Berte 52
     Biørn 60, Malene 49, Agoth 60 innerst
     Torgier 47, Siri 67
     Ellef 46, Astri 75
     Ole 71, Dorthe 66
     Jofre 58, Kirsti 32, barn : Jonas 1
     Peder 25, Astri 32, barn : Jacob 1
     Johannes 47, Ragnild 45, barn : Helga 15, Kield 11, Johannes 7, Oval 4
     Lars 58, Gunild 72
     Adser 34, Lusina 32, barn : Jacob 7, Kirsten 7, Marthe 3, Karen 1
     Sivert 36, Helga 32, barn : Jaocb 7, Sivert 4
     Salve 26, Karen 26
     Tollak 29, Karen 28, barn : Tollak 2½ , Margrethe 50 innerst
     Bernt 44, Karnelske 35, barn : Anne 12, Søren 8, Conrad Hendric 5
     Lars 30, Alet 34, barn : Aslag 9, Anne 7, Hans 3, Ingeborg 70 tjener
     Gunder 48 degn, Gunild 54, barn : Karen 18, Tønnes 13, Johannes 5
     Conrad Fr. Rumohr 54 presten, Sophia Cathrina 41, barn : Maren Elisabeth 19, tjenere : Aase 41, Marthe 31, Astri 28, Aasmund 27, Aasser 26, Karen 26, Gunild 18, et fosterbarn 7

Herveland
     Peder 27, Guri 32, barn : Berte 1½, innerst : Gunder 72, Berte 70

Todneskov
     Hendrik 60, Berte 60
     Zidsel 58
     Ingebor 70, Anne 16 tjener

Scharaas og Hagen
     Salve 50, Guri 45, barn : Anders 20, Elken 16, Anne 13
     Soelgaard 37 visitøer, Anne Rodder 32, barn : Kirstine 13, Maren 10, Anne 7, Birgitte 4, Ollene 2, Maren 30 tjener
     Halvor 76, Astri 72
     Ole 36, Guri 33
     Lars 32, Ingeborg 30, barn : Halvor 2
     Torbor 60
     Lars 67, Marthe 33, barn : Tønnes 12, Sivert 9, Rakel 7, Ellen 5, Guri 56 innerst
     Casten 35, Marie 26, barn : Elisabeth 6

Alle Siæle 1662

Dette er sanket efter beste Vidt og Fliid af
C.F.Rumohr

Soggendal d. 15. Julii 1758

Tilbake til avskriftslisten